Sunteți pe pagina 1din 2

Masterat European în Drepturile Copilului

Orar semestrul 1, 2020-2021

ANUL I
Ziua si ora Disciplina Observații
Luni, 16-20 Drepturile copilului și societatea MsTeams: 41hyqak
(prof. Dr. M. Roth și conf. dr. M. Iovu
Marți, 17-20 Istoria familiei și a copilăriei MsTeams: l19pf6m
(cercet. dr. L. Dumănescu)
Miercuri, 13-16 Dezvoltarea copilului: caracteristici și mecanisme Google Classroom ,
(conf. dr. T. Ionescu) respectiv Meet - codul
clasei
este f4k6hv
Miercuri, 17-20 Sociologia copilăriei (conf. dr. P. Hărăguș) MsTeams: s0z3ym1
Joi, 16-20 Structuri și mecanisme de finanțare a proiectelor MsTeams: z9opexp
(cursul începe europene
în 08.10 și se (lect. dr. R. Cramarenco)
desfășoară din
2/2 săptămâni)

ANUL II
Ziua si ora Disciplina Observații
Luni, 17-20 Muncile copiilor (opț)* https://teams.microsoft
(conf. dr. M. Pantea) .com/l/team/19%3a60c
d28f5a2c842b3b9cf43e
b93e74741%40thread.t
acv2/conversations?
groupId=6161ba50-
e2d3-43bf-a406-
8732231d2e72&tenantI
d=5a4863ed-40c8-4fd5-
8298-fbfdb7f13095
Luni, 16-19 Literatura română şi literatura pentru copii (opt.)*
(conf. dr. Breaz)
Marți, 17-20 Politici familiale MsTeams: dxofb9u
(lect. dr. F. Pop)
Miercuri, 13-16 Dezvoltarea copilului: caracteristici și mecanisme Google Classroom ,
(conf. dr. T. Ionescu) respectiv Meet - codul
clasei
este f4k6hv
Joi, 16-20 Metode cantitative avansate de analiza a datelor MsTeams: 5tuqvba
(conf. dr. P. Hărăguș și lect. dr. C. Pop)
Vineri, 16-18 Practica si supervizare 1 MsTeams: 7ee2i86
(lect. dr. D. Rusu si prof. dr. M. Roth)
*Se alege un singur opțional
Promovarea sanatatii mintale la copii si adolescenti (2+1) psiho joi 17-20?