Sunteți pe pagina 1din 2

GHIDUL PREŞEDINTELUI SECŢIEI DE VOTARE

REFERITOARE LA ATRIBUŢIILE PRIVIND SIMPV

1. Confruntați în preziua votării, ora 18.00, la sediul secției de votare, lista electorală
permanentă cu datele din aplicația ADV pe terminalul informatic al operatorului de calculator.
2. Puneți la dispoziția operatorului de calculator Extrasul de pe Listele electorale pentru
alegătorii care au formulat cereri de votare prin intermediul urnei speciale, în vederea preluării
CNP-urilor în ADV.
3. Înaintea plecării echipei care însoţeşte urna specială puteți solicita operatorului de
calculator să verifice în ADV dacă alegătorii care au solicitat votul prin intermediul urnei speciale
sunt înscriși în SIMPV că au votat.
4. La întoarcerea în secţia de votare a echipei care a însoţit urna specială, puneți la
dispoziția operatorului de calculator, Extrasul de pe Listele electorale cu datele personale ale
alegătorilor care au votat, în vederea validării acestora în SIMPV pe baza semnăturilor.
5. În urma verificării în ADV a CNP-urilor alegătorilor care s-au prezentat în secţia de
votare, operatorul de calculator are obligația să vă comunice mesajul returnat de SIMPV.
Atribuțiile președintelui secției de votare sunt următoarele:
a) comunică operatorului de calculator acordul de a permite sau nu exercitarea dreptului
de vot pentru alegătorul care:
 nu are drept de vot;
 figurează că a votat. În cazul în care alegătorul a votat la altă secție, apelați prin terminalul
mobil distribuit de STS, Centrul de preluare a apelurilor, apăsați tasta 4, pentru a fi
redirecționat către preşedintele secţiei de votare la care alegătorul figurează că a votat, în
vederea identificării eventualei semnături a acestuia în listele electorale;
 este arondat la altă secție;
 nu este înscris în listele electorale permanente. Pentru contactare DEPABD/AEP, apelați
Centrul de preluare a apelurilor și apăsați tasta 1;
 figurează că a făcut cerere de vot cu urna specială;
 se prezintă la vot cu un act de identitate care este posibil să fie expirat.
MENŢIUNE! Persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani nu poate fi validată în ADV.
b) cazurile enumerate la pct. a) se menționează în formularul privind consemnarea
cazurilor deosebite semnalate de SIMPV.
6. Disfuncţionalitatea SIMPV nu determină suspendarea sau întreruperea votării. În
această situaţie preşedintele secţiei de votare are următoarele atribuţii:
a) anunță disfuncționalitatea SIMPV, precum și remedierea, prin intermediul terminalului
telefonic distribuit de STS apelând biroul electoral ierarhic superior, prin Centrul de preluare a
apelurilor, tasta 2;
b) completează și semnează Procesul-verbal de constatare a disfuncţionalităţii SIMPV;
c) pe durata disfuncționalității SIMPV, verifică prin intermediul serviciului USSD utilizând
terminalului telefonic pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale dacă

1/2
alegătorii care se prezintă la vot au drept de vot şi dacă aceştia figurează că au mai votat,
comunicând operatorului de calculator decizia luată privind validarea alegătorului;
d) pentru utilizarea serviciului USSD se apelează numărul *139#, asemănător apelării
unui număr de telefon obișnuit. La apariția mesajului ”SIMPV Verificare alegător. Introduceți
CNP:” se tastează CNP-ul persoanei verificate și se trimite mesajul. Se primește răspunsul
specific de la sistemul SIMPV.
ATENȚIE! Utilizarea serviciului USSD nu exclude efectuarea operațiunilor pe tableta de
către operator, acesta aducând informații suplimentare în luarea unei decizii de către
președintele secției de votare, numai când SIMPV este nefuncțional.
7. După încheierea votării, operatorul de calculator are obligația legală să înregistreze
audio-video neîntrerupt, în ADV, procedurile desfășurate pentru numărarea voturilor. Filmarea
se poate opri doar în cazul în care operatorul de calculator primește un mesaj în ADV. Până la
reluarea înregistrării operațiunile de numărare a voturilor vor fi suspendate.
IMPORTANT! Închiderea secției în aplicația ADV se face numai după ce au fost validate
în sistem voturile de la urna specială şi după ce au fost preluate în sistem datele alegătorilor
care au votat în perioada în care nu a funcţionat tableta, după caz.
8. După numărarea voturilor, comunicați datele din ciornele proceselor-verbale
operatorului de calculator pentru verificarea în ADV a îndeplinirii corelațiilor legale, prin
completarea Formularelor de verificare a corelațiilor (FVC). Dacă aplicaţia nu va semnala
eventuale erori sau neconcordanțe care trebuie corectate/remediate consemnați datele în
procesul-verbal pe hârtie. În cazul în care există atenționări sau erori semnalate de către
aplicație, se fac reverificări și corecturi, după caz.
Dacă nu se pot finaliza operațiunile de completare a proceselor-verbale întrucât, chiar
și după reverificări, cheile de validare nu sunt respectate, apelați Centrul de preluare a
apelurilor, apăsați tasta 3, pentru a primi asistenţă de specialitate din partea reprezentanţilor
Institutului Național de Statistică.
IMPORTANT! SIMPV nu permite închiderea FVC dacă nu sunt respectate cheile de
control.
10. După completarea proceselor-verbale pe hârtie și semnarea acestora de către
membrii biroului electoral al secției de votare, operatorul de calculator va fotografia în ADV
fiecare pagină a proceselor-verbale și le va transmite către sistemul informatic.
12. Dacă pe parcursul desfășurării procesului electoral apar alte incidente decât cele
legate de funcționarea SIMPV, solicitați asistenţă biroului electoral ierarhic superior, prin
apelarea Centrului de preluare a apelurilor, tasta 2.
Important! Numărul de apel destinat utilizării serviciului USSD, precum și numărul de apel
de la Centrul de preluare a apelurilor (021.2022.499) sunt confidențiale și nu vor fi comunicate
terțelor persoane. Apelurile efectuate prin intermediul Centrului de preluare a apelurilor sunt
înregistrate.

2/2