Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrarea 1

DETERMINAREA PARAMETRILOR CONSTRUCTIVI ŞI


FUNCŢIONALI AI TRANSPORTOARELOR CU RACLETE

1. Scopul lucrării

În lucrare se prezintă construcţia şi funcţionarea transportorului cu raclete de la maşina


de tocat furaje MTMF-2,5. Se determină următorii parametri constructivi, funcţionali şi
energetici: turaţia roţii de lanţ, viteza transportorului cu raclete, forţele rezistente la tracţiune,
puterea motorului electric de acţionare şi capacitatea de transport.

2. Construcţie, funcţionare

Transportoarele cu raclete sunt folosite în fermele zootehnice pentru distribuirea


hranei la animale, la evacuarea gunoiului din adăposturi, la colectarea ouălor, în cadrul
bucătăriilor furajere, etc. Ele pot face parte integrantă din componenta diverselor maşini
agricole (cum ar fi maşinile de recoltat şi maşinile zootehnice), în cadrul fluxului tehnologic
al acestora, transportorul cu raclete executând operaţia de transport a materialelor între două
operaţii succesive.
Transportorul este format din unul sau mai multe lanţuri (1), care constituie organul de
tracţiune pe care se fixează la o anumită distanţă palete sau corniere (raclete, 2) care au forma
corespunzătoare secţiunii transversale a jgheabului prin care lanţul cu raclete transportă
materialul (fig.1.1).

Fig.1.1. Schema cinematică a transportorului cu racletr de la MTMF

Jgheaburile au, de obicei, secţiunea transversală de formă dreptunghiulară sau


trapezoidală, putând fi deschise sau complet închise. Lanţurile sunt antrenate de câte două roţi
de lanţ (3), montate pe un arbore (4), în zona de descărcare a transportorului, în zona de
încărcare existând alte două roţi de lanţ montate pe arborele (5) care au rolul de întindere a
lanţului.
Acţionarea transportoarelor cu raclete se face de la un grup de acţionare format dintr-
un motor electric (ME) şi o transmisie mai complexă (reductor R, o transmisie cu curele şi/sau
o transmisie cu lanţ), dacă transportorul este de tip staţionar independent, sau de la transmisia
maşinii dacă aceasta face parte din componenţa unei maşini agricole.
Pentru obţinerea unor viteze diferite de transport, trasmisia este prevăzută cu
posibilitatea modificării raportului de transmitere la arborele de antrenare (4).
Cele mai utilizate dispozitive de întindere a lanţului la transportoarele cu raclete sunt
de tip şurub – piuliţă.
Transportoarele cu raclete au următoarele avantaje: construcţie relativ simplă
posibilitatea deplasării sarcinilor pe trasee sub orice unghi de înclinare faţă de orizontală.
Dezavantajele principale ale acestor transportoare sunt: rezistenţe mari la deplasarea
sarcinilor, consum de energie ridicat, uzura rapidă a organului de tracţiune şi a jgheabului şi
vătămarea materialului transportat ca urmare a prinderii între raclete şi jgheab.
Încărcarea şi descărcarea transportorului se poate face în orice punct de pe lungimea
acestuia. Atunci când este posibil, se recomandă ca lanţul să nu vină în contact cu materialul
transportat pentru a evita uzura prematură a acestuia.
Din punct de vedere funcţional se disting: transportoare cu flux discontinuu de
material şi transportoare cu flux continuu de material (raclete înecate).
În figura 1.2 este prezentată schema constructivă a unui transportor cu raclete, iar în
figura 1.3 este reprezentată schema constructivă a racletelui transportorului de la MTMF-2,5.
Caracteristicile tehnice ale transportorului cu raclete de la maşina de tocat şi măcinat
furaje MTMF-2,5 sunt:
Vitezele transportorului de alimentare..................................................... ......0,066 şi 0.05 m/s
Puterea motorului electric de acţionare transporor.................................. .....................1,5 kW
Turaţia motorului electric de acţionare transporor................................... ............1000 rot/min
Raportul de reducere al reductorului....................................................... ..........................33,6
Diametrul şaibei conducătoare de la motorul electric.............................. ......................80 mm
Diametrul roţii conduse a transmisiei cu curele....................................... ...........95 şi 120 mm
Numărul de dinţi ai roţilor transmisiei cu lanţ......................................... ............z1=17; z2=30
Lungimea/lăţimea transportorului............................................................ ...........2290/472 mm
Fig.1.2. Schema constructivă a unui transportor cu raclete

Fig.1.3. Schema constructivă a racletelui transportorului MTMF-2,5

Principalele reglaje care se pot efectua la transportorul de alimentare al maşinii


MTMF-2,5 sunt:
1. reglarea vitezei de transport, prin modificarea raportului de transmitere al
transmisiei cu curea trapezoidală (schimbarea roţii conduse de cursă), funcţie de
furajele care trebuiesc prelucrate pe maşină;
2. inversarea sensului de deplasare a transportorului, în cazul în care apare o avarie la
maşină, pentru a o elibera de furajele de pe transportor şi pentru a remedia
defecţiunile;
3. reglarea întinderii lanţului cu raclete, prin acţionarea dispozitivului cu şurub de
întindere a lanţului.

3. Elemente teoretice
Raportul total de transmitere de la motorul electric la roata motoare a transportorului cu
raclete se calculează cu relaţia:

(1.1)

unde: – raportul de transmitere al transmisiei cu curea trapezoidală, ;

- raportul de transmitere al transmisiei cu lanţ;

- raportul de transmitere al reductorului

Turaţia rolei de antrenare a lanţului va fi:

(rot/min) (1.2)

unde n este turaţia motorului electric, rot/min.


Viteza transportorului cu raclete se determină cu relaţia:

(m/s) (1.3)

unde: r – raza rolei de antrenare a lanţului, m.


Capacitatea de transport a transportorului cu raclete este:

(kg/s) (1.4)
unde: - coeficient de umplere, funcţie de proprietăţile materialului
transportat;
- coeficient de corecţie care ţine seama de faptul că la mărirea
viteziei de transport coeficientul de umplere se micşorează;
B – lăţimea de transport, m
h – înălţimea stratului de material, m
- densitatea materialului transportat, kg/m3.
Forţa rezistentă la încărcarea transportorului este dată de relaţia:
(N) (1.5)
Forţa rezistentă ce apare pe ramura încărcată a transportorului se calculează cu relaţia:
(N) (1.6)
în care: - masa pe metru linear a materialului, respectiv a lanţului cu raclete, kg/m;
(kg/m) (1.7)

(kg/m) (1.8)

- pentru transportoare cu două lanţuri;


- rezistenţa specifică la deplasare pentru capacitatea de lucru sub 4,5 t/h;
L – lungimea trasportorului, m.
Forţa rezistentă ce apare în ramura descărcată se poate determina cu relaţia:
(N) (1.9)
Forţa de tracţiune se calculează cu relaţia următoare:
(N) (1.10)
în care: c – coeficient care ţine seama de frecarea din lagăre şi de rigiditatea lanţului la
trecerea peste roţi şi ghidaje:
(1.11)
- pentru role cu unghi de înfăşurare ≥ π, m fiind numărul acestor
role;
- pentru role cu unghi de înfăşurare , n fiind numărul acestor
role.
Puterea necesară antrenării transportorului este:
(kW) (1.12)
unde: - coeficient ce ţine seama de rigiditatea lanţului la trecerea peste roata
motoare.
Relaţia pentru determinarea puterii motorului electric de acţionare este:
(kW) (1.13)
în care: - randamentul transmisiei.

4. Apararura folosită în laborator

Lucrarea se efectuează pe standul maşinii de tocat şi măcinat furaje MTMF-2,5 utilizând


şublerul, rulete şi chei fixe pentru efectuarea reglajelor transportorului.

5. Modul de lucru

5.1. Se urmăreşte construcţia şi funcţionarea transportorului de alimentare cu raclete al


maşinii MTMF – 2,5.
5.2. Se reprezintă schema cinematică a transmisiei la transportorul cu raclete.
5.3. Se reprezintă schema sistemului de întindere a lanţului transportorului.
5.4. Se reprezintă grafic schema racletei cu indicarea cotelor principale.
5.5. Se determină prin măsurare parametrii constructivi ai transportorului cu raclete.
5.6. Se calculează parametrii funcţionali şi energetici ai transportorului de alimentarre al
maşinii MTMF -2,5 cu relaţiile indicate la paragraful 2.
5.7. Se urmăreşte modul în care se fac reglajele acestui transportor cu raclete.

6. Referatul lucrării

Determinarea parametrilor constructivi şi funcţionali ai transportoarelor cu raclete

6.1. Destinaţia, construcţia şi funcţionarea transportorului cu raclete de la MTMF – 2,5.

6.2. Schema cinematică a transmisiei transportorului cu raclete de la MTMF – 2,5.


6.3. Schema constructivă a transportorului cu raclete (secţiune trasversală şi secţiune
longitudinală).

6.4. Schema sistemului de întindere a lanţului şi schiţa racletelui cu cotele principale.

6.5. Tabelul cu parametrii măsuraţi.


Tabelul 1.1
D41 D3 D42 n r
z1 z2 ir ku c0
mm mm mm rot/min mm

B h Ρ L
wr k C1 C2
mm mm Kg/m3 m

6.6. Tabelul cu parametrii calculaţi.


Tabelul 1.2
n1 n2 v1 v2 Qmax
ic1 ic2 i1 itot1 itot2
rot/min rot/min m/s m/s t/h

F1 F2 F3 Ft P Pm
N N kg/m kg/m N N kW kW

6.7. Principalele reglaje ale transportorului de alimentare de la MTMF – 2,5 şi modul de


efectuare a acestora.

6.8. Observaţii şi concluzii

S-ar putea să vă placă și