Sunteți pe pagina 1din 2

Camera Deputaţilor

Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Ordine de zi
Joi, 18 februarie 2021, ora 10.00

PDV
Număr Indicație
Nr. Guvern /
PLx şi Titlu Iniţiatori de Vot Sesizare Termen Obiect de reglementare
crt. Ministere
LINK PNL
responsabile
1. PL-x Proiect de Lege pentru Guvern Pentru Fond TA: 18-02-2021 __ Prelungirea acordării
8208.02.20 aprobarea Ordonanţei de urgenţã TR: 02-03-2021 indemnizaţiilor prevăzute de
21 a Guvernului nr.211/2020 MMPS art.XI şi XV din Ordonanţa de
privind prelungirea aplicării Pr. urgenţă MEAT urgenţă a Guvernului nr.30/2020,
precum şi a aplicării prevederilor
unor măsuri de protecţie socială MF
actelor normative care modifică
adoptate în contextul răspândirii şi/sau completează ori care
coronavirusului SARS-CoV-2, cuprind dispoziţii care privesc
precum şi pentru modificarea aplicarea prevederilor Ordonanţei
Ordonanţei de urgenţă a de urgenţă a Guvernului
Guvernului nr.132/2020 privind nr.30/2020. Prelungirea aplicării
măsuri de sprijin destinate prevederilor legale menţionate se
salariaţilor şi angajatorilor în propune până la 30 iunie 2021.
contextul situaţiei Pentru corelarea reglementărilor,
se propune şi prelungirea aplicării

1
PDV
Număr Indicație
Nr. Guvern /
PLx şi Titlu Iniţiatori de Vot Sesizare Termen Obiect de reglementare
crt. Ministere
LINK PNL
responsabile
epidemiologice determinate de prevederilor Ordonanţei de
răspândirea coronavirusului urgenţă a Guvernului
SARS-CoV-2, precum şi pentru nr.120/2020. De asemenea,
stimularea creşterii ocupării prezentul proiect de act normativ
reglementează şi modificarea unor
forţei de muncă
prevederi din cuprinsul
Ordonanţei de urgenţă a
Adoptat de Senat Guvernului nr.132/2020.