Sunteți pe pagina 1din 3

număr de utilaje utilaje consumatoare de energie electrica consumul total de energie electrică, kwh/zi

1 1 54
2 2 25
1 3 32
14 4 62
1 5 52
2 6 14
3 7 17
C o n s u m u l d e e n e r g ie e le c t r ic ă , k w h / z i
energie electrică, kwh/zi

Diagrama consumului total de energie electrică, kwh/zi


70
60
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6

Utilaje consumatoare de energie


rică, kwh/zi

6 7

Utilaje consumatoare de energie electrică