Sunteți pe pagina 1din 2

BETON REZISTENT

BETON
FIȘA TEHNICĂ LA ATAC CHIMIC

Beton special premium


rezistent la atac chimic
Tipul betonului n Lucrări cu grad mare de impermeabilitate
Betoanele din gama betoane speciale premium Rezistente la Atac Chimic
n Construcții hidrotehnice: pereți rezervoare,
reprezintă amestecuri realizate cu cimenturi de tip CEM III/A 42.5 N-LH
baraje, ecluze, canale, galerii, centrale hidrotehnice,
și/sau CEM II/A S 32.5 N-LH, în funcție de aplicație, proiectate special
stabilopozi
pentru a rezista la agresivitatea apelor sau a solului. Utilizarea betoanelor
din această gamă se recomandă în toate aplicațiile expuse la condiții
severe de mediu și agresivitate chimică, situație în care este esențială
alegerea corectă a tipului de ciment utilizat, acesta având o puternică
influență asupra durabilității betonului.

Caracteristici definitorii
n Rezistența la compresiune: conform specificațiilor proiectate, de regulă
de la C25/30 N/mm2

n Raport A/C: în funcție de aplicație/cerința specifică a proiectului

n Consistența: în funcție de aplicație/cerințele specifice ale proiectului

n Densitate aparentă: similară betonului standard

n Punere în operă: timp de priză similar betonului standard, însă cu


evoluție lentă a rezistențelor la termene scurte

n Durabilitate: respectă specificațiile în vigoare referitoare la durabilitatea


betonului

n Produs conform CP 012/1-2007; SR EN 206/1-2002; SR EN 13510-2006

Domenii de utilizare
n Betoane expuse mediilor agresive sau foarte agresive

n Lucrări de drumuri în zona litoralului sau mediu marin, platforme în zone


cu agresivitate ridicată
Avantaje n Tratarea (protejarea) adecvată a suprafeței betonului.
n Rezistent la cloruri și sulfați, în funcție de tipul
n Curățarea regulată a suprafeței și drenarea corespunzătoare sunt, de
de ciment folosit
asemenea, esențiale.
n Minimizarea și prevenirea apariției microfisurilor
termice Recomandări
Comanda
n Tendință de fisurare foarte redusă la turnarea • Comandați o cantitate minimă de 2m3, pentru a asigura calitatea și uniformitatea produsului.
betoanelor hidrotehnice • La efectuarea comenzii, comunicați cubajul precis al turnării pentru a evita completările și deci
întârzierile provocate de așteptarea autobetonierei.

Durabilitate Transport
• Verificați accesibilitatea fără riscuri a autobetonierelor pe șantier.
Un beton durabil este acela care își păstrează • Prevedeți turnarea cu pompa sau cu bena, în cazul unui acces dificil la șantier.
forma inițială, caracteristicile și funcționalitatea în
Utilizare
condițiile de mediu pentru care a fost proiectat.
• Sub nicio formă nu adăugați nimic în beton la șantier (apă sau alt produs).
Durabilitatea unei structuri din beton este puternic • Nu turnați betonul dacă există risc de ploaie sau caldură excesivă.
influențată de condițiile de mediu în care este • În situațiile în care există solicitări de față vazută a elementului turnat, evitați punerea în operă a
betonului când temperatura mediului ambiant depașește 30˚ C.
exploatată respectiva structură pe perioada sa de
serviciu. Un beton poate fi proiectat să fie durabil Nu uitați!
în anumite condiții de mediu, iar la schimbarea • Pentru pereți mari, poate fi nececesară mutarea punctului de descărcare, în funcție de debit,
temperatură și rata de plasare a betonului.
acestora comportarea acestuia sa devină • Se vor respecta cerințele privind transportul, punerea în operă - tehnică și echipamente, tratarea
necorespunzătoare. betonului și decofrarea. Betonul se va proteja obligatoriu după turnare.
• Respectați regulile turnării betonului pe timp friguros sau călduros.

Atacul chimic asupra betonului


În general, atacul chimic se produce atunci când
un produs chimic agresiv se combină cu apa și
penetrează suprafața betonului.

n Atacul sulfatic - se referă la sulfații din sol, apa


de mare sau apele subterane care pot provoca
fisurări și dezintegrarea betonului. Gradul și viteza
de dezintegrare depind de concentrația sulfaților.

n Prezența ionilor de clor - duce la coroziunea


armăturii - existenți din abundență în apă,
în prezența oxigenului provoacă ruginirea
armăturii din beton. Rugina fiind expansivă,
duce la creșterea presiunii interne și fisurarea
betonului. De asemenea, coroziunea compromite
și diametrul și puterea armăturii. Severitatea
deteriorării depinde de tipul de cloruri,
concentrația acestora și temperatură.

n Atacul acid - se referă la PH-ul redus al acizilor,


care pot dizolva rapid betonul. (PH-ul betonului
este ~13) Acizii pot proveni din apa de ploaie,
procese industriale, soluri, activitate agricolă.
Cu cât PH-ul e mai mic cu atât acidul este mai
puternic și atacul mai agresiv.

n Alți factori de agresivitate: bacterii (de canalizare


și gunoi de grajd), uleiuri petroliere, solvenți și
alcooli, uleiuri vegetale, grăsimi animale.

Modalități de prevenire
n Alegerea corespunzătoare a tipului de beton în
funcție de tipul și severitatea expunerii.

CRH România
Piața Charles de Gaulle, Nr. 15, Etaj 2, Telefon: +40 21 3 07 52 00 office.romania@ro.crh.com
Cod 011857, Sector 1 - București Fax: +40 21 3 12 09 45 www.crhromania.com