Sunteți pe pagina 1din 6

Pagina

1
Tema ediției este: OGLINDĂ.

Etapa I: etapă online


● Concurenţii vor opta pentru modalitatea care îi exprimă cel mai bine, alegând doar unul
din genurile literare: epic, liric sau dramatic. Astfel, se vor trimite 5 texte originale
pentru genul liric sau texte între 2-5 pagini pentru genul epic sau pentru genul dramatic.
● Creaţiile care nu se înscriu în tema indicată, care nu respectă normele de redactare
corectă (cu diacritice) sau care au greșeli de ortografie vor fi eliminate.
● Vor fi eliminați concurenții ale căror texte au fost publicate şi premiate la altă
manifestare similară.
● Adresele de email ale concursului sunt:
concursalecsandri@gmail.com, pentru creație literară în limba română
cclvafranceza@gmail.com, pentru creație literară în limbile franceză, italiană și
spaniolă
cclvaengleza@gmail.com, pentru creație literară în limba engleză
cclvagermana@gmail.com, pentru creație literară în limba germană

Etapa a II-a: probă scrisă (scriere creativă)


● Dintre lucrările participante vor fi alese cele care corespund standardelor precizate,
autorii lor fiind invitaţi să participe la cea de-a doua etapă a concursului.
● Concurenţii vor participa la o probă scrisă, cu durata de 90 de minute.
● Proba va cuprinde subiecte de creativitate care vor viza toate cele trei genuri literare.
● Proba se va desfăşura la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bacău/ în format on-
line, în funcție de situația pandemică la momentul desfășurării probei.

2. Evaluarea lucrărilor şi premierea

- Juriul concursului, alcătuit din scriitori, critici literari, profesori de prestigiu, bibliotecari va
evalua, pe baza criteriilor de evaluare specifice fiecărei secțiuni, creaţiile care vor fi premiate.
- Selecţia premianților va fi operată de juriul concursului, în funcţie de punctajul obţinut la cea
de-a două etapă şi în măsura locurilor disponibile (maximum 25% dintre participanţi).
- Cele mai valoroase lucrări vor fi publicate într-un volum special, dedicat manifestării, intitulat
„Crai Nou”.
- Se vor acorda premii și distincții, la care se adaugă premiile speciale oferite de sponsorii
concursului.

3. Calendarul concursului

Etapa I se desfășoară în perioada: 1 martie – 31 mai 2021

Data-limită de trimitere prin email: 23 mai 2021


Evaluarea lucrărilor: 24 – 30 mai 2021
Afișarea rezultatelor la prima etapă se va face pe data de 31 mai 2021

Etapa a II-a se desfășoară în perioada: 1 – 30 iunie 2021

Pagina
2
În perioada 1 – 19 iunie 2021 se va redacta, edita și publica (în format electronic) antologia
concursului, „Crai Nou”.
Proba scrisă va avea loc în ziua de 12 iunie 2021, în mediul on-line (folosindu-se aplicația ZOOM
sau Google Meet). Jurizarea lucrărilor se va desfășura în perioada 13 – 19 iunie 2021, iar
anunțarea premianților va avea loc pe 20 iunie 2021, pe pagina de Facebook a concursului.

NOTĂ
● În cazul în care contextul pandemic va impune imposibilitatea desfășurării etapei a
doua a concursului în format direct, în sălile puse la dispoziție de/în Colegiul Național
„Vasile Alecsandri” din Bacău, proba scrisă se va desfășura în format on-line, în
aceeași zi stabilită în prezentul Regulament: sâmbătă, 12 iunie 2021, de la ora 10.00
(pentru secțiunea Limba română), respectiv ora 13.00 (pentru secțiunea Limbi
străine).

● În acest caz, organizatorii vor crea un grup/grupuri de comunicare pe Whatsapp, în


care vor fi invitați toți finaliștii concursului.

● În ziua probei scrise, organizatorii vor trimite finaliștilor link-ul pentru o teleconferință
pe platforma ZOOM, aceștia trebuind să se logheze și să țină camera deschisă pe toată
perioada probei, care va fi înregistrată.

● Subiectele le vor fi transmise tuturor concurenților de la fiecare secțiune odată, pe


grupul de Whatsapp, iar concurenții vor avea timp de lucru 90 de minute pentru
rezolvarea subiectelor. La finalizarea celor 90 de minute, concurenții vor avea la
dispoziție 15 minute pentru a trimite/transmite lucrările lor, pe același grup de lucru,
în format electronic.

● Lucrările concurenților vor putea fi redactate în format electronic, în programul


Microsoft Word, sau scrise de mână și scanate, apoi trimise organizatorilor în format
jpg sau pdf.

● Jurizarea lucrărilor se va desfășura în perioada 13 – 19 iunie 2021, rezultatele urmând


a fi afișate pe pagina de Facebook dedicată concursului în data de 20 iunie 2021. Dacă
condițiile vor permite, organizatorii vor realiza o teleconferință pe ZOOM în care vor fi
anunțați premianții.

● Finaliștii premiați își vor primi premiul prin poștă.

● În cazul desfășurării etapei a doua a concursului în mediul on-line, antologia „Crai


Nou” nu se va mai tipări, ci va fi trimisă concurenților în format electronic.

Echipa de Proiect:
Prof. dr. Măcincă Adriana, Director al Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, Bacău
Prof. Marinescu Georgeta, Director adjunct al Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, Bacău
Coordonatori: Prof. Stroe Călina şi prof. Mocanu Ramona

Pagina
3
Responsabil financiar: Contabil, Andreescu Ana-Maria / contabil Popa Adina
Responsabil asistenţă tehnică: Prof. Pătrăşcan Luminiţa

Colaboratori:
1. Consiliul Județean Bacău
2. Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza”, Bacău
3. Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
4. Asociația Părinților din Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău

Coordonatori:
Prof. Călina Stroe
Prof. Ramona Mocanu

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la Concursul Naţional „Alecsandriana – creativitate și literatură”
Ediția a XIV-a, 2020-2021

1. Numele şi prenumele elevului .............................................................................................

2. Clasa ……………….
Liceul/ Școala ………………………………………..………..……………
Localitatea, Judeţul …………….…………………………

Prof. coordonator …….........................................................

3. Telefon (participant) ........................................ e-mail


(participant) .......................................

Telefon (coordonator) ........................................ e-mail


(coordonator) .......................................

4. Motto-ul lucrării (se aleg 3-5


cuvinte) .........................................................................................

5. Carte de identitate, seria ......., nr. ......................., eliberată


de ..............................................,

la data de ...............................

Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului concursului.

Data Semnătura

Pagina
4
DECLARAȚIE

Subsemnatul/a, .................................................................….., elev(ă) în clasa ...........


….. la liceul/şcoala
……........................................................................................................................., din
localitatea …............................................…, județul ………..………………… coordonat de
prof. ........................................................................., declar că lucrările trimise la concurs
sunt originale și nu au fost publicate / premiate la altă manifestare similară din țară sau din
străinătate.

Data Semnătura

NOTĂ DE INFORMARE

În calitate de participant la Concursul Național „Alecsandriana – creativitate și


literatură”, ediția a XIV-a, 2020-2021, vă informăm că:

1. așa cum s-a specificat în Regulamentul Concursului Național „Alecsandriana –


creativitate și literatură”, în cazul în care vă numărați printre concurenții finaliști, v-ați
exprimat consimțământul ca textul cu care ați participat să fie publicat, integral sau parțial, în
Antologia „Crai Nou”, fără a solicita vreo remunerație. Antologia „Crai Nou” va fi distribuită
gratuit tuturor participanților finaliști și va putea fi descărcată în format electronic în mod
gratuit.
De asemenea, vă informăm că, în cazul în care vă numărați printre câștigătorii etapei a II-a
(proba scrisă), textul dvs ar putea fi publicat integral sau parțial în ediția următoare a
Antologiei „Crai Nou” și/sau în reviste de profil;

2. prelucrăm următoarele date personale:


- Numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon aparținând concurenților și
profesorilor coordonatori, fiind necesare pentru întocmirea bazei de date a Concursului și
pentru o comunicare eficientă.

Pagina
5
- Imagini foto/ video din timpul evenimentelor la care participați în cadrul concursului.
- Seria și nr. CI și CNP, pentru realizarea statelor de plată, aferente premiilor în bani, în cazul
în care acestea vor fi oferite de sponsori.

Nu avem intenția de a transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe sau organizații
internaționale și nici nu supunem datele dumneavoastră vreunui proces automatizat inclusiv de creare de
profile. Dacă în activitatea noastră va apărea necesitatea de a vă prelucra datele pentru alte scopuri decât cele
în care au fost colectate, vă vom informa înainte despre aceasta.

Data ............................................

Declar că am înțeles nota de informare, că sunt de acord cu aceasta și că am:


 peste 18 ani
 sub 18 ani (caz în care voi prezenta și consimțământul părinților)*

Nume, Prenume elev............................................................


Semnătura .....................................................................

*Subsemnatul, ..................................................................., în calitate de părinte/


reprezentant legal al ............................................................................................ declar că am
înțeles nota de informare și sunt de acord cu conținutul acesteia.

Data ............................................

Nume, Prenume părinte............................................................


Semnătura .....................................................................

Pagina
6

S-ar putea să vă placă și