Sunteți pe pagina 1din 4

Profesor: MIHAI GEORGIANAIRENA

An şcolar 2022-2023 Biologie, clasa a VI-a, 2 ore / săpt.


Conf. Ordin M.E.N. nr. 3393 / 28.02.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An școlar 2022-2023

NR. UNITĂŢI DE INVĂŢARE NR.


CRT. COMPETENŢE CONŢINUTURI ORE SAPT OBS
SPECIFICE

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Recapitularea notiunilor din clasa a V-a Modul I


Prezentarea manualului 1 S1 S1-S7
5IX-21X

1.1. ORGANISMUL – UN TOT UNITAR


1.2. Organismele vii – caracteristici şi alcătuire 1 S1
1.3. Organismul unei plante superioare
2.1.  Organe vegetale 1 S2
2. ORGANISMUL-  Ţesuturi vegetale 2 S2-S3
UN TOT UNITAR  Celula vegetală 1 S3
Organismul unui mamifer şi al omului
 Sisteme de organe şi organe 1 S4
 Ţesuturi animale 2 S4-S5
 Celula animală 1 S5
Să experimentăm – lucrare practică !
Recapitulare 1 S6
Evaluare 1 S6

3. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE ÎN 1.1. HRĂNIREA


LUMEA VIE 1.2. Hrănirea plantelor şi animalelor – generalităţi 1 S7
1.3. Hrănirea la plante Modul II
2.1.  Frunza – structura externă şi internă, rolul cloroplastelor şi al S8-S15
stomatelor 2 S7-S8 31X-22XII
 Fotosinteza – etape, importanţa ei în natură 1 S8
 Influenţa factorilor de mediu asupra fotosintezei 1 S9

Hrănirea la animale
 Sistemul digestiv la om 2 S9-S10

 Digestia la om 2 S10-S11
2.2.
3.1.  Adaptări ale digestiei şi organelor digestive la diferite vertebrate în 1 S11
3.2. funcţie de regimul de hrană
 Alte tipuri de hrănire în lumea vie (saprofită, parazită, plante 2 S12
carnivore)
Să experimentăm – lucrare practică ! 1 S13
Recapitulare 1 S13
Evaluare 1 S14

RECAPITULARE ŞI EVALUARE
1.2.  Fişe de recapitulare 1 S14
2.1.  Portofoliu
4.1.
1.1. RESPIRAȚIA
1.2. Respirația la plante 1 S15
FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE 1.3.  Respiraţia aerobă şi respiraţia anaerobă 1 S15
4. ÎN LUMEA VIE 2.1.  Influența factorilor interni și externi asupra respirației 1 S16
2.2. Modul III
3.1. Sistemul respirator la om S16-S20
3.2.  Sistemul respirator la om 2 S16-S17 9I-10II
4.1.  Respirația la om 1 S17
 Respirația în diferite medii de viață 1 S18

Să experimentăm – lucrare practică ! 1 S18


FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE Recapitulare 1 S19
ÎN LUMEA VIE 1.1. Evaluare 1 S19
5. -CIRCULAŢIA- 1.2.
1.3. CIRCULAŢIA
2.1. Circulaţia la plante
2.2.  Absorbția sevei brute şi rolul perişorilor absorbanţi 1 S20
3.1.  Circulația sevei brute și a sevei elaborate prin plantă
3.2.  Influența factorilor de mediu asupra absorbţiei şi circulaţiei apei şi sărurilor 1 S20
4.1. minerale
 1 S21
Circulaţia la animale
 Mediul intern și compoziția sângelui 1 S21 Modul IV
 Grupele de sânge 1 S22 S21-S27
 Sistemul circulator sanguin la om 2 S22-S23 20II-6IV
 Circulația sângelui la om 2 S23-S24
 Particularități ale circulației la vertebrate 1 S24
Să experimentăm – lucrare practică ! 1 S25
Recapitulare 1 S25
Evaluare 1 S26

FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE
ÎN LUMEA VIE 1.1. EXCREŢIA
6. -EXCREŢIA- 1.2. Excreţia la plante 1 S26
1.3.  Transpiraţia la plante
2.1. Excreţia la animale
2.2.  Sistemul excretor la om 2 S27
3.1.  Excreția la om 1 S28 Modul V
3.2.  Adaptări ale excreției la medii diferite de viață 1 S28 S28-S35
4.1. 19II-16VI
Să experimentăm – lucrare practică ! 1 S29
Recapitulare și evaluare 1 S29
RELAŢII ÎNTRE
FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE 1.1.
7. 2.1.  Relații între funcțiile de nutriție 1 S30
2.2.
3.1.
ELEMENTE DE IGIENĂ ŞI 3.2.
DE PREVENIRE A 4.1.
ÎMBOLNĂVIRI  Starea de sănătate, agenții patogeni și factorii poluanți 1 S30
LOR 1.1.  Reguli de igienă personală 1 S31
8. 1.3.  Comportamente cu risc asupra stării de sănătate 1 S31
2.2.  Comportamente responsabile în situații de urgență 1 S32
RECAPITULARE 4.1.
ŞI EVALUARE FINALĂ 4.2. Recapitulare finală :
-Fişe de recapitulare 2 S32-S33
-Portofoliul
9. -Proiect de grup.
1.1. Evaluarea finală – testarea finală 2 S33-S34
2.1. 2.2.
3.2. Oră la dispoziția profesorului 1 S34
4.1.
Scoala altfel S35

Săptâmăna verde S36

S-ar putea să vă placă și