Sunteți pe pagina 1din 2

Nume , prenume………………………………………………………………………….

Data…………………………

Evaluare formativă perimetrul poligoanelor

1. Ce numin noi poligon? 2p

___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2.Care din figurile de mai jos sunt poligoane ? Bifați 4p

3.Desenați câte 3 poligoane care să aibă: 9p

3 vârfuri /3 laturi 4 vârfuri /4 laturi 5 vârfuri /5 laturi

4.Calculați perimetrul fiecărui poligon: 9p

946 m 95 cm

3 cm 3cm 200 m 450m 450 m 4 dm,5 cm 4 dm ,5 cm

450 m

20 mm 946 m 50 cm

_______________________ _____________________________ _________________________


_______________________ _____________________________ _________________________
_______________________ ______________________________ ________________________
________________________ ______________________________ __________________________

5. Compară : 6p

7 m7cm 7 dm 5 cm 5000 m 5 km 500 m


9m 20 cm 920 cm 6 km55 m 6550 m
8m 10 dm 810 cm 5388 m 5 km 3 m 8 dm 8 cm

6.Efectuiază transformările : 6p

400 m= ____ dm 5000 cm=____ m


400 m=______ cm 8000 m =____ cm
400 m= _____ mm 7000 mm=____m

7 . Reprezentați prin desen și calculați 3p

Un patrat are perimetrul de 36 cm.Aflati lungimea laturii patratului.

8.Rezolvă problema :Rezulvă cu justificări 6p

Perimetrul unui dreptunghi este de 42 cm . Află lățimea dreptunghiului dacă lățimea este de 9 cm

Schema problemei
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________

R:

9.Realizați un desene utilizând următoarele figure geometrice :

Total 45 cm acumulat __________