Sunteți pe pagina 1din 1

Piaţa Charles De Gaulle nr.15, et.1-2, Bucureşti, sect.

1, - Romania
Tel. : (+40) (21) 307 52 00; Fax: (+40) (21) 307 52 86
CUI: RO328750
Reg. Com.: J40/546/1991.

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
Nr. TR040-ACD

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: TR040-ACD – amestec agregat 0-40 mm (andezit concasat)
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): materiale legate si nelegate hidraulic utilizate in ingineria
civila si constructia de drumuri.
3. Fabricant: CRH Ciment (Romania) S.A., Piaţa Charles De Gaulle nr.15, et.1-2, Bucureşti, sect.1.
– Punct de lucru: Cariera TAUL ROSU, - Baia Mare, jud. Maramures, tel. 0740167290, fax: 0262211046
4. Reprezentant autorizat: Nu e cazul
5. Sistemul de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei: 2+
6a. Standard armonizat: SR EN 13242+A1:2008
Organism notificat: AEROQ NB 1840
Nr. Certificat CPF emis de organismul notificat: 1840–CPR–98/598/EC/0138-07
6b. Documentul de evaluare european: NU E CAZUL
7. Performanţa (performanţe) declarată (declarate):
Lista caracteristicilor esenţiale Performanţa declarată
Clasa de granulozitate 0 / 40 mm
Granulozitate GA 85 (între 85 la 99%)
Densitatea aparenta (ρa) ≥ 2,600 Mg/mc
Continut parti fine – treceri prin sita de 0,063 mm f7 (≤ 7 %)
Puritatea – calitatea partilor fine – echivalent de nisip ≤ 60,0 %
Substanţe periculoase, emanare de metale grele, emisii radioactive, emisii de
Nesemnificativ
hidrocarburi poliaromate
8. Documentaţie tehnică adecvată şi/sau documentaţie tehnică specifică: NU E CAZUL

Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate.
Această declaraţie de performanţă este eliberată în conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305 / 2011, pe
răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

Sef sectie: Valerian MARINCAS …………………….


..................................................................

jud.Maramures,
În cariera Taul Rosu, jud. Maramures, lala02.05.2019.
03.01.2017.

Cod formular DP 02/CAB