Sunteți pe pagina 1din 2

MAI -MULT –CA –PERFECTUL

ŞTIU

De peste douăzeci de ani de când vânduse cârciuma de la noi din sat, de la Omida, şi se
mutase, în sfârşit, la oraş, unchiul Tone stătuse zi de zi, seară de seară, pe acelaşi scaun tare, cu
coatele rezemate de aceeaşi tejghea de pe care se ştersese de mult vopseaua.
Z.Stancu, Pădurea nebună

 Verbul la mai- mult- ca -perfect exprimă o acţiune trecută care s-a îndepliniat înaintea
altei acţiuni trecute.

DESCOPĂR

La mai -mult-ca- perfect verbele primesc terminaţiile –sem, -seşi, -se, -serăm, -serăţi, -seră
La fiecare conjugare, terminaţiile se adaugă unei părţi cu care se alcătuieşte şi perfectul simplu.

I cântasem, cântaseşi, cântase, cântaserăm, cântaserăţi, cântaseră


II văzusem, văzuseşi, văzuse, văzuserăm, văzuserăţi, căzuseră,
III făcusem, făcuseşi, făcuse, făcuserăm, făcuserăţi, făcuseră
zisesem, ziseseşi, zisese, ziseserăm, ziseserăţi, ziseseră
IV vorbisem, vorbiseşi, vorbise, vorbiserăm, vorbiserăţi, vorbiseră

1. Conjugă verbele a scrie, a spune, a merge, a crea, a lua, şi a citi la perfectul simplu şi la mai-
mult -ca -perfect.

2. Analizează verbele din textele următoare arătând: conjugarea, modul, timpul, persoana şi
numărul.

a) George căzuse jos leşinat. A doua zi dimineaţă un nou atac; nemţii respinseră foarte slab şi ruşii
ocupară poziţii la nici o sută de metri de pivniţă. George uitase tot ce se petrecuse în noaptea
aceea. Ca prin vis auzi o voce aspră. T.Popovici, Setea

b) Cucoşul alb, cu găinile lui, ieşise pe tăpşanul de din dosul casei.


Cum scurma aşa, cucoşul îşi auzi tovarăşele şoptind. Ridică semeţ capul şi, merse drept înainte,
de parcă cealaltă, vrăjmaşul negru se proptise, gata de luptă. Găinile se opriră, înţeleseră că
aveau ceva de privit. Em. Gârleanu, Luptătorii

c) Abia scăpă vorba, şi caii lor speriaţi o tuliră la fugă de unde veniseră.
B.Şt. Delavrancea. Stăpânea odată
d) O stâncă ameţitor de înaltă şi dreaptă ca un perete căzuse, parcă, năprasnic şi tăiase capul pe care
urcam la deal. C.Hogaş , Pe drumuri de munte

APLIC

1Completează coloanele libere cu mai-mult- ca perfectul verbelor date la pers a II-a şi a III-a
singular

Infinitivul Mai-mult –ca –perfect Infinitivul Mai-mult –ca –perfect

a observa a pune
a dezlega a citi
a vedea a obosi
a revedea a hotărî
a face a doborî

2.Completează locurile libere cu mai-mult- ca- perfectul verbelor indicate înaintea textului.
a) a bate, a face, a trimite, a zice
„ Un boier sluga-şi …………………………
Pentru vina ce-i ………………..............
Că-ntr-un loc îl ………………………………..
Şi- nvăţându-l îi ……………………………..
Adevărul să nu spuie,
Ci o minciună să spuie. Aanton Pann, Minciuna şi adevărul

b) a da, a cere, a îndrăzni


Mama-mi ……………………două pere, una pentru mine, alta pentru Huţu. Eu le-am păstrat pe
amândouă pentru dânsul, dar am plecat plângând de la şcoală fiindcă el nu le…………………de
la mine, iar eu nu …………………………………….să i le dau.
I.Slavici , Budulea Taichii

3.Construieşte propoziţii cu predicatul exprimat prin verbele a duce, a spune şi a scrie la mai-
mult- ca- perfect şi la perfect simplu, persoana a III-a sg.