Sunteți pe pagina 1din 2

I.

( Alege răspunsul corect:


1.În enunţul: „ Propunerea lor ne-a surprins ”, pronumele lor este:
a .personal, cu funcţie sintactică de atribut pronominal;
b. personal, cu funcţie sintactică de complement indirect;
c. posesiv, cu funcţie sintactică de atribut pronominal.
2.Pronumele personal -l (Aş vrea să-l întreb pe Dan dacă vine mâine la petrecere) are
funcţia sintactică de:
a. complement direct;
b. complement indirect;
c. atribut pronominal.
3.Cuvântul ta (Soluţia ta este cea mai bună) este:
a. pronume personal;
b. pronume posesiv;
c. adjectiv pronominal.
4.Cuvântul acei (I-am lăudat pe acei copii) este:
a. pronume demonstrativ de depărtare;
b. pronume demonstrativ de apropiere;
c. adjectiv pronominal demonstrativ.

II. Citeşte fiecare dintre afirmaţiile următoare şi încercuieşte litera A, dacă o consideri
adevărată sau litera G, dacă o consideri greşită:
A G În enunţul: „Moştenirea alor mei este substanţială”, pronumele alor mei
îndeplineşte funcţia sintactică de atribut pronominal.
A G Pronumele personal el( se ţineau după el) este în cazul acuzativ.
A G Pronumele personal i- ( nu i-a dus dincolo) are funcţia sintactică de complement
indirect.
A G Cuvântul aceşti ( Prietenii mei sunt aceşti copii ) are funcţia sintactică de
atribut adjectival.
A G În enunţul: „Pe aceeaşi ulicioară te-am revăzut mereu”, cuvântul aceeaşi este
pronume demonstrativ de identitate.

III. Completaţi punctele de suspensie cu răspunsurile potrivite:


a) În enunţul:„A trăit toată viaţa în umbra celuilalt”,pronumele demonstrativ este în
cazul…………………
b) Pronumele demonstrative şi posesive devin…………………………atunci când
determină un substantiv, acordându-se cu acesta în gen,număr şi caz.
c) În versul: „De a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi” (Mihai Eminescu),
pronumele lor îndeplineşte funcţia sintactică de…………………………..
d)În versurile: „Al meu e cântul ce-n pustie / neputincioasă jale-şi plânge” (O.
Goga), cuvântul subliniat are valoarea morfologică de………………şi funcţia
de............................................

IV. Precizează cazul şi funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate:


Ai mei lipsesc.
Vina a fost a mea .
Lupta contra celorlalţi este aprigă.
Vorbeşte asemenea alor săi.

V. Alcătuieşte enunţuri în care pronumele demonstrativ fiecare să îndeplinească


următoarele funcţii sintactice:
a. complement indirect în dativ;
b. atribut pronominal genitival;
c. nume predicativ în nominativ.

VI. Construieşte câte un enunţ în care al său, acesta , să fie pronume şi apoi adjective
pronominale.