Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

DATA: 27.03.2014
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
CLASA: Pregătitoare F
PROPUNĂTOR:
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: De la Pământ la Soare
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
ACTIVITĂŢI INTEGRATE: Matematică şi explorarea mediului, Dezvoltare personală, Arte vizuale și abilități practice
SUBIECTUL LECŢIEI: Povestire după imagini (Acte de vorbire – a formula idei)
TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoştinţelor însuşite anterior

COMPETENŢE SPECIFICE:

Comunicare în limba română:


1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
1.2. Identificarea unor mesaje variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar;
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar;
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar;

Matematică şi explorarea mediului:


1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-31
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea/ estimarea duratelor unor evenimente familiare

Dezvoltare personală:
1
2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară.

Arte vizuale și abilități practice:


2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

CLR
O1 - Să despartă corect cuvintele în silabe, precizând numărul acestora;
O2 – Să identifice sunetul iniţial sau final în cel puţin două cuvinte date;
O3 - Să formuleze cel puţin o propoziţie cu cuvintele date;
O4 - Să formulize cel puțin două enunțuri pe baza imaginii date, pentru a realiza o scurtă povestire;
O5 – Să transcrie cel puțin un enunț din cele date, prin intuirea literelor de tipar cunoscute;

MEM
O6 - Să efectueze cel puțin o operație de adunare/scădere cu 1-5 elemente în concentrul 0-31;

DP
O7 - Să enumere cel puţin două reguli de comportare şi comunicare în clasă;

AVAP
O8 – Să decoreze suportul de carton utilizând elemente grafice învățate.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: caietul de lucru, fişe de lucru, puzzle-uri, farfurii de carton.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
RESURSE TEMPORALE: 35 minute de curs + 15 minute activităţi liber alese, recreative
2
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale.

BIBLIOGRAFIE:
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV” - program
de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învătământul primar;
 MECTS- Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;

3
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Strategii
Nr. Ob.
Etapele lecţiei Conţinut – activităţi de învăţare Metode şi Mijloace de Moduri de Evaluare
crt. op.
procedee învăţământ organizare

 Pregătirea materialelor necesare.


 Crearea climatului optim desfaşurării conversaţia calendarul frontal
activităţilor propuse. naturii
Întâlnirea de dimineaţă - învățătoarea şi
copiii, aşezaţi în semicerc, se salută.
Se identifică elevii prezenţi şi cei absenţi,
se numără fetele, băieţii, apoi toţi elevii.
Se completează calendarul naturii (repere
Moment temporale: anotimpul, ziua din săptămână,
1.
organizatoric data, luna, anul, starea vremii) de către un
elev. Exerciții de orientare în timp:
O6 Daca astăzi suntem în data de 27 martie,
în ce data am fost ieri?
Daca astăzi este joi, peste câte zile va fi
duminică?
Câte zile ma sunt până la sfârșitul lunii?
O7 Se reamintesc regulile de comportare şi de Regulile
comunicare în clasă. clasei
În dimineaţa aceasta, Bocănilă vrea să vă conversaţia Iepurașul
comunice ceva. Dar e atât de emoţionat, jocul didactic Bocănilă frontal observarea
Captarea atenţiei
2. încât povestirea lui a ieşit... aiurită. sistematică
Descâlciţi mesajul şi aflaţi ce a vrut să vă
spună el. (Anexa1)

4
Elevii sunt anuntati că astazi vor trebui să-i
Anunţarea temei dovedească lui Bocănilă că ştiu să se conversaţia frontal
3.
şi a obiectivelor exprime corect, să se joace cu cuvintele, cu
silabele şi cu sunetele și să povestească.
4. Dirijarea învăţării O1  Bocănilă crede că voi nu știți câte silabe
are numele său. Care este a treia silabă
din numele lui? Ce sunete se aud în a doua conversația Iepurașul frontal
silabă? explicaţia Bocănilă observarea
O2 Ce îi place lui Bocănilă să mănânce? jocul didactic sistematică
(morcovi). Cu ce sunet începe cuvântul
O3 morcovi? Alcătuiți o propoziție despre
morcovi. Câte cuvinte are propoziția?
Care este al doilea cuvânt?
Bocănilă are o poză cu fratele lui. Și voi o conversația
aveți. Copiii vor fi îndrumați să deschidă Caietul de
caietul la pagina 21. Se intuiește imaginea lucru
(Cum îl cheamă pe fratele lui Bocănilă?
Ce face el? Cu cine este? Când e făcută
poza? În ce anotimp? De unde ne dăm frontal
seama? Cum îi cheamă pe copii? Ce fac
ei? De ce?
O4 Cu ajutorul întrebărilor, copiii sunt dirijați povestirea individual aprecieri
să povestească imaginea. verbale
Obţinerea Copiii vor completa în caiete urările de explicaţia Caietul de individual aprecieri
5. O5 Paște. exerciţiul lucru verbale
performanţei

Copiii vor asambla puzzle-uri cu imagini puzzle-uri, Observarea


Activități în O8 de Paște, vor decora farfurii cu semne joc didactic farfurii de pe grupe sistematică
6.
completare grafice, vor rezolva rebusuri sau “Careul carton, fișe
magic”. rebus

5
ANEXA 1

Aseară, pe când începuse să se întunece şi apăruse soarele pe cer, am trecut pe la


prietenul meu, Ursul. Acesta tocmai lua micul dejun. M-a poftit alături de el să mănânc din
preparatul special al albinelor, care le place mult urşilor: laptele. Am petrecut o dimineață
minunată împreună. La plecare, i-am mulțumit și i-am urat „Bună dimineața!”

6
ANEXA 2

7
ANEXA 3

C O U Ă S R O
C M O R C O V
P U H C O Ș F
T F E T I Ț Ă
F L O R I E D
I E P U R E M

C O U Ă S R O
C M O R C O V
P U H C O Ș F
T F E T I Ț Ă
F L O R I E D
I E P U R E M

S-ar putea să vă placă și