Sunteți pe pagina 1din 3

Stereotipurile de gen în publicitate

Drepturile femeii/Egalitatea de şanse - 02-09-2008 - 11:49


Eva-Brit-Svensson indică drumul înspre egalitate de gen…
Suntem cu toţii conştienţi de stereotipul femeii lucrând în bucătărie şi al bărbatului
conducând maşini puternice... Discriminarea bazată pe motive de gen este încă larg
răspândită în mass-media. Raportul Comisie pentru Drepturile femeii şi egalitatea între
sexe doreşte să elimine astfel de stereotipuri şi propune crearea unor organisme de
monitorizare a mass-mediei şi a unui „Cod de conduită” pentru publicitate. Citiţi interviul
nostru luat Raportoare Eva-Britt Svensson.

Conform raportului non-legislativ al doamnei Eva-Britt Svensson (Grupul Confederal al


Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică, Suedia), „stereotipurile de gen din
publicitate limitează femeile, bărbații, fetele și băieții la o imagine extrem de
simplificată, reducând persoanele la roluri predeterminate și artificiale, adesea
degradante, umilitoare și schematizante pentru ambele genuri".

1. În opinia dumneavoastră, care este efectul marketingului și al publicității asupra


egalității dintre bărbați și femei?

Eva-Britt Svensson: „Stereotipurile de gen din publicitate reprezintă unul dintre factorii
care au o influenţă semnificativă asupra eforturilor de a avea o societate egalitară.
Această influenţă tinde să fie mai mare din cauza faptului că multe persoane nu sunt
conştiente de modul în care suntem influenţaţi de către imaginile care ne înconjoară. In
prezent, publicitatea se găseşte peste tot: acasă, în spaţii publice, în ziare, reviste, la
televizor şi aşa mai departe. Dacă femeile şi bărbaţii sunt în permanenţă portretizaţi
folosind aceleaşi stereotipuri, este mult mai greu pe urmă să vezi resursele şi abilităţile
femeilor şi bărbaţilor în alte arii de activitate decât în rolurile tradiţionale cunoscute".

2. Cum poate Uniunea Europeană şi statele membre să amelioreze situaţia?

„ [UE şi statele membre] trebuie să fie conştiente de stereotipurile de gen şi să le ia în


considerare. Ele trebuie să se asigure, de asemenea, de existenţa unui organism căruia
publicul să îi adreseze plângerile şi nemulţumirile legate de stereotipurile de gen în
marketing şi publicitate. Totodată, viitorul Institutul European de gen ar putea să facă
anumite cercetări pe această temă".

Un rol important îl are creşterea gradului de conştientizare în rândul consumatorilor şi


al publicului asupra influenţei publicităţii. Astăzi, de exemplu, este interzisă folosirea
oricărei reclame care influenţează creşterea poluării. Publicitatea pentru diferitele tipuri
de produse trebuie să demonstreze o responsabilitate pentru mediul înconjurător şi trebuie
să contribuie la prevenirea schimbărilor climatice. Scopul raportului meu este de a face
imposibilă utilizarea stereotipurilor de gen în publicitate.