Sunteți pe pagina 1din 13

Stundent: Pintilie Teodora-Mihaela

Specializare: Teologie Asistență Socială anul III

Prevenirea Abandonul Școlar din Școala Gimnazială Zmeu


din Satul Zmeu

Coordonator: Asist. Asoc. Dr. Sfetcu Lucian

Stundent: Pintilie Teodora-Mihaela

Specializare: Teologie Asistență Socială anul III


Conform recensământului din 2017-2018 în satul Zmeu sunt aproximativ 2.000 locuitori
de locuitori din care 65-70% sunt de etnie romă. Rata de abandon școlar în rândul tinerilor este
de 16%.
Pentru micșorarea numărului de abandonuri școlare s-a propus implementarea acestui
proiect care luptă pentru a preveni.
Prin abandonul timpuriu al școlii nivelul de calificare este scazut, la fel de mici sunt și
șansele de a găsi un loc de muncă, având în vedere că mai nou se cer minim 10 clase la angajare
dacă nu chiar liceu. Iar cei care nu sunt calificați au ajuns să fie dependenți social.

Scopul

Proiectul care urmează a fi derulat pe raza Comunei Lungani se numește O mână de


ajutor copiilor aflați în risc de abandon școlar. Acest proiect are ca scop prevenirea
abandonului școlar pentru 30 de copii de etnie romă de la Școala Gimnazială Zmeu care au o
situație precară, prin sprijin financiar(îmbrăcăminte, încălțăminte și un ruxac echipat), urmărind
creșterea frecventării școlii și îmbunătățirea rezultatelor școlare ale copiilor implicați în proiect

Grupul țintă este alcătuit din 30 de copii de etnie romă care învață la Școala Gimnazială
Zmeu din satul Zmeu, Comuna Lungani, Județul Iași. Copii înscriși în acest program au vâsta
cuprinsă între 7 și 14 ani și provin din familii sărace, fără venituri, asistați socali.

Beneficiar direct: Școala

-Beneficiar indirect: Copii din comunitatea de romi din satul Zmeu, Comuna Lungani,
Județul Iași

-Număr de copii: 30 care urmează să beneficieze de suport financiar

-Vârstă copii: 7-14 ani


Analiza unei probleme sociale: Prevenirea Abandonul Școlar din Școala Gimnazială din
Satul Zmeu

1.Definiție concept

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea


frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea
obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de
studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri
în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de
învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de
resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea


contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu
contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai
consideră şcoala un viitor. (http://dar.episcopiadevei.ro/index.php/2015/10/20/ce-este-
abandonul-scolar-cauze-si-modalitati-de-prevenire/)

2.Caracteristicile Abandonului Școlar

Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei se află:

 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au


probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de
muncă (fie pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici).
 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii.
Există însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze
educaţia “măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii,
simpli zilieri, fără mari şanse de reuşită în viaţă.
 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi
mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model.
 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul,
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon.
 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este
imaginea lor curentă despre şcoală. (https://www.unicef.ro/media/buletin-informativ-nr-
7/abandonul-scolar-timpuriu-cauze-si-posibilitati-de-prevenire/)

3. 2/3 Teorii sociologice

1.Mecanismele sociale ale schimbării pentru dezvoltarea economică

2.Legea creșterii fondului intelectual al societății

4. Impactul problemei

Conform recensământului în satul Zmeu sunt aproximativ 2.000 locuitori de locuitori


din care 65-70% sunt de etnie romă. Rata de abandon școlar în rândul tinerilor este de 16%.
Pentru micșorarea numărului de abandonuri școlare s-a propus implementarea acestui
proiect care luptă pentru a preveni.
Prin abandonul timpuriu al școlii nivelul de calificare este scazut, la fel de mici sunt și șansele
de a găsi un loc de muncă, având în vedere că mai nou se cer minim 10 clase la angajare dacă nu
chiar liceu. Iar cei care nu sunt calificați au ajuns să fie dependent social.

5. Date cantitative/ calitative

Populația predominantă în satul Zmeu din Comuna Lungani este de etnie romă 65-70%.
În fiecare familie exista cel puțin un copil iar numărul maxim ajunge la pragul de 5-6 copii. Mare
parte din aceste familii au o situație financiară precară. Aproximativ 446 de copii care
frecventează școala provin din familii cu un statut socio-economic scăzut (sărace). Din numărul
total de 446 de elevi 207 sunt fete iar băieți 239. Mare parte din copii acestui sat merg la școală
dar din totalul de 446 de elevi, 43 de copii(20 de fete și 23 băieți) prezintă riscul de abandon
școlar. În anul școlar 2017-2018 rata abandonului școlar a fost de 16%. (colaborarea cu
Directorul Școlii)

6. Categorii afectate de problema respective

Proiectul care urmează a fi derulat pe raza Comunei Lungani se numește O mână de


ajutor copiilor aflați în risc de abandon școlar. Acest proiect are ca scop prevenirea timpurie a
școlii pentru 30 de copii de etnie romă de la Școala Gimnazială Zmeu care au o situație precară.
Vârsta copiilor care au nevoie de sprijin este cuprinsă între 7 și 14 ani.

-Beneficiar direct: Școala

-Beneficiar indirect: Copii din comunitatea de romi din satul Zmeu, Comuna Lungani, Județul
Iași

-Număr de copii: 30 care urmează să beneficieze de suport financiar

-Vârstă copii: 7-14 ani

7. Cauze

Principalele cauze care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei sunt:

 Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au


probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de
muncă (fie pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de fraţii mai mici).
 Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la
educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii.
Există însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze
educaţia “măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii,
simpli zilieri, fără mari şanse de reuşită în viaţă.
 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi
mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model.
 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul,
violenţa în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon.
 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat
premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunţat deja
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este
imaginea lor curentă despre şcoală. (https://www.unicef.ro/media/buletin-informativ-nr-
7/abandonul-scolar-timpuriu-cauze-si-posibilitati-de-prevenire/)

8.Efecte
Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat
deosebit de grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională
indispensabilă integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării
rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare,
cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de
dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.
(http://dar.episcopiadevei.ro/index.php/2015/10/20/ce-este-abandonul-scolar-cauze-si-modalitati-
de-prevenire/
Principalele efecte ale abandonului şcolar sunt:
 Diminuarea şanselor de a câstiga pe piaţa muncii precum şi a şanselor să fie integraţi
în forţa de muncă;
 Cei care şi-au întrerupt studiile sunt într-o mult mai mare măsură dependenţi de
programele de întreţinere şi ajutor decât restul populaţiei;
 Delicvenţa juvenilă concretizată în furt, violenţă, încălcarea legilor, comportamentul de
grup sau de bandă, cu potenţial infracţional;
 Persoanele care abandonează timpuriu şcoala, pe termen mediu şi lung afectează direct
economia în sensul că vor ajunge să consume mai mult decât plătesc la bugetul de stat;
 Abandonul şcolar reduce şansele ca, în calitate de cetăţean european, persoana respectivă
să beneficieze eficient de libera circulaţie a forţei de muncă.
Strategia Naţională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii îşi propune să
micşoreze procentul destul de mare al elevilor şi tinerilor care părăsesc mult prea devreme
structurile de învăţământ. (https://www.scoalaefrumoasa.ro/care-sunt-efectele-abandonului-
scolar/)

9. Intervenția socială propusă pentru ameliorarea problemei sociale

Pentru ameliorarea problemei existente în comunitate s-a propus implementarea acestui


proiect care își propune să vină în ajutorul acelor copii care își doresc să meargă mai departe
depășindu-și condiția. În acest sens proiectul sprijină copii din punct de vedere financiar oferind
la început de an școlar un ghiozdan echipat corespunzator, îmbrăcăminte și încălțăminte. Acest
proiect urmărește creșterea frecventării școlii și îmbunătățirea rezultatelor școlare ale copiilor
implicați în proiect. În tot acest timp copii vor fi monitorizați iar în funcție de rezultatele obținute
se vor lua măsuri deoarece acest proiect nu urmărește să promoveze dependent de servicii, ci
recompensarea prin munca depusă.

În comunitate există deja un Centru de zi care are ca scop prevenirea abandonului școlar,
precum și separarea copilului de familia sa prin creșterea calității vieții copiilor aflați în
dificultate – prin realizarea unor activități adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare
și a particularităților acestora, consolidarea și dezvoltarea capacităților copiilor și ale părinților
pentru depășirea situațiilor dificile.

Din momentul în care copii primesc aceste ajutoare au obligația de a merge la școală
zilnit, frecventarea v-a fi monitorizată de membrii acestui proiect cât și nivelul , vor primi vizite
inopinate prin care se urmărește verificarea existenței acelor bunuri, deoarece pot fi vândute și a
situației în sine a copilului.

Acest proiect este implementat prin colaborare cu Primăria Comunei Lungani, Centrul de
zi-copii din comunitatea de romi și Școala Gimnazială Zmeu.

Obiectivele acestui proiect sunt:


-Identificarea nevoilor minorilor care urmează să beneficieze de sprijin in cadrul acestui proiect

-Identificarea persoanelor aflate în risc de abandon școlar din satul propus. Selectarea copiilor
fiind făcută prin colaborare cu Școala Gimnazială Zmeu și Primăria Comunei Lungani.

-Atragerea de investitori și crearea de parteneriate care să ofere suportul necesar acestor copii

-Identificarea unui mijloc de transport necesar transportului rechizitelor si al persoanelor


implicate în acest proiect.

Activități propuse:

1.Campanii derulate în cadrul comunității pentru a identifica potențialii beneficiari care trebuiesc
sprijiniți

2.Adunarea de sponsori/parteneri, firme, care doresc să se implice

3.Achiziționarea necesarului pentru fiecare copil

4.Muncă pe teren: presupune distribuirea bunurilor și implicarea activă de fiecare data când este
momentul

5.Verificări inopinate la școală, centrul de zi și acasă.

Criterile de selecție ale grupului țintă

Recrutarea beneficiarilor are la bază principiul egalităţii de şanse şi principiul non-


discriminării şi se realizează fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe
criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, situaţie
sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare
directă sau indirectă.

Grupul țintă care v-a beneficia de ajutorul oferit de acest proiect de sprijinire v-a trebui
să se încadreze macar în una din situațiile enumerate mai jos:

1) copii care provin din familii dezorganizate,


2) familii monparientale,
3) Familii cu mai mulți copii,
4) Orfani de unul sau ambii părinți,
5) Provin din familii foarte sărace, asistați social.

Populația țintă

Populația țintă este reprezentată de un număr de 30 de familii sărace, de etnie romă din
satul Zmeu cărora le este destul de greu să-și ducă traiul de azi pe mâine iar din cauza acestui
aspect copii neglijează școala. Populația predominantă în satul Zmeu din Comuna Lungani este
de etnie romă 65-70%. În fiecare familie exista cel puțin un copil iar numărul maxim ajunge la
pragul de 5-6 copii. Mare parte din aceste familii au o situație financiară precară. Aproximativ
446 de copii care frecventează școala provin din familii cu un statut socio-economic scăzut
(sărace). Din numărul total de 446 de elevi 207 sunt fete iar băieți 239. Mare parte din copii
acestui sat merg la școală dar din totalul de 446 de elevi, 43 de copii(20 de fete și 23 băieți)
prezintă riscul de abandon școlar. În anul școlar 2017-2018 rata abandonului școlar a fost de
16%.

OBIECTIVUL SMART:

Prevenirea timpurie a abandonului școlar, în interval de un an, pentru 30 de copii din satul
Zmeu, comuna Lungani, Județul Iași, care sunt în situații de risc.

Obiective:

1. Obiective de implementare

Monitorizarea elevilor identificaţi în risc de abandon şcolar prin consiliere


psihopedagogică, implicare în activităţi extraşcolare și colaborare cu familia, in cadrul
centrului cu care colaboram pe parcursul anului școlar.

Cantitativ:

-numărul de tineri ce urmează a fi sprijiniți

-frecventarea acestora la programele de sprijin

-numarul orelor de pregatire al copiilor în vederea îmbunatatirii rezultatelor


-gradul de recuperare al informațiilor
-activități potrivite pentru imbunătățirea stilului de învățare

Calitativ

-implicarea elevilor in activitățile extrașcolare

- participarea familiei la activitățile de consiliere

-activități de consiliere și oferirea de informații privind consecințele abandonuli școlar

-personal specializat care să ofere sprijinul și informațiile necesare

2. Obiective de impact

Cunoaşterea de către toţi elevii din Școala Gimnazială Zmeu, a riscurilor abandonului
școlar, la sfârşitul anului școlar de derulare a proiectului

Cantitativ

-numărul de elevi implicati în activitatea de înformare

-frecvența participarii elevii implicați in proiect

-implicarea autorităților locale pentru informarea eficientă a elevilor

-activități desfășurate în acest demers

Calitativ

- sprijinul oferit participanților in cadrul proiectului

-interesul tinerilor față de această activitate de informare

-constientizarea riscurilor abandonului școlar pe termen lung

-dorința de a face o schimbare

-implicarea propriu zisă în schimbare

3. Obiective de impact

Scăderea cazurilor de abandon școlar după derularea programului de prevenire


implementat în satul Zmeu,după trei luni de la finalizarea intervenţiei.
Cantitativ

-numărul de participanti care s-au integrat în colectiv

-numărul de ore derulate pentru obținerea rezultateor asteptate

-numărul de persoane implicate

-resursele folosite pentru sprijinul material al elevilor implicați

-nivelul de recuperare al încrederii în sine.

Calitativ

-calitatea programului derulat în comunitate

-eficiența programului asupra grupuli țintă

-motivația elevilor de a continua studiile

-focalizarea pe planuri de viitor

-aprecierea programului de catre grupul sprijinit

Bugetul

Nr. Categoria Unit Val. unit Nr. unit Sem I Sem II Total
crt (6 luni) (6 luni)
1. Resurse Umane
1.1 Voluntari (10) Ore/lună 30 ore/lună 12 luni 180 ore 180 ore 360 ore/an
(voluntar) (beneficiar)
2 Materiale de Total
subzistență 36000 lei/an
2.1 Îmbrăcăminte persoană 200 (lei) 200 x 30 6000 lei/ 6000 lei/ 12000 lei
(beneficiari) sem I sem II
2.2 Încălțăminte Persoană 200 (lei) 200 x 30 6000 lei/ 6000 lei/ 12000 lei
(beneficiari) sem I sem II
2.3 Rechizite școlare persoană 200 (lei) 200 x 30 6000 lei/ 6000 lei/ 12000 lei
(beneficiari) sem I sem II
Plan de acțiune

Activitatea Luna

L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

Aug Sept Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun

1. Identificarea persoanelor care X X X X X X X X X X X


doresc să sponsorizeze proiectul care
umează a fi implementat.

2. Identificarea persoanelor care au X


nevoie de sprijin prin colaborare cu
Asistentului Social repartizat pe satul
Zmeu de la Primăria Lungani, cu
Școala Gimnazială Zmeu și Centrul de
zi-copii din comunitatea de romi Sat
Zmeu pentru prevenirea abandonului
școalar.

3. Deplasarea la domiciliul fiecărei X


familii selectate în proiect pentru a
cunoaște copii și pentru a vedea
condițiile în care aceștia locuiesc.

4. Achiziționarea ghiozdanelor, a X X
rechizitelor necesare, a hainelor și
încălțămintei pentru cei 30 de copii.

5. Organizarea unei întâlniri în care X X X


trebuie să fie prezenți atât copii-
beneficiarii direcți cât și părinții pentru
a discuta exact despre structura
proiectului, atât beneficiile acestuia cât
și condițiile acestui sprijin.

6. Distribuirea pachetelor pregătite de X X


voluntarii nostri la domiciliul
copilașilor.

7. Verificare inopinantă acasă și la X X X X X X X X X X


școală pentru a urmări gradul
frecventării la ore și progresul
înregistrat.(oricât de mic ar fi)

Proiectul care urmează a fi implementat în Satul Zmeu, Comuna Lungani are ca scop
prevenirea abandonului școlar pentru 30 de elevi cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani care provin
din familii sărace prin sprijin financiar. Sunt nenumărate cazurile în care copii refuză să mai
meargă la școală dearece nu au cu ce se încălța, sau ghiozdanul este rupt, ori nu au bani de caiete,
pixuri, hăinuțe la fel ca ceilalți, iar aceste neajunsuri îl fac pe copil să se simtă prost și umilit
refuzând să mai meargă printer colegii săi. Acest proiect se bazează în mare parte pe donații
făcute de anumite familii, firme, organizații care în urma sesizării au răspuns pozitiv inițiativei.

În principiu, pentru ca derularea acestui proiect să fie eficientă am colaborat în primul


rând cu Asistentul Social repartizat pe Comuna Lungani B.C, pentru identificarea/ selectarea
beneficiarilor care au o situație financiară scăzută, cu Directorul de la Școala Gimnazială Zmeu
pentru a obține mai multe informații în ceea ce privește situația elevilor care sunt în situații de
absenteism, ajungând treptat la cazuri de abandon școlar.

Pentru demararea acestei vizite la domiciliul persoanelor alese în proiect, am colaborat cu


Asistentul Social, părintele din sat și alături voluntarii înscriși. După vizita realizată în
familiile selectate au fost facute liste cu necesarul copiilor pentru a-I motiva. Managerul de caz
deține mașină proprie, de alfel și alți 2 voluntari(studenți), prin urmare aceștia s-au ocupat de
achiziționarea necesarului pentru fiecare copil.

În următoarea zi, fiind încă începutul lui septembrie am stabilit o întâlnire la care să
participe atât copii înscriși cât și părinții acestora, dar și directorul școlii, coordonatorul centrului
din sat, educatorul specializat deoarece copii pe lângă acest sprijin material(îmbrăcăminte,
încălțăminte și un ghiozdan echipat corespunzător) au parte în același timp la Centrul de zi de o
masă caldă(felul I, II și desert), de sprijin în rezolvarea temelor, meditații pentru cei mai mari la
Matematică și Limba Română(voluntari) și activități recreative. La această întâlnire părinților li
s-au prezentat consecințele abandonului școlar la vârste atât de fragede și li s-a explicat cât de
importantă este educația pentru ca a lor copii să-și depășească condiția și pentru a putea obține
un loc de muncă ca să se poată întreține. La finalul acestei întâlniri părinții au promis că se vor
implica mai mult în ceea ce privește participarea copiilor la școală.

Următoarea zi a avut loc împărțirea celor 30 de pachete de catre manager și voluntari pentru
copilașii nerăbdători, fiind ajutați de preotul din sat. Iar lunar managerul proiectului urmărește
stadiul fiecărui copil în parte, atât situația absențelor cât și a notelor.

S-ar putea să vă placă și