Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PORTOFOLIU
EXAMEN DE ABSOLVIRE PROGRAM DE FORMARE
PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR
PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

NIVELUL II

Absolvent,
Numele din certificatul de
nastere, inițiala tatălui, toate
prenumele , în ordinea din
certificat
2021
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

1. PROIECTUL UNEI ACTIVITĂŢI DE FORMARE


CONTINUĂ DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI ADULŢILOR
cu tema:
___________________________________________________
___________________________________________________

Coordonator științific,
Grad didactic (conf./lect. dr. ), numele, prenumele

Absolvent,
Numele din certificatul de
nastere, inițiala tatălui,
toate prenumele , în
ordinea din certificat
2021

2
Se ataseaza proiectul

3
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

2. Proiect educaţional care abordează o problematică din


domeniul educaţional:
Titlul:____________________________________

Coordonator științific,
Grad didactic (conf./lect. dr. ), numele, prenumele

Absolvent,
Numele din certificatul de
nastere, inițiala tatălui,
toate prenumele , în
ordinea din certificat
2021

4
Se ataseaza Proiectul educațional cu
titlul________________________

5
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

3. Fişa de evaluare a unei organizaţii educaţionale (din


perspectivă unidimensională)

Coordonator științific,
Grad didactic (conf./lect. dr. ), numele, prenumele

Absolvent,
Numele din certificatul de
nastere, inițiala tatălui,
toate prenumele, în
ordinea din certificat

6
2021
Se ataseaza copie din caietul de practica sau conform caietului de
practică pentru Fişa de evaluare a unei organizaţii educaţionale
(din perspectivă unidimensională)

7
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

4. Un proiect didactic al unei/ unor activităţi instructiv-


educative (proiect de lecție sau proiect unitate de învățare)
Se specifică ce anume_________________________________

Coordonator științific,
Grad didactic (conf./lect. dr. ), numele, prenumele

Absolvent,
Numele din certificatul de
nastere, inițiala tatălui,
toate prenumele , în
ordinea din certificat
2021

8
SE va atasa o copie din caietul de practica cu titlul adecvat
pentru un proiect didactic al unei/ unor activităţi instructiv-
educative (proiect de lecție sau proiect unitate de învățare)

9
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

5. Studiu de caz privind o problematică din domeniul


comunicării educaţionale / consilierii / educatiei
interculturale:
Se va specifica care anume____________________________

Absolvent,
Numele din certificatul de
nastere, inițiala tatălui,
toate prenumele , în
ordinea din certificat
2021

SE va atasa o copie din caietul de practica a studiului de caz

10
11