Sunteți pe pagina 1din 3
Durabilitatea suprafe ţ elor din beton aparent Betonul, singurul material de construc ţ ie a

Durabilitatea suprafeţelor din beton aparent

Betonul, singurul material de construcţie a cărui rezistenţă la compresiune creşte în timp şi a cărui formă, nuanţă şi aspect sunt dictate doar de imaginaţia arhitectului, va rămâne în continuare cel mai răspândit şi utilizat material compozit şi asociat.

Betonul aparent dă rezultate remarcabile din punct de vedere arhitectural când este utilizat în combinaţie cu materiale tradiţionale (lemn, cărămidă) sau contemporane (sticlă, oţel); este singurul material de construcţie ce transmite mesaje clare întotdeauna: siguranţă şi durabilitate.

Pentru beneficiile sale estetice şi practice, utilizarea betonului aparent - material cu încărcătură emoţională şi expresivitate puternică - are o amploare din ce în ce mai mare în străinătate. Trecerea în revistă a unor aspecte de ordin tehnic sperăm să conducă la folosirea betonului aparent şi în România, pe suprafeţe generoase.

Durabilitatea, caracteristica betonului

Orice lucrare din beton preparat corespunzător şi bine pus în operă este o lucrare durabilă. Când vrem să exprimăm ceva ce este evident, incontestabil, durabil (ce a trecut proba timpului sau suntem siguri că o va trece) etc., putem spune că este “BETON”.

Uneori, din nefericire, efortul financiar alocat operaţiunilor de întreţinere şi reparaţii, consolidări etc, devine important pe durata de exploatare a unei construcţii, în raport cu costurile iniţiale. Acest lucru ar trebui să conducă la aprecierea la adevărata valoare a noţiunii de durabilitate inclusiv în domeniul rutier.

Analize de tip “life cycle cost”, care evaluează costul global (execuţie + întreţinere pe durata de viaţă) al unei construcţii sau element al acesteia (structura de rezistenţă, învelitoare, închidere etc.) pornind de la mai multe soluţii tehnice posibile, sunt necesare inclusiv pentru noile variante de realizare a locuinţelor recent apărute pe piaţa românească.

Conform unor statistici recente, circa 40% din totalul producţiei de materiale de construcţii din ţările industrializate se îndreaptă către operaţiuni de întreţinere şi reparaţii, restul fiind destinat construcţiilor noi. Vă recomandăm să utilizaţi cimentul, liant anorganic ce conferă materialelor în care este încorporat (beton, BCA, ţiglă etc) durabilitate. Nu cedaţi tentaţiei de a folosi diferite materiale compozite fără ca acestea să fi confimat trecerea probei timpului.

Analiza durabilităţii în cazul construcţiilor se face:

Prin prisma siguranţei structurale (efect al apariţiei necesităţii demolării premature a unei construcţii sau degradării grave a acesteia, generală sau locală, la seism); Prin prisma economică, o construcţie durabilă reprezentând cea mai bună investiţie (aspect cu o anumită tradiţie naţională, am putea spune);

Din punct de vedere mecanic, elementele de beton armat ş i precomprimat ating acum rezisten

Din punct de vedere mecanic, elementele de beton armat şi precomprimat ating acum rezistenţe remarcabile concurând cu succes oţelul, în special acolo unde reducerea costurilor de execuţie şi întreţinere sunt importante. Totuşi, aprecierea performanţelor betonului printr-un singur parametru (rezistenţa mecanică) este de mult depaşită.

Betonul aparent, un mesaj de siguranţă şi durabilitate

Suprafeţele aparente, după natura şi aspectul suprafeţei, pot fi din:

betoane cu parament brut, la care pasta de ciment aflată la suprafaţă este păstrată intactă după decofrare (aspectul este dat de tipul şi calitatea cofrajelor utilizate); betoane cu agregate expuse, la care pasta de ciment aflată la suprafaţă este îndepărtată pe o anumită grosime (“wash beton”); betoane cu suprafaţa tratată cu ajutorul unor scule sau utilaje (prin buciardare, spituite, sablare, şlefuire, lustruire, striere etc); betoane colorate.

ş lefuire, lustruire, striere etc); betoane colorate. Betonului aparent îi este impus acela ş set de

Betonului aparent îi este impus acelaş set de condiţii tehnice ca şi betoanelor obişnuite care ulterior sunt acoperite (clasă minimă de rezistenţă, raport A/C maxim, dozaj minim de ciment etc.). În plus, din punct de vedere estetic, trebuie îndeplinite o serie de condiţii în ceea ce priveşte culoarea (tonalitate, uniformitate), structura (absenţa fisurilor, porilor şi segregărilor etc), rezistenţa la apele de şiroire şi la agresiunea mediului ambiant etc.

Pentru realizarea unei suprafeţe durabile şi estetice, două mari grupe de condiţii sunt impuse. Prima grupă se referă la beton ca material de construcţie (beton marfă), iar cea de a doua la tehnologia de execuţie a elementului respectiv, ce devine aparent.

I. Condiţii impuse betonului şi staţiei de preparare

I.1. Condiţii impuse constituenţilor betonului:

tipul cimentului şi fabrica producătoare nu se schimbă pe timpul execuţiei; sursa şi tipul agregatelor nu se schimbă pe timpul execuţiei; se utilizează doar agregate curate, spălate în mod corespunzător; în staţie se utilizează exclusiv apa potabilă (apele reciclate sau reziduale sunt interzise în compoziţia betonului ce devine aparent); Nota: Culoarea cimentului şi a agregatului fin (particulelor cu diametrul sub 0.5mm) vor da tenta suprafeţei betonului după decofrare. Se recomandă realizarea unor suprafeţe de probă, cu mai multe surse de ciment şi agregate, în vederea stabilirii furnizorilor.

I.2. Condiţii impuse reţetei de beton:

se limitează prezenţa granulelor de agregat cu diametru mare;

dozajul de ciment este de minim 300 Kg/m 3 însă nu depăşeşte 400 Kg/m 3 ;

clasa de beton este minim C30/37 pentru betonul expus alternanţei umed-uscat;

se limitează raportul A/C la max. 0.50;

dozajul de apă este recomandabil să fie cât mai redus posibil;

se evită apariţia separării apei (mustirea) în betonul proaspăt;

se respectă cu stricteţe clasa de consistenţă a betonului proaspăt.

I.3. Condi ţ ii impuse re ţ etei de beton în cazul folosirii pigmen ţ

I.3. Condiţii impuse reţetei de beton în cazul folosirii pigmenţilor:

se utilizează un singur tip de pigment, achiziţionat dintr-o singură sursă; se respectă cu stricteţe dozajul de pigment;

Notă: Pigmenţii (3-6% din dozajul de ciment, sau cf. recomandărilor producătorului) trebuie să fie insolubili în apă, să-şi păstreze culoarea în mediul puternic alcalin dat de beton şi să fie stabili în condiţiile concrete de exploatare a lucrării respective.

I.4. Condiţii impuse staţiei de betoane:

control atent al raportului A/C (micile variaţii ale acestuia conduc spre variaţii vizibile de

culoare ale betonului); control atent asupra dozajului de nisip (părţi fine) din reţetă;

amestec omogen, malaxor în bună stare;

să asigure un timp de malaxare, după introducerea ultimului component, de min. 60 sec;

I.5. Condiţii impuse transportului:

se folosesc doar cife perfect curate, spălate pe interior de fiecare dată după transport; se respectă un program prestabilit de livrare a betonului (turnare fără întreruperi);

Notă: Asigurarea unui timp scurt de transport la locul de punere în operă este esenţială în obţinerea unor bune rezultate.

II. Condiţii impuse executantului

II.1. Condiţii impuse cofrajului:

se folosesc exclusiv cofraje noi şi curate; utilizarea agenţilor de decofrare este obligatorie; aplicarea agenţilor de decofrare trebuie făcută uniform pe suprafaţa cofrajelor; se asigură etanşarea perfectă a cofrajelor;

Notă: Se va avea în vedere că aspectul suprafeţelor betoanelor este sensibil influenţat de calitatea, forma şi natura cofrajelor precum şi de modul de pregătire a acestora, anterior turnării.

II.2. Condiţii impuse armăturilor:

se asigură cu stricteţe grosimea minimă a stratului de acoperire;

se utilizează acelaşi tip de distanţieri pentru respectarea grosimii acoperirii cu beton;

se folosesc exclusiv armături curate, fără rugină sau impurităţi;

armăturile din rosturile de turnare se protejează cu folie de polietilenă până la reluarea turnării;

II.3. Condiţii impuse turnării betonului:

betonarea se realizează uniform, în straturi de maxim 50 cm grosime; turnarea stratului următor se face înainte de întărirea stratului anterior turnat; înălţimea de turnare a betonului proaspăt se reduce la minim; vibrarea uniformă a betonului se controlează cu atenţie în vederea prevenirii segregărilor;

II.4. Condiţii impuse poziţiei rosturilor:

rosturile cofrajelor la stâlpi, grinzi, buiandrugi şi elemente masive se prevăd verticale; rosturile cofrajelor elementelor arhitecturale în pantă se prevăd paralele cu cornişa sau cu soclul; Protecţia corectă a betonului după turnare este esenţială în obţinerea unei suprafeţe estetice şi durabile.

Betonul, materialul ce poate lua orice formă, transmite întotdeuna un mesaj clar!