Sunteți pe pagina 1din 11

MEMORIU DE ACTIVITATE

Subsemnata --------------, educatoare la Gradinita de copii nr. Ploiesti, am obtinut gradul didactic I in anul
1980, cu o vechime in munca de 33 ani si 4 luni si in aceasta unitate o vechime de 24 ani.

In munca cu copii am imbinat in mod cat mai riguros cerintele planificarii cu nevoile si cu posibilitatile
copiilor din grupele pe care le-am condus.

Ca educatoare caut sa fiu mereu informata cu tot ce apare nou legat de specialitatea mea si sa fiu mereu
bine documentata si pregatita in ceea ce priveste:

I. ACTIVITATEA INSTRUCTIV – EDUCATIVA

1.  Proiectarea activitatilor instructiv educative:

- Planificarea si proiectarea activitatilor instructiv – educative, am realizat-o cunoscand, respectand si


aplicand personalizat curriculum prescolarului, corespunzator specificului colectivului de copii din grupa,
am selectat materialele auxiliare in conformitate cu legislatia in vigoare si le-am utilizat conform
capacitatiilor de invatare ale copiilor, am stabilit si ordonat coerent si corespunzator colectivului de copii
temele anuale, estimand si revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecarei teme in functie de interesul
manifestat de copii fata de aceasta, am elaborat proiecte didactice pentru activitatile desfasurate cu
copiii.

- Am cautat sa asigur un echilibru intre activitatile statistice si cele dinamice, atat in cursul unei zile cat si
in timpul unei saptamani si sa acord atentia cuvenita miscarilor in aer liber copiilor.

- Am situat copilul in centrul procesului de predare – invatare

- Am stabilit un raport echilibrat intre indrumare, libertate si creativitate in cadrul activitatilor artistico –
plastice si practice.

- Am fost interesata de confectionarea de material didactic in functie de varietatea tematicilor si


continuturilor de invatare si particularitatilor de varsta a copiilor.

- M-a preocupat amenajarea functionala a spatiului de joaca pe arii de stimulare, centre de interes/zone,
care sa permita copiilor sa lucreze individual, in perechi, in grupuri mici sau cu intreg colectivul, sa
permita miscarea, sa influenteze calitatea jocului, favorizand creativitatea copiilor, oferindu-le
posibilitatea fiecarui copil sa-si aleaga locul de joaca, spatiile de joaca fiind mobile si transformabile in
functie de dorinta lor.

- Amenajarea centrului tematic in sala de grupa, care este reamenajat saptamanal in functie de
tematicile si continuturile invatarii.

- Am organizat cat mai multe activitati integrate cu copiii si lucrul pe metoda proiectelor.

II. INTERRELATIONARE/COMUNICARE

1.  Interactiunea educatoare – copil

- In cadrul comunicarii educatoare – copil, am selectat modalitatile de comunicare in functie de


continutul informational, particularitatile de varsta si individuale copiillor, am asigurat respectarea
obiectivelor de referinta din programa scolara, accesibilizand informatiile cu caracter instructiv- educativ
in comunicare cu copiii, am selectat situatiile de lucru aflate in scopul compararii mesajului transmis cu
cel receptat de copil si am stabilit situatii de comunicare care sa faciliteze schimbul de informatii,
cooperare si interactionare eficienta.

- Ma implic in jocurile din ariile de stimulare, unde copii participa verbal, creez o buna dispozitie,
atmosfera placuta, antrenanta.

- Dialogul afectiv cu copilul, buna dispozitie, atasamentul fata de el, il apropie, il stimuleaza si-l
antreneaza in participarea activa, cu caracter educativ iar in grupa se creeaza o atmosfera placuta.

2.  Interactiunea educatoare – educatoare.

- Am elaborat cu celelalte colege pentru asigurarea continuitatii gradinita – scoala, comunicarea cu


colega de grupa s-a realizat intr-un eficient si constructiv, prelucrand si coreland informatiile obtinute
pentru a identifica cele mai potrivite metode in vederea eficientizarii demersului didactic.

- Am colaborat cu responsabila comisiei metodice in vederea informarii reciproce despre modalitatile de


valorificare a studiului individual.

- Am colaborat cu logopedul in vederea depistarii copiilor cu defecte de vorbire si aplicarea metodelor


de corectare a lor.

- Comunicarea cu parintii a fost de asemenea eficienta: am informat periodic familia copilului despre
progresul acestuia, comportamentul social, am solicitat familiei date suplimentare despre
comportamentul copilului in familie, pentru cunoasterea copilului din diferite perspective, am
descoperit cauzele unor comportamente nedorite la copil si am identificat modalitatile de solutionare
ale acestora.

- Am organizat sedinta, expozitii cu lucrarile copiilor, serbari, discutii individuale.

III. EVALUAREA ACTIVITATILOR DESFASURATE CU COPIII SI A REZULTATELOR OBTINUTE

- Am folosit modalitati diverse de evaluare a progresului copiilor si am acordat atentie implicarii copiilor
in progresul evaluarii.

- Evaluare initiala am realizat-o la inceputul anului scolar, evaluarea formativb am realizat-o permanent
prin mai multe modalitati, evaluarea sumativa am realizat-o la finalul semestrelor si a anului scolar.

- Intre metodele evaluarii utilizate am folosit metode alternative fara a le exclude pe cele clasice.

- Dintre modalitatile alternative de evaluare amintesc: lucrari practice, portofoliile cu lucrarile copiilor,
aprecierile, laude, autoevaluarea, afisarea lucrarilor, aprecierea rezultatelor prin aprecieri verbale,
incurajari, ecusoane, medalii.

- Am abordat tema evaluarii si prin schimburile de experienta pe verticala educatoare – invatatori.

- Interactiunea educatoare - comunitate

Pentru eficienta muncii mele educative cu copiii, colaborez si cu alti parteneri educationali ca de
exemplu:
SCOALA – Scoala Emil Palade, Scoala Basarabescu, Scoala Toma Caragiu, abordand diferite teme legate
de nivelul de dezvoltare pe care trebuie sa-l atinga copilul in clasa I-a, activitatii comune urmate de
spectacole.

BISERICA – Preotul le-a explicat semnificatia icoanelor si le-a povestit din viata sfintilor.

TEATRUL DE STAT – unde am vizionat spectacole.

REVISTE – Am colaborat cu reviste pentru copii precum PITICOT, FILIP, ASOCIATIA SMARTY
EDUCATIONAL, EUROPRESCOLARUL

In DECEMBRIE cu ocazia sarbatorilor de iarna, am organizat o plimbare cu tramvaiul copiilor dupa care
am vizitat Oraselul Copiilor.

- Am organizat excursii, tabere.

- Am obtinut surse de finantare extrabugetare pentru imbunatatirea actului educational, excemplu:


sponsorizari de jucarii, hartie xerox, aplice electrice, tobogan, aspirator, corturi, calculator, televizor,
biblioteca, jaluzele.

IV. PROIECTAREA ACTIVITATILOR METODICE

- Particip la comisiile metodice, aducandu-mi contributia prin referate, luari de cuvant,

lectii deschise, cercuri pedagogice, scimburi de experienta cu directorii, simpozioane, parteneriate cu


alte gradinite din alte judete ex. – Ramnicu Sarat jud Buzau, cursuri de formare continuu - „Proiectul
Reforma Educatici Timpurii 2006-2011” din partea Inspectoratului Scolar, lectorate cu parintii „Cei sapte
ani de la gradinita la scoala” – metode noi ce se aplica in activitatea copiilor.

- Am participat la lectiile deschise ale colegelor mele, ed. ,

si activitatile metodice din gradinita si din afara.

- Am raspuns intotdeauna prompt la solicitarile conducerii unitatii, la solicitarea Inspectoratului Scolar si


a altor factori de conducere.

In toti acesti ani de activitate in invatamant am obtinut calificativul FOARTE BINE.

ED. Nume prenume

GRADINITA NR. PLOIESTI

https://www.portalinvatamant.ro/articole/stiri-profesori-106/acordarea-gradului-didactic-i-
metodologie-completa-9035.html

https://www.portalinvatamant.ro/articole/stiri-profesori-106/acordarea-gradului-didactic-i-
metodologie-completa-9035.html
Activitatea educativa inovativa din cadrul palatului /clubului copiilor se regăseste în cursurile de formare
realizate cu profesorii de la Palat şi în activităţile de mentorat cu studenţii.

Elaborarea de metodologii/ /regulamente la nivel national se concretizează prin standardele pentru


navomodele realizate de echipa din Galaţi, formată din Bolocan Magdalena(navomodele), Maimon Dan
Aurel (navomodele) şi Camelia Nenu(presedinte Comisie).

Elaborarea de  materiale didactice auxiliare, îndrumatoare /ghiduri metodice în domeniul istoriei şi


consilierii, poate fi demonstrată de publicaţiile de pe site, blog şi didactic.ro.

Realizarea designului de curs comunicarea pentru cursurile de formatori in randul tinerilor.

Publicaţii în revista de specialitate şi ăn revista TERRANOVA  înregistrate cu ISBN ŞI ISSN, conform


anexelor de la p.

Activitatea de evaluator de proiecte educative scolare si extrascolare, de initiator si coordonator de


proiecte se poate regăsi in anexele de la p.

Participarea la formarea personalului didactic prin CCD sau în cadrul unor proiecte educative , în calitate
de formator, pe consiliere, peste 100 de ore, formator pentru tineri, peste 100 de ore.

Activitatea desfasurata în cadrul unor comisii tehnice si consilii consultative de dialog social si a altor
structuri de dialog social si în comisiile nationale de specialitate:

Activitatea în cadrul Palatului Copiilor şi Elevilor, Galaţi

Activitati complexe cu  valoare instructiva – educativa

Încă de la începutul activităţii manageriale am fost preocupată de realizarea unei oferte educationale
atractive , conforma  cu cerintele copiilor si tinerilor din Galaţi. Am respectat Regulamentul CNE, mutând
sediul CJE, de la Grupul Şcolar Industrial de Marină, la Palatul Copiilor şi Elevilor, implicându-i activ în
activităţile acestuia. Presedintii CJE au devenit membrii ai Consiliului de Administraţie al Palatului, 2008
– Mona Brânză, 2009 – Cristian Leaţă, 2010 – Antonio Vicol, 2011 – Geanina Pralea, reuşind în felul
acesta să îî ajutăm să se dezvolte, prin implicarea în proiecte interesante cum ar fi proiectul
european Generation Europe, Agendele Europa fiind distribuite elevilor de clasa a XI-a din cadrul
Palatului la începutul anului şcolar 2009/2010. Membrii CJE au participat la câteva cursuri de formare
sustinute de subsemnata, din dorinţa de a le transmite o serie de informaţii legate de Comunicare şi
rezolvarea Conflictelor.

Împreună cu elevii din CJE am realizat oferta educaţională şi am început o promovare a Cercurilor din
Palat prin media şi Situl Palatului. Momentan există un site, un blog si un wiki pentru promovarea
ofertelor educaţionale şi pentru contactul direct cu elevii şi părinţii acestora:

Adresa site - http://www.palatulcopiilorgalati.ro/, iniţiator prof. camelia Nenu, administrator Florin


Soldan, cu precizarea că în urma unui parteneriat cu Facultatea de Stiinta Calculatoarelor, un student iţi
va da licenţa, proba practică, prin realizarea unui site interactiv al Palatului.

Adresa blog - http://palatulcopiilorsielevilorgalati.blogspot.com/ , administrator şi creator -prof. Camelia


Nenu.
Adresa wiki - https://sites.google.com/site/dariaanamarianenu/grupe, administrator şi creator -prof.
Camelia Nenu.

În fiecare an am diversificat oferta educaţională prin acceptarea în Consiliul de Administraţie a


modificării cu 30% a profilului cercului, conform Regulamentului de funcţionare a palatelor şi cluburilor,
după cum urmează:

Ø  Horticultură, completare Ecologie;

Ø  Acvaristică, completare Alimentaţie sănătoasă;

Ø  Franceză, completare Teatru francofon;

Ø  Cenaclu Literar, completare Teatru;

Ø  Ansamblu folcloric, completare – Orgă;

Ø  Gimnastică, Dans modern;

Ø  Sculptura şi grafică, completare grafică IT;

Din dorinţa de a răspunde nevoilor elevilor, voluntar s-a facut pregătire gratuită pentru bacalaureat la
limba română, engleză, franceză, istorie, economie, psihologie,informatică, biologie.

Am implementat proiectul – VOLUNTARIAT PRIN OCHI DE COPIL, coordonând trupa de teatru Daria,
inţial numită Mascota, dar redenumită de elevii mei, în memoria fiicei mele DARIA ANAMARIA şi Centrul
de pregătire în ştiinţele socio-umane. Colaborez cu colegii din şcoli, care fac voluntar ore de dans cu
elevii.

Deasemeni formaţia de rock CRIM, îşi desfăsoară repetiâiile în Palat. În anul şcolar 2009-2010 am
coordonat proiectul ŞCOALA PĂRINŢILOR, care s-a dovedit un real succes, prin experţii invitaţi şi prin
valoarea cursurilor de formare realizate împreună cu doamna prof. Monica Anghel.

Pentru a repune pe picioare sera instituţiei am realizat un parteneriat cu părinţii elevilor nostri şi cu
Primăria Galaşi, care ne-au oferit materiale şi răsaduri pentru ca elevii să se bucure de o alimentaţie
sănătoasa. La Scoala de vară, elevii au invăţat nu doar să ingrijească plantele, ci şi să gătească sănătos,
fără foc.

Motivaţia participării la curs a reprezentat-o dorinţa de a afla mai multe lucruri cu privire la stilurile de
leadership, de a-mi exersa competenţele de leader, de a învăţa despre cultura instituţiilor şi
organizaţiilor, despre motivarea resursei umane, despre rolul liderului şi a managerului cu privire la
rezolvarea conflictului, tipurile de comunicare, rolul eticii şi leadershipul.

https://www.scribd.com/document/345962947/Scrisoare-de-Inten%C8%9Bie-definitivat

Redactarea unei scrisori de intenţie


Pentru a realiza o scrisoare de intenţie  care să-ţi mărească şansele de angajare, orice candidat trebuie
să ţină cont de existenţa în cuprinsul acesteia a unor elemente  caracteristice:

1. IDENTIFICAREA: atât identificarea expeditorului cât şi cea a destinatarului trebuie să fie cât se poate
de complete.

În cazul în care scrisoarea este trimisă în format fizic, datele de identificare ale angajatului sunt trecute
în partea de sus (nume, prenume, adresă de domiciliu, adresă de mail, nr. de telefon), iar în situaţia în
care acerasta este trimisă în format electronic, aceste elemente sunt trecute la finalul scrisorii, în
semnatură.

Destinatarul trebuie specificat şi el la începutul scrisorii. Dacă numele firmei este cunoscut, acesta
trebuie trecut sub numele şi funcţia recrutorului (director HR sau altă persoană însărcinată cu
angajările), date care vor fi introduse în formula de adresare de la începutul scrisorii.

2. INTRODUCEREA: este foarte important ca în partea de introducere a scrisorii să te identifici, să expui


motivul care te-a determinat să trimiţi această aplicaţie, să precizezi foarte clar recrutorului postul vizat
şi sursa prin care ai aflat de disponibilitatea jobului respectiv.

3. CUPRINSUL: este partea cea mai importantă  a unei scrisori de intenţie, în cel mult două paragrafe
trebuind să atragi atenţia angajatorului şi să-i stârneşti curiozitatea. În cuprins trebuie să motivezi ce te-
a determinat să aplici pentru această poziţie şi care sunt competenţele şi experienţa ta care corespund
profilului solicitat. Încearcă să fii cât mai succint şi să nu exagerezi. Nu repeta informaţiile existentte deja
în CV, formulează fraze concise şi încearcă să foloseşti un limbaj profesional.

4. ÎNCHEIEREA: În ultimul paragraf formulează concluziile şi arată-ţi disponibilitatea pentru o viitoare


întrevedere. Nu uita să mulţumeşti destinatarului pentru atenţia acordată şi încheie folosind o formulă
profesională, neutră; „Cu consideraţie,”; „Cu stimă”; „Cu respect”; etc.

Scrisoare de intenţie - model

Prenume Nume 
Adresă 
Mail

Telefon
În atentia Domnului-Doamnei Prenume, Nume, funcţia
SC NUMELE COMPANIEI SRL
Sediul social companie

Stimate Domn,

Numele meu este ....... şi vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la anunţul dumneavoastră
pentru postul vacant de........publicat în.............

Fiind absolvent al Facultăţii de.........am acumulat în timpul anilor de studiu multe cunoştiinţe în
domeniile................................................................... pe care aştept cu nerăbdare să le pot pune în
practică.

Sunt o persoană comunicativă, dinamică, hotărâtă, cu mare putere de concentrare, sociabilă, care poate
face faţă oricărei provocări, interesat de  o continuă dezvoltare profesională, caracteristici personale pe
care îmi doresc să vi le arăt. Şansa de a lucra alături de dumneavoastra mi-ar da ocazia să-mi pun în
evidenţă capacităţile intelectuale şi experienţa acumulată (conform CV anexat) pentru a îndeplini
sarcinile şi scopurile companiei cât şi pentru dezvoltarea carierei

mele.

În speranta că am câştigat încrederea dumneavoastră, vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi sper să
vă pot oferi mai multe detalii în cadrul unui interviu.

Cu respect ,

Prenume, Nume

ADMITERE 2019 - MASTER

SCRISOAREA DE MOTIVAȚIE

 
 

Vă pregătiţi să vă înscrieţi la unul dintre masteratele organizate de Facultatea de Comunicare şi Relaţii


Publice şi aveţi câteva ultime întrebări despre cum puteţi organiza scrisoarea de motivaţie, acolo unde
aceasta este cerută? Iată ce ne interesează să aflăm de la voi, în cca 750 de cuvinte:

1) Paragraf introductiv – cine sunteţi şi de ce sunteţi interesat/ă de înscrierea la masterat?

2) De unde v-aţi informat despre oferta educaţională FCRP?

3) Cum credeţi că vă va fi de folos acest program pentru cariera dumneavoastră?

4) Alegeţi un subiect pe care îl consideraţi relevant, în cadrul domeniului de studiu ales (Comunicare şi
Relaţii Publice-MCRP, Comunicare Audio-Video-MAV, Management şi Comunicare în Afaceri-MCA,
Comunicare Politică. Marketing Politic şi Electoral-MCP, Comunicare şi Afaceri Europeane (în limba
engleză)-MCAE.

5) Raportaţi interesul dumneavoastră pentru masterat la subiectul ales şi la sursele bibliografice pe care
le consideraţi relevante – spre exemplu, puteţi alege un subiect cu care v-aţi confruntat în activitatea
dumneavoastră de până acum, la practică, facultate sau locul de muncă. Puteţi raporta interestul
dumneavoastră pentru subiectul dat la câteva surse bibliografice care discută relevanţa subiectului.

*Notă: bibliografia poate fi consultată online, folosind baza de date google scholar
(https://scholar.google.ro/), unde sursele pot fi căutate folosind cuvinte cheie, cum ar fi: planning in
public relations, public relations campaigns, PR, public relations events, mass-media, media relations,
European Affairs, project management etc. Sursele bibliografice sunt necesare pentru a ilustra propriul
interes legat de domeniu.

https://www.cs.cmu.edu/~mihaib/ghid/

Stimate Domnule/Doamna,

Subsemnatul, Prenume Nume, am luat la cunoștință cu interes de posibilitățile pe care le oferă


compania dumneavoastră. Animat de dorința de a reuși, de ambiție, tenacitate și optimism, supun
atenției dvs. candidatura mea în vederea obținerii postului de Analist vânzări. Am beneficiat de o
pregătire universitară și de o experiență în vânzări acumulată în cadrul SC XYZ SRL și sunt pregătit pentru
un parteneriat fructuos prin care veți avea la dispoziție avantajele formării mele teoretice și pe cele ale
unei semnificative experiențe de care dispun în domeniul vânzărilor.

Documentându-mă asupra activităților derulate de firma dvs., am constatat cu satisfacție că profilul și


realizările acesteia corespund pe deplin aspirațiilor și nevoilor mele. Acesta este motivul pentru care îmi
permit să apreciez că dorința mea de afirmare, entuziasmul, tenacitatea, fidelitatea și pasiunea mea
pentru reușită totală (atingerea obiectivelor) sunt numai câteva din trăsăturile pe care voi fi onorat să le
pun la dispoziția unei echipe tinere și dinamice. Oportunitatea unei discuții despre cum ar putea fi
folosite cunoștințele și priceperea mea în avantajul companiei dvs. ar fi binevenită.

Cu deosebită considerație,
Simplu spus: în scrisoarea de intenție explicați unde ați văzut anunțul, motivul pentru care vă înscrieți
exact pentru poziția respectivă și la compania respectivă, ce documente atașați și câteva cuvinte despre
propria persoană care să vă recomande pentru job.

Care este scopul scrisorii de intenție

Scrisoarea pe care o atașați la aplicația pentru concurs trebuie să vă descrie ca fiind o persoană serioasă,
responsabilă, profesionistă, dar în același timp comunicativă și interactivă. Scopul ei este să vă prezinte
mai detaliat potențialului angajator și să să-l determine să citească CV-ul vostru, apoi să vă cheme la
interviu.

Altfel spus, scrisoarea pe care o trimiteți împreună cu CV-ul ar trebui să fie un fel de completare a CV-
ului vostru: scrisoarea de intenție are rolul să completeze și să explice informațiile din CV oferite sub
formă de fapte. Aceasta este șansa voastră să vă descrieți în detaliu cunoștințele și abilitățile și cum pot
ele să îmbunătățească activitatea companiei pentru postul căreia concurați.

Simplu spus: scopul scrisorii de intenție este să explice angajatorului de ce ar vrea să vă angajeze tocmai
pe dvs.

Tocmai de aceea, scrisoarea de intenție are o formă mai simplă decât celelalte documente care se cer la
concursul pentru o poziție, în special față de CV, și vă oferă ocazia să vă puneți amprenta personală.

Însă, deși are o formă mai liberă în comparație cu CV-ul, aceasta nu înseamnă că puteți să scrieți
scrisoarea de intenție ca pe o compunere la școală. Aceasta are formatul unei scrisori de afaceri și
trebuie să respectați anumite reguli dacă vreți să scrieți o scrisoare bună care să vă completeze CV-ul și
restul documentației.

Cum se scrie o scrisoare de intenție bună

În scrisoarea de intenție trebuie să specificați cu exactitate poziția pentru care concurați, motivele și de
ce sunteți interesați să lucrați chiar în compania respectivă.

După cum am menționat deja, scrisoarea de intenție are formatul unei scrisori de afaceri așadar, trebuie
să fie scurtă și concisă.

Este obligatoriu să nu faceți greșeli gramaticale și de ortografie. Stilul de scriere trebuie să-l atragă încă
de la început pe potențialul angajator să citească până la final, deci trebuie să păstreze caracterul de
afaceri, dar să fie și interesant.

Există un model de scrisoare de intenție?

Scrisoarea de intenție are o formă mai liberă, respectiv nu există un model care trebuie urmat, dar există
o structură de care trebuie să țineți cont. Anume, fiecare scrisoare de intenție bună conține câteva
elemente obligatorii.

Exemplu de cum să separați elementele unei scrisori de intenție:

 Adresarea: numele persoanei căreia vă adresați (Adresați-vă pe numele celui căruia îi scrieți.
Dacă nu știți numele, este suficient să scrieți Stimate/Stimată);

 Partea introductivă: aici menționați jobul pentru care concurați și de ce sunteți interesat de el;
 Descrierea: aici vă puteți descrie pe scurt cunoștințele, abilitățile și rezultatele obținute până
acum, care pot fi importante pentru jobul la care concurați;

 Concluzia: menționați că sunteți dispus să oferiți informații suplimentare și că vreți să fiți


chemat la interviu.

Am mai spus că scopul scrisorii de intenție este de a vă prezenta drept candidatul ideal pentru poziția la
care concurați: așa că aici nu trebuie să repetați datele menționate în CV, ci să stimulați interesul pentru
el și să oferiți informații suplimentare care nu au putut fi trecute în CV.

În textul în care am vorbit despre CV (link) am spus că, la fiecare concurs nou, trebuie să-l adaptați
pentru poziția respectivă. Această regulă este valabilă și pentru scrisoarea de intenție, chiar într-o
măsură mai mare: aceasta trebuie să fie complet adaptată companiei și poziției pentru care concurați,
precum și condițiilor concursului.

Deși scrisoarea de intenție este foarte personală, ea trebuie să vă prezinte pe dvs., vă puteți folosi de
exemple de scrisori de intenție pe care le-au trimis prietenii voștri sau pe care le găsiți pe internet. Dacă
nu aveți experiență în compunerea scrisorilor, vi se va părea poate greu să o scrieți. Un exemplu bun de
astfel de scrisoare vă poate stimula și ajuta la scris. Dar în acest caz, cel mai bine ar fi să găsiți un
exemplu de scrisoare de intenție pentru o poziție similară sau în domeniul în care concurați.

Pe lângă aceste sfaturi care, cu siguranță, vă vor ajuta să compuneți o scrisoare de intenție, mai există
un truc care va face ca scrisoarea de intenție pe care o trimiteți împreună cu CV-ul să-i eclipseze pe
ceilalți și să vă propulseze în fața altor candidați:

 Secretul unei scrisori de intenție bune este să vă puneți în locul potențialului angajator,
respectiv să vă gândiți ce așteptări poate avea de la un candidat.

Răspundeți la potențialele sale întrebări, dileme și interese și cu siguranță veți scrie o scrisoare de
intenție bună.

Ce este scrisoarea de motivație

În unele cazuri, potențialii angajatori menționează în anunț și obligația de a trimite o scrisoare de


motivație (deși scrisoarea de motivație este mai specifică înscrierilor la burse, seminare, traininguri,
sesiuni de practică etc.).

Când vorbim despre scrisoarea de motivație pentru un job, ca și în cazul scrisorii de intenție, scopul ei
este să-l convingă pe angajator că sunteți persoana potrivită pentru poziția respectivă. Însă:

Spre deosebire de scrisoare de intenție, scrisoarea de motivație este un document și mai personal, cu o
formă și mai liberă, în care vă puteți prezenta obiectivele, opiniile, posibilitățile, realizările și cel mai
important:

 Motivația de a lucra exact în acea companie și pe acea poziție.

Cum să scrieți o scrisoare de motivație bună

Când scrieți o scrisoare de motivație, trebuie să știți că nu există niciun model care trebuie completat, ca
în cazul CV-ului. Însă, ceea ce trebuie să faceți este să vă adaptați obiectivele profesionale, posibilitățile,
cunoștințele și abilitățile la nevoile și planurile angajatorului. Ca în toate documentele de înscriere,
trebuie să enumerați fapte reale, dar scrisoarea de motivație vă oferă cea mai multă libertate de a vă
prezenta așa cum credeți că vrea să vă vadă potențialul angajator.

Ca să scrieți o scrisoare de motivație bună, trebuie să căutați informații despre compania la care
concurați, precum și despre poziția pe care vreți să vă angajați. Folosiți toate sursele de informare
disponibile, în primul rând de pe site-ul oficial al companiei. Dacă cunoașteți pe cineva din firma
respectivă, cereți-i un sfat.

Când vă informați despre firma la care concurați, acordați atenție viziunii și misiunii ei, precum și
valorilor pe care le susține. Apoi gândiți-vă cum se potrivesc acestea cu convingerile, idealurile și valorile
voastre. Încercați să vă armonizați propriile valori cu ale lor, arătându-i astfel angajatorului potențial că
nu concurați doar pentru job și salariu, ci și pentru a promova aceleași valori pe care le susține el.

Scrisoare de motivație – șansa voastră de a convinge angajatorul că sunteți persoana potrivită pentru
job

Scrisoarea de motivație face mai mult decât să arate angajatorului că sunteți cea mai potrivită persoană
pentru job, ea mărturisește și despre capacitatea voastră de a vă prezenta în lumina potrivită, respectiv
despre abilitățile voastre de promovare, convingere și negociere.

Deci, o scrisoare bine scrisă în care explicați motivele pentru care concurați pe o anumită poziție într-o
anumită companie, ar trebui să fie o dovadă în ochii angajatorului a capacităților voastre de a vă exprima
bine în scris și de a întreține o comunicare de afaceri de calitate.

Simplu spus, scrisoarea de motivație este un fel de scrisoare de vânzare, iar ceea ce vindeți sunt
abilitățile și competențele voastre. Acest aspect este deosebit de important atunci când concurați pe
anumite poziții în marketing sau în companii unde comunicarea de afaceri cu clienții este în uz frecvent.

Evidențiați-vă dintre ceilalți concurenți

Deoarece CV-ul are o formă parțial structurată, scrisorile de intenție și de motivație, în special la


candidați cu referințe similare, pot face diferența cheie în selecție, deoarece vă deosebesc concret de
ceilalți candidați.

De aceea, nu tratați aceste documente ca pe o formalitate căreia nu vreți să-i acordați timp, ci ca pe o
posibilitate de a vă exprima și de a atrage atenția angajatorului asupra propriei persoane.

S-ar putea să vă placă și