Sunteți pe pagina 1din 10

Academia de Studii Economice din București

DATA RAPORTULUI: 2020-05-25 21:44:04


TITLU:
INFLUENȚA COMUNICĂRII ȘI PROPUNERI DE PERFECȚIONARE A RELAȚIILOR DE COMUNICARE CU
RESURSA UMANĂ ÎN SOCIETATEA S.C. BROCA&CO SRL
AUTOR: COORDONATOR:
MURGOCI G. IULIA POPESCU DAN
UNITATE ORGANIZAȚIONALĂ: DATA ÎNCĂRCĂRII:
Academia de Studii Economice din Bucuresti 2020-05-25 21:41:52
OMITEȚI ADRESELE URL: i

Detalii Similitudini
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că valori ridicate ale coeficienților nu indică automat plagiat. Raportul trebuie să fie analizat de o persoană autorizată.

2,00% CS1 i 0,00% CS2 i

% din cuvinte identificate în fragmente de 5 cuvinte (fără % din cuvintele identificate în fragmente de 25 de cuvinte
Baza de Date Legislativă) (fără Baza de Date Legislativă)

25 6490 43488
Lungimea frazelor pentru Lungimea în cuvinte Lungimea în caractere
Coeficientul de Similitudine 2

Avertismente și alerte
În această secțiune, puteți găsi informații referitoare la alterări ale textului a căror scop să fie evitarea detectării. Aceste alterări nu pot fi sesizate de persoanele
care evaluează documentul imprimat sau citit pe calculator, dar ele influențează analiza făcută de sistem și coeficienții de similitudine. Vă rugăm să analizați
dacă aceste alterări sunt intenționate sau nu.
Alertă 0 arată în text
Număr de caractere din alte alfabete - poate indica o tentativă de evitare a detectării. Verificați cu atenție.

Extinderi 0 arată în text


număr de spații extinse între litere - vă rugăm să verificați dacă imită spații, caz în care cuvintele sunt lipite în Raport.

Micro-spații 0 arată în text


număr de spații fără lungime - vă rugăm să verificați dacă sunt plasate in interiorul cuvintelor și cauzează despărțirea acestora în raport.

Caractere albe 0 arată în text


număr de caractere care au font alb - vă rugăm să verificați dacă au fost folosite în loc de spații, caz în care cuvintele sunt lipite. În raport, caracterele albe apar cu negru pentru a fi vizibile.

Listele similitudinilor
Parcurgeți lista și analizați în special fragmentele care depășesc lungimea CS2 (marcate cu bold). Folosiți linkul "Marcare fragmente" pentru a vedea dacă sunt
câteva fraze scurte în diverse părți ale documentului (similitudini întâmplătoare), mai multe fraze scurte și apropiate unele de celelalte (plagiat tip mozaic) sau
fragmente mari care nu sunt marcate drept citate (plagiat).

Cele mai lungi 10 fragmente (1,77 %)


Cele mai lungi 10 fragmente găsite în toate sursele

NUMĂR DE CUVINTE
NR. TITLUL SAU SURSA URL (BAZA DE DATE) AUTOR
IDENTICE
ANALIZA COST- BENEFICIU PENTRU UN PROIECT DE
INVESTIȚII
1 MURGOCI G IULIA (ID=73807) 19 0,29 %
Academia de Studii Economice din București (Academia de Studii
Economice din Bucuresti)
PERFECȚIONAREA COMUNICĂRII ORGANIZAȚIONALE ÎN
2 ASIGURAREA SUCCESULUI A.J.O.F.M IALOMIȚA
JIPA C MARIA (ID=73107) 17 0,26 %
Academia de Studii Economice din București (Academia de Studii
Economice din Bucuresti)
3 https://www.scribd.com/document/133642425/previziunea 15 0,23 %
PERFECȚIONAREA COMUNICĂRII ORGANIZAȚIONALE ÎN
ASIGURAREA SUCCESULUI A.J.O.F.M IALOMIȚA
4 JIPA C MARIA (ID=73107) 13 0,20 %
Academia de Studii Economice din București (Academia de Studii
Economice din Bucuresti)
PERFECȚIONAREA COMUNICĂRII ORGANIZAȚIONALE ÎN
ASIGURAREA SUCCESULUI A.J.O.F.M IALOMIȚA
5 JIPA C MARIA (ID=73107) 13 0,20 %
Academia de Studii Economice din București (Academia de Studii
Economice din Bucuresti)
ANALIZA COST- BENEFICIU PENTRU UN PROIECT DE
INVESTIȚII
6 MURGOCI G IULIA (ID=73807) 11 0,17 %
Academia de Studii Economice din București (Academia de Studii
Economice din Bucuresti)
PERFECȚIONAREA COMUNICĂRII ORGANIZAȚIONALE ÎN
ASIGURAREA SUCCESULUI A.J.O.F.M IALOMIȚA
7 JIPA C MARIA (ID=73107) 9 0,14 %
Academia de Studii Economice din București (Academia de Studii
Economice din Bucuresti)
PERFECȚIONAREA COMUNICĂRII ORGANIZAȚIONALE ÎN
ASIGURAREA SUCCESULUI A.J.O.F.M IALOMIȚA
8 JIPA C MARIA (ID=73107) 7 0,11 %
Academia de Studii Economice din București (Academia de Studii
Economice din Bucuresti)
STAREA FINANCIARĂ REDATĂ PRIN INTERMEDIUL
SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE LA S.C. CHEMATOXIM
9 COM S.R.L..docx MANONIU GEORGIANA-ELENA 6 0,09 %
Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu (Facultatea de
Stiinte Economice)
PERFECȚIONAREA COMUNICĂRII ORGANIZAȚIONALE ÎN
ASIGURAREA SUCCESULUI A.J.O.F.M IALOMIȚA
10 JIPA C MARIA (ID=73107) 5 0,08 %
Academia de Studii Economice din București (Academia de Studii
Economice din Bucuresti)

din Baza de Date RefBooks (0,00 %)


Toate fragmentele găsite în baza de date RefBooks, care conține peste 3 milioane de texte de la editori și autori.

NUMĂR DE CUVINTE
NR. TITLU AUTOR IDENTICE (NUMĂR DE
FRAGMENTE)
NU AU FOST GĂSITE SIMILITUDINI

din Baza de Date Proprie (1,53 %)


Toate fragmentele găsite în baza de date a instituției dumneavoastră.

CUVINTE IDENTICE
NR. TITLU AUTOR DATA INDEXĂRII
(FRAGMENTE)
PERFECȚIONAREA COMUNICĂRII
ORGANIZAȚIONALE ÎN ASIGURAREA SUCCESULUI
1 A.J.O.F.M IALOMIȚA JIPA C MARIA (ID=73107) 2018-07-03 64 (6) 0,99 %
Academia de Studii Economice din București (Academia
de Studii Economice din Bucuresti)
ANALIZA COST- BENEFICIU PENTRU UN PROIECT
DE INVESTIȚII
2 MURGOCI G IULIA (ID=73807) 2018-06-30 35 (3) 0,54 %
Academia de Studii Economice din București (Academia
de Studii Economice din Bucuresti)

din Programul de Schimb de Baze de Date (0,25 %)


Toate fragmentele găsite în bazele de date ale altor instituții.

NUMĂR DE CUVINTE
TITLU
NR. AUTOR DATA INDEXĂRII IDENTICE (NUMĂR DE
NUMELE BAZEI DE DATE
FRAGMENTE)
STAREA FINANCIARĂ REDATĂ PRIN INTERMEDIUL
SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE LA S.C.
1 CHEMATOXIM COM S.R.L..docx MANONIU GEORGIANA-ELENA 2016-06-22 16 (3) 0,25 %
Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu
(Facultatea de Stiinte Economice)

din Resursele Internetului (0,23 %)


Toate fragmentele găsite în resursele open-access de pe internet.

CUVINTE IDENTICE
NR. SURSA URL
(FRAGMENTE)
1 https://www.scribd.com/document/133642425/previziunea 15 (1) 0,23 %

Conținutul analizat - similitudinile sunt evidențiate în text în funcție de sursă::


Vă rugăm să aveți în vedere faptul că sistemul nu dă verdicte. Dacă există suspiciuni, Raportul de Similitudine trebuie să fie supus unei analize detaliate.

LEGENDĂ
- Baze de Date Instituționale
- Resursele Internetului
- Baza de Date RefBooks
INTRODUCERE

În lumea în care resursa umană este pilonul principal al unei dezvoltări durabile, consider că problema
comunicării are o importanță aparte, cu atât mai mult cu cât suntem într-o continuă evoluție prezentă în toate
domeniile.
A fost demonstrat că nu există nici măcar o companie ce nu a pierdut pe parcursul timpului în care aceasta a
funcționat, măcar un angajat valoros din cauza lipsei de comunicare.
Din acest motiv consider că tema lucrării aleasă de mine este de actualitate, dat fiind faptul că ne aflam în
mijlocul unui proces continuu de dezvoltare socială și economică.
Motivația alegerii acestei lucrări de disertație a venit după parcurgerea cursurilor de Comunicare Internaționala
studiate atât în anul 2 de facultate cât și în cadrul programului de masterat, unde am descoperit importanța unei
comunicări corespunzătoare într-o organizație și cât poate schimba aceasta mentalitatea și percepția
oamenilor.
Alte probleme luate în considerare au fost:
1. Faptul că tot mai multe persoane foarte bine pregătite aleg să părăsească țara pentru un trai mai bun.
2. Întreprinderile, mai ales în zona rurală întâmpină probleme cu evoluția rapidă și cu faptul că nu se pot adapta
acesteia.
3. Comunicarea foarte sumar abordată atât de către angajator cât și de către angajați, lucru generat din
mentalitatea „de modă veche” ce încă mai este prezentă în zilele noastre.
Lipsa comunicării este cu adevărat o problema ce afectează mai bine de jumătate din organizațiile din ziua de
azi, de cele mai multe ori o firmă ajunge la insolvență datorita resursei umane care ajunge din ce în ce mai greu
de satisfăcut, iar acest aspect se datorează lipsei de comunicare.
În ziua de azi oamenii aleg să nu comunice, fie din frica de a nu fi concediați, fie din comoditate, rămânând în
zona lor de confort, aleg varianta ce implică minimul de efort.
Obiectivul meu în aceasta lucrare a fost îmbunătățirea comunicării în societatea S.C Broca&COMPANI S.R.L
pentru angajații societății și rezultatele acestei schimbări. În baza faptului că aceasta a fost compania pe care
am realizat studiul de caz pentru lucrarea de licență, voi putea analiza schimbările din punct de vedere financiar
dar și la nivelul salariaților și cum a evoluat societatea de la prima analiză până în prezent.
Lucrarea de față are drept scop identificarea factorilor negativi dar și perfecționarea și îmbunătățirea relației
actuale cu resursa umană pentru a eficientiza comunicarea și diminua problemele din companie.
Fiind compusă din două părți, una teoretică și una practică, lucrarea este împărțită în cinci capitole la finalul
cărora sunt prezentate concluziile și recomandările.

CAPITOLUL 1
NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL COMUNICĂRII ORGANIZAȚIONALE

1.1. Managementul – elemente teoretice

Managementul “poate fi definit ca fiind procesul de atingere a obiectivelor stabilite (dorite) prin folosirea
eficientă a resurselor umane, materiale și financiare ale organizației” (cf. Doina Popescu 2017).
Conceptul de management este des găsit precum forma de “arta de a conduce”, se identifică din cele mai vechi
timpuri, de exemplu încă din antichitate, conform filozofului Thomas Hobbes, a fost nevoie de un Leviatan
pentru a putea dirija o comunitate, toate drepturile erau cedate “conducătorului” folosind contractul social, cu
ajutorul căruia se obținea controlul pentru a înlătura posibilele obstacole.
Acest fenomen s-a transformat treptat într-un process complex ce putem afirma ca se aplică în activitatea
oricărei organizații.
O altă definiție a managementului este îmbinarea artei cu știința.
Managementul se consideră a fi 1 o artă deoarece “... este printre primele domenii în care omul se
foloseste de talentul său, pentru coordonarea eforturilor membrilor unui grup organizat”(Burduş, Popa,
2012).
Iar ca și știință, acesta reprezintă chiar “...studiul unor procese de management din cadrul organizației de orice
fel cu scopul de a descoperii noilor concepte, reguli, sisteme, metode şi tehnici specifice ori perfecționării
celor deja existente.”(Deac, Cioc et al, 2014).
Ceea ce definește managementul în esență sunt cele cinci funcții pe care acesta le îndeplinește: previziune,
organizare, coordonare, antrenare şi evaluare-control . “A cunoaşte 1 şi a înțelegerea funcțiile
managementului într-un mod aprofundat constituie o premisă majoră pentru a descifra conținutului unei
ştiințe şi a unei practici riguroase a managementului.”( Nicolescu et Verboncu, 2008).
Unul dintre cele mai importante roluri într-o întreprindere il are de asemenea managerul, acesta fiind persoana
ce ajută la menținerea și creșterea valorii unei întreprinderi, acesta are obligația de a ține cont atât de factorii
externi cât și cei interni pentru a putea îmbunătăți în permanență organizația.
La succesul unei organizații contribuie bineînțeles atât cei ce coordoneaza o activitate cât și cei ce execute
sarcinile, de unde putem concluziona ca munca în echipa este cheia unei afaceri de succes.
Un alt factor essential în creearea unei legături strânse între angajați o are managerul și datorita acestui fap
teste nevoie de un management calificat și competent pentru a coordona îi evalua activitățile la un nivel cât mai
înalt posibil.
Orice intervenție manageriala de cele mai multe ori implică niște eforturi și efecte, prin care se poate determina
cât de eficient și eficace este un manager pentru companie.
1.1 Schema de eficiență şi eficacitate a muncii unui manager:

Figura. nr. 1.1 : Eficiență şi eficacitate asupra muncii unui manager


Sursă : Nicolescu et Verboncu, 2007, p. 372

1.2. Conceptul de comunicare organizațională într-o companie

“Se spune că tot ceea ce facem și/sau întreprindem în relațiile cu mediul ambiant este și înseamnă
comunicare.” (Popescu, 2016)
Comunicarea este văzută de marea majoritate a indivizilor drept un proces tranzacțional prin care se transmit
sentimente, gânduri și nu în ultimul rând emoții.
Conceptul de „comunicare” este strâns legat de existența umană deoarece, fără comunicare, viața ar fi inutilă, “
pentru a comunica eficient nu este suficeintă doar cunoaştea starii de spirit a interlocutorului, dar şi modul în
care ne exprimăm şi ascultăm, stimulându-l pe acesta.”(Popescu, Dolle, Chivu, D’Eyrames, 2001).
În cadrul unei organizații comunicarea reprezintă factorul esențial atât în mediul extern cât și intern.
Comunicarea organizațională reprezintă “..acel proces prin care se realizează schimbarea mesajelor între
membrii unei organizații pentru a putea îndeplini obiectivele proprii şi comune pe care aceasta le are.”(Nedelea,
Deac et al, 2007).
Există doua sensuri în care comunicarea organizațională se poate derula:
1. Internă, dacă comunicarea implică diseminarea mesajelor ce îi poate ajuta pe angajați în desfășurarea
activităților de zi cu zi și prin care sunt motivați să se implice în dezvoltarea organizației.
2. Externă, se refera la determinarea contactelor absolut necesare pentru realizarea obiectivelor dar și pentru
extinderea legăturilor cu categorii variate de public cum ar fi: furnizori, distribuitori, clienți, concurență.
1 În cazul comunicării organizaționale,“..rolul de catalizator îl deține comunicarea managerială”(Păuş,
2006), așadar, o comunicare eficientă duce la realizarea cu succes a funcțiilor managementului.
Tipurile comunicării organizaționale, în lucrarea Managementul organizației (Cornescu, Mihăilescu, Stanciu,
2003), sunt clasificate în funcție de următoarele trei puncte de vedere:
1. sensul comunicării
2. gradul oficializării
3. maniera de desfășurare

1.3. Regulile de bază ale comunicării:

Regulile de bază ce sunt indispensabile unei bune comunicări, pot fi sintetizate în:
1. Ascultă – înainte de a vorbi, ascultă de cel puțin două ori, în caz contrar putem risca ca discursul să fie
decalat, fără a lua în considerare interlocutorul, ce se așteaptă la dialog.
2. Schimbă – reprezintă regula de bază a comunicării multilaterale.
3. Anticipează – efectele comunicării se derulează pe termene medii, din acest motiv este necesar ca firma să
anticipeze contextul previzibil pe următorii 5ani.
4. Ai voința de a comunica – este necesar ca toți salariații să aibă o puternică dorință de a comunica.
5. Fii credibil – fundamentul unei politici eficiente de comunicare îl constituie adevărul și încrederea.
6. Comunică în toate sensurile – comunicare verbală descendentă, ascendentă, comunicare orizontală.
7. Respectă identitatea fiecăruia – un grup nu poate exista decât în condițiile în care acesta are o identitate
proprie.

Tipologia comunicării – se pot distinge următoarele tipologii de comunicare:


1. Comunicarea comercială – publicitate, marketing direct, promovare
2. Comunicarea internă – acțiunile ce vizează informarea personalului, crearea relațiilor verticale, generarea și
obținerea participării, implicării și dinamizării personalului.
3. Comunicarea financiară – se ocupă cu gestionarea informațiilor si relațiilor financiar-bancare
4. Comunicarea instituțională – are ca obiectiv primordial promovarea imaginii firmei
5. Alte tipuri de comunicare (ex. lobbying, sistemul business to business)
6. (Conducerea afacerilor, Popescu,1998)

În concluzie „sensul comunicării” face referire la „ascultă pentru a înțelege”, mesajul pe care transmițătorul vrea
sa ți-l comunice.
Gradul oficializării poate fi raportat la nivelul înțelegerii mesajului iar maniera de desfășurare, în modul în care
un mesaj este pus în practică.
În baza acestei clasificări afirmăm faptul că secretul unei întreprinderi de succes este cu siguranță o
comunicare eficientă.
1.4. Comunicarea organizațională în cadrul societății

Comunicarea în general este văzută de majoritatea oamenilor ca un proces tranzacțional prin care transmitem
emoțiile, sentimentele și gândurile astfel încât facem interlocutorul să simtă sau să transmită anumite semnale
fără ca acesta sa conștientizeze acest lucru.

Conceptul de comunicare se referă la existența umană, fără de care viața noastră ar fi inutilă, astfel putem
afirma faptul că oamenii și comunicarea depind una de cealaltă.

Pentru a avea o comunicare eficientă, nu trebuie doar să cunoaștem starea de spirit a interlocutorului ci să ne
exprimăm, ascultăm si stimulăm pe acesta.
În esență, întreprinderea reprezintă “un sistem economic de producție, în care au loc diferite procese, în
vederea realizării de bunuri şi servicii, cu scopul satisfacerii unor nevoi şi obținerii de profit.”(Pîrvu, Stănescu,
Lungu, 2011).
Într-o organizație comunicarea reprezintă un factor marcant atât la nivel intern cât și extern.
Comunicarea organizațională poate fi definita ca fiind “..procesul prin care se realizează un schimb de mesaje
între membrii întreprinderii pentru a realiza obiectivele individuale şi cele comune.”(Nedelea, Deac et al, 2008).
Există două sensuri in care comunicarea organizațională poate fi derulată:
1. Internă, dacă mesajele ce le sunt de ajutor angajaților în desfăsurarea activității, îi motivează și îi determină
să atingă obiectivele propuse de firmă
2. Externă, dacă se referă la realizarea contactelor necesare îndeplinirii obiectivelor sau extinderea relațiilor cu
posibili clienți, furnizori, distribuitori, etc.
În cazul comunicării în cadrul unei organizații,“..rolul de catalizator îl are desigur, comunicarea
managerială”(Păuş, 2005), aşadar o comunicare cu adevărat eficientă duce la îndeplinirea funcțiilor
managementului cu succes.
Există trei mari criterii de clasificare pentru tipurile de comunicare organizațională, conform Cornescu,
Mihăilescu, Stanciu, 2003.

1. Sensul comunicării
2. Maniera de desfășurare
3. Gradul de oficializare

1.5. Rolul comunicării în succesul unei întreprinderi


Buna comunicare în cadrul unei întreprinderi are ca rezultat un sistem ce este creat atât în interior cât și în
exterior și care ajută la o dezvoltare eficientă și eficace în atingerea obiectivelor.
Rolul esențial al comunicării într-o întreprindere este acela de a fi poziționat într-o altă sferă față de concurenți,
devenind astfel piesa indispensabilă viața unei întreprinderi.
Dacă nu există comunicare între angajați, ne putem da seama că și în momentul în care aceștia trebuie sa ia o
decizie nu va exista o colaborare, astfel deciziile luate nu vor fi cele mai eficiente astfel succesul firmei putând fi
compromis.
Aptitudinea de a fi un communicator bun se poate dezvolta prin cunoasterea rolului pe care comunicarea o are
în cadrul unei organizații:
1. Stabilirea legăturilor dintre angajați, oferind oportunitatea accesului la informații ce ajută la evoluția acestora.
2. Stabilirea relațiilor de tipul subordonat-șef, persoane din interior – persoane din exterior.
3. Reprezintă baza motivării, cu ajutorul acesteia cunoscând diferite categorii de nevoi pentru a ajuta angajații
sa performeze.
4. „Feedbackul”, fiind una intre cele mai eficiente metode folosită într-o întreprindere pentru a îmbunătăți
performanțele colective și individuale.

Putem concluziona astfel: „comunicarea poate să fie cel mai bun ori, deopotrivă, chiar cel mai rău lucru.” Dacă
aceasta este eficientă, poate duce la debordarea spiritului afacerii în atingerea reușitei.

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA SC BROCA & COMPANY SRL

2.1 Caracteristicile tipologice ale organizației analizate


SC Broca & COMPANY SRL reprezintă o societate cu răspundere limitată, care a fost înființată în 1994.
Capitalul social subscris de care aceasta dispune este de 2000 de lei divizați în 20 de părți egale (100 de lei).
Firma este situată în oraşul Galați, în acelaşi loc unde aceasta are şi sediul social.
Principalul domeniu de activitate este „întreținere şi reparații autovehicule” - 452 iar principala activiate este
4520; în timp au mai fost adăugate şi alte activități puse pe plan secundar precum: 3319-„repararea de alte
echipamente”,4511-„comerțul autovehiculelor”.
Furnizorii prinicipali ai firmei sunt întreprinderile producătoare de piese, ulei sau vopsea, în timp ce clienții sunt
atât persoane fizice (predominant) cât și persoane juridice, la concurență se încadrează firmele private cu un
profil similar, dimensiuni mijlocii sau mari localizate în orașul Galați ori în jurul acestuia.
2.1.1 Date de identificare
Denumire companie: “SC BROCA & COMPANY SRL”
Cod CAEN: 2142
Număr de înregistrare fiscal: “J17/2140/1994”
Sediul social şi punctul de lucru: Strada Brăilei, nr. 128, Județ Galati
Codul unic de înregistrare RO6130654
Data înregistrării întreprinderii: 24.11.1994
Telefon: 0744390274
Obiect de activitate: “întreținerea și reparația autovehiculelor”
Forma juridică: Societate cu răspundere limitată
2.1.2. Istoricul firmei
SC BROCA & COMPANY SRL a fost înființată în anul 1995, cu ajutorul asocierii dintre două persoane fizice,
reprezentând chiar o afacere de familie înființată cu drag si cu o experiență în domeniu de zece ani.
O afacere limitată inițial, a funcționat o lungă perioada de timp cu doar 3 angajați, într-un spațiu restrâns oferind
pieței o varietate limitată de servicii şi produse.
Treptat activitatea a fost extinsă, cu ajutorul ramificării serviciilor astfel: vânzarea pieselor auto şi a
consumabilelor dar şi vanzarea de autoturisme, ajutând la consolidarea segmentului de piață.
Ulterior locația s-a extins prin achiziționarea de noi terenuri pe langă cel deținut inițial ducând astfel la
deschiderea propriu zisă a service-ului auto
În prezent, se dorește fructificarea pregătirii de specialitate în acest sector cu ajutorul dezvoltării unei noi
activități. Se consideră că managementul asigurat întreprinderii pana acum a fost unul decent și oportunitatea
dobândirii unui nou segment foarte important în zona pieței automobilelor nu ar trebui ignorată.
2.1.3. Structura organizatorică pentru SC BROCA & COMPANY SRL
Această structură reprezintă totaliatea persoanelor, compartimentelor şi nu în ultimul rând a relațiilor stabilite
între acestea având ca scop final realizarea obiectivelor din organizație.
Mai jos avem reprezentată organigrama, companiei, cea mai des întalnită tehnică pentru reprezentarea
structurii organizatorice:

2.2. Analiza pieței pe care acționează SC BROCA & CO SRL

2.2.1. Clienții actuali și piața de distribuție


Raportându-ne la numărul de locuitori ai oraşului Galați, firma SC BROCA&Co are un efectiv de clienți crescut.
Service-ul este situat într-un este un oraş de tranzit, cu o poziționaere strategică, aflat lânga ieşirea din oraş,
mai exact pe centură, o zona foarte circulată ce traversează tot oraşul.
Se foloseşte atât tehnica comerțului cu amănuntul, organizația cumpărând mărfuri spre revânzare către
consumatorii finali în mici cantități, de asemenea, service-ul achiziționează piesele necesare după
diagnosticare la cererea şi cu acordul clientului, dar și comerțul cu ridicata, încasările făcându-se cu bon fiscal
și cu chitanță în urma căreia va fi emisă o factură. Desigur că se află totuşi şi un stoc limitat pentru cele mai
cerute piese, astfel încat reparația să fie cât mai rapidă.
Pentru asigurarea ofertei în cadrul unei piețe, majoritatea unităților de desfacere cu amănuntul, se
aprovizionează cu mărfuri ce au fost obținute fie cu ajutorul rețelelelor de comerț cu ridicata fie cu ajutorul
aprovizionării en-gross. În cazul nostru regăsim toate cele trei procese diferite, anume vânzarea,
aprovizionarea și stocarea.
Pentru vânzarea cu amănuntul există un număr de clienți, aproximativ, înregistrat lunar de până la 75 de
persoane pe parcursul unei luni această cifră variind în funcție de sezonalitate, în orice business există și
perioade ce nu pot fi folosite la capacitate maximă.
Media vârstei între care se încadrează clienții companiei variază de la 24 la 58 de ani, atât bărbați cât si femei,
cu un loc de muncă stabil, ce realizează câstiguri de un minim al salariulului mediu brut pe economie şi nu în
ultimul rând, clientul este interesat de calitatea serviciilor oferite.

2.2.2. Activitatea de vanzare


Prin funcție comercială înțelegem interdependența dintre întreprindere și piață, aceasta se găseşte în: vânzări,
marketing și aprovizionare.
Aprovizionarea se face prin diverşi furnizori ce ne pun la dispoziție piese necesare ori alte servicii de care
societatea are nevoie.
Vânzarea are loc doar în service, acesta aflându-se în subordinea unui administrator.
Marketingul nu beneficiază un compartiment distinct, datorită dimensiunii destul de mici a companiei, nu este
însă exclus o modificare la acest nivel odată cu extinderea si mărirea companiei. În aces moment există un site,
pliante şi cărți de vizită, deşi majoritatea clienților vin prin recomandare.
2.2.3. Principalii concurenți si rivalitatea dintre aceștia

Prin concurență înțelegem “ansamblul ofertelor existente ori potențiale, dar şi serviciile sau produsele de
substituție către care un cumpărător se va îndrepta.
Formele pe care mediul economic le poate lua sunt următoarele: unul normal, corect (prin care se elimină
neregulile care există deja pe piață, prin care se protejează consumatorii, și nu în ultimul rând, progresul tehnic
este avantajat) şi unul incorect (la momentul inhibării unei evoluții economice, apare atunci când eficiența şi
calitatea sunt izolate de performanțe economice).“
Exista o gamă diversificată de furnizori pe piața, ce oferă chiar astfel de servicii însă nu sunt toate foarte
cunoscute.
În orașul Galați există numeroase service-uri auto, majoritatea oamenilor din oraș se ghidează după
recomandările făcute de cunoscuți, după prestigiul service-ului în oras dar şi după poziționarea acestuia
Poziționarea a fost aleasă oportun, situat exact la ieșirea din orașul Galați, mai exact la finalul centurii,
reprezentând un loc extrem de circulat de către cetățenii orașului dar și de posibilii turiști ori șoferi de camioane,
mai exact publicul țintă.
Principalii concurenți ai firmei sunt următorii:
1. AUTOUNIVERSAL
2. Auto Apel
3. IVAS SRL
4. ABSOLUT
5. AAA AUTO
6. VEST AUTO TRADING SRL
7. ADA MOTORS COMPANY

Broca & COMPANY se află în topul celor cinci service-uri căutate din oraș.
Fiind lider de piață, Autouniversal este principalul concurent cu o cifra de afaceri de 10.261.762 lei, este un
service cu numeroase sedii și în afara orașului Galați, de o dimensiune mult mai mare ce poate repara în
același timp, un numar mai mare de autovehicule.
Criteriile principale ce deosebesc un service de altul și totodată realizează diferența atât de considerabilă sunt
următoarele:
1. Numărul angajaților ce oferă prestarea serviciilor în același timp
2. Marimea service-ului, daca în acesta pot intra mai mult de douna sau trei mașini odată
3. Produsele de bună calitate
4. Raportul preț calitate
5. Perioada de așteptare astfel încât executarea lucrării pe mașină să înceapă cât mai rapid
6. Serviciile ce stau la dispoziție pentru clienți, ce poate oferi compania astfel încât clienții să ramână fideli
pentru orice problem ar avea
Puterea clienților de a negocia
Un alt factor pe care îl putem considera avantajos, îl reprezintă fidelizarea clienților: asta înseamnă, atunci când
clientul este mulțumit de serviciile oferite de către atelier, acesta cu siguranță se va întoarce, iar dacă va fi
încântat și de preț, în raport cu calitatea serviciilor oferite, cu atât mai mult.
Mașina reprezintă un bun pe care se pune foarte mare accent azi și o foarte mare parte din populație nu își
permite riscul de a lăsa maşina pe mâna unor începători în favoarea unui preț mai mic pentru că, în general,
pentru 60% din clienții ce calcă pragul acestui service contează destul de mult și prețul pe care urmează sa îl
plătească pentru reparație.
Există desigur o sensibilitate la preț dar, dacă există clienți fideli, cu greu vor abandona niste servicii de calitate
cu care aceștia au fost obișnuiți, de persoana cu care comunică deobicei și în care au încredere.
Există şi acea categorie de clienți ce vor alege o variantă mai ieftină însă pentru o calitate mediocră ori realizat
ilegal, aici vorbim despre garajele unde oricine poate fi mecanic, indifferent de pregătire ori de experință unde
nu se pune problema de o garanție ori de un bon fiscal.
Avem şi categoria de clienți fideli unui brand anume ori unei reprezentanțe cum ar fi Skoda, Volvo, Dacia ce
aleg să îsi repare autoturismul personal în funcție de brandul acestuia.
Negocierea nu are loc propriu-zis însă se ține cont de clienții fideli ori de posibilitatea dobândirii acestora, astfel
fiind aplicate diverse reducrei în funcție de mărimea reparației și de costul acesteia.
Puterea de negociere cu furnizorii
Principalii furnizori cu care se colaborează în compania BROCA&Co sunt:
1. Autonet
2. SC Augsburg SRL
3. Bardi auto
4. Materom Piese Auto
5. AutoKarma
Cei mai căutați sunt Autonet și Augsburg deoarece aceștia dețin depozitele aproape de oraș astfel încât
livrarea se realizează foarte rapid.
Atunci când furnizorii menționați mai sus duc lipsa anumitor componente necesare sau nu pot livra într-un timp
rezonabil de asteptase pentru client se va apela la alti furnizori cum ar fi Materom cu sediul în Mureș.
Furnizorii cu care se colaborează sunt doar interni pentru că în domeniul auto varietatea estemare și se gasesc
aproape toate piesele chiar dacă acestea vin prin import din alte țări.
Concurenții potențiali
Precum este prezentat anterior în acest moment există numeroase ateliere de reparație a autoturismelor în
oraș, astfel e ar fi destul de greu pentru un alt service, nou, să fie deschis.
În afara concurenței și a clienților fidelizați deja ar fi desigur alte numeroase impedimente ce pot împiedica alte
service-uri să părtundă în această industrie, de exemplu:
1. Lipsa angajaților ce vor să activeze într-un astfel de domeniu
2. Cheltuielile inițiale foarte mari
3. Costul mare al echipamentelor
4. Concurența mare

2.3.4. Produsele de substituție


În momentul actual nu exită alte produse sau servicii ce pot substitui aceste nevoi .
Văzut totuşi din alt unghi, putem lua în considerare folosirea unor mijloace de transport precum autobuzul sau
taxiul, acestea reprezentând restul mijloacelor de transport în comun disponibile în oraș.

CAPITOLUL 3
DIAGNOSTICAREA ACTIVITĂȚII A SOCIETĂȚII BROCA&CO
Diagnosticarea reprezintă investigarea întreprinderii dar şi a componentelor acesteia, vom identifica
disfuncționalitățile activităților desfăşurate în companie dar şi metode de îmbunătățire a acesteia.
Aceasta analiză se realizează cand apar diverse probleme dar şi atunci când situația economică este favorabilă
astfel încat activitatea va fi îmbunătățită.
Peter Drucker spune că „un lider eficient îşi dedică până la 50% din timpul său diagnosticării întreprinderii”.
3.1. Analiza activității economico financiare
Dinamica situației economico-financiare ce a fost înregistrată în perioada 2017,2018,2019 este evidențiată cu
ajutorul următorilor indicatori economici:
Tabel 3.1
Sursă: din documentele financiare ale firmei
In urma celor analizate în tabelul prezentat anterior putem constata următoarele:
- Cifra de afaceri a crescut gradual, însă acordând o privire de ansamblu din anul 2017 până în 2019a avut o
crestere considerabila pentru o companie de dimensiuni mici
- De asemenea s-a înregistrat o creştere şi la nivelul angajaților, determinată de investițiile facute în anii
anteriori ducând şi la extinderea societății
- Datoriile pe termen scurt au scăzut anual, acest lucru fiind unul pozitiv
Pentru a derermina indicatorii economico-financiari ne vom folosi de forumulele prezentate mai jos:

3.1.1. Analiză a indicatorilor de rentabilitate


Tabel 3.2.- Indicatorii de rentabilitate
Indicatori U.M. 2017 2018 2019
Rată rentabilitate financiară (Rf) % 13,086 27,044 50,136
Rată rentabilitate comercială (Rcom) % 3,35 2,78 5,02
Rată rentabilitate economică (Re) % 5,44 6,6 10,3
Sursă: calculele realizate de către autor
• Rf * 100
Putem sesiza o creştere la rata rentabilității financiare în anul 2019 şi 2018 în comparație cu 2017.
Rcom = * 100
Pentru Rcom am observat o evoluție majoră în 2018 față de anul anterior.
Observăm faptul că aceasta rată (Rcom) în următorul an, 2018, a înregistrat o crestere cu 2,23%.
• Re = * 2 100 unde:
Capitalul permanent reprezintă suma dintre Capitalul propriu si datoriile pe termen mediu sau lung
2017: 231426+ 0= 231426 lei
2018: 236835+ 0= 236835 lei
2019: 245258+ 0= 245258 lei
3.1.2. Analiza cifrei de afaceri şi a productivității muncii
Mai jos putem observa evoluția cifrei de afaceri şi a productivității muncii, aceasta analiză este deosebit de
importantă pentru a evidenția eficiența productivității, se determină cu ajutorul următoarei formule: W= , unde
Ns – înseamnă numărul salariaților;
Ca – înseamnă cifra de afaceri;
W – înseamnă productivitatea muncii.

Tabelul 3.3.- Prezentarea indicatorilor financiari


N.Crt. Indicatori
Simbol 2017 2018 2019 2018/2017
% 2019/2018
% 2019/2017
%
1. Cifra de afaceri CA 375.167 554.544 560.341 147,812 101,045 149.357
2. Număr
Salariați Ns 10 14 17 150 113,33 170
3. Productivitatea muncii W 37.517 39.610 32.961 105,57 83,21 87,85
4. Timp mediu lucrat Tml 2014 2050 2060 1,017 1,001 1,022
5 Fond total timp de lucru T 20140 28700 35020 1,425 1,22 1,73
6 Venituri totale V 385167 559351 575682 1,452 1,02 1,49
7 Cheltuieli totale Ch 330550 493942 500655 1,49 1,013 1,51
8 Profit brut Pr 54617 65409 75027 1,19 1,14 1,37
Sursă: calculele autorului

Figură 3.1.-Cifra de afaceri, productivitatea muncii, nr. salariați

Din tabelul şi din 1 graficul de mai sus putem observa o creştere a cifrei de afaceri de la an la an, o
creştere ogranica, graduală, față de anul 2017, în 2019 există o creştere de 185.174 lei, anul 2019 a înregistrat
o crestere mai mică față de anul 2018, de doar 5.797 lei în schimb, anul 2019 a fost unul cu un nivel mult mai
crescut al cifrei de afaceri ajungând la valoarea de 560341 lei.
Reprezentarea cifrei de afaceri este redată în următorul grafic din figura 3.2

Ficura nr. 3.2 : Evoluție a cifrei de afaceri între anii 2017-2019


Față de cifra de afaceri, observăm o creștere treptată la numărul de salariați, sănătoasă, în perioada 2017-
2019, ce reiese din figura 3.2.

Figura Nr. 3.3: Evoluția numărului de angajați şi timpul mediu de lucru din perioada 2017-2019
Mai jos am inserat o histogramă unde putem analiza majorarea veniturilor şi a cheltuielilor, astfel în anul 2018
veniturile au crescut cu 174.184 lei față de anul 2017 iar în anul 2019 putem observa o creştere cu 217.515 față
de anul 2017 şi cu 16.331 față de anul 2018, aceasta creştere se datorează utilizării aparaturii ce a fost
achiziționată în urma analizei cost-beneficiu realizată anterior.
Pe partea celtuielilor observăm tot o creştere, însă nu la fel de mare, 6.713 diferență nitre anii 2019 şi 2018 şi
de 170.105 între 2017 şi 2019.

Figura Nr. 3.4: Evoluția cheltuielilor şi a venitulrilor înregistrate între 2017 şi 2019
În ceea ce priveşte fondul de timp, creşterea s-a realizat astfel:

Figura Nr. 3.5: Evoluția fondului total de timpi de muncă între 2017-2019
S-a înregistrat o creştere de la an la an, de 8560 diferență între 2017 şi 2019 şi de 6320 de ore între 2018 şi
2019 aşsa cum putem observa din figura 3.4
3.1.3. Analiza ratelor de gestiune
Cu ajutorul acestei analize putem identifica durata rotației activelor imobilizate sau circulante față de cifra de
afaceri

Tabel 3.4 – indicatori de gestiune


INDICATORII folosiți Modul în care a fost realizat calculul Unitate de masura 2017 2018 2019 2018/2017 (%)
2019/2018 (%)
Rotație imobilizări nete rotații 31,13 33,01 34,27 106,03 103,91
Durata rotației activelor circulante zile 636,250 404,26 330,289 63,53 81,70
Durata încasării creanțelor zile 274,12 135,09 84,59 49,28 62,61
Durata achitării furnizorilor zile 537,61 320,96 218,099 59,70 67,95

Analizând datele din tabelul prezentat anterior observăm o creştere a vitezei de rotație la nivelul imobilizărilor
nete din anul 2017 pâna în 2019, pe când durata rotației activelor circulante scade considerabil de la un an la
altul.
Mai jos am evidențiat aceasta evoluție pentru imobilizările nete şi durata de rotație:

Figura 3.6 – Rotația imobilitărilor nete şi activelor circulante


Despre perioada de încasare a creanțelor putem afirma faptul ca aceasta a scazut anual, un lucru favorabil
privind din punct de vedere economic, acest lucru însemnând că timpul în care se recupereaza creanțele este
mai mic.

Figura 3.7 – Perioada de încasare a creanțelor în raport cu perioada de achitare a furnizorilor


3.1.4. Analiza indicatorilor de lichiditate
Aceasră rată a lichidității reprezintă cum poate o societate să îşi onoreze obligațiile, se observă felul în care
datoriile curente se sting cu ajutoriul activelor circulante.
Tabel 3.5- Indicatori lichiditate
INDICATORII utilizați Modul în care a fost realizat calculul Unitate de masura 2017 2018 2019 2018/2017 (%)
2019/2018 (%)
Lichiditate curentă lei 0,75 1,02 1,88 136 86,22
Lichiditate rapidă lei 0,46 0,49 0,53 106,43 108,16
Din cele analizate în tabelul prezentat anterior putem concluziona următoarele:
1. Lichiditatea curentă fiind subunitară înseamnă că sociatatea nu a putut achita obligațiile pe termen scurt
2. Valorile subunitare ale lichidității rapide reprezintă faptul că nu s-au putut plăti datoriile pe termen scurt
rezultate în urma disponibilităților băneşti.

Figura nr. 3.8 – Lichiditate rapida şi curenta

3.1.5. Analiza indicatorilor de solvabilitate


Această analiză ce mai poartă numele de raport de îndatorare ajută la măsurarea capacității organizației de a
achita obligațiile accumulate pe termen lung
Tabel 3.6 Indicatori de solvabilitate
INDICATORII utilizați Modul în care a fost realizat calculul Unitate de masura 2017 2018 2019 2018/2017 (%)
2019/2018 (%)
Rata solvabilității generale lei 0,31 0,55 0,98 177 178,18
Gradul de îndatorare generală lei 0,58 0,51 0,52 118,9 143,47
Se pot concluziona următoarele:
Între 2017 si 2018 unde procentul se află sub 0.5 putem afirma faptul că societatea întâmpină dificultăți în plata
pe termen lung iar scăderea gradului de îndatorare este un lucru bun deoarece întreprinderea este pe drumul
cel bun în îndeplinirea obligațiilor.

Figura nr. 3.9 – Gradul de îndatorare general / rata de solvabilitate generală

3.1.6. Analiza indicatorilor de profitabilitate


Cu ajutorul acestor indicatori vom observa capacitatea întreprinderii de a crea profit iar in acelaşi timp se
reflectă gradul de competitivitate pe piață.

INDICATORII utilizați Modul în care a fost realizat calculul Unitate de masura 2017 2018 2019 2018/2017 (%)
2019/2018 (%)
Marjă profit brut lei 0,05 0,06 0,07 175 42,86
Rentabilitate economică (ROA) lei 0,09 0,20 0,15 200 37,6
Rentabilitate financiară (ROE) lei 0,12 0,28 0,12 200 19,24

Figura nr. 3.10 – Marja profit brut / ROA /ROE

Analizând cele de mai sus putem desprinde următoarele:


1.Marja profitului brut analizată mai sus ne arată faptul că veniturile pot acoperi cheltuielile, se observa o
creştere gradual annual
2.Procentul crescut de rentabilitate economică subliniază faptul că anumite active generează un profit mai mare
3.Procentul crectut al rentabilității financiare indică faptul ca o investiție mica a dus la realizarea unui profit mai
mare.

3.2. Analiza SWOT

Tabel 14. -Analiza SWOT


Sursă: autorul

Capitolul 4
PROPUNERI DE PERFECȚIONARE A COMUNICĂRII ORGANIZAȚIONALE PENTRU SOCIETATEA SC
BROCA&COMPANY SRL

Implementarea unor metode de perfecționare a comunicării în societatea SC Broca & COMPANY SRL
După analizarea din punct de vedere economic al societății putem concluziona faptul că siuația acesteia este
una favorabile astfel putem sa ne concentram pe perfecționarea comunicării organizaționale dar nu înainte de a
recomanda următoarele :
1.Participarea la o serie de cursuri de organizare – parcurse de către adiministrator evitând astfel angajarea
unui manager profesionist ce ar creşte costurile considerabil
2.Întocmirea documentelor cu o rigurozitate mai mare – realizarea acestora la ar scuti angajații de un stress
suplimentar
3.Realizarea unei liste cu obiectivele propuse – ce va fi afisată în fața angajatilor pentru a încerca însusirea
acesteia
4.Crearea unor noi strategii şi planuri pentru o perioada cuprinsă între trei şi cinci ani.
5.Utilizarea unui stil ce îmbină cele stilul autoritar cu cel participativ, anume stilul mixt de conducere pentru
apropierea administratorul cu angajații săi.
6.Îmbunătățirea strategiei de marketing care în momentul de față este neglijată cu ajutorul următoarelor forme
de reclamă: pliante, reclame la televizor sau pe site-uri de profil si promovarea/ actualizarea site-ului deja
existent.
Pentru îmbunătățirea activității BROCA&CO am analizat principalele strategii de comunicare și am ales o
îmbinare a acestora.
Noțiunea de strategie provine din domeniul militar, unde aceasta vizează un nivel foarte înalt iar tactica
corespunde acestor acțiuni țintite.
Strategia de comunicare se stabilește conform obiectivelor fixate de către conducerea superioară stabilite de
firmă și are ca obiectiv final definitivarea și chiar selectarea acesteia pentru următorii trei, cinci ani astfel:
- ce imagine dorim să creem despre companie
- axele de efort și ierarhizarea acestora
- mijloacele mediatizate ce urmează să fie utilizate
- coerența și desigur, articularea acestor diferite tipuri de comunicare
Pentru stabilirea unei strategii am luat în considerare: exprimarea (atât orală cât și în scris), telecomunicațiile,
lobbyingul și raporturile inter-personale.
Pentru a putea îmbunătăți activitatea desfășurată de compania BROCA&CO am redactat următoarele propuneri
ce pot schimba în bine viitorul instituției. Cu o comunicare mai eficientă atât angajații cât și angajatorul vor avea
o evoluție mult mai buna.
1. Cu ajutorul investiției ce a fost implementată în urma lucrării de licență au apărut noi locuri de muncă
disponibile, mărind echipa deja existentă.
În urma investiției facută anterior a fost realizată următoarea analiză ce ne arată profitul companiei pe următorii
ani:
Tabelul nr. 15 – Indicatorii de caracterizare a investiției
Sursă: Calculele realizate de către autor
Valoarea investiției, veniturilor și cheltuielile anuale de exploatare s-au fost realizat în felul următor:

1. Fundamentarea valorii investiției


Tabel nr. 16 – Valoarea totală a investiției
Parametri utilizați Varianta I
Mașinile achizțioante 1
Costul unei mașini 860.000
Costul transportului 3500
Montajul total 2000
Consultanță acordata 3000
Totalul investiției 868.500
2. Fundamentarea veniturilor anuale sau valoarea producției

Tabelul nr. 17 – Valoarea veniturilor pentru următorii trei ani


Sursă: calculele realizate de autor
3. Fundamentarea cheltuielior anuale de exploatare
Tabel nr. 18 – Valoarea cheltuielilor pentru variantele analizate
Sursă: calculele realizate de către autor
Odată cu implementarea investiției au apărut si 9 noi locuri de muncă ce vor ajuta în dezvoltarea companiei.
Persoanele noi angajate vor lucra atât cu noile utilaje cât și cu cele deja existente pentru a permite tuturor
accesul la noi informații.
Salariile vor rămâne constante pe parcursul perioadei de recuperare a investiției (2 ani și 4 luni) urmând ca
după această perioada să aibă loc mai multe avansări semnificative.
După recuperarea investiției vor mai fi angajați alți 4 interni ce vor fi formați în companie.
1. Formarea şi perfeționarea angajaților, deoarece cea mai importantă resursă pentru o societate este cea
umană, din acest motiv este foarte important să alocăm resurse în pregătirea angajaților nostri.
2. Prin îmbunătățirea procesului prin care selecționăm noii angajați vor duce la efecte positive asupra volumului
vânzărilor, poate chiar extinderea firmei, tocmai din acest motiv este neboie de personal bine pregătit care să
satisfacă cerintele consumatorilor.
3. Compania se va axa pe o comunicare mult mai clară atât între angajați și angajator cât și în relația cu clienții.
Se vor respecta atât dorințele angajaților cât și a clienților și se va renunța la gândirea „clientul nostru, stăpânul
nostru”.
4. Se vor organiza periodic evenimente de tip team-building pentru formarea unei echipe unite nu doar a unor
simpli colegi de munca, acestea având rolul de a-i uni pe angajați între ei.
5. Se va renunța la tipul de management autoritar și se va adopta cel mixt astfel încât atât angajații cât și
angajatorul să fie mulțumiți.
6. Intensificarea calităților forței de muncă cu ajutorul unor cursuri de perfecționare sau de instruire, astfel încât
activitatea desfășurată la locul de muncă să îndeplinească toate atribuțiile și sarcinile.
7. Realizarea unui studiu ce va permite înțelegerea nevoilor angajaților astfel încât materialele informative și
canalele informaționale să fie adaptate necesităților acestora.
8. Dezvoltarea unui sistem „self-service” cu ajutorul căruia informațiile vor fi transmise mult mai ușor către
angajați, aceștia beneficiind de o mai bună organizare.
9. Procesul de recrutare va fi mult mai sistematizat, angajații vor fi informați încă de la prezentarea ofertei de
cerințele companiei, vor fi prezentate cursurile ce le vor fi la dispoziție pentru a putea îmbunătăți propriile valori.
10. Sporirea atenției în momentul selecției angajaților, de cele mai multe ori angajatorii doresc persoane
calificate și foarte bine pregătite pe sfera lor de activitate, însă se va lua în considerare și abilitatea de a fi un
bun comunicator.
11. Reamenajarea punctului de lucru, proces deja în desfășurare, astfel pot fi angajate mai multe persoane ce
duc la creșterea productivității.
12. Îmbunătățirea strategiei de marketing, cu ajutorul unei pagini pe rețelele de socializare, având în vedere ca
zilnic oamenii petrec o parte din timp conectați, acesta ar fi un foarte mare avantaj chiar și pentru persoanele ce
sunt în căutarea unui loc de munca.
13. Sporirea pregătirii personalului, mai ales a celor ce sunt nevoiți să interacționeze direct cu clienții, să fie
pregătiți pentru orice situație și mai ales să fie motivați.
14. Contactarea unor firme de recrutare ce pot ajuta la creșterea organizației pentru crearea de noi
parteneriate.
15. Implementarea sistemului de internship sau practică prin facultate pentru a putea pregăti forță tânără de
muncă dar tot odată pentru a îi forma pe tinerii studenți ce își doresc o carieră.
16. Organizarea unor concursuri pentru a-i motiva pe angajați, pentru a putea fi mai repede promovați, astfel
crescând interesul tuturor.

CAPITOLUL 5
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Lucrarea în cauză a avut drept scop prezentarea situației actuale din punct de vedere al resursei umane a
companiei BROCA&CO și modalități prin care aceasta poate evolua.
Dacă în prima parte a studiului (prezentată în lucrarea de licență) pe această companie, decizia a fost de a
realiza o investiție ce va crea noi locuri de muncă și posibilitatea creșterii veniturilor doar cu ajutorul părților
tehnice, în această lucrare a fost analizată resursa umană și comunicarea acesteia.
Au fost propuse metode de îmbunătățire a echipei deja existente dar și metode de o mai bună selecție a
următorilor oameni ce vor fi angajați.
2 Noțiunile teoretice ce au fost expuse în lucrarea aceasta iau în considerare teoria de specialitate ce se
referă la conceptul comunicării organizaționale dar cel mai mult la deciziile legate de aceasta. Pentru a putea
alege cea mai bună opțiune, a fost realizată diagnosticarea companiei ce se referă la posibilitatea îmbunătățirii
comunicării dar și a selecționării resursei umane.
Datele despre companie au fost redate într-o manieră cât mai complexă pentru a putea crea o imagine cât mai
detaliată despre firmă, pentru a putea sesiza diferența înainte de investiție dar și după și pentru a putea analiza
cât mai în amănunt angajații și comunicarea dintre aceștia.
A fost realizată o analiză economico-financiară a companiei de unde au rezultat informații ce ne arată situația
prielnică referitoare la dinamica indicatorilor de rentabilitate, a cifrei de afaceri, a fondului de cheltuieli și chiar a
profitabilității si solvabilității.
Din punctul meu de vedere, necesare obținerii efectelor dorite pe care această lucrare le are ca obiectiv sunt cu
siguranță următorii factori:
a) cunoașterea tuturor variabilelor economice
b) previzionarea situațiilor din viitor ce ar putea influența dezvoltarea companiei.
Pentru fundamentarea unor recomandări, detaliate în capitolul patru au fost calculați indicatori necesari unei
analize economice si elaborarea unui plan de angajare pentru următorii ani.
Am observat astfel cât de mult influențează și ce importanță are astfel o invesiție într-o companie dar și mai
important cât valorează resursa umană dar mai ales, comunicarea, pentru ca investiția făcută sa fie cu adevărat
cât mai rentabilă.
În final, am putea susține următoarele concluzii, pentru a adopta cea mai bună decizie, cât mai profitabilă
pentru o companie, este necesară finalizarea unui proiect investițional riguros dar și o analiză a angajaților ce
vor urma sa utilizeze şi să beneficieze de toate resursele companiei astfel încât atât angajații cât şi managerul
companiei să fie mulțumiți (angajații de mediul de muncă, beneficii oferite şi evoluție profesională iar managerul
de o organizație într-o continuă creştere şi dezvoltare).