Sunteți pe pagina 1din 8

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLAVĂNEȘTI
COMUNA GLĂVĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, COD POȘTAL 607215
E-mail: scoalaglavanesti@yahoo.com
Telefon: 0234/282012
Nr. ......./......................

PLANIFICARE BIOLOGIE CLASA A VI-A


AN ȘCOLAR 2022-2023
Profesor Mădălina – Elena Dinu

AVIZAT, AVIZAT,
RESPONSABIL COMISIE METODICĂ DIRECTOR,
Prof. Butuc Ana-Elena PROF.PETREA MARIA
Competenţe generale:
1.Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a fenomenelor, cu instrumente şi metode ştiinţifice;
2.Comunicarea adecvată în diferite contexte ştiinţifice şi sociale;
3.Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea vie pe baza gândirii logice şi a creativităţii;
4.Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un mediu natural propice vieţii;

Competenţe specifice:
1.1 Selectarea unor texte, filme, tabele, desene, scheme, grafice, diagrame ca surse pentru extragerea unor informații referitoare la
unele procese, fenomene și sisteme biologice;
1.2 Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de lucru date;
1.3 Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor de explorare a sistemelor vii;

2.1 Organizarea informațiilor științifice după un plan propriu;


2.1 Realizarea de produse de prezentare a informațiilor sub formă de modele, forme grafice, texte, produse artistice, cu mijloace TIC,
utilizând adecvat terminologia specifică biologiei;

3.1 Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme biologice;


3.2 Aplicarea unor algoritmi selectați adecvat în investigarea lumii vii;

4.1 Transferarea achizițiilor din domeniul biologiei în contexte noi;


4.2 Identificarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate.

Structura an școlar 2022 - 2023 (*pentru județul Bacău ) = 36 săptămâni


Modulul 1 = 7 săptămâni: 05 septembrie - 21 octombrie
Modulul 2 = 8 săptămâni: 31 octombrie - 22 decembrie
Modulul 3 = 6 săptămâni: 09 ianuarie - 17 februarie
Modulul 4 = 6 săptămâni: 27 februarie - 06 aprilie
Modulul 5 = 9 săptămâni: 19 aprilie - 16 iunie

* Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie — 16 iunie 2023, în
intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.
PLANIFICARE ANUALĂ – BIOLOGIE CLASA a VI - a

NR.
MODULUL COMPETENȚE CONȚINUTURI SĂPTĂMÂNA OBSERVAȚII
ORE
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, Recapitulare 3 S1- S2
M1 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
Organismul - un tot unitar 11 S2—S7
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,
M2 Funcțiile de nutriție în lumea vie S1 — S6
3.1, 3.2, 4.1, 4.2 12
(Hrănirea și respirația la plante)

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,


Funcțiile de nutriție în lumea vie
M3 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 12 S1—S6
(Respirația la animale și Circulația)

1.1, 1.2, 1.3 Circulația sângelui la om 7 S1—S4


M4 2.1, 2.2,
3.1, 3.2, Funcțiile de nutriție în lumea vie
4.1, 4.2
(Excreția)
5 S4—S6

4 S1- S2
Funcțiile de nutriție în lumea vie
(Excreția) 2 S₃
1.1, 1.2, 1.3 Relații între funcțiile de nutriție
2.1, 2.2,
M5 Elemente de igienă și de prevenire S4 — S7
3.1, 3.2, 8
4.1, 4.2 a îmbolnăvirilor
Recapitulare
4 S₈- S9
Evaluare finală
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ BIOLOGIE CLASA a VI - a

MODULUL Unităti de Competențe Conținuturi Nr. Săptămâna Observații


învătare specifice ore
Recapitulare 2 S1 = 05.09 – 09.09

1 S2 = 12.09 – 16.09
Test inițial
 Organismele vii,caracteristici, alcătuire 1 S2 = 12.09 – 16.09

 Organismul unei plante superioare 1 S3 = 19.09 – 23.09


M1 ORGANISMUL –
un tot unitar
1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.2, S3 = 19.09 – 23.09
 Organismului unui animal (și al omului) 2
S4 = 26.09 – 30.09
S4 = 26.09 – 30.09
 Celula 2
S5 = 03.10 – 07.10
S5 = 03.10 – 07.10
2
 Țesuturi vegetale S6 = 10.10 – 14.10

S6 = 10.10 – 14.10
 Țesuturi animale 2 S7 = 17.10 – 21.10

 Recapitulare/Evaluare 1 S7 = 17.10 – 21.10


*miercuri, 05
oct. = liber
FUNCȚIILE DE 1.1, 1.2, 1.3, Hrănirea
2.1, 2.2, 3.1, 3.2,
NUTRIȚIE ÎN 4.1, 4.2  Hrănirea plantelor și animalelor-generalități 1 S1= 31.10 – 04.11
M2 LUMEA VIE  Hrănirea la plante- frunza și fotosinteza 1 S1= 31.10 – 04.11 *30 nov. și 01
dec. = liber
M2 FUNCȚIILE DE
 Influiența factorilor de mediu asupra 1 S2= 07.11 – 11.11

1.1, 1.2, 1.3, fotosintezei


NUTRIȚIE ÎN 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, S2= 07.11 – 11.11
4.1, 4.2  Hrănirea la animale- Aparatul digestiv 2
LUMEA VIE S3= 14.11 – 18.11

 Digestia la om 1
S3= 14.11 – 18.11
 Adaptări ala aparatului digestiv la regimul de 1 S4 = 21.11 – 25.11
hrană al vertebratelor
 Alte tipuri de hrănire în lumea vie 1 S4 = 21.11 – 25.11
1 S5 = 28.11 – 02.12
 Să experimentăm!
1 S6 = 05.12 – 09.12
 Recapitulare
1 S6 = 05.12 – 09.12
 Evaluare

M2 FUNCȚIILE DE
1.1, 1.2, 1.3,
Respirația
NUTRIȚIE ÎN 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,  Respirația aerobă și anaerobă 1 S7 = 12.12 – 16.12

LUMEA VIE 4.1, 4.2  Respirația la plante 1 S7 = 12.12 – 16.12 Marți-24


S8 = 19.12 – 22.12 ianuarie
 Influiența factorilor interni și externi asupra 1 liber
respirației plantelor
S8 = 19.12 – 22.12
 Recapitulare 1

FUNCȚIILE DE 1.1, 1.2, 1.3,


2.1, 2.2, 3.1, 3.2,
NUTRIȚIE ÎN 4.1, 4.2  Respirația la animale – aparatul respirator la 2 S1 = 09.01 – 13.01

LUMEA VIE om S1 = 09.01 – 13.01


S2 = 16.01 – 20.01
 Respirația la om 1 S2 = 16.01 – 20.01

 Respirația în diferite medii de viață 1 S3 = 23.01 – 27.01

1 S3 = 23.01 – 27.01
 Recapitulare
 Evaluare 1

Circulația
1. Circulația la plante S4 = 30. 01 – 03.02

M3  Absorbția sevei brute și rolul perișorilor


1

absorbanți
S4 = 30. 01 – 03.02
1
 Circulația sevei brute și a sevei elaborate în
corpul plantei
 Influiența factorilor de mediu asupra S5 = 06.02 – 10.02
1
absorbției și circulației apei și sărurilor
minerale

2. Circulația la animale S5 = 06.02 – 10.02


1 S6 = 13.02 – 17.02
 Mediul intern.Compoziția sângelui
1 S6 = 13.02 – 17.02
 Grupele de sânge.Vaccinarea
1 S1 = 27.02 – 03.03
 Oră la dispoziția profesorului S1 = 27.02 – 03.03
1
 Aparatul circulator la om S2 = 06.03 – 10.03
1
 Mica și marea ciculație a sângelui
1 S2 = 06.03 – 10.03
 Circulația sângelui
M4  Particularități ale circulației sângelui la 1
S3 = 13.03 – 17.03
vertebrate
S3 = 13.03 – 17.03
 Să experimentăm! 1
S4 = 20.03 – 24.03
 Recapitulare 1

 Evaluare 1

S4 = 20.03 – 24.03
Excreția
S5 = 27.03 – 31.03
 Excreția la plante 1
S6 = 03.04 – 06.04
2
 Săptămâna verde
2
 Excreția la animale

M5 FUNCȚIILE DE 1.1, 1.2, 1.3,  Adaptări ale excreției la diferite medii de 1 S1 = 19.04 – 21.04

NUTRIȚIE ÎN 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, viață


4.1, 4.2 S1 = 19.04 – 21.04
LUMEA VIE  Oră la dispoziția profesorului 1
 Recapitulare 1 S2 = 24.04 – 28.04

 Evaluare 1 S2 = 24.04 – 28.04

RELAȚII ÎNTRE  Relații între funcțiile de nutriție 1 S3 = 02.05 – 05.05


1.1, 1.2, 1.3,
S3 = 02.05 – 05.05
FUNCȚIILE DE 2.2, 3.1,  Oră la dispoziția profesorului 1
4.1, 4.2 *luni, 01 mai
NUTRIȚIE = liber

M5 ELEMENTE 1.1, 1.2, 1.3,  Starea de sănătate, agenții patogeni și factorii 1 S4 = 08.05 – 12.05 *joi, 01
2.2, 3.1, iunie= liber
DE IGIENĂ ȘI poluanți
4.1, 4.2
S4 = 08.05 – 12.05
PREVENIREA  Reguli de igienă personală 1
ÎMBOLNĂVIR  Oră la dispoziția profesorului 1 S5 = 15.05 – 19.05

ILOR  Comportamente cu risc asupra staării de 1


S5 = 15.05 – 19.05
sănătate
 Școala altfel 2 S6 = 22.05 – 26.05
 Comportamente responsabile în cazul unor 1
S7= 29.05 – 02.06
situații de urgență

RECAPITULARE 1.1, 1.2, 1.3,  Recapitulare finală 2 S8 = 06.06 – 09.06


2.1, 2.2, S9 = 12.06 – 16.06
FINALĂ  Evaluare finală 2
3.1, 3.2,
4.1, 4.2

S-ar putea să vă placă și