Sunteți pe pagina 1din 1

Pașii pentru implementarea unui nou serviciu comunitar de îngrijire paliativă:

Sensibilizați comunitatea și înscrieți voluntarii interesațiInstruiți voluntari pentru a asigura îngrijiri sociale și emoționale

Adăugați componenta de îngrijire la domiciliu
Adăugați componenta de îngrijire medicală (instruirea unui medic
local)

Luați în considerare adăugarea componentei de ambulatoriu (este
nevoie de cel puțin un medic și o asistentă medicală ce au legătură
cu un spital local)

Stabiliți un sistem monitorizare și autoevaluare constantă

Sursa: WHO: Planning and implementing palliative care services: a guide for
programme managers