Sunteți pe pagina 1din 2

ÎNȚELEGEREA TEXTULUI

Ţestoasa cea mândră

O ţestoasă locuia lângă un pârâu. Cât era ziulica de lungă, stătea tolonită pe un buştean.
Văzând cum zboară raţele în văzduh, şi-a dorit să facă ceva nou. Şi-a dorit să zboare şi ea.
Curând nişte raţe au venit înotând, până aproape de buşteanul pe care stătea ţestoasa .
- Raţelor, fiţi bune şi învăţaţi-mă să zbor, a spus ţestoasa.
- Nu te putem învăţa, au spus raţele. Tu nu ai aripi. Locul tău este în pârâu.
- Ba mă puteţi învăţa să zbor, a spus din nou ţestoasa. Două raţe să apuce cu ciocurile
lor acest băţ. Eu mă voi ţine strâns cu dinţii de mijlocul băţului şi voi mă veţi purta
astfel în zbor.
Raţele au prins băţul cu ciocurile şi ţestoasa s-a prins strâns de el, cu gura.
- Să nu-ţi deschizi gura, au zis raţele. Altfel, vei cădea pe pământ.
- Nicio grijă, a zis ţestoasa.
Raţele şi-au luat zborul şi s-au înălţat foarte sus, în văzduh.
Ţestoasa era purtată de ele.
Când treceau pe deasupra unui oraş, nişte oameni au zărit raţele şi ţestoasa. Unul din ei a
zis:
- Cine o fi înţeleptul care s-a gândit la aşa ceva?
Aceasta a făcut-o pe ţestoasă să se simtă mândră.
- Eu sunt , a răspuns ea.
Dar, când şi-a deschis gura să vorbească, a căzut pe pământ.
Şi această aterizare a însemnat sfârşitul vieţii pentru ţestoasa cea mândră.

Răspunde la întrebări:

1. De ce a vrut ţestoasa să zboare ?


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Cum credea ţestoasa că va putea zbura ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Ce au avertizat-o raţele pe ţestoasă să nu facă ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. De ce şi-a deschis ţestoasa gura ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Ce învăţătură ai desprins din această povestire?

S-ar putea să vă placă și