Sunteți pe pagina 1din 5

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

ŞTIINŢE

I Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice


ştiinţelor naturii

1.1să identifice relaţii între părţile componente ale unui sistem studiat
1.2să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător
1.3să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile
componente ale unui sistem şi/sau dintre sistemele studiate
1.4*să formuleze ipoteze pe baza utilizării unor procedee de natură ştiinţifică

II Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi


explorare / investigare a realităţii, folosind instrumente şi procedee specifice

2.1să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură


2.2să pună în evidenţă regularităţi ale fenomenelor pe baza măsurătorilor
efectuate, prezentând adecvat rezultatele
2.3să realizeze experimente simple pe baza unor ipoteze date
2.4să aplice procedee de natură ştiinţifică în activitatea proprie
2.5*să reprezinte prin modele aspecte familiare din mediul înconjurător

III Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru


menţinerea unui mediu natural echilibrat, propice vieţii

3.1să conştientizeze efecte ale mediului înconjurător asupra propriului organism;


3.2*să aprecieze importanţa protejării propriului corp faţă de factori dăunători
din mediu;

1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ (ANUALĂ)

SEMESTRUL I

Varianta de manual: Autori: Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Ioana Ghimbaş, Editura Aramis 2006
SEMESTRUL I: 1 oră / săpt. X 17 săpt. = 17 ore

OBIECTIVE DE
NR.
NR. UNITĂŢI DE REFERINŢĂ
CONŢINUTURI DE SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE COMPETENŢE
ORE
SPECIFICE
• Grădina
• Pădurea
Medii de viaţă şi relaţii 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Săpt.
1 • Balta 5
de hrănire 2.4 I–V
• Recapitulare
• Evaluare
2 Cicluri de viaţă. 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; • Ciclul de viaţă la plante, 5 Săpt.
Apărare şi adaptare 2.3 fluturi şi broaşte VI – X
• Ciclul de viaţă la oameni
• Reacţii de apărare şi
adaptare la lumină

2
• Recapitulare
• Evaluare
• Apa
• Solul
• Resurse ale subsolului.
Săpt.
3 Resurse naturale 1.1; 1.3; 3.1 Combustibili. 6
XI – XVI
• Resurse naturale de hrană
• Recapitulare
• Evaluare
Caracteristici şi
1.1; 2.2; 2.3; 2.4; Săpt.
1 proprietăţi ale • Volumul corpurilor 1
3.1 XVII
corpurilor

3
SEMESTRUL II
Varianta de manual: Autori: Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Ioana Ghimbaş, Editura Aramis 2006
SEMESTRUL I: 1 oră / săpt. X 17 săpt. = 17 ore

OBIECTIVE DE
NR.
NR. UNITĂŢI DE REFERINŢĂ
CONŢINUTURI DE SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE COMPETENŢE
ORE
SPECIFICE
• Masa corpurilor. Echilibru
şi cântărire
• Proprietăţi şi utilizări ale
Caracteristici şi metalelor
1.1; 2.2; 2.3; 2.4; Săpt.
1 proprietăţi ale 6
3.1 • Magneţi I – VI
corpurilor
• Circuitul electric simplu
• Recapitulare
• Evaluare
2 Sistemul nostru solar. 1.1; 1.3; 2.2; 2.3; • Soarele şi planetele din 5 Săpt.
Lumina 2.4; 3.1 Sistemul nostru solar VII – XI
• Surse de lumină.
Vizibilitatea corpurilor.
Umbra.
• Curcubeul. Culoarea
corpurilor.
• Recapitulare

4
• Evaluare
• Mişcare şi repaus
• Forţe care determină
Transformări ale mişcarea corpurilor
Săpt.
3 corpurilor şi 1.1; 1.2; 2.1; 3.1 • Transformări ale 5
XII – XVI
materialelor materialelor
• Recapitulare
• Evaluare
Săpt.
4 Recapitulare finală • 1
XVII