Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

Consiliul Superior al Magistraturii


https://www.csm1909.ro

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI


Ordinea de zi din 04 martie 2021, ora: 11:00

Punctul 13826/2021 - NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE

Propunerea de numire a doamnei judecător TRANDAFIR ANCA-MIHAELA, în funcţia de


preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Iaşi (3515/2021)

Punctul 23888/2021 - DELEGARE IN FUNCTIE DE CONDUCERE

1. Delegarea domnului judecător DRAGOŞ CATRINOIU în funcţia de preşedinte al Secţiei penale


a Judecătoriei Târgu Mureş (3625/2021)

2. Delegarea doamnei ROŞCA VASILICA, judecător cu grad profesional de tribunal, în funcţia de


vicepreşedinte al Judecătoriei Buzău, în prezent preşedinte al Secţiei penale (3815/2021)

3. Delegarea doamnei judecător CHIVU ANITA GEORGIANA în funcţia de vicepreşedinte al


Judecătoriei Alexandria (3328/2021)

4. Delegarea doamnei judecător CORCOVEANU IULIANA-RODICA în funcţia de preşedinte al


Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, în prezent vicepreşedinte al acestei instanţe (3261/2021)

5. Delegarea doamnei judecător ALEXANDRU MAGDALENA-LUIS în funcţia de preşedinte al


Judecătoriei Moineşti (3950/2021)

6. Delegarea doamnei CIOBANU MELANIA ELENA, judecător cu grad profesional de tribunal, în


funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Craiova (4048/2021)

7. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Brăila a doamnei judecător cu grad


profesional de tribunal SPERANŢA DIACONESCU MACARENCO, în prezent delegată în funcţia
de vicepreşedinte al Judecătoriei Brăila (3776/2021)

Punctul 33991/2021 - PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE

1. Prelungirea delegării doamnei judecător HANACHIUC GINA ALINA, în funcţia de preşedinte al


Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Botoşani (3786/2021)

2. Prelungirea delegării doamnei judecător POPESCU MIHAELA, în funcţia de preşedinte al


Secţiei penale a Tribunalului Mehedinţi (3745/2021)
3. Prelungirea delegării domnului UNGUREANU CORADO ADRIAN, judecător la Tribunalul
Mehedinţi, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Baia de Aramă (3744/2021)

4. Prelungirea delegării doamnei judecător GALESCU DANIELA, în funcţia de preşedinte al


Judecătoriei Caransebeş (3728/2021)

5. Prelungirea delegării domnului judecător FILIPOAIA MIHAI MUREŞ, în funcţia de preşedinte al


Judecătoriei Darabani (3787/2021)

6. Prelungirea delegării doamnei judecător ŞERBĂNESCU IRINA, în funcţia de vicepreşedinte al


Judecătoriei Paşcani (3763/2021)

7. Prelungirea delegării doamnei judecător ANIŢEI GABRIELA, în funcţia de preşedinte al


Judecătoriei Săveni (3764/2021)

8. Prelungirea delegării doamnei judecător ŞEULEAN-SCHWARTZ CRISTINA, în funcţia de


preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Târgu Mureş (3723/2021)

9. Prelungirea delegării domnului judecător BUNEA LUCIAN în funcţia de preşedinte al Secţiei de


litigii de muncă şi asigurării sociale a Curţii de Apel Craiova (4047/2021)

Punctul 43785/2021 - ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

1. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător PALIHOVICI LILIANA,
preşedinte al Secţiei civile a Curţii de Apel Iaşi (3512/2021)

2. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei NICULESCU MONICA, judecător
la Curtea de Apel Bucureşti (3487/2021)

3. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei PAPAIANOPOL MAGDALENA


VIORICA, judecător cu grad profesional de curte de apel, delegată în funcţia de preşedinte al
Secţiei de conflicte de muncă şi asigurări sociale din cadrul Tribunalului Argeş (2365/2021)

4. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei MIHAELA STĂNCESCU, judecător
la Tribunalul Bucureşti (2421/2021)

5. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei EMANUELA DULGHERU,


judecător la Tribunalul Bucureşti (2422/2021)

6. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei MIOC NICOLETA ALINA, judecător
la Tribunalul Braşov (2422/2021)

7. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei LEONTE DANIELA, judecător cu
grad profesional de tribunal la Judecătoria Balş (3404/2021)

Punctul 52671/2021 - ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN DEMISIE

Eliberarea din funcție, prin demisie, a doamnei TUDORACHE NELUȚA MARINICA, judecător la
Tribunalul Călărași
Punctul 62743/2021 - DETAŞARE/DELEGARE

1. Propunerea de detaşare a doamnei judecător BULEA CRISTINA-IONELA, de la Judecătoria


Dorohoi la Judecătoria Bistriţa (1848/2020)

2. Solicitarea Judecătoriei Târgu Jiu de detaşare a domnului judecător POPESCU EMILIAN, de la


Judecătoria Tulcea la Judecătoria Târgu Jiu (1775/2021)

3. Solicitarea de delegare/detaşare a doamnei judecător DAMASCHIN ALEXANDRINA ROXANA,


de la Judecătoria Oneşti la Judecătoria Paşcani (2130/2021)

4. Solicitarea Curții de Apel Ploiești de delegare a doamnei judecător TUDOR ALEXANDRA


ELENA, de la Tribunalul Ilfov la Tribunalul Prahova (2375/2021)

5. Solicitarea Curții de Apel Bucureşti de detaşare a domnului judecător NICOLAESCU MIHNEA-


CONSTANTIN, de la Tribunalul Ilfov la Tribunalul Giurgiu, corelativ cu ocuparea postului în
condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare (2329/2021)

6. Solicitarea Curții de Apel Oradea de detaşare a doamnei judecător POENARU RAMONA-


IOANA, de la Judecătoria Brad la Judecătoria Oradea (1579/2021)

7. Solicitarea Curţii de Apel Ploieşti de delegare a unor judecători la Judecătoria Sinaia (780/2021)

8. Solicitarea Curţii de Apel Braşov de delegare a unor judecători la Judecătoria Făgăraş


(1773/2021)

9. Solicitarea Curţii de Apel Iași de delegare a doamnei judecător OVAC DANIELA MIHAELA, de
la Tribunalul Ilfov la Judecătoria Vaslui (23289,2128/2021)

10. Solicitarea de delegare/detaşare a doamnei judecător POPA IOANA, de la Judecătoria Târgu


Mureş la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti (2467/2021)

11. Solicitarea de detaşare a doamnei judecător ANDRA-FLORINA CHIȘBORA, de la Judecătoria


Măcin la Judecătoria Beiuș (1282/2021)

12. Solicitarea de delegare a doamnei judecător ENE MARIANA, de la Tribunalul Ilfov la Tribunalul
Prahova (2375/2021)

13. Solicitarea de detaşare a trei judecători în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii


(3881;3886;3887/2021)

14. Solicitarea de detaşare a doamnei judecător DAMIAN ANCA, de la Judecătoria Haţeg la


Judecătoria Carei (3249/2021)

Punctul 73936/2021 - OCUPARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Solicitarea Tribunalului Bucureşti de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post


de judecător la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti (2766/2021)
Punctul 82984/2021 - PLÂNGERE PREALABILĂ

1. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător RODICA MIHAELA DOBRIN împotriva


Hotărârii nr. 925/01.11.2018 și a Hotărârii din data de 16.12.2019 ale Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii

2. Plângerea prealabilă formulată de petentul UDREA ALEXANDRU având ca obiect anularea


avizului acordat Curţii de Apel Bucureşti prin Hotărârea nr.251 din 17.03.2020 a Secţiei pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii privind organizarea examenului pentru ocuparea
funcţiilor vacante de grefier, organizat de Curtea de Apel Bucureşti în perioada 15.12.2020-
18.12.2020 (DLDC nr.344/2021)

3. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător DEBRENI CAMELIA LUCIA împotriva


Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor
aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr.1348/2019 (DLDC nr.1345/2021)

4. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător MEAUCĂ MIHAELA împotriva Hotărârii


Secţiei pentru judecători nr.609/2016 (DLDC nr.2068/2021)

Punctul 93823/2021 - Solicitarea doamnei DANIELA CIMPOERU, judecător la Judecătoria


Panciu, referitoare la perioada în care se execută sancţiunea suspendării din funcţie (DRUO
nr.2974/2021)

Punctul 103406/2021- Sesizarea privind posibila afectare a imparţialităţii domnului judecător


MARIUS CRISTIAN EPURE, preşedintele Curţii de Apel Constanţa (Raportul Inspecţiei
Judiciare nr.21-246/2021)

Punctul 113827/2021 - Raportul controlului tematic privind "respectarea dispoziţiilor


procedurale prevăzute de Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare, în soluţionarea litigiilor în domeniul achiziţiilor publice de
competenţa secţiilor de contencios administrativ-fiscal ale tribunalelor şi curţilor de apel"
(Raportul Inspecţiei Judiciare nr.20-556/2020)

Punctul 124140/2021- Raportul Inspecţiei judiciare privind monitorizarea dosarelor mai vechi
de 10 ani, existente pe rolul instanţelor judecătoreşti în anul 2019 (19-2894/2020)

- Raportul IJ 19-2934/2020 – privind activitatea de monitorizare a


Punctul 134141/2021
dosarelor de corupţie aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în anul 2019

S-ar putea să vă placă și