Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC AL ȘCOLII DOCTORALE „ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI”

1. BOROZAN Maia - dr. hab., prof. univ., Director

2. SADOVEI Larisa – Vicedirector

3. BARBĂNEAGRĂ Alexandra, dr., conf. univ., membru

4. CRISTEA Sorin, dr., prof. univ., Universitatea București, România, membru

5. CUZNEȚOV Larisa, dr. hab., prof. univ., membru

6. SOLCAN Angela, dr., conf. univ., membru

7. SIMAC Ana, dr., conf. univ., membru

8. LAPOȘIN Emilia, dr., conf. univ., membru

9. BASHIROV Oxana, doctorandă, secretar științific