Sunteți pe pagina 1din 49

Dinamica patului

albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
Dinamica patului albiilor în bazinul râului NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Bahlui în perioada 1980-2011 Introducere

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii

Concluzii
1 Mihai NICULIT, Ă, 1 Ionuţ MINEA, 2 Dan BURUIANĂ

1
Facultatea de Geografie s, i Geologie, UAIC Ias, i, România
2
Administrat, ia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, Ias, i, România

Al XXIX-lea Simpozion Nat, ional de Geomorfologie


Natural versus antropic în controlul formelor şi proceelor geomorfologice
31 mai - 1 iunie 2013, Suceava, România
Dinamica patului
albiilor în bazinul
I Patul albiilor are o dinamică sezonieră, anuală s, i multianuală râului Bahlui în
perioada 1980-2011
determinată de raportul dintre procesele de eroziune s, i cele de 1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion
,
acumulare. NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ
I Profilele longitudinale au fost utilizate pe scară largă pentru
Introducere
studiul dinamicii patului albiilor minore (Petts 1979, Williams Concepte

and Wolman 1984, Bravard 1987, 1994, Peiry 1987, Park Râul Bahlui

Material şi metodă
1995, Landon and Piegay 1994, Piegay and Peiry 1997,
Rezultate şi discuţii
Landon 1999, Gurnell et. al., 2003).
Concluzii
I Măsurarea sect, iunii transversale a albiilor permite studiul la
înaltă rezoluţie spaţială a dinamicii patului albiei, dar s, i a
sect, iunii în profil a acesteia, putându-se estima volume
erodate/acumulate.
I Realizarea măsurătorilor standardizate ale nivelelor debitelor
de apă este metodă care permite analiza temporală de mare
rezolut, ie a patului albiei.
I Analiza dinamicii verticale a patului albiei minore a râului
Bahlui este importantă deoarece permite individualizarea
caracteristicilor evolutive ale unei albii regularizate, creată de
un debit controlat.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
I Patul albiilor are o dinamică sezonieră, anuală s, i multianuală râului Bahlui în
perioada 1980-2011
determinată de raportul dintre procesele de eroziune s, i cele de 1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion
,
acumulare. NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ
I Profilele longitudinale au fost utilizate pe scară largă pentru
Introducere
studiul dinamicii patului albiilor minore (Petts 1979, Williams Concepte

and Wolman 1984, Bravard 1987, 1994, Peiry 1987, Park Râul Bahlui

Material şi metodă
1995, Landon and Piegay 1994, Piegay and Peiry 1997,
Rezultate şi discuţii
Landon 1999, Gurnell et. al., 2003).
Concluzii
I Măsurarea sect, iunii transversale a albiilor permite studiul la
înaltă rezoluţie spaţială a dinamicii patului albiei, dar s, i a
sect, iunii în profil a acesteia, putându-se estima volume
erodate/acumulate.
I Realizarea măsurătorilor standardizate ale nivelelor debitelor
de apă este metodă care permite analiza temporală de mare
rezolut, ie a patului albiei.
I Analiza dinamicii verticale a patului albiei minore a râului
Bahlui este importantă deoarece permite individualizarea
caracteristicilor evolutive ale unei albii regularizate, creată de
un debit controlat.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
I Patul albiilor are o dinamică sezonieră, anuală s, i multianuală râului Bahlui în
perioada 1980-2011
determinată de raportul dintre procesele de eroziune s, i cele de 1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion
,
acumulare. NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ
I Profilele longitudinale au fost utilizate pe scară largă pentru
Introducere
studiul dinamicii patului albiilor minore (Petts 1979, Williams Concepte

and Wolman 1984, Bravard 1987, 1994, Peiry 1987, Park Râul Bahlui

Material şi metodă
1995, Landon and Piegay 1994, Piegay and Peiry 1997,
Rezultate şi discuţii
Landon 1999, Gurnell et. al., 2003).
Concluzii
I Măsurarea sect, iunii transversale a albiilor permite studiul la
înaltă rezoluţie spaţială a dinamicii patului albiei, dar s, i a
sect, iunii în profil a acesteia, putându-se estima volume
erodate/acumulate.
I Realizarea măsurătorilor standardizate ale nivelelor debitelor
de apă este metodă care permite analiza temporală de mare
rezolut, ie a patului albiei.
I Analiza dinamicii verticale a patului albiei minore a râului
Bahlui este importantă deoarece permite individualizarea
caracteristicilor evolutive ale unei albii regularizate, creată de
un debit controlat.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
I Patul albiilor are o dinamică sezonieră, anuală s, i multianuală râului Bahlui în
perioada 1980-2011
determinată de raportul dintre procesele de eroziune s, i cele de 1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion
,
acumulare. NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ
I Profilele longitudinale au fost utilizate pe scară largă pentru
Introducere
studiul dinamicii patului albiilor minore (Petts 1979, Williams Concepte

and Wolman 1984, Bravard 1987, 1994, Peiry 1987, Park Râul Bahlui

Material şi metodă
1995, Landon and Piegay 1994, Piegay and Peiry 1997,
Rezultate şi discuţii
Landon 1999, Gurnell et. al., 2003).
Concluzii
I Măsurarea sect, iunii transversale a albiilor permite studiul la
înaltă rezoluţie spaţială a dinamicii patului albiei, dar s, i a
sect, iunii în profil a acesteia, putându-se estima volume
erodate/acumulate.
I Realizarea măsurătorilor standardizate ale nivelelor debitelor
de apă este metodă care permite analiza temporală de mare
rezolut, ie a patului albiei.
I Analiza dinamicii verticale a patului albiei minore a râului
Bahlui este importantă deoarece permite individualizarea
caracteristicilor evolutive ale unei albii regularizate, creată de
un debit controlat.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
I Patul albiilor are o dinamică sezonieră, anuală s, i multianuală râului Bahlui în
perioada 1980-2011
determinată de raportul dintre procesele de eroziune s, i cele de 1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion
,
acumulare. NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ
I Profilele longitudinale au fost utilizate pe scară largă pentru
Introducere
studiul dinamicii patului albiilor minore (Petts 1979, Williams Concepte

and Wolman 1984, Bravard 1987, 1994, Peiry 1987, Park Râul Bahlui

Material şi metodă
1995, Landon and Piegay 1994, Piegay and Peiry 1997,
Rezultate şi discuţii
Landon 1999, Gurnell et. al., 2003).
Concluzii
I Măsurarea sect, iunii transversale a albiilor permite studiul la
înaltă rezoluţie spaţială a dinamicii patului albiei, dar s, i a
sect, iunii în profil a acesteia, putându-se estima volume
erodate/acumulate.
I Realizarea măsurătorilor standardizate ale nivelelor debitelor
de apă este metodă care permite analiza temporală de mare
rezolut, ie a patului albiei.
I Analiza dinamicii verticale a patului albiei minore a râului
Bahlui este importantă deoarece permite individualizarea
caracteristicilor evolutive ale unei albii regularizate, creată de
un debit controlat.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere
Concepte
Râul Bahlui

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii

Concluzii

Figura: Harta hipsometrică a bazinului Bahlui


Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere
Concepte
Râul Bahlui

Material şi metodă

Figura: Regimul anual al precipitaţiilor Figura: Bazinul hidrografic Bahlui – Rezultate şi discuţii
atmosferice la staţiile meteorologice din Harta distribuţiei precipitaţiilor medii Concluzii
bazinul hidrografic Bahlui

Figura: Anii excedentari, normali şi Figura: Cantităţile de precipitaţii în


deficitari pluviometric, după criteriul
24 de ore maxime anuale cu diferite
Hellmann, la staţiile meteorologice din
probabilitaţi de producere
bazinul hidrografic Bahlui
Dinamica patului
I Considerând suprafaţa controlată de luciul de apă al celor mai albiilor în bazinul
râului Bahlui în
mari 18 acumulări lacustre, adică aproximativ 71% din perioada 1980-2011

suprafaţa bazinului, rezultă predominarea controlului antropic 1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
asupra debitelor (Savin Nicoleta, 1998). NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ
I Pe lângă acumulările permanente şi nepermanente, la nivelul Introducere
bazinului au fost realizate peste 150 de acumulări sau iazuri Concepte
Râul Bahlui
de diferite dimensiuni, majoritatea pe afluenţii râului Bahlui,
Material şi metodă
utilizate în scop hidrotehnic şi economic . Suprafaţa cumulată
Rezultate şi discuţii
a acestor amenajări piscicole (a celor cu suprafaţa de peste 5 Concluzii
ha) depăşeşte uşor 1000 ha (cca. 0,5 % din suprafaţa
bazinului).
I În total, la nivelul bazinului au fost îndiguiţi 32,3 km, iar
reţeaua hidrografică a fost regularizată pe o lugime de 27,6
km.
I Lucrările de îmbunătăţiri funciare au fost efectutate mai ales
în perioada 1960-1985, când au fost realizate principalele
lucrări hidrotehnice şi lucrări antierozionale la nivelul
versanţilor.
I După 1989, din lipsa fondurilor sau chiar din dezinteres nu au
mai fost efectuate astfel de lucrări de îmbunătăţiri funciare,
cele existente fiind distruse sau desfiinţate.
Dinamica patului
I Considerând suprafaţa controlată de luciul de apă al celor mai albiilor în bazinul
râului Bahlui în
mari 18 acumulări lacustre, adică aproximativ 71% din perioada 1980-2011

suprafaţa bazinului, rezultă predominarea controlului antropic 1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
asupra debitelor (Savin Nicoleta, 1998). NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ
I Pe lângă acumulările permanente şi nepermanente, la nivelul Introducere
bazinului au fost realizate peste 150 de acumulări sau iazuri Concepte
Râul Bahlui
de diferite dimensiuni, majoritatea pe afluenţii râului Bahlui,
Material şi metodă
utilizate în scop hidrotehnic şi economic . Suprafaţa cumulată
Rezultate şi discuţii
a acestor amenajări piscicole (a celor cu suprafaţa de peste 5 Concluzii
ha) depăşeşte uşor 1000 ha (cca. 0,5 % din suprafaţa
bazinului).
I În total, la nivelul bazinului au fost îndiguiţi 32,3 km, iar
reţeaua hidrografică a fost regularizată pe o lugime de 27,6
km.
I Lucrările de îmbunătăţiri funciare au fost efectutate mai ales
în perioada 1960-1985, când au fost realizate principalele
lucrări hidrotehnice şi lucrări antierozionale la nivelul
versanţilor.
I După 1989, din lipsa fondurilor sau chiar din dezinteres nu au
mai fost efectuate astfel de lucrări de îmbunătăţiri funciare,
cele existente fiind distruse sau desfiinţate.
Dinamica patului
I Considerând suprafaţa controlată de luciul de apă al celor mai albiilor în bazinul
râului Bahlui în
mari 18 acumulări lacustre, adică aproximativ 71% din perioada 1980-2011

suprafaţa bazinului, rezultă predominarea controlului antropic 1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
asupra debitelor (Savin Nicoleta, 1998). NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ
I Pe lângă acumulările permanente şi nepermanente, la nivelul Introducere
bazinului au fost realizate peste 150 de acumulări sau iazuri Concepte
Râul Bahlui
de diferite dimensiuni, majoritatea pe afluenţii râului Bahlui,
Material şi metodă
utilizate în scop hidrotehnic şi economic . Suprafaţa cumulată
Rezultate şi discuţii
a acestor amenajări piscicole (a celor cu suprafaţa de peste 5 Concluzii
ha) depăşeşte uşor 1000 ha (cca. 0,5 % din suprafaţa
bazinului).
I În total, la nivelul bazinului au fost îndiguiţi 32,3 km, iar
reţeaua hidrografică a fost regularizată pe o lugime de 27,6
km.
I Lucrările de îmbunătăţiri funciare au fost efectutate mai ales
în perioada 1960-1985, când au fost realizate principalele
lucrări hidrotehnice şi lucrări antierozionale la nivelul
versanţilor.
I După 1989, din lipsa fondurilor sau chiar din dezinteres nu au
mai fost efectuate astfel de lucrări de îmbunătăţiri funciare,
cele existente fiind distruse sau desfiinţate.
Dinamica patului
I Considerând suprafaţa controlată de luciul de apă al celor mai albiilor în bazinul
râului Bahlui în
mari 18 acumulări lacustre, adică aproximativ 71% din perioada 1980-2011

suprafaţa bazinului, rezultă predominarea controlului antropic 1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
asupra debitelor (Savin Nicoleta, 1998). NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ
I Pe lângă acumulările permanente şi nepermanente, la nivelul Introducere
bazinului au fost realizate peste 150 de acumulări sau iazuri Concepte
Râul Bahlui
de diferite dimensiuni, majoritatea pe afluenţii râului Bahlui,
Material şi metodă
utilizate în scop hidrotehnic şi economic . Suprafaţa cumulată
Rezultate şi discuţii
a acestor amenajări piscicole (a celor cu suprafaţa de peste 5 Concluzii
ha) depăşeşte uşor 1000 ha (cca. 0,5 % din suprafaţa
bazinului).
I În total, la nivelul bazinului au fost îndiguiţi 32,3 km, iar
reţeaua hidrografică a fost regularizată pe o lugime de 27,6
km.
I Lucrările de îmbunătăţiri funciare au fost efectutate mai ales
în perioada 1960-1985, când au fost realizate principalele
lucrări hidrotehnice şi lucrări antierozionale la nivelul
versanţilor.
I După 1989, din lipsa fondurilor sau chiar din dezinteres nu au
mai fost efectuate astfel de lucrări de îmbunătăţiri funciare,
cele existente fiind distruse sau desfiinţate.
Dinamica patului
I Considerând suprafaţa controlată de luciul de apă al celor mai albiilor în bazinul
râului Bahlui în
mari 18 acumulări lacustre, adică aproximativ 71% din perioada 1980-2011

suprafaţa bazinului, rezultă predominarea controlului antropic 1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
asupra debitelor (Savin Nicoleta, 1998). NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ
I Pe lângă acumulările permanente şi nepermanente, la nivelul Introducere
bazinului au fost realizate peste 150 de acumulări sau iazuri Concepte
Râul Bahlui
de diferite dimensiuni, majoritatea pe afluenţii râului Bahlui,
Material şi metodă
utilizate în scop hidrotehnic şi economic . Suprafaţa cumulată
Rezultate şi discuţii
a acestor amenajări piscicole (a celor cu suprafaţa de peste 5 Concluzii
ha) depăşeşte uşor 1000 ha (cca. 0,5 % din suprafaţa
bazinului).
I În total, la nivelul bazinului au fost îndiguiţi 32,3 km, iar
reţeaua hidrografică a fost regularizată pe o lugime de 27,6
km.
I Lucrările de îmbunătăţiri funciare au fost efectutate mai ales
în perioada 1960-1985, când au fost realizate principalele
lucrări hidrotehnice şi lucrări antierozionale la nivelul
versanţilor.
I După 1989, din lipsa fondurilor sau chiar din dezinteres nu au
mai fost efectuate astfel de lucrări de îmbunătăţiri funciare,
cele existente fiind distruse sau desfiinţate.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere
Concepte
Râul Bahlui

Material şi metodă
Figura: Gradul de împădurire pe bazine hidrografice Rezultate şi discuţii

Concluzii

Figura: Variaţia cronologică a debitelor medii anuale, la SH de pe râul Bahlui, în


perioada 1950-2005
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere
Concepte
Râul Bahlui

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii

Concluzii
Figura: Variaţia cronologică a debitelor medii anuale, la SH de pe râul Bahlueţ, în
perioada 1950-2005
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere
Concepte
Râul Bahlui

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii

Concluzii

Figura: Variaţia multianuală a debitelor maxime la SH Podu Iloaiei, între 1950-2005

Figura: Variaţia anuală a debitelor lichide, debitelor de aluviuni în suspensie şi a


precipitaţiilor atmosferice la SH şi postul pluviometric Târgu Frumos
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere
Concepte
Râul Bahlui

Figura: Variaţia anuală a debitelor Material şi metodă


lichide, debitelor de aluviuni în suspensie Rezultate şi discuţii
şi a precipitaţiilor atmosferice la staţia
Concluzii
hidrometrică şi postul pluviometric Iaşi

Figura: Cantităţile de precipitaţii în


24 de ore maxime anuale cu diferite
probabilitaţi de producere

Figura: Variaţia anuală a debitelor


lichide, debitelor de aluviuni în suspensie
şi a precipitaţiilor atmosferice la staţia
hidrometrică şi postul pluviometric
Cârjoaia
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere
I Sect, iunile transversale la staţiile hidrometrice au fost Material şi metodă
întocmite de către DAP, având o rezoluţie temporală diferită. Materiale
Metode

I Activitatea de hidrometrie a început la nivelul bazinului Rezultate şi discuţii

Bahluiului din anii 1920, însă abia după anii 1950 există o Concluzii

acoperire spaţială cu staţii hidrometrice.


I Nivelele zilnice şi nivelele/adâncimile măsurate cu ocazia
determinărilor de debite, reprezintă datele hidrometrice
utilizabile în contextul de faţă.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere
I Sect, iunile transversale la staţiile hidrometrice au fost Material şi metodă
întocmite de către DAP, având o rezoluţie temporală diferită. Materiale
Metode

I Activitatea de hidrometrie a început la nivelul bazinului Rezultate şi discuţii

Bahluiului din anii 1920, însă abia după anii 1950 există o Concluzii

acoperire spaţială cu staţii hidrometrice.


I Nivelele zilnice şi nivelele/adâncimile măsurate cu ocazia
determinărilor de debite, reprezintă datele hidrometrice
utilizabile în contextul de faţă.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere
I Sect, iunile transversale la staţiile hidrometrice au fost Material şi metodă
întocmite de către DAP, având o rezoluţie temporală diferită. Materiale
Metode

I Activitatea de hidrometrie a început la nivelul bazinului Rezultate şi discuţii

Bahluiului din anii 1920, însă abia după anii 1950 există o Concluzii

acoperire spaţială cu staţii hidrometrice.


I Nivelele zilnice şi nivelele/adâncimile măsurate cu ocazia
determinărilor de debite, reprezintă datele hidrometrice
utilizabile în contextul de faţă.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă
Materiale
Metode

Rezultate şi discuţii

Concluzii

Figura: Staţiile hidrometrice care au funcţionat în bazinul hidrografic Bahlui


Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă
Materiale
Metode

Rezultate şi discuţii

Concluzii

Figura: Poziţia staţiilor hidrometrice din bazinul hidrografic Bahlui


Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă
Materiale
Metode

Rezultate şi discuţii

Concluzii

Figura: Modificări ale reţelei hidrografice în bazinul Bahlui, în perioada 1894-1984


Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011
I Variabilitatea multianuală a debitelor maxime scoate în
1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion
evidenţă o serie de ani în care s-au produs cele mai mari ,
NEA, 2 Dan BURU-
debite maxime (1954, 1969, 1975, 1980) şi o serie de ani IANĂ

când valorile debitelor maxime au fost mai reduse (1959, Introducere

1963, 1964, 1986). În bazinul hidrografic Bahlui, cel mai Material şi metodă

mare debit înregistrat în perioada 1950-2005 (debitul maxim Materiale


Metode

maximorum) a fost de 182,0 m3 /s, în data de 9.VI.1975, Rezultate şi discuţii

realizat în urma unor ploi torenţiale (manifestate la suprafaţa Concluzii

întregului bazin). La SH Hârlau, debitul maxim înregistrat


(119,0 m3 /s) s-a înregistrat în data de 2.VII.1970. La SH
Podu Iloaiei, de pe râul Bahlui, valoarea debitului maxim,
125,0 m3 /s, s-a produs în ziua 13 iulie 1969.
I Pentru bazinul hidrografic Bahlueţ, cele mai mari valori ale
debitelor maxime s-au înregistrat în data de 25 iulie 1954:
25,2 m3 /s la SH Târgu Frumos şi 34,0 m3 /s, la SH Podu
Iloaiei. Pentru râul Nicolina valoarea maximă a debitului,
înregistrat la SH Iaşi, a fost de 87,0 m3 /s, produs în 24 iulie
1980.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011
I Variabilitatea multianuală a debitelor maxime scoate în
1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion
evidenţă o serie de ani în care s-au produs cele mai mari ,
NEA, 2 Dan BURU-
debite maxime (1954, 1969, 1975, 1980) şi o serie de ani IANĂ

când valorile debitelor maxime au fost mai reduse (1959, Introducere

1963, 1964, 1986). În bazinul hidrografic Bahlui, cel mai Material şi metodă

mare debit înregistrat în perioada 1950-2005 (debitul maxim Materiale


Metode

maximorum) a fost de 182,0 m3 /s, în data de 9.VI.1975, Rezultate şi discuţii

realizat în urma unor ploi torenţiale (manifestate la suprafaţa Concluzii

întregului bazin). La SH Hârlau, debitul maxim înregistrat


(119,0 m3 /s) s-a înregistrat în data de 2.VII.1970. La SH
Podu Iloaiei, de pe râul Bahlui, valoarea debitului maxim,
125,0 m3 /s, s-a produs în ziua 13 iulie 1969.
I Pentru bazinul hidrografic Bahlueţ, cele mai mari valori ale
debitelor maxime s-au înregistrat în data de 25 iulie 1954:
25,2 m3 /s la SH Târgu Frumos şi 34,0 m3 /s, la SH Podu
Iloaiei. Pentru râul Nicolina valoarea maximă a debitului,
înregistrat la SH Iaşi, a fost de 87,0 m3 /s, produs în 24 iulie
1980.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

I Metoda profilelor topografice transversale suprapuse. Materiale


Metode

I Metoda adâncimii maxime a apei, măsurate la determinările Rezultate şi discuţii

de debit. Concluzii

I Metoda nivelelor minime anuale.


I Metoda nivelelor zilnice corectate.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

I Metoda profilelor topografice transversale suprapuse. Materiale


Metode

I Metoda adâncimii maxime a apei, măsurate la determinările Rezultate şi discuţii

de debit. Concluzii

I Metoda nivelelor minime anuale.


I Metoda nivelelor zilnice corectate.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

I Metoda profilelor topografice transversale suprapuse. Materiale


Metode

I Metoda adâncimii maxime a apei, măsurate la determinările Rezultate şi discuţii

de debit. Concluzii

I Metoda nivelelor minime anuale.


I Metoda nivelelor zilnice corectate.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

I Metoda profilelor topografice transversale suprapuse. Materiale


Metode

I Metoda adâncimii maxime a apei, măsurate la determinările Rezultate şi discuţii

de debit. Concluzii

I Metoda nivelelor minime anuale.


I Metoda nivelelor zilnice corectate.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă
Materiale
Metode

Rezultate şi discuţii

Concluzii

Figura: Cubul analizei dinamicii patului albiei


Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă
Materiale
Metode

Rezultate şi discuţii

Concluzii

Figura: Cubul analizei dinamicii patului albiei


Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii
Profilele transversale
Metoda nivelelor minime
Metoda nivelelor zilnice
corectate
Factorii dinamicii patului
albiei

Concluzii

Figura: Bahlui, SH Hârlău


Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii
Profilele transversale
Metoda nivelelor minime
Metoda nivelelor zilnice
corectate
Factorii dinamicii patului
albiei

Concluzii

Figura: Bahlui, SH Podu Iloaiei


Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii
Profilele transversale
Metoda nivelelor minime
Metoda nivelelor zilnice
corectate
Factorii dinamicii patului
albiei

Concluzii

Figura: Bahlui, SH Iaşi


Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii
Profilele transversale
Metoda nivelelor minime
Metoda nivelelor zilnice
corectate
Factorii dinamicii patului
albiei

Concluzii

Figura: Bahluieţ, SH Tg. Frumos


Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii
Profilele transversale
Metoda nivelelor minime
Metoda nivelelor zilnice
corectate
Factorii dinamicii patului
albiei

Concluzii

Figura: Bahluieţ, SH Podu Iloaiei


Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii
Profilele transversale
Metoda nivelelor minime
Metoda nivelelor zilnice
corectate
Factorii dinamicii patului
albiei

Concluzii

Figura: Nicolina, SH Iaşi


Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii
Profilele transversale
Metoda nivelelor minime
Metoda nivelelor zilnice
corectate
Factorii dinamicii patului
albiei

Concluzii

Figura: Nicolina, SH Iaşi


Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii
Profilele transversale
Metoda nivelelor minime
Metoda nivelelor zilnice
corectate
Factorii dinamicii patului
albiei

Concluzii

Figura: Metoda propusă pentru utilizarea măsurătorilor de nivel şi adâncime la


determinarea debitelor
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii
Profilele transversale
Metoda nivelelor minime
Metoda nivelelor zilnice
corectate
Factorii dinamicii patului
albiei

Concluzii

Figura: Variaţia verticală a patuluil albiei râului Bahlui, la SH Iaşi (2008-2011)


Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii
Profilele transversale
Metoda nivelelor minime
Metoda nivelelor zilnice
corectate
Factorii dinamicii patului
albiei

Concluzii

Figura: Variaţia verticală a patuluil albiei râului Bahlui, la SH Iaşi (2008-2009)


Dinamica patului
albiilor în bazinul
I În condiţiile de regularizare a formei transversale şi râului Bahlui în
perioada 1980-2011
longitudinale ale albiei şi ale debitelor interesează factorii de
1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion
control ai dinamicii verticale ale patului albiilor. ,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

I Debitul lichid asigură controlul principal privind evoluţia Introducere


multianuală şi anuală a albiei. Dacă debitul lichid este Material şi metodă

principalul factor de control, raportul acestuia cu debitul Rezultate şi discuţii

solid, controlul hidrotehnic al debitelor, regularizarea albiilor şi Profilele transversale


Metoda nivelelor minime

sursele de sedimente din bazin, sunt cele care pot explica Metoda nivelelor zilnice
corectate
dinamica verticală a patului albiei. Factorii dinamicii patului
albiei

Concluzii
I Se observă o deplasare a albiei Bahluiului spre malul stâng
(această deplasare variază între 5-6 m la Hârlău, 2-3 m la
Podu Iloaiei şi 5-10 m la Iaşi), dar pe o perioadă de timp
mare (50 ani). Această deplasare nu afectează condiţia albiei
regulariyate.

I Astfel, pe fondul intervenţiei antropice, funcţie de trendul


debitului lichid, are loc degradarea patului albiei (la creşterea
debitelor) sau agradarea (la scăderea debitelor). Acest model
de evoluţie apare atât la nivel multinual cât la nivel anual.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
I În condiţiile de regularizare a formei transversale şi râului Bahlui în
perioada 1980-2011
longitudinale ale albiei şi ale debitelor interesează factorii de
1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion
control ai dinamicii verticale ale patului albiilor. ,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

I Debitul lichid asigură controlul principal privind evoluţia Introducere


multianuală şi anuală a albiei. Dacă debitul lichid este Material şi metodă

principalul factor de control, raportul acestuia cu debitul Rezultate şi discuţii

solid, controlul hidrotehnic al debitelor, regularizarea albiilor şi Profilele transversale


Metoda nivelelor minime

sursele de sedimente din bazin, sunt cele care pot explica Metoda nivelelor zilnice
corectate
dinamica verticală a patului albiei. Factorii dinamicii patului
albiei

Concluzii
I Se observă o deplasare a albiei Bahluiului spre malul stâng
(această deplasare variază între 5-6 m la Hârlău, 2-3 m la
Podu Iloaiei şi 5-10 m la Iaşi), dar pe o perioadă de timp
mare (50 ani). Această deplasare nu afectează condiţia albiei
regulariyate.

I Astfel, pe fondul intervenţiei antropice, funcţie de trendul


debitului lichid, are loc degradarea patului albiei (la creşterea
debitelor) sau agradarea (la scăderea debitelor). Acest model
de evoluţie apare atât la nivel multinual cât la nivel anual.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
I În condiţiile de regularizare a formei transversale şi râului Bahlui în
perioada 1980-2011
longitudinale ale albiei şi ale debitelor interesează factorii de
1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion
control ai dinamicii verticale ale patului albiilor. ,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

I Debitul lichid asigură controlul principal privind evoluţia Introducere


multianuală şi anuală a albiei. Dacă debitul lichid este Material şi metodă

principalul factor de control, raportul acestuia cu debitul Rezultate şi discuţii

solid, controlul hidrotehnic al debitelor, regularizarea albiilor şi Profilele transversale


Metoda nivelelor minime

sursele de sedimente din bazin, sunt cele care pot explica Metoda nivelelor zilnice
corectate
dinamica verticală a patului albiei. Factorii dinamicii patului
albiei

Concluzii
I Se observă o deplasare a albiei Bahluiului spre malul stâng
(această deplasare variază între 5-6 m la Hârlău, 2-3 m la
Podu Iloaiei şi 5-10 m la Iaşi), dar pe o perioadă de timp
mare (50 ani). Această deplasare nu afectează condiţia albiei
regulariyate.

I Astfel, pe fondul intervenţiei antropice, funcţie de trendul


debitului lichid, are loc degradarea patului albiei (la creşterea
debitelor) sau agradarea (la scăderea debitelor). Acest model
de evoluţie apare atât la nivel multinual cât la nivel anual.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
I În condiţiile de regularizare a formei transversale şi râului Bahlui în
perioada 1980-2011
longitudinale ale albiei şi ale debitelor interesează factorii de
1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion
control ai dinamicii verticale ale patului albiilor. ,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

I Debitul lichid asigură controlul principal privind evoluţia Introducere


multianuală şi anuală a albiei. Dacă debitul lichid este Material şi metodă

principalul factor de control, raportul acestuia cu debitul Rezultate şi discuţii

solid, controlul hidrotehnic al debitelor, regularizarea albiilor şi Profilele transversale


Metoda nivelelor minime

sursele de sedimente din bazin, sunt cele care pot explica Metoda nivelelor zilnice
corectate
dinamica verticală a patului albiei. Factorii dinamicii patului
albiei

Concluzii
I Se observă o deplasare a albiei Bahluiului spre malul stâng
(această deplasare variază între 5-6 m la Hârlău, 2-3 m la
Podu Iloaiei şi 5-10 m la Iaşi), dar pe o perioadă de timp
mare (50 ani). Această deplasare nu afectează condiţia albiei
regulariyate.

I Astfel, pe fondul intervenţiei antropice, funcţie de trendul


debitului lichid, are loc degradarea patului albiei (la creşterea
debitelor) sau agradarea (la scăderea debitelor). Acest model
de evoluţie apare atât la nivel multinual cât la nivel anual.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
I Sub aspect evolutiv, în intervalul analizat se pun în evidenţă IANĂ
două perioade:
Introducere

- o perioadă de adâncire a albiei, cu 50-100 cm, în special pe Material şi metodă

cursul râului Bahlui, care s-a manifestat diferenţiat: între 1980 şi Rezultate şi discuţii

1991, în cursul superior, 1980-1985, în cursul mijlociu şi Concluzii

1985-1986, în cel inferior, ceva mai târziu la nivelul afluenţilor;


- o perioadă de agradare a albiei, începută în 1985 în cursul
mijlociu şi continuată în 1996, în cursul inferior. Această perioadă
este caracterizată printr-o ridicare a talvegului albiei minore a
râului Bahlui, cu valori de 5 cm la Hârlău, 9 cm la Podu Iloaiei şi
11 cm la Iaşi, sub efectul reducerii valorilor scurgerii de suprafaţă,
mai ales în intervalul 1985-2000. La nivelul afluenţilor această
etapă, nu a fost pusă încă în evidenţă, cu excepţia staţiei
hidrometrice Podu Iloaiei, de pe râul Bahlueţ.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
I Sub aspect evolutiv, în intervalul analizat se pun în evidenţă IANĂ
două perioade:
Introducere

- o perioadă de adâncire a albiei, cu 50-100 cm, în special pe Material şi metodă

cursul râului Bahlui, care s-a manifestat diferenţiat: între 1980 şi Rezultate şi discuţii

1991, în cursul superior, 1980-1985, în cursul mijlociu şi Concluzii

1985-1986, în cel inferior, ceva mai târziu la nivelul afluenţilor;


- o perioadă de agradare a albiei, începută în 1985 în cursul
mijlociu şi continuată în 1996, în cursul inferior. Această perioadă
este caracterizată printr-o ridicare a talvegului albiei minore a
râului Bahlui, cu valori de 5 cm la Hârlău, 9 cm la Podu Iloaiei şi
11 cm la Iaşi, sub efectul reducerii valorilor scurgerii de suprafaţă,
mai ales în intervalul 1985-2000. La nivelul afluenţilor această
etapă, nu a fost pusă încă în evidenţă, cu excepţia staţiei
hidrometrice Podu Iloaiei, de pe râul Bahlueţ.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
I Sub aspect evolutiv, în intervalul analizat se pun în evidenţă IANĂ
două perioade:
Introducere

- o perioadă de adâncire a albiei, cu 50-100 cm, în special pe Material şi metodă

cursul râului Bahlui, care s-a manifestat diferenţiat: între 1980 şi Rezultate şi discuţii

1991, în cursul superior, 1980-1985, în cursul mijlociu şi Concluzii

1985-1986, în cel inferior, ceva mai târziu la nivelul afluenţilor;


- o perioadă de agradare a albiei, începută în 1985 în cursul
mijlociu şi continuată în 1996, în cursul inferior. Această perioadă
este caracterizată printr-o ridicare a talvegului albiei minore a
râului Bahlui, cu valori de 5 cm la Hârlău, 9 cm la Podu Iloaiei şi
11 cm la Iaşi, sub efectul reducerii valorilor scurgerii de suprafaţă,
mai ales în intervalul 1985-2000. La nivelul afluenţilor această
etapă, nu a fost pusă încă în evidenţă, cu excepţia staţiei
hidrometrice Podu Iloaiei, de pe râul Bahlueţ.
Dinamica patului
albiilor în bazinul
râului Bahlui în
perioada 1980-2011

1 Mihai NICULITĂ, 1 Ion


,
NEA, 2 Dan BURU-
IANĂ

Introducere

Material şi metodă

Rezultate şi discuţii

Vă mult, umim pentru atent, ie! Concluzii

Păreri? Recomandări?