Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de activitate - arene

1. Modelează formule structurale ale compușilor:


a. Benzen;
b. Toluen;
c. Naftalină;
d. O-xilen
e. Etilbenzen
2. Precizeaza 3 proprietăți fizice ale arenelor.
3. Modelează ecuațiile chimice ale următoare:
a. Benzen + Cl2 (AlCl3)
b. Benzen +Cl2 ( lumină)
c. Toluen + Cl2 AlCl3)
d. Toluen + Cl2(lumina)
e. Benzen + HNO3 (H2SO4)
f. Toluen + HNO3 (H2SO4)
g. Benzen + O2 (V2O5)
h. Naftalina + O2(V2O5)
i. Benzen + CH2=CH2 (AlCl3)
j. Benzen + CH3-CH=CH2 (AlCl3)
4.

5. Notati 5 utilizari ale arenelor.