Sunteți pe pagina 1din 1

ALGORITMUL DE EVALUARE

LA DISCIPLINA GEOGRAFIE
ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Evaluarea pedagogică reprezintă o acţiune managerială prin care rezultatele obţinute într-o activitate
sunt raportate la criterii specifice pentru luarea unei decizii optime. Astfel evaluarea la disciplina Geografie
se realizează după următorul algoritim:

1. Evaluarea iniţială, prin care se determină nivelul de pregătire al elevului la începutul unui
program de învăţare (an, ciclu, la clase nou formate), alături de condiţiile în care acesta se poate
integra în programul de instruire, unde aceasta are ca obiectiv diagnosticarea calităţii şi cantităţii
cunoştinţelor, identificarea lacunelor cu scopul organizării adecvate a predării sau gruparea
elevilor.

2. Evaluarea formativă, care implică verificarea permanentă a rezultatelor, în secvenţe mici, pe tot
parcursul programului de instruire, are ca obiectiv cunoaşterea sistematică şi continuă a
rezultatelor zilnice şi a progresului elevilor.

Așadar pentru a observa progresul elevului în dezvoltarea sa, algoritmul de notare se prezintă sub
următoarea formă:

Nume și prenume elev Nota 1 Nota 2 Nota 3

Elevu X Nota este obținută din Nota este obținută Nota este obținută prin
evaluarea orală care se face din prezentarea unei elaborarea și prezentarea
pe baza a 3 întrebări din machete/poster și a unui referat care este
lecția de zi. Are ca scop referatului cu privire evaluat după un algoritm
verificarea periodică a clasei la machetă/poster dat.
asupra conținuturile predate care este evaluat
după anumite crierii.

Notă: În contextul actualei pandemii cu COVID-19, s-a recurs la eliminarea evaluării prin scrise,
datorită desfășurării orelor în mediul online care pot face obiectul unei fraude în timpul examinării

Școala Gimnazială ”Gheorghe Nicolau”


Sat Români, comuna Români, jud. Neamț
Telefon / fax : 0233 768954
E-mail : scoalaromani@yahoo.com