Sunteți pe pagina 1din 10

Nivelul de invatamant/

Clasa pentru care s-a


Nr crt. Nume si prenume autor Denumirea RED realizat resursa Disciplina vizata
1 Ungur Georgian Universul și Sistemul Solar clasa a V-a Geografie
Terra - O planetă a Sistemului
2 Ungur Georgian Solar clasa a V-a Geografie

Terra - O planetă a Planetă a


Universului -recapitulare (Vrei
3 Ungur Georgian să fii elev de nota 10?) clasa a V-a Geografie
Globul geografic și harta.
4 Ungur Georgian Coordonate geografice clasa a V-a Geografie
Mișcările Pământului și
5 Ungur Georgian consecințele lor clasa a V-a Geografie

6 Ungur Georgian Orientarea în spațiul terestru clasa a V-a Geografie


7 Ungur Georgian Structura internă a Terrei clasa a V-a Geografie
Litosfera - caracteristici
8 Ungur Georgian generale și importanță clasa a V-a Geografie
Relieful:continente și bazine
9 Ungur Georgian oceanice clasa a V-a Geografie
10 Ungur Georgian Forme majore de relief clasa a V-a Geografie
11 Ungur Georgian Vulcanii și cutremurele clasa a V-a Geografie
12 Ungur Georgian Apele continentale clasa a V-a Geografie
13 Ungur Georgian Ghețarii clasa a V-a Geografie
14 Ungur Georgian Apele din orizontul local clasa a V-a Geografie
Biosfera.Caracteristici
15 Ungur Georgian generale și importanță clasa a V-a Geografie

Repartiția geografică a
16 Ungur Georgian plantelor și animalelor pe glob clasa a V-a Geografie
17 Ungur Georgian Solul-resursă a vieții clasa a V-a Geografie
18 Ungur Georgian Biosfera -mediile acvatice clasa a V-a Geografie
Biosfera -recapitulare(Vrei să
19 Ungur Georgian fii elev de nota 10?) clasa a V-a Geografie
Diversitatea peisajelor
20 Ungur Georgian terestre clasa a V-a Geografie

Protecția plantelor, a
animalelor și conservarea
21 Ungur Georgian solului clasa a V-a Geografie

Terra - elemente de geografie


fizică - recapitulare finală (Vrei
22 Ungur Georgian să fii elev de nota 10?) clasa a V-a Geografie
23 Ungur Georgian Repere ale cunoașterii Terrei clasa a VI-a Geografie

Continente și țări -
reprezentări cartografice.
24 Ungur Georgian Harta politică a lumii clasa a VI-a Geografie

Exerciții de apreciere și calcul


a distanțelor pe suporturi
25 Ungur Georgian cartografice clasa a VI-a Geografie
26 Ungur Georgian Populația Terrei clasa a VI-a Geografie

Așezările omenești - forme de


locuire și diferențieri
27 Ungur Georgian teritoriale clasa a VI-a Geografie
Resursele naturale și
28 Ungur Georgian valorificarea acestora clasa a VI-a Geografie
Domeniile activităților
29 Ungur Georgian economice pe Terra clasa a VI-a Geografie

Efectele activităților umane


asupra mediului și calitatea
30 Ungur Georgian vieții clasa a VI-a Geografie
31 Ungur Georgian Activitățile economice clasa a VI-a Geografie
32 Ungur Georgian Uniunea Europeană clasa a VI-a Geografie
33 Ungur Georgian Franța clasa a VI-a Geografie
34 Ungur Georgian Germania clasa a VI-a Geografie
35 Ungur Georgian Italia clasa a VI-a Geografie
Federația Rusă(zona
36 Ungur Georgian europeană) clasa a VI-a Geografie

Țările Scandinave:Norvegia,
37 Ungur Georgian Suedia, Finlanda. clasa a VI-a Geografie

Europa - identitate geografică


- recapitulare (Vrei să fii elev
38 Ungur Georgian de nota 10?) clasa a VI-a Geografie
Valori culturale și umane
39 Ungur Georgian europene clasa a VI-a Geografie
40 Ungur Georgian Calitatea vieții în Europa clasa a VI-a Geografie
Introducere în geografia
41 Ungur Georgian continentelor clasa a VII-a Geografie

Asia - poziția geografică,


țărmurile:insule, peninsule și
42 Ungur Georgian golfuri clasa a VII-a Geografie
43 Ungur Georgian Asia- relieful clasa a VII-a Geografie
Asia - hidrografia (ape
44 Ungur Georgian curgătoare și lacuri) clasa a VII-a Geografie
Asia - Clima.Diferențieri
45 Ungur Georgian climatice.Musonii clasa a VII-a Geografie

Asia - zone biogeografice


46 Ungur Georgian (vegetația, fauna și solurile) clasa a VII-a Geografie
47 Ungur Georgian Asia- Harta Politică clasa a VII-a Geografie
Asia - Elemente de diversitate
48 Ungur Georgian umană clasa a VII-a Geografie

49 Ungur Georgian Asia - Mari aglomerări umane clasa a VII-a Geografie


Asia - resursele naturale și
50 Ungur Georgian activitățile economice clasa a VII-a Geografie
51 Ungur Georgian India clasa a VII-a Geografie
52 Ungur Georgian America - Harta politică clasa a VII-a Geografie
America - Elemente de
53 Ungur Georgian diversitate umană clasa a VII-a Geografie
America - Forme de
54 Ungur Georgian aglomerare urbană clasa a VII-a Geografie
55 Ungur Georgian S.U.A. clasa a VII-a Geografie
56 Ungur Georgian Brazilia clasa a VII-a Geografie

America - recapitulare (Vrei să


57 Ungur Georgian fii elev de nota 10?) clasa a VII-a Geografie

Australia și Oceania -
58 Ungur Georgian elemente de geografie fizică clasa a VII-a Geografie

Australia și Oceania - clima,


59 Ungur Georgian vegetația, fauna și solurile clasa a VII-a Geografie
Australia și Oceania -
60 Ungur Georgian populația și economia clasa a VII-a Geografie
61 Ungur Georgian Antarctica clasa a VII-a Geografie

Componentele mediului
înconjurător și relațiile dintre
62 Ungur Georgian acestea clasa a VII-a Geografie
România - Coordonate
63 Ungur Georgian Europene clasa a VIII-a Geografie
Relieful României -
64 Ungur Georgian introducere clasa a VIII-a Geografie
Formarea și evoluția reliefului
65 Ungur Georgian României clasa a VIII-a Geografie
66 Ungur Georgian Munții Carpați clasa a VIII-a Geografie
67 Ungur Georgian Carpații Orientali clasa a VIII-a/clasa a XII-a Geografie
68 Ungur Georgian Carpații Meridionali clasa a VIII-a/clasa a XII-a Geografie
69 Ungur Georgian Carpații Occidentali clasa a VIII-a/clasa a XII-a Geografie
Depresiunea Colinară a
70 Ungur Georgian Transilvaniei clasa a VIII-a/clasa a XII-a Geografie
71 Ungur Georgian Podișul Moldovei clasa a VIII-a/clasa a XII-a Geografie
72 Ungur Georgian Podișul Dobrogei clasa a VIII-a/clasa a XII-a Geografie
Podișul Getic și Podișul
73 Ungur Georgian Mehedinți clasa a VIII-a/clasa a XII-a Geografie
74 Ungur Georgian Subcarpații clasa a VIII-a/clasa a XII-a Geografie
Dealurile de Vest și Câmpia de
75 Ungur Georgian Vest clasa a VIII-a/clasa a XII-a Geografie
Câmpia Română și Lunca
76 Ungur Georgian Dunării clasa a VIII-a/clasa a XII-a Geografie
77 Ungur Georgian Delta Dunării clasa a VIII-a/clasa a XII-a Geografie
Caracterizarea geografică a
78 Ungur Georgian orașului București clasa a VIII-a Geografie
Organizarea administrativ-
79 Ungur Georgian teritorială a României clasa a VIII-a Geografie
Agricultura României -
80 Ungur Georgian caracteristici generale clasa a VIII-a Geografie
81 Ungur Georgian Cultura Plantelor clasa a VIII-a Geografie
82 Ungur Georgian Creșterea animalelor clasa a VIII-a Geografie

Agricultura României -
recapitulare (Vrei să fii elev de
83 Ungur Georgian nota 10?) clasa a VIII-a Geografie
Industria României -
84 Ungur Georgian Introducere clasa a VIII-a Geografie
Industria extractivă și
85 Ungur Georgian industria energetică clasa a VIII-a Geografie

România - Râuri( Apele


curgătoare și reședințe de
86 Ungur Georgian județ traversate) clasa a VIII-a/clasa a XII-a Geografie

Clima României - factorii


genetici și elementele
87 Ungur Georgian climatice clasa a VIII-a/clasa a XII-a Geografie
Sectorul terțiar - comerțul și
88 Ungur Georgian turismul clasa a VIII-a Geografie
Transporturile și
89 Ungur Georgian telecomunicațiile clasa a VIII-a Geografie

România în Europa și în lume


(România în organisme și
organizații continentale și
90 Ungur Georgian internaționale) clasa a VIII-a Geografie

Europa - râuri(Apele
curgătoare, țări și capitale
91 Ungur Georgian traversate) clasa a XII-a Geografie
Europa - tipuri de climă (pe
92 Ungur Georgian țări/state/zone) clasa a XII-a Geografie
Clima Europei - factorii
93 Ungur Georgian genetici ai climei clasa a XII-a Geografie
94 Ungur Georgian Europa - elementele climei clasa a XII-a Geografie
95 Ungur Georgian Europa - clima - vânturile clasa a XII-a Geografie
96 Ungur Georgian Poluarea - introducere clasa a V-a Eco-Educație
97 Ungur Georgian Poluarea aerului clasa a V-a Eco-Educație
98 Ungur Georgian Poluarea apei clasa a V-a Eco-Educație
99 Ungur Georgian Poluarea solului clasa a V-a Eco-Educație
Colectarea selectivă a
100 Ungur Georgian deșeurilor clasa a V-a Eco-Educație
101 Ungur Georgian Ecoturismul clasa a V-a Eco-Educație

14 lucruri ce nu se pot recicla


sau colectarea lor este
102 Ungur Georgian defectuoasă clasa a V-a Eco-Educație
Adresa web/link
https://www.youtube.com/watch?v=8gCMIeNQrrE&t

https://www.youtube.com/watch?v=T7ux4I3yooc&t

https://www.youtube.com/watch?v=HMjkrHxP8tE&t

https://www.youtube.com/watch?v=StjzWYg8U30&t

https://www.youtube.com/watch?v=sP7YLQF7jbk&t

https://www.youtube.com/watch?v=33i4ggryVrM&t
https://www.youtube.com/watch?v=UwuqFX7zxfo&t

https://www.youtube.com/watch?v=9xkG0WNlSo8&t

https://www.youtube.com/watch?v=wLzyJgOcn9s&t
https://www.youtube.com/watch?v=rF3o-i5V1Bk&t
https://www.youtube.com/watch?v=fL0uGuO6Bn4&t
https://www.youtube.com/watch?v=v8HIL7DaaDs&t
https://www.youtube.com/watch?v=1w0hh1RAWLo&t
https://www.youtube.com/watch?v=tmwmfFtrjRA

https://www.youtube.com/watch?v=-QgW9ADlA8c&t

https://www.youtube.com/watch?v=lkpMZ0n6J-s&t
https://www.youtube.com/watch?v=gU69FkoBoHY&t
https://www.youtube.com/watch?v=YCroO0pj45c

https://www.youtube.com/watch?v=pBBGmajBayA&t

https://www.youtube.com/watch?v=KsTaJhLtG1M&t

https://www.youtube.com/watch?v=FrR261UjBEg&t

https://www.youtube.com/watch?v=-1wDeRBsf4M&t
https://www.youtube.com/watch?v=r0S_0F1sGtA&t

https://www.youtube.com/watch?v=0i0ERtnmyWk&t

https://www.youtube.com/watch?v=pj5qhLVpHu4&t
https://www.youtube.com/watch?v=84IuJsh1Byo&t

https://www.youtube.com/watch?v=GHSBcbh_sGo&t

https://www.youtube.com/watch?v=ha3eJlbIAbc&t

https://www.youtube.com/watch?v=xyq-O0pAEJ4&t

https://www.youtube.com/watch?v=pvoWQAgmaW4&t
https://www.youtube.com/watch?v=ap9DKDi5Hj4&t
https://www.youtube.com/watch?v=QjK13iLbTzM&t
https://www.youtube.com/watch?v=kwr8DQWM_NI&t
https://www.youtube.com/watch?v=R6YVw9ZDAxA&t
https://www.youtube.com/watch?v=ysU00PCVTRU&t

https://www.youtube.com/watch?v=BHFnwBVC01g&t

https://www.youtube.com/watch?v=4IiH90tXhew&t

https://www.youtube.com/watch?v=p811ue4BusE&t

https://www.youtube.com/watch?v=iujT57sjrRo&t
https://www.youtube.com/watch?v=DI7m9g31m_s&t

https://www.youtube.com/watch?v=6t2vxUHzC7s&t

https://www.youtube.com/watch?v=ghAu44CSPNc&t
https://www.youtube.com/watch?v=tirey8W-Fso&t

https://www.youtube.com/watch?v=8TlpcfQAJdo&t
https://www.youtube.com/watch?v=gRMLSy4CdUo&t

https://www.youtube.com/watch?v=kbPxpjo-KWQ&t
https://www.youtube.com/watch?v=yBjA88PXWJM&t

https://www.youtube.com/watch?v=hMfwGLBLio4&t

https://www.youtube.com/watch?v=4fc8nFDd3ig&t

https://www.youtube.com/watch?v=_TdD9p1_gQc
https://www.youtube.com/watch?v=1h7HgN6mD88
https://www.youtube.com/watch?v=9N2FPoAaGKE&t

https://www.youtube.com/watch?v=z6jwTSxZ8qM

https://www.youtube.com/watch?v=n4o752Sml9Q
https://www.youtube.com/watch?v=18rCknUNtLQ&t
https://www.youtube.com/watch?v=VQOOU3-4GlI&t

https://www.youtube.com/watch?v=pv19GNup50Q&t

https://www.youtube.com/watch?v=PRAXRuAEljo&t

https://www.youtube.com/watch?v=TyQ60bKsKPM&t

https://www.youtube.com/watch?v=C0XPzgXaKNk&t
https://www.youtube.com/watch?v=JIFtc_CcNZI&t

https://www.youtube.com/watch?v=jpy4TDmC-kw&t

https://www.youtube.com/watch?v=Pse71KXvXUI&t

https://www.youtube.com/watch?v=tvUX_YMszw8&t

https://www.youtube.com/watch?v=fCYzJyonJf4&t
https://www.youtube.com/watch?v=9CIBDgnmPEk&t
https://www.youtube.com/watch?v=s-qg1tdeexo&t
https://www.youtube.com/watch?v=szovEtO57Jk&t
https://www.youtube.com/watch?v=AsEdJ12GvLM&t
https://www.youtube.com/watch?v=mHx4R9eNGZw&t
https://www.youtube.com/watch?v=9Wk8oyj79cU&t
https://www.youtube.com/watch?v=2WKa0WbdG6A&t

https://www.youtube.com/watch?v=sHIXbm2sEus&t
https://www.youtube.com/watch?v=gkYGxssvGOI&t

https://www.youtube.com/watch?v=Aeg1ARmHkg8&t

https://www.youtube.com/watch?v=Z3nmOAlyKMg&t
https://www.youtube.com/watch?v=cjqN1Ti93kU&t

https://www.youtube.com/watch?v=wE_Q-oPSqUE&t

https://www.youtube.com/watch?v=gon8yfjW6qo&t

https://www.youtube.com/watch?v=emBcB21QHfs&t
https://www.youtube.com/watch?v=xjI1o_m8JZ0&t
https://www.youtube.com/watch?v=nNA79AHJiPY&t

https://www.youtube.com/watch?v=G2WgzL6Eu9A&t

https://www.youtube.com/watch?v=bEGkMCCbD8M

https://www.youtube.com/watch?v=vOA2XtxwyKI

https://www.youtube.com/watch?v=Yu-svjULYY4&t

https://www.youtube.com/watch?v=P5W8NLQQQkM&t

https://www.youtube.com/watch?v=06UMZ6BobJY&t

https://www.youtube.com/watch?v=5GzFkbAoFYY&t

https://www.youtube.com/watch?v=Y-1azF8komg&t

https://www.youtube.com/watch?v=8wQqc1K20XI&t
https://www.youtube.com/watch?v=gY3JNwU0134&t

https://www.youtube.com/watch?v=2b9YTGMBV-Q
https://www.youtube.com/watch?v=JCBRbMR9o-Q&t
https://www.youtube.com/watch?v=FR-B6XmdI_s&t
https://www.youtube.com/watch?v=fU4FQqrumr4&t
https://www.youtube.com/watch?v=5jZf7X0FApI&t
https://www.youtube.com/watch?v=tknbVYyyDLE&t
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5l8enSgyE&t

https://www.youtube.com/watch?v=neP-XUU1o3g&t
https://www.youtube.com/watch?v=4NraF5c6u9I&t

https://www.youtube.com/watch?v=6BVj31eTLfw&t