Sunteți pe pagina 1din 3

Schiță de proiect

Clasa pregătitoare

Disciplina: Dezvoltare personală

Subiectul lecţiei: Trăire şi manifestare emoţională/Emoţii de bază: bucurie, tristeţe, frică, furie
Tipul lecţiei: formare de abilităţi şi atitudini

Discipline implicate:
Comunicare în limba română
Matematică şi explorarea mediului
Dezvoltare personală
Arte vizuale şi abilitați practice
Muzică şi mişcare
Competenţe generale:

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar
Competenţe specifice:

2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare


3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară
3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul
școlar
Obiectivele operaţionale:

-să identifice emoţiile în funcţie de indicii nonverbali;


-să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale;
-să identifice propriile emoţii în situaţii date;
- să prezinte interes pentru activitate şi dorinţă de afirmare;
- să participe activ la jocuri
-să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
- să execute mişcări sugerate de imagini, texte sau sarcini cerute de învăţătoare
Resurse procedurale
a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, expunerea, descoperirea, explicaţia, jocul de
rol, exprimarea corporală, tehnici expresiv-creative, autoanaliza.

b) Forme de organizare: individual, pe grupe, frontal.


Resurse materiale

-laptop, videoproiector,, imagini din povesti PPT, imagini de colorat, măşti de animale, personaje din
poveşti care exprimă diferite trăiri emoţionale (bucurie, furie, tristeţe, teamă)

Forme și tehnici de evaluare


-observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea reciprocă, aprecieri verbale

 Bibliografie:

 ☺Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a,
aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;

☺Băban Adriana, ,,Consiliere educaţională”, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2003


☺Breben Silvia, ,,Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară
mică”, Ed. Reprograph, Craiova, 2010
☺Anicuta Todea, Daniela Muresan (coordonatoare) sicolectivul, “Activitati integrate-caiet pentru clasa
pregatitoare”-Fise de lucru interdisciplinare pe unitati tematice saptamanale- partea I, Semestrul I, Ed.”
Paralela 45”-Pitesti, 2014

                                                          Descrierea lecţiei

                       
Moment organizatoric: Asigurarea condiţiilor prielnice desfăşurării lecţiei 

Captarea atenţiei Se cântă în cor cântecul „IARNA A SOSIT ÎN ZORI”-dupa Youtube -Corul
TraLaLa

https://www.youtube.com/watch?v=j4NSeuAXL4s

Se aud bătăi în uşa clasei şi intră Zâna Iarna însoţită de multe personaje din poveşti:

1). Lupul
2). Scufiţa Roşie
3). Vulpea
4). Ursul
5). Motanul încălţat
6). Iepuraşul
7). Fetiţa cu chibrituri
8). Cocoşul
9). Fata moşului
10). Fata babei
11). ZânaIarnă
Enunţarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei
Se anunţă tema lecţiei: „Emoţiile noastre”

Vom vorbi astăzi despre anumite emoţii: bucurie, tristețe, furie, nervozitate care duc la diferite
comportamente ale oamenilor: bunate, răutate, violenţă, minciună, adevăr
Dirijarea învăţării
Zâna Iarnă prezintă fiecare personaj adus, apoi acestea se prezintă singure prin câteva versuri sugestive.
Apoi, elevii vizioneza un videoclip „Emoțiile mele”

https://www.youtube.com/watch?v=mcGobvqDUOI

Asigurarea retenţiei şi a transferului

Solicit elevii să fie atenți și să selecteze tipuri de emoţii care marchează personajele din videoclipul redat

Încheierea lecţiei

Apreciez activitatea elevilor din timpul lecţiei şi le voi oferi câte un omuleţ zâmbitor.

Voi .propune elevilor să caute în plicurile de pe masă, unde vor găsi un animal cunoscut de ei din poveşti.
Elevii vor găsi câte o vulpe decupată,dar care va exprima viclenia, teama şi perseverenţa.

Se vor împărţi elevii în trei grupe:

MOROCĂNOŞII

ZÂMBĂREŢII

MOFTUROŞII

Grupa MOROCĂNOŞILOR va colora vulpea in culori reci ( verde, albastru, violet, moro).

Grupa ZÂMBĂREŢILOR va colora imaginea cu vulpea in culori calde ( rosu, galben, portocaliu).

Grupa MOFTUROŞILOR va colora imaginea in multe culori şi calde ş reci.

La final vulpile vor fi agăţate pe tablă sub emoticonii ce reprezinta grupele.

La final elevii vor observa că vulpile se potrivesc fiecărei imagini-emoticon.

Elevii vor cânta „VULPE, TU MI-AI FURAT GÂSCA...”

https://www.youtube.com/watch?v=pG2-w-jdhyk