Sunteți pe pagina 1din 6

DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

GHIDUL PRIVIND REALIZAREA TEZELOR DЕ AN

Alegerea temei
Studenții selectează tema pentru teza de an din lista propusă de către Departamentul
Relații Internaționale în anul II de studii.

Teza va fi elaborată în baza urmatoarei structuri:

 Foaia dе titlu
Foaia de titlu se perfectează conform Anexei 1.

 Cuprins (planul tezei) se perfectează conform Anexei 2.

 Introducere
Se descrie actualitatea şi importanţa temei, gradul de investigaţie a temei, scopul şi
obiectivele tezei, metodele de cercetare ale lucrării, sumarul compartimentelor tezei, cuvintele
cheie. Introducerea cu părțile componente propuse va avea un volum de 2-4 foi.

Conţinutul dе bază – structurat în compartimente


Teza de an poate fi divizată în două (patru) paragrafe, în care autorul realizează studiul
teoretico-analitic al problemei de cercetare în rezultatul studiului bibliografic, expune rezultatele
obţinute, poziţiile personale şi formulează concluzii.
 Paragraful (1-2) –bazele teoretice ale cercetării obiectului de studiu.
 Paragraful (3-4) – aspectele analitice ale cercetării obiectului de studiu.
 La fiecare paragraf se elaborează generalizări (0,5 pagini).

 Concluzii
În compartimentul dat se expun concluziile la tema investigată, impactul lor în
dezvoltarea relaţiilor internaţionale şi asupra soluţionării problemelor cercetate. Concluziile vor
avea un volum de 1-2 foi

 Bibliografie
Bibliografia este un compartiment obligatoriu al tezei şi se perfectează în conformitate cu
standardele în vigoare. În lista bibliografică se inserează doar lucrările consultate. De asemenea,
toate sursele, citate în textul lucrării, trebuie să se regăsească în lista bibliografiei. Bibliografia
trebuie să conţină între 20-30 de titluri. Bibliografia se redactează în ordinea alfabetică a numelor
autorilor, iar în lipsa menţionării lor, în ordinea alfabetică a titlurilor.

Modelul de Bibliografie și exemplele de descriere bibliografică a publicaţiilor sunt


prezentate în Anexa nr. 3.

 Referinţe bibliografice
Autorul tezei este obligat să facă în textul lucrării referinţe la sursele utilizate în
elaborarea lucrării. Referinţele bibliografice sunt prezentate într-o succesiune numerică (trimiteri
la subsol): minimum 1-3 referinţe pe pagină. Referinţele se scriu cu Times New Roman (TNR),
font 10, cu 1 linii spaţiu între rânduri.

Referinţele se prezintă în subsolul fiecărei pagini şi se redactează conform Anexei 4.

1
 Anexe
În anexe se prezintă o informaţie suplimentară la partea principală a tezei, în formă de
tabele, scheme, materiale grafice, obligatoriu cu referințe, unde se va indica titlul, autorul, sursa
şi se va comenta fiecare informaţie în textul tezei, indicând în paranteze rotunde numarul anexei.
Exemplu: (Vezi Anexa nr. 5).

Reguli privind aspectul grafic аl tezelor:


Teza se perfectează în Times New Roman (TNR), font 12, cu 1,5 linii spaţiu între
rânduri, format A4, cu margini: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o singură
parte a foii, în volum de 20-35 pagini. Toate paginile tezei se numerotează, începând cu foaia de
titlu şi terminând cu ultima pagină.
Numărul se plasează în centrul paginii, jos. La foaia de titlu numărul paginii nu se indică.
Nu se permite repetarea sau lipsa paginaţiei.
Fiecare compartiment începe din pagină nouă. Sublinierea titlurilor nu se admite.
Paragrafele se numerotează cu cifre arabice. De exemplu:

1. Denumirea paragrafului ( aligned left)


2. Denumirea paragrafului

Cerinţe privind aspecte grafice:


 Textul tezei trebuie să fie structurat în aliniate (minimum 3-4 pe pagină), în fața
aliniatului – 1,25 cm.
 Se interzice majorarea spaţiului între aliniate.
 În mod obligatoriu, se utilizează literele cu diacritice specifice limbii romane (ă, â,
î, ş, ţ şi majusculele lor).
 Semnele de punctuaţie (".", "?", "!") sunt urmate în mod obligatoriu de un spaţiu.
 Nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor.
 Caracterul literelor: cursivul/italic se foloseşte pentru cuvintele de origine străină,
titluri de cărţi sau periodice, un cuvânt sau un pasaj care merită a fi pus în evidenţă, aldinul/bold
se foloseşte pentru titlurile compartimentelor, evidenţierea propoziţiilor sau frazelor ce trebuiesc
memorate.
 Teza se leagă prin copertare şi se prezintă la departamentul de profil, într-un
exemplar, în termene preconizate.

2
Anexa 2
CUPRINS

INTRODUCERE.............................................................................................................................

1. Denumirea paragrafului…......………………………………...............................................
2. Denumirea paragrafului.......................................................................................................
3. Denumirea paragrafului........................................................................................................
4. Denumirea paragrafului........................................................................................................

CONCLUZII.............................................................................................................

BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................................

ANEXE........................................................................................................................................

3
Anexa 4

Exemple de referințe bibliografice

1
Deac I. Introducere în teoria negocierii. Bucureşti: Paidea, 2002, p. 15.
Dacă se repetă imediat:
Ibidem, p.16.
Dacă se repetă pe altă pagină din lucrare:
Deac I. Introducere în teoria negocierii. Bucureşti: Paidea, 2002, p.91.

2
Colațchi A. Negocierile internaționale-metodă pașnică de dirijare a Relațiilor
Internaționale. În: Studii Internaționale: Viziuni din Moldova, 2007, Nr.4(5), p.40.
Dacă se repetă imediat:
Ibidem, p. 40.
Dacă se repetă pe altă pagină din lucrare:
Colațchi A. Negocierile internaționale-metodă pașnică de dirijare a Relațiilor
Internaționale. În: Studii Internaționale: Viziuni din Moldova, 2007, Nr.4(5), p.40.

3
Băcanu M. Specificul naţional în cultură. În: Naţiunea, 30 ianuarie 2012.
http://www.ziarulnatiunea.ro/2012/01/30/specificul-national-in-cultura/ (vizitat 01.10.2019).
Dacă se repetă imediat:
Ibidem.
Dacă se repetă pe altă pagină din lucrare:
Băcanu M. Specificul naţional în cultură. În: Naţiunea, 30 ianuarie 2012.
http://www.ziarulnatiunea.ro/2012/01/30/specificul-national-in-cultura/ (vizitat 01.10.2019).

Notă: Luați în considerație că, în calitate de model, sunt prezentate diferite tipuri de ediții:
monografii, culegeri, articole, e-carti etc. Descrieți fiecare sursă din lista bibliografiei
conform modelelor prezentate.

1
Deac I. Introducere în teoria negocierii. Bucureşti: Paidea, 2002, p. 15.
2
Ibidem, p.16.
3
Colațchi A. Negocierile internaționale-metodă pașnică de dirijare a Relațiilor Internaționale. În: Studii
Internaționale: Viziuni din Moldova, 2007, Nr.4(5), p.40.
4
5
6

S-ar putea să vă placă și