Sunteți pe pagina 1din 3

Prof.

MIHAI GEORGIANA IRENA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An școlar 2022-2023

Anul școlar 2022-2023 are 36 de săptămâni de cursuri:


Modul I - 5 sept. – 21 oct. 2022 – 7 săpt.
Vacanță – 22-30 oct 2022
Modul II – 31 oct. 22 dec. 2022 - 8 săpt.
Vacanță – 23 dec. 2022 – 8 ian. 2023
Modul III – 9 ian – 10 feb 2023 - 5 săpt.
Vacanță – 1 săpt. (13-17 feb.)
Modul IV – 20 feb. – 6 apr. 2023 – 7 săpt.
Vacanță – 7-18 apr. 2023
Modul V – 19 apr. – 16 iun 2023 – 9 săpt.
Planificarea pentru programele naționale Școala Altfel și Săptămâna verde se află la decizia unității de învățământ, în perioada 27 feb. – 16 iun 2023.

Nr. UNITĂŢI DE COMPETENŢE NR.


CONŢINUTURI SĂPT. OBS
crt ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE
1.2, 2.1, MODUL I - 7 săpt. 5IX-21X Modul I
Recapitularea noțiunilor materiei ,,Științele 1 S1 S1-S7
Laboratorul de biologie 3.2, 4.1, 4.2 naturii”
1. metode şi instrumente Testare inițială 1 S2
de investigare a mediului Introducere
înconjurător
Laboratorul de biologie 1 S3
 Metode și instrumente de investigare a mediului
Viețuitoarele din mediul 1.1, 1.2,
apropiat și mai îndepărtat 2.2, 3.1, 3.2,  Ecosistemul – caracterizare generală 1 S4
4.1, 4.2 Tipuri de ecosisteme
 Relații dintre viețuitoare și factorii abiotici 1 S5
 Relații dintre viețuitoare 1 S6
2.  Viețuitoarele din parc 1 S7 Modul II
S8-S15
MODUL II - 8 săpt. 31X-22XII 1 S8
 Viețuitoarele din pajiști 1 S9
 Viețuitoarele din pădurea de foioase și
conifere 1 S10
Recapitularea și evaluare (ecosisteme terestre
artificiale și naturale)
1 S11
 Viețuitoarele din ape stătătoare - lacul 1 S12
 Viețuitoarele din ape curgătoare – râul
Alte medii de viață din țara 1 S13
noastră și din alte zone ale  Peștera 1 S14
planetei  Delta Dunării 1 S15
 Marea Neagră

1.1, 1.2, 2.2,


MODUL III – 5 săpt 9I-10II
Modul
3.1, 3.2,
 Viețuitoare din diferite zone ale globului – tundra, III
2 S16-S17
deșertul, savana S16-S20
4.1, 4.2
Recapitulare- Alte medii de viață 1 S18
Regnul Monera: bacterii, algele albastre verzi 1 S19
1.1, 1.2, Regnul Protista: alge, protozoare 1 S20

2.1, 2.2, MODUL IV – 7 săpt. 20II-6 IV


Modul
3.1, 4.1 Regnul Fungi: drojdiile, mucegaiurile, ciupercile IV
Regnul Plante: mușchi, ferigi 1 S21 S21-S27
GRUPE DE Regnul Plante: gimnosperme, angiosperme 1 S22
VIEŢUITOARE 1 S23
 Nevertebrate:
 Spongieri. Celenterate
4  Viermi 1 S24
1 S25
 Moluște
1 S26
 Artropode
1 S27

Modul
MODUL V – 9 săpt. 19IV-16VI V
 Vertebrate: 1 S28 S28-S36
 Pești. 2 S29-S30
 Amfibieni. Reptile 2 S31-S32
 Păsări. Mamifere
1 S33
Recapitulare/evaluare
RECAPITULARE 1.1, 2.1, 2.2,
FINALĂ 3.1, 3.2, 4.1 Toate conținuturile 1 S34
5
Școala altfel S35-S36
Săptămâna verde

S-ar putea să vă placă și