Sunteți pe pagina 1din 1

Grafuri neorientate: vârfuri/muchii Grafurieorientate: noduri/arce

Suma gradelor unui graf neorientat= 2*nr de muchii Grad interior d-(x): arce care intră
Reprezentare: matr. de adiacenţă : 1 dacă există muchie de la i la j; 0 dacă nu Grad exterior d+(x): arce care ies
există muchie de la i la j Reprezentare: a. matr. de adiacenţă : 1 dacă există muchie de la i la j; 0 dacă
Graf parţial: se obţine prin eliminarea de muchii din graful iniţial. nu există muchie de la i la j
Subgraf: se obţine prin eliminarea vârfurilor şi muchiilor corespunzătoare din b.. matr. vârfuri arce : 1 dacă i este extremitate iniţială pentru arc, -1 dacă i
graful iniţial. este extremitate finală pentru arc, 0 dacă nu există arc de la i la j
Graf complet: graful în acre oricare două vârfuri sunt adiacente c. matr. drumurilor: 1 dacă există un drum dela i la j; o dacă nu există drum de
Un graf complet cu n vârfuri are n(n-1)/2 muchii la i la j
Graf bipartit: muchiile cu o extremitate în A şi cealaltă în B(A şi B două Graf parţial: se obţine prin eliminarea de arce din graful iniţial.
mulţimi diferite) Subgraf: se obţine prin eliminare noduri şi arce corespunzătoare din graful
Lanţ:succesiune de vârfuri cu proprietatea că există două vârfuri adiacente iniţial.
două câte două. El are o extremitate iniţială şi una finală. Graf complet: graful în acre oricare două noduri sunt adiacente
Numărul de muchii care alcătuiesc lanţul= lungimea lanţului Graf bipartit: muchiile cu o extremitate în A şi cealaltă în B(A şi B două
Graf conex: un graf în care între oricare două vârfuri ale sale, există un lanţ mulţimi diferite)
care le leagă. Lanţ:succesiune de arce cu proprietatea că oricare două arce vecine au o
Ciclu:un lanţ în care extremitatea iniţială=extremitatea finală. Dacă toate extremitate comună. El are o extremitate iniţială şi una finală.
vârfurile sunt distincte cu excepţia celui iniţial şi cel final= ciclu elementar Drum şir de noduricu proprietatea căoricare două noduri consecutive sunt
Parcurgere: în lăţime BF: se stabileşte vârful de start, după care se parcurg adiacente. Dacâ nodurile sunt distincte, drumul este elementar.
vecinii lui, şi aşa mai departe. Circuit:un lanţ în care extremitatea iniţială=extremitatea finală şi arcele sunt
Componentă conexă: un subgraf, conex, cu proprietatea că nu există un lanţ distincte două câte două.
care să lege un vârf din subgraf cu un vârf din graful iniţial. Graf conex: un graf în care între oricare două noduri ale sale, există un lanţ
Dacă numărul de componente conexe este > 1 atunci graful nu e conex. care le leagă.
Ciclu Hamiltonian: ciclu elementer care conţine toate vârfurile grafului. Graf Componentă conexă: un subgraf, conex, cu proprietatea că nu există un lanţ
Ham un graf care conţine un ciclu Ham. Lanţ Ham: un lanţ elementar care care să lege un nod din subgraf cu un nod din graful iniţial.
conţine toate vârfurile grafului. Graf tare conex: dacă pentru oricare două noduri există un drum de la x la z şi
Ciclu Eulerian: ciclu elementer care conţine toate muchiile grafului. Graf un drum de la z la x (unde x şi z sunt noduri între care există drum)
Eulerian un graf care conţine un ciclu eulerian.
Un graf fără vârfuri izolate este eulerian. Dacă şi numai dacă este conex,
gradele tuturor vârfurilor sunt numere pare.

Arbore graf conex şi fără cicluri(aciclic). Un arbore cu n noduri are n-1 arce
Arbore binar arbore cu proprietatea că are cel mult doi descendenţi(succesori): unul stânga şi unul dreapta
Reprezentarea: vectori de taţi sau prin vectori de succesori sau predecesori
Parcurgerea se face RSD, SRD, SDR, unde S-stânga, D-dreapta, R-rărăcină

Stiva: succesiune de elemente care funcţionează pe principiul ultimul intrat-primul ieşit.LIFO


Coada: succesiune de elemente, caracterizată printr-un capăt de intrare şi un capăt de ieşire, funcţionează pe
principiul primul intrat-primul ieşit.FIFO