Sunteți pe pagina 1din 9

Academia de Studii Economice din București

DATA RAPORTULUI: 2020-05-23 08:04:58


TITLU:
Metode de îmbunătățire a integrării firmei românești în mediul internațional pe exemplul firmei Meli Melo
Fashion S.R.L.
AUTOR: COORDONATOR:
Gîndac I Andreea Alexandra Prof. Univ. Dr. Dan Popescu
UNITATE ORGANIZAȚIONALĂ: DATA ÎNCĂRCĂRII:
Academia de Studii Economice din Bucuresti 2020-05-23 08:02:30
OMITEȚI ADRESELE URL: i

Detalii Similitudini
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că valori ridicate ale coeficienților nu indică automat plagiat. Raportul trebuie să fie analizat de o persoană autorizată.

9,18% CS1 i 2,92% CS2 i

% din cuvinte identificate în fragmente de 5 cuvinte (fără % din cuvintele identificate în fragmente de 25 de cuvinte
Baza de Date Legislativă) (fără Baza de Date Legislativă)

25 4726 31851
Lungimea frazelor pentru Lungimea în cuvinte Lungimea în caractere
Coeficientul de Similitudine 2

Avertismente și alerte
În această secțiune, puteți găsi informații referitoare la alterări ale textului a căror scop să fie evitarea detectării. Aceste alterări nu pot fi sesizate de persoanele
care evaluează documentul imprimat sau citit pe calculator, dar ele influențează analiza făcută de sistem și coeficienții de similitudine. Vă rugăm să analizați
dacă aceste alterări sunt intenționate sau nu.
Alertă 0 arată în text
Număr de caractere din alte alfabete - poate indica o tentativă de evitare a detectării. Verificați cu atenție.

Extinderi 0 arată în text


număr de spații extinse între litere - vă rugăm să verificați dacă imită spații, caz în care cuvintele sunt lipite în Raport.

Micro-spații 0 arată în text


număr de spații fără lungime - vă rugăm să verificați dacă sunt plasate in interiorul cuvintelor și cauzează despărțirea acestora în raport.

Caractere albe 0 arată în text


număr de caractere care au font alb - vă rugăm să verificați dacă au fost folosite în loc de spații, caz în care cuvintele sunt lipite. În raport, caracterele albe apar cu negru pentru a fi vizibile.

Listele similitudinilor
Parcurgeți lista și analizați în special fragmentele care depășesc lungimea CS2 (marcate cu bold). Folosiți linkul "Marcare fragmente" pentru a vedea dacă sunt
câteva fraze scurte în diverse părți ale documentului (similitudini întâmplătoare), mai multe fraze scurte și apropiate unele de celelalte (plagiat tip mozaic) sau
fragmente mari care nu sunt marcate drept citate (plagiat).

Cele mai lungi 10 fragmente (5,52 %)


Cele mai lungi 10 fragmente găsite în toate sursele

NUMĂR DE CUVINTE
NR. TITLUL SAU SURSA URL (BAZA DE DATE) AUTOR
IDENTICE
http://www.citadinis.ro/index.php/component/content/article/
1 63 1,33 %
2-uncategorised/19-ind2014
https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/economie/analiza-diagn
2 ostic-a-activitatii-comerciale-la-sc-peco-caras-severin-sa-mana 40 0,85 %
gement-stiinta-administratiei-184718.html
MODALITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII UNITĂȚII
HOTELIERE EXEPERA IMPEX SRL
3 DINCU S MARIA - ALEXANDRA (ID=73277) 35 0,74 %
Academia de Studii Economice din București (Academia de Studii
Economice din Bucuresti)
https://www.scribd.com/presentation/331281626/Sistemul-or
4 22 0,47 %
ganizatoric
MODALITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII UNITĂȚII
HOTELIERE EXEPERA IMPEX SRL
5 DINCU S MARIA - ALEXANDRA (ID=73277) 21 0,44 %
Academia de Studii Economice din București (Academia de Studii
Economice din Bucuresti)
https://www.scribd.com/document/81833980/Mixul-de-Mark
6 19 0,40 %
eting
https://www.scribd.com/presentation/331281626/Sistemul-or
7 18 0,38 %
ganizatoric
http://www.stiucum.com/marketing/marketing-social-politic/S
8 16 0,34 %
trategii-de-marketing-socialp95314.php
Implicațiile comportamentului consumatorului asupra calității
9 serviciilor și a politicii de marketing a firmei de servicii Ella-Caroline Kaba 14 0,30 %
Valahia University of Targoviste (Stiinte Economice)
10 https://www.melimeloparis.ro/contacteaza-ne 13 0,28 %

din Baza de Date RefBooks (0,00 %)


Toate fragmentele găsite în baza de date RefBooks, care conține peste 3 milioane de texte de la editori și autori.

NUMĂR DE CUVINTE
NR. TITLU AUTOR IDENTICE (NUMĂR DE
FRAGMENTE)
NU AU FOST GĂSITE SIMILITUDINI

din Baza de Date Proprie (2,12 %)


Toate fragmentele găsite în baza de date a instituției dumneavoastră.

CUVINTE IDENTICE
NR. TITLU AUTOR DATA INDEXĂRII
(FRAGMENTE)
MODALITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII
UNITĂȚII HOTELIERE EXEPERA IMPEX SRL DINCU S MARIA - ALEXANDRA
1 2018-07-03 61 (3) 1,29 %
Academia de Studii Economice din București (Academia (ID=73277)
de Studii Economice din Bucuresti)
METODE DE PERFECŢIONARE A COMUNICĂRII DE
MARKETING ÎN CADRUL ATELIERELE PEGAS S.R.L
2 DIACONU N GABRIEL (ID=70679) 2018-07-03 26 (3) 0,55 %
Academia de Studii Economice din București (Academia
de Studii Economice din Bucuresti)
Analiza mixului de marketing la agentia
3 Academia de Studii Economice din București (Academia ?ERBAN PETRI?OR-ANDREI 2015-06-24 7 (1) 0,15 %
de Studii Economice din Bucuresti)
EVALUAREA EFICIENȚEI ECONOMICE A
INVESTIȚIILOR CU AJUTORUL CU AJUTORUL
CIOCAN N LAURENŢIU -
4 INDICATORILOR STATICI DE EFICIENȚĂ 2018-06-30 6 (1) 0,13 %
NICOLAE (ID=69510)
Academia de Studii Economice din București (Academia
de Studii Economice din Bucuresti)

din Programul de Schimb de Baze de Date (0,83 %)


Toate fragmentele găsite în bazele de date ale altor instituții.

NUMĂR DE CUVINTE
TITLU
NR. AUTOR DATA INDEXĂRII IDENTICE (NUMĂR DE
NUMELE BAZEI DE DATE
FRAGMENTE)
LUCRARE_DIZERTATIE - 23.06.2019.doc
1 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (CSUD Cristina Bobric 2019-06-23 18 (2) 0,38 %
TUIASI)
Implicațiile comportamentului consumatorului asupra
calității serviciilor și a politicii de marketing a firmei de
2 Ella-Caroline Kaba 2016-06-14 14 (1) 0,30 %
servicii
Valahia University of Targoviste (Stiinte Economice)
Obligatiile fiscale datorate de FALKOR S.R.L. - -
3 Dobrescu (Timofan) Iuliana Elena 2019-07-08 7 (1) 0,15 %
Valahia University of Targoviste (Stiinte Juridice)

din Resursele Internetului (6,24 %)


Toate fragmentele găsite în resursele open-access de pe internet.

CUVINTE IDENTICE
NR. SURSA URL
(FRAGMENTE)
1 http://www.citadinis.ro/index.php/component/content/article/2-uncategorised/19-ind2014 73 (2) 1,54 %
https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/economie/analiza-diagnostic-a-activitatii-comerciale-la-sc-peco-caras-s
2 40 (1) 0,85 %
everin-sa-management-stiinta-administratiei-184718.html
3 https://www.scribd.com/presentation/331281626/Sistemul-organizatoric 40 (2) 0,85 %
4 https://www.scribd.com/document/81833980/Mixul-de-Marketing 27 (2) 0,57 %
5 https://www.melimeloparis.ro/contacteaza-ne 24 (3) 0,51 %
6 http://www.stiucum.com/marketing/marketing-social-politic/Strategii-de-marketing-socialp95314.php 16 (1) 0,34 %
7 https://www.proiecte.ro/marketing/raport-practica-hotel-concordia-41247 13 (1) 0,28 %
https://antreprenorinromania.ro/cod-caen-4778-comert-cu-amanuntul-al-altor-bunuri-noi-in-magazine-speci
8 12 (1) 0,25 %
alizate/
9 https://www.proiecte.ro/economie/braiconf-s-a-raport-de-evaluare-68730 10 (1) 0,21 %
10 https://id.scribd.com/doc/2541218/Marketing 9 (1) 0,19 %
11 https://vdocuments.site/mixul-de-marketing.html 9 (1) 0,19 %
12 http://www.xlab.ro/ro/financial-status-ro 9 (1) 0,19 %
13 http://www.infofer.ro/pdf/rapoarte_financiare/indicatori%20financ%202009site.pdf 8 (1) 0,17 %
14 https://vdocuments.site/lucrare-licenta-mix-ul-de-marketing.html 5 (1) 0,11 %

Conținutul analizat - similitudinile sunt evidențiate în text în funcție de sursă::


Vă rugăm să aveți în vedere faptul că sistemul nu dă verdicte. Dacă există suspiciuni, Raportul de Similitudine trebuie să fie supus unei analize detaliate.

LEGENDĂ
- Baze de Date Instituționale
- Resursele Internetului
- Baza de Date RefBooks

Introducere

Situația economică mondială se modifică rapid, iar entitățile economice sunt „forțate” să se „muleze” în funcție
de modificările care intervin pe parcursul desfășurării activitătii dacă vor să reziste în „jocul economic”, în
special cele care se ocupă cu comerțul cu amănuntul.
Tema aleasă se datorează:
- Domeniului în care activează firma și care permite o analiză a acestuia ținând cont de materia parcusă în
ultimii ani;
- Bijuteriile au fost, sunt, și vor fi căutate datorită întrebuințărilor acestora( podoabă, accesoriu de modă,
promisiune, cadou);
Scopul realizării acestei lucrări este acela de a afla metodele de îmbunătățire a firmei românești SC Meli Melo
Fashion SRL și cum se poate aceasta integra în mediul intenațional.
Lucrarea este împarțită în trei capitole astfel:
О Primul capitol conține aspecte teoretice privind managementul și marketingul firmelor în România.
О Capitolul 2 conține informații cu privire la firma Meli Melo Fashion SRL. Misiunea, valorile și obiectivele firmei
sunt redate în lucrare, de asemenea și date și situații financiare din ultimii ani.
О Capitolul 3 se axează asupra realizării analizei firmei Meli Melo Fashion SRL cu ajutorul analizei S.W.O.T. și
a principalilor indicatori economici ai acesteia.
Disertația este încheiată cu o serie de concluzii referitoare la tema studiată și bazate pe principalele idei ale
studiului de caz.

CAPITOLUL I. Elemente teoretice privind managementul și marketingul firmei

1.1. Noțiuni generale privind managementul firmei

Managementul este definit prin concepte precum: conducere, gestiune, a mâna, a conduce în mod eficace. În
cărțile de specialitate managementul este definit ca fiind „știința organizării și conducerii întreprinderii” sau
„ansamblul activităților 2 de organizare și conducere în scopul adoptării deciziilor optime în proiectarea
și reglarea proceselor microeconomice”.
Managementul se identifică în trei forme: ca activitate practică, ca centru al deciziei și ca disciplină științifică.
Managementul ca activitate practică se realizează încă de la baza organizării firmei prin intermediul
managerului care influențează acțiunile celorlalte persoane și le unește pentru a ajuta la realizarea scopului
comun.
Managementul ca centru al deciziei se situează la niveluri ierarhice diferite și este reprezentat de un grup de
persoane, sau o persoană cu o anumită autoritate formală, cu ajutorul căreia sunt luate deciziile care ulterior
influențează activitățile, comportamentul și rezultatele.
Managementul ca disciplină științifică se folosește pentru a explica întreg procesul de conducere si organizarea
structurilor , activităților dar și a rezultatele societăților.
Teoria pe care se bazează majoritatea firmelor românești este cea care aparține lui Henry Fayol, care care
identifică și divizează activitățile dintr-o întreprindere.
Funcțiile managementului în abordarea românească sunt:
1. Previziune
În această funcție sunt determinate obiectivele organizației prin procese de prospectare a viitorului. În prezent
există o multitudine de metode specifice care pot fi folosite în prevederea viitorului.
2. Organizare
Constă în analiza obiectivelor stabilite prin funcția precedentă și realizarea acestora astfel încât să aducă
societății un plus de eficiență.
3. Coordonare
Această funcție se realizează prin îmbinarea corectă a proceselor și deciziilor cu resursele de care dispune
societatea pentru rezulatele așteptate.
4. Antrenare
Funcția antrenare este rezultanta proceselor prin care personalul organizației este determinat să participe activ
la realizarea obiectivelor organizației. În această funcție motivare are rolul principal.
5. Control-Evaluare
Prin această funcție sunt măsurate realizările în raport cu obiectivele , se stabilesc noi obiective. În cazul în
care sunt abateri în ceea ce privește realizarea obiectivelor se încearcă aflarea cauzei .

Stiluri de management
Eficiența unei organizații e strâns legată de eficiența managerilor organizației, iar eficiența managerilor este
redată de stilul de management pe care îl abordează acesta.
Stilul de management este suma calităților, aptitudinilor, cunoștințelor si experienței managerilor, ce este
exprimată în raport cu colegii, șefii și subordonații. Acest stil de management reflectă atitudinea managerului în
raport cu ceilalți.
Climatul de muncă și comportamentul subordonaților este influențat de stilul de management abordat de
manager. Un manager care abordează stilul autoritar se va lovi de problema respingerii din partea
subordonaților, agesivitatea față de ceilalți. De asemenea , un manager care practică stilul participativ
înregistrează rezultate mai bune în privința relațiilor cu subordonații și a acestora în raport cu colegii.
În general se întâlnesc foarte rar manageri care au un stil pur de management, fiind de obicei combinații de
stiluri în funcție de situațiile care se ivesc.
Indiferent de nivelul ierarhic în care se află managerul rolul acestuia este de a realiza funcțiile managementului
astfel încât firma să aibă profit și să funcționeze eficient.

1.2. Noțiuni generale privind marketingul firmei


Printre multele definiții ale marketingului se găsește si cea care afirmă că merketingul este "un 6 proces social
și managerial prin care indivizii sau 10 grupuri de indivizi obțin ceea ce le este necesar și 6 doresc prin
crearea, oferirea și schimbul de produse și servicii o anumită valoare", potrivit lui Philip Kotler.
O definiție acceptată general estea cea în care se 1 spune că marketingul este " știința și arta de a
convinge clienții să cumpere".
Pe scurt , marketingul se rezumă la definiția simplistă: " arta și știința de a vinde".
1.2.1. Funcțiile marketingului
Există numeroase modalități de abordare a funcțiilor de marketing și numeroase variante „găsite” de autorii
specializați în marketing.
Conform abordărilor recente există patru funcții, și anume: o funcție-premisă, o funcție-mijloc și două funcții-
scop.
1. Investigarea pieței şi a necesităților de consum (funcție-premisă).
În funcția-premisă se pun bazele orcărei activități de marketing a firmei. Aici se identifică informațiile pertinente,
ce vor ajuta la reducerea gradului de incertitudie al deciziilor manageriale. Prin această funcție se vor crea
metodele și tehnicile prin care se vor studia diferitele aspecte ale pieței în care acționează, sau urmează să
acționeze firma (ofertă, cerere, prețuri, aspecte economice etc.)
și/ sau nevoile de consum ale populației respective ținând cont de ierarhie, de manifestările nevoilor populației,
de raportul nevoie-consum, etc.

2. Conectarea dinamică a firmei la cerințele mediului său extern (funcție-mijloc).


Aceasta este funcția definitorie pentru spiritul marketingului, elementul central al activității de marketing ce are
în vedere plasarea clientului în cea mai importantă zonă a activității de marketing. Prin această funcție se
anticipează și se influențează evoluția mediului de acțiune a firmei, astfel încat valorificarea oportunităților
apărute va fi eficiantă.

3. Satisfacerea în condiții superioare a nevoilor de consum (funcție-scop).


Această funcție se bucură de rezultatele eficiente funcției precedente, finalizând astfel activitățile de marketing
axate pe client și pe satisfacerea acestuia, dar și pe rezultatele așteptate de conducerea firmei.

4. Maximizarea eficienței economice, a profitului (funcție-scop).


Cea de-a doua funcție scop și ultima funcție de marketing se definește ca fiind o „unealtă” folosită în scopul
obținerii profitului prin facilitarea comercializării tuturor produselor și evitării apariției stocurilor .

1.2.2. 11 Mixul de marketing

Mixul de marketing este definit ca fiind „ 4 setul de instrumente de marketing pe care o întreprindere le
utilizează pentru a-şi atinge obiectivele de marketing pe piața-țintă”. ( Kotler - Managementul
marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1997, pag. 143)
3 Mixul de marketing este format dintr-un set de instrumente bazate pe factori denumiți: „cei 4 P”. Această
denumire vine de la litera inițială a cuvântului ce definește factorul decisiv în viziunea vânzătorului despre
marketing.
Cei patru P sunt definiți astfel:
• Produs: Produsul este în centru atenției , acesta fiind unul dintre factorii importanți în activitatea unei entități
economice.
• Preț: Procesul de stabilire al prețului pentru un produs, inclusiv modificările și reducerile de preț prin care
trece acesta pe tot parcursul comercializării lui.
• Promovare: este realizată de reclama, relațiile publice pe care le are firma, publicitatea și vânzările personale,
și este caracterizatăde diferite metode de promovare al unui produs, brand sau entitate economică.
• Plasament sau distribuție: Se caracterizează prin modul în care produsul ajunge la client.

Aceste patru elemente , împreună, formează mixul de marketing și poate fi folosit pentru crearea unui plan
detaliat de marketing. Produsele de valoare redusă sunt cele care beneficiază în general de acest mix de
marketing deoarece este mult mai simplu să se plieze așteptărilor.

1.3. Elemente teoretice generale pivind managementul si marketingul internațional

Managementul internațional
Managementul internațional este o legătura interculturală deoarece permite și dezvoltă relațiile dintre mai multe
țări, dar și pentru că se ocupă cu observarea interacțiunilor dintre organizațiile care au culturi, comportamente
și valori diferite.
Managementul internațional se regăsește în teorie ca fiind o componentă importantă, dar și deosebită, în
același timp, în comparație cu celelalte componente ale managementului general. Managementul internațional
se ocupă de modalitățile de gestionare a principalelor societăți multinaționale.
Managementul global
Pentru multe din societățile multinaționale dezvoltate ce fac referire la piețele mondiale ca un întreg,
managementul internațional este mai de grabă denumit management global. Aceste societăți folosesc o
strategie globală, făcând abstracție de granițele și diferențele culturale și/sau culturale.
Managementul comparat
Managementul internațional nu ar trebui confundat cu managementul comparat, find vorba de domenii de studiu
diferite. Managementul comparat studiind comportamentul managerial și procesual al organizațiilor din diferite
culturi și diferențele dintre acestea raportate la factori diferiți de influență, dar și la rezultatele obținute în diferite
țări.
Managementul intercultural
Managementul intercultural are la bază cultura și are o abordare ce se bazează pe valorile fundamentale ale
unui grup social, o comunitate, reprezentând cea mai importantă parte a acelei organizații.
Managementul internațional este „managementul organizațiilor implicate în afaceri internaționale” adică in
„activități și tranzacții ce sunt desfașurate peste granițele a două sau mai multor țări”.
Managementul afacerilor este una dintre științele coducerii ( organizațiilor, întreprinderilor economice) și se
particularizează printr-un set de trăsături:
- Realizarea obiectivelor organizației
- Maximizarea profitului
- Comunicarea în afaceri într-un mod specific
- Ține cont de natura mediului în care firma dorește să se dezvolte.

Managementul afacerilor se concentrează asupra asigurării conducerii științifice astfel încât toate resursele
firmei( umane, financiare) să fie gesionate eficient pentru a putea produce beneficiile așteptate. În acest sens
se asigură ca riscurile ce apar atât din mediul intern( resursele), dar și din mediul extern( mediul în care
organizația își desfășoară activitatea) sunt evaluate corect și se aleg cele mai bune soluții pentru depășirea lor.

Internaționalizarea mediului de afaceri


Internaționalizarea mediului de afaceri s-a datorat expansiunii relațiilor economice pe plan global și a fost
realizată prin intermediul dezvoltării comerțului mondial, dar și prin creșterea proceselor de investiții în
strainătate.
Expansiunea relațiilor economice prin intermediul dezvoltării comerțului mondial s-a făcut remarcată începând
cu jumătatea secolului XIX, cand se practica liberul schimb.
Creșterea proceselor de investiții în străinătate s-a datorat, în primul rând, nevoii de internaționalizare a
producției cu ajutorul relațiilor economice.
Marketingul internațional
Marketingul este una dintre funcțiile managementului și face posibilă legătura dintre mediul intern reprezentat
de firma și mediul intern reprezentat de mediul în care aceasta își desfășoară activitatea, piața pe care
acționează.

CAPITOLUL II. Prezentarea firmei 5 S.C. Meli Melo Fashion SRL

2.1. Date generale referitoare la S.C. Meli Melo Fashion SRL

2.1.1. Scurt istoric al S.C. Meli Melo Fashion SRL

Meli Melo Fashion SRL este o firmă ce se ocupă cu comerțul bijuterilor și accesoriilor fashion pentru femei,
dar și cu cel al decorațiunilor pentru casă începând cu anul 2017.
Este o firmă românească ce și-a inceput activitatea în anul 1998, având doi fondatori și anume Hubert
Lermaraud și Stephane Dumas( singurul proprietar al afacerii în prezent). La început a fost un simplu proiect de
magazin de bijuterii deschis în centrul Bucureștiului care s-a bucurat de un real succes, datorită faptului că
piața era mai puțin competitivă la acel moment.
După cum spune patronul Meli Melo, denumirea înseamnă „ceva amestecat, bine îmbinat” precum accesoriile
fashion, bijuteriile, gențile și produsele decorative ce bucură mii de cliente zilnic.

2.1.2. Datele de identificare ale S.C. Meli Melo Fashion SRL

Meli Melo Fashion SRL este o societate cu răspundere limitată, cu sediul în București, având codul 8 CAEN
4778 – „Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate”.
Înregistrată în anul 2012, având numărul J40/1614/2012 în Registrul Comerțului şi Codul Unic de Înregistrare
RO29769909.

2.1.3. Misiunea, obiectivele și valorile S.C. Meli Melo Fashion SRL

О Misiunea firmei
Misiunea Meli Melo este aceea de a ajunge în topul pieței de bijuterii și accesorii fashion, și chiar lider în
următorii câțiva ani, pentru a putea veni în întâmpinarea cererilor și dorințelor clienților în ceea ce privește
portofoliul de activitate al firmei.

О Obiectivele firmei
• Meli Melo își propune ca obiectiv pe termen scurt(1-3 ani) deschiderea unor noi magazine în toate orașele
țării, fie proprii, fie prin franciză. În funcție de marimea orașului și de densitatea populației se vor deschide
magazine fashion, magazine deco, sau magazine de tipul concept store/ departament store (combinație între
primele două).
• Un alt obiectiv este internaționalizarea afacerii. Conducerea Meli Melo își propune dezvoltarea afacerii pe
piețele externe.
• Creșterea portofoliului de activitate prin introducerea de produse proprii este unul dintre obiectivele Meli Melo
Fashion. În prezent deține produse proprii în gama de accesorii pentru fete.

О Valorile Meli Melo Fashion:


• Respectul
• Onestitatea
• Pasiunea
• Persevereța
• Flexibilitatea

О Aria de acoperire a activității


Meli Melo detine cea mai mare rețea de magazine fashion din România, fiind prezentă din anul 2017 și în
segmentul de piață de decorațiuni pentru casă prin Meli Melo DECO.
Afacerea este prezentă în orașele mari ale țării, dar și în Serbia, Bulgaria și în Republica Moldova. Meli Melo
are în prezent 60 de magazine proprii deschise în 4 țări și un magazin deschis în franciză, în țară.
Meli Melo are 3 concepte diferite de magazin și anume clasicul magazin de fashion, magazinul de decoratiuni și
ceea ce se numește departament store( concept store) care îmbină primele două concepte.
Conducerea își propune ca până la finalul anului 2019 să deschidă magazine fashion și deco, atât în București,
cât și în orașele medii ale țării, din punctul de vedere al numărului de locuitori.

2.2. Stuctura organizatorică S.C. Meli Melo Fashin SRL


„ 3 Structura organizatorică a organizației reprezintă ansamblul persoanelor şi subdiviziunilor
organizatorice astfel construite încât să asigure premisele organizatorice în vederea stabilirii şi realizării
obiectivelor previzionate.”( 4 Nicolescu et Verboncu, 2008, p.229)
Cunoașterea și analiza 14 structurii organizatorice a unei firme sunt realizate prin cel mai utilizat mijloc și
anume 3 organigrama. Aceasta fiind definită ca „reprezentarea grafică a structurii organizatorice cu
ajutorul anumitor simboluri şi pe baza unor reguli specifice.”( Nicolescu et Verboncu, 2008, p.242).
2 În cadrul Meli Melo Fashion organigrama este de tip piramidal, iar relațiile stabilite sunt cele ierarhice,
funcționale, de cooperare şi de control.

Directorul General al firmei se află pe primul nivel ierarhic, acesta având în subordine urmatorii directori:
directorul de vânzări, directorul de marketing, directorul de resurse umane, directorul IT, directorul contabil.
Al doilea nivel ierarhic cuprinde directorii compartimentelor menționate anterior care, au în subordine
subdiviziuni organizatorice ca:șefi de zonă, asistenți de marketing, asistenți contabili.
Urmați de ultimul nivel ierarhic, și anume șefii de magazine, împreună cu consultanții de vânzări.

2.3. Evoluția firmei S.C. Meli Melo Fashion SRL

AN CIFRĂ DE AFACERI PROFIT NET NR DE SALARIAȚI


2018 73102096 6469253 307
2017 55829124 4938794 304
2016 39527957 4362277 189
2015 32585754 3590622 149
2014 10334973 1167124 117
2013 0 -1089 0
2012 0 -1555 0

Firma Meli Melo Fashion SRL a cunoscut o creștere în ceea ce privește cifra de afaceri, profitul net și bine-
înțeles numărul de salariați, în ultimii ani.
Se observă creșteri semnificative ale cifrei de afaceri între 2014-2015 cu 22.250.781 lei și 2016-2018 cu
33.574.139 lei( valori cumulate).
Aceste creșteri se reflectă automat și în valorile profitului ce au avut creșteri în perioadele: 2014-2015; 2017-
2018.
În perioada analizată numărul mediu de salariați a crescut lent cu excepția anului 2017, unde numarul mediu de
salariați a crescut cu 117. Acest lucru se datorează faptului că în același an a fost inaugurat Meli Melo Deco,
magazinul de decorațiuni pentru casă al brandului Meli Melo.

2.3.1. Evolutia cifrei de afaceri

Cum am spus și la punctul anterior se observă creșteri semnificative ale cifrei de afaceri între 2014-2015 cu
22.250.781 lei și 2016-2018 cu 33.574.139 lei( valori cumulate).
Valorile din ultima perioadă ( 2017-2018) sunt marcate de inaugurarea Meli Melo Deco, care a avut un real
success, și care a adus din plin beneficiul așteptat încă din primul an de funcționare.
AN CIFRA DE AFACERI
2018 73102096
2017 55829124
2016 39527957
2015 32585754
2014 10334973
2013 0
2012 0

2.3.2. Evolutia profitului


Profitul firmei Meli Melo Fashion este reprezentat individual în graficul de mai jos. Acesta a avut parte de
creșteri successive, mai mici sau mai mari. După cum am spus și mi sus aceste creșteri ale Cifrei de afaceri se
reflectă automat și în valorile profitului ce au avut creșteri în perioadele: 2014-2015; 2017-2018.

AN Profitul Net
2018 6469253
2017 4938794
2016 4362277
2015 3590622
2014 1167124
2013 -1089
2012 -1555

2.3.3. Evolutia numarului de salariati


În perioada analizată numărul mediu de salariați a crescut lent cu excepția anului 2017, unde numarul mediu de
salariați a crescut cu 117. Acest lucru se datorează faptului că în același an a fost inaugurat Meli Melo Deco,
magazinul de decorațiuni pentru casă al brandului Meli Melo.
AN Nr de salariati
2018 307
2017 304
2016 189
2015 149
2014 117
2013 0
2012 0

Capitolul III. Metode de îmbunătățire a firmei românești. Integrare în mediul internațional

3.1. Diagnosticarea activității firmei Meli Melo FASHION SRL

3.1.1. Analiza S.W.O.T. a Meli Melo FASHION SRL


Analiza S.W.O.T , un instrument adesea folosit pentru a observa situația actuală a unei entități economice,
folosită pentru înțelegerea mediului, atât cel intern, cât și cel extern firmei, pentru ca apoi situația să poată fi
manipulată astfel încât beneficiile să fie în favoarea firmei.
Specialiştii în domeniu apreciză că ,„ 2 analiza-diagnostic reprezintă un instrument managerial destinat să
asigure examinarea unui organism economic, în vederea identificării şi rezolvării probremelor cu care
acesta se confruntă. Analiza-diagnostic constituie, astfel, un procedeu care poate ajuta conducerea
întreprinderii să înțeleagă trecutul şi prezentul şi, totodată, să determine acțiunile de desfăşurat în viitor.”(
Cândea et Farcaş, 1998, p.33).
1 Termenul de „analiza S.W.O.T.” provine din engleză, și reprezintă abrevierea următorilor termeni:
- „strengths” – punctele tari;
- „weaknesses” – punctele slabe;
- „opportunities” – oportunități;
- „threats” – amenințări.

Punctele tari și punctele slabe se referă la mediul intern al societății și la elementele interne ce pot fi
controlate cu ușurință de companie. Pe de altă parte, oportunitățile și amenințările provin din mediul extern
, mediul în care societatea își desfășoară activitatea, cuprinzând elemente și factori ce nu pot fi controlați.
Analiza S.W.O.T. realizată la începutul proiectului, permite ca ideile noi să fie analizate și formate corect, ținând
cont de situația firmei, dar și de mediul înconjurător. Aceasta analiză se bazează strict pe analiza factorilor
actuali, nefiind capabilă de a realiza prognoză economică, și care nu se bazează pe factori viitori.

О Puncte forte
Punctele forte ale Meli Melo Fashion sunt următoarele:
o Personal bine instruit și calificat. Lucrătorii comerciali sunt imaginea firmei prin urmare, aceștia sunt instruiți
cum să vorbească cu clienții, cum sa se comporte în prezența lor, dar și a superiorilor și ce e cel mai important:
cum să vândă.
o Produse marcă proprie. Meli Melo are o gamă de genți pentru fetițe cu design propriu.
o Poziționarea magazinelor strategic, în zonele populate, pe străzi circulate.
o Existența site-ului web, clienții pot cumpăra produsele mai rapid și mai ușor.
o Oferirea unei game variate de produse, fashion și deco.
o Ofertele permanente pe site-ul web la diferite categorii de produse.
o Promoțiile cu diferite ocazii pe parcursul întregului an, în afara promoțiilor sezoniere, de care clientele pot
profita.

О Puncte slabe
Punctele slabe ale Meli Melo Fashion sunt următoarele:
o Valoarea adaugată foarte mare a tuturor produselor;
o Existența unor categorii de produse în cantitate mică, epuizabilă;
o Existența unui site web, depășit tehnologic, care nu raspundea cerințelor clienților;
o Lipsa personalului datorat numărului mic de noi recrutări sau faptului că persoanele recrutate nu trec de
perioada de probă;
o Stilurile diferite de conducere a managerilor, care uneori se contrazic valorilor firmei;
o Abordarea diferită a clienților în funcție de aspect și de zona de care aparține magazinul.

О Oportunități
Oportunitățile Meli Melo Fashion:
o Dezvoltarea pe piețele internaționale;
o Creșterea numărului de clienți;
o Crearea de noi locuri de muncă, atât în țară, cât și în țarile unde firma își desfășoară activitatea;
o Crearea unei mărci proprii de cosmetice;
o Creșterea numărului de produse „marcă proprie”.

О Amenințări
Amenințările firmei Meli Melo Fashion sunt:
o Puterea de negociere a clienților;
o Existența altor branduri concurente;
o Modificarea rapidă a mediului economic din țară;
o Modificarea mediului economic din afara țării, acolo unde activează sau unde se dorește activarea firmei;
o Lipsa de resurse umane necesare desfășurării activității.

3.1.2. Diagnosticarea economico-financiară a Meli Melo FASHION SRL

Principalii indicatori economici ai firmei Meli Melo Fashion SRL se găsesc prezentați în tabelul următor:
DENUMIRE INDICATORI 2016 2017 2018
1234
1 Indicatori din BILANT
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 431478 2089502 2362127
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 14588361 22845892 27891610
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri
etc.) 11450319 17353825 20246257
Creante 552194 1686181 2638320
Casa si conturi la banci 2585848 3805886 5007033
CHELTUIELI IN AVANS 934779 4057094 4330650

DATORII 11591326 19691708 18827759


13 VENITURI IN AVANS - - -
PROVIZIOANE - - -

CAPITALURI - TOTAL, din care: 4363292 9300780 15756628


1 Capital subscris varsat 1000 1000 1000
Patrimoniul regiei - - -

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


Cifra de afaceri neta 39527957 55829124 73102096
VENITURI TOTALE 40035452 56972514 74478558
CHELTUIELI TOTALE 34961519 51202015 66901327
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit 5073933 5770499 7577231
- Pierdere 0 0 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit 4362277 4938794 6469253
-Pierdere 0 0 12 0
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati 189 304 307
7 Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine
specializate 3 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, 9 in magazine specializate Comert cu
amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
*tabel preluat din: mfinante.gov.ro
După analizarea tabelului prezentat mai sus se pot constata următoarele:
О Cifra de afaceri are un trend crescător vizibil, cu + 16.301.167 lei în 2017 și cu + 17.272.972 lei în 2018;
О Conform indicatorilor bilanțieri anul cel mai benefic pentru firmă este 2018;
О Una din caracteristicile favorabile este că firma se dezvoltă pozitiv în cee ace privește Cifra de afaceri și
Profitul Net .

Reprezentările grafice ale principalilor indicatori financiari

Reprezentarea Cifrei de afaceri pe ultimii trei ani este următoarea:

Din reprezentare și din bilanț reiese că cifra de afaceri a avut o creștere cu 141% în 2017 față de anul
precedent, fapt datorat și integrării activităților de la Meli Melo Deco. În anul 2018 cifra de afaceri a crescut cu
130% față de 2017, o creștere procentuală mai mică dar importantă pentru situația firmei.

Reprezentarea veniturilor și cheltuielilor:

Din graficul alăturat observăm o creștere progresivă atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor firmei Meli Melo
Fashion SRL.
În cazul veniturilor se observă creștere cu 142% în 2017 față de anul anterior și o creștere cu 130% în 2018 față
de 2017. Raport destul de asemănător cu raportul cifrei de afaceri.
Cheltuielile cresc cu 146% în anul 2017 față de 2016. În anul 2018 se observă o creștere mai mica în raport cu
anul 2017 , și anume 130% .

Reprezentarea profitului net al Meli Melo Fashion SRL:

Conform graficului și datelor bilanțiere în ceea ce privește profitul net, creșterea este strâns legată de evoluția
veniturilor și cheltuielilor. Astfel în 2017 se observă o creștere cu doar 114% față de 2016, urmând ca în 2018
creșterea să fie vizibil mai mare decât în 2017, și anume 131%.

3.2. Metode de îmbunătățire a firmei românești

Pentru că se dorește expansiunea contiunuă a domeniului de activitate a firmei și în alte țări decât cele deja
bifate pe harta firmei este necesară o prefecționare continuă a firmei, a activității și a personalului acesteia.
Se propun câteva metode de îmbunătațire a firmei pentru a-i servi la integrarea mai ușoară în mediul extern.
1. În primul rând se poate îmbunătăți modul de recrutare. Din cauza numărului foarte mare de persoane care fie
renunță imediat după interviu, sau în timpul perioadei de probă, fie sunt refuzate în perioada de probă, firma are
de suferit în ceea ce privește personalul. În acest caz se poate îmbunătăți desfășurarea interviului, nivelul de
profesionalism al persoanei care ține interviul, dar și modul în care managerii se comportă cu persoanele nou
angajate.
2. Un alt element care poate fi îmbunătățit este salariul. Bine-înțeles că salariile sunt în funcție de nivelul
ierarhic la care se află salariatul, unde se adaugă bonusuri în funcție de performanță și de vechimea în firmă.
Cu toate acestea salariile sunt în unele cazuri mici, iar diferențele dintre angajații de același nivel ierarhic sunt
poate prea mari uneori. O metodă de îmbunătățire poate fi acordarea unui bonus pentru angajații din
magazinele mici care nu pot depăși o anumită valoare a încasărilor, și astfel nu pot obține salariu la fel ca un
angajat al unui magazin mare, cunoscut, cu venituri mari.
3. Pentru că în prezent există magazine Meli Melo Fashion care nu își realizează profitul, pentru care
cheltuielile cu chiria, utilitățile, persoanele angajate de multe ori nu depășesc veniturile lunare și chiar anuale se
poate aborda:
О Fie schimbarea managerului pentru o perioadă de timp pentru a se calcula diferența rezultatelor, dacă există;
О Fie adăugarea unor campanii de marketing pentru a spori veniturile;
О Fie ca ultimă variantă să se închidă, urmând relocarea acestuia într-un loc apropiat, dar cu un flux mai mare
de clienți.
4. Anumite categorii de produse se caută mult timp după ce stocurile s-au terminat. Se recomandă ca pentru
produsele de o valoare crescută dar care sunt cautate să se încerce să se refacă stocurile pentru a fi vândute
în continuare. Să se meargă pe premisa „vindem ce se cere”. În general firma ține cont de părerile clienților,
însă se mai întâmplă să existe categorii de produse care sunt cerute, dar nu se aduc spre vânzare. Se cere o
reacție rapidă la cererile clienților pentru categoriile de produse cu preț ridicat.
5. Pentru că site-ul web nu este actualizat și nu oferă posibilitatea unei comande simple și rapide nu aduce
profit pe cât se așteaptă. Metoda de îmbunătățire poate fi colaborarea cu o firmă ce poate aduce site-ul web la
nivelul așteptărilor clienților. Pentru că tehnologia evoluează rapid și economia trebuie să facă la fel, astfel că
necesitatea unui site web care să permită vizionarea produselor sortate, care să fie adaptat fiecărei țări în care
firma activează.
6. Una dintre metodele de îmbunătățire a firmei poate fi crearea de posturi noi prin divizarea activităților din
cadrul firmei. Pentru că la nivelul ierarhic inferior angajații sunt nevoiți să facă activități care, deși nu sunt în fișa
postului, țin de buna-desfășurare a activităților din firmă se poate ține cont de crearea unor posturi care au ca
scop rezolvarea acelor activități.
7. Strategia de marketing ar putea fi îmbunătățită prin creșterea numărului de spot-uri publicitare, prin frecvența
publicări, sau prin publicarea la TV la posturi cu rating mare. În prezent firma deține conturi în rețelele online
care ajută la creșterea publicului țintă( contul de Instagram care este urmărit de aproximativ 13.000 de
persoane, iar cel de Facebook cu aproximativ 228.000 de urmăritori).
8. Crearea produselor „marcă proprie” este un mod sigur de diferențiere pe piață și astfel se poate câștiga
avantajul competitiv. Cu cât gama de astfel de produse își mărește orizonturile cu atât firma poate câștiga
avantaj față de competitorii direcți.
9. Crearea unei strategii de preț adaptată tuturor clienților, care să cuprindă de la prețurile accesibile, până la
prețurile raportate „produselor exclusive”. Practicarea acestei strategi ar putea crește numărul de potențiali
cumpărători, astfel crescând profitul firmei.

Concluzii

Situația economică mondială se modifică rapid având în vedere ultimele evenimente, iar entitățile economice
sunt „forțate” să se „muleze” în funcție de modificările care intervin pe parcursul desfășurării activitătii dacă vor
să reziste în „jocul economic”, în special cele care se ocupă cu comerțul cu amănuntul.
Conform evoluției cifrei de afaceri și a profitului net din perioada 2017-2018, reiese că încluderea segmentului
de decorațiuni pentru casă a avut efecte benefice asupra bilanțului firmei.
Meli Melo a continuat inaugurarea noilor magazine și plănuiește inaugurarea multor altora în următorii 5 ani.
Conducerea Meli Melo Fashion este orientată pe „cucerirea de noi teritorii” prin încredere, rezistență la factorii
negativi și perseverență.
Ca o ultimă concluzie se poate spune că firma Meli Melo a rezistat în timp la factorii dăunători externi și interni
cu încredere în forțele proprii și cu convingerea că mereu este loc de „mai bine”.