Sunteți pe pagina 1din 15

Top Tip

Pentru a beneficia de caracteristicile interactive ale acestei prezentări


PowerPoint, vă recomandăm să o vizualizați în modul „Expunere diapozitive”
sau „Slide Show”.
Ce este o câmpie?
Câmpia reprezintă cea mai joasă și mai netedă formă de relief și este alcătuită din
roci moi și sedimente adesea aduse de râuri.

Amintește-ți când ai fost ultima dată pe


malul unui râu și ai intrat cu picioarele în
apă. Ce ai simțit pe fundul apei?
Câmpiile României

În țara noastră, câmpiile înconjoară dealurile și podișurile ca un semicerc


întins în partea de vest și în cea de sud, ocupând aproape o treime din suprafața
României.
Apasă pe fiecare unitate de câmpie de pe harta României pentru a afla câteva
informații despre relieful ei.
Câmpia de Vest

După cum îi spune și numele, ea se află în vestul României, fiind cuprinsă


între Dealurile de Vest și granița de vest a României cu Ungaria și cu Serbia.
Câmpia de Vest face parte dintr-o unitate mai mare de relief, cunoscută sub
denumirea de Bazinul Panonic sau Depresiunea Panonică.

Știai că:
Cu milioane de ani
în urmă, Câmpia
de Vest făcea parte
dintr-o mare,
Marea Panonică.
Câmpia de Vest

Altitudinea Câmpiei de Vest scade dinspre est, unde are peste 100 m, spre
vest.
Datorită reliefului neted și a pantelor foarte line, râurile ce o străbat se revarsă
adesea, inundând zonele învecinate. Din această cauză, oamenii au trebuit să
construiască diguri.

înapoi la hartă
Câmpia Română

Câmpia Română este cuprinsă între Dunăre (în vest, sud și est) și Podișul
Getic, Subcarpați și Podișul Moldovei (în nord).
O mică parte din Câmpia Română se continuă în Bulgaria și în Serbia.

Știai că:
Câmpia Română
ocupă 20%,
adică o cincime
din suprafața
totală a țării.
Câmpia Română

Relieful Câmpiei Române este alcătuit din suprafețe netede întinse, numite
câmpuri, despărțite de văi largi ale unor mari râuri. Acestea sunt mai înalte în
preajma dealurilor și podișurilor și mai joase în partea de est și în apropierea luncii
Dunării.
Cea mai mică altitudine este de aproximativ 10 m, în partea de nord-est, în
lunca râului Siret și cea mai mare altitudine este de 300 m, în apropiere de Pitești.

Provocare:
Privește harta României și spune cum influențează scăderea altitudinii
Câmpiei Române cursurile râurilor ce o străbat.
Clima

Clima celor două mari câmpii din țara noastră este puțin diferită, astfel încât
în Câmpia de Vest precipitațiile (adică ploile și ninsorile) și temperatura în general
sunt puțin mai ridicate decât în Câmpia Română.
De fapt, în partea de est a Câmpiei Române, numită Câmpia Bărăganului,
sunt atât de puține precipitații, încât oamenii au fost nevoiți să construiască mai
multe canale de irigații pentru a asigura apa necesară culturii plantelor.

Știai că:
Tot în estul Câmpiei Române,
în timpul iernii, bate crivățul,
un vânt rece și uscat ce face
ca frigul să se simtă și mai
puternic.
Apele

Cea mai mare apă curgătoare dintr-o zonă de câmpie este Dunărea, ea
mărginind pe trei laturi Câmpia Română și în ea vărsându-se toate râurile ce o
străbat: Olt, Jiu, Argeș, Ialomița, Siret și Prut.
Câmpia de Vest este și ea străbătută de râuri mari, de-a lungul lor fiind
construite diguri: Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Bârzava, Caraș, Timiș.
Cele mai multe lacuri se află în Câmpia Română, ele fiind iazuri, lacuri de
agrement și chiar lacuri hidroenergetice.

“Lacul Amara” by [Maryusss2011] is licensed under CC BY-SA 3.0


Vegetația și animalele
În cea mai mare parte, suprafața câmpiilor a fost ocupată de culturi agricole.
Mai există însă și:
• pajiști cu păiuș;
• pir și colilie:
• pâlcuri de păduri cu stejar brumăriu și stejar pufos.

În luncile râurilor cresc plopi și sălcii.

În zonele de câmpie se întâlnesc rozătoare de tot felul:


• popândăi;
• șoricei de câmp.

Amatorii de plimbări prin natură ar putea da nas în nas cu:


• o vulpe;
• un lup;
• un dihor.
Vegetația și animalele

Iubitorii de reptile ar putea întâlni:


• șopârle;
• șerpi;
• broaște țestoase.

Și să nu uităm de locuitorii apelor:


• somnul;
• crapul;
• știuca;
• mreana;
• etc.
Știai că:
În Câmpia Română trăia cea
mai mare pasăre de câmpie,
dropia. Din păcate, ea este
declarată dispărută pe
teritoriul țării noastre.
Așezările umane

Majoritatea satelor din zonele de câmpie sunt sate adunate, care au casele
lipite una de cealaltă, fiind înconjurate de câmpuri cultivate cu legume și cu
cereale.

Știai că:
În Câmpia Română
se găsesc cele mai
mari așezări rurale
din întreaga țară,
majoritatea aflate în
apropiere de
București.
Așezările umane

Câmpiile României adăpostesc și cele mai multe orașe din țară.


Pe lângă capitala țării, București, în Câmpia Română se mai află Ploiești,
Pitești, Buzău, Craiova, Slatina, cât și numeroase porturi de-a lungul luncii
Dunării: Galați, Brăila, Călărași etc.
În Câmpia de Vest, aflate aproape în linie dreaptă pe direcția nord-sud se află
Satu-Mare, Oradea, Arad și Timișoara.

Provocare:
De ce crezi că sunt atât de
multe orașe în zonele de
câmpie?