Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.2.c.

Următoarea unitate de învățare


Din perspectiva noilor achiziții asupra modului de proiectare corectă în urma
participării la cursul CRED voi modifica proiectarea U.Î. ”Tipuri de reacții chimice.
Reacția de schimb.” Astfel: lecțiile vor fi separate printr-o linie orizontală. Fiecare lecție
va fi corelată cu conținutul, competențele specifice vizate, activitățile de învățare asociate
fiecărei competență specifică, resurse și forme de organizare a clasei, modul de evaluare
și asigurarea feed-back-ului la fiecare oră.
În funcție de specificul colectivului de elevi și de resursele avute la dispoziție,
pentru fiecare lecție din unitatea de învățare menționată mă voi concentra pe 1-2
competențe specifice la care voi adapta activități de învățare atractive, interactive,
centrate pe elev, cu implicarea activă a elevului.
Proiectarea unei unități de învățare este imaginea formală și informală a desfășurării
fiecărei ore de chimie.

S-ar putea să vă placă și