Sunteți pe pagina 1din 3

DESIGNUL SITUAȚIEI DE ÎNVĂȚARE:

INTEGRAREA COMPETENȚEI DIGITALE

Echipa nr. 4 

Hagiu Mariana- învățătoare


Brătilă Cristina- prof. de psihopedagogie specială
Dumitrașcu Gianina - prof. de psihopedagogie specială
Dobrescu Gabriela-matematică

1. JUSTIFICARE:

Proiectul „Educație pentru sănătate-Sănătate, că-i mai bună decât toate!” este conceput pentru
elevii de la nivelul primar sau gimnazial și urmăre ște atât formarea unor deprinderi igienico-sanitare, a
simtului responsabilitatii fata de mentinerea sanatatii propriului organism, cat si a celor din jur, formarea
unui mod sanatos de viata, cunoasterea elementelor principale ale regimului zilei si a necesitatii de
respectare a lui. Punctul de plecare pentru acest lucru a fost legat de modul în care putem să păstrăm
sănătatea ca dar pe care l-am primit o dată cu via ța.

Deprinderile igenico-sanitare ale celor mici poartă amprenta tipului de educa ție primită în
familie.Copiii reprezintă continuitatea unor culturi,a unui sistem de valori morale. Proiectul a apărut ca
o necesitate a formării unor deprinderi de execu ție corectă a deprinderilor igenico-sanitare, cât și
formarea motivației necesare pentru efectuarea lor.
Insistând în formarea unor deprinderi de igienă personală, dorim ca acestea să devină
obisnuințe:
- menținerea sănătății personale și a celor din jur prin alimentatie corectă;
-importanța sportului pentru o viață sănătoasă, cură țenia spiritului, a sufletului, cură țenia mediului
ambiant, respectarea raportului activitate –odihnă;
-cultivarea spiritului de întrajutorare;
-îmbrăcăminte sănătoasă, identificarea specificului problemelor de igienă: (igiena corpului, folosirea
surselor de apa, a alimentelor, igiena clasei, a locuin ței, prevenirea bolilor transmisibile etc.). Este
necesar de a forma la copii atitudini și competen țe în privin ța respectării unui regim corect al zilei,
respectarea igienei personale și publice.
2. INFORMAȚII GENERALE:
” Educație pentru sănătate- Sănătate, că-i mai bună decât toate!”
Titlul
situației de
învățare

Învățământ  primar și gimnazial


Contextul de
Nivelul de educație
aplicare

  Limbă și comunicare
Arii curriculare   Matematica și științe ale naturii
vizate Arte
Tehnologii
Educație fizică și sport
Consiliere și orientare
Terapie educațională complexă și integrată

Descrierea  Cunoașterea și formarea capacității de înțelegere a


Competențe
situației transformărilor care au loc în propriul corp, prin
intermediul acțiunilor de explorare senzorială

  Dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia


cu mediul - igiena și îngrijirea corpului 

 Utilizarea în învățare a unor aplicații simple ale


dispozitivelor digitale, cu sprijin din partea
părinților;

 Abilitatea de a căuta, colecta şi procesa informaţia


şi de a o folosi într-o manieră critică şi sistematică.

Metode: 
Metodologia
-conversația, explicația, demonstrația, exercițiu,  jocul
didactic, lucrul în grup explozia stelară, turul galeriei,
Brainstormingul

1. ”Picătura de apă!” - se desenează câte o picătură de


Tipuri de activități apă în caseta alimentelor pe care le vor spăla înainte de
a le consuma
2.,,Așa da, așa nu!”-desene realizate pe grupe cu
exemplificarea unor acțiuni pozitive și negative pentru
sănătate
3.,,Dinți sănătoși,,
-Igiena orală  a dinților:Cum menținem sănătatea
dinților? -vizionare de materiale video, imagini sugestive ,
realizări de puzzel-uri 
4.” Apa este prietena mea!”-realizarea unui afiș prin
desenarea palmelor ,cu personalizarea fiecărui deget
prin picături de apă, robinet
5. ,,Circuitul apei în natură”- căutare de informații pe
internet, pe grupe

-hârtie xerox, imprimantă, calculator, copiator, videoproiector, aparat


Resurse educaționale foto,, panouri publicitare, markere,CD , planse

-resurse digitale ( imagini, fișiere, videouri)

-softuri educaționale

-aplicații online

-site online de realizare puzzle

https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/for-kids/281972-igiena-
dentara

Tehnologii digitale - baza materiala existentă în şcoala, tablete, calculatoare,


platforma școlii

Dispozitive  - computere, tablete, telefon mobil, etc. 

Expoziție cu produsele realizate


Monitorizare
și evaluare Diplome pentru implicarea activă în proiect

  Mediatizarea proiectului pe pagina de facebook a școlii

Organizator, facilitator, evaluator, îndrumător


Rolul cadrului didactic Dobrescu Gabriela-evaluator
Hagiu Mariana- îndrumător
Brătilă Cristina- membru, organizator
Dumitrașcu Gianina-membru, facilitator

5 ore+1
Încărcătura de lucru

Rezultate Planșe, afișe, puzzle 

Expoziție cu desenele realizate 

Cd-uri cu imagini din timpul activităților