Sunteți pe pagina 1din 1

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind înființarea subunității profesioniste speciale de intervenție ”Detașamentul Special
de Pompieri Cernavodă” în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dobrogea”
al Județului Constanța

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum și al art. 49 alin. (3) din Legea
nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 – (1) Se înființează, în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dobrogea” al


Județului Constanța, subunitatea profesionistă specială de intervenție ”Detașamentul special de
pompieri Cernavodă”, pe amplasamentul C.N.E. Cernavodă, în vederea asigurării intervenției
pentru stingerea incendiilor la Centrala Nuclearelectrică Cernavodă, condusă de un comandant
detașament special, ajutat de un locțiitor comandat detașament special.
(2) Nivelul studiilor, gradul militar, coeficientul și solda de funcție pentru funcțiile prevăzute la
alin. (1) sunt similare celor specifice funcției de comandant detașament I, respectiv funcției de
locțiitor comandant detașament I, ambele de la nivelul inspectoratelor pentru situații de urgență
județene, potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 2 - Posturile necesare pentru înființarea subunității profesioniste speciale de intervenție


”Detașamentul special de pompieri Cernavodă” se asigură prin suplimentarea posturilor
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”Dobrogea” al Județului Constanța, prin redistribuire de la nivelul Ministerului Afacerilor
Interne.

Art. 3 - (1) Cheltuielile de personal determinate de suplimentarea efectivelor prevăzute la art. 2


se suportă din fondurile alocate în bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență.
(2) Cheltuielile curente și de capital necesare pentru funcționarea subunității profesioniste
speciale de intervenție ”Detașamentul special de pompieri Cernavodă” se asigură de către SN
Nuclearelectrica SA.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU