Sunteți pe pagina 1din 2

Mentorat didactic

Modulul 2: Mentoratul între profesori

Tema de lucru pentru evaluarea finală

Formator: Gabriela Vida, C.J.R.A.E. Vrancea

Concepeți un contract între mentor și mentorabil.

Acesta poate include drepturi mai detaliate și obligațiile ambelor părți, în


conformitate cu nevoile personale și posibilitățile celor două părți. În special,
acordul ar trebui să menționeze obiectivele de mentorat, rezultatele așteptate,
structura întâlnirilor, a programului, valorile, ceea ce mentorul poate / nu poate
face pentru discipol, perioada de mentorat.

ACORD DE COLABORAE ÎNTRE MENTOR ȘI MENTORABIL

încheiat intre .............................................................,în calitate de PROFESOR MENTOR și


.................................................................................,în calitate de PROFESOR DEBUTANT

Obiective

 Dezvoltarea competențelor didactice la clasă,în relația cu


elevii,părinții,colegii,comunitate ;
 Dezvoltarea încrederii și a stimei de sine pentru a avea succes în activitatea
profesională

Rezultate așteptate

 Stabilirea unor relații de calitate ale profesorului debutant cu toți partenerii din
procesul educational în care este implicat;
 Creșterea gradului de implicare a mentorabilului în activitățile unității de învățământ;
 Creșterea nivelului calitativa activității didactice a mentorabilului;
 Rezultate pozitive în evoluția elevilor în dezvoltarea lor pe toate planurile

Drepturi și îndatoriri

a).Drepturi

1. Mentorul

 să poată alege mentorabilulîn funcție de compatibilitate;


 să fie sprijinit la nivelul instituției în realizarea acestor activități;
 să încheie relația de mentorat atunci când dorește acest lucru;

2. Mentorabilul

 să beneficieze de sprijinul unui mentor;


 să participe la realizarea programului de lucru cu mentorul său;
 să aibă libertatea de a alege strategia didactică(metode,mijloace etc.)

b).Îndatoriri
1.Mentorul
 să dețină competențele didactice necesare (științifice,metodice etc.);
 să se perfecționeze continuu;
 să respecte programul stabilit;
 să respecte confidențialitatea

2.Mentorabilul

 să respecte programul stabilit cu mentorul;


 să aibă o atitudine și o motivație adecvată;
 să respecte confidențialitatea

Structura întâlnirilor
 ore de curs;
 cancelarie;
 lectorate cu părinții;
 mijloace media

Perioada

- cel puțin un an școlar