Sunteți pe pagina 1din 6

MODEL PROIECT DIDACTIC

PROIECT DIDACTIC
 
Clasa : a-VII B

Profesor :

Obiectul: Biologie

Unitatea de învaţare: Funcțiile organismului uman, baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă

Subiectul: Sistemul muscular

Tipul lecției: predare, însușire de noi cunoștințe

Scopul lectiei: dobândirea de către elevi a unor noţiuni legate de clasificarea muşchilor care intră în
alcătuirea corpului uman

Competenţe specifice:

1.1  Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale corpului uman

2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman.

4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare.

4.2 Prezentarea informaţiilor  folosind diverse metode de comunicare.

Obiective operaționale:

Ø  să definească sistemul muscular şi locul pe care acesta îl ocupă în sistemul locomotor;

Ø  să clasifice muşchii după structură şi funcţie;

Ø  să descrie structura unui muşchi lung;

Ø  să explice modul de inserare a muşchilor pe oase. 

Demersul didactic:

a. Resurse procedurale: conversaţia, observația, explicația, “ȘTIU, VREAU SĂ ȘTIU, AM ÎNVĂȚAT”

b. Resurse materiale: fișe de lucru, scotch, imagini pe suport digital, duplex, marker, bilețele, ace cu gămălie,
fișă tip machetă

c. Forma de activitate: frontal, grupe

Metode de evaluare: formativă, orală


Locul desfășurării: sala de clasă

Bibliografie:

1. Mihaela Marcu Lapadat, Florica Macovei, Floarea Dobran – Biologie, Manual pentru clasa a VII a, Editura
Teora, București, 2006;

2.Viorel Lazar, Mariana Nicolae-Lecția, formă de bază a organizarii procesului de predare-învățare-evaluare la


disciplina biologie, Editura Arves, 2007;

 3.Viorel Lazăr  –Metode utilizate în  predarea biologiei, Editura Arvens, 2009


 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
 
 

ETAPELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE EVALUARE TIMP OBSERVAȚII


LECȚIEI PROFESORULU ELEVILOR UTILIZATE/ ALOCAT
I MATERIAL
DIDACTIC
UTILIZAT
Organizarea clasei Pregătește Îşi pregătesc Conversația   1 min  
  materialul didactic. cărţile şi caietele.
Notează în catalog
elevii absenţi şi
asigură condiţiile
optime pentru
desfăşurarea
lecţiei.
Verificarea Adresează întrebări Răspund la Conversația Orală 6 min  
cunoștințelor elevilor din lecția întrebările  
anterioare anterioară profesorului
         Clasificarea  
oaselor după formă Oase lungi
         Alcătuirea unui (femurul), scurte
os lung (falange) și late
         Oasele (stern).
trunchiului Diafiză și epifize.
  Coloana vertebrală
  (descrierea
  vertebrelor pe
         Compoziția regiuni), sternul și
chimică a oaselor coastele (număr și
  mod de articulare
         Clasificarea la stern).
articulațiilor Apă (20%),
  substanțe organice
(oseina), substanțe
minerale (săruri de
calciu și fosfor).
Fixe (suturi),
semimobile
(articulațiile
vertebrelor),
mobile (articulația
mâinii).
Captarea atenției Solicită 4 elevi să Fiecare elev dintre Observația   3 min  
vină la catedră și să cei solicitați își  
aleagă un bilețel. alege un bilețel și
  execută comanda
  solicitată.
  Observă ce se
  întâmplă și își
Prezintă elevilor un exprimă părerea în
material video legătură cu tema ce
urmează a fi
supusă
discuției. Urmăres
c și își exprimă
punctul de vedere
în legătură cu
materialul
prezentat.
 
 
Anunțarea temei și -Anunţă şi scrie pe -Notează în caiete Explicația   2 min  
a obiectivelor tablă tema lecţiei şi titlul lecţiei şi Conversația
prezintă obiectivele urmăresc
lecţiei. obiectivele.
Dirijarea învățării Realizează o Sunt atenți și Conversația   25 min  
clasificare a notează. euristică Orală
mușchilor:   Explicația
         după structură și   Învățarea prin
funcții (netezi,   descoperire
striați și de tip    
cardiac).   Manual,
Caracterizează   marker,
mușchii striați și   duplex
netezi.    
Prezintă rolurile  
mușchilor striați.  
         după formă  
(scurți, lungi,  
circulari)  
Prezintă alcătuirea Se grupează
unui mușchi lung, conform
modul de inserție al instrucțiunilor și
realizează schema,
unui mușchi. conform
Solicită elevilor să informațiilor din
se grupeze pe manual.
rânduri, fiecare Purtătorul de
grupă, având de cuvânt va prezenta
îndeplinit o sarcină, informațiile.
utilizând manualul
(prima grupă să
realizeze o schemă
în care să prezinte
principalele grupe
de mușchi de la
nivelul capului și
gâtului, cea de a
doua grupă să
realizeze o schemă
a principalelor
grupe de mușchi ai
trunchiului, iar cea
de a treia grupă
mușchii
membrelor).
Realizează o
schemă în care sunt
redate principalele
grupe musculare de
la nivelul
organismului uman
(pe regiuni), în
funcție de
informațiile
prezentate de
purtătorul de
cuvânt al fiecărei
grupe.

 
Fixarea Împarte clasa în Sunt atenți, aleg Explicația Orală 10 min  
cunoștințelor aceleași trei grupe, bilețelele Conversația  
fiecare grupă corespunzătoare    
primind câte o regiunii respective Bilețele, ace
sarcină. Solicită și le montează pe cu gămălie,
elevilor ca, din machetă. machetă
bilețele pe care le
au la dispoziție, să
le aleagă doar pe
acelea care
corespund grupelor
musculare din
regiunea solicitata,
urmând ca, acele
bilețele să le
monteze pe schema
corpului uman.
 
Evaluarea Se realizează pe tot Răspund Explicația Orală    
parcursul orei. întrebărilor. Conversația
 
Tema Anunță tema – “ -Sunt atenți și Conversația   3 min  
Sunt sănătos – aleg solicită lămuriri,  
mișcarea” acolo unde este
cazul.

 
SCHEMA TABLEI
Mușchii – organe active ale mișcării
 
Totalitatea mușchilor din organism formează sistemul muscular.

Mușchii reprezintă organele active ale mișcării.

Clasificare:

-          după structură și funcții:

1.      striați – pe oase – scheletici – se contractă voluntar

                                - acoperă oasele și dau formă corpului

                               - prin contracție, mișcă anumite segmente ale corpului sau corpul întreg

                               - asigură postura

                               - stabilizează articulațiile

                               - produc căldură

2. netezi – organele interne  - se contractă involuntar

3. de tip cardiac

    -     după formă, mușchii striați  pot fi

             1. mușchi lungi – de viteză

             2. mușchi scurți – de efort

             3. circulari – în jurul diferitelor deschideri


Alcătuirea unui mușchi lung:

-          corp (membrane conjunctive, vase de sânge, fibre nervoase, fibre musculare - fascicule)

-          capete – tendoane (biceps, triceps, cvadriceps)

Mușchii funcționează sub comanda sistemului nervos:  - fibre nervoase senzitive (pleacă de la mușchi spre SN)

                                                                             -fibre nervoase motorii (aduc comanda de la SN către mușchi)

Principalii mușchi striați:

1.      Mușchii capului și gâtului – mimicii, masticatori, asigură mișcarea capului (sternocleidomastoidian)

2.      Mușchii trunchiului – fața anterioară – pectorali, drepți abdominali, intercostali

                                 -fața posterioară – trapez, marele dorsal

     3.    Mușchii membrelor – superioare – deltoid, mușchii brațului (biceps, triceps), mușchii antebrațului,
mușchii mâinii

                                               - inferioare – fesieri, mușchii coapsei (marele croitor), mușchii gambei (gemeni),
mușchii piciorului