Sunteți pe pagina 1din 3

12)Mesajele WM_KEYDOWN sunt utile pentru tastele de deplasare, tastele funcţionale şi

tastele speciale, precum Insert, Delete.

10) WinMain()-care este punctul de intrare în program HelloWin

9)Ce este PPE?

-Programarea pilotată de evenimente (eng. event-driven programming, EDP) este o


paradigmă de programare în care execuția programului este determinată de evenimente

-Crearea aplicatiilor centrate pe utilizator

8)Bifati afirmatiile corecte

-GDI un sistem de afișare static...

-GDI permite lucrul doar la nivel de vector...

1)Când este apelată funcția GetDC

-Obținem variabila handle contextului de dispozitiv apelând functia GetDC...

-Este obligator să apelăm funcita ReleaseDC...

2)Atunci când utilizatorul apasă și eliberează tastele, driverul de tastatura transmite


aplicatiei informatiile legate de actiunile tastelor.

-True

3)Bifați afrimatiile corecte

-Caracteristic pentru programarea imprerativă este faptul că programul este executat conform
intentiei programatorului

-Caracteristic pentru programarea imprerativă este faptul că programatorul controlează fluxul


de calcul

4)Bifați afirmațiile corecte

-Valoarea returnată de functia BeginPaint este variabila handle a contextului de dispozitiv

-Variabila handle a contextului de dispozitiv este salvata in variabila hdc.

5)Bifati afirmatiile corecte la functia TextOut(hdc,y,x,psString,iLenght)

- Funcţia TextOut  afişează pe ecran un şir de caractere

- Parametrul psString este un pointer la şirul de caractere iar iLength este lungimea acestui şir,


în caractere

- Parametrii x şi y definesc poziţia de început a şirului de caractere


18)Câte câmpuri are structura MSG

-6

11) Bifati afirmatiile corect:


O parte a sarcinii de manipulare a tastaturii constă în a şti ce mesaje sunt importante.

In majoritatea cazurilor, aceste mesaje conţin mai multe informaţii despre tastatură decât
aveţi nevoie în program.
Windows trimite programelor patru tipuri...
13) Functii care deseneaza:
LineTo desenează o linie
Funcţia DrawText, aşa cum arată şi numele, este folosită pentru „desenarea" unui text
Funcția TextOut scrie un șir de caractere într-o locație specificată folosind fontul selectat,
culoarea de fundal și culoarea textului.
14) Bifati mesajele corecte:
WM_KEYDOWN
WM_KEYUP
15) Bifati afirmatiile incorecte:
Nici unul din cele enumerate
17) Bifati afirmatile corecte:

Modurile de mapare GDI vă permit să desenaţi folosind ca unitate de măsură inci

Desenarea se face folosind ca unităţi de măsură pixelii


20) Bifati situatiile in care procedura ferestrei trebuie sa fie pregatita sa prelucreze
orice mesaj WM_PAINT:

Programul foloseşte funcţiile ScrollWindow sau ScrollDC ca să deruleze o parte din zona client a


ferestrei.

 O zonă anterior acoperită a ferestrei este adusă la suprafaţă atunci când utilizatorul mută o
fereastră.

  Programul foloseşte funcţiile InvalidateRect sau InvalidateRgn pentru a genera în mod explicit


un mesaj WM_PAINT.

6)Care dintre afirmațiile referitoare la mesajul WM_PAINT din programul HELLOWIN sunt adevărate:
-În programul HELLOWIN este al doilea mesaj recepționat de procedura de fereastră

-Este generat de funcția UpdateWindows

7)Care opțiuni sunt caracteristici pentru funcția DefWindowProc?

-Execută operatiile prestabilite

-Daca un mesaj nu are un event handler....

16)Care erau bibliotecile cu legături dinamice principale ale primelor versiuni Windows?

-GDI

19)Bifați afirmațiile corecte

-În programarea imperativă programul centrat pe utilizator

- În programarea imperativă programele sunt interactive

S-ar putea să vă placă și