Sunteți pe pagina 1din 79

LUCRĂRI PRACTICE

SPECIALIZAREA ASISTENŢI MEDICALI ,


ANUL II
I. SUBSTANŢE ŞI FORME (PREPARATE
MEDICAMENTOASE)

Definiţia medicamentului – orice compus chimic pur sau


produs complex, care datorită acţiunii exercitate asupra
organismului poate fi folosit pentru diagnosticul, prevenirea,
tratamentul şi ameliorarea bolilor.
Originea medicamentelor
• vegetală – diferite părţi ale plantelor: frunze, flori, rădăcini, seminţe,
scoarţă. Ex. morfina, atropina, digoxinul.
• animală: hormoni (insulina porcină, bovină); enzime (tripsina,
amilaza)
• minerală: caolinul, bentonita
• semisintetice: unele antibiotice (penicilina G)
• sintetice: chimioterapicele, sulfamidele antibacteriene, etc.
• metode biotehnologice:tehnologia ADN-ului recombinant, tehnica
hibridomului (pentru obţinerea anticorpilor monoclonali).

Drogul – este materia primă brută folosită pentru prepararea


medicamentelor. Conţine una sau mai multe substanţe active care se pot
extrage, izola sau reproduce şi materii balast.
Principiile active: substanţe medicamentoase chimic pure, cu efect
farmacodinamic.
Se clasifică în funcţie de structura chimică, proprietăţile fizico-chimice
şi efectele biologice în:
1. Alcaloizi – compuşi organici cu azot, baze cuaternare de amoniu, au
reacţie alcalină; sărurile lor sunt hidrosolubile. Au efect farmacodinamic
puternic. Ex. morfina, atropina.
2. Glicozide – au molecula formată din 2 componente – o parte
neglucidică cu structură steroidică, numită aglicon sau genină,
responsabilă de efectul farmacodinamic şi o parte glucidică, compusă
din una sau mai multe oze. Ex. glicozidele tonicardiace, glicozidele
antrachinonice.
3. Saponine – au structură glicozidică, dar agliconul are structură
steroidică sau triterpenică. Au proprietăţi tensioactive, emulgatoare,
producând spumă în contact cu apa. Local au efect iritant, injectate
intravascular produc hemoliză. Ex. infuzia din rădăcină de Primula, cu
efect expectorant.
4. Materii tanante – au structură chimică de derivaţi polifenolici
condensaţi. Au acţiune astringentă (de strângere) datorită precipitării
proteinelor extracelulare. Se găsesc, de exemplu în fructele de afin, care
sunt folosite pentru tratamentul simptomatic al diareelor.
5. Uleiurile volatile (eterice) – sunt compuşi liposolubili, volatili, cu miros
aromatic. Se obţin din plante prin antrenare cu vapori de apă. Ex. uleiul
de mentă, de cimbrişor, de eucalipt. Au acţiune antiseptică şi
spasmolitică.
6. Substanţele mucilaginoase – sunt compuşi cu structură polizaharidică,
ce formează cu apa soluţii coloidale vâscoase. Acoperă suprafaţa
mucoaselor cu o peliculă protectoare. Ex. infuzia de flori de tei.

COMPOZIŢIA PREPARATELOR
MEDICAMENTOASE

Medicamentele sunt constituite din substanţe sau ingrediente (materii


prime farmaceutice). Pentru obţinerea unui medicament, materiile prime
sunt transformate prin intermediul unui proces tehnologic complex
specific, ce cuprinde o serie de operaţii farmaceutice într-o formă
farmaceutică, care poate fi administrată bolnavului.
Forma farmaceutică facilitează administrarea şi poate determina
activitatea terapeutică a unui medicament!
1. substanţa activă principală - responsabilă de efectul terapeutic.
2. substanţele adjuvante - care pot avea rolul de a intensifica efectul
substanţei active principale sau de a contracara/atenua unele efecte
nedorite ale acesteia (nu este obligatorie prezenţa acestora).
3. substanţele cu rol corectiv - folosite pentru ameliorarea proprietăţilor
organoleptice necorespunzătoare ale substanţelor active principale şi
adjuvante (ex. edulcoranţi pentru corectarea gustului, substanţe pentru
corectarea mirosului, coloranţi).
4. excipientul - o substanţă inertă, cu rol de completare a cantităţilor şi de
înglobare a tuturor celorlalte ingrediente. În cazul preparatelor lichide
excipientul se numeşte vehicul.
5. substanţe ajutătoare tehnice: conservanţi, emulgatori, antiagreganţi,
stabilizanţi.
6. materiale şi recipiente de condiţionare-ambalare - ce servesc la
închiderea formei farmaceutice într-un recipient, asigurând protecţia,
stabilitatea şi eficacitatea până în momentul utilizării, facilitatea de
administrare şi informare asupra medicamentului.

Clasificarea preparatelor medicamentoase


a)după starea de agregare:
- solide
- semisolide şi moi
- lichide
- gazoase

b)după calea de administrare:


• pentru uz extern – care se aplică pe tegumentele şi mucoasele
accesibile
• pentru uz intern - care se administrează prin înghiţire sau per os
• pentru administrare parenterală sau injectabile: injecţiile şi
perfuziile
c)după modul de prescriere şi preparare
• magistrale - se prepară în farmacie numai după prescripţia
medicului, având o compoziţie individualizată, indicată de reţetă,
fiind medicamente unicat, pentru un singur bolnav. Prezintă
durată de păstrare scurtă, se prepară în cantităţi mici şi sunt
destinate utilizării imediate.
• oficinale - se prepară în farmacie după modul de preparare
standard prevăzut de farmacopee, având deci o formulă stabilă şi
cu anumite condiţii de calitate impuse. Au o durată de păstrare
mai mare şi o utilizare largă. Se prepară în cantităţi mari din care
se fac diviziuni şi se pot elibera bolnavului imediat, la cerere, cu
sau fără prescripţie medicală. Pot fi folosite ca atare sau intră în
compoziţia preparatelor magistrale.

• tipizate (specialităţile farmaceutice) - au ponderea cea mai


mare a eliberărilor din farmacie (98%). Se prepară în formă finită
pe scară industrială în fabricile de medicamente, fiind eliberate
bolnavilor în farmacii pe baza prescripţiei medicale sau la cerere
- OTC (over the counter), care corespund automedicaţiei. Se
caracterizează printr-o denumire specială – marcă sau nume
comercial. Au compoziţie fixă, o acţiune determinată, aspectul
exterior, ca formă, culoare şi ambalaj este constant. Au o
valabilitate mare de 1, 3 sau chiar 5 ani. Se produc în cantităţi
mari numite şarje sau loturi de fabricare.

d)după intensitatea acţiunii


• toxice şi stupefiante (stupefiantele sunt medicamente care pot
determina dependenţă de tipul toxicomaniilor). În Farmacopee se
găsesc înscrise în tabelul cu denumirea generică “Venena”.
Trebuie păstrate în dulap special, cu uşi duble, sub cheie. Se
inscripţionează cu semnul cap de mort sau menţiunea “otravă”. Se
eliberează numai pe bază de reţetă şi numai prelucrate într-o formă
farmaceutică.
• puternic active – în doze mici au efecte terapeutice bine definite,
dar în doze mari determină intoxicaţii primejdioase. Sunt
enumerate în Farmacopee în tabelul “Separanda”. În farmacie se
păstrează într-un dulap separat, recipientele având eticheta cu
inscripţia roşie pe fond alb. Se eliberează numai pe bază de reţetă.
• anodine (obişnuite) – au efecte de intensitate redusă. Se
utilizează în cantităţi de ordinul gramelor, fără să producă
tulburări în organism. Se pot elibera şi fără reţetă.

e)după modul de calculare a dozelor prescrise


• forme divizate – se eliberează în doze parţiale (ex. comprimate,
fiole, supozitoare).
• forme care se eliberează nedivizat, dar se împart în doze parţiale
la administrare (ex. picături pentru uz intern, poţiuni).
• forme care nu necesită divizare (ex. unguente, pudre, soluţii
pentru uz extern).

Denumirea medicamentelor

1.Denumirea chimică – indică structura chimică a produsului. De multe


ori este complicată, fiind folosită numai pentru compuşii cu structură
simplă, de obicei anorganici. Ex. sulfatul de magneziu.

2.Denumirea comună internaţională (DCI) – recomandată de OMS, sau


denumirea generică, derivă uneori din denumirea chimică, este scurtă şi se
foloseşte ca denumire ştiinţifică a substanţelor medicamentoase. Ex.
pornind de la denumirea chimică de “metil-propil-propandiol dicarbamat”
s-a stabilit denumirea comună internaţională de “meprobamat”.
3. Denumirea oficinală – este prevăzută de Farmacopee şi e în limba
latină. Se foloseşte în cazul prescrierii reţetelor magistrale. Uneori
coincide cu DCI.
4.Denumirea comercială – este stabilită de compania farmaceutică
producătoare. Este simplă, uşor de memorat, dar nu întotdeuna adecvată,
putând fi fantezistă, alteori sugerând efectul terapeutic. Denumirea este
înregistrată (notată cu ® abreviere de la engl. registered=înregistrat).
Denumirile comerciale reprezintă patente referitoare la medicamentele în
formă finită (substanţa activă şi forma farmaceutică). Ex. Dormicum®,
Enap®.
Medicamentul generic este un medicament industrial reprodus
(copiat) după formula unui medicament original, existent deja în circulaţie
care îndeplineşte următoarele condiţii: are aceeaşi compoziţie calitativă şi
cantitativă, aceeaşi formă farmaceutică, aceleaşi indicaţii terapeutice, prin
studii de bioechivalenţă demonstrează aceeaşi biodisponibilitate cu
produsul original, e comercializat de altă firmă decât cea inovatoare sub
numele generic (stabilit) sau sub nume propriu, având un preţ mai mic.
Medicamentele esenţiale sunt medicamente stabilite de O.M.S.
pentru ajutorul ţărilor în curs de dezvoltare, în scopul construirii
arsenalului lor terapeutic. Se pot elibera cu sau fară reţetă.
FORME MEDICAMENTOASE SOLIDE

Sunt: pulberile, pilulele, capsulele, comprimatele, drajeurile şi


granulele şi alte forme solide asemănătoare.
1.PULBERILE sunt substanţe solide dispersate în particule uniforme,
cu grad de diviziune determinat, aspect omogen. Se obţin din substanţe
solide uscate, mărunţite şi trecute prin site cu ochiuri de diferite
dimensiuni. În Farmacopeea Română sunt prevăzute 9 tipuri de site (se pot
obţine pulberi foarte fine, semifine, groscioare, etc).
Clasificare:
• după compoziţie sunt pulberi simple (cu o singură substanţă activă)
şi compuse (conţin două sau mai multe substanţe active).
• după calea de administrare există pulberi pentru uz extern şi
pulberi pentru uz intern (se înghit).
Compoziţie: substanţa sau substanţele active şi excipientul.
Excipienţii sunt de 2 tipuri, în funcţie de calea de administrare a pulberii.
• pentru uz intern: zahărul, lactoza şi amidonul din diferite specii de
graminee sau din alte plante. Ex. din grâu, porumb, orez, cartof.
• pentru uz extern: talcul, amidonul şi mai rar Lycopodium (o pulbere
galbenă, onctuoasă, foarte fină care reprezintă sporii unei specii de
ferigă, fiind folosită în special pentru obţinerea pudrelor cosmetice).
Rolul excipienţilor: completează cantităţile, pot funcţiona şi ca
substanţe cu rol corector, pot preveni apariţia reacţiilor fizico-chimice
nedorite.
După calea de administrare se cunosc 2 tipuri de pulberi:
a) pulberi pentru uz extern
b) pulberi pentru uz intern
a) Pulberile pentru uz extern se folosesc în boli dermatologice,
răni, având acţiune antimicrobiană, dezinfectantă, dezodorizantă,
adsorbantă, sicativă. Pulberile administrate pe răni deschise, piele
lezată, arsuri, pielea sugarilor trebuie să fie sterile. Pudrele sunt
cele mai fine pulberi şi servesc la protejarea mecanică, uscarea sau
răcorirea pielii. Pudrele cosmetice (farduri, pudre depilatoare) se
folosesc timp îndelungat pentru îngrijirea pielii sănătoase şi pentru
protecţie împotriva agenţilor atmosferici şi a razelor solare şi
conţin excipienţi, parfumuri, coloranţi.
b) Pulberile pentru uz intern sunt de 2 feluri: nedivizate şi divizate.
Pulberile nedivizate se eliberează într-un singur ambalaj (pachet,
pungă de hârtie). Substanţele active au acţiune de intensitate
redusă, dozarea este imprecisă. Nu conţin excipient. Bolnavul îşi
măsoară aproximativ cantitatea de administrat pentru odată,
folosind unităţi de măsură casnice (linguriţă rasă, vârf de cuţit).
Un exemplu este reprezentat de pulberile cu antiacide. Pulberile
divizate sunt nişte preparate magistrale, conţin substanţe puternic
active, greutatea unui praf este cuprinsă între 0,25 g şi 1 g; fiecare
doză este împachetată în plicuri sau se poate introduce în nişte
capsule de amidon (caşete).
Avantajele pulberilor: se prepară uşor; au aspect omogen, cele pentru
uz intern au absorbţie bună prin diluare, acţionând mai rapid decât alte
forme farmaceutice (de ex. comprimatele).
Dezavantajele pulberilor: conservare dificilă datorită suprafeţei mari
de contact cu aerul, umiditatea, lumina, microorganismele; administrare
dificilă în cazul pulberilor amare, uneori se poate produce lichefierea
pulberilor.
Pulberile se depozitează în recipiente bine închise, ferite de lumină şi
umiditate, la temperatura camerei. Pulberile efervescente se condiţionează
în recipiente închise ermetic, în prezenţa unei substanţe deshidratante.

2.PILULELE se obţin în farmacie, fiind preparate magistrale. Sunt


formaţiuni solide, sferice cu greutatea de 0,2-0,3 grame, ce conţin
substanţe active înglobate în excipienţi potriviţi ca: sirop, mucilagii,
pulberi, glicerină, etc. Cel mai folosit excipient este masa pilulară. Se
administrează pe cale orală, prin înghiţire, fără a fi amestecate cu salivă
sau sfărâmate în gură. Avantaje: pot fi preparate foarte uşor, cu materii
prime şi ustensile simple, gustul şi mirosul neplăcut al unor componente
este diminuat, au o stabilitate bună. Dezavantaje: riscul de a nu se
dezagrega în timp util pentu a ceda substanţele active, întărirea, eliminarea
ca atare.

3.CAPSULELE sunt preparate farmaceutice destinate administrării


orale, formate dintr-un înveliş care conţine doze unitare de substanţe active
solide sau lichide. După compoziţia lor se clasifică în:
a)amilacee (caşete) - preparate din amidon (de obicei din făină de orez).
Sunt formate din 2 cilindri plaţi, turtiţi, cu diametrele puţin diferite care
se închid prin suprapunere şi uşoară apăsare. Au un perete poros,
permeabil pentru gaze şi umiditate. Se folosesc exclusiv ca ambalaje
pentru pulberile dozate, într-o capsulă putând fi introdusă o cantitate de
0,25-3 grame. Se recomandă ca în momentul administrării capsula să fie
scufundată în apă, după care se introduce în gură şi se înghite cu apă sau
ceai. Prin umectare cu apă se înmoaie, devin elastice şi lunecoase în
scurt timp şi se digeră sub acţiunea mecanică a bolului alimentar şi a
amilazelor, eliberând substanţele medicamentoase incluse în ele.
b)gelatinoase - se prepară din gelatină, pe cale industrială. După forma
lor sunt de 2 tipuri:
1. operculate – sunt capsule cu înveliş tare, numite şi capsule dure,
fiind constituite din 2 cilindri coloraţi identic sau diferit, alungiţi,
terminaţi în emisferă, care se îmbină unul cu altul. Frecvent
conţin substanţe active sub formă de pulberi. Capsulele pot fi
inscripţionate cu marca fabricii, concentraţia de substanţă activă
sau un cod de identificare. De ex., unele antibiotice se
condiţionează sub formă de capsule: ampicilina, oxacilina, etc.
Avantaje: maschează gustul şi mirosul neplăcut al unor substanţe,
asigură protecţia şi stabilitatea substanţelor active, sunt uşor de
înghiţit, datorită formei lor alungite, suprafeţei lucioase şi
umectării rapide în contact cu saliva, astfel încât alunecă uşor, au
biodisponibilitate bună, se conservă timp îndelungat. Dezavantaje:
cost de producţie ridicat, limite de aplicare (nu toate persoanele le
pot înghiţi – copii, bătrâni), stagnare în esofag.
2. sferice – sau capsulele gelatinoase moi au formă sferică, prezintă
un înveliş continuu, elastic, sigilat ermetic, uneori fiind
translucide. Se mai numesc şi perle. De obicei se administrează
oral. Datorită elasticităţii pereţilor, se deformează uşor şi pot fi
înghiţite chiar şi atunci când au un volum mai mare. Astfel se
condiţionează unele vitamine liposolubile, de ex. vitamina E.
Avantaje: se înghit uşor, nu au gust sau miros neplăcut, au aspect
modern, atractiv, substanţa activă se absoarbe foarte uşor după
ruperea învelişului, biodisponibilitatea este mare, sunt foarte
stabile. Există şi capsule moi pentru alte căi: rectală, vaginală,
oftalmică, pentru supt, etc.
c)enterosolubile – sunt constituite dintr-un înveliş de gelatină
formolizată sau cheratinizată. Sunt gastrorezistente sau alcalinosolubile,
rezistând la acţiunea sucului gastric şi se dizolvă doar în lichidul intestinal.
O varietate de capsule operculate (transparente sau nu) este
reprezentată de spansule, care conţin un amestec de granule sau
microdrajeuri, unele solubile la nivelul stomacului, altele în intestin. Ele
pot conţine granule sau microdrajeuri cu una sau mai multe substanţe
active, eliberată sau eliberate la intervale diferite, sau niveluri diferite.
Avantajele capsulelor: pot mascha gustul neplăcut, pot proteja
mucoasa gastrică de acţiunea iritantă a substanţelor active; pot proteja
substanţele active de inactivarea prin acidul clorhidric din sucul gastric,
pot dirija absorbţia.

4.COMPRIMATELE (TABLETELE) se obţin pe cale


industrială, prin comprimarea substanţelor medicamentoase sub formă de
pulberi ca atare sau cu diferiţi excipienţi. Conţin doze unitare din una sau
mai multe substanţe active. De obicei au formă de discuri plate sau
bombate cu diametru de 3-15 mm, dar există şi comprimate de formă
dreptunghiulară sau triunghiulară. Sunt albe sau de diferite culori.
Comprimatele din pulberi vegetale pot prezenta pigmentări sau particule
diferit colorate, dar sunt omogen repartizate.
Ocupă un loc important în terapeutică, impunându-se în faţa
pulberilor şi capsulelor datorită următoarelor avantaje:
- preparare industrială cu randament ridicat şi cost scăzut
- cântărirea substanţelor se face riguros
- sunt stabile
- ocupă un spaţiu redus, fiind uşor manipulabile şi transportabile
- pe suprafaţă se imprimă diferite semne care permit identificarea sau
şanţuri care ajută la divizarea lor.
- mirosul şi gustul neplăcut sunt resimţite mai puţin ca la pulberi
- dezagregarea este mai rapidă ca a pilulelor
Dezavantaje: lipsa dezagregării, cimentarea, dificultăţi la înghiţire la
copii sau bătrâni, doar unele substanţe medicamentoase rezistă presării.
Există mai multe tipuri de comprimate:
- comprimatele bucale sunt plate, cu margini rotunjite (pentru
a nu provoca iritaţii locale), au gust plăcut, fiind de obicei
dulci şi uneori aromatizate. Ele sunt de 2 feluri: comprimate
pentru supt, care trebuie să se dizolve treptat în gură în
contact cu secreţia salivară şi conţin de obicei substanţe
medicamentoase cu acţiune locală la nivelul mucoasei bucale
(antiseptice – ex. Faringosept) sau la nivelul mucoasei
gastrointestinale (antiacide – ex. Dicarbocalm) şi comprimate
sublinguale, care conţin substanţe liposolubile cu acţiune
generală, care se absorb rapid la nivelul mucoasei bucale
foarte bine vascularizată. Medicamentele trec direct în
circulaţia sangvină cu scurtcircuitarea ficatului şi fără a suferi
acţiunea sucurilor digestive. Sunt în general mici şi subţiri, de
formă lenticulară sau plată. Cedează substanţa activă în 3’(ex.
Nitroglicerina).
- comprimatele clasice sau neacoperite - care se
administrează pe cale orală, prin ingerare. De obicei, se
caracterizează prin dezagregare şi cedare rapidă a
substanţelor medicamentoase. Majoritatea conţin substanţe
active solubile în apă, destinate să fie absorbite din tractul
gastrointestinal pentru acţiune sistemică. Cedează substanţa
activă în cca 30-60’.
- comprimatele acoperite - sunt acoperite cu unul sau mai
multe straturi de amestecuri din variate substanţe ca: rezine,
gume, gelatină, ceruri, coloranţi, zaharuri, care sunt aplicate
ca soluţie sau suspensie, urmată de evaporare. Au suprafaţa
netedă, adesea colorată şi lustruită. Dacă învelişul este un
film polimeric subţire sunt numite comprimate filmate.
Acest strat de înveliş se distruge relativ repede.
Comprimatele acoperite trebuie să se dezagrege în 60', iar
cele filmate în 30'.
- comprimatele efervescente - cedează substanţa activă în cca
5’. Substanţa activă este inclusă în amestecuri de acid citric
sau tartric cu bicarbonat de sodiu. În contact cu apa
componentele reacţionează cu degajare de CO2 care ajută la
desfacerea sau dizolvarea substanţei active. Ex. Calciu
efervescent 200, Upsarin, preparate polivitaminice.
Maschează gustul neplăcut, amar prin adăugarea de
edulcoranţi, au o complianţă mai mare în special la copii şi
bătrâni, sunt mai puţin iritante pentru mucoasa gastrică, dar
au o tehnologie de fabricare mai complexă, sunt mai
instabile din punct de vedere chimic, au mărime şi greutate
mai mare decât comprimatele convenţionale şi au un cost
mai ridicat.
-comprimatele retard sau cu acţiune prelungită sunt forme
cu eliberare modificată care asigură o cedare lentă şi
controlată a substanţei active. După administrarea pe cale
orală are loc în prima fază eliberarea unei doze iniţiale şi
stabilirea rapidă a unei concentraţii eficace, urmată de
menţinerea acestei concentraţii o anumită perioadă de timp.
Cea mai simplă formă este constituită din cele în care
nucleul, acoperit cu o peliculă enterosolubilă conţine doza
de întreţinere. La administrare stratul exterior se dezagregă
imediat, iar sâmburele numai în 2-4 ore după ce ajunge în
intestin. Alte tipuri sunt cele cu straturi multiple sau de tip
sandwich şi cele cu matriţă inertă din plastic nedigerabil
cum ar fi clorura de polivinil.
- comprimatele vaginale - de formă ovoidă, cedează substanţa
activă în 2’; conţin de obicei medicamente cu acţiune locală.
Unele preparate sunt spumogene, ceea ce facilitează
împrăştierea substanţelor active pe mucoasa vaginală.
- comprimatele pentru prepararea soluţiilor de uz extern –
conţin antiseptice cu care se prepară soluţii ce se aplică la
nivelul pielii şi mucoaselor. Ex. Cloramina B.
-comprimatele subcutanate (comprimate pentru implante
sau pelete) - sunt sterile, se introduc cu ajutorul unei incizii
subcutanat şi cedează lent substanţa activă. Conţin mai ales
hormoni şi reprezintă forme de depozit sau retard, eliberând
substanţa lent, timp de zile sau săptămâni. Ex pelete cu
disulfiram.
5.DRAJEURILE se obţin pe cale industrială prin acoperirea
comprimatelor cu un înveliş - drajefiere. Sunt acoperite cu unul sau mai
multe straturi, au formă biconvexă, suprafaţă lucioasă, sunt albe sau
colorate. Ex. Lanatozid C, Stamicin, Triferment. Drajeurile cu învelişuri
duble sau triple (duplex sau triplex) cedează mai lent substanţa activă.
Învelişul drajeurilor poate fi solubil în apă în mediu acid -drajeuri
gastrosolubile sau numai în intestin - drajeuri enterosolubile.

6.GRANULELE se obţin pe cale industrială. Sunt formaţiuni solide


cu aspect de fragmente vermiculare, sferice, cilindrice, uniforme cu gust
plăcut, albe sau colorate, constituite din agregate de pulberi
medicamentoase, zahăr şi aromatizanţi destinate administrării orale. Se
dozează cu linguriţa sau cu unitatea de măsură prevăzută în ambalaj. Pot fi
înghiţite sau mestecate ca atare ori sunt dizolvate în apă sau ceai înainte de
administrare. La temperatura de 37 0C cedează substanţa activă în 15’, iar
cele efervescente în 5’. Sunt preferate îndeosebi la copii.
Avantaje: stabilitate crescută, omogenitate ridicată, biodisponibilitate
mare.
Dezavantaje: nu corespund pentru substanţele cu gust neplăcut, care se
inactivează la nivel gastrointestinal sau iritante.
Alte forme solide sunt: pastilele, tabletele turnate şi ciocolatele
medicamentoase.
Pastilele sunt preparate unidoză obţinute prin turnare destinate
suptului prin dezintegrarea lentă în gură în vederea obţinerii, în general, a
unui efect local în cavitatea bucală sau la nivelul faringelui. Sunt
cunoscute şi sub denumirea de lozenges = romb, sau hard candy lozenges
= bomboane tari. O formă asemănătoare sunt acadelele sau lollipops,
produse solide pe băţ, care se sug (ex.Fentanil citrat).
Tabletele turnate sunt preparate de formă cilindrică care se mestecă
în cavitatea bucală şi apoi se înghit (Cavit).
Ciocolatele medicamentoase se obţin prin amestecarea substanţelor
active în principal cu cacao sau ciocolată. Pot conţine substanţe purgative,
vitamine.

FORME MEDICAMENTOASE SEMISOLIDE


ŞI MOI

Sunt supozitoarele, unguentele, pastele, emplastrele şi săpunurile.


1.SUPOZITOARELE sunt forme farmaceutice semisolide, ce
conţin doze unitare din una sau mai multe substanţe active, care la
temperatura camerei sunt solide şi se topesc la temperatura corpului de 37
0
C. Pot fi magistrale şi tipizate.

După calea de administrare se clasifică în:


a.rectale - au formă semicilindrică sau de torpilă, care se
administrează rectal pentru efecte locale sau resorbtive. Când se folosesc
pentru efecte sistemice ficatul este evitat, deoarece prin venele
hemoroidale medicamentele ajung direct în vena cavă inferioară. În acest
scop se indică atunci când calea orală nu e abordabilă
(în tulburări gastrointestinale, la bolnavii hepatici, la comatoşi, la copii
mici) şi când substanţa medicamentoasă e foarte iritantă ori este distrusă
sau suferă un efect de biotransformare puternic în cadrul primului pasaj
hepatic.
Dezavantaje: unii bolnavi refuză administrarea pe această cale,
antibioticele se pot da limitat astfel, cantitatea şi viteza absorbţiei sunt mai
reduse decât pe cale orală, nu se pot administra în caz de fisuri anale,
leziuni rectale, uneori la sugari mucoasa fiind foarte sensibilă permite
absorbţia mărită a substanţei active, cu acţiune energică, chiar toxică.
Conţin una sau mai multe substanţe active şi excipient.
Excipientul pentru supozitoarele magistrale este untul de cacao, extras din
seminţele arborelui Theobroma cacao prin prăjire şi presare, care la
temperatura corpului se topeşte rapid şi cedează aproape instantaneu
substanţa activă, dar are dezavantajul că râncezeşte uşor.
Excipienţii pentru supozitoarele tipizate sunt: masa gelatinoasă şi
macrogolii, compuşi hidrosolubili. Macrogolii sau PEG-urile sunt din
punct de vedere chimic polimerizate de etilenglicol, care rezultă din
condensarea oxidului de etilen cu apa. În funcţie de greutatea moleculară
au consistenţă solidă sau lichidă. Nu râncezesc, nu irită. Pentru a favoriza
alunecarea supozitoarele tipizate trebuie umectate înainte de administrare.

b.vaginale sunt numite globule sau ovule, având formă sferică sau
ovoidală. Conţin de obicei substanţe destinate eliberării
substanţelor active intravaginal, pentru a trata afecţiuni
ginecologice, deşi există şi posibilitatea absorbţiei sistemice, mai
ales a unor hormoni.

c.uretrale (bujiuri) au formă de bastonaşe lungi, cilindro-conice, cu


un capăt mai efilat, destinate tratamentului afecţiunilor uretrale, ce
conţin ca substanţe active medicamente pentru tratamentul unor
afecţiuni inflamatoare sau microbiene.

2.UNGUENTELE sunt preparate farmaceutice de consistenţă moale,


care se aplică pe tegumente şi mucoase în scop de protecţie sau terapeutic.
Conţin una sau mai multe substanţe active şi excipienţi, care se mai
numesc şi baze de unguente.

Cerinţe generale pentru unguente:


• să aibă aspect omogen
• să-şi menţină consistenţa la temperaturi între 20-37 0C
• să adere bine de tegumente sau mucoase
• să nu râncezească
• să aibă pH 4,5 – 8,5
• să cedeze uşor substanţa activă
• să aibă capacitate de penetraţie adecvată scopului terapeutic

Clasificare:
• după locul de aplicare: dermice, oftalmice, nazale, pentru plăgi.
• după tipul acţiunii: de protecţie, epitelizante, cosmetice, revulsive,
dezinfectante.
• după capacitatea de pătrundere: epidermice, endodermice,
diadermice (acestea din urmă au capacitate resorbtivă, la distanţă).
• după baza de unguent şi modul de includere a substanţei active:
unguente-soluţii, unguente-suspensii şi unguente-emulsii.

Bazele de unguente sunt de 2 tipuri :


• hidrofobe
• hidrofile
a). Bazele de unguente hidrofobe - sunt liposolubile, produc stază de
căldură, împiedică perspiraţia şi evaporarea sudorii, au efect de protecţie.
1.Geluri de hidrocarburi - sunt hidrocarburi saturate superioare
care se obţin la distilarea petrolului. Nu râncezesc, nu irită tegumentele,
dar nu sunt bine tolerate de piela inflamată. Ex. Vaselina albă, Parafina
lichidă.
2.Lipogeluri - sunt trigliceridele acizilor graşi superiori (grăsimi
neutre). Ex. ulei de floarea soarelui, ulei de măsline, ulei de in, ulei de
peşte.
3.Baze de unguent cu proprietăţi emulsive şi emulsii tip A/U:
lanolina - ceara lânii oilor, care este secreţia glandelor sebacee ale oilor,
obţinută prin spălare de pe lână şi purificare. Lanolina hidratată poate
încorpora o cantitate mare de apă. Alte exemple: cetaceum - un produs
ceros obţinut din cavităţile pericraniene ale caşalotului; ceara albă, ceara
galbenă. Pentru unguentele magistrale se foloseşte Unguentum simplex,
prevăzut de Farmacopeea Română, care conţine 90% vaselină şi 10%
lanolină.
b)Bazele de unguente hidrofile - sunt hidrosolubile, permit evaporarea
apei, având efect răcoritor şi antiinflamator.
1.Hidrogelurile - formează cu apa coloizi vâscoşi, cu efect răcoritor,
se spală cu apă, sunt alterabile datorită invadării de către microorganisme.
Ex. glicerolatul de amidon, metilceluloza, macromolecule care cu apa dau
soluţii sub formă de geluri.
2.Geluri de polietilenglicoli PEG (macrogoli) – constituie baze de
unguente hidrosolubile negrase, neiritante pentru tegumente, care cedează
treptat substanţele active înglobate în ele.
3.Emulgatori hidrofili – pot fi ionici şi neionici. Dintre emulgatorii
hidrofili neionici este oficinal oleatul de sorbimacrogol 300 numit şi
Tween 80.
Unguentele soluţii conţin baze liposolubile şi sunt denumite pomezi
sau unguente propriu-zise. Au o consistenţă grasă, formează un strat
protector subţire pe suprafaţa pielii, cedând lent medicamentul. Se indică
în dermatoze cronice sau subacute, pe piele uscată sau scamoasă. Nu se
aplică pe leziuni congestive, în situaţii acute.
Unguentele emulsii, care conţin apă 10% sunt denumite creme.
Cremele favorizează pătrunderea medicamentelor în piele, amestecându-se
cu grăsimile de pe suprafaţă, emulsionându-le şi înmuind epiderma prin
apa conţinută. Au efect emolient sau răcoritor, se spală cu uşurinţă. Sunt
avantajoase în dermatitele pruriginoase, în ultima fază a eczemei, pentru
îngrijirea tenului, în dermatoze acute şi subacute.

3.PASTELE sunt unguente suspensii, care conţin pulberi (talc, oxid de


zinc, amidon) peste 25%. Excipientul este vaselina albă, care păstrează
stază de căldură. Pastele au efect protector, sicativ, calmant.Se aplică în
zonele lichenificate sau pe leziuni uşor zemuinde.

4.SĂPUNURILE sunt sărurile alcaline ale acizilor graşi superiori.


Au efect de curăţire sau degresare; pot fi folosite pentru pătrunderea unor
substanţe active prin tegumente; există şi săpunuri medicinale, care
încorporează substanţe antiseptice: sulf, gudron, borax, resorcinol.

5.EMPLASTRELE sunt constituite din săpunuri, rezine, ceruri,


substanţe grase, cauciuc, în care pot fi încorporate şi substanţe
medicamentoase. După destinaţie se clasifică în emplastre
medicamentoase, utilizate în scop terapeutic şi emplastre adezive, utilizate
pentru acoperirea leziunilor pielii şi fixarea pansamentelor.
Un exemplu de emplastre medicamentoase este reprezentat de
plasturii adezivi pentru absorbţie transdermică (TTS – transdermal
therapeutic system sau TDDS - transdermal drug delivery system), care se
numesc şi patch-uri şi se aplică pe pielea nelezată, cedând lent substanţa
activă în vederea absorbţiei transcutanate şi a efectului sistemic. Calea
transdermică asigură o administrare prelungită, controlată şi constantă a
substanţei medicamentoase în timp, pe durata aplicării, evitându-se efectul
primului pasaj hepatic. Exemple: plasturii cu nitroglicerină folosiţi pentru
efectul antianginos, cei cu scopolamină pentru răul de mişcare. Efectul
poate fi terminat cu uşurinţă prin înlăturarea plasturelui, complianţa este
superioară, dar totuşi pot exista inegalităţi în cadrul procesului de
absorbţie. După scoaterea de pe piele a unui plasture, mulţi adezivi
antrenează celulele primului strat cornos de deasupra (stripping effect -
exfoliere, detaşare), de aceea reaplicarea în acelaşi loc a plasturelui este
rareori posibilă.
Emplastrele adezive se pot găsi sub formă de benzi rulate (rulouri),
cum este leucoplastul (folosit pentru fixarea pansamentelor), sub formă de
dreptunghiuri (pe ţesătura textilă acoperită cu emplastru se fixează mici
comprese îmbibate cu substanţe antiseptice -de ex. Romplast cu rivanol,
URGO).
Dezavantajele emplastrelor adezive: sunt impermeabile pentru apă şi
datorită efectului ocluziv produc macerarea pielii, pentru pielea sensibilă
find indicată utilizarea celor cu perforaţii.

FORME MEDICAMENTOASE LICHIDE

Sunt forme farmaceutice constituite dintr-un mediu de dispersie fluid


(solvent), în care se găsesc dispersate substanţe active solide lichide sau
gazoase.
Clasificare:
• după complexitate sunt: simple cu o singură substanţă activă şi
compuse (amestecuri, mixturi).
• după gradul de omogenitate sunt soluţii omogene şi dispersii
eterogene.
• după modul de preparare: soluţii, emulsii, suspensii şi soluţii
extractive.
• după natura solventului: apoase, alcoolice şi uleioase.
• după calea de administrare:
• forme lichide pentru uz extern
• forme lichide pentru uz extern cu întrebuinţări
speciale
• forme lichide pentru uz intern
• forme lichide pentru administrare parenterală

Avantajele formelor lichide: efect terapeutic prompt, sunt forme


accesibile copiilor.
Dezavantajele formelor lichide: gustul, mirosul neplăcut se simt mai
uşor, volumul mare, pot apare reacţii de incompatibilitate (precipitare,
efervescenţă, de culoare).

1.FORME LICHIDE PENTRU UZ EXTERN – pot fi


soluţii, emulsii, suspensii care se aplică pe tegumente sau mucoase. Ca
solvenţi se pot utiliza apa distilată, alcoolul etilic diluat sau uleiul de
floarea soarelui.
Soluţiile pentru uz extern sunt utilizate pentru aplicare pe
tegumente şi mucoase pentru badijonare, comprese, fricţiuni, spălături.
Conţin substanţe active dizolvate în apă distilată, alcool diluat sau ulei de
floarea soarelui. Uneori mai conţin şi glicerol pentru a creşte aderenţa de
tegumente. Ex. soluţie apoasă de Rivanol 1‰ pentru spălarea plăgilor
infectate şi soluţie alcoolică cu Acid salicilic 3% pentru badijonarea
leziunilor micotice.
Suspensiile pentru uz extern conţin substanţe solide insolubile
(oxid de zinc, amidon, talc), care se dispersează în apă sau ulei. Pentru
menţinerea stabilităţii şi omogenităţii mai conţin substanţe ajutătoare, cum
aunt agenţii de vâscozitate (metilceluloza, gelatina, macrogoli). Adaosul de
glicerină favorizează aderarea la locul de aplicare. Necesită agitare înainte
de aplicare, numindu-se mixturi agitande.
Emulsiile pentru uz extern sunt preparate cu aspect lăptos obţinute
prin dispersarea a două lichide nemiscibile, unul apos şi altul uleios. Mai
conţin emulgatori de tip A/U sau U/A. Se agită înainte de aplicare.

2.FORME LICHIDE PENTRU UZ EXTERN CU


ÎNTREBUINŢĂRI SPECIALE
Picăturile pentru ochi (colirele) se pot prezenta sub formă de
soluţii, emulsii sau suspensii care se aplică în sacul conjunctival, câte 1-2
picături odată, în tratamentul conjunctivitelor, iridociclitelor, glaucomului
sau pentru examenul fundului de ochi. Trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: să fie sterile, să fie izotone cu lichidul lacrimal. Se
eliberează în flacoane prevăzute cu picător.
Picăturile pentru nas se administrează în fiecare nară pentru
decongestionarea mucoasei nazale în rinite sau sinuzite. De obicei, se
folosesc substanţe vasoconstrictoare (cu excepţia nou-născuţilor la care în
scop decongestionant se prescrie de obicei ser fiziologic), antiseptice,
antibiotice. Se eliberează în flacoane prevăzute cu picător.
Picăturile pentru urechi pot fi soluţii, emulsii, suspensii preparate
cu apă, ulei vegetal, sau alţi solvenţi. Trebuie să aibă un pH de 5-7,5. Ex.
soluţie tipizată Boramid.
Gargarismele şi apele de gură sunt forme lichide, care după
întrebuinţare se expulzează fără să fie înghiţite. Sunt soluţii care conţin
substanţe active cu acţiune antiseptică, dezodorizantă sau răcoritoare,
utilizate în afecţiunile cavităţii bucale şi cele faringiene. Există preparate
tipizate, fie gata preparate, fie concentrate care se diluează în momentul
utilizării. De obicei, din acestea se dizolvă 1-2 linguri în ½ pahar cu apă.
Ex.Ticiverol.
Alte forme lichide asemănătoare sunt: duşurile buco-faringiene -
soluţii apoase administrate în jet sub presiune cu ajutorul unui dispozitiv
adecvat (pară de cauciuc, seringă, canulă pusă în legătură cu un irigator).
Colutoriile sunt soluţii de consistenţă siropoasă, vâscoasă pentru
badijonarea cavităţii bucale, gingiilor, faringelui. Excipientul este un
amestec hidroglicerinat. Aceste soluţii formează un înveliş protector, ce
favorizează contactul prelungit al substanţelor medicamentoase cu
mucoasa pe care au fost aplicate (ex. glicerina boraxată 10%).
Clismele sunt soluţii apoase sau uleioase, care conţin substanţe
medicamentoase care se introduc pe cale rectală în scop diagnostic,
terapeutic sau evacuator. În scop terapeutic se folosesc de exemplu în
tratamentul colitelor ulceroase, iar în scop diagnostic pentru irigografie,
irigoscopie.

3.FORME LICHIDE PENTRU UZ INTERN


După natura solventului sunt apoase, uleioase sau alcoolice. După
modul de preparare sunt soluţii, emulsii şi suspensii.
Picături pentru uz intern sunt soluţii care conţin substanţe active
dizolvate într-un solvent adecvat. Doza administrată se măsoară prin
numărul de picături, cu ajutorul unei pipete care dă picături de o mărime
stabilită. Se introduc într-o linguriţă cu zahăr, compot, dulceaţă, miere sau
pe un cub de zahăr sau pe un miez de pâine, pentru a masca gustul
neplăcut al substanţelor active.
Poţiunile sunt forme destinate administrării pe cale orală cu lingura
la adulţi şi cu linguriţa la copii. În afară de substanţa sau substanţele active
conţin edulcoranţi în proporţie de 10-30% din cantitatea totală, iar
solventul este apa distilată. Doza unitară se include într-o linguriţă la copii
şi într-o lingură la adulţi. O linguriţă conţine 5 g soluţie, iar o lingură 15 g
soluţie. Se prescriu de obicei 10-20 linguri la adult şi 20 linguriţe la copii.
Edulcoranţii sunt substanţe cu rol corectiv, folosite pentru
ameliorarea gustului necorespunzător al substanţelor active. Se folosesc:
• ape aromatice - soluţii diluate de uleiuri volatile, care se obţin fie
prin dizolvarea acestora, fie prin distilarea părţilor din plante cu
vapori de apă. Ex. apă de mentă, apa de scorţişoară.
• siropurile - sunt soluţii dulci. Se folosesc siropul simplu, adică
apă cu zahăr 64%, siropuri aromate: sirop de lămâie, sirop de
portocale sau siropuri medicamentoase (siropul de codeină).
• limonadele gazoase - sunt soluţii apoase îndulcite şi aromatizate,
conţinând acizi şi săruri ale acidului carbonic, astfel ele degajă
dioxid de carbon, producând efervescenţă şi având un gust
răcoritor. Se folosesc în cazul prescrierii bromurilor. Ex. soluţia
efervescentă.
• mucilagiile - sunt soluţii coloidale vâscoase cu rol corectiv şi de
protecţie. Formează o peliculă fină pe suprafaţa mucoasei tubului
digestiv, protejând-o de efectul iritant al substanţei
medicamentoase. Ex. mucilagul de gumă arabică - un lichid
gălbui, opalescent, fără gust şi miros, conţine gumă arabică, un
produs natural de exsudaţie al arborilor din specia Acacia. Este
necesar când se prescrie cloralhidrat.
• glicerolul sau glicerina - se foloseşte pentru prescrierea poţiunilor
cu ioduri.
Suspensiile pentru uz intern - conţin substanţe insolubile în
solvent, dar şi agenţi de vâscozitate ca metilceluloza, guma arabică.
Necesită agitare înainte de întrebuinţare. Se administrează ca şi poţiunile.
Emulsiile pentru uz intern - sunt preparate cu aspect lăptos obţinute
prin dispersarea a 2 lichide nemiscibile. Omogenizarea se obţine cu
ajutorul emulgatorilor. Emulgatorii sunt substanţe tensioactive care reduc
tensiunea superficială la nivelul suprafeţei de contact între cele 2 faze şi
permit o bună omogenizare a preparatului. Aceste emulsii mai conţin gumă
arabică, lecitină, cazeină. Emulsiile pentru uz intern sunt totdeauna de tip
U/A.

4.FORME LICHIDE PENTRU ADMINISTRARE


PARENTERALĂ: INJECŢIILE ŞI PERFUZIILE
INJECŢIILE - sunt preparate farmaceutice sterile şi apirogene,
obţinute pe cale industrială. Prin filtrare şi sterilizare se îndepărtează
impurităţile din soluţie şi microorganismele. Soluţia injectabilă este
condiţionată în fiole, flacoane sau seringi preumplute. Substanţele active
conţinute se prezintă ca soluţii adevărate, emulsii sau suspensii. Ca
solvenţi se folosesc apa distilată sau bidistilată, uleiuri vegetale, solvenţi
sintetici, rareori solvenţi anhidri (propilenglicol). Pentru preparatele cu
acţiune prelungită se folosesc solvenţi anhidri, miscibili cu apa sau uleiul,
soluţii de macromolecule - gelatină, carboximetilceluloză sodică,
polivinilpirolidona, dextran, alginat de sodiu.
Fiolele sunt recipiente de sticlă terminate cu o prelungire închisă
ermetic prin sudare la flacără, în care se introduce o singură doză dintr-un
medicament.
Flacoanele sunt recipiente de sticlă astupate ermetic cu dopuri sau
capsule de cauciuc, fixate cu garnituri metalice. Pot conţine soluţii,
emulsii, suspensii. În cazul în care medicamentul se găseşte sub formă de
pulbere, dizolvarea se efecutează în flacon, introducându-se solventul
printr-un ac de seringă după perforarea dopului de cauciuc. Soluţia se
scoate tot prin ac, fără a îndepărta dopul.
PERFUZIILE - sunt soluţii sterile, apirogene care se administrează
intravenos în cantitate mare (250, 500, 1000 ml), în ritm lent, picătură cu
picătură, pe o durată de 30 minute - câteva ore, cu ajutorul aparatului de
perfuzie. Rareori pot fi emulsii. Se condiţionează în flacoane sau pungi de
plastic. Se întrebuinţează pentru restabilirea echilibrului hidroelectrolitic,
ca înlocuitori de plasmă, pentru introducerea unor medicamente care se
elimină prea repede, în scop nutritiv.

Tot în categoria formelor lichide intră şi ceaiurile, soluţiile extractive


şi extractele, care sunt preparate oficinal, conform procedeelor indicate de
Farmacopee.

5.CEAIURI, SOLUŢII EXTRACTIVE, EXTRACTE


• CEAIURILE se numesc oficinal Species. Sunt amestecuri de plante
uscate şi mărunţite din care bolnavul îşi prepară singur
medicamentul. Se eliberează la cerere. De obicei, într-un ambalaj
există 50-100 g de produs, din care se utilizează o lingură (conţine 5
g) la ¼ l apă (250 ml). Se consumă ad libitum. Plantele conţin
principii active cu efect slab. Exemple: Ceai hepatic. Ceai laxativ,
Ceai gastric, etc.
• SOLUŢIILE EXTRACTIVE sunt preparate lichide obţinute prin
extracţie unor droguri vegetale cu ajutorul unui solvent. Din punct de
vedere al solventului pot fi apoase şi alcoolice.
a)Soluţiile extractive apoase - după modul de preparare se
clasifică în 3 grupe: infuzii, decocturi şi macerate.
-infuziile se prepară conform modului prevăzut de
farmacopee astfel: plantele uscate şi mărunţite se umectează
timp de 5 minute, apoi se tratează cu apă clocotită, se lasă în
contact 30’ sub un capac, apoi se filtrează. Soluţia călduţă
obţinută este o infuzie. Infuzarea este o metodă de obţinere a
prerparatelor oficinale cu efect expectorant.
-decocturile se prepară conform farmacopeei astfel:
plantele uscate şi mărunţite se umectează, apoi se fierb 30’, în
apa de extracţie, apoi se filtrează şi se reconstituie cu apă
până la volumul iniţial de soluţie.
-maceratele sunt soluţii extractive apoase care se obţin
prin contactul plantei cu apa la temperatura camerei minute,
ore sau zile. Se foloseşte pentru extracţia mucilagiilor şi a
principiilor termolabile.
b)Soluţiile extractive alcoolice sunt tincturile şi vinurile
medicamentoase. Tincturile sunt soluţii extractive alcoolice
obţinute prin macerare sau percolare (ultimul procedeu permite
obţinerea picătură cu picătură într-un vas special numit percolator,
prin care de sus în jos circulă alcoolul). Se pot utiliza ca atare sau
pentru obţinerea altor medicamente. Ex. Tinctura de Valeriana,
folosită în scop sedativ. Vinurile medicamentoase se obţin prin
fermentarea alcoolică a glucozei şi au un conţinut redus în
principii active. Concentraţia de alcool este redusă (12-16%). Ex.
Vin tonic.
a) EXTRACTELE sunt forme oficinale care se obţin prin
concentrarea soluţiilor extractive până la o anumită concentraţie
sau consistenţă. Pot avea diferite consistenţe în funcţie de
cantitatea de solvent rămasă. Extractele pot intra în compoziţia
preparatelor magistrale şi tipizate. În funcţie de consistenţă există
3 feluri de extracte:
− fluid - se prezintă sub formă lichidă. Ex. Extractul fluid de
Secară cornută.
− moale - conţine maximum 20 % umiditate, fiind de consistenţă
vâscoasă. Ex. Extractul moale de Valeriana.
− uscat - apare sub formă puverizabilă, cu cel mult 5% umiditate.
Ex. Extractul uscat de Belladonna.

FORMELE MEDICAMENTOASE
GAZOASE
Pot fi gaze, lichide volatile, aerosoli şi alte forme asemănătoare.
GAZELE se administrează inhalator cu ajutorul aparatului de
narcoză. De ex. protoxidul de azot se livrează în cilindri de oţel sub
presiune (54 atm). Are punct de fierbere – 89 0C.
LICHIDE VOLATILE sunt unele anestezice generale
(halotan, eter etilic).
ULEIURILE VOLATILE (ulei de mentă, eucalipt) se
introduc în apă fierbinte. Prin inhalaţie vaporii ajung în căile aeriene, chiar
până la alveole, exercitând efecte predominent locale.
AEROSOLII (spray-urile) sunt sisteme disperse heterogene,
constituite dintr-un mediu de dispersie gazos în care se dispersează
substanţe active lichide sau solide.
Sunt de 2 tipuri: aeroemulsii sau ceţuri (când substanţa activă este
lichidă), care se pot administra inhalator (Berotec), pe tegumente, pe
mucoase (Codecam), şi aerosuspensii sau fumuri (când substanţa activă
este solidă). În vederea administrării unor doze uniforme de aerosuspensii
există un dispozitiv special de inhalare care expulzează doza de pulbere
(conţinută într-o capsulă operculată) printr-un sistem de turbină în
cavitatea bucală, de unde aceasta este aspirată în arborele bronşic. Alte
dispozitive asemănătoare sunt cele folosite pentru administrarea
medicamentelor antiastmatice: clickhalerul şi diskhalerul (accuhaler).

INSTRUCŢIUNI PRIVIND
ADMINISTRAREA UNOR FORME
FARMACEUTICE

Este foarte important ca personalul sanitar să instruiască bolnavul


asupra modului corect de administrare a diferitelor forme farmaceutice şi
acest lucru trebuie făcut inteligibil, folosind cuvinte potrivite, adaptate
nivelului de educaţie al personalului respectiv.

a) Picăturile oculare (colirele)


- se spală mâinile
- se deschide flaconul fără a atinge extremitatea picătoare
- se îndepărtează pleoapa inferioară, bolnavul fiind rugat să privească în
sus
- se apropie vârful picător de şanţul format (fără a atinge conjunctiva)
- se introduce în sacul conjunctival o picătură de soluţie, iar ochiul se
închide 2 min, ştergându-se, dacă e cazul, excesul de lichid scurs
-parte din lichidul ajuns în sacul conjunctival se scurge prin canalul nazo-
lacrimal, de aceea apăsarea cu degetul pe cantul intern timp de 1-2 min
permite o mai bună reţinere a soluţiei local
-repetarea administrării nu se face la un interval mai mic de 5 min

b) Picăturile pentru nas


- bolnavul este rugat sa-şi sufle bine nasul
- se dă capul mult pe spate, bolnavul fiind în poziţie şezând sau culcat pe
spate cu o pernă sub umeri
- se introduce picătorul 1 cm în nară
- se administrează lichidul în cantitatea prescrisă
- imediat se apleacă capul înainte şi se ţine astfel câteva secunde
- se repetă procedeul pentru cealaltă nară
- se şterge picătorul cu apă fiartă

c) Picăturile pentru urechi (picăturile otice)


- se ţine flaconul în mână câteva minute pentru a încălzi lichidul
- se ţine capul într-o parte sau bolnavul se culcă lateral
- se trage uşor de pavilion pentru a expune conductul auditiv
- se administrează picăturile, apoi se aşteaptă 5 min (eventual se poate
introduce în conduct un tampon de vată pentru a evita scurgerea lichidului)
- se întoarce capul bolnavului pentru repetarea procedeului cu cealaltă
ureche, dacă e cazul
d) Spray-ul nazal
- se suflă bine nasul
- bolnavul este rugat să aplece mult capul înainte (fiind în poziţie şezândă)
- se agită bine flaconul, se introduce vârful în nară, se astupă cealaltă nară
şi se închide gura
- se introduce aerosolul prin apăsarea flaconului şi se trage uşor pe nas
- se îndepărtează flaconul şi se ţine capul mult aplecat înainte câteva
secunde, după care se îndreaptă
- bolnavul respiră pe gură câteva minute
- se curăţă vârful flaconului cu apă fiartă

e) aerosoli presurizaţi dozaţi pentru inhalaţie


- se elimină sputa prin tuse
- se agită flaconul energic
- se scoate capacul de protecţie şi se întoarce flaconul cu partea inferioară
în sus
- se apucă piesa bucală între buze sau aceasta se poate aşeza înaintea gurii
la 4 cm (conform instrucţiunilor din prospect)
- bolnavul înclină uşor capul pe spate, deschide gura, expiră lent şi
complet, apoi inspiră lent ţinând limba în jos
- în mijlocul ultimului inspir se descarcă inhalatorul eliberând un puf, iar
apoi se continuă inspirul pe gură
- se opreşte respiraţia 8-10 secunde, iar apoi se expiră pe nas
- se pune capacul de protecţie pe flacon
-se clăteşte bine cavitatea bucală
-când flaconul este prevăzut cu un dispozitiv de expansiune (spacer),
acesta se interpune între flacon şi gură. Aerosolul se eliberează din flacon
în spacer, apoi bolnavul inspiră lent şi profund de 3-4 ori din acesta.

f) plasturii adezivi pentru absorbţie transdermică


- se alege locul de aplicare - de obicei pielea toracelui anterior (Atenţie, a
nu se aplica pe pielea lezată şi a nu se îmbrăca deasupra haine groase,
cutate!)
- se spală şi se usucă mâinile şi locul de aplicare
- se desface plasturele, fără a atinge partea care conţine medicamentul
- se aplică pe piele şi se apasă marginile adezive
- se îndepărtează sau se înlocuieşte conform instrucţiunilor din prospect

g) supozitoarele tipizate
- se spală mâinile
- se scoate supozitorul din folia de protecţie şi se umezeşte uşor vârful cu
apă rece
- bolnavul se aşează în decubit lateral cu picioarele flectate pe abdomen
- se introduce uşor supozitorul cu vârful rotunjit înainte
- bolnavul mai rămâne culcat câteva minute şi evită scaunul cca o oră (în
cazul unui efect resorbtiv)
h) Injecţiile
- se verifică dacă medicamentul nu e expirat, dacă substanţa şi doza sunt
corecte
- se spală mâinile
- se dezinfectează pielea
- se elimină bulele de aer din seringă
- cadrul medical trebuie sa fie foarte atent pentru a nu atinge acul înainte
de injecţie şi a nu se înţepa accidental după efectuarea injecţiei
- seringa folosită se aruncă în recipientul special destinat

• Aspirarea din fiolă


- se spală mâinile
- se montează acul în seringă
- se bate cu unghia fiola pentru ca întreg conţinutul să ajungă jos
- se rupe vârful fiolei
- se aspiră din fiolă
- se îndepărtează aerul din seringă
- se face curăţenie, se spală mâinile

• Aspirarea din flacon a unei soluţii, emulsii sau suspensii


- se spală mâinile
- se dezinfectează cu alcool dopul flaconului
- se utilizează o seringă cu volum dublu de al flaconului
- se trage în seringă înainte de a introduce acul în flacon un volum de aer
corespunzător lichidului ce trebuie aspirat
- se introduce acul prin dop în flacon şi se întoarce flaconul cu partea
inferioară în sus
- se introduce aerul din seringă în flacon pentru a face presiune
- se aspiră lichidul în cantitatea dorită plus încă 0,1 ml
- se scoate acul din flacon
- se îndepărtează aerul din seringă
- se face curăţenie, se spală mâinile

• Dizolvarea în flacon a unei pulberi


- se spală mâinile
- se dezinfectează dopul cu alcool
- se introduce acul în flacon, acesta se întoarce cu partea inferioară în sus
şi se scoate din flacon un volum de aer egal cu cantitatea de solvent
necesară
- se trage în seringă lichidul pentru dizolvat şi se introduce în flacon
- se agită flaconul până la dizolvare
- se întoarce flaconul cu partea inferioară în sus şi se introduce aer pentru
presiune
- se aspiră din flacon lichidul de injectat
- se scoate acul din flacon
- se îndepărtează aerul din seringă
- se face curăţenie, se spală mâinile

II. Tehnica injecţiei subcutanate


- se spală mâinile
- se dau explicaţii bolnavului
- se descoperă zona de injectat (braţ, coapsă, abdomen)
- se dezinfectează pielea local
- se prinde între degete un pliu de piele
- se introduce acul la baza pliului în unghi de 20-30 de grade
- se eliberează pliul de piele
-se aspiră scurt: dacă apare sânge, se scoate acul, se înlocuieşte şi se repetă
procedura
- se injectează lent în 1-2 min
- se tamponează locul cu vată
- se controlează reacţia bolnavului
- se face curăţenie, se spală mâinile

• Tehnica injecţiei intramusculare


- se spală mâinile
- se dau explicaţii bolnavului
- se descoperă zona de injectat (pătrimea laterală superioară a fesei,
porţiunea laterală a coapsei, zona deltoidului)
- se dezinfectează pielea local
- se solicită relaxarea musculaturii
- se introduce acul în unghi de 90 grade
- se aspiră scurt: dacă apare sânge se scoate acul, se înlocuieşte şi se repetă
procedura
- se injectează lent
- se scoate acul, se tamponează cu vată locul
- se verifică reacţia bolnavului
- se face curăţenie, se spală mâinile

• Tehnica injecţiei intravenoase


- se spală mâinile
- se dau explicaţii bolnavului
- se descoperă membrul superior
- se poziţionează şi se sprijină braţul cu zona venelor de injectat în sus
- se aplică garou şi se caută vena potrivită
- se dezinfectează pielea local
- se fixează vena trăgând pielea longitudinal cu mâna stângă
- se introduce acul în unghi de 35 grade, trecând prin piele şi pătrunzând
apoi în venă
- se trage puţin sânge pentru a confirma prezenţa în venă (dacă nu vine
sânge se caută vena în continuare)
- se desface cu grijă garoul
- se injectează lent (cel puţin într-un minut, dar pentru aminofilină durata
este de cca 10-20 de minute)
- atenţie la durere, tumefacţie, hematom şi reacţia bolnavului !
- se scoate acul
- se tamponează cu vată locul injecţiei şi se ţine apăsat câteva minute,
eventual se fixează cu un leucoplast
- se controlează reacţia bolnavului
-se face curăţenie, se spală mâinile
BIBLIOGRAFIE

1. Feszt G. şi colab.- Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. Litografia


I.M.F. Tg.Mureş, 1988
2. Popovici I., Lupuleasa D. - Tehnologie farmaceutică, vol.1, Editura Polirom,
Iaşi, 1997
3. Popovici I., Lupuleasa D. - Tehnologie farmaceutică, vol. 2, Editura Polirom,
2008
4. Popovici I., Lupuleasa D. - Tehnologie farmaceutică, vol.3, Editura Polirom,
2009
5. Stroescu V., Constantinescu Corciovei I., Fulga I., Coman O.A. - Îndreptar
pentru prescrierea medicamentelor. Ed. A III-a. Editura ALL, 1998
6. Mungiu O.C., Jaba I.M., Tarţău L. - Prescripţia medicală. Ghid practic. Edit
DAN, 2004
7. Fulga I.- Farmacologie, Editura Medicală, Bucureşti, 2004
VII. INDICATOR DE PREPARATE TIPIZATE

MEDICAŢIA VEGETATIVĂ ŞI NEUROMUSCULARĂ


Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială
A.PARASIMPATOMIMETICE
I.Cu acţiune directă Pilocarpina clorhidrat f cu 1 mg
Pilogel ung. oftalmic 2 %, gel 4% pilocarpina nitrică

Miostat colir 0,01% cu carbachol


II.Cu acţiune indirectă Miostin f 0,5 mg; 2,5 mg neostigmină metilsulfat,
compr.15 mg neostigmină bromură
Kalymin (Mestinon) draj.60 mg, f 5 mg piridostigmină bromură

Ubretid compr.5 mg; f 0,5 mg distigmină

III. Reactivator de Toxogonin f 250 mg obidoximă clorură


colinesterază
B.PARASIMPATOLITICE
I.Naturale Atropina sulfat f 1 mg; 0,25 mg atropină
Bromhidrat de f 0,25 mg scopolamină
scopolamină
Foladon compr. 0,25 mg alcaloizi totali din Radix
Belladonna
II .Semisintetice Scobutil, Buscopan f compr., supp. 10 mg bromură
de butilscopolamoniu, supp. 7,5 mg
Scobutil compus f 20 mg scobutil şi 2,5 g
noraminofenazonă, supp. 10 mg scobutil şi 1
g noraminofenazonă
Atrovent aerosol cu bromură de ipratropiu
III. Sintetice Propantelina draj.15 mg propantelină bromură
Antrenyl, Oxifen compr. 5 mg oxifenoniu
Gastrozepin compr. 25 mg pirenzepină
IV. Midriatice Atropinol sol.oftalmică 1% atropină
Mydrum sol.oftalmică 0,5% tropicamidă
C. ANTISPASTICE
I.Musculotrope Papaverina f.40 mg; 200 mg; compr.100 mg papaverină
clorhidrică
No-spa compr.40 mg, 80 mg; f. 40 mg drotaverină
II. Compuse Lizadon compr.papaverină, atropină,
fenobarbital, aminofenazona,
supp.cu papaverină, atropină, fenobarbital

Lizadon P caps. cu propifenazonă în locul


aminofenazonei
Piafen compr., f, supp.cu metamizol,
pitofenonă, fenpipramidă
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială
D. CURARIZANTE

a)Antidepolarizante Tubocurarin f. 15 mg/1,5 ml


Pavulon f. 2 mg/ml; 4 mg/2 ml pancuroniu
Alloferin f. 10 mg/2 ml alcuroniu
Norcuron flac.pulb.inj. 4 mg, 10 mg vecuroniu
Tracrium f. 25 mg/2,5 ml atracuriu
Mivacron f. 20 mg/10 ml mivacurium
Flaxedil, Relaxan f. 40 mg/2 ml ; 80 mg/2 ml galamina
b) Depolarizante Lystenon, Myorelaxin f.50 mg/ml; 100 mg/ml, flac.inj. 500 mg
suxametoniu
E. SIMPATOMIMETICE

I. Alfa şi betastimulatoare Adrenalină f. 1 mg/ml epinefrină


Thomasin compr. 10 mg, fiole buvabile 15 mg/ml
etilefrină
Efedrină compr. 50 mg, f. 10 şi 50 mg efedrină
Dopamină clorhidrat f. 10 ml sol 0,5%
Dobutrex flac.inj 250 mg/20 ml dobutamină
II. Predominant alfa- Norartrinal f. 2 mg, 4 mg levarterenol bitartrat
stimulatoare
Rinofug sol.ext. 1mg/ml nafazolină clorhidrică

Proculin sol.oftalmică 0,3 mg/ml nafazolină


III. Combinaţii cu efect Fedrocain sol.uz ext. cu sulfacetamidă 2 g, efedrină 1 g
decongestionant nazal
Picnaz sol.uz ext. cu neomicină 0,05 g şi efedrină
0,1 g
Uvofed sol.uz ext. cu uleiuri volatile
şi 0,5 g efedrină
Bixtonim sol.uz ext. cu 0,5 g efedrină, 0,1 g
nafazolină, 0,02 g hidrocortizon alcool
Nurofen răceală şi compr.film.cu 0,2 g ibuprofen,
gripă 0,03 g pseudoefedrină
Paracetamol sinus compr. cu 0,5 g paracetamol, 3 mg
clorfeniramin, 30 mg pseudoefedrină
IV.Predominant beta- Bronhodilatin sol.0,5% pt.aerosoli, compr. sublinguale10
stimulatoare mg izoprenalină
Beta neselective Izoprenalin f 0,2 mg izoprenalină
Astmopent sol.0,2 % orciprenalină pt. aerosoli
Beta 2 selective Salbutamol sol.0,2% pt. aerosoli, compr. 2 şi 4 mg

Berotec sol.0,4% fenoterol pt. aerosoli

Bricanyl sol.inh.2,5 mg/ ml, compr. 2,5 mg


terbutalin
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială
F. SIMPATOLITICE

I. ALFA-BLOCANTE Tolazolin compr. 25 mg, f. 10 mg


a. neselective Ergoceps (Secatoxin) sol.int. 1mg/ml dihidroergotoxină
Hydergine compr.1,5 mg, f 0,3 mg/ml dihidroergotoxină

b.alfa-1 blocante Minipres compr. 1; 2 mg prazosin


Cardura compr.1;2;4 mg doxazosin
II. BETA – BLOCANTE Propranolol compr.10; 40 şi 80 mg propranolol
Trasicor compr.40; 160 mg oxprenolol
a. neselective Visken compr. 5 mg pindolol
Darob compr.80; 160 mg, sol.inj sotalol
Trimepranol compr. 10 mg metipranolol
b. selective Bloxan compr.50 100; 200 mg metoprolol
Tenormin compr.50 ; 100 mg atenolol
Acecor compr.200 mg acebutolol
Lokren compr.film.20 mg betaxolol
Concor compr.film.2,5; 5; 10 mg bisoprolol
Celectol compr.200 mg celiprolol
Nebilet compr. 5 mg nebivolol
c.cu acţiune alfa şi beta- Dilatrend compr.6,25; 12,5; 25 mg carvedilol
blocantă
III.NEUROSIMPATOLIT Hiposerpil compr.0,25 mg reserpină
ICE Hipazin compr.0,1 mg reserpină, 10 mg dihidralazină

Raunervil f. 2,5 mg reserpină


Guanetidină compr. 10 mg guanetidină
Dopegyt compr. 250 mg metil-dopa
IV.ASOCIAŢII DE Distonocalm compr. filmate cu alcaloizi din Radix
SIMPATOLITICE ŞI Belladonnae, Secara cornută, propranolol,
PARASIMPATOLITICE amobarbital
Calmogen caps. cu alcaloizi din Radix Belladonnae sau
sulfat de atropină; dihidroergotoxină,
propranolol, hidroxizin

V. ANTIMIGRENOASE Cofedol draj.1 mg ergotamină, 100 mg cafeină

Cornhidral sol.int. 2mg/ml dihidroergotamină


Imigran compr.filmate 50, 100 mg, sol.inj. 12 mg/ml
sumatriptan
ANESTEZICE LOCALE
Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

A. Injectabile Clorhidrat de procaina f. a 20 ml sol 1%, f a 2 ml sol.2%; 4 %

Clorhidrat de procaina cu f. a 2 ml procaina 4% si adrenalina


adrenalina 0,0005%

Xilina (xylocaine) f. a 20 ml sol. 0,5%, 1%, 2%,


f a 10 ml sol.1%, f a 2 ml sol.2%, 4%
lidocaina
Xilină cu adrenalina f. a 2 ml sol lidocaina 2% şi
adrenalină 0,0005%

Mepivastesin f. 1,7 ml 3% mepivacaină

Scandonest 2% special f. 1,8 ml cu mepivacaină 2% şi


adrenalină 1%o
Marcaine f. a 2 ml, 20 ml, 30 ml sol.0,5%
bupivacaină
Marcaine – adrenaline f sol. 0,25% bupivacaină şi 0,5%
adrenalină

Chirocaine f.10 ml 2,5 mg/ml şi 5 mg/ml


levobupivacaină
Ultracain f. a 1,7 ml, 2 ml sol 4% articaină

Ultracain DS f. sol. 4% articaină şi 0,0006%


adrenalină, f sol 4% articaină şi
0,0012% adrenalină
Septanest cu adrenalină cartuşe cu 1,7 ml sol. articaină 40 mg
şi adrenalină 0,5 mg
Naropin f. a 10 ml, 20 ml cu 2 mg/ml, 10 mg/
ml ropivacaină
Dixidextracaină f. a 2 ml sol. lidocaină 2%, cincocaină
0,5%,
dextran 70 6% (hiperbară pentru
rahianestezie
B.De suprafaţă Lidocain (Stomacain, sol. uz ext 10% (spray)
Xylocaine)
Xylocaine gelly gel 2%
EMLA şi EMLA CREAM plasture şi cremă cu lidocaină şi
prilocaina

C. Prin refrigerare Clorura de etil (Kelen) flacoane sol. buvabilă 50 g clorură de


etil
EUTROFICE PE BAZĂ ASLAVITAL draj. cu 0,1 g procaină
DE PROCAINĂ
GEROVITAL H3 draj, f. cu 0,1 g procaină, acid benzoic,
KCl, fosfat de sodiu
ANESTEZICE GENERALE
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială

I. Inhalatorii Eter etilic (Aether pro flac 150 ml


narcosi)
Protoxid de azot gaz, recipient 2, 5, 10, 40 l
Narcotan flac cu 250 ml halotan
Ethrane flac cu 250 ml enfluran
Forane flac cu 100 ml isofluran

Sevorane flac 250 ml sevofluran


II. Narcotice intravenoase Penthotal pulb.inj.0,5g ; 1 g tiopental
Brietal sodium pulb.inj.500 mg metohexital
Fentanyl flac inf 0,05 mg/ml a 2 ml
Droperidol f 10 ml 2,5 mg/ml
Rapifen sol.inj 0,5 mg/ ml alfentanil
Calypsol sol.inj 10mg/ml, 50 mg/ml ketamină
Etomidat emuls.inj.2mg/ml –10 ml etomidat
Diprivan f 10 mg/ml propofol

MEDICAMENTE FOLOSITE ÎN TRATAMENTUL INSOMNIEI


(HIPNOTICE)

Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia


comercială
I. Benzodiazepine folosite în Gerodorm compr. 40 mg cinolazepam
scop hipnotic
Rohypnol compr. 1 mg flunitrazepam

Nitrazepam compr. 2,5 mg., 5 mg nitrazepam

Dormicum compr. film. 7,5 mg midazolam

II. Barbiturice hipnotice Fenobarbital compr 100 mg. fenobarbital


(rareori folosite în prezent)
Ciclobarbital sare de compr.200 mg. ciclobarbital
calciu

III. Alte hipnotice (în afara Stilnox, Hypnogen, compr. film. 10 mg. zolpidem
benzodiazepinelor şi Sanval
barbituricelor) Imovane compr. 7,5 mg. zopiclonă

Glutetimid compr. 250 mg. glutetimid


MEDICAMENTE FOLOSITE ÎN TRATAMENTUL ANXIETĂŢII
(ANXIOLITICE, TRANCHILIZANTE MINORE)
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială

I. Benzodiazepine folosite în Xanax, Frontin, Helex, compr. 0,25 mg., 0,5 mg., 1 mg, 2 mg.
scop anxiolitic Alprazolam alprazolam
Diazepam compr. 2, 5, 10 mg. diazepam
Bromazepam, compr. 1,5 mg., 3 mg. bromazepam
Calmepam, Lexotanil
Lorivan compr. 1 mg. lorazepam
Tranxene caps. 5, 10 mg. clorazepat dipotasic
Grandaxin compr. 50 mg. tofisopam
Ansilan, Rudotel, compr. 10 mg. medazepam
Rusedal
II. Alte anxiolitice (în afara Meprobamat compr. 400 mg. meprobamat
benzodiazepinelor) Hidroxizin draj. 25 mg. hidroxizin
Spitomin compr. 5, 10 mg. buspironă

În prezent în tratamentul anxietăţii se folosesc antidepresive de tipul inhibitorilor selectiv ai


recaptării serotoninei (ISRS) sau a venlafaxinei (vezi antidepresive), benzodiazepinele fiind
prescrise doar pe termen scurt, până la apariţia efectului anxiolitic al antidepresivelor.

NEUROLEPTICE (ANTIPSIHOTICE)
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială

NEUROLEPTICELE TIPICE

Plegomazin sol. inj. 5 mg./ml


I. Fenotiazine alifatice
Levomepromazin compr. 25 mg. levomepromazină

II. Fenotiazine piperidinice Tioridazin draj. 5, 50 mg. tioridazină

III. Fenotiazine piperazinice Emetiral draj. 5 mg. proclorperazină (folosit ca


antiemetic)
IV. Butirofenonice Haloperidol sol. orală în picături 2 mg/ml., compr.
1, 2 mg., sol. inj. 5 mg./ml. haloperidol

Haloperidol decanoat sol. inj. 50 mg./ml. haloperidol


(preparat retard)
Fluanxol depot sol. inj. 20 mg./ml. flupentixol
Clopixol compr. film. 2, 10, 25 mg.
zuclopentixol
V. Tioxantenice Clopixol acuphase sol. inj. 50 mg./ml. zuclopentixol

Clopixol depot sol. inj 200 mg./ml (preparat retard)


zuclopentixol
NEUROLEPTICELE ATIPICE

Leponex compr. 25, 100 mg. clozapină

Zyprexa compr. film. 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10


mg, 15 mg, 20 mg, pulbere pt. sol. inj.
10 mg. olanzapină
Seroquel compr. film. 25, 100, 200 quetiapină

Eglonyl compr. 50 mg., 200 mg. sulpiridă


Solian compr. 50, 100, 200, 400 mg.
amisulpridă
Rispolept sol. orală 1 mg/ml, compr. 1,2,3,4 mg.
risperidonă
Rispolept Consta pulb. 25, 37,5, 50 mg. risperidonă
(preparat retard)

ANTIDEPRESIVE

Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

I. Antidepresive triciclice Anafranil compr. film. 10 mg. şi draj. 25 mg.


clomipramină
Amitriptilină compr. film. 25 mg. amitriptilină

Doxepin draj. 25 mg. doxepin


II. Antidepresiv tetraciclic Ludiomil, Siprotilin compr. film. 10, 25, 75 mg. maprotilină
III. Inhibitori selectivi ai Prozac caps. şi compr. dispersabile de 20 mg
recaptării serotoninei (ISRS) fluoxetină
Fevarin compr. film. 50 şi 100 mg fluvoxamină

Seroxat compr. film. 20,30 mg paroxetină


Cipramil compr. film. 20 mg citalopram
Cipralex compr. film. 5,10, 15, 20 mg
escitalopram
Zoloft, Asentra, Serlift, compr. film. de 50 şi 100 mg sertralină
Stimuloton
IV. Inhibitor selectiv al Edronax compr. 4 mg. reboxetină
recaptării noradrenalinei
V. Inhibitor selectiv al Wellbutrin SR compr. film. retard 150 mg. bupropion
recaptării noradrenalinei şi
dopaminei
Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

VI. Inhibitori selectivi ai Effectin ER caps. cu eliberare prelungită 37,5 , 75


recaptării serotoninei şi şi 150 mg. venlafaxină
noradrenalinei Ixel caps. 25 şi 50 mg. milnacipram
VII. Antidepresiv cu acţiune Remeron, Mirzaten, compr. film. 15, 30, 45 mg.
duală serotoninergică şi Esprital mirtazapină
noradrenergică prin
antagonizarea receptorilor
α2
VIII. Antidepresiv cu acţiune Trittico AC 150 compr. elib. prelungită 150 mg.
duală de antagonism al trazodonă
receptorilor 2A ai serotoninei
şi inhibare a recaptării
serotoninei
Coaxil compr. film. 12,5 mg. tianeptină –
neclasificat în prezent (accelerează
recaptarea serotoninei, dar are şi efecte
neurotrofice)

ANTIMANIACAL

Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

Antimaniacal Carbonat de litiu compr. 250; 450 mg

MEDICAŢIA BOLII ALZHEIMER

Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

I.Inhibitori ai Aricept compr. film. 5, 10 mg. donepezil


acetilcolinesterazei
(anticolinesterazice) Exelon caps. 1,5 mg., 3 mg., 4,5 mg., 6 mg.,
sol. orală 2 mg./ml rivastigmină
II. Antagonist al receptorilor Ebixa compr. film. 10 mg., sol. orală în
NMDA ai glutamatului picături 10 mg./g memantină
EXCITANTELE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL ŞI ALTE
MEDICAMENTE ASEMĂNĂTOARE

Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

I. Medicamente de tip Regenon caps.25 mg amfepramon


amfetaminic folosite ca
anorexigene
II. Derivat de xantină Cofein natriu benzoic sol. inj. 250 mg/ml

III. Medicaţia neurotropă Encephabol draj. 100 mg, susp. orală 80,5 mg/5 ml
(nootrope, activatoare ale piritinol
metabolismului cerebral) Piracetam, Nootropil, compr. 400, 800, 1200 mg, sol. inj. 1 g
Lucetam, Memotal şi 3 g piracetam
Pramistar compr. film. 600 mg pramiracetam
Romener draj. 100 mg meclosulfonat
Cavinton compr. 5, 10 mg, conc. pt. sol. perf. 5
mg./ml vinpocetină
Cerebrolysin sol. inj./perf. 1, 5, 10 ml. hidrolizat de
proteină din creier de porcină
Tanakan, Bilobil, caps. 40 mg./ compr. 40 mg. / sol. orală
Flavotan 40 mg./ml. cu extract standardizat din
Ginkgo biloba
IV. Antagonişti ai Ahypnon f 50 mg bemegrid
hipnoticelor Dopram f 20 mg doxapram
V. Cu acţiune predominant Sulfat de stricnină f 1; 2; 4 mg stricnina sulfurică
medulară

MIORELAXANTE CENTRALE
Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

Clorzoxazon compr. 250 mg clorzoxazonă

Mydocalm compr.film 50 mg, draj.150 mg, f.100


mg/ml tolperison
Lioresal compr. 10; 25 mg baclofen
Myolastan compr.film. 50 mg tetrazepam

Sirdalud compr. 4 mg tizanidin

Trecid compr. 100 mg, sirop 2% guaifenezină

Diazepam (vezi “tranchilizante minore”)


Oxazepam (vezi “tranchilizante minore”)
Meprobamat (vezi “tranchilizante minore”)
ANTIEPILEPTICE

Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

I. Derivaţi barbiturici Fenobarbital compr. 15, 100 mg sol. inj. 4% şi 10 %


fenobarbital (FB)
II. Derivaţi hidantoinici Fenitoin compr. 100 mg, fenitoină
(difenilhidantoina – DFH)
Phenhydan sol. inj. 50 mg./ml fenitoină
III. Derivaţi benzodiazepinici Diazepam compr. 2, 5, 10 mg, sol. inj. 10
mg./2ml diazepam (DZ)
Diazepam Desitin Soluţie soluţie rectală 5 mg/2,5 ml., 10 mg./2,5
rectală ml. diazepam
Rivotril compr. 0,5 mg, 2 mg clonazepam
IV. Derivaţi de succinimidă Petinimid caps. 250 mg., sirop 50 mg/ml.
(active doar în crize generalizate etosuximidă
de tip absenţă (petit mal)
V. Carbamazepina şi Carbamazepin, Finlepsin, compr. 200 sau 400 mg, sirop 100 mg/
oxcarbazepina Neurotop, Stazepine, 5 ml (doar pentru Timonil)
De primă intenţie în crizele focale Taver, Tegretol, Timonil carbamazepină
(parţiale) simple sau complexe Trileptal compr. 300, 600 mg oxcarbazepină
(epilepsia de lob temporal).
Carbamazepina este folosită şi ca
antimaniacal.
VI. Acid valproic + săruri Depakine Chrono compr. film. cu eliberare prelungită
De primă intenţie în crizele 300, 500 mg 1/3 acid valproic + 2/3
generalizate (tonico-clonice, valproat de sodiu
tonice, clonice, mioclonice şi Depakine sirop şi compr. filmate gastrorezistente
absenţe). Aceste preparate sunt (200 mg) valproat de sodiu
folosite şi pentru efect
antimaniacal. Orfiril Long minicompr. cu eliberare prelungită 500,
1000 mg, caps. cu eliberare prelungită
150, 300 mg valproat de sodiu

Orfiril sirop, compr. film. gastrorezistente


(150, 300 mg) valproat de sodiu

Convulex sirop 50 mg./ml valproat de sodiu 50


mg/ml şi caps. 150, 300, 500 mg acid
valroic
VII. Antiepileptice noi Lamictal, Plexxo compr. 2, 5, 25, 100 mg lamotrigin
(folosite de obicei ca adjuvante) Neurontin caps.100, 300 mg gabapentin
Keppra compr. film. 250, 500, 1000 mg
levetiracetam
Topamax compr. film. 25, 50, 100, 200 mg
topiramat
Gabitril compr.film.5, 10, 15 mg tiagabin
VIII. Inhibitor al Ederen compr. 250 mg acetazolamidă
carboanhidrazei
ANTIPARKINSONIENE

Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

Anticolinergice Romparkin compr. 2 mg trihexifenidil

Akineton compr. 2 mg biperiden

Agonişti dopaminergici Brocriptin draj. 2,5 mg bromocriptină

Permax compr. 1 mg, 0,25 mg, 0,05 mg


pergolid
Requip compr. film. 0,25 mg, 1 mg, 2 mg, 5
mg ropinirol
Mirapexin compr. 1 mg, 0,25 mg pramipexol

Dostinex compr. 0,5 mg cabergolină

Asociaţiile levodopa – Nakom compr. 250 mg levodopa + 25 mg


inhibitori de carbidopa
dopadecarboxilază Madopar 125 compr. orale disp. 100 mg levodopa +
25 mg benserazidă
Madopar 250 compr. 200 mg levodopa + 50 mg
benserazidă
Inhibitori de COMT Comtan compr. film. 200 mg entacaponă

Asociaţie levodopa – Stalevo 50 50 mg levodopa + 12,5 mg carbidopa


inhibitor de + 200 mg entacaponă
dopadecarboxilază –
inhibitor de COMT Stalevo 100 100 mg levodopa + 25 mg carbidopa
+ 200 mg entacaponă

Stalevo 150 150 mg levodopa + 37,5 mg


carbidopa + 200 mg. entacaponă

Inhibitori ai Jumex, Cognitiv compr. de 5 mg. sau 10 mg selegilină


monoaminoxidazei B
Altele Viregyt-K caps. 100 mg amantadină
ANALGEZICE OPIOIDE ŞI ANALGEZICE ANTIPIRETICE ŞI
ANTIINFLAMATOARE

Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

ANALGEZICE EUFORIZANTE (OPIOIDE)


I. Opioide naturale Morfina f. 20 mg

Morfina + Atropină f. 20 mg morfină şi 1 mg atropină

Sevredol compr.10; 20 mg morfină

MST CONTINUS compr.retard 10; 30; 60; 100; 200 mg


morfină
Dolatard compr.retard 10; 30¸60; 100 mg
II. Opioide semisintetice Hidromorfon f. 2 mg

Hidromorfon+ atropină f. 2 mg hidromorfon şi 0,3 mg atropină

Hidromorfon + f. 2 mg hidromorfon şi 0,3 mg


scopolamină scopolamină
Oxycontin compr.elib.modif.10, 20, 40, 80 mg
oxicodonă
DHC CONTINUS compr. retard 60; 90; 120 mg
dihidrocodeina
III.Compuşi sintetici Mialgin f. 100 mg petidină clorh.

Sintalgon compr.2,5 mg metadonă clorh.

Dipidolor f. 15 mg piritramida

Fentanyl f. 0,5 mg fentanyl

Darvon caps. 50 mg dextropropoxifen

Tramal (Mabron) f.,sol.uz int,compr, sup. 50, 100 mg


tramadol

Fortral f. 30 mg, compr. 50 mg pentazocină

Moradol f. 2 mg butorfanol

Nubain f. 10 mg nalbufină
IV. Antagonişti de opioide Nalorfină f. 5 mg nalorfină

Narcanti f. 0,4 mg/ml naloxonă


Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

ANALGEZICE, ANTIPIRETICE ŞI ANTIINFLAMATOARE

I. Salicilaţi Acid acetilsalicilic compr. 0,5 g, 0,3 g, 0,1 g, 0,05 g


Askine compr.0,3 g acid acetilsalicilic, 0,01 g
cafeină
Acid acetilsalicilic cu compr.0,4 g ASA, 0,2 gluconat de
gluconat de calciu calciu
Diflunisal compr.film.0,5 g diflunisal
Aspegic pulb.sol.buvabilă 100, 250, 500 mg, 1
g acetilsalicilat de DL-lizină
II. Derivaţi de anilină Paracetamol, Eferalgan, compr.0,5 g, sup.0,25 şi 0,125 g,
Panadol compr.efervescente
Saridon compr. paracetamol,
propifenazonă,cafeină
Coldrex compr. paracetamol, codeină, cafeină

Paracetamol plus compr. paracetamol, clorfeniramin


compr. paracetamol, codeină,
cafeină

III. Derivaţi de pirazolonă Metamizol compr.0,5 g, f 1g, sup.0,5 şi 1 g


noraminofenazonă
Quarelin compr. metamizol, cafeină, drotaverină

Propifenazonă compr.300 mg, sup.100,200,300 mg


propifenazonă
IV. Preparate predominant Fenilbutazonă dj.0,2 g, sup.0,25 g, ung.4%
antiinflamatoare (AINS) Ketazon f 1 g, dj.0,25 g kebuzon
Indometacin caps.25 mg, sup.50 mg
Paduden (Nurofen) dj. 0,2 g; sirop 100 mg/5 ml ibuprofen

Profenid compr.0,1 g, pulb.inj.0,1 g ketoprofen

Voltaren, Rewodina dj.50 mg, sup 100 mg, caps retard 75


mg diclofenac
Arthrotec compr. diclofenac şi misoprostol
Piroxicam compr.20 mg, sup.20; 40 mg, ung.3%

Tilcotil compr 20 mg, pulb.inj 20 mg


tenoxicam
Mesid(Aulin) gran.susp.,compr.0,1 g nimesulid
Movalis compr.7,5 ; 15 mg, sup.15 mg
meloxicam
Celebrex caps. 100; 200 mg celecoxib
Dynastat pulb.sol.inj.20, 40 mg parecoxib
Arcoxia compr.film.60, 90, 120 mg etoricoxib
Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

V.Medicamente combinate Antinevralgic P compr.acid acetilsaclicilic,


analgezice paracetamol, cafeină
Codamin P compr.paracetamol, codeină, cafeină

Fasconal P compr.acid acetilsalicilic, paracetamol,


cafeină, fenobarbital
Piafen compr., f., sup. metamizol, pitofenonă,
fenpipramidă

MEDICAŢIA ANTIALERGICĂ ŞI ANTIINFLAMATOARE

Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia


comercială

MEDICAŢIA ANTIALERGICĂ

I. Histamina şi Histamina f. a 0,1 şi 1 mg histamină


antihistaminice
Nilfan draj.25 mg cloropiramină

Clorfeniramina compr. 4 mg clorfeniramină

Clorfenoxamina draj. 20 mg clorfenoxamină


Romergan draj.30 mg, f. 50 mg prometazină,
sirop copii 0,1%, sirop adulţi 0,1%
rometazină şi 0,1% efedrină
Clemastin compr.1 mg, sirop 0,067% clemastină

Hismanal compr 5; 10 mg, sol uz int 1mg/ml


astemizol
Histadin compr. 60 mg, susp 30 mg/5 ml
terfenadină
Claritine compr.10 mg, sirop 1 mg/ml loratadin

Primalan compr.10 mg, sirop 0,05% mequitazina

Alerid/Zyrtec compr.film.10 mg cetirizina

Allergodil compr.film 2 mg. spray nazal 0,14


mg/doză azelastin
Kestine compr. 10 mg ebastin

Aerius compr.film.5 mg, sirop 0,5 mg/ml


desloratadină
III. Antiserotoninic Peritol compr. 4 mg, sirop 2 mg/5 ml
ciproheptadină
CORTICOSTEROIZII ŞI ACTH-UL

Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

I. Glucocorticoizii Cortizon acetat f. 25 mg


Hidrocortizon acetat f. 25 mg suspensie
Hidrocortizon hemisuccinat f. 25 mg/ml +f. a 4 ml solvent
Unguent cu hidrocortizon ung. 1%
acetat
Locoid ung, cremă 0,1% cu hidrocortizon
butirat
Prednison compr. 1 şi 5 mg deltacortizon

Supercortizol compr 5 mg, f 25 mg prednisolon

Urbason solubile pulb.inj. 20 mg metilprednisolon

Prednol-L f 20; 40 mg metilprednisolon sodiu


succinat + solvent
Medrol compr. 4; 32 mg metilprednisolon

Triamcinolon/Berlicort compr.4 mg, f 10; 40 mg

Superprednol compr. 0,5 mg dexametazonă

Dexametazon sodium flac inj.8 mg dexametazonă

Diprophos susp. 7 mg/ml betametazonă

Celestone f. 4 mg betametazonă

Unguent cu triamcinolon ung.0,1%


acetonid
Fluocinolon N ung.,cremă 0,025% fluocinolon
acetonid şi 0,5% neomicină
Locacorten ung.0,02% flumetazon pivalat

Ultralan ung. 0,5% fluocortolonă

Betaderm cremă şi ung. 0,1% betametazon


valerat
Cutivate cremă şi ung.0,05% fluticazon

Elocom cremă şi ung. mometason

Dermovate/Cloderm cremă şi ung.0,05% clobetasol


II. Mineralocorticoid Mincortid f 10 mg dezoxicorticosteron acetat
(DOCA)
Astonin-H compr. 0,1 mg fludrocortizon

III. ACTH-ul ACTH flac inj. 50 UI corticotrofină

Cortrosyn depot f 1 mg/ ml tetracosactid


MEDICAŢIA ANTIMICROBIANĂ ŞI ANTIPARAZITARĂ

Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

ANTIBIOTICE ANTIBACTERIENE

A) BETALACTAMINE
A1.PENICILINE

I. Benzilpeniciline Penicilina G potasică flac.400.000, 1.000.000, 5.000.000 UI


benzilpenicilină
sare de potasiu
Penicilina G sodică idem, sare de sodiu

Efitard flac conţinând în proporţie de 3:1


procainpenicilină şi benzilpenicilină de
800.000, 1.000.000,
2.000.000,4.000.000UI
Moldamin (Retarpen) flac cu 600.000; 1.200.000 şi
2.400.000 UI benzatin-penicilină
II.Penicilină orală Penicilina V (Ospen) compr.400.000, 500.000, 1x106 ,
1,5x106 UI, sirop 400.000 UI/5 ml
fenoximetilpenicilină
III.Penicilină rezistentă la Oxacilină caps.250, 500 mg,flac.250, 500 mg
penicilinază oxacilina
IV. Peniciline cu spectru Ampicilină caps.250, 500 mg,flac.250, 500 mg,
larg şi combinaţii gran.susp. 125,250 mg/5 ml ampicilină

Amoxicilină (Ospamox) pulb.susp.125 mg/5 ml, caps.250, 500


mg, compr.film.500,750,1000 mg
amoxicilină
Augmentin(Amoxiklav) compr.625(500+125) mg, 1 g
(875+125)mg,
flac.inj.600 (500+100) mg, 1,2 g
(1000+200mg)
pulb.susp.156,25 şi 312,5 mg/5 ml
amoxicilină + acid clavulanic
Unasyn compr.375 mg, flac.1,5 g, pul.susp.250
mg/5 ml
ampicilină + sulbactam
Timentin flac.inj.1,6g, 3,2 g ticarcilină + acid
clavulanic
Pipril pulb.liof.2 g, 4 g piperacilină

Tazocin pulb.pt.inj.2,25 g şi 4,5 g


piperacilină+tazobactam
Ampiclox caps.250 mg ampicilină şi 250 mg
cloxacilină
Carbenicilină flac.1 şi 5 g carebenicilină

Geopen compr. 0,5 g carindacilină


Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

A2.CEFALOSPORINE

Generaţia I Kefzol flac.inj. 1 g cefazolină

Cefalotina sodică pulb.inj. 1 g cefalotină

Cefalexin (Ospexin) caps.250,500 mg, pulb.susp.125 şi 250


mg/5 ml cefalexină
Cexyl caps.250, 500 mg cefadroxil
Generaţia a II-a Cefuroxim (Zinacef, compr.125, 250 mg, flac.inj.250, 750
Zinnat) mg, 1,5 g cefuroxim
Ceclor caps.250,500 mg, pulb.susp.125 şi
250 mg/5 ml cefaclor
Mandol flac.inj. 500 mg,1 şi 2 g cefamandol
Generaţia a III-a Rocephin flac.inj.250, 500mg şi 1 g ceftriaxonă

Fortum flac.inj.500 mg; 1 g ceftazidimă

Claforan pulb.inj. 0,5; 1 g cefotaximă

Cefobid flac.inj. 1 şi 2 g cefoperazonă

Cedax caps.200, 400 mg ceftibuten

Cefzil compr.film.250, 500 mg cefprozil

Generaţia a IV-a Maxipime pulb.inj. 500 mg cefepima

Cefrom pulb.inj.1; 2 g cefpiron

A3.CARBAPENEME ŞI MONOBACTAMI

Meronem pulb.inj. 500 mg i.m şi 500 mg i.v.


Carbapeneme meropenem
Tienam flac.120 ml cu 500 mg imipenem şi
500 mg cilastatin
Invanz pulb.sol.perf. 1 g ertapenem

Azactam flac.inj.0,5 şi 1 g aztreonam


Monobactami
Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

B.MACROLIDE ŞI LINCOSAMIDE
Macrolide Eritromicină propionil compr. 0,2 g

Eritromicină lactobionat flac.inj.0,3 g

Rovamycine compr. 1,5 x 106, 3x106UI,flac.inj.


1,5 x 106 UI spiramicină
Klacid/Fromilid compr.film.250, 500 mg, pulb.inj.
500 mg claritromicină
Sumamed caps.250 mg, pulb.susp.100 şi 200
mg/5 ml azitromicina
Ketek compr.film 400 mg telitromicina
Rulid compr. 150, 300 mg roxitromicina
Lincosamide Lincomycin sol.inj.300 mg/ml lincomicină

Lincocin caps.500 mg, sol.inj.600 mg/ml


lincomicină
Klimicin caps.150 mg, sol.inj.150 mg/ml
clindamicină
C.AMINOGLICOZIDE Streptomicina sulfat flac.inj.1 şi 5 g streptomicina
Kanamicina flac.inj.1 g, ung.oftalmic 1%
kanamicina
Gentamicin f. 40 mg, 80 mg gentamicina

Gentasept colir 0,5 % gentamicină

Nebcin f. 20, 40, 80 mg tobramicină

Pierami f.100 mg, 250 mg amikacină

Negamicin compr.0,5 g neomicină

Negamicin B ung. cu neomicină şi bacitracină

Neobasept pudră cu neomicină şi bacitracină

D. POLIMIXINE Colistin(Colimicin) flac.inj.500.000 şi 1.000.000 UI,


compr. 2.500.000 UI colistin
Unguent oftalmic cu tub
polimixină B şi neomicină
E. ANTIBIOTICE CU SPECTRU LARG
Tetracicline Tetraciclină caps.250 mg, ung.3% tetraciclină
Doxiciclină compr.,caps.100 mg doxiciclină
(Vibramycin)
Amfenicoli Cloramfenicol caps.250 mg, draj.125 mg
cloramfenicol
Cloramfenicol flac. pulb.inj. 1 g
hemisuccinat
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială
ANTITUBERCULOASE

Chimioterapice Isoniazida compr. 100, 250, 300 mg,


f.500 mg/10 ml isoniazidă
Etambutol (Syntomen) caps.250, 400 mg etambutol
Promid draj.250 mg protionamidă
Pirazinamida compr. 0,5 g pirazinamidă
Antibiotice Sinerdol caps.150 mg rifampicină
Mycobutin caps. 150 mg rifabutin
Cicloserina caps. 250 mg cicloserină
(Tebemicin)
Combinaţii de Izorifam caps. izoniazida, rifampicină,
antituberculoase pirazinamidă
Myrin compr. etambutol, izoniauida,
rifampicina
Rifater draj.rifampicină, izoniazidă,
pirazinamidă
Oboliz compr. rifampicină şi izoniazidă
SULFAMIDE
a. Cu acţiune generală de Neoxazol compr. 0,5 g, f 2 g/5 ml sulfafurazol
durată scurtă
b. Cu acţiune generală Sulfametin compr. 0,5 g sulfametoxidiazină
prelungită

c. Pentru infecţii intestinale Salazopyrin compr. 0,5 g salazosulfapiridină


d. Pentru infecţii locale Colir cu sulfacetamidă colir 10%
Sulfamylon cremă cu mafenid
Dermazin cremă 1% cu sulfadiazină argentică
e. Preparate compuse cu Cotrimoxazol compr. 400/80 mg, sirop 125/25 mg/5
trimetoprim (Tagremin, Blexon, ml susp. 200/40 /5 ml
Biseptol, Sumetrolim sulfametoxazol/trimetoprim 5:1
Lidaprim compr.100/20 mg; 400/80 mg, 800/160
mg sulfametrol/trimetoprim
ANTISEPTICE INTESTINALE
Saprosan draj.100 mg, microtabl.10 mg, pulb3%
clorchinaldol
Furazolidon compr.0,1 g (adulţi); 0,025 g (copii)
furazolidonă
Intetrix compr. 0,1 g tiliquinol+ 0,2 g
tilbroquinol
Ercefuryl caps.200 mg, susp. nifuroxazid
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială

ANTISEPTICE URINARE Nitrofurantoin compr. 0,1 g nitrofurantoină

Negram compr. 0,5 g acid nalidixic

Cinobac caps.500 mg cinoxacin

Metenamin compr. 0,5 g hexametilentetramină


FLUOROCHINOLONE Nolicin/Utibid compr. 0,4 g norfloxacină
(FLOXACINE)
Tarivid compr. 0,2 g, sol.perf 200 mg/100 ml
ofloxacină
Ciprinol/Cuminol compr. 0,25 şi 0,5 g, sol.inj.0,1 g
ciprofloxacină
Abactal compr. şi f 0,4 g pefloxacină

Lomaday compr.film. 400 mg lomefloxacina

Raxar compr.film.400; 600 mg


grepafloxacina
Avelox compr.film. 400 mg moxifloxacina
ANTIMICOTICE
Griseofulvin compr.0,125g griseofulvină
microcristalină
Stamicin draj. 500.000 U.I. nistatină
Nizoral compr. 0,2 g ketoconazol
Diflucan caps.50, 150 mg, sol.perf.2 mg/ml
fluconazol
Amfotericin B flac. inj.50 mg amfotericină B
Pimafucin compr. 100 mg natamicină
b.Locale Nistatin pulb.susp.400.000 U.I. /g,
compr.vaginale 200.000 U.I. nistatină

Miconazol compr.orale 0,25 g, compr. vaginale


0,15 g miconazol
Canesten sol.1%, cremă 1%, compr.vaginale 0,1
g clotrimazol
Nizoral cremă şi şampon 2% ketoconazol
Zalain cremă 2% sertaconazol
Batrafen crema, sol.ext., lac unghii ciclopirox

Miconaft cremă 1% tolnaftat


Mycospor cremă, sol. ext. bifonazol
Lamisil cremă 1% terbinafin
Exoderil cremă, sol ext. naftifin
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială

CHIMIOTERAPICE ANTIPROTOZOARICE
Antimalarice Cloroquine compr. 0,1 g clorochină
Hidroxiclorochină draj. 0,2 g

Daraprim compr. 25 mg pirimetamină


Antiamoebiene, Metronidazol/Klion compr.orale 0,25 g, compr.vaginale0,5
antitrichomonazice g metronidazol
Fasigyn compr. 0,5g, sol.perf.0,2% tinidazol

Tiberal compr. 0,5 g ornidazol

Tricomicon compr.vaginale metronidazol,


nistatin,cloramfenicol
Meclozol compr.vaginale cu metronidazol,
clotrimazol, neomicină, hexestrol,
azulenă
ANTIHELMINTICE
Contra nematodelor Nematocton compr.0,3 g piperazină adipat, sirop
20% piperazină hidrat
Vermigal susp. 1% pirviniu pamoat
Helmintox compr.150; 250 mg pirantel pamoat

Decaris compr. 150 şi 50 mg levamisol


Vermox compr. 100 mg mebendazol
Zentel/Duador compr.film. 200 mg albendazol
Contra trematodelor Cesol-R/Epiquantel compr.film 150; 600 mg praziquantel

Contra cestodelor Niclosamid compr. 0,5 g niclosamid


ANTIVIROTICE
Viregyt caps.0,1 g amantadină
Dendrid colir 0,1% idoxuridină
Zovirax ung.oft 3%, compr.0,2; 0,4 g aciclovir

Cymevene caps.250 mg, f pulb.500 mg/10 ml


ganciclovir
Famvir compr.0,125; 0,250 g famciclovir
Retrovir caps.0,1 g, flac.inj.20 mg/ml
zidovudin
Stocrin caps.50,100,200 mg efavirenz

Epivir compr.150 mg, sol orală10 mg/ml


lamivudin
Tamiflu caps. 75 mg oseltamivir
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială

ANTISEPTICE
ANTISEPTICE PENTRU UZ Cloramina B compr. 0,5 g
EXTERN Clorhexidin spray 1%, sol. sterilă 0,05%
clorhexidină
Betadine sol. ext. 7,5%, 10%, săpun chir., ung.
10 polividonum
Septozol flacon 500 ml sol. ext. nonilfenol-
polietoxilat şi iod
Sintosept bidon sol. benzalconiu clorură,
ortofenilfenol, detergent neionic
Fenosept flac. sol. ext. 2%0 fenilmercuriborat

Perogen compr. peroxid de uree, acid citric

Romazulan flac. sol.extr. şi ulei Chamomilla


ANTISEPTICE BUCO- Faringosept compr. 0,01 g ambazonă
DENTARE
Hexoral sol.ext.1%, spray 2% hexetidin

UCI fresh lemon/mint aerosol 0,05g% dequalinium


flavour
Citrolin flacon apă de gură cetirimoniu 0,025%,
lidocaină 0,003%
Orofar compr. ptr supt benzalconiu, lidocaină

Soluţie contra aftelor flac benzalconiu, bborat fenilmercuric,


bucale formol, lidocaină, glicerină, alcool
etilic
Ticiverol flacon sol. extracte hidroalcolice

Voseptol compr. bioflavonoide, uleiuri volatile,


tinctură de propolis
Fenosept compr. 0,0003 g fenilmercuriborat

Dentocalmin sol. lidocaină, fenol, mentol

Tantum verde compr. ptr. supt, sol. ext, pastă de dinţi


cu benzydamin
MEDICAŢIA APARATULUI DIGESTIV

Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia


comercială

A. ENZIME
ENZIME PANCREATICE ŞI Triferment draj.cu tripsină, lipază, amilază
COMBINAŢII
Zymogen draj.cu pepsină, lipază, amilază
protează, acid dehidrocolic,
hemicelulază
Digestin caps.cu gran.enterosolubile de
pancreatină
Festal draj.cu lipază, amilază, proteaze
pancreatice, hemicelulază, bilă de bou
B. ANTIACIDE ŞI ANTIULCEROASE
1.NEUTRALIZANTE Bicarbonat de sodiu compr.0,5 g
Dicarbocalm compr.CaCO3, MgCO3, trisilicat de Mg

Calmogastrin compr.Al(OH)3, Extr.Belladonnae


siccum 0,5 mg
Trisilicalm compr.0,5 g trisilicat de Mg
Gastrobent flac.susp.bentonită, MgCO3, sorbitol,
glicol, xilină
Almagel susp. Al(OH)3, Mg(OH)3
Almagel A -“- + benzocaină

Rennie compr.masticabile cu CaCO3, MgCO3

Maalox/Novalox compr.masticabile cu Al(OH)3,


Mg(OH)2
Epicogel susp. Al(OH)3, Mg(OH)2, dimeticon

Talcid/Rutacid compr.masticabile 500 mg hidrotalcit

Tri-Om Gel gel cu 30% aluminiusilicat de


magneziu şi calciu amorf
Nicolen granule cu alginat de sodiu, fosfat de
aluminiu, trisilicat de magneziu
2.ANTISECRETOARE
2.1.Antihistaminice H2 Cimetidin/Histodil compr.0,2 g cimetidină
blocante Ranitidin /Zantac compr.0,15; 0,3 g ranitidină
Famosan/Quamatel compr.20 şi 40 mg famotidină
Axid/Nizotin caps.0,15 g, 0,3 g, f 0,1 g nizatidină

Roxane caps.75; 150 mg roxatidină


Pylorid compr. 400 mg ranitidin bismut citrat
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială

2.ANTISECRETOARE (continuare)
2.2. Parasimpatolitice Atropina Vezi Medicaţia SNV
Scopolamina Vezi Medicaţia SNV
Propantelina Vezi Medicaţia SNV
Foladon Vezi Medicaţia SNV
Scobutil Vezi Medicaţia SNV
Gastrozepin Vezi Medicaţia SNV
Spasmomen compr.film.40 mg otilonium
2.3.Inhibitori ai pompei de Losec/Omeran caps. 10, 20 mg omeprazol
protoni Lanzap caps. 30 mg lansoprazol
Controloc compr. 40 mg pantoprazol
Nexium compr.film.20, 40 mg esomeprazol
Pariet compr.film.20 mg rabeprazol
2.4.Prostaglandine Cytotec compr.200 mcg misoprostol
3.ALTE ANTIULCEROASE
Sucralan/Venter compr. 1 g sucralfat
De Nol compr.120 mg subcitrat coloidal de
bismut
Helicocin 1 compr.750 mg amoxicilină şi 1
compr.500 mg metronidazol
Pylorid compr. 400 mg complex al ranitidinei cu
bismut şi citrat
C. ANTIEMETICE ŞI PROPULSIVE
Antiemetice Emetiral draj. 5 mg, sup. 5, 25 mg
proclorperazină
Torecan draj., f. 6,5 mg tietilperazină
Zofran compr. 4 şi 8 mg, f 8 mg ondansetron

Kytril compr.film.2 mg, f 3 mg granisetron


Metoclopramid/Reglan compr.10 mg, f 10 mg/2 ml
metoclopramid
Motilium compr. 10 mg domperidon
Propulsive Coordinax compr. 10 mg cisaprid

Debridat compr. 100 mg, susp.trimebutină


Grupa de Denumirea Forma şi compoziţia
medicamente comercială

D. PURGATIVE ŞI LAXATIVE
IRITANTE Carbocif draj.cu sulf, bilă de bou uscată,
fenolftaleină, cărbune medicinal, cruşin,
atropină
Cortelax draj.extract cruşin, Rhei, Cichorium,
Glicirrhiziae
Laxatin draj.cruşin, fenolftaleină, stricnină,
atropină
Ciocolax compr. 480 mg fenolftaleină
Dulcolax/Stadalax draj.5 mg bisacodil
Regulax cuburi masticabile cu frunze şi fructe de
Senna, parafină, gem de prune şi
smochine
DE VOLUM Galcorin granule cu mucilag de Carrageen
Diom -fibra compr. tărâţă de grâu stabilizată, lactoză,
dextroză
Mucofalk-apple, -orange plicuri cu granule ptr. suspensie orală cu
seminţe de Psylla (Ispaghula)
LUBREFIANTE Paragel gel cu ulei de parafină, corectori de gust

Sintolax draj. 50 mg docusat


OSMOTICE Lactuloza sirop 65g/100 ml
Forlax pulb.macrogol 4000
Fortrans pulb.macrogol 4000, Na2SO4, NaHCO3,
NaCl, KCl, aromă
CU ACŢIUNE RECTALĂ Enemax flacon sol. hipertonă fosfat monosodic,
fosfat disodic
Microlax gel rectal cu citrat de Na, D-sorbitol,
laurilsulfoacetat de Na
Supozitoare cu glicerină sup.pentru adulţi şi copii
E. ADSORBANTE ŞI ANTIDIAREICE
Adsorbante, astringente, Carbo medicinalis compr.400 mg cărbune medicinal
antiperistaltice Smecta plic cu pulb.pentru suspensie diosmectită

Imodium caps. 2 mg loperamid


Tanalbin compr.0,5 g tanat de albumină
Eridiarom compr. Extract Myrtili fructus
Pink Bismuth Tabletes compr.mastic.bismut subsalicilat
Ceolat compr.mastic.dimeticon
Microorganisme antidiareice Enterolactil caps.0,25 g liofilizat de Lactobacillus
acidophilus şi L.casei
Enterol-250 caps. 250mg pulb.liofil.celule vii de
Saccharomyces boulardi
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială
F. COLAGOGE ŞI COLERETICE
Chenofalk caps.250 mg ac.chenodezoxicolic
Ursofalk caps.25 mg ac.ursodezoxicolic
Lithofalk compr.film ac.ursodezoxicolic şi
chenodezoxicolic
Oxbill draj.extract bilă bovină, frunze de mentă,
extr.Ginger
Colebil draj.bilă de bou uscată, salicilat de Na,
metenamină, ulei de mentă
Fiobilin compr.250 mg ac.dehidrocolic
Anghirol draj.şi sol.uz int Extr.Cynara scolimus

Instamixt granule cu extract de anghinare,


păpădie, rostopască, sunătoare
Rowachol sol.uz int, caps.cu uleiuri volatile
Choleol sol.int cu ul.de mentă, ienupăr, eucalipt

Hepatobil compr.din pulbere de rostopască,


sunătoare, anghinare, hamei, Valeriana
G. TERAPIA HEPATICĂ, LIPOTROPE
Hepatoprotectoare Arginină-sorbitol flac.perf. 250, 500 ml
Sargenor compr.mastic., sol.buv. aspartat de
arginină
Aspatofort f 10 ml acid aspartic, piridoxină
Hepabionta draj.vit.B1, B2, B6, B12, nicotinamidă,
calciu pantotenat, biotină, tocoferol
acetat, rutozid, acid oroti, acid lipoic,
inozitol
Multiglutin f 10 ml ac.glutamic, carbonat de Ca, uree

Lipovitan draj.colină, metionină, inositol, vit.B1,


B2, B6, pantenol, nicotinamidă, vit.B12

Mecopar forte compr.film. colină, metionină, vit.B1,


B2, B6, B12, E, ac.nicotinic, pantotenat
de Ca
Metaspar caps.metionină, ac.aspartic, vit.B1, B2,
B6, PP
Silimarina compr.35 mg silimarina (silibina,
silidianina, silicristina)
Liv 52 compr. plante (India)
Redigest caps.extr.armurariu, cuticulă de pipotă
Fosfolipide esenţiale în Essentiale forte caps.fosfolipide esenţiale , vit.B1, 2, 6,
combinaţii 12, E, PP
Esfogran gran. cu fosfolipide esenţiale, aspartat de
K
MEDICAŢIA APARATULUI RESPIRATOR

Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

A. ANTITUSIVE
Codenal compr.15,5 mg codeină, 8,5 mg
fenobarbital
Codeine phosphate compr. 15 mg codeină fosforică
Tusan compr. 10 şi 50 mg noscapină
Glaucină draj.25 mg glaucină
Calmotusin sol.5g/100 ml clofedanol
Paxeladine sirop 0,2 g%, gelule 40 mg oxeladină

Tusin-forte/Humex compr.10 şi 20 mg dextrometorfan


Sinecod/Tusif sol.5 mg/ml, compr.retard 50 mg
butamirat
Libexin compr.100 mg prenoxdiazină
Levopront sirop levodropropizină

B.EXPECTORANTE
Sirogal sol.guaiacolsulfonat de K, benzoat de
Na,T-ră de Aconit
Sirop expectorant sol. cu clorură de amoniu şi extract
pectoral
Trecid compr.0,1 g, sirop 2% guaifenezină
Sirop de patlagină extract fluid de patlagină, benzoat de Na

Brofimen compr.8 mg, sol.0,25 bromhexin


Mucosolvan sirop 30 mg/5 ml, compr.30 mg
ambroxol
ACC-200/Siran caps., compr.efervescente 200 mg
acetilcisteină
Humex sirop 2%(copii, sugari), 5% (adulţi)
expectorant/Mucosol carbocisteină
Erdomed caps.150, 300 mg erdostein

Pulmozyme sol.inhal.1mg/ml dornaza alfa

COMBINAŢII Bronchicum elixir sirop iarbă de cimbru, Grindelia,


Quebracho, etc
Tusomag sol.int. codeină, benzoat de Na, t-ră de
cimbru, de aconit, Belladonna,
bromoform
Tusinogal sirop guaiacolsulfonat, prometazină,
ac.ascorbic
Plopisan compr.extr.muguri de plop

Stoptusin sol.orală butamirat, guaiacol


Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială

C. ANTIASTMATICE
I. BRONHODILATATOARE
I.a. Beta-stimulatoare Astmopent aerosol orciprenalină
adrenergice
Bronhodilatin compr.sublinguale 10 mg izoprenalină

Salbutamol compr.4 mg, aerosol salbutamol


Bricanyl sol.inhal. terbutalină
Berotec aerosol fenoterol
Bambec compr.1, 2 mg bambuterol
Spiropent compr.0,02 mg clenbuterol
Serevent aerosol salmeterol
Oxis Tubuhaler pulb.inhal formoterol
Efedrina compr.50 mg, f 1%, 5% efedrină
I.b.Anticolinergice Atrovent aerosol ipratropium bromură
Spiriva caps.pulb.ptr.inhal. tiotropium
I.c.Musculotrope Teofilină retard/Theo- compr. 0,3 g , caps.elib.prel 400 mg, 600
SR/Uni-Dur mg teofilină
Miofilin compr. 100 mg, f 240 mg aminofilină
II.GLUCOCORTICOIZI

Preparate inhalatoare Beclomet aerosol beclometazonă


Flixotide aerosol fluticason
Pulmicort Tubuhaler pulb.inhal.budesonid
Bronilide aerosol flunisolid
Azmacort Inhaler sol.inhal.triamcinolon
III.ANTIALERGICE
Inhibitori ai degranulării Cromolyn caps.ptr. inhalaţii 20 mg ac.cromoglicic
mastocitare
Tilade aerosol cu nedocromil sodic
Ketotifen/Zaditen compr. 1 mg ketotiofen
Antagonist al leucotrienelor Singulair compr.5 şi 10 mg montelukast sodic
MEDICAŢIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia


comercială

I.TONICARDIACE
Din Digitalis purpureea Digitalis compr.0,1g Digitalis purpureea folium
pulvis titrati
Digitalin sol.1%o (1 mg/ml, 1 ml ……50 pic)
digitoxină
Din Digitalis lanata Digoxin f 0,5 mg, compr. 0,25 mg, sol. 0,5
mg/ml (1 ml ..30 pic) digoxină
Lanatozid C draj.0,25 mg lanatozid C
Deslanozid f 0,4 mg/ml dezacetillanatozid C
II. STIMULATOARE ALE RITMULUI ŞI CONTRACTILITĂŢII
MIOCARDICE
Izoprenalin f 0,2 mg/ml
Dopamina clorhidrat f 10 ml sol 0,5 %
Dobutrex flac.inj.250 mg/20 ml dobutamină
Adrenalina fiole 1mg/ml
Gutron compr.2,5; 5 mg, sol.buv.1% midodrină

Inocor sol.inj 5 mg/ml – 20 ml amrinonă


Corotrope sol.inj. 1 mg/ml – 10 ml milrinonă
III. ANTIANGINOASE ŞI CORONARODILATATOARE
A)NITRAŢI ORGANICI Nitroglicerină compr.0,5 mg, sol.alcoolică 1% (1 g ….62
pic)
Lenitral sol.perf.1,5 mg/ml, caps.retard 2,5 şi 7,5
mg nitroglicerină
Maycor nitro spray aerosol 0,4 mg/doză nitroglicerină
Nitroderm TTS 5 sau 10 sistem transdermic conţ.25 mg NG,
eliberând 5 sau 10 mg/24 ore
Nitropector/Pentalong compr.20 mg pentaeritritil tetranitrat
Isodinit/Maycor compr.10 mg, compr.şi caps.retard 20 şi 40
mg isosorbid dinitrat
Monomack compr. 20 şi 40 mg isosorbid mononitrat
B)BLOCANŢI AI Nifedipina/Corinfar draj., caps.10 mg, compr.retard 20 mg
CANALELOR DE CALCIU Norvasc compr. 5 mg amlodipină
Plendil compr.retard 2,5; 5; 10 mg felodipină
Agozol draj. 60 mg prenilamină
Isoptin draj. 80 mg, compr.film. 40 mg,
f 5 mg/2 ml verapamil
Diltiazem compr. 60 mg diltiazem
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială

III. ANTIANGINOASE ŞI CORONARODILATATOARE (continuare)


C)BETA-BLOCANŢI
1.Neselectivi Propranolol compr.10, 40 mg, f 5mg/5 ml propranolol

Oxprenolol draj.40 mg oxprenolol


Visken compr. 5 mg pindolol
Darob compr.80, 160 mg sotalol
2.Selectivi Bloxan/Egiloc compr.25, 50, 100 mg metoprolol
Atenocor/Tenormin compr.50, 100 mg atenolol
Acecor compr. 200 mg acebutolol
Lokren compr.film.20 mg betaxolol
Concor compr.film.2,5; 5; 10 mg bisoprolol
Nebilet compr.5 mg nebivolol
3.Beta-blocant cu acţiune Dilatrend compr.6,25; 12,5; 25 mg carvedilol
alfa-blocantă
D)CORONARODILATATOARE SELECTIVE
Dipiridamol draj. 25 şi 75 mg, f 10 mg
Carbocromen draj.75 mg, f 40 mg
E)ALTE VASODILATATOARE
Corvaton compr., f 2 mg molsidomin
Preductal compr.filmate 20 mg trimetazidin

IV. ANTIARITMICE
I. Membran-stabilizatoare Chinidina sulfat compr. 200 mg
Fosfat de disopiramid compr. 100 mg
Xilină (uz cardiologic) sol. inj 1%, f a 5, 10 şi 20 ml
Mexitil caps.200 mg, f 250 mg mexiletin
Gilurytmal f. 50 mg ajmalina
Rytmonorm draj. 10 mg propafenonă
Tambocor compr.50, 100 mg flecainida
II. Beta-blocanţi Propranolol Vezi mai sus
Oxprenolol Vezi mai sus
Cordanum draj. 50 mg talinolol
III. Gr. amiodaronei Amiodarona/Cordarone compr. 200 mg amiodaronă
IV. Blocanţi ai canalelor Isoptin/Falicard/ draj 40; 80 mg, f. 5 mg verapamil
calciului Cordamil
V. Cu acţiune metabolică Aspacardin compr.cu aspartat de potasiu şi magneziu
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială

V.VASODILATATOARE PERIFERICE (ANTIISCHEMICE)


A)MUSCULOTROPE Miofilin compr. 100 mg, f. 240 mg aminofilină
Pentoxifilin draj., f. 100 mg pentoxifilină
Trental draj. 400 mg pentoxifilină
Xantinol nicotinat compr. 150 mg, f. 300 mg
Epicol retard compr.retard 150 mg nicotinil alcool
Acid nicotinic compr.100 mg
Fosfobion f.10 mg ATP
Vadicreină flac.pulb.liofilizată 40 UK kalidinogenază

Sermion (Nicerium) draj.10, 30 mg, pulb.inj. 4 mg nicergolin

Vincamină (Oxibral) draj., f. 10 mg vincamină


Naftidrofuril oxalat caps. 50 mg naftidrofuril
Halidor compr. 100 mg, f. 50 mg benciclan
Dialon compr.film. 300 mg buflomedil
B)NEUROTROPE Ergoceps (Santamin) sol.uz int. 1 mg/ml (20 pic) DH-ergotoxină

Hydergin f. 0,3 mg dihidroergocriptină, -


ergocristină, - ergocornină
Tolazolină compr. 25 mg, f. 10 mg
Duvadilan compr.20 mg, caps.ret. 40 mg, f. 10 mg
isoxsuprină
VI.ANTIHIPERTENSIVE
I.SIMPATOPLEGICE Clonidina (Haemiton) compr. 75, 100 micrograme clonidină
CENTRALE ŞI Physiotens compr.film. 0,2; 0,3; 0,4 mg moxonidină
PERIFERICE
Tenaxum compr.1 mg rilmenidin

Hiposerpil compr. 0,25 mg reserpină


Raunervil f. 2,5 mg reserpină
Dopegyt compr. 250 mg metil-dopa
Guanetidin compr. 10 mg
Minipress compr. 1; 2 mg prazosin
Cardura compr. 1; 2; 4; 8 mg doxazosin
Hytrin compr.2, 5, 10 mg terazosin
Beta-blocanţi vezi Medicaţia SNV
Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia

ANTIHIPERTENSIVE (contin.)
II.VASODILATATOARE Hipopresol draj. 25 mg dihidralazină
DIRECTE Nipride pulb.inj. 50 mg nitroprusiat de sodiu
Nifedipin(Adalat, draj., caps. 10 mg, compr.retard 20 mg
Corinfar) nifedipină
Baypress compr. 10; 20 mg nitrendipină
Norvasc compr. 5; 10 mg amlodipină
Plendil compr.retard 2,5; 5; 10 mg felodipină
Verapamil (Isoptin) compr.film. 40; 80 mg , f. 5 mg verapamil

Diacord compr. 60 mg, compr.ret. 90 mg diltiazem

III. Captopril (Tensiomin) compr. 12,5; 25, 50 mg captopril


ANTIANGIOTENSINICE Enap (Renitec) compr. 5; 10; 20 mg, f. 1,25 mg/ml
enalapril
a) Inhibitorii ECA Lipril compr.5; 10 mg lisinopril
Accupro compr.film. 5, 10; 20 mg quinapril
Monopril compr. 10; 10 mg fosinopril
Gopten caps. 0,5; 2 mg trandolapril
Zomen compr.film.7,5; 30 mg zofenopril
Cibacen compr.film.5; 10 20 mg benazepril
III.ANTIANGIOTENSINI Cozaar compr. 12,5; 50 mg losartan
Diovan caps. 80 mg valsartan
CE
Aprovel compr.75; 150; 300 mg irbesartan
b)Antagonişti ai
Micardis compr.20, 40, 80 mg telmisartan
angiotensinei II
Teveten compr.film,200, 300, 400, 600 mg
eprosartan
Atacand compr.4, 8, 16 mg candesartan cilexetil

IV.SALURETICE Nefrix compr.25 mg hidroclorotiazidă


Clortalidon compr. 100 mg
Tertensif compr.film. 2,5 mg indapamid
Furosemid compr.40 mg, f 20 mg/2 ml
V. COMBINAŢII Hipazin compr. 0,1 mg reserpină şi 10 mg
dihidralazină
Neocristepin draj. 0,1 mg reserpină, 0,58 mg DH-
ergocristină, 25 mg clortalidon
Co-Renitec compr.20 mg enalapril, 12,5 mg
hidroclorotiazidă
Coaprovel compr. 150 mg irbesartan, 12,5 mg
hidroclorotiazidă
MEDICAŢIA DIURETICĂ

Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia


comercială
Diuretice tiazidice şi cu profil Nefrix compr. 25 mg hidroclorotiazidă
asemănător Clortalidon compr. 100 mg
Tertensif compr.film. 2,5 mg indapamid
Diuretice de ansă Furosemid/Lasix compr. 40 mg, f 20 mg furosemid
Edecrin compr. 50 mg acid etacrinic
Antagonist de aldosteron Spironolactonă draj. 25 mg
Aldactone caps.100 mg, f 200 mg spironolactonă
Combinaţii diuretice Ecodurex (Diursan, compr. 5 mg amilorid, 50 mg
Moduretic) hidroclorotiazidă
Triampur compr. 25 mg triamteren, 12,5 mg
compositum hidroclorotiazidă

MEDICAŢIA SISTEMULUI SANGVIN

I. SUBSTITUENŢI DE PLASMĂ
Naturali Albumina umană flac. inj. 100 ml albumină umană 5%
Plasmă defibrinată flac.pulb.(se diz.în 500 ml ser fiz.)
Plasmă uscată flac. 150 ml
Artificiali Dextran 40 flac.sol.perf. 10% în ser fiz sau G5% 500
ml
Dextran 70 flac.sol.perf. 6% în ser fiz sau G 5% 500
ml
Gelofusine flac.sol.perf. 4% succinilgelatină, 500 ml

Plasmasteril flac.sol.perf. 6% hidroxietilamidon (HES) şi


0,9% NaCl - 500 ml
II. ALTE SOLUŢII I.V.
Clorură de sodiu sol.inj. 10,20% fiole a 10 ml
Ser fiziologic sol.inj. 0,9% fiole a 10 ml Sol.perf. 0,9%
saci p.v.c. 250, 500 şi 1000 ml
Ringer’s saci p.v.c. a 1000 ml sol. 8,6 g NaCl, 0,33 g
CaCl2, 0,3 g KCl
Sol.Ringer lactată saci p.v.c. 250, 500 ml
Glucoză sol.perf. 5; 10, 20; 30 % , flac a 250 şi 500
ml f a 10 ml sol. 33%
Sorbitol sol.perf. 5% saci p.v.c 500 ml
Bicarbonat de sodiu flac. 100 ml, 250 ml
8,4%
Natrii chloridi sol.perf.0,9% NaCl, 5% glucoză flac.500
infundibile cum ml
glucosi 5%
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială

III. ANTIANEMICE
A. PREPARATE DE FIER
a. Fe bivalent – preparate Glubifer draj.100 mg, sol.buv. 2%, 4% glutamat
orale feros
Ferglurom f. buv. 5 ml sol. 2%, 4% gluconat feros

Ferro-gradumet compr.retard 325 mg sulfat feros (105 mg


fier)
Ferronat susp.uz int. 3% 100ml, 1 l-ţă = 50 mg fier
b. Fe trivalent – preparate Fier polimaltozat f.buv. 2 ml fier trivalent (100 mg)
orale Fer-sol f.buv. 15 ml fericolinat (200 mg fier/ml)
c. Fe trivalent – preparate Fier polimaltozat f 100 mg/2 ml dextriferon pentru inj.i.m.
parenterale
Venofer f 100 mg/5 ml oxid feric zaharat
Jectofer f 100 mg/2 ml complex Fe-sorbitol acid
lactic
B) FACTORI DE MATURAŢIE
Vitamina B12 f. 50, 1000 gamma / ml
Acid folic draj. 5 mg
C) COMBINAŢII Ferretab caps. fumarat feros - acid folic
Ferrograd folic compr.film.sulfat feros- acid folic
E) ERITROPOETINA Epomax (Eprex) sol.inj. 2000 u/ml, 4000 u/ml

IV. ANTITROMBOTICE
Anticoagulante naturale Heparina f 5000 UI/ml a 5 ml

Calciparine seringi preumplute 5000 UI/0,2 ml


fiole + seringi 12.500UI/0,5 ml, 25.000
UI/ml heparinat de calciu
Fragmin f 2500UI/ml a 4 ml, 10.000 UI/ml
dalteparină sodică
Clexane f 20 mg/0,2 ml, 40 mg/0,4 ml, 60 mg/0,6
ml, 80mg/0,8 ml enoxaparina
Fraxiparine sol.inj.s.c. 9500 UI AXa/ml nadroparină

Clivarin seringi preumplute 1432 UI/ 0,25 ml,


3426 UI/ 0,6 ml reviparină
Innohep sol.inj.1000UI antiFXa/ml tinzaparina

Troparin sol.inj.3000UIAXa/0,3 ml certoparina


Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială
IV. ANTITROMBOTICE(contin.)

Anticoagulante orale Trombostop/Sintrom compr. 2 mg acenocumarol


Orfarin compr. 3; 5 mg warfarină
Antiagregante plachetare Plavix compr.film. 75 mg clopidogrel
Ticlid/Ipaton compr.film. 250 mg ticlopidină
Thrombo ASS/ compr.film. 50 mg acid acetilsalicilic/
Aspenter compr.film. 75 mg - ,, -
Dipiridamol compr.film. 25 mg, f 10 mg
Reopro f 2 mg/ml-5 ml abciximab
Integrilin sol.perf.0,75 mg/ml, f 2 mg/ml-10 ml
eptifibatida
Ilomedin conc.ptr.sol.perf.20 microg/ml iloprost
Aggrastat conc.ptr.sol.perf.0,25 mg/ml-50 ml
tirofiban
Fibrinolitice Streptase pulb.liofil. 250.000, 750.000, 1.500.000
U.I. streptokinază
Ukidan pulb.liof. 5000, 250.000 U.I. urokinază

Actilyse pulb.liof. 20 mg alteplază (sin. Tissue


plasminogen activator)
Rapilysin pulb.ptr.sol.inj.10 U reteplaza
Metalyse pulb.+solv.ptr.sol.inj.6000, 10000 U.I.
tenecteplaza
V. HEMOSTATICE-COAGULANTE

1.Cu acţiune vasculară Adrenostazin f. 0,3 mg/ml a 5 ml carbazocrom


Etamsilat/Dicynone f. 250 mg/2 ml etamsilat
Rutosid f. 80 mg
Tarosin compr. 50 mg acid ascorbic, 20 mg rutozid

Difebiom compr. 100 mg antocianozid


2.Cu acţiune coagulantă Fitomenadiona f. 10mg/ml vitamina K1
sistemică Crioconcentrat de flac.
globulină antihemofilică
A congelat
Fibrinogen uman flac. 1 g prod. liofilizat
3.Cu acţiune coagulantă Trombină uscată sterilă flac. 2 g pulbere
locală Bureţi de fibrină flac. cu fibrină umană liofilizată
Pudră de fibrină flac. 2 g
Gelaspon benzi din burete de gelatină
Tachocomb burete de colagen învelit cu fibrinogen
uman, trombină, aprotinină

Grupa de medicamente Denumirea comercială Forma şi compoziţia


V. HEMOSTATICE-COAGULANTE (contin.)
4.Cu acţiune antifibrinolitică Gumbix compr. 100 mg, f 50 mg
ac.aminometilbenzoic
Exacyl sol.buvabilă 100 mg/ml, f 10 ml
ac. tranexamic
Trasylol/Gordox f 500.000 UIK/50 ml aprotinină
5.Cu acţiune antiheparinică Protamină sulfat f 50 mg

MEDICAŢIA UTERINĂ ŞI ENDOCRINO-METABOLICĂ

Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia


comercială
A. OCITOCICE ŞI UTEROTONICE
Ocitocice Oxitocin S f. 2; 5 U.I. oxitocină
Prostin F2 f. 10 mg/ml, 0,5 ml/ml, gel vaginal 1 mg/3 g
dinoprostum (prostaglandină F)
Uterotonice Ergomet f. 0,2 mg/ml ergometrină
Methylergometrina draj. 0,125 mg metilergometrină
B. ANTIDIURETICE
Adiuretin sol.ext. (pic.nazale) 0,01%, sol.inj.4 mg/ml
desmopresină
Remestyp f. 0,1 mg/ml a 2, 5, 10 ml terlipresină
C. STEROIZI ANABOLIZANŢI
Naposim compr. 5 mg metandienon
Norbetalon f. 25 mg nandrolon fenilpropionat
Decanofort f. 1 ml sol.uleioasă inj. 25 mg nandrolon
decanoat
D) TIROIDIENE ŞI ANTITIROIDIENE
a)Hormoni Euthyrox compr. 25, 50, 100, 100 mcg levotiroxină
Thyreotom compr. 0,1 microgr liothyroxin, 40 microgr.
Levothyroxin
Jodthyrox compr. 100 mcg levotiroxina, 130,8 mcg KI
b) Antitiroidiene Metiltiouracil compr. 50 mg
Thyrozol compr. 5, 10, 20 mg tiamazol (metimazol)

Carbimazole 5 compr.film. 5 mg carbimazol


c) Ioduri Iodură de compr. 1 mg KI/ compr.100, 200 mcg KI
potasiu/Jodid
Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia
comercială

D. ANTIDIABETICE
1.INSULINE Insulin Actrapid HM sol.inj. 40 UI/ml 10 ml insulină solubilă
cu acţiune rapidă
Novorapid Flexpen sol.inj. 100 U.i./ml insulină rapidă aspartat

Humalog sol.inj.40 UI/ml, 100 UI/ml insulină


LISPRO (analog al insulinei umane obţ.
prin tehnologia ADN recombinant)

Insulin semilente MC susp.inj.40 U.I./ml –10 ml insulină


porcină cu acţ.intermediară
Insulin Mixtard susp.inj 100 U.I./ml insulină umană cun
acţ.intermed.şi debut rapid
Humulin L susp.inj.40 U.I./ml insulină umană cu
acţ.prelungită
Insulin Monotard HM susp.inj. 40 şi 100 UI/ml insulină umană
cu acţiune intermediară
Insulin Lente MC susp.inj. 40 UI/ml insulină porcină
Insulin Ultratard HM susp.inj. 40 UI/ml insulină cu acţiune prel.
2.ANTIDIABETICE ORALE
Sulfonamide Tolbutamid compr. 0,5 g tolbutamidă
Glibenclamid /Maninil compr. 1,75; 3,5; 5 mg glibenclamidă
Minidiab compr. 5 mg glipizid

Diaprel compr. 80 mg gliclazid

Glurenorm compr. 30 mg gliquidon


Amaryl compr. 1, 2, 3 mg glimepirid
Biguanide Meguan/Glucophage compr. 0,5 g metformin
Silubin retard draj. 100 mg buformin
Tiazolidindione Avandia compr. film.1, 2, 4, 8 mg rosiglitazon
Actos compr.15, 30, 45 mg pioglitazon
Oze-inhib.ai alfaglucozidazei Glucobay compr.50, 100 mg acarboza

Alte hipoglicemiante orale Novonorm compr.0,5; 1; 2 mg repaglinid


ANTICANCEROASE

Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia


comercială

I.Alchilante Ciclophosphamide compr.50 mg, pulb.liof. 100, 200 mg


ciclofosfamidă
Leukeran compr.2; 5 mg clorambucil
Levofalan pulb.inj. 10 mg melfalan
Holoxan pulb.liof.200, 500 mg, 1,2 g ifosfamida
Myleran compr.2 mg busulfan
Girostan sol.inj. 10 mg/ml TIOTEPA
Nipalkin caps. 20 mg lomustin
Daltrizen pulb.inj. 100, 200 mg dacarbazina
Cisplatyl pulb.liof. 25 mg cisplatin
Natulan caps. 50 mg procarbazina
II.Antimetaboliţi Antifolan compr.2,5 mg, pulb.liof.5; 50 mg metotrexat

Puri-nethol compr.50 mg mercaptopurină


Lanvis compr. 40 mg tioguanină
Alexan sol.inj.20 mg/ml-2,5 ml citarabina
Fluorosindan sol.inj.50 mg/ml-5 ml fluorouracil

III.Antibiotice Lyovac Cosmegen pulb.liof. 0,5 mg dactinomicină


Doxorubicin flac.inj. 10, 50 mg doxorubicină
Daunoblastina pulb.inj. 20 mg daunorubicina
Farmarubicin pulb.liof. 10, 50 mg epirubicina
Bleomycin f 15 mg bleomicină
Mutamycin pulb.liof. flac. 5, 20, 40 mg mitomicină
IV.Alcaloizi din plante Vinblastin pulb.liof. 5 mg
Oncovin pulb.liof. 1 mg vincristin
Etoposide sol.inj. 20 mg/ml-5 ml etopozid
V.Substanţe hormonale şi Clanisen compr. 24 mg clortrianisen
antihormonale Androcur compr. 50 mg ciproteron
Honvan compr.120mg, sol.inj.300 mg fosfestrol
Megace compr. 40, 160 mg megestrol
Suprercur spray nazal buserelin
Zoladex depot fiolă seringă goserelin
Tamoneprin compr. 10 mg tamoxifen
Flutamida Sindan compr. 250 mg flutamid
Rogluten compr. 250 mg aminoglutetimida
IMUNOSUPRESIVE, IMUNOMODULATOARE

Grupa de medicamente Denumirea Forma şi compoziţia


comercială
a.IMUNOSUPRESIVE Imuran compr., pulb.liof. 50 mg azatioprin
Sandimun sol.inj. 50 mg/ml ciclosporina
Zenapax conc.pt.sol.perf. daclizumab
Prednison compr. 1; 5 mg prednison
b.IMUNOMODULATOARE Decaris vezi Antihelmintice
Roferon A pulb.inj 18 M UI interferon alfa 2a
Intron A pulb.inj.3; 5; 10 M interferon alfa 2b

Avonex pulb.liof.pt.sol.inj. interferon beta1a


Betaferon pulb.liof.9,6 M UI interferon beta1b
Cantastim extr.etan.purif. din Ps.aeruginosa f a 1
ml
Orostim caps. 250 mg

Polidin f. 2 ml
Rodilemid f. a 10 ml edetamin, cisteină clorh.,
gluconat de calciu
Isorel-A sol.inj.obţ.din 60 mg Viscum album