Sunteți pe pagina 1din 5

Obiectiv Metode Materiale

Resurs Modalită
Evenimentel ele Activitatea Activitatea şi şi
e de ţi de
e lecţiei operaţio profesorului elevului procedee mijloace
timp evaluare
nale didactice didactice
Moment -salut -se pregătesc
organizatoric pentru lecţia ce
- notarea absenţelor urmează să fie
Captarea predată (îşi 3’
atenţiei - verificarea
pregătesc cărţile,
materialului didactic
caietele,
necesar
creioanele)

Reactualizare -solicită amintirea -elevii răspund Conversaţi


a unor definiţiei şi alcătuirii a euristică
cunoştinţe generale ale celulei 5’
O 1)
predate vegetale
anterior

Anunţarea O 2) -spune că astăzi vor -elevii notează


titlului lecţiei învăţa despre ţesuturile titlul in caiete
şi a vegetale
obiectivelor
acesteia O 3) -scrie pe tablă titlul 2’
lecţiei

-enumeră obiectivele
lecţiei

Prezentarea -defineşte noţiunea de -elevii notează Conversaţi Atlase 25’


continutului şi ţesut informaţiile a euristică botanice
dirijarea importante in
Obiectiv Metode Materiale
Resurs Modalită
Evenimentel ele Activitatea Activitatea şi şi
e de ţi de
e lecţiei operaţio profesorului elevului procedee mijloace
timp evaluare
nale didactice didactice
învăţării -enumeră tipurile caiete, pun Descrierea Planşe
principale de ţesuturi intrebări
Explicaţia Material
-prezintă caracteristicile -elevii desenează vegetal
şi alcătuirea fiecărui tip tipurile de ţesut Observaţia
de ţesut, exemplificând Desene
pe material vegetal şi
cu atlase

- desenează schematic
tipuri de ţesuturi

-precizează funcţia
fiecărui tip de ţesut

Conexiunea -recapitulează definiţia -elevii sunt Conversaţi


inversă ţesutului antrenaţi să a euristică
răspundă (lecţia
Fixarea noilor - reaminteşte cele 6 având caracter Conversaţi
cunoştinţe tipuri principale de a de fixare 5’
activ-participativ)
ţesuturi şi funcţiile lor
Descrierea

Explicaţia

Evaluarea -împarte rebusul ce -elevii rezolvă Conversaţi Fişa de 10’ Fişa de


conţine noţiuni din rebusul a euristică evaluare evaluare
Temă pentru O 4) lecţia predată şi care va individuală individual
acasă fi rezolvat individual (rebus) ă (rebus)
Obiectiv Metode Materiale
Resurs Modalită
Evenimentel ele Activitatea Activitatea şi şi
e de ţi de
e lecţiei operaţio profesorului elevului procedee mijloace
timp evaluare
nale didactice didactice
- de invăţat lecţia
Ţesuturile vegetale
PROIECT DE LECŢIE

Data :
Profesor :
Disciplina : Biologie
Clasa : a V-a
Titlul lecţiei : Ţesuturile vegetale
Scopul lecţiei : Cunoaşterea de către elevi a tipurilor de
ţesuturi vegetale în
vederea corelării structură-funcţie.
Tipul lecţiei : Lecţie mixtă
Durata lecţiei : 45’

Obiectivele operaţionale : Pe parcursul lecţiei şi la sfârşitul


acesteia, pe baza informaţiilor predate şi a observării
materialului didactic (atlase botanice, planşe, material vegetal),
elevii vor fi capabili
1) Să definească noţiunea de ţesut
2) Să enumere tipurile de ţesuturi existente la plante
3) Să recunoască tipurile de ţesuturi
4) Să rezolve un rebus de evaluare individual

Strategia didactică :

a) Metode şi procedee didactice : conversaţia euristica,


descrierea, explicaţia, observaţia, conversaţia de fixare
b) Materiale şi mijloace didactice : atlase botanice, planşe,
desene, fişe de evaluare individuală
c) Forme de organizare a activităţii :
- Frontal – pentru recapitularea cunoştinţelor asimilate
anterior
- Individual – fiecare elev are de completat un rebus de
evaluare la sfârşitul lecţiei
d) Surse informaţionale (bibliografie):
1. Mohan Gh., Mihail A., Ardelean A. – Manual Biologie
clasa a V-a, Bucureşti, editura ALL, 2005, pg. 25-27
e) Anticiparea dificultăţilor :
- dificultatea inţelegerii unor termeni noi ce definesc
componente ale unor tipuri de ţesuturi

Competenţe generale şi specifice


1. Receptarea informaţiilor din lumea vie
1.2 Stabilirea relaţiei factori de mediu-plante
1.3 Explicarea alcătuirii generale a unei plante cu
flori

2. Explorarea sistemelor biologice


2.1 Utilizarea de metode şi mijloace adecvate
explorării/investigării lumii vegetale

3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul


demonstrării principiilor lumii vii
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor
biologice pe baza modelelor

4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia


specifică biologiei
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse
metode de comunicare

5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de


lucru ale biologiei în contexte noi
5.1 Utilizarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor de
biologie vegetală