Sunteți pe pagina 1din 9

FILIERA: TEORETICĂ

PROFIL: REAL
SPECIALIZARE/CALIFICARE: ŞTIINŢE ALE NATURII
DISCIPLINA: BIOLOGIE APROBAT
ANUL ȘCOLOAR: 2019-2020 DIRECTOR HUMELNICU DELIA
CLASA a X-a A
NR. ORE/SĂMPTĂMÂNĂ: 2
PROFESOR: TĂTARU LĂCRĂMIOARA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I-15 SĂPTĂMÂNI

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă- Observaţii


crt ore mâna
1 Recapitulare , Prezentarea manualului si a programei 1 S1: 9-13.09.2019
prezentarea
manualului si a
programei
2 I. Ţesuturi vegetale şi 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Ţesuturi vegetale: embrionare, definitive. 2 S1,2: 9-20.09.2019
animale 3.2 4.1 4.2
Efectuarea de preparate microscopice cu 1 S2: 16-20.09.2019
secţiuni prin organe vegetale şi observarea
lor la microscop (Lucrare practică)

1
Ţesuturi animale: epitelial, conjunctiv 2 S3: 23-27.09.2019
Ţesuturi animale: muscular, nervos 2 S4: 30.09-5.10.2019
Punerea în evidenţă a diferitelor tipuri de
ţesuturi la microscop (Lucrare practică)
3. II. Structura şi 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Nutriţia autotrofă: Frunza (structură, rol). 1 S5: 7-11.10.2019
funcţiile 3.2 4.1 4.2 Observaţii asupra morfologiei frunzei,
fundamentale ale efectuarea de secţiuni şi observarea lor la
organismelor vii microscop (Lucrare practică)
Fotosinteza: ecuaţie chimică, etape, 2 S5,6: 7-18.10.2019
Funcţii de nutriţie : importanţă, influenţa factorilor de mediu
asupra intensităţii fotosintezei;
Nutriţia Evidenţierea necesităţii CO2,
evidenţierea producerii O2, evidenţierea
substanţelor organice produse prin
fotosinteză. Demonstrarea prezenţei
pigmenţilor clorofilieni în organele verzi
(Lucrare practică)
Chemosinteza: bacterii, 1 S6: 14-18.10.2019
chemosintetizatoare, importanţa
Nutriţia heterotrofă: Heterotrofia la fungi 1 S7: 21-25.10.2019
şi la plante
Nutriţia mixotrofă la plante (plante 1
semiparazite şi carnivore)
Nutriţia simbiontă. 1 S8: 28.10-1.11.2019
Digestia la animale (intra- şi extracelulară) 2 S8,9: 28.10-8.11.2019
Sistemul digestiv la mamifere: tub digestiv
şi glande anexe (componente – localizare,

2
morfologie) şi rolul lor in digestia chimică a
alimentelor. Evidenţierea activităţii
enzimelor din salivă şi a rolului bilei
(Lucrare practică)
Particularităţile structurale si funcţionale 1 S9: 4-8.11.2019
ale sistemului digestiv la vertebrate

Boli ale sistemului digestiv la om (gastrita, 1 S10: 11-15.11.2019


ulcer gastroduodenal, toxiinfecţii
alimentare, apendicita acută, hepatită
virală acută) – manifestări, cauze şi
prevenire
4 Respiraţia 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Respiraţia. Respiraţia anaerobă (ecuaţia 1
3.2 4.1 4.2 chimică, localizare, exemple, fermentaţii)
Respiraţia aerobă (ecuaţia chimică, 1 S11: 18-22.11.2019
localizare)
Respiraţia la plante - evidenţiere; influenţa 1
factorilor de mediu
5 Recapitulare ţesuturi, 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Fişe de recapitulare, portofolii etc. 1 S12: 25-29.11.2019
funcţiile de nutriţie 3.2 4.1 4.2
(pentru teză)
6 Evaluare (teza I) 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Teste sumative TEZA 1
3.2 4.1
7 Respiraţia 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Respiraţia la animale. Sistemul respirator 1 S13: 2-6.12.2019
3.2 4.1 4.2 la mamifere: căi respiratorii, plămâni –
localizare, structură
Mecanismul respiraţiei pulmonare – 1
inspiraţie, expiraţie, volume respiratorii la

3
om. Evidenţierea respiraţiei celulare.
(Lucrare practică)
Particularităţi structurale şi funcţionale ale 1 S14: 9-13.12.2019
sistemului respirator la vertebrate
Boli ale sistemului respirator la om 1
(bronşita, laringita, astm bronşic,
pneumonie, TBC) - manifestări, cauze,
prevenire.
8 Recapitulare funcţiile 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Fişe de recapitulare, portofolii etc. 2 S15: 16-20.12.2019
de nutriţie 3.2 4.1 4.2
(recapitulare
semestrială)

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


crt ore
1 Structura şi funcţiile 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Circulaţia la plante. Structura primară a 1 S16: 13-17.01.2020
fundamentale ale 3.2 4.1 4.2 rădăcinii şi tulpinii la angiosperme
organismelor vii dicotiledonate.
Efectuarea de preparate microscopice cu
Funcţii de nutritie secţiuni prin rădăcină şi tulpină, 1
Circulația observarea lor (Lucrare practică)

Absorbţia apei şi sărurilor minerale.


Circulaţia sevelor. 1 S17: 20-23.01.2020
Evidenţierea lor şi a influenţei factorilor de

4
mediu asupra absorbţiei şi circulaţiei
sevelor (Lucrare practică)
Circulaţia la animale. Mediul intern la
mamifere. 1

Determinarea grupelor sangvine (Lucrare


practică)
Sistemul circulator la mamifere: inima si
vase de sânge. Configuraţia externă a 1 S18: 27-31.01.2020
inimii; evidenţierea automatismului
cardiac (Lucrare practică)
Circulaţia sângelui prin vase. Factorii ce
influenţează circulaţia sângelui.
Evidenţierea circulaţiei sângelui prin
capilare în membrana interdigitală de 1
broască

(Particularităţi structurale şi funcţionale 1


ale sistemului S19: 3-7.02.2020

5
circulator la vertebrate
Boli ale sistemului circulator la om (varice,
ateroscleroză, hipertensiune arterială, 1
infarct miocardic, accident vascular
cerebral) cauze, manifestări, prevenire

2 Excreţia la plante: transpiraţia si gutaţia. 1 S20: 10-14.02.2020


1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Evidenţierea gutaţiei (Lucrare practică)
3.2 4.1 4.2 5.2. Influenţa factorilor de mediu asupra
transpiraţiei si gutaţiei 1

Excreţia Sistemul excretor la mamifere: căi urinare 1 S21: 17-21.02.2020


şi rinichi (localizare , structura, rol).
Configuraţia externă a rinichiului (Lucrare
practică)

Particularităţi structurale şi funcţionale ale 1


sistemului excretor la vertebrate

Bolile sistemului excretor la om (litiaza 1 S22: 24-28.02.2020


renală, insuficienţa renală cronică) -
manifestări, cauze, prevenire

Mişcarea şi sensibilitatea la plante. 1


Evidenţierea mişcărilor la plante (Lucrare

6
3 Funcţii de relaţie 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 practică)
Sensibilitatea 3.2 4.1 4.2 Organe de simţ la mamifere (ochiul, 4 S23: 2-6.03.2020
urechea, nasul, limba şi pielea) - structură S24: 9-13.03.2020
şi rol
Deficienţe senzoriale la om: miopie, 1 S25: 16-20-03.2020
hipermetropie, strabism, astigmatism,
surditate) manifestări, cauze şi remedii

Particularităţi structurale şi funcţionale 1


ale organelor de simţ la vertebrate

SN la mamifere. SNC (măduva spinării, 2 S26: 23-27.03.2020


encefal – localizare, componente, rol)

Particularităţi structurale şi funcţionale ale 1 S28: 22-24.04.2020


SNC la vertebrate

Boli ale sistemului nervos la om (boala 1


Parkinson, paralizie, scleroza in plăci,
epilepsie) - manifestări, cauze, prevenire

4 Locomoţia la animale 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Sistemul locomotor la mamifere (scheletul 1 S29: 27-30.04.2020
3.2 4.1 4.2 şi musculatura membrelor)

Particularităţi structurale şi funcţionale ale 1


locomoţiei la vertebrate

5 Recapitulare pentru 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Fişe de recapitulare, portofolii etc. 1 S30: 4-8.05.2020

7
teză 3.2 4.1 4.2
6 Evaluare (teza 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Teste sumative TEZA 1
semestrul II) 3.2 4.1 4.2
7 Funcţia de 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Reproducerea asexuată la plante - 1 S31: 11-15.05.2020
reproducere 3.2 4.1 4.2 specializată şi vegetativă
Reproducerea sexuată la angiosperme. 1
Structura florii şi fecundaţia

Sămânţa - alcătuire. Factorii interni si 1 S32: 18-22.05.2020


externi care influenţează germinaţia

Fructul - tipuri. Transportul, depozitarea şi 1


păstrarea fructelor
Reproducerea asexuată la animale 1 S33: 25-29.05.2020

Reproducerea sexuată la mamifere (om). 1


Sistemul reproducător femel şi mascul
(localizare, structură, rol)
Particularităţi structurale şi funcţionale ale 1 S34: 2-5.06.2020
sistemului reproducător la vertebrate

Boli ale sistemului reproducător la om 1


(BTS: sifilis, gonoree, candidoza, SIDA) –
manifestări, cauze, prevenire. Planificare
familială.

8
8 III. Dezechilibre 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Dezechilibre ecologice: cauze, efecte, 1 S35: 9-12.06.2020
ecologice 3.2 4.1 4.2 măsuri
9 Recapitulare finală - 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 Fişe de lucru, 1
Structura şi funcţiile 3.2 4.1 4.2 Proiecte de mediu, Realizare de portofolii,
fundamentale ale Studii de caz etc.
organismelor vii
*săptămâna (S27: 30.03-3.04.2020)este rezervată activităților extrașcolare și extracurriculare si are orar specific

COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE


1.Receptarea informaţiilor despre lumea vie
1.1. Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în scopul asimilării de cunoştinţe despre structura şi funcţiile organismelor
1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de organe vegetale şi animale în scopul comparării lor
1.3. Identificarea structurii microscopice a organelor vegetale şi animale în vederea explicării relaţiei dintre structură şi funcţie
2.Explorarea sistemelor biologice
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi funcţiilor organismelor
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor
3.Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi in scopul demonstrării principiilor lumii vii
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor organismelor pe baza modelelor
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare şi de rezolvare de probleme
4.Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei
4.1 Utilizarea corectă a terminologia specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare
5.Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu asupra funcţiilor organismelor
5.2. Explicarea şi aplicarea unor reguli şi procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a mediului
5.3. Realizarea de conexiuni intra, inter şi transdisciplinare