Sunteți pe pagina 1din 170

Pr.

Sorin Benescu

Mini Acatistier
Aici se inserează textul casetei CIP. Aici se inserează textul
casetei CIP. Aici se inserează textul casetei CIP.
DEDICAŢIE
Fiicei mele, Ecaterina.
Cuprins
Cuprins ................................................................................................... 5

Rugăciunile începătoare: ...................................................................... 24

Acatistul Sf. Dumitru Teologul.............................................................. 27

Tropar: .................................................................................................. 27

Condac 1: .............................................................................................. 27

Icos 1: ................................................................................................... 27

Condac 2: .............................................................................................. 28

Icos 2: ................................................................................................... 28

Condac 3: .............................................................................................. 29

Icos 3: ................................................................................................... 30

Condac 4: .............................................................................................. 31

Icos 4: ................................................................................................... 31

Condac 5: .............................................................................................. 33

Icos 5: ................................................................................................... 33

Condac 6: .............................................................................................. 35

Icos 6: ................................................................................................... 35

Condac 7: .............................................................................................. 38
Pr. Sorin Benescu

Icos 7: ....................................................................................................38

Condac 8: ..............................................................................................40

Icos 8: ....................................................................................................41

Condac 9: ..............................................................................................43

Icos 9: ....................................................................................................43

Condac 10: ............................................................................................46

Icos 10: ..................................................................................................46

Condac 11: ............................................................................................49

Icos 11: ..................................................................................................50

Condac 12: ............................................................................................54

Icos 12: ..................................................................................................54

Condac 13: ............................................................................................57

Apoi se zice iarăși Icosul 1 şi Condacul 1. ..........................................57

Acatistul Luminii Dumnezeiești .............................................................58

Tropar:...................................................................................................58

Condac 1................................................................................................58

Icos 1 .....................................................................................................58

Condac 2................................................................................................59

Icos 2 .....................................................................................................60

6
Mini Acatistier

Condac 3 ............................................................................................... 61

Icos 3..................................................................................................... 61

Condac 4 ............................................................................................... 63

Icos 4..................................................................................................... 63

Condac 5 ............................................................................................... 65

Icos 5..................................................................................................... 65

Condac 6 ............................................................................................... 67

Icos 6..................................................................................................... 67

Condac 7 ............................................................................................... 69

Icos 7..................................................................................................... 69

Condac 8 ............................................................................................... 71

Icos 8..................................................................................................... 71

Condac 9 ............................................................................................... 73

Icos 9..................................................................................................... 73

Condac 10 ............................................................................................. 75

Icos 10 .................................................................................................. 75

Condac 11 ............................................................................................. 77

Icos 11 .................................................................................................. 77

Condac 12 ............................................................................................. 78

7
Pr. Sorin Benescu

Icos 12 ...................................................................................................79

Condac 13..............................................................................................80

Apoi se zice iarăși Icosul 1 şi Condacul 1. ..........................................81

După aceea se zice această rugăciune: .............................................81

Rugăciune către Hristos Iisus Dumnezeu: .............................................81

Acatistul Sf. Ghelasie de la Frăsinei .....................................................83

Condacele şi Icoasele: ...........................................................................83

Condacul 1.........................................................................................83

Icosul 1 ..............................................................................................83

Condacul al 2-lea ...............................................................................84

Icosul al 2-lea ....................................................................................84

Condacul al 3-lea ...............................................................................85

Icosul al 3-lea ....................................................................................85

Condacul al 4-lea ...............................................................................86

Icosul al 4-lea ....................................................................................86

Condacul al 5-lea ...............................................................................87

Icosul al 5-lea ....................................................................................87

Condacul al 6-lea ...............................................................................88

Icosul al 6-lea ....................................................................................88

8
Mini Acatistier

Condacul al 7-lea .............................................................................. 89

Icosul al 7-lea .................................................................................... 89

Condacul al 8-lea .............................................................................. 90

Icosul al 8-lea .................................................................................... 90

Condacul al 9-lea .............................................................................. 91

Icosul al 9-lea .................................................................................... 91

Condacul al 10-lea ............................................................................ 92

Icosul al 10-lea .................................................................................. 93

Condacul al 11-lea ............................................................................ 94

Icosul al 11-lea .................................................................................. 94

Condacul al 12-lea ............................................................................ 95

Icosul al 12-lea .................................................................................. 95

Condacul al 13-lea ............................................................................ 97

RUGĂCIUNE .......................................................................................... 97

Akathist Hymn to the Holy Spirit .......................................................... 99

Kontakions and Oikoses: ...................................................................... 99

Kontakion 1 ...................................................................................... 99

Oikos 1 ............................................................................................. 99

Kontakion 2 .................................................................................... 100

9
Pr. Sorin Benescu

Oikos 2 ............................................................................................101

Kontakion 3.....................................................................................102

Oikos 3 ............................................................................................102

Kontakion 4.....................................................................................103

Oikos 4 ............................................................................................103

Kontakion 5.....................................................................................104

Oikos 5 ............................................................................................104

Kontakion 6.....................................................................................105

Oikos 6 ............................................................................................106

Kontakion 7.....................................................................................106

Oikos 7 ............................................................................................107

Kontakion 8.....................................................................................107

Oikos 8 ............................................................................................108

Kontakion 9.....................................................................................109

Oikos 9 ............................................................................................109

Kontakion 10...................................................................................110

Oikos 10 ..........................................................................................110

Kontakion 11...................................................................................111

Oikos 11 ..........................................................................................112

10
Mini Acatistier

Kontakion 12 .................................................................................. 112

Oikos 12 ......................................................................................... 113

Kontakion 13 .................................................................................. 114

Prayer to the Holy Spirit: ................................................................... 114

Acatistul Sf. Duh ................................................................................ 116

Condacele şi Icoasele: ........................................................................ 116

Condacul 1: .................................................................................... 116

Icosul 1: .......................................................................................... 116

Condacul al 2-lea:........................................................................... 117

Icosul al 2-lea: ................................................................................ 118

Condacul al 3-lea:........................................................................... 119

Icosul al 3-lea: ................................................................................ 119

Condacul al 4-lea:........................................................................... 120

Icosul al 4-lea: ................................................................................ 121

Condacul al 5-lea:........................................................................... 121

Icosul al 5-lea: ................................................................................ 122

Condacul al 6-lea:........................................................................... 123

Icosul al 6-lea: ................................................................................ 123

Condacul al 7-lea:........................................................................... 124

11
Pr. Sorin Benescu

Icosul al 7-lea: .................................................................................124

Condacul al 8-lea: ...........................................................................125

Icosul al 8-lea: .................................................................................126

Condacul al 9-lea: ...........................................................................127

Icosul al 9-lea: .................................................................................127

Condacul al 10-lea: .........................................................................128

Icosul al 10-lea: ...............................................................................128

Condacul al 11-lea: .........................................................................129

Icosul al 11-lea: ...............................................................................130

Condacul al 12-lea: .........................................................................131

Icosul al 12-lea: ...............................................................................131

Condacul al 13-lea: .........................................................................132

Rugăciune către Sf. Duh : ...................................................................133

Acatistul Sf. Arhangheli .......................................................................134

Condacele şi Icoasele: .........................................................................134

Condacul 1.......................................................................................134

Icosul 1 ............................................................................................134

Condacul al 2-lea .............................................................................135

Icosul al 2-lea ..................................................................................135

12
Mini Acatistier

Condacul al 3-lea ............................................................................ 136

Icosul al 3-lea .................................................................................. 136

Condacul al 4-lea ............................................................................ 137

Icosul al 4-lea .................................................................................. 137

Condacul al 5-lea ............................................................................ 138

Icosul al 5-lea .................................................................................. 138

Condacul al 6-lea ............................................................................ 139

Icosul al 6-lea .................................................................................. 139

Condacul al 7-lea ............................................................................ 140

Icosul al 7-lea .................................................................................. 140

Condacul al 8-lea ............................................................................ 141

Icosul al 8-lea .................................................................................. 141

Condacul al 9-lea ............................................................................ 142

Icosul al 9-lea .................................................................................. 142

Condacul al 10-lea .......................................................................... 143

Icosul al 10-lea ................................................................................ 143

Condacul al 11-lea .......................................................................... 144

Icosul al 11-lea ................................................................................ 144

Condacul al 12-lea .......................................................................... 145

13
Pr. Sorin Benescu

Icosul al 12-lea ................................................................................145

Condacul al 13-lea ...........................................................................146

RUGĂCIUNE .........................................................................................146

Acatist lui Dumnezeu Tatăl.................................................................148

Condacele şi Icoasele: .........................................................................148

Condacul 1: .....................................................................................148

Icosul 1: ...........................................................................................148

Condacul al 2-lea: ...........................................................................149

Icosul al 2-lea: .................................................................................150

Condacul al 3-lea: ...........................................................................151

Icosul al 3-lea: .................................................................................151

Condacul al 4-lea: ...........................................................................152

Icosul al 4-lea: .................................................................................153

Condacul al 5-lea: ...........................................................................154

Icosul al 5-lea: .................................................................................154

Condacul al 6-lea: ...........................................................................155

Icosul al 6-lea: .................................................................................155

Condacul al 7-lea: ...........................................................................156

Icosul al 7-lea: .................................................................................157

14
Mini Acatistier

Condacul al 8-lea:........................................................................... 157

Icosul al 8-lea: ................................................................................ 158

Condacul al 9-lea:........................................................................... 159

Icosul al 9-lea: ................................................................................ 159

Condacul al 10-lea:......................................................................... 160

Icosul al 10-lea: .............................................................................. 161

Condacul al 11-lea:......................................................................... 162

Icosul al 11-lea: .............................................................................. 162

Condacul al 12-lea:......................................................................... 163

Icosul al 12-lea: .............................................................................. 163

Condacul al 13-lea:......................................................................... 165

Rugăciune către Dumnezeu Tatăl: ..................................................... 165

Bibliografie ...................................................................................... 167

Bibliografie electronică ...................................................................... 170

15
MULŢUMIRI
Mulțumesc soției mele, Dana,
pentru ajutorul acordat la tehnoredactare și corectare, pentru
susținerea fără de care cartea
nu ar fi putut să vadă lumina tiparului. Mulțumesc deasemenea
diac. Ionuț Parvanov pentru observațiile făcute la Acatistul
Luminii Dumnezeiești
Motto: „ Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L pe El
întru tăria puterii Lui.” (Ps. 150.1)
Pr. Sorin Benescu

Rugăciunile începătoare:

Preotul dă obișnuita binecuvântare, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și


pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iar de este mirean cel ce zice acatistul, zice:

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne


Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sf. Duh, Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. (de trei ori).

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care


pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și
dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule,
sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,


miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea


și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește


păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte,
cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

24
Mini Acatistier

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău,


vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă
nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu
ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.

Apoi troparele acestea:

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că,


nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem
Ție, ca unui Stăpân, noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit,


nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci
caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii
noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău,
toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată


Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce
nădăjduim în tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești
mântuirea neamului creștinesc.

Apoi:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul


cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.
Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
25
Pr. Sorin Benescu

născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Carele toate s-au


făcut.
Carele pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire
S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din
Maria Fecioara, și S-a făcut om.
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a
pătimit și S-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a Cărui
Împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Carele de
la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este
închinat și slăvit, Carele a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților.
Și viața veacului ce va să fie. Amin.

26
Mini Acatistier

Acatistul Sf. Dumitru Teologul

Tropar:
Fluierul cel păstoresc al teologiei tale a biruit trâmbiţele
ritorilor; că ţie, celui ce ai încercat adâncurile Duhului, ţi s-au
adăugat şi Frumuseţile Cuvântului. Ci roagă pe Hristos
Dumnezeu, Sfinte Părinte Dumitru, să mântuiască sufletele
noastre!

Condac 1:
Lumină Bisericii și mărturisitor al Treimii, păstor și
învățător al Bisericii te-ai arătat, Sfinte Părinte. Prin suirea pe
scara învățăturilor sfinților, ai odrăslit rodul desăvârșitei iubiri de
Hristos și de aproapele, din care izvorăști minunată teologie.
Pentru aceasta, îți cântăm:
Bucură-te, Sfinte Părinte Dumitru, mare teolog al
neamului românesc, tâlcuitor al Preacuratei Treimi!

Icos 1:
Născut în Vlădeni, ai studiat la Brașov, apoi la București
și la Cernăuți, desăvârșind studiile la Atena și Berlin; te-ai
căsătorit cu Maria, cu care ai avut trei copii, căutând pe
Dumnezeu pururea, rănit de dragostea lui Hristos, din al Cărui
cuvânt te hrăneai. Smerindu-ți inima prin rugăciunea isihastă, ai
purces la traducerea din scrierile Sf. Părinți, dăruindu-ne nouă
comoară de duhovnicie neprețuită. Pentru aceasta, îți cântăm așa:
1. Bucură-te, podoaba cea mai de preț a teologiei românești,
2. Bucură-te, că luminat pe Hristos L-ai mărturisit,
3. Bucură-te, că pe Acesta L-ai teologhisit,
4. Bucură-te, că dreapta credință până la sfârșit ai învățat,
5. Bucură-te, că Adevărul ai propovăduit,
27
Pr. Sorin Benescu

6. Bucură-te, că Filocalia ai tradus,


7. Bucură-te, că duhovnicia ai răspândit,
8. Bucură-te, că pe Sf. Părinți prin traduceri i-ai făcut
cunoscuți,
9. Bucură-te, că mulți s-au întors la credință prin ale tale
lucrări,
10. Bucură-te, că nevoințele Părinților le-ai făcut accesibile
tuturor,
11. Bucură-te, că isihasmul l-ai făcut posibil tuturor,
12. Bucură-te, că rugăciunea minții ai scos-o din mânăstiri,
13. Bucură-te, dezrădăcinătorul patimilor,
14. Bucură-te, rușinătorul ateilor,
15. Bucură-te, Sfinte Părinte Dumitru, mare teolog al
neamului românesc, tâlcuitor al Preacuratei Treimi!

Condac 2:
Apărătorule al ortodoxiei, pentru lucrările cele multe,
laude de mulțumiri aducem ție, noi, nevrednicii; ci ca cel ce ești
minunat teolog și smerit învățător, izbăvește-ne pe noi din toate
nevoile minții, ca să cântăm ție: Aliluia!

Icos 2:
Credința adevărată învățându-o, Părinte Dumitru, ai viețuit
pe pământ prin darul lui Dumnezeu, luminat mărturisind și pe toți
învățând; râvnind ca teologia adevărată și Tradiția Bisericii să fie
răspândite și cunoscute, ai început traducerea Filocaliei, pentru
care aducem ție cântări de laudă: 1
1. Bucură-te, tâlcuitor al Sf. Antonie cel Mare,

1
Icos inspirat din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere din scrierile
sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 1, Ed.
Institutul de arte grafice Dacia Traiană S.A., Sibiu, 1947.
28
Mini Acatistier

2. Bucură-te, învățător cu acesta al vieții morale, al rațiunii


duhovnicești,
3. Bucură-te, tâlcuitor al lui Evagrie Ponticul,
4. Bucură-te, că împreună cu acesta deosebești gândurile,
înveți trezvia și rugăciunea,
5. Bucură-te, tâlcuitor al Sf. Ioan Casian,
6. Bucură-te, că de la acesta ne înveți să ne păzim de cele
opt gânduri ale răutății,
7. Bucură-te, tâlcuitor al lui Nil Ascetul,
8. Bucură-te, că de la el ne înveți filozofia cea adevărată a
Înțelepciunii lui Hristos,
9. Bucură-te, tâlcuitor al lui Marcu Ascetul,
10. Bucură-te, că de la el ne înveți legea duhovnicească,
darul mântuirii prin har și puterea Botezului,
11. Bucură-te, tâlcuitor al lui Diadoh al Foticeii,
12. Bucură-te, că de la acesta ne-ai dat nouă definiții ale
virtuților, capete despre cunoștință și dreapta socoteală,
13. Bucură-te, tâlcuitor al lui Isaia Pustnicul,
14. Bucură-te, că că împreună cu acesta ne înveți despre paza
minții, despre mânie, despre războiul cel nevăzut,
15. Bucură-te, Sfinte Părinte Dumitru, mare teolog al
neamului românesc, tâlcuitor al Preacuratei Treimi!

Condac 3:
Pescuit în chip minunat de Hristos și dăruit de Sus cu
darul de a explica dogmele creștine, Sfinte Părinte, ne-ai lăsat
nouă tâlcuiri ale Revelației naturale ca bază a credinței naturale și
a unui sens al existenței, dar și ale celei supranaturale, ca izvor al
credinței creștine, confirmare și completare a credinței naturale,
pentru care neîncetat mulțumim lui Dumnezeu:2 Aliluia!

2
Condac inspirat din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Teologia dogmatică ortodoxă,
vol. 1-3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR, Bucureşti, 1996.
29
Pr. Sorin Benescu

Icos 3:
Cufărul plin de nestemate al cuvintelor sfinților l-ai
deschis pentru noi, căci ai dorit din suflet tămăduirea noastră și,
împlinind cu atenție îndemnurile conștiinței, ai înmulțit
rugăciunea, scrisul și nevoințele. Iar în rugăciune ostenindu-te, ai
fost curând învrednicit să traduci pe Sf. Maxim Mărturisitorul, cu
care acum împreună te lăudăm: 3
1. Bucură-te, că ne-ai dăruit Cuvântul ascetic al Sf. Maxim,
2. Bucură-te, că scopul Întrupării ai deslușit,
3. Bucură-te, că poruncile dumnezeiești ai explicat,
rugăciunea neîncetată ai arătat,
4. Bucură-te, că ale lui Capete despre dragoste le-ai
explicat,
5. Bucură-te, cel care ai spus că dragostea se naște din
nepătimire, nepătimirea din nădejdea în Dumnezeu, aceasta din
răbdare, răbdarea din înfrânare, înfrânarea din frica de
Dumnezeu, iar aceasta din credința în Domnul,
6. Bucură-te, că de la Maxim ai arătat scara virtuților,
mișcările și capcanele sufletului,
7. Bucură-te, cel care ai tâlcuit Capetele teologice,
8. Bucură-te, că pe Dumnezeu Cel Unul, fără de început,
necuprins, Care are toată puterea de a exista, ai mărturisit,
9. Bucură-te, că pe Dumnezeu Cel nedeterminat, nemișcat,
infinit, mai presus de toată ființa, puterea și lucrarea, prin cărți ai
vestit,
10. Bucură-te, că întrebări, nedumeriri și răspunsuri de la
Maxim ai adăugat,
11. Bucură-te, că virtuțile sufletului și ale trupului ai
deosebit,

3
Icos inspirat din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere din scrierile
sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 2, Ed.
Apologeticum, Bucureşti, 2005.

30
Mini Acatistier

12. Bucură-te, că din Sf. Scriptură de la Sf. Maxim ai


explicat,
13. Bucură-te, că Tatăl nostru, rugăciunea domnească, la
sfârșitul cărții ai tâlcuit,
14. Bucură-te, că prin aceasta suntem îndemnați la vestirea
harului înfierii și la venerarea Treimii celei de o ființă și mai
presus de ființă,
15. Bucură-te, Sfinte Părinte Dumitru, mare teolog al
neamului românesc, tâlcuitor al Preacuratei Treimi!

Condac 4:
Profesor fiind, învățai pe studenți lucrarea lui Hristos și a
Duhului Sfânt de păstrare a Revelației, Sf. Scriptură și Sf.
Tradiție în legătură cu Biserica, dogmele ortodoxe ca adevăruri
revelate ale credinței mântuitoare, necesare pentru mântuire,
punând Sf. Treime fundament al lor, comuniune a iubirii
desăvârșite, pentru aceasta cântăm cu dragoste:4 Aliluia!

Icos 4:
Unirea celor două firi în Hristos, o altă dogmă a iubirii, ai
învățat, pe care ai legat-o de Treime, de Înviere, ca izvorul
mântuirii și ultima împlinire a ei. Recapitularea eternă în Hristos
operată prin Duhul ne-ai învățat, deslușind Dumnezeirea ca
structură a supremei iubiri, pentru aceasta zicem așa:5
1. Bucură-te, că răspunsurile Sf. Maxim către Talasie ne-ai
dăruit,

4
Condac inspirat din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Teologia dogmatică ortodoxă,
vol. 1-3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR, Bucureşti, 1996.
5
Icos inspirit din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere din scrierile
sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 3, Ed.
Apologeticum, Bucureşti, 2005.
31
Pr. Sorin Benescu

2. Bucură-te, că din cele ce sunt împrejurul Dumnezeirii se


cunoaște El și prin ele se dă întreg, conformându-se cu puterea de
primire a fiecăruia,
3. Bucură-te, că prin cămașa Mântuitorului înțelegem
împletitura neîmpărțită a virtuților sau harul omului nou,
4. Bucură-te, că prin învelitoarea din afară a Lui înțelegem
lumea sensibilă împărțită în patru stihii,
5. Bucură-te, că două chipuri ale nașterii ne-ai arătat: cel
după ființă și cel după buna plăcere și după hotărârea voinței,
6. Bucură-te, că Tatăl este lumină în lumină întrucât se află
în Fiul și în Duhul Sfânt, nefiind alta și altă lumină, ci una și
aceeași după ființă, luminând întreit după modul subzistenței
personale,
7. Bucură-te, că pe temători i-ai numit începători, aflați la
porțile dumnezeiești ale virtuților,
8. Bucură-te, că înaintați i-ai socotit pe cei ce au dobândit o
deprindere măsurată a rațiunilor și a chipurilor virtuții,
9. Bucură-te, că desăvârșiți i-ai numit pe cei care au ajuns
prin cunoaștere la vârful însuși al Adevărului, Care se face
întrevăzut prin virtuți,
10. Bucură-te, că ne îndemni să avem nu numai tipurile, ci și
arhetipurile tainelor, pentru a avea nu numai întrebarea, ci și
cunoștința iluminărilor în Duh,
11. Bucură-te, că ne-ai învățat că Dumnezeu a lăsat să fie
închipuit de monadă prin analogie, fiind începutul și sfârșitul
lucrurilor și rațiunea prin care există toate,
12. Bucură-te, că Sâmbăta ai tâlcuit-o ca oprirea patimilor și
a mișcării minții în jurul firii celor create,
13. Bucură-te, că existența făpturilor ai considerat-o chip al
Tatălui, organizarea lor ca o unitate în diversitate drept chip al
Fiului-Înțelepciunea ipostatică, iar mișcarea-viața lor drept chip al
Duhului Sfânt,
14. Bucură-te, că Duhul Sfânt nu e absent din nicio făptură și
mai ales din cele ce s-au învrednicit de rațiune, ai spus,

32
Mini Acatistier

15. Bucură-te, Sfinte Părinte Dumitru, mare teolog al


neamului românesc, tâlcuitor al Preacuratei Treimi!

Condac 5:
Trei moduri de cunoaștere a lui Dumnezeu ai învățat:
rațională, apofatică și din împrejurările vieții, ca și legătura,
nedespărțirea și deosebirea dintre ele, dinamismul acestora,
transparența oricărui concept despre Dumnezeu. Pentru aceasta,
cântăm Lui:6 Aliluia!

Icos 5:
Fără să-ți abați pașii de pe calea cea strâmtă a sfinților, ai
continuat să ne dăruiești nouă scrierile lui Talasie Libianul, ale lui
Isichie Sinaitul, ale lui Filotei Sinaitul, ale lui Ioan Carpatiul,
Avva Filimon, Sf. Ioan Damaschinul, Teodor al Edesei,
Teognost, Ilie Ecdicul, Teofeu Monahul, cu ale căror rugăciuni,
Părinte Dumitru, ajută-ne și pe noi să-L vedem pe Iisus, Cel Ce a
înviat din morți, față către față. Păzește-ne de înșelarea
nevăzuților vrăjmași și ne povățuiește pe cărările înțelegerii
duhovnicești, ca să zicem așa:7
1. Bucură-te, că dorul întins întreg spre Dumnezeu leagă pe
cei ce-l au cu Dumnezeu şi întreolaltă,
2. Bucură-te, că mintea care a dobândit dragoste
duhovnicească nu cugetă despre aproapele cele ce nu se potrivesc
cu dragostea,
3. Bucură-te, că cel ce a dobândit dragoste rabdă fără să se
tulbure supărările şi suferinţele ce-i vin de la duşmani, așa ne
învață Talasie Libianul,
6
Condac inspirat din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Teologia dogmatică ortodoxă,
vol. 1-3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR, Bucureşti, 1996.
7
Icos inspirit din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere din scrierile
sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 4, Ed.
Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948.
33
Pr. Sorin Benescu

4. Bucură-te, că trezvia e calea a toată virtutea şi porunca lui


Dumnezeu; ea e numită şi liniştea inimii, isihia, iar desăvârşită
până la golirea de orice nălucire, e tot ea şi pază a minţii,
5. Bucură-te, că atenţia e liniştea neîncetată a inimii faţă de
orice gând; ea răsuflă şi cheamă pururea şi neîncetat numai pe
Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu, şi împreună cu El
se împotriveşte cu bărbăţie vrăjmaşilor, ne spune Isichie Sinaitul,
6. Bucură-te, că cel ce-şi curăţeşte inima şi smulge din
rădăcină păcatul, întru Domnul, şi cel ce se osteneşte pentru o
cunoştinţă mai dumnezeiască şi vede în minte Cele nevăzute de
cei mulţi, nu se cuvine să se înalţe pentru aceasta faţă de cineva,
zice Filotei Sinaitul,
7. Bucură-te, că pe cât este de veşnic Împăratul tuturor,
neavând nici început, nici sfârşit al împărăţiei Sale, pe atât este
mai aducătoare de câştig sârguinţa celor ce şi-au ales să se
ostenească pentru virtuţi, zice Ioan Carpatiul,
8. Bucură-te, că desăvârşită este mintea atunci când calcă
peste cunoştinţa fiinţială şi se uneşte cu Dumnezeu, ne zice Avva
Filimon,
9. Bucură-te, că virtuţi sufleteşti zicem că sunt mai întâi
aceste patru, cele mai generale, care sunt: bărbăţia, prudenţa,
cumpătarea şi dreptatea,
10. Bucură-te, că din acestea se nasc virtuţile sufleteşti:
credinţa, nădejdea, dragostea, rugăciunea, smerenia, blândeţea,
îndelunga răbdare, suferirea răului, bunătatea, nemânierea,
cunoştinţa dumnezeiească, neiuţimea, simplitatea, netulburarea,
nefăţărnicia, neînfumurarea, nemândria, nepizmuirea, neviclenia,
neiubirea de argint, compătimirea, milostenia, generozitatea,
neîntristarea, străpungerea inimii, sfiala, evlavia, dorinţa
bunurilor viitoare, dorul după împărăţia lui Dumnezeu, poftirea
înfierii, zice Sf. Ioan Damaschinul,
11. Bucură-te, că Teodor al Edesei ne învață să ne strângem
cu toată puterea spre împlinirea poruncilor Domnului, ca să nu
fim strânşi de lanţurile greu de dezlegat ale poftelor rele şi ale
plăcerilor stricătoare de suflet,
34
Mini Acatistier

12. Bucură-te, că atunci să socoteşti că ai virtute adevărată,


când vei dispreţui toate cele de pe pământ cu desăvârşire, având
prin conştiinţă curată inima gata să călătorească totdeauna către
Domnul, zice Teognost,
13. Bucură-te, că începutul virtuţilor e frica de Dumnezeu, iar
sfârşitul, dragostea - dorul de El, zice Ilie Ecdicul,
14. Bucură-te, că despre căldura rugăciunii, lacrima
dumnezeiească, pacea dinspre mulţimea gândurilor toate, despre a
minţii curăţie, vederea tainelor, despre o strălucire străină, despre
a inimii nedestăinuită lumină și despre desăvârşirea nesfârşită ne
învață Teofeu Monahul,
15. Bucură-te, Sfinte Părinte Dumitru, mare teolog al
neamului românesc, tâlcuitor al Preacuratei Treimi!

Condac 6:
Despre ființa, atributele și lucrările necreate ale lui
Dumnezeu ne-ai vorbit, cum Acesta ni se comunică prin energii
necreate. Caracterul de sine al atributelor divine, supraexistența
lui Dumnezeu, caracterul Lui apofatic ca realitate personală
supraexistentă, faptul că existența prin Sine a Lui este izvorul a
toată existența ai propovăduit, pentru aceasta, cu tine cântăm:8
Aliluia!

Icos 6:
Prin rugăciune, prin mărturiile Părinților, pe Hristos ai
căutat și pe Dumnezeu ai explicat: infinitatea Lui, participarea
creaturilor mărginite la ea, simplitatea sau unitatea Lui,
participarea la ea a creaturii compuse, eternitatea Lui și timpul ca
interval între El și creat, timpul ca mediu de creștere spre
participare la această eternitate. Pentru aceasta, îţi zicem ţie,

8
Condac inspirat din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Teologia dogmatică ortodoxă,
vol. 1-3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR, Bucureşti, 1996.
35
Pr. Sorin Benescu

împreună cu Petru Damaschin, Simeon Metafrastul și Macarie


Egipteanul:9
1. Bucură-te, că despre șapte fapte trupești ai vorbit: liniștea
sau isihia, adică petrecerea neîmprăștiată, ferită de orice grijă a
vieții, postul cu măsură, privegherea cu măsură, psalmodierea
sau rugăciunea trupească, rugăciunea duhovnicească făcută cu
mintea care se ferește de orice gând, citirea cuvintelor şi vieţilor
Părinţilor, întrebarea celor experimentaţi,
2. Bucură-te, că cel ce voieşte să păzească poruncile trebuie
să înceapă de la frica de Dumnezeu, ca să nu se rostogolească în
haos, ai învățat,
3. Bucură-te, că felurile înţelepciunii sunt patru: chibzuinţă,
sau cunoştinţa lucrurilor ce trebuie sau nu trebuie făcute şi
privegherea minţii; neprihănirea, care stă în păstrarea sănătoasă
a cugetului, ca să se poată înfrâna de la orice lucru, cuvânt şi
gând ce nu place lui Dumnezeu; bărbăţia, sau tăria şi stăruinţa
(rezistenţa) în ostenelile încercărilor celor după Dumnezeu și
dreptatea, adică împărţirea care dă tuturor la fel,
4. Bucură-te, că cele patru virtuţi generale se nasc din cele
trei puteri ale sufletului, astfel: din cugetare sau minte, două:
chibzuinţă şi dreptatea, sau dreapta socoteală; din partea
poftitoare, neprihănirea şi din iuţime, bărbăţia,
5. Bucură-te, că opt vederi mintale ai descoperit: şapte ale
veacului acestuia, iar a opta - lucrarea veacului viitor,
6. Bucură-te, că cele șapte sunt cunoştinţa necazurilor şi a
ispitelor vieţii acesteia, cunoaşterea greşelilor noastre şi a
binefacerilor lui Dumnezeu, cunoştinţa lucrurilor înfricoşate
dinainte de moarte şi de după moarte, înţelegerea petrecerii
Domnului nostru Iisus în lumea aceasta şi a lucrurilor şi
cuvintelor ucenicilor Lui, ale celorlalţi sfinţi Mucenici şi ale
cuvioşilor Părinţi, cunoştinţa firii şi a prefacerii lucrurilor,

9
Icos inspirit din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere din scrierile
sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 5, Ed.
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1976.
36
Mini Acatistier

contemplarea celor ce sunt, anume cunoştinţa şi înţelegerea


făpturilor sensibile ale lui Dumnezeu, înţelegerea făpturilor
inteligibile ale lui Dumnezeu,
7. Bucură-te, că a opta este cunoştinţa despre Dumnezeu,
aşa-numita teologie, ne învață Petru Damaschinul,
8. Bucură-te, că despre înţelepciunea duhovnicească, despre
credinţă, despre frică, despre înfrânare, despre răbdare, despre
nădejde, despre neîmpătimire, despre omorârea patimilor ai scris
de la acesta,
9. Bucură-te, că despre patimile lui Hristos, despre
pomenirea morţii şi despre lacrimi, despre smerenia Sa, despre
darul de a deosebi făpturile sensibile după fire, despre experienţa
contemplării celor sensibile, despre cunoştinţa celor inteligibile
de asemenea vorbeai cu el,
10. Bucură-te, că despre nepătimirea adevărată în general,
despre dragoste, cunoaşterea lui Dumnezeu, despre chibzuinţă,
despre neprihănire, capete ai tradus,
11. Bucură-te, că despre bărbăţie, dreptate, pacea desăvârşită
a gândurilor, naşterea bucuriei din pace, despre faptul că nu este
nicio contrazicere în Scripturi, despre simţirea inimii ai vorbit,
12. Bucură-te, că despre smerita cugetare, nepătimire, despre
cele şapte fapte trupeşti, dreapta socoteală, citirea cea după
Dumnezeu și adevărata deosebire, despre trebuinţa ca omul să nu
deznădăjduiască, chiar dacă ar greşi mult, ne înveți,
13. Bucură-te, că despre calea cea mai scurtă spre dobândirea
virtuţilor şi depărtarea patimilor, despre cum se câştigă credinţa
adevărată, despre cum liniştirea foloseşte mai mult celor pătimaşi,
despre binefacerile generale şi particulare ale lui Dumnezeu,
despre cum fără smerită cugetare nu este cu putinţă să ne
mântuim, despre zidirea sufletului prin virtuţi de la Petru
Damaschinul ne povățuiești,
14. Bucură-te, că despre desăvârşirea în duh, despre răbdare
şi discernământ (dreapta socoteală), despre înălţarea minţii,
despre dragoste și despre libertatea minţii de la Simeon
Metafrastul și Macarie Egipteanul ai tradus,
37
Pr. Sorin Benescu

15. Bucură-te, Sfinte Părinte Dumitru, mare teolog al


neamului românesc, tâlcuitor al Preacuratei Treimi!

Condac 7:
Fără încetare pe Hristos Îl căutai și Îi urmai prin
dumnezeieștile cuvinte ale sfinților, iar El îți călăuzea în taină
pașii. Primind darul iubirii de frumos duhovnicesc, te-ai sălășluit
în cortul Luminii, de unde chemarea lui Hristos s-a făcut prin tine
auzită tuturor. Căci cu limbă de foc ai scos la iveală înțelepciunea
ascunsă a inimii nebune după Hristos a pustnicilor, pentru aceasta
și acum, cu aceștia, cânți lui Dumnezeu:10 Aliluia!

Icos 7:
Supraspațialitatea lui Dumnezeu și participarea creaturilor
spațiale la ea, spațiul - distanță legată de durata temporală ca
mediu al comuniunii cu baza în Sf. Treime, ca interval între
apelul divinului la iubire și răspunsul omului, învingerea acestuia
prin spirit, lumea ca un sistem de rațiuni unificat în om și mai ales
în Hristos ai văzut, pe Sf. Simeon Noul Teolog, pe Sfântul
Simeon Evlaviosul și pe Nichita Stithatul ai iubit, pentru aceasta
zicem:11
1. Bucură-te, că, pentru cei ce înţeleg duhovniceşte,
Dumnezeu este pretutindeni; căci e de faţă, fiind în toate şi în
afară de toate, zice Sf. Simeon Noul Teolog,
2. Bucură-te, că amintirea lui Hristos luminează mintea şi
alungă dracii; lumina Sfintei Treimi, strălucind în inima curată, o
desparte pe aceasta de lume şi pe cel părtaş de ea îl face să se

10
Condac inspirat din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Teologia dogmatică ortodoxă,
vol. 1-3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR, Bucureşti, 1996.
11
Icos inspirit din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere din scrierile
sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 6, Ed.
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977.
38
Mini Acatistier

umple încă de aici, pe cât e cu putinţă credinciosului, de slava


viitoare, ca pe unul ce se află sub lucrarea harului,
3. Bucură-te, că cel ce vrea să urască ispitele lumii e dator
să iubească pe Dumnezeu din tot sufletul şi să-şi aducă pururea
aminte de El,
4. Bucură-te, că Domnul, Care ne dăruieşte nouă toate, ne
dă şi o altă simţire mai presus de simţire prin Duhul Său, ca să ne
împărtășim în chip mai presus de fire cu darurile şi harismele Lui
mai presus de înțelegere, cu toată ființa noastră, în chip clar şi
curat,
5. Bucură-te, că atunci când mintea e simplă sau goală de
orice înţeles şi intră întreagă în lumina dumnezeiască, simplă,
fiind acoperită de ea, nu mai are să afle altceva în afară de lumina
în care este, ca să fie mişcată spre înţelegerea acelui altceva, ci
rămâne în abisul luminii dumnezeieşti, nemaiîngăduindu-i-se să
privească nicidecum în afară, zice Sf. Simeon,
6. Bucură-te, că ai tradus de la acesta capete ale cunoştinţei
şi ale cuvântării de Dumnezeu, capete practice şi teologice,
7. Bucură-te, că și cuvântări morale ai adăugat: învăţătură
despre fire, privind creaţia lumii şi zidirea lui Adam, cum va fi
reînnoită toată zidirea şi cum se vor face «ceruri noi şi pământ
nou», cum zice dumnezeiescul apostol, care va fi strălucirea de pe
urmă a zidirii, cum se unesc toţi sfinţii cu Hristos şi Dumnezeu și
celelalte,
8. Bucură-te, că de la Nichita Stithatul ne-ai adus capete
despre făptuire, despre fire și despre cunoştinţă, despre curăţirea
minţii, despre cunoştinţă, despre iubire şi despre desăvârşirea
vieţii,
9. Bucură-te, că ai adăugat capete despre vederea
duhovnicească a raiului: în câte feluri ni se arată raiul sensibil,
despre raiul cunoscut de minte şi care sunt plantele din ele,
rodurile celor două feluri de pomi ai raiului inteligibil,
10. Bucură-te, că poarta prin care se intră şi cea prin care se
iese din rai ai arătat,

39
Pr. Sorin Benescu

11. Bucură-te, că învățai lucrarea şi păzirea raiului cunoscut


cu mintea şi ce bunătăţi aduce împărtăşirea de roadele lui, celor
ce lucrează în el în diferite feluri,
12. Bucură-te, că Dumnezeu este minte nepătimitoare, mai
presus de toată mintea şi de toată nepătimirea; lumină şi izvor al
luminii celei bune; înţelepciune, Cuvânt şi cunoştinţă şi dătător de
înţelepciune, de cuvânt şi de cunoştinţă, ziceai de la Nichita
Stithatul,
13. Bucură-te, că Dumnezeu, fiind Mintea primă, ca împărat
al tuturor, are în Sine pe Cuvântul de-o fiinţă şi împreună veşnic
cu Duhul. El nu este niciodată în afară de Cuvântul şi de Duhul,
datorită neîmpărţirii firii,
14. Bucură-te, că Dumnezeu, fiind Minte şi mai presus de
făpturile zidite de El întru înţelepciune şi născând fără curgere pe
Cuvântul spre dăinuirea lor şi trimiţând, cum s-a scris, pe Duhul
Sfânt spre puterea lor, este atât în afara cât şi înlăuntrul tuturor, de
la Nichita Stithatul ai învățat,
15. Bucură-te, Sfinte Părinte Dumitru, mare teolog al
neamului românesc, tâlcuitor al Preacuratei Treimi!

Condac 8:
Te-ai luptat, Sfinte Părinte, să-i faci pe toți studenții să
înțeleagă, pătimind dureri lăuntrice, ca să-i naști întru teologi ai
lui Hristos: i-ai învăţat atotputernicia lui Dumnezeu, rezervă de
daruri tot mai mari către noi, și diferitele puteri ale făpturilor
datorate participării la ea, puterea Lui arătată în mod culminant în
Învierea lui Hristos; pentru aceasta îți cântăm:12 Aliluia!

12
Condac inspirat din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Teologia dogmatică ortodoxă,
vol. 1-3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR, Bucureşti, 1996.
40
Mini Acatistier

Icos 8:
Te nevoiai ca pe toți să-i scoți din iadul neștiinței și
ignoranței și-i îmboldeai spre suirea pe scara virtuților și a
cunoașterii: atotștiința și înțelepciunea lui Dumnezeu, Care
preștie, dar nu predetermină, împărtășirea creaturilor de acestea,
dreptatea și mila Lui desăvârșite în Hristos, sfințenia, ca atribut al
transcendenței Lui ca Persoană, izvorul sfințeniei în
tripersonalitatea lui Dumnezeu și în Hristos. Pentru aceasta
împreună cu Nichifor din singurătate, cu Teolipt al Filadelfiei, Sf.
Grigorie Sinaitul și Sf. Grigorie Palama, zicem unele ca acestea:13
1. Bucură-te, că din viaţa cuviosului părintelui nostru
Antonie, văzător de Dumnezeu şi înainte-văzător, din viaţa
sfântului Teodosie chinoviarhul, din viaţa sfântului Arsenie, și din
viaţa sfântului Pavel cel din Latro, Cuvânt despre rugăciune ai
învățat,
2. Bucură-te, că din viaţa sfântului Sava, din viaţa lui Avva
Agaton, din Avva Marcu, din sfântul Ioan Scărarul, din Avva
Isaia, din Macarie cel Mare, din Diadoch, din Isaac Sirul, din
Carpatiul, din Simeon Noul Teolog, de la Nichifor din singurătate
ai luat, isihia împărtășind,
3. Bucură-te, că vieţuirea duhovnicească ai explicat: este un
arbore cu coroană înaltă şi foarte roditor: rădăcina lui este
înstrăinarea de toate cele trupeşti; ramurile sunt neîmpătimirea
sufletului şi lipsa oricărei alipiri de lucrurile de care s-a depărtat;
iar rodul lui îl constituie dobândirea virtuţilor, dragostea
îndumnezeitoare şi bucuria neîntreruptă din acestea,
4. Bucură-te, că depărtarea de lume aduce adăpostirea lângă
Hristos: calcă peste toată pofta neraţională şi mânia grăbită, ca
peste aspidă şi vasilisc, şi calcă peste urgie ca peste un leu şi
peste plăcere ca peste un balaur, iar când vei face să înceteze
împrăştierile din afară şi vei părăsi gândurile dinlăuntru, mintea

13
Icos inspirit din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere din scrierile
sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 7, Ed.
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977.
41
Pr. Sorin Benescu

ţi se va ridica la lucrurile şi la cuvintele Duhului, așa ai luat de la


Teolipt al Filadelfiei,
5. Bucură-te, că mintea care fuge de cele din afară şi se
adună în cele dinlăuntru revine la sine însăşi; pe urmă, se uneşte
cu cuvântul pe care-l are în chip firesc în cugetarea sa şi, prin
cuvântul pe care-l are în chip fiinţial, se uneşte cu rugăciunea,
iar prin rugăciune urcă la cunoştinţa de Dumnezeu, cu toată
puterea şi simţirea ei iubitoare, de la acesta ai tradus,
6. Bucură-te, că strigarea din inimă a rugăciunii face să
răsară dragostea dumnezeiască, iar dragostea dumnezeiască
trezeşte mintea spre descoperirea celor ascunse. Atunci mintea,
unindu-se cu dragostea, rodeşte înţelepciunea şi prin înţelepciune
dă rostire celor tainice, căci Dumnezeu-Cuvântul numit prin
strigarea simţită a rugăciunii, luând înţelegerea minţii ca pe o
coastă, îi hărăzeşte cunoştinţa, şi umplând locul ei cu simţire, îi
dăruieşte virtutea, zice Teolipt,
7. Bucură-te, că inima fără gânduri, lucrată de Duhul, este
altarul adevărat încă înainte de viaţa viitoare, zice Sf. Grigorie
Sinaitul,
8. Bucură-te, că nimic nu face iuţimea aşa de liniştită şi de
blândă, ca bărbăţia şi mila, zice același,
9. Bucură-te, că Legea care lucrează şi grăieşte în inimă
este legea Duhului vieţii, după apostol, precum cea care e lucrată
în trup este a literei, zice același,
10. Bucură-te, că cel ce vrea să-şi crească trupul virtuţilor să
se sârguiască a dori laptele raţional şi nestricat al harului de
maică. Căci de acolo se hrăneşte cu lapte tot cel ce caută
creşterea în Hristos şi vrea să sporească în El, căci Înţelepciunea
dă de la pieptul ei, ca lapte spre creştere, căldura; iar celor
desăvârşiţi, ca miere hrănitoare, bucuria spre curăţire, zice
același,
11. Bucură-te, că pe cei ce se liniştesc cu evlavie, cuvânt
despre rugăciune şi capete de la Sf. Grigorie Palama i-ai învățat,

42
Mini Acatistier

12. Bucură-te, că despre sfânta lumină, despre suprafiinţa lui


Dumnezeu, despre lumina care a strălucit pe Tabor, lumina
necreată, slava Lui, de la același i-ai învățat,
13. Bucură-te, că despre împărtăşirea dumnezeiască şi
îndumnezeitoare, de la același ai tradus,
14. Bucură-te, că despre cunoştinţa naturală, despre
cunoaşterea lui Dumnezeu, despre viaţa morală şi despre făptuire,
capete de la același ne-ai dăruit,
15. Bucură-te, Sfinte Părinte Dumitru, mare teolog al
neamului românesc, tâlcuitor al Preacuratei Treimi!

Condac 9:
Toată suflarea românească s-a bucurat că din viţa
neamului Dumnezeu a ridicat slujitor al Cuvântului așa de iscusit,
căci tu, Părinte, ai strălucit ca un luceafăr de dimineaţă în Biserica
dreptmăritoare prin sfinţenia vieţii, învățând dreapta credinţă:
bunătatea și iubirea lui Dumnezeu și participarea creaturilor la
ele, Sf. Treime, structura supremei iubiri, baza mântuirii noastre,
reflexele Ei în creație, taina perfectei unități a Persoanelor
distincte, cântând lui Dumnezeu:14 Aliluia!

Icos 9:
Te-ai arătat lumii ca un vrednic păstor, al cărui ochi
lăuntric a văzut lucrările dumnezeieşti, iar cu toiagul înţelepciunii
ai alungat, fericite, potrivnicii Bisericii lui Hristos, ferindu-ţi
turma cuvântătoare de erezii și teologhisind: deosebirea între
deoființimea divină și cea umană, Ființă și Persoane în Sf. Treime
- fiecărui Subiect treimic Îi sunt interioare Celelalte două,
intersubiectivitatea divină, lipsa oricărei pasivități în Dumnezeu.
Drept aceea, ție, celui ce a fost luminat de Duhul Sfânt, cu

14
Condac inspirat din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Teologia dogmatică ortodoxă,
vol. 1-3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR, Bucureşti, 1996.
43
Pr. Sorin Benescu

dragoste şi cu credinţă, îţi cântăm așa, alături de Calist și Ignatie


Xanthopol, Calist Patriarhul, Calist Angelicude, Calist
Catafygiotul, Simeon Noul Teolog, Maxim Cavsocalivitul, Sf.
Grigorie Arhiepiscopul Salonicului, Vasile de la Poiana Mărului,
Gheorghe de la Cernica și Părintele Iosif:15
1. Bucură-te, că ce premerge oricărui lucru este
cunoaşterea scopului, iar scopul este să arate care este temelia:
începutul oricărei lucrări după Dumnezeu este să vieţuim potrivit
cu poruncile Mântuitorului, iar sfîrşitul ei este să ne întoarcem la
harul desăvârşit al Preasfântului şi de viaţă începătorului Duh,
dat nouă prin dumnezeiescul Botez, zic Calist și Ignatie
Xanthopol,
2. Bucură-te, că începutul a toată lucrarea de Dumnezeu
iubitoare este chemarea cu credinţă a numelui Domnului nostru
Iisus Hristos şi, împreună cu ea, vin pacea şi iubirea ce răsar din
ea, zic aceiași,
3. Bucură-te, că meşteşugul liniştirii de la Calist Angelicude
ai preluat: nu se poate pocăi cineva, fără liniştire; nici nu poate
atinge în vreun fel oarecare curăţia, fără retragere; şi nu se
poate învrednici de convorbirea cu Dumnezeu şi de vederea Lui,
până ce se află în convorbire cu oamenii şi îi vede pe ei,
4. Bucură-te, că orice fiinţă găseşte, în chip firesc, odihnă şi
plăcere mai cu seamă în lucrarea mai înaltă a firii sale; deci şi
omul, ca unul ce are minte şi ca unul de a cărui viaţă ţine în chip
firesc a cugeta; iar aceasta se întâmplă cu adevărat când are pe
Dumnezeu în minte şi cugetă la însuşirile Lui, pentru că El este
fiinţa cea mai înaltă, cugetată cu mintea şi mai presus de minte şi
iubeşte în chipul cel mai înalt şi mai presus de minte pe om şi-l
cinsteşte cu cinstirile cele mai înalte şi cu bunătăţile mai presus
de minte ale Sale pentru veşnicie, ne spune Calist Catafygiotul,

15
Icos inspirit din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere din scrierile
sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 8, Ed.
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1979.
44
Mini Acatistier

5. Bucură-te, că de la Sf. Simeon Noul Teolog, metoda


Sfintei rugăciuni şi atenţiuni, despre primul fel de rugăciune, al
doilea fel de rugăciune, și despre al treilea fel de rugăciune ai
învățat,
6. Bucură-te, că atunci când vine harul Sf. Duh în om, prin
mijlocirea rugăciunii, încetează rugăciunea, căci atunci mintea
este luată în stăpânire întreagă de harul Sf. Duh şi nu mai poate
să pună în lucrare puterile ei, ci rămâne în nelucrare şi se supune
numai Sf. Duh şi unde voieşte Duhul Sfânt, acolo o duce, fie în
văzduhul nematerial al luminii dumnezeieşti, fie la altă vedere de
negrăit, sau adeseori la o grăire dumnezeiască, ne zice Sf.
Maxim Cavsocalivitul,
7. Bucură-te, că să învăţăm pe toţi îndeobşte, călugări şi
mireni, înţelepţi şi simpli, bărbaţi, femei şi copii, şi să-i
îndemnăm să se roage neîncetat, că sunt datori toţi creştinii
îndeobşte, de la mic la mare, să spună totdeauna rugăciunea
minţii: «Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă» şi să se
obişnuiască totdeauna să o spună şi mintea şi inima lor, de la Sf.
Grigorie Arhiepiscopul Salonicului ai învățat,
8. Bucură-te, că ai deosebit lucrarea minţii de rugăciunea
văzătoare sau contemplativă, care e a celor nepătimaşi, după
Vasile de la Poiana Mărului,
9. Bucură-te, că ai învățat de la acesta că mintea trebuie să
caute să ajungă deasupra inimii şi să se stăpânească pe ea însăşi
ca un împărat;
10. Bucură-te, că omul trebuie să caute să ajungă chiar şi
deasupra sa, adică să se ridice mai presus de sine spre
Dumnezeu, spre adevărul personal infinit, să intre în relaţie cu
El, depăşindu-se pe sine, aşa cum i-o cere firea, de la același ai
aflat,
11. Bucură-te, că din puterea Tatălui, stareţul Gheorghe a
putut iubi pe toţi din obşte în mod egal, cum şi Tatăl îi iubeşte pe
toţi, fiind tuturor Tată; din puterea Fiului a răbdat toate de la toţi,
ca pe toţi să-i câştige; din puterea Sfântului Duh a rămas apropiat

45
Pr. Sorin Benescu

de toţi, în comuniune cu ei, ca să-i conducă pe toţi împreună spre


mântuire,
12. Bucură-te, că tipicul sfintei rugăciuni celei cu mintea de
la Părintele Iosif ai scris,
13. Bucură-te, că rânduiala cea bună a vieţii de sine de la
același ai aflat,
14. Bucură-te, că alăută duhovnicească şi trâmbiţă cerească,
cuvinte adunate din sfintele scrieri de la același ne-ai lăsat,
15. Bucură-te, Sfinte Părinte Dumitru, mare teolog al
neamului românesc, tâlcuitor al Preacuratei Treimi!

Condac 10:
Dorind înțelepciunea cea de sus, Cel Atotputernic ți-a dat
frumusețea cuvintelor. Deci noi, luând din cuvintele tale:
purcederea Sf. Duh din Tatăl și relația Lui cu Fiul, Treimea
Persoanelor, ca și condiție a deplinului lor caracter personal,
condiție a comuniunii lor depline și a bucuriei Fiecăreia de
Celelalte, a menținerii distincte a persoanelor, aducem ție
cântare:16 Aliluia!

Icos 10:
Bogat fiind de înțelepciune și frumos grăitor, ai vărsat pe
pământ sămânța cea bună a Sfintelor Scripturi şi crearea din
nimic a lumii văzute și a celei nevăzute ai explicat: motivul și
scopul creației, lumea ca dar și ca operă rațională a lui
Dumnezeu, rațiunile și sensurile lucrurilor, virtualitățile multiple,
constituția omului, starea primordială, îngerii buni și îngerii

16
Condac inspirat din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Teologia dogmatică ortodoxă,
vol. 1-3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR, Bucureşti, 1996.
46
Mini Acatistier

căzuți, căderea protopărinților; pentru aceasta, împreună cu Sf.


Ioan Scărarul și cu Avva Dorotei îți zicem așa:17
1. Bucură-te, că despre lepădarea de viaţa deşartă şi despre
retragere, despre despătimire, despre înstrăinare ai tâlcuit: fugi de
Egipt fără să te întorci, căci inimile ce s-au întors acolo n-au
văzut Ierusalimul, pământul nepătimirii,
2. Bucură-te, că despre fericita şi pururea pomenita
ascultare, despre pocăinţa cea făcută cu grijă şi deplin arătată,
despre pomenirea morţii, despre plânsul de-bucurie-făcător,
despre nemâniere şi blândeţe ai vorbit: blândeţea este starea
nemişcată a sufletului, care rămâne aceeaşi, în necinstiri ca şi în
laude, începutul nemânierii este tăcerea buzelor în vremea
turburării inimii, mijlocul este tăcerea gândurilor în vremea
turburării subţiri a sufletelor, iar sfârşitul este seninătatea
împlântată în suflarea vânturilor necurate,
3. Bucură-te, că despre ţinerea de minte a răului, despre
clevetire, despre multa vorbire şi despre tăcere, despre minciună
ne-ai învățat: sunt trei feluri de mincinoşi: este cel ce minte în
cuget, este cel ce minte în cuvânt şi mai este cel ce minte cu însăşi
viaţa lui,
4. Bucură-te, că despre lenea sufletească, despre pântecele
atotlăudat şi tiran, despre curăţia şi neprihănirea (castitatea)
nestricăcioasă, agonisită de cei stricăcioşi prin osteneli şi sudori,
despre iubirea de arginţi şi despre neagonisire, despre nesimţire,
adică despre moartea sufletului înainte de moartea trupului,
despre somn şi despre rugăciune şi despre cântarea în obşte ai
scris: neaverea (sărăcia de bună voie) este lepădarea grijilor,
lipsa de îngrijorare a vieţii, călătorie neîmpiedecată, înstrăinarea
de întristare, credinţa în porunci,
5. Bucură-te, că despre privegherea trupească şi cum trebuie
făcută aceasta, despre frica laşă sau nebărbătească, despre slava

17
Icos inspirit din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere din scrierile
sfinţilor Părinţi cari arata cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 9, Ed.
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1980.
47
Pr. Sorin Benescu

deşartă cea cu multe chipuri, despre mândria cea fără de minte,


despre gândurile negrăite ale hulei, despre blândeţe, simplitate şi
nerăutate, despre viclenie ai învățat: blândeţea este starea
neclătinată a minţii, care rămâne la fel în cinstiri şi necinstiri,
6. Bucură-te, că despre preaînalta smerită-cugetare,
pierzătoarea patimilor, ce se naşte în simţirea nevăzută, despre
deosebirea gândurilor, patimilor şi virtuţilor, despre dreapta
socoteală bine deosebitoare, despre sfinţita liniştire a trupului şi a
sufletului, despre felurile liniştirilor şi despre deosebirea lor ai
scris: una este a se înălţa şi alta a nu se înălţa; şi alta, a se smeri,
7. Bucură-te, că despre fericita rugăciune, sfinţita maică a
tuturor virtuţilor şi despre înfăţişarea văzută şi gândită din vremea
rugăciunii, despre nepătimire sau cerul pământesc şi despre
desăvârşirea şi învierea sufletului înainte de învierea cea de obşte,
despre legătura treimii virtuţilor, a dragostei, a nădejdii şi a
credinţei, de la Sf. Ioan Scărarul ai învățat: cel ce voieşte să
vorbească despre dragostea lui Dumnezeu încearcă să vorbească
despre Dumnezeu însuşi,
8. Bucură-te, că, de la Avva Dorotei, despre lepădare,
despre smerita cugetare, despre conştiinţă ne-ai adus: când a făcut
Dumnezeu pe om, a sădit în el ceva dumnezeiesc, ca un gând mai
fierbinte şi luminos, având calitatea unei scântei care luminează
mintea şi arată acesteia deosebirea binelui de rău; aceasta se
numeşte conştiinţă şi ea este legea firii lui,
9. Bucură-te, că despre frica de Dumnezeu, despre trebuinţa
de a nu se încrede cineva în înţelepciunea sa, despre nejudecarea
aproapelui, de la același ai scris: altceva este a cleveti, altceva a
judeca şi altceva a dispreţui,
10. Bucură-te, că despre învinovăţirea de sine, despre ţinerea
de minte a răului, despre minciună ai învățat: nici unul nu s-a
unit, cu Dumnezeu, minţind, pentru că minciuna este străină lui
Dumnezeu,
11. Bucură-te, că şi despre trebuinţa de a călători pe calea lui
Dumnezeu cu scop bun şi cu trezvie ai scris: de voieşte cineva să

48
Mini Acatistier

agonisească virtutea, nu trebuie să se facă nepăsător şi să se


împrăştie cu mintea,
12. Bucură-te, că despre trebuinţa de a ne sârgui să tăiem
repede patimile înainte de a ajunge sufletul la deprinderea cea rea,
de asemenea ai tâlcuit: «pierderea timpului» este în credinţa
creştină un motiv de mare îngrijorare, pentru că «pierzând
timpul», pierdem fericirea veşnică,
13. Bucură-te, că și despre frica de chinurile viitoare şi
despre trebuinţa ca cel ce voieşte să se mântuiască să nu uite
niciodată de grija mântuirii sale ne înveți: să punem fiecare lucru
pe seama lui Dumnezeu şi să spunem că fără Dumnezeu nimic nu
se întâmplă, căci e o mare iubire de oameni a lui Dumnezeu a fi
noi în lumea aceasta,
14. Bucură-te, că despre trebuinţa de a răbda încercările fără
turburare şi cu mulţumire ai adăugat: semnul călugărului se arată
în încercări, să nu se mire, nici să se turbure de cele ce i se
întâmplă, socotind că nimic nu se întâmplă fără purtarea de grijă
a lui Dumnezeu, iar unde e purtarea de grijă a lui Dumnezeu,
negreşit ceea ce se întâmplă e bine şi spre folosul sufletului,
15. Bucură-te, Sfinte Părinte Dumitru, mare teolog al
neamului românesc, tâlcuitor al Preacuratei Treimi!

Condac 11:
Luminată avându-ți mintea cu nemăsurată învățătură,
curată de toată grija pământească o ai păzit, și străbătând
adâncurile Duhului întru veselie, despre Providența dumnezeiască
și desfășurarea planului de mântuire și îndumnezeire a lumii,
despre Întrupare ca unire neconfundată a firii dumnezeiești și a
firii omenești în Ipostazul preexistent al lui Dumnezeu Cuvântul,
Persoana unică a lui Iisus, actualizarea deplină a firii umane în El,
chenoza, comunicarea însușirilor și altele asemenea pe studenți ai
învățat, iar acum cu sfinții te bucuri cântând:18 Aliluia!
18
Condac inspirat din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Teologia dogmatică ortodoxă,
49
Pr. Sorin Benescu

Icos 11:
Cu putere dumnezeiască și mai presus de fire ai învățat,
Părinte Dumitru, pe toți luminându-ne: Persoana lui Iisus Hristos
și lucrarea Lui mântuitoare, Iisus Hristos Învățător și Prooroc,
Arhiereul și Jertfa supremă, Iisus Împărat, Biserica trupul tainic al
Domnului în Duhul Sfânt, însușirea personală a mântuirii în
Biserică prin lucrarea Sf. Duh și conlucrarea omului; pentru
aceasta, împreună cu Sf. Isaac Sirul, zicem unele ca acestea:19
1. Bucură-te, că despre retragerea în pustie, şi că nu trebuie
să ne temem şi să avem frică, ci să ne sprijinim inima pe
încrederea în Dumnezeu şi să îndrăznim cu credinţă
neîndoielnică, ca unii ce avem sprijinitor şi păzitor pe Dumnezeu,
de la acesta ne-ai tradus: să nu te împingă cugetul fricii, după
obiceiul lui, în multe feluri de schimbări şi învârtiri ale
gândurilor, ci fii mai degrabă încrezător că Păzitorul tău este cu
tine şi încredinţează-te cu dinadinsul întru înţelepciunea ta, că tu
şi toată zidirea sunteţi sub Singurul Stăpân, Care cu o singură
încuviinţare toate le mişcă, le clatină, le îmblânzeşte şi le
chiverniseşte;
2. Bucură-te, că despre cum nu se cuvine ca robul lui
Dumnezeu, care s-a sărăcit de cele lumeşti şi a ieşit la căutarea
Lui, să înceteze căutarea din pricină că n-a ajuns să cuprindă
adevărul şi să-şi răcească el căldura născută din dorul după cele
dumnezeieşti şi din cercetarea tainelor lor. Şi în ce chip se
întinează mintea cu amintirea patimilor, de la același ai învățat:
Trei sunt treptele la care înaintează omul: treapta începătorilor,
cea de mijloc şi cea a celor desăvârşiţi. Cel ce se află pe prima
treaptă, deşi cugetul lui înclină spre bine, are mişcarea cugetării
lui în patimi. Treapta a doua e la mijloc între împătimire şi
nepătimire. In el se mişcă la fel atât gândurile cele de-a dreapta,

vol. 1-3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR, Bucureşti, 1996.


19
Icos inspirit din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere din scrierile
sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 10, Ed.
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1981.
50
Mini Acatistier

cât şi cele de-a stânga. El nu încetează, precum s-a zis, să


izvorască lumina şi întunericul,
3. Bucură-te, că despre cei ce se liniştesc şi când încep ei să
înţeleagă unde au ajuns cu faptele lor în marea fără margini, adică
în vieţuirea cea liniştită, şi când pot să nădăjduiască puţin că
ostenelile lor au început să dea roduri, ai scris: când intri în
pământul păcii gândurilor, mulţimea lacrimilor se ia de la tine şi
după ele îţi vin lacrimile cu măsură şi la vremea cuvenită,
4. Bucură-te, că ce anume ajută pe om să se apropie de
Dumnezeu în inima lui, care este adevărata pricină care-i dă în
chip ascuns acest ajutor şi care este iarăşi pricina care duce pe om
la smerenie ai tâlcuit: fericit este omul care-şi cunoaşte
slăbiciunea lui, căci această cunoştinţă i se face temelie şi
rădăcină şi început a toată bunătatea,
5. Bucură-te, că despre postul neîncetat şi despre stăruirea
într-un loc și despre cele ce urmează din aceasta și că folosirea lor
întocmai se învaţă prin cunoştinţa cu dreaptă socoteală ne
călăuzești: să te aduni pe tine într-un loc şi să posteşti pururea,
adică să te supui pe tine cu înţelepciune şi cuminţenie înfrânării
pântecelui, într-o şedere nemişcată şi într-o meditaţie şi cugetare
neîncetată la Dumnezeu,
6. Bucură-te, că despre mulţumirea ce trebuie adusă lui
Dumnezeu şi câteva învăţături de căpetenie, ne arăți: Mulţumirea
celui ce primeşte aţâţă pe cel ce dă, ca să dea daruri şi mai mari
decât cele dintâi. Cel ce nu mulţumeşte pentru cele mai mici este
mincinos şi nedrept şi în cele mai mari,
7. Bucură-te, că despre hotarul dat firii în rugăciune și până
unde poţi să te rogi și care este hotarul, peste care trecând,
rugăciunea nu mai e rugăciune, deşi ceea ce se săvârşeşte se
numeşte cu numele de rugăciune, ai învățat: Alta este plăcerea
rugăciunii şi altceva vederea rugăciunii: Alteori din rugăciune se
naşte o vedere oarecare ce taie rugăciunea de pe buze şi acela se
face prin vedere trup răpit, fără răsuflare, căci mişcările limbii şi
ale inimii sunt chei în rugăciune. Iar cele de după aceea sunt
intrare în vistierii. Aci trebuie să înceteze toată gura şi limba şi
51
Pr. Sorin Benescu

inima, vistiernică a gândurilor, şi mintea, cârmuitoare a


simţurilor, şi cugetarea, pasărea repede zburătoare şi plină de
îndrăznire, şi orice meşteşug al lor. Cei ce cer să rămână aci!
Pentru că e de faţă Stăpânul,
8. Bucură-te, că despre când şi în ce fel poate stărui
cugetarea în afara închipuirilor în vremea rugăciunii, de la Sf.
Isaac Sirul ai tradus: pe cât părăseşte cugetarea grija celor văzute
şi se îngrijeşte întru nădejde de cele viitoare, pe măsura înălţării
ei din grija trupului şi din îndeletnicirea ei cu aceea, pe atâta se
subţiază şi se străluminează în rugăciune,20
9. Bucură-te, că despre trebuinţa de a cunoaşte cineva, din
gândurile ce se mişcă în el, la ce măsură a ajuns, de la același
înveți: inima care a primit simţirea celor duhovniceşti şi vederea
întocmai a veacului viitor îşi aduce aminte, în conştiinţa sa, de
patimi, aşa cum un om sătul de mâncare aleasă priveşte la
mâncarea proastă aşezată înaintea lui,
10. Bucură-te, că despre păzirea şi ferirea de cei moleşiţi şi
leneşi, despre trebuinţa de a se păzi pe sine de apropierea celor
tineri, ca să nu se spurce mintea de gânduri de desfrânare, de la
același ai luat: Cel ce-şi înfrânează gura de la clevetire îşi păzeşte
inima de patimi. Cel ce cugetă pururea la Dumnezeu în fiecare
clipă vede (contemplă) pe Domnul şi alungă pe draci de la sine şi
dezrădăcinează sămânţa răutăţii lor. Cel ce cercetează sufletul
său în toată clipa îşi are inima veselindu-se de descoperiri. Şi cel
ce-şi adună privirea minţii în lăuntrul său vede în ea raza
Duhului. Cel ce se scârbeşte de orice împrăştiere vede pe
Stăpânul în lăuntrul inimii sale,
11. Bucură-te, că despre felurile diferitelor încercări şi câtă
dulceaţă au în ele încercările ce ne vin şi le răbdăm pentru adevăr
şi despre treptele şi felurile de vieţuire, prin care trece omul cel

20
Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere din scrierile sfinţilor Părinţi
cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 10, Ed. Institutului Biblic
şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1981, Cuvântul XXXV.

52
Mini Acatistier

înţelept ne înveți: virtuţile urmează una după alta, ca să nu fie


calea virtuţii neplăcută şi grea; şi pentru că se dobândesc pe
rând,… cu cât te apropii şi înaintezi, cu atât se înmulţesc
încercările împotriva ta,
12. Bucură-te, care ne înveți despre cunoştinţa nepătimaşă şi
despre încercări; la fel, despre cunoaşterea sigură că nu numai cei
mici şi slabi şi nedeprinşi, ci şi cei ce se învrednicesc vreme
îndelungată de nepătimire şi au ajuns la desăvârşirea cugetului şi
în parte aproape de curăţia unită cu mortificarea, sunt părăsiţi cu
milă, pentru căderea în mândrie: celor ce se află în treapta
curăţiei mereu li se întâmplă căderi, precum se întâmplă aerului
să se răcorească, uneori fără să fie ei în trândăvie, sau în
moleşeală; ba chiar când umblă potrivit rânduielii lor li se
întâmplă căderi ce se împotrivesc scopului voii lor,
13. Bucură-te, că despre diferitele feluri ale războiului din
partea diavolului împotriva celor ce umblă pe calea strâmtă, cea
mai presus de lume, de la același înveți: la început cu tărie ridică
împotriva lor ispite grele şi puternice, apoi iscodește meşteşuguri
pentru înfrângerea lor prin linguşirile cugetului acestora ce
izvorăsc din ei şi sapă o groapă de pierzanie sufletelor lor prin
împrăştierea gândurilor ce le vin din lene, apoi doreşte ca în ei
să biruiască gândul mândriei, ca să creadă că toată tăria aceasta
le vine de la puterea lor proprie şi că ei înşişi şi-au câştigat
bogăţia aceasta şi prin puterea proprie s-au păzit pe sine de cel
protivnic şi ucigaş, apoi prin trebuinţele lor fireşti, ca să se
scufunde în gânduri necuviincioase şi să se învoiască cu ele şi să
se facă vinovaţi de ele, încât să se depărteze de la ei Ajutătorul
lor,
14. Bucură-te, că despre a treia treaptă a cunoaşterii, care este
treapta desăvârşirii și recapitularea celor trei cunoaşteri și despre
altele asemenea, de la același ne înveți: cea dintâi treaptă a
cunoaşterii răceşte sufletul de faptele alergării pe urmele Iui
Dumnezeu, a doua îl încălzeşte prin alergarea grăbită pe calea
celor ce ţin de credinţă. Iar a treia e cea a odihnei; şi ea este

53
Pr. Sorin Benescu

chipul viitorului, bucurându-se numai prin îndeletnicirea


cugetării de tainele cele viitoare,
15. Bucură-te, Sfinte Părinte Dumitru, mare teolog al
neamului românesc, tâlcuitor al Preacuratei Treimi!

Condac 12:
Lăudăm înțelepciunea ta, cinstim ostenelile tale, cântăm
pomenirea ta, întru care Biserica cu teologhisiri se împodobește:
Sf. Taine în general, Sf. Taine în special, Botezul, Mirungerea,
Euharistia, Mărturisirea, Hirotonia, Nunta, Maslul. De aceea,
împreună cu poporul cel luminat prin învățăturile tale, cu
mulțumire cântăm lui Dumnezeu:21 Aliluia!

Icos 12:
Cu bucurie cântă cetele cerești, întâmpinându-te şi
primindu-te, și împreună cu care te închini Sfintei Treimi, tu, care
ai învățat despre eshatologia universală, dar și despre eshatologia
particulară, despre judecată, despre viața veșnică, despre chipul
înnoit al lumii viitoare. Auzi-ne și pe noi, care te rugăm să faci
rugăciune, împreună cu Sf. Varsanufie și Ioan și Cuviosul Isaia
Pustnicul, pentru luminarea minții credincioșilor, ca să se
păzească Biserica de nevoi și de eresuri, ca păzite fiind cu darul
lui Dumnezeu, să-ți cântăm ție:22
1. Bucură-te, că de la Varsanufie înveți să nu fie silită
voinţa cuiva, ci să se semene cu nădejde. Căci Domnul nostru n-a
silit pe nimeni, ci a binevestit, să nu ne descurajăm, zicând noi că

21
Condac inspirat din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Teologia dogmatică ortodoxă,
vol. 1-3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR, Bucureşti, 1996.
22
Icos inspirit din Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere din scrierile
sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 11, Ed.
Apologeticum, Bucureşti, 2005, Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau
culegere din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi
desăvârşi, vol. 12, Ed. Harisma, Bucureşti, 1991.
54
Mini Acatistier

ne-am rugat şi nu ne-a auzit, căci Dumnezeu ştie ce e de folos


omului, deci bucură-te în Domnul şi fii fără grijă în orice lucru,
2. Bucură-te, că de la același ai scris: nu te teme de ispitele
ce se ivesc spre probarea ta, căci nu te va preda Dumnezeu, nu te
osteni căutând pricinile, ci cheamă numele lui Iisus, zicând :
"Iisuse, ajută-mi" și te va asculta, căci este aproape de cei ce-L
cheamă, nu te descuraja, ci aleargă şi vei lua în Hristos Iisus,
Domnul nostru,
3. Bucură-te, că de la același ai tradus: să ne deprindem să
tăcem și, dacă voieşti să te odihneşti, fă-te mort faţă de tot omul
şi te vei odihni,
4. Bucură-te, că trebuie să înţelegem ce ne-a dăruit
Dumnezeu: nu de a fi sub picioarele sfinţilor, ci fiii lor şi
împreună moştenitori cu ei, care au pe Duhul Său cel Sfânt, pe
Mângâietorul, şi Acesta ne va învăţa pe noi despre toate și ne va
descoperi toate tainele și El nu va lăsa în inima noastră nicio
rătăcire sau tulburare; nu va lăsa în cugetarea voastră nicio
întristare sau suspinare, va lumina ochii noştri, va sprijini inima
noastră, va înălţa mintea noastră, căci El înţelepţeşte pe cei fără
de minte, îndulceşte înţelegerea, dă putere, învaţă şi dăruieşte
cuvântul, dă bucurie şi dreptate, îndelungă răbdare şi blândeţe,
dragoste şi pace,
5. Bucură-te, că de la Ioan ne înveți să lăsăm totul în seama
lui Dumnezeu, Care ştie mai mult ca noi ce ne este de folos
duhovniceşte şi trupeşte, să nu ne arătăm fără credinţă, căci
judecăţile Lui sunt de nepătruns, să credem iubitorului de oameni
Dumnezeu şi bunului nostru Stăpân, care pururea poartă grijă de
viaţa noastră, mai mult decât cugetăm şi înţelegem noi,
6. Bucură-te, că de la Cuv. Isaia Pustnicul ne înveți: să nu
lăsaţi în inima voastră nici ura, nici pizma împotriva aproapelui,
nici să nu fie ceva în gura voastră şi altceva în inimă, căci
Dumnezeu nu se lasă înşelat, ci toate le vede: şi cele ascunse, şi
cele arătate,

55
Pr. Sorin Benescu

7. Bucură-te, că de la același zici: înainte de orice, avem


nevoie de smerita cugetare; să fim totdeauna gata, la orice
cuvânt pe care îl auzim, sau la orice lucru, să spunem: iartă!
8. Bucură-te, că mândria şi sfada şi gândul de-a te socoti
mai presus de fraţii tăi şi dispreţuirea conştiinţei şi necugetarea
la tine când fratele tău te supără şi întrebarea: "ce am eu din cele
rele ce mi se atribuie", ţin de inima învârtoşată (sclerozată), de la
același ai învățat,
9. Bucură-te, că așa ne spui, împreună cu Isaia Pustnicul:
faceţi mai degrabă altar al lui Dumnezeu în curăţie, făcându-vă
preoţi lăuntrici, care puneţi totdeauna tămâie pe el, dimineaţa şi
seara, ca să nu rămână altarul fără tămâie, siliţi-vă totdeauna să
fiţi înaintea Domnului în starea de rugăciune totală, ca să vi se
dăruiască simplitate şi nevinovăţie şi să ia de la voi cele contrare
acestora, care sunt: viclenie, înţelepciunea drăcească,
curiozitatea şi iubirea de sine şi inima răutăcioasă,
10. Bucură-te, că ne spui așa: simplitatea şi voinţa de-a nu te
măsura pe tine însuţi curăţeşte inima ta de cel rău, iar virtuţile
care procură minţii totdeauna lumină sunt trei: a nu vedea
viclenia (răutatea) vreunui om, a face bine celor ce-ţi fac rău şi a
suporta netulburat cele ce vin asupra ta; aceste trei virtuţi nasc
alte trei mai mari ca ele: nevederea vicleniei (răutăţii) unui om
naşte iubirea, a face bine celor ce-ţi fac rău aduce pacea şi a
suporta cele ce vin asupra ta fără tulburare, aduce blândeţea,
11. Bucură-te, că patru sunt virtuţile care curăţesc sufletul:
tăcerea, păzirea poruncilor, strâmtorarea şi smerita cugetare,
patru sunt virtuţile care înconjoară sufletul şi-l fac să respire
liber de tulburarea venită de la vrăjmaşi: mila, nemânierea,
îndelunga răbdare şi scuturarea de orice sămânţă a păcatului ce
caută să-i fie semănată, de la același ai tâlcuit,
12. Bucură-te, că așa înveți: patru sunt virtuţile ce ajută
tinereţii să stea lângă Dumnezeu: meditaţia în toată clipa,
nelenevirea şi privegherea, ca şi a nu se măsura pe sine,
13. Bucură-te, că cel ce voieşte să vină la odihna Domnului şi
să nu fie biruit (de vrăjmaşul) ai învăţat că trebuie să se despartă
56
Mini Acatistier

de oameni în orice lucru, spre a nu critica pe cineva şi a lăuda


sau îndreptăţi, sau ferici pe altul şi a arăta dreptatea lui, sau a-l
supăra pe acela în vreo privinţă, sau a observa scăderile lui, şi a
nu lăsa vreun ac de duşmănie în inima sa împotriva lui,
14. Bucură-te, că așa înveți, împreună cu Isaia Pustnicul: cel
ce voieşte să se mântuiască, să înceteze să vorbească în deşert, să
iubească adevărul, să alunge de la el vorbirea deşartă, să
despartă de el gândurile rele, să arunce viclenia din inima lui, să
nu stea în curtea minciunii, să vorbească adevărul, să fugă de
mânia ascuţită, să nu se predea pizmei şi ciudei, să se scârbească
de amintirile răului, să nu iubească poftele urâte şi vătămătoare
de suflet, să nu înceteze să aibă milă de săraci, să mediteze cu
cuminţenie şi cu trezvie dumnezeieştile Scripturi, să se predea cu
râvnă priveghierii, să închine rugăciunile Domnului Dumnezeu în
tot ceasul fără grijă, nesfâşiat şi netulburat, să suspine din
adâncul inimii, să-şi ridice ochii la cer, să-şi spele obrajii cu
lacrimi, să-şi bată obrajii, să-şi lovească pieptul. Şi acestea să le
facă cu smerita cugetare, ca ostenelile lui să se cunoască şi să fie
bine primite de Dumnezeu şi să se scrie în cartea vieţii,
15. Bucură-te, Sfinte Părinte Dumitru, mare teolog al
neamului românesc, tâlcuitor al Preacuratei Treimi!

Condac 13:
(Acest condac se zice de trei ori.)
O, preaînțelepte Părinte Dumitru, primește această puțină
rugăciune de mulțumire a noastră și o du la tronul dumnezeirii și
cere de acolo pace lumii și unire și înțelepciune Bisericii, ca păziți
fiind în pace, cu mulțumire, împreună cu tine, lui Dumnezeu să-I
cântăm: Aliluia!

Apoi se zice iarăși Icosul 1 şi Condacul 1.

57
Pr. Sorin Benescu

Acatistul Luminii Dumnezeiești

Tropar:
Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui fără de
moarte, a Sfântului, Fericitului, Iisuse Hristoase. Venind la apusul
soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și
pe Sfântul Duh, Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi
lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel de dai viață,
pentru aceasta lumea Te mărește, lumea Te mărește, Te mărește.

Condac 1
Lumină a veacurilor, a Domnului Celui mai înainte de
veci, luminătoare a toată făptura cea văzută şi cea nevăzută, slava
Dumnezeului Celui slăvit în Sfânta Treime, din Care se
luminează toată făptura, cerească sau pământească sau al celor de
dedesubt, îndrăznim a-Ţi aduce această cântare de laudă şi noi, ca
cei ce suntem luminaţi cu Sfânta Taină a Botezului întru Numele
cel întreit sfânt, deşi nevrednici fiind; ia aminte spre glasul
rugăciunii noastre, şi nu Te depărta de la noi, pentru ca din
adâncul sufletului pururea să cântăm Ţie:
Lumină lină, Slava lui Dumnezeu, luminează-ne!

Icos 1
Lumină a îngerilor și Slava puterilor, Doamne,
deschide-mi mie, nepriceputului, mintea și limba, spre lauda
preacuratului nume al Sfintei Treimi, precum ai deschis de demult
limba lui Moise, care a scris despre prima zi: Să fie lumină! Şi a
fost lumină. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a
despărţit Dumnezeu lumina de întuneric. Lumina a numit-o

58
Mini Acatistier

Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte23, ca să grăiesc și


eu acestea:
Lumină preaminunată, Tu ești mirarea îngerilor;
Lumină preaputernică, Tu ești izbăvirea din întuneric a
strămoșilor;
Lumină preadulce, Tu ești slava patriarhilor;
Lumină preaiubită, Tu ești vederea proorocilor;
Lumină preaminunată, Tu ești întărirea mucenicilor;
Lumină prealină, Tu ești bucuria călugărilor;
Lumină preamilostivă, Tu ești dulceața preoților;
Lumină preaîndurată, Tu ești înfrânarea pustnicilor;
Lumină preadulce, Tu ești bucuria cuvioșilor;
Lumină preacurată, Tu ții întreagă mintea celor curați cu
fecioria;
Lumina cea mai înainte de veci, Tu ești mântuirea
păcătoșilor;
Sfântă, preadulce lumină lină, a sfintei slave a Tatălui
ceresc, luminează sufletele noastre, ca să lăudăm pe Tatăl și
pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Condac 2
Zis-a Isaia oarecând: Voi, cei din casa lui Iacov, veniţi să
umblăm în lumina Domnului!24 sau: Vai de cei ce zic răului bine
şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul
lumină; care socotesc amarul dulce şi dulcele amar!25 Dar noi
suntem poporul care locuia întru întuneric și am văzut lumină
mare şi peste noi, cei ce locuiam în latura umbrei morţii, lumină
a strălucit.26 Pentru aceea, cântăm cu dragoste: Aliluia!

23
Fac. 1. 3-5.
24
Isaia 2.5.
25
Isaia 5.20.
26
Isaia 9.1.
59
Pr. Sorin Benescu

Icos 2
Tu ești lumina mea, Doamne! Doamne, luminează
întunericul meu!27 Mulţi zic: "Cine ne va arăta nouă cele bune?"
Dar s-a însemnat peste noi lumina feţei Tale, Doamne!28 De
aceea, și noi grăim precum Filip: Doamne, arată-ne nouă slava Ta
şi ne este de ajuns.29
Lumină preaminunată, luminează Ierusalimul, că slava
Domnului peste el a răsărit!30
Lumină preaputernică, Tu ești Domnul, ești pentru noi o
lumină veşnică şi Dumnezeu va fi slava noastră,31
Lumină preadulce, Doamne, Dumnezeul meu, caută,
auzi-mă, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru
moarte,32
Lumină preaiubită, păzeşte-mă, cu acoperământul
strălucirilor Tale acoperă-mă,33
Lumină preaminunată, Tu vei aprinde făclia mea,
Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu,34
Lumină prealină, Tu ești Domnul, ești luminarea mea şi
mântuirea mea; de cine mă voi teme?35
Lumină preamilostivă, la Tine este izvorul vieţii, întru
lumina Ta vom vedea lumină,36
Lumină preaîndurată, nu cu sabia am moştenit pământul şi
braţul nu ne-a izbăvit pe noi, ci dreapta Domnului şi braţul Lui şi
luminarea feţei Lui, că bine ai voit întru noi,37

27
2Regi 22.29.
28
Ps. 4.6.
29
In. 14.8.
30
Isaia 60.1.
31
Isaia 60.19.
32
Ps. 12.4.
33
Ps. 16.8.
34
Ps. 17.31.
35
Ps. 26.1.
36
Ps. 35.9.
37
Ps. 43.4-5.
60
Mini Acatistier

Lumină preadulce, Tu luminezi minunat din munţii cei


veşnici,38
Lumină preacurată, luminat-au fulgerele Tale lumea,
clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul,39
Lumina cea mai înainte de veci, Doamne, în lumina feţei
Tale vom merge şi în numele Tău ne vom bucura toată ziua şi
întru dreptatea Ta ne vom înălţa,40
Sfântă, preadulce lumină lină, a sfintei slave a Tatălui
ceresc, luminează sufletele noastre, ca să lăudăm pe Tatăl și
pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Condac 3
Așa zice Domnul Dumnezeu: Eu întocmesc lumina şi dau
chip întunericului, Cel ce sălăşluieşte pacea şi restriştei îi lasă
cale: Eu sunt Domnul Care fac toate acestea.41 Tu, Dumnezeule,
ești singurul loc în care, după moarte, toţi sfinţii îşi găsesc
odihna; şi cel ce cade în afara lui Dumnezeu nu va găsi în alt loc
odihnă în viaţa viitoare. Tu, Doamne, luminezi, nu ești luminat,
Te arăți luminând, nu primești lumină.42 Pentru aceasta, cu
dragoste Îți cântăm: Aliluia!

Icos 3
Cei cărora li se pare că Te au pe Tine, Lumina întregii
lumi, dar spun că nu Te văd, că nu petrec în lumină, că nu sunt
luminaţi, că nu Te văd mereu, Mântuitorule, să afle că nu i-ai

38
Ps. 75.4.
39
Ps. 76.17.
40
Ps. 88.16.
41
Isaia 45.7.
42
Vezi https://archive.org/stream/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileimneleIubiriiDumnezeiesti/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileIubiriiDumnezeiesti_djvu.txt, accesat la data 29.08.2018.
61
Pr. Sorin Benescu

luminat pe ei în cugetare, nici nu Te-ai sălăşluit în inima lor


murdară şi că se bucură degeaba cu nădejdi deşarte socotind că
vor vedea lumina Ta după moarte.43 Învrednicește-ne să Te
vedem și noi, nevrednicii, ca să zicem cu inimă curată:
Lumină preaminunată, cât de minunat este numele Tău în
tot pământul! Că s-a înălţat slava Ta, mai presus de ceruri,44
Lumină preaputernică, sprijinitorul meu ești, slava mea şi
Cel ce înalţi capul meu, Doamne,45
Lumină preadulce, lăuda-Te-voi între popoare, cânta-voi
ţie între neamuri,46
Lumină preaiubită, lăuda-Te-voi, din toată inima mea,
spune-voi toate minunile Tale,47
Lumină preaminunată, către Tine, am strigat, Dumnezeul
meu, ia aminte! Că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei
care se coboară în groapă,48
Lumină prealină, Doamne al puterilor, cât de iubite sunt
locaşurile Tale!49
Lumină preamilostivă, Tu ești aşteptarea mea; ești
nădejdea mea din tinereţile mele,50
Lumină preaîndurată, Dumnezeul meu, în Tine am
nădăjduit, mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc şi mă
izbăveşte,51
Lumină preadulce, fericit este bărbatul al cărui ajutor este
de la Tine, suişuri în inima sa a pus,52

43
Idem.
44
Ps. 8.1.
45
Ps. 3.3.
46
Ps. 56.12.
47
Ps. 9.1.
48
Ps. 27.1.
49
Ps. 83.1.
50
Ps. 70.6.
51
Ps. 7.1.
52
Ps. 83.6.
62
Mini Acatistier

Lumină preacurată, în cer este mila Ta şi adevărul Tău


până la nori,53
Lumina cea mai înainte de veci, lăuda-vor cerurile
minunile Tale, şi adevărul Tău, Doamne, în adunarea sfinţilor,54
Sfântă, preadulce lumină lină, a sfintei slave a Tatălui
ceresc, luminează sufletele noastre, ca să lăudăm pe Tatăl și
pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Condac 4
Doamne, Tu ești Paharul apei şi Apa vieţii55, Tu ești
Sfeşnicul nestins pentru fiecare dintre sfinţi. Tu ești Veşmântul şi
Cununa şi Cel ce împarte cununi, Tu ești Bucuria şi Odihna, Tu,
Desfătarea şi Slava. Tu ești Veselia şi Plăcerea. Şi harul Tău va
lumina ca soarele, Dumnezeul meu. Căci Lumina e harul Duhului
Sfânt în toţi sfinţii. Şi vei lumina Soare neapropiat în mijlocul
lor.56 Fă-ne și pe noi vrednici de vederea aceea, Doamne, ca să
cântăm Ție: Aliluia!

Icos 4
O, dar minunat al bunătăţii Tale, Duhule Sfinte, prin care
se fac oamenii în chipul lui Dumnezeu şi ia chip în ei Cel
neîncăput în toţi, Dumnezeul neschimbător, imuabil prin fire, Cel
ce voieşte să locuiască în toţi drepţii, ca să aibă fiecare înlăuntru
Acea Lumină! Şi să lumineze cum a luminat Dumnezeul meu

53
Ps. 35.5.
54
Ps. 88.6.
55
Apoc. 21.6.
56
Vezi https://archive.org/stream/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileimneleIubiriiDumnezeiesti/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileIubiriiDumnezeiesti_djvu.txt, accesat la data 29.08.2018.
63
Pr. Sorin Benescu

înviind, mai mult decât razele soarelui acesta văzut. Nu va fi


sfârşit al înaintării în veci.57 Așa îndrăznim să zicem și noi:
Lumină preaminunată, scăpare Te-ai făcut nouă în neam
şi în neam,58
Lumină preaputernică, Dumnezeul puterilor, cine este
asemenea ţie? Tare ești, Doamne, şi adevărul Tău împrejurul
Tău,59
Lumină preadulce, Doamne, bun ești Tu, şi întru
bunătatea Ta, învaţă-mă îndreptările Tale,60
Lumină preaiubită, Doamne, binecuvântat eşti, învaţă-mă
îndreptările Tale,61
Lumină preaminunată, întru făpturile Tale şi întru
lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura,62
Lumină prealină, numele Tău este în veac şi pomenirea Ta
în neam şi în neam,63
Lumină preamilostivă, când am zis: "S-a clătinat piciorul
meu", mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie,64
Lumină preaîndurată, Doamne, Milele Tale, în veac le voi
cânta,65
Lumină preadulce, de omul viclean şi de omul nedrept mă
izbăveşte,66
Lumină preacurată, pune strajă gurii mele şi uşă de
îngrădire împrejurul buzelor mele,67

57
Idem.
58
Ps. 89.1.
59
Ps. 88.9.
60
Ps. 118.68.
61
Ps. 118.12.
62
Ps. 91.4.
63
Ps. 134.13.
64
Ps. 93.18.
65
Ps. 88.1.
66
Ps. 139.1.
67
Ps. 140.3.
64
Mini Acatistier

Lumina cea mai înainte de veci, Ce a făcut cerul şi


pământul, marea şi toate cele din ele; Cel ce păzeşte adevărul în
veac;68
Sfântă, preadulce lumină lină, a sfintei slave a Tatălui
ceresc, luminează sufletele noastre, ca să lăudăm pe Tatăl și
pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Condac 5
Sfinții Tăi, Doamne, sunt acoperiţi de lumina Sfintei
Slave, lumina dumnezeiască a Treimii în toate, şi sunt luminaţi şi
luminează şi se desfată în acestea. Căci Trupul Tău, neprihănit şi
dumnezeiesc străluceşte întreg de focul dumnezeirii Tale, cu care
este amestecat în chip negrăit. Și ştiu cu adevărat cu toată
încredinţarea că desăvârşirea acestora este fără sfârşit şi
înaintarea în slavă va fi veşnică. Văd frumuseţea Ta, privesc
strălucirea, oglindesc lumina harului Tău şi mă uimesc de
strălucirea ei şi-mi ies din mine înţelegându-mă pe mine ce am
devenit, din ce am fost, o, minune! Dă-mi mie, Tu, să grăiesc
Făcătorule, Creatorule şi Dumnezeul meu:69 Aliluia!

Icos 5
Să nu mă laşi, nici să mă părăsești, nici să-mi îngădui să
rătăcesc, Mântuitorul meu, mie, nevrednicul, sărmanul şi străinul,
care-Ţi sunt dator cu zeci de mii de talanţi, ci precum ai făcut
odinioară, fă şi acum, Cuvinte! O, minune cu totul străină şi
negrăită! Mie, care voiesc să Te văd pe Tine, Lumina lumii,
Lumina ochilor mei, ai ticălosului, ai celui ce am inima plină de
relele vieţii, venite din multele necazuri şi din pizmă, dă-mi,

68
Ps. 145.6.
69
Vezi https://archive.org/stream/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileimneleIubiriiDumnezeiesti/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileIubiriiDumnezeiesti_djvu.txt, accesat la data 29.08.2018.
65
Pr. Sorin Benescu

Hristoase al meu, bunătăţile cele veşnice, bogate şi dumnezeiești,


pe care le-ai pregătit pentru vecii vecilor celor ce Te doresc şi Te
iubesc din inimă, ca să zic așa:70
Lumină preaminunată, Ție îți zicem așa: Domnul meu ești
Tu, că bunătăţile mele nu-ţi trebuie,71
Lumina preaputernică să te audă în ziua necazului şi să te
apere numele Dumnezeului lui Iacob,72
Lumină preadulce, Doamne, paşte-mă şi nimic nu-mi va
73
lipsi,
Lumină preaiubită, Ţie a zis inima mea: Pe Domnul voi
căuta. Te-a căutat faţa mea; faţa Ta, Doamne, voi căuta,74
Lumină preaminunată, cred că voi vedea bunătăţile Tale,
în pământul celor vii,75
Lumină prealină, cântaţi cei cuvioşi ai Lui şi lăudaţi
pomenirea sfinţeniei Lui,76
Lumină preamilostivă, lăudămu-Te în alăută, în psaltire
cu zece strune cântaţi-I Lui,77
Lumină preaîndurată, Doamne, Tu iubeşti milostenia şi
judecata; de mila Domnului plin este pământul,78
Lumină preadulce, sufletul nostru Te aşteaptă, că ajutorul
şi apărătorul nostru este Domnul,79
Lumină preacurată, bine Te voi cuvânta în toată vremea,
pururea lauda Domnului în gura mea,80

70
Idem.
71
Ps. 15.2.
72
Ps. 19.1.
73
Ps. 22.1.
74
Ps. 26.13.
75
Ps. 26.19.
76
Ps. 29.4.
77
Ps. 32.2.
78
Ps. 32.5.
79
Ps. 32.19.
80
Ps. 33.1.
66
Mini Acatistier

Lumina cea mai înainte de veci, împărăţeşte: să tremure


popoarele; Doamne, şezi pe heruvimi: să se cutremure
pământul,81
Sfântă, preadulce lumină lină, a sfintei slave a Tatălui
ceresc, luminează sufletele noastre, ca să lăudăm pe Tatăl și
pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Condac 6
Zis-a Ioan odinioară: Dumnezeu este lumină şi nici un
întuneric nu este întru El.82 Iar dacă umblăm întru lumină,
precum El este în lumină, atunci avem împărtăşire unul cu altul şi
sângele lui Iisus, Fiul Lui, ne curăţeşte pe noi de orice păcat.83
Dar întunericul se duce şi lumina cea adevărată începe să
răsară.84 Și iarăși: Cine iubeşte pe fratele său rămâne în
lumină;85 înveşmântează-ne Doamne și pe noi cu vison curat,
luminos, căci visonul sunt faptele cele drepte ale sfinţilor86, ca să
iubim curat și să Îți cântăm: Aliluia!

Icos 6
Pe când călătorea Pavel şi se apropia de Damasc, o lumină
din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată.87 Şi Domnul a zis: Eu
sunt Iisus, pe Care tu Îl prigonești. Greu îţi este să izbești cu
piciorul în ţepuşă.88 Altădată, un înger al Domnului a venit
deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Şi lovind pe Petru în
coastă, îngerul l-a deşteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Şi
81
Ps. 98.1.
82
1In. 1.5.
83
1In. 1.7.
84
1In. 2.8.
85
1In. 2.10.
86
Apoc. 19.8.
87
Fapte 9.3.
88
Fapte 9.5.
67
Pr. Sorin Benescu

lanţurile i-au căzut de la mâini.89 Doamne, Tu, Lumină ai venit în


lume, ca tot cel ce crede în Tine să nu rămână în întuneric.90
Pentru aceea, cu iubire spunem așa:
Lumină preaminunată, înţelege strigarea mea! Graiurile
mele ascultă-le, Doamne!91
Lumină preaputernică, cu pace, aşa mă voi culca şi voi
adormi, că Tu, îndeosebi întru nădejde m-ai aşezat,92
Lumină preadulce, vor bineplăcea cuvintele gurii mele şi
cugetul inimii mele înaintea Ta pururea; Doamne, Ajutorul meu
şi Izbăvitorul meu,93
Lumină preaiubită, căile Tale, arată-mi şi cărările Tale
mă învaţă,94
Lumină preaminunată, cercetează-mă şi mă cearcă;
aprinde rărunchii şi inima mea,95
Lumină prealină, după mila Ta pomeneşte-mă, pentru
bunătatea Ta,96
Lumină preamilostivă, pentru numele Tău, curăţeşte
păcatul meu că mult este,97
Lumină preaîndurată, întru cele nevinovate mâinile mele
aşază şi voi înconjura jertfelnicul Tău,98
Lumină preadulce, lege pune-mi mie în calea Ta şi mă
îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei,99
Lumină preacurată, în mâinile Tale îmi voi da duhul meu;
izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevărului,100
89
Fapte 12.7.
90
In. 12.46.
91
Ps. 5.1.
92
Ps. 4.8.
93
Ps. 18.15.
94
Ps. 24.4.
95
Ps. 25.2.
96
Ps. 24.8.
97
Ps. 24.12.
98
Ps. 25.6.
99
Ps. 26.17.
100
Ps. 30.5.
68
Mini Acatistier

Lumina cea mai înainte de veci, multe ai făcut Tu,


Dumnezeul meu, minunile Tale, şi nu este cine să se asemene
gândurilor Tale,101
Sfântă, preadulce lumină lină, a sfintei slave a Tatălui
ceresc, luminează sufletele noastre, ca să lăudăm pe Tatăl și
pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Condac 7
Iisus a zis: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie
nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.102 Atât cât sunt
în lume, Lumină a lumii sunt.103 Cât aveţi Lumina, credeţi în
Lumină, ca să fiţi fii ai Luminii.104 Eu, Lumină am venit în lume,
ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână întuneric.105 Căci
Cuvântul este Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul,
care vine în lume.106 Pentru aceea, și noi, cu buze nevrednice, Ție,
Fiule al Dumnezeului Celui Preaînalt, Iisuse, Îți zicem: Aliluia!

Icos 7
Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm dar
lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.107 De
aceea, nu judecaţi ceva înainte de vreme, până ce nu va veni
Domnul, Care va lumina cele ascunse ale întunericului şi va vădi
sfaturile inimilor. Şi atunci fiecare va avea de la Dumnezeu

101
Ps. 39.7.
102
In. 8.12.
103
In. 9.5.
104
In. 12.36.
105
In. 12.46.
106
In. 1.9.
107
Rom. 13.12.
69
Pr. Sorin Benescu

laudă.108 Căci roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi


adevăr.109 Doamne, ajută-ne să zicem cu Tine Tatălui:
Lumină preaminunată, să nu depărtezi îndurările Tale de
la mine, mila Ta şi adevărul Tău pururea să mă sprijinească,110
Lumină preaputernică, binevoieşte, ca să mă izbăvești;
Doamne, spre ajutorul meu ia aminte,111
Lumină preadulce, să se bucure şi să se veselească de
Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, şi să zică pururea cei ce iubesc
mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!",112
Lumină preaiubită, miluieşte-mă; vindecă sufletul meu, că
am greşit ţie,113
Lumină preaminunată, să se veselească Muntele Sionului,
să se bucure fiicele lui Iuda pentru judecăţile Tale,114
Lumină prealină, buzele mele vei deschide şi gura mea va
vesti lauda Ta,115
Lumină preamilostivă, de bunăvoie voi jertfi ţie; lăuda-voi
numele Tău, că este bun, Doamne,116
Lumină preaîndurată, auzi-mă, că bună este mila Ta; după
mulţimea îndurărilor Tale caută spre mine,117
Lumină preadulce, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne,
să-mi ajuţi mie grăbeşte-Te!118
Lumină preacurată, spre Tine am nădăjduit, să nu fiu
ruşinat în veac,119

108
1Cor. 4.5.
109
Efes. 5.9.
110
Ps. 39.15.
111
Ps. 39.18.
112
Ps. 39.22.
113
Ps. 40.4.
114
Ps. 47.10.
115
Ps. 50.16.
116
Ps. 53.6.
117
Ps. 68.19.
118
Ps. 69.1.
119
Ps. 70.1.
70
Mini Acatistier

Lumina cea mai înainte de veci, fericit este omul cel ce


nădăjduieşte întru Tine,120
Sfântă, preadulce lumină lină, a sfintei slave a Tatălui
ceresc, luminează sufletele noastre, ca să lăudăm pe Tatăl și
pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Condac 8
La început era Lumina şi Lumina era la Dumnezeu şi
Dumnezeu era Lumina. Aceasta era întru început la Dumnezeu.
Toate prin Ea s-au făcut; şi fără Ea nimic nu s-a făcut din ce s-a
făcut. Cuvântul este Lumina cea adevărată care luminează peste
toate.121 Mulţumim cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe
noi să luăm parte la moştenirea sfinţilor, întru lumină,122 și zicem
cu bucurie: Aliluia!

Icos 8
Tot cel care lucrează adevărul vine la Lumină, ca să se
arate faptele lui, că în Dumnezeu sunt săvârşite.123 Dar Lumina a
venit în lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult decât
Lumina. Căci faptele lor erau rele.124 Doamne, trimite pe Ioan
spre ajutor, ca să ne facem și noi asemenea lui, ca să mărturisim
despre Lumină, despre Cuvântul Care S-a făcut trup şi S-a
sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut
din Tatăl, plin de har şi de adevăr,125 zicând cu cutremur:

120
Ps. 83.13.
121
In. 1.1-9.
122
Col. 1.12.
123
In. 3.21.
124
In. 3.19.
125
In. 1.14.
71
Pr. Sorin Benescu

Lumină preaminunată, arată-ne nouă, mila Ta şi


mântuirea Ta dă-ne-o nouă,126
Lumină preaputernică, pleacă, urechea Ta şi mă auzi, că
sărac şi necăjit sunt eu,127
Lumină preadulce, miluieşte-mă, că spre Tine voi striga
toată ziua,128
Lumină preaiubită, veseleşte sufletul robului Tău, că spre
Tine, am ridicat sufletul meu,129
Lumină preaminunată, Doamne, Tu, Preaînalt ești în
veac,130
Lumină prealină, cât s-au mărit lucrurile Tale, adânci cu
totul sunt gândurile Tale!131
Lumină preamilostivă, mărturiile Tale s-au adeverit
foarte. Casei Tale se cuvine sfinţenie, întru lungime de zile,132
Lumină preaîndurată, fericit este omul pe care îl vei certa,
şi din legea Ta îl vei învăţa pe el,133
Lumină preadulce, când s-au înmulţit durerile mele în
inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu,134
Lumină preacurată, Doamne, auzi rugăciunea mea, şi
strigarea mea la Tine să ajungă!135
Lumina cea mai înainte de veci, Tu în veac rămâi şi
pomenirea Ta din neam în neam,136

126
Ps. 84.7.
127
Ps. 85.1.
128
Ps. 85.3.
129
Ps. 85.3.
130
Ps. 91.8.
131
Ps. 91.5.
132
Ps. 92.7.
133
Ps. 93.12.
134
Ps. 93.19.
135
Ps. 101.1.
136
Ps. 101.13.
72
Mini Acatistier

Sfântă, preadulce lumină lină, a sfintei slave a Tatălui


ceresc, luminează sufletele noastre, ca să lăudăm pe Tatăl și
pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Condac 9
Tu, Doamne, pe Faraon, regele Egiptului acestuia, cel ce
avea multe, şi cel ce s-a înălţat cu semeţie nelegiuită şi cu limbă
lăudăroasă, împreună cu oştirea lui cea trufaşă, în mare, înecaţi
i-ai pierdut, cu lumina milii luminând pe neamul lui Israel.137 Tu
pe Sanherib, cel ce cu nenumărate puteri s-a semeţit, regele cel
crud al Asirienilor, cel ce cu sabia supunea tot pământul şi se
ridica asupra sfintei Tale cetăţi, cu mândrie şi cu îndrăzneală
blasfemii grăind, Doamne, l-ai înfrânt, luminat arătând
neamurilor tăria ta cea multă;138 Tu pe Daniel, cel de învinuirile
cele pline de pizmă, aruncat în groapă spre mâncare leilor,
nevătămat l-ai scos la lumină.139 Pentru aceea, zicem așa:
Aliluia!

Icos 9
Ochii Domnului de zece mii de ori sunt mai luminoşi decât
soarele şi privesc la toate căile oamenilor şi văd toate părţile cele
ascunse.140 El înalţă sufletul şi luminează ochii, dând vindecare,
viaţă şi binecuvântare.141 Dăruiește-ne nouă, Doamne, strălucirea
luminii celei veşnice şi oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu

137
3Macab. 6.4.
138
3Macab. 6.5.
139
3Macab. 6.7.
140
Ecclesiasticul 23.27.
141
Ecclesiasticul 34.19.
73
Pr. Sorin Benescu

şi chipul bunătăţii Tale142, căci ea este mai frumoasă decât


soarele şi decât toată orânduirea stelelor143, ca să zicem așa:
Lumină preaminunată, dintru început Tu pământul l-ai
întemeiat şi lucrul mâinilor Tale sunt cerurile,144
Lumină preaputernică, cât s-au mărit lucrurile Tale, toate
cu înţelepciune le-ai făcut!145
Lumină preadulce, umplutu-s-a pământul de zidirea Ta,146
Lumină preaiubită, mântuieşte! O, Doamne, sporeşte!147
Lumină preaminunată, lege pune mie, calea îndreptărilor
Tale şi o voi păzi pururea,148
Lumină prealină, adusu-mi-am aminte de judecăţile Tale
cele din veac, şi m-am mângâiat,149
Lumină preamilostivă, partea mea ești, zis-am să păzesc
legea Ta,150
Lumină preaîndurată, de mila Ta, este plin pământul;
îndreptările Tale mă învaţă,151
Lumină preadulce, în veac nu voi uita îndreptările Tale,
că într-însele m-ai viat,152
Lumină preacurată, aproape eşti Tu, şi toate poruncile
Tale sunt adevărul,153
Lumina cea mai înainte de veci, dintru adâncuri am
strigat către Tine; auzi glasul meu!154

142
Cartea înțelepciunii lui Solomon 7.26.
143
Cartea înțelepciunii lui Solomon 7.26.
144
Ps. 101.26.
145
Ps. 103.25.
146
Ps. 103.25.
147
Ps. 117.25.
148
Ps. 118.33.
149
Ps. 118.52.
150
Ps. 118.57.
151
Ps. 118.64.
152
Ps. 118.93.
153
Ps. 118.151.
154
Ps. 129.1.
74
Mini Acatistier

Sfântă, preadulce lumină lină, a sfintei slave a Tatălui


ceresc, luminează sufletele noastre, ca să lăudăm pe Tatăl și
pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Condac 10
Tu, Doamne, ești Cel Care ai zidit pământul pentru
veşnicie şi 1-ai umplut de dobitoace. Tu ești Cel Care trimite
lumina şi merge şi o cheami pe ea, şi ea Te ascultă cu cutremur.
Din pricina Ta stelele strălucesc la locul lor şi se veselesc.155 Tu
pe Rafael l-ai trimis să ridice albeaţa lui Tobit, ca să vadă cu
ochii săi lumina lui Dumnezeu şi să dea pe Sara, fiica lui Raguel,
de soţie lui Tobie, fiul lui Tobit, legând pe Asmodeu, duhul cel
rău; căci Tobie era menit s-o moştenească.156 Pentru aceasta, Ție
Îți zicem: Aliluia!

Icos 10
Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul meu şi
binecuvântat să fie numele Tău cel sfânt şi slăvit în veci! Să Te
binecuvânteze pe Tine toate făpturile Tale în veci!157 Căci Tu ai
zis: cei înţelepţi vor lumina ca strălucirea cerului şi cei care vor
fi îndrumat pe mulţi pe calea dreptăţii vor fi ca stelele în vecii
vecilor158 și vor avea parte de bucurie nesfârşită, de desfătare
veşnică şi de lumină neînserată.159 Deschide-mi porţile cămării
Tale de nuntă, Dumnezeul meu; nu-mi închide uşa luminii Tale,
Hristoase al meu,160 ca să zic așa:
155
Baruh 3.32-34.
156
Tobit 3.17.
157
Tobit 3.11.
158
Dan. 12.3.
159
Vezi https://archive.org/stream/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileimneleIubiriiDumnezeiesti/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileIubiriiDumnezeiesti_djvu.txt, accesat la data 29.08.2018.
160
Idem.
75
Pr. Sorin Benescu

Lumină preaminunată, să ajungă cererea mea înaintea


Ta; după cuvântul Tău mă izbăveşte,161
Lumină preaputernică, după judecata Ta mă viază,162
Lumină preadulce, fă bine celor buni şi celor drepţi cu
inima;163
Lumină preaiubită, întoarce robia noastră, cum întorci
pâraiele spre miazăzi,164
Lumină preaminunată, lăuda-Te-voi, cu toată inima mea,
că ai auzit cuvintele gurii mele şi înaintea îngerilor Îţi voi
cânta,165
Lumină prealină, cercetatu-m-ai şi m-ai cunoscut,166
Lumină preamilostivă, Tu le-ai cunoscut pe toate şi pe
cele din urmă şi pe cele de demult;167
Lumină preaîndurată, Tu ai zidit rărunchii mei, Tu m-ai
alcătuit în pântecele maicii mele,168
Lumină preadulce, cercetează-mă şi cunoaşte inima mea;
încearcă-mă şi cunoaşte cărările mele,169
Lumină preacurată, ia aminte la glasul rugăciunii mele,
când strig către Tine,170
Lumina cea mai înainte de veci, spre Tine am nădăjduit,
să nu iei sufletul meu,171
Sfântă, preadulce lumină lină, a sfintei slave a Tatălui
ceresc, luminează sufletele noastre, ca să lăudăm pe Tatăl și
pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu.

161
Ps. 118.170.
162
Ps. 118.149.
163
Ps. 124.4.
164
Ps. 125.4.
165
Ps. 137.1.
166
Ps. 138.1.
167
Ps. 138.5.
168
Ps. 138.13.
169
Ps. 138.23.
170
Ps. 140.1.
171
Ps. 140.8.
76
Mini Acatistier

Condac 11
Străluceşte-ne şi acum ca odinioară şi luminează sufletele
noastre, luminează ochii nostrii ca să Te vedem pe Tine, care ești
lumina lumii172, bucuria, veselia, viaţa veşnică, desfătarea
îngerilor, împărăţia cerurilor şi raiul, cununa drepţilor,
Judecătorul şi împăratul; descoperă-Te cum ai spus şi arată-Te
nouă173, ca să cântăm cu dragoste luminați de Sfântul Duh:
Aliluia!

Icos 11
Cei ce L-au primit pe Dumnezeu prin faptele credinţei şi
s-au făcut dumnezei născuţi prin Duhul Te văd pe Tine, Tatăl,
Care locuieşte pururea în lumina neapropiată avându-L locuind
în ei înşişi şi locuiesc ei înşişi în El, în Cel cu totul neapropiat;
deveniți dumnezei prin înfiere vedem pe Dumnezeu Cel prin fire,
pe Acel Dumnezeu pe care nimeni dintre noi nu L-a putut vedea
vreodată şi nici nu poate să-L vadă peste tot, pe Acela care
locuieşte în lumina de nesuportat iar lumina este fără asemănare,
e întreagă de neexprimat. Mai bine zis e prezenţa Lui, în mod
fiinţial, văzută în chip enipostatic ca lumină - această iubire este o
lucrare a Duhului:174
Lumină preaminunată, Tu ești nădejdea mea, partea mea
ești în pământul celor vii,175
Lumină preaputernică, scoate din temniţă sufletul meu, ca
să laude numele Tău,176

172
In. 8.12.
173
Vezi https://archive.org/stream/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileimneleIubiriiDumnezeiesti/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileIubiriiDumnezeiesti_djvu.txt, accesat la data 29.08.2018.
174
Idem.
175
Ps. 141.5.
176
Ps. 141.7.
77
Pr. Sorin Benescu

Lumină preadulce, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta


scoate din necaz sufletul meu,177
Lumină preaiubită, pleacă cerurile şi Te pogoară,
atinge-Te de munţi şi fă-i să fumege,178
Lumină preaminunată, să Te laude pe Tine toate lucrurile
Tale şi cuvioşii Tăi să Te binecuvânteze,179
Lumină prealină, toată suflarea să laude pe Domnul!180
Lumină preamilostivă, cântăm cântare nouă, în adunarea
celor cuvioşi Te laudăm Tine,181
Lumină preaîndurată, Tu ai zis şi s-au făcut, Tu ai
poruncit şi s-au zidit,182
Lumină preadulce, doreşte şi se sfârşeşte sufletul meu
după curţile Tale,183
Lumină preacurată, Doamne, Tu singur ești Cel Preaînalt
peste tot pământul,184
Lumina cea mai înainte de veci, ajutorul meu, Cel ce a
făcut cerul şi pământul,185
Sfântă, preadulce lumină lină, a sfintei slave a Tatălui
ceresc, luminează sufletele noastre, ca să lăudăm pe Tatăl și
pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu.

Condac 12
Doamne, prin strălucirea luminii Tale şi prin arătarea ei,
ai alungat toată întristarea, ne-ai răpit din lume şi unindu-Te cu
noi în chip tainic, ne-ai reaşezat îndată în mod tainic în cer,

177
Ps. 142.11.
178
Ps. 143.5.
179
Ps. 144.10.
180
Ps. 150.6.
181
Ps. 149.1.
182
Ps. 148.5.
183
Ps. 83.2.
184
Ps. 82.17.
185
Ps. 120.2.
78
Mini Acatistier

acolo unde nu este întristare, nici suspin, nici lacrimi, nici şarpe
care muşcă călcâiul; ne-ai arătat cărarea neobositoare şi ferită
de păcate, dar neplăcută, strâmtă şi greu de umblat de către
oameni, sau mai drept vorbind, de toţi neumblată şi ne umplem
de bunătate, ne umplem de veselie, suntem covârşiți de veselie, de
o fericire nespusă, văzând taine înfricoşătoare, văzând minuni
străine, văzând cele ce ochiul omului nu le-a văzut, nici n-ar
putea să le vadă, nici urechea să le audă, cele ce nu s-au suit la
inima necredincioşilor.186 Pentru aceasta, cântăm cu iubire:
Aliluia!

Icos 12
Iar acum, Hristoase, Dumnezeul nostru, păzeşte-ne
nerăniți, acoperindu-ne cu lumina Ta, sălășluiește-ne pe noi în
odihnă şi în lumină şi în bucuria de lumină, în Duhul Tău
dumnezeiesc învăluindu-ne în lumina Ta, plină de slavă,
umple-ne pe noi de desfătarea cerească cu care singuri îngerii se
desfată şi sunt păstraţi nestricăcioşi, ca luminile de-al doilea prin
împărtăşirea de cea dintâi, ca să zicem așa:187
Lumină preaminunată, să se bucure şi să se veselească de
Tine toţi cei ce Te caută pe Tine,188
Lumină preaputernică, să zică pururea cei ce iubesc
mântuirea Ta: Slăvit să fie Domnul!189
Lumină preadulce, vestesc toate laudele Tale în porţile
fiicei Sionului,190
Lumină preaiubită, scoală-Te şi ia aminte spre judecata
mea, Dumnezeul meu şi Domnul meu, spre pricina mea,191
186
Vezi https://archive.org/stream/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileimneleIubiriiDumnezeiesti/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileIubiriiDumnezeiesti_djvu.txt, accesat la data 29.08.2018.
187
Idem.
188
Ps. 69.5.
189
Ps. 69.5.
190
Ps. 72.27.
79
Pr. Sorin Benescu

Lumină preaminunată, sufletul meu să se bucure de Tine,


să se veselească de mântuirea Ta,192
Lumină prealină, aproape ești de cei umiliţi la inimă şi pe
cei smeriţi cu duhul îi vei mântui,193
Lumină preamilostivă, răsplăteşte celor ce se mândresc,
cu prisosinţă,194
Lumină preaîndurată, slavă numelui Tău; închinaţi-vă
Domnului în curtea cea sfântă a Lui,195
Lumină preadulce, Tu ești ajutorul şi apărătorul meu, în
Tine a nădăjduit inima mea şi mi-ai ajutat,196
Lumină preacurată, toate căile Tale sunt milă şi adevăr
pentru cei ce caută aşezământul Domnului şi mărturiile Lui,197
Lumina cea mai înainte de veci, bucura-ne-vom de
mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări,198
Sfântă, preadulce lumină lină, a sfintei slave a Tatălui
ceresc, luminează sufletele noastre, ca să lăudăm pe Tatăl și
pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu.

Condac 13
O, Cel pe Care nimeni dintre oameni nu L-a văzut
vreodată, o, împărate al tuturor, Singurul Atotmilostiv, Îţi
mulţumim din toată inima că nu ne-ai trecut cu vederea zăcând în
întunericul de jos, ci ne-ai atins cu mâna Ta dumnezeiască, pe
care văzând-o noi, ne-am ridicat îndată bucurându-ne, căci ai
strălucit mai luminos ca soarele. Te căutăm cu osteneală şi cerem
cu stăruinţă să strălucești sau să ni Te arăți mai limpede acolo sus

191
Ps. 34.22.
192
Ps. 34.8.
193
Ps. 33.17.
194
Ps. 30.25.
195
Ps. 28.2.
196
Ps. 27.9.
197
Ps. 24.11.
198
Ps. 19.5.
80
Mini Acatistier

şi ne desparte de lucrurile de jos şi ne uneşte în chip negrăit cu


strălucirea Ta; arată-Te deodată întreg înăuntrul nostru, Lumină
rotundă, senină şi dumnezeiască, fără formă, fără chip, într-o
formă fără formă, făcându-Te văzut, ca şi noi, împreună cu
îngerii, să grăim: Aliluia!199

Apoi se zice iarăși Icosul 1 şi Condacul 1.

După aceea se zice această rugăciune:

Rugăciune către Hristos Iisus Dumnezeu:

Doamne Dumnezeule, dă-ne nouă smerenie, dă-ne mână


de ajutor şi curăţă murdăria sufletelor noastre şi dăruieşte-ne
lacrimi de pocăinţă, lacrimi de dor, lacrimi de mântuire, lacrimi
ce curăţă întunericul minţii noastre şi ne fac să strălucim de sus,
pe noi care voim să Te vedem pe Tine, Lumina lumii, Lumina
ochilor noștrii, ai ticăloșilor, ca prin noi să se arate minunată
cunoştinţa Ta, Dumnezeul nostru şi înţelepciunea Ta cea înaltă să
se arate şi mai mare; şi toţi să Te laude pe Tine, auzind, Hristoase
al nostru, că vorbim în limbi noi prin harul Tău. Căci câţi vor păzi
bine poruncile Tale, câţi vor lepăda lumea deşartă şi amăgitoare,
câţi vor urî fără ură pe părinţi şi fraţi, socotindu-i ca străini, ca
trecători în viaţa aceasta, câţi se vor goli de bogăţie şi de bani şi
se vor feri de orice împătimire spre toate, câţi resping din suflet
slava deşartă, laudele oamenilor, pentru slava de sus, câţi au tăiat
voia lor în chip deplin şi s-au făcut ca nişte oi fără răutate faţă de
păstor, câţi s-au făcut morţi cu trupul faţă de orice faptă rea, dar
au asudat în ostenelile virtuţii lor şi trăind numai voii

199
Vezi https://archive.org/stream/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileimneleIubiriiDumnezeiesti/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileIubiriiDumnezeiesti_djvu.txt, accesat la data 29.08.2018.
81
Pr. Sorin Benescu

Cârmuitorului, s-au omorât prin ascultare, fiind făcuţi vii, iarăşi


câţi de frica lui Dumnezeu şi prin gândul la moarte varsă lacrimi
noaptea şi ziua şi cad cu mintea la picioarele Stăpânului, cerând
mila şi iertarea greşelilor, aceştia dobândesc deprinderea binelui
prin toată lucrarea celor bune şi plângând în fiecare zi şi „bătând
la uşă" cu răbdare, îşi atrag mila Ta, iar cel ce s-a făcut părtaş de
Duhul Sfânt, fiind răpit de lumina Lui, e ridicat deasupra tuturor
patimilor, nemaifiind vătămat de apropierea lor.200 Amin.

200
Idem.
82
Mini Acatistier

Acatistul Sf. Ghelasie de la Frăsinei

Condacele şi Icoasele:

Condacul 1
Citirea cărților tale e purtătoare de Lumină și veselește
sufletele celor bine credincioși și amintirea sfintelor tale cuvinte
sfințește simțirile și dăruiește tămăduiri. Pentru aceasta, după
datorie, cu dragoste, te cinstim pe tine și cu bucurie îți cântăm:
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare
propovăduitor al isihasmului carpatin!
Icosul 1
Cu adunarea îngerilor și soborul Frăsineiului, ca celui ce
te-ai nevoit, ducând viața ca o jertfă neîntinată lui Hristos, plină
de dumnezeiescul dor, îți aducem laudă, o, Sfinte Părinte
Cuvioase Ghelasie:
Bucură-te, iconarul Iubirii Dumnezeiești,
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu,
Bucură-te, poetul întunericului luminos al harului!
Bucură-te, floarea isihasmului atonit românesc,
Bucură-te, de Dumnezeu liniştite,
Bucură-te, iubitorule de rugăciune,
Bucură-te, misticule al mânăstirii Frăsinei,
Bucură-te, că te oprești în gest iconic,
Bucură-te, postitorule rugător,
Bucură-te, că ai uimit pe toți cu asprimea duhovnicească,
Bucură-te, că acum te rogi pentru noi,
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare
propovăduitor al isihasmului carpatin!

83
Pr. Sorin Benescu

Condacul al 2-lea

Din tinerețile tale ai avut râvnă pentru Hristos, curățind


trupul tău și sufletul tău cu aspre nevoințe, tânjind după viața
călugărească, mărturisind chemarea pe care o aveai de la
Dumnezeu, Căruia I te rugai cu osârdie, cântând neîncetat:
Aliluia!

Icosul al 2-lea

Văzând Domnul ostenelile tale și dragostea pentru


Stăpânul, a rânduit din iubirea Sa nețărmurită să întâlnești pe
Cuviosul Arsenie, care te va și călugări, devenindu-ți părinte
duhovnicesc, de la care ai învățat străvechea tradiție monahală
carpatină - mistica iconică pe care, primind-o ca pe un talant, ai
înmulțit-o prin propovăduire, dăruind nouă comoară
duhovnicească pe care să o descoperim în țarina sufletelor
noastre, pentru aceasta cântăm ție:
Bucură-te, urmaș al avvei Arsenie,
Bucură-te, următorul îngerilor, asemănarea Sfinților și
alesul lui Dumnezeu,
Bucură-te, susținătorul integralității omului, trup și suflet,
Bucură-te, propovăduitorul armoniei dintre spiritualități,
Bucură-te, propovăduitorul evidențierii spiritualității
creștine,
Bucură-te, terapeutică sufletului,
Bucură-te, terapeutică corpului,
Bucură-te, trimisul lui Dumnezeu,
Bucură-te, mireasma Chipului Monahicesc,
Bucură-te, întruparea libertății creștine,
Bucură-te, pildă ostenelilor călugărești,
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare
propovăduitor al isihasmului carpatin!

84
Mini Acatistier

Condacul al 3-lea

Rămas fără părintele tău duhovnicesc, prigonit de cei


fărădelege, ai stat o vreme ascuns în munți, apoi te-ai întors pe
meleagurile natale, așteptând cu postiri și privegheri să intri în
obștea Frăsineiului, lucru care s-a și întâmplat, învățând aici să
sculptezi, să zugrăvești icoane, toate închinându-le lui Hristos
prin rugăciune, lucrând cu frică mântuirea sufletului în cântare de:
Aliluia!

Icosul al 3-lea

Iubirea ta cea mare de Dumnezeu s-a văzut în iubirea ta de


oameni și de toate făpturile lumii și așa te-ai înnoit continuu în
Duh, pregătindu-te să fii un adevărat Părinte, fidel monahismului
carpatin românesc, la care vor alerga toți cei care vor voi sfat de
taină și iubitorii de duhovnicie, pentru care cu bucurie cântăm
către tine unele ca acestea:

Bucură-te, îndreptătorul credinței,


Bucură-te, că mintea păgânilor tu o creștinezi,
Bucură-te, că și tu ai lucrat strălucirea credinței,
Bucură-te, că luminezi pe cei din întunericul deznădejdii,
Bucură-te, cel ce primești cu blândețe pe cei greșiți,
Bucură-te, învățătorul Tradiției Bisericii,
Bucură-te, că dezvălui Tainele cele ascunse ale credinței,
Bucură-te, că ai întors la Hristos pe mulți rătăciți și
lepădați de credință,
Bucură-te, că ai sculptat racla Sf. Ghelasie de la Râmeţ,
Bucură-te, Duhovnicie carpatină,
Bucură-te, Ritual al Dialogului Rugăciunii Iconice,
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare
propovăduitor al isihasmului carpatin!

85
Pr. Sorin Benescu

Condacul al 4-lea

Cu avânt tineresc, în Mănăstirea Frăsineiului ai intrat,


consacrându-te Lucrării Călugărești, din tinerețe dorită de tine,
părinte, astfel că pe Hristos din adâncul tău L-ai proslăvit,
cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Repede urcând pe Cărarea de Taină, Golgota de suflet și


trup, pe crucea iubirii de Dumnezeu ce întretaie două hotare,
Chipul creat și ArheChipul Divin, prinos de jertfă te-ai adus,
pentru care îți cântăm așa:

Bucură-te, că stai Față în Față cu DIVINUL,


Bucură-te, că Taina SUPORTULUI DIVIN, Nașterea
permanentă din DIVINITATE ție s-a descoperit201,
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat cu UNIREA în Răspuns de
FILIAȚIE,202
Bucură-te, ACTUALIZARE de MEMORIAL de
NAȘTERE,203
Bucură-te, Tainică CENTRARE de DESCHIDERE-
Adâncire,204
Bucură-te, Gest de ÎNCHINARE-CHIPUL FIULUI,205
Bucură-te, NEMIȘCARE,
Bucură-te, LEGARE-OPRIRE-HOTAR, duhovnicie

201
Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, CHIPUL OMULUI, Editura Platytera,
Bucureşti, 2013, p. 203.
202
Idem.
203
Idem.
204
Ibidem, p. 236.
205
Ibidem, p. 237.
86
Mini Acatistier

creștină,206
Bucură-te, ODIHNĂ Duhovnicească,207
Bucură-te, NEMIȘCARE ÎNCHINATĂ,208
Bucură-te, ICOANĂ a ODIHNEI Lui HRISTOS,209
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare
propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 5-lea

Nu a trecut mult și fiind hirotonit preot, te-ai arătat un


slujitor devotat al Altarului, săvârșind cu mare trăire Sf. Liturghie
și Sf. Spovedanie, ajungând prin darul lui Dumnezeu cunoscător
cu duhul și dezlegător cu rugăciunea al neputințelor, necăutând la
fața omului, învățându-i pe toți să cânte: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Luptându-te cu propriile patimi și cu urmele păcatului din


suflet și din trup, nu ai neglijat propovăduirea cuvântului,
învățând pe toți calea postului și a iubirii de Dumnezeu,
povățuind pe toți ucenicii cu dangătul de clopot al descoperirilor
dumnezeiești pe cărările raiului, pentru care cântăm ție așa:

Bucură-te, Mistică Ființială dincolo de Energii,


Bucură-te, restabilirea vorbirii de Rai,
Bucură-te, Purificarea de adaosurile păcătoase depuse în
subconştientul căderii atât la nivel de suflet cât și la cel de Corp-
Energii,
Bucură-te, Icoană a chipului Divin,

206
Ibidem, p. 335.
207
Idem.
208
Idem.
209
Ibidem, p. 333.
87
Pr. Sorin Benescu

Bucură-te, Liturghisire îngerească,


Bucură-te, Chip de Om, oglindit în Chipul Dumnezeiesc,
Bucură-te, Taină de Iubire,
Bucură-te, Dialog de Altar,
Bucură-te, Gest de Închinăciune,
Bucură-te, Respirație a Persoanei-Formei-Chipului210,
Bucură-te, aducător de Sănătate Mistică,
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare
propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 6-lea

Vrând să arăți tuturor bogăția Bisericii noastre, te-ai


apucat să scrii, mărturisind pe Hristos Dumnezeu împreună cu
Tatăl și cu Duhul, propovăduind tuturor iubitorilor de isihie
Tainele Cuvântului Cel mai înainte de toate, aducându-ne pe toți
în cântarea de Aliluia!

Icosul al 6-lea

Descoperirile Tainelor lui Iisus le-ai zugrăvit în cuvinte


noi, de Dumnezeu insuflate Părinte, ca toți cei învățați și cei
neînvățați să audă în intimitatea chiliei lor glasul Arhanghelului
în trâmbița lui Dumnezeu - învierea lui Hristos, lumină lină
aducând tuturor celor înviforați pe marea vieții, pentru aceasta cu
laude te cinstim așa:

Bucură-te, al bolnavilor de tot felul ajutător,


Bucură-te, învăpăiatule de Dumnezeiescul dor,
Bucură-te, iconicule,
Bucură-te, Ființă-Duh,
Bucură-te, Spirit,

210
Ibidem, p. 243.
88
Mini Acatistier

Bucură-te, Limbaj Fiinţial Creat în vorbire de Divin,


Bucură-te, dăruitor de Sănătate Sufletească,
Bucură-te, dăruitor de Sănătate Trupească,
Bucură-te, Chip de Dumnezeu în Creaţie,
Bucură-te, Rostire de Iubirea lui Hristos,211
Bucură-te, Inimă-Iubire Chip de Însăși Iubirea Lui,212
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare
propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 7-lea

Făclie de Lumină duhovnicească în pământul strămoșesc


ai fost, că ai luminat pe cei orbiți de neștiință sau de necredință,
învățându-ne pe toți să cântăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Mărturisit-ai cu mare îndrăzneală numele lui Hristos


înaintea tuturor, prin scrierile tale, Părinte, învățăturile Bisericii
arătând, căci primind lumina nu ai ascuns-o sub obroc, ci prin
propovăduirea adevărului, pe mulți i-ai întors la credință, pentru
care te rugăm, primește această cântare:

Bucură-te, Urmaș al Duhului Pustnicului Neofit,


Bucură-te, Chip de Liturghie,
Bucură-te, un Anume CUVÂNT-IUBIRE,
Bucură-te, CHIP în Veșnicie,213
Bucură-te, că ai urcat în DUMNEZEU,

211
Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Isihasm, Dialog în Absolut, Editura
Platytera, Bucureşti, 2007, p.213.
212
Idem.
213
Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, MOŞUL din Carpaţi (Neofit Pustnicul),
Editura Platytera, Bucureşti, 2013, p. 218.
89
Pr. Sorin Benescu

Bucură-te, că ai urmat CALEA Isihiei,214


Bucură-te, că te-ai făcut Prescură,215
Bucură-te, că stai mereu în ÎNCHINARE și CUVÂNT de
TAINĂ AUZI,
Bucură-te, că ȘOAPTA IUBIRII DUMNEZEIEȘTI ai
auzit,
Bucură-te, că în CHIP de ICOANĂ te-ai ÎMBRĂCAT,216
Bucură-te, ÎNCHINARE, RITUAL de ICONARE,
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare
propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 8-lea

Vrând să aduci alinare celor suferinzi, ai înmulțit talantul


dat ție de Bunul Dumnezeu, descoperind celor doritori
tămăduirile ISIHIEI, întorcându-i pe aceștia la hrana cea dintâi a
protopărinților și la cântarea de Aliluia!

Icosul al 8-lea

Poporul credincios cel bonav, citind rețetele isihaste de


tine lăsate, prin care ai îndreptat greșelile alimentare ale celor
neputincioși, abaterile de la credința cea dreaptă ale sufletelor, cu
umilință strigă către tine:

Bucură-te, Preotul-Medic al lui Hristos,


Bucură-te, că « golul » de DIVIN, originea bolilor ai
arătat,217

214
Ibidem, p. 227.
215
Ibidem, p. 262.
216
Ibidem, p. 301.
217
Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, REȚETELE MEDICINEI ISIHASTE, Editura
90
Mini Acatistier

Bucură-te, ghid terapeutic creștin,


Bucură-te, creștinarea psihanalizei și a medicinei păgâne,
Bucură-te, că RITUALUL DOSPIRII ai reamintit,218
Bucură-te, că Pâinea Harică ne-ai învățat să facem,
Bucură-te, că REHRĂNIREA VIE ai recomandat,219
Bucură-te, că VIUL HARIC din Aliment ai arătat,220
Bucură-te, că « repere » Psihoterapeutice ne-ai lăsat,
Bucură-te, că Scheletul Fiinţial, Memorialul de Suflet și
energetic ai explicat,221
Bucură-te, că Supramemorialul DIVIN ai mărturisit,222
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare
propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 9-lea

Mărturisitorii de Hristos, fii tăi duhovnicești, sunt martorii


nevoințelor tale, Sfinte Părinte; pentru aceasta, daruri de laudă și
mulțumire cu netăcute glasuri lui Dumnezeu înalță, strigându-I:
Aliluia!

Icosul al 9-lea

În mijlocul mănăstirii stând, ca un pustnic petreceai,


hrănindu-te cu ierburi și cu fructe, astfel că Iubitorul de oameni a
văzut nevoințele tale și ți-a descoperit din Tainele Începutului
Creației, pentru aceasta cântăm cu smerenie:

Platytera, Bucureşti, 2011, p. 131.


218
Ibidem, p. 452.
219
Ibidem, p. 453.
220
Ibidem, p. 455.
221
Ibidem, p. 30.
222
Idem.
91
Pr. Sorin Benescu

Bucură-te, că ai văzut tainele Raiului cel dintâi,


Bucură-te, că ai redescoperit Taina Chipului de FIU,223
Bucură-te, INSPIRARE de MEMORIAL DIVIN,224
Bucură-te, Conștiință, taina filiației, Chip de OM,
Bucură-te, Asemănarea Chipului lui Dumnezeu,
Bucură-te, Iubire de Dumnezeu, învăpăiată,
Bucură-te, Vorbire cu Dumnezeu Cel în Treime lăudat,
Bucură-te, Frumusețe, DARUL Unui Sfânt,225
Bucură-te, PURTĂTORUL Unei CRUCI,226
Bucură-te, suspin de Părinți pământești în Destin de a lor
Mântuire,227
Bucură-te, REÎMPĂCARE a Corpului cu SUFLETUL,228
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare
propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 10-lea

Povățuit în Taină de Duhul Cel Preasfânt ai cules ca o


albină polenul razelor Treimii din scrierile anticilor și îndreptând
greșelile lor, miere duhovnicească ne-ai dăruit nouă ca să ne
îndulcim de harul cel neapus al Cuvântului, cântând: Aliluia!

223
Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, CHIPUL OMULUI, Editura Platytera,
Bucureşti, 2013, p.227.
224
Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, REȚETELE MEDICINEI ISIHASTE,
Editura Platytera, Bucureşti, 2011, p. 333.
225
Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, TAINA FILIAŢIEI, Editura Platytera,
Bucureşti, 2011, p. 254.
226
Idem.
227
Ibidem, p. 252.
228
Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, REȚETELE MEDICINEI ISIHASTE,
Editura Platytera, Bucureşti, 2011, p. 410.
92
Mini Acatistier

Icosul al 10-lea

Te-ai revărsat în Gest de Închinare, părinte sfințite, în


Chipul Divin te-ai îmbrăcat ca și cu o haină, Conștiința Ființială
Integrală ai curățit în Focul cel Dumnezeiesc, pentru aceasta
cântăm ție așa:

Bucură-te, că în Biserica Inimii tale pe Hristos Iisus ai


chemat,
Bucură-te, că Potirul Liturghiei Sale Pământești în Inima
ta ai cerut,
Bucură-te, că de Euharistia Lui Cerească te-ai împărtășit,
Bucură-te, că din Prezența Lui Icoană Interioară ai făcut,
Bucură-te, că lui Hristos cu Gestul Dragostei
Transcendentale te-ai Închinat,
Bucură-te, că Biserica Pământească cu Biserica Cerească,
prin Biserica din tine ai Unit,229
Bucură-te, Întrupare a Unui Anume Cuvânt al
CUVÂNTULUI,230
Bucură-te, Întrupare a Unei Memorii a Gândirii Sale,231
Bucură-te, Conștiință a Unei Anume Iubiri a Lui,232
Bucură-te, că Sufletul tău Ritualul Iubirii Absolute ai
făcut,233
Bucură-te, că din Duhul tău Potirul Euharistiei Hristice ai
făcut,234
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare
propovăduitor al isihasmului carpatin!

229
Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Isihasm, Dialog în Absolut, Editura
Platytera, Bucureşti, 2007, p. 94.
230
Ibidem, p. 99.
231
Idem.
232
Idem.
233
Ibidem, p. 100.
234
Ibidem, p. 103.
93
Pr. Sorin Benescu

Condacul al 11-lea

Rugăciunea ICONICĂ ai dăruit nouă, Sfinte Părinte


Ghelasie, pravila Pustnicului Neofit, următor acestuia făcându-te,
învățându-ne pe toți GESTUL ICONIC, pentru aceasta cântăm cu
tine: Aliluia!

Icosul al 11-lea

La Hotarul de Taină Oprindu-te, Taina Dialogului între


Forme Fiinţiale ai descoperit, Gest de Închinare ai făcut - Ritual
de răspuns propriu față de Divin, câștigând Chipul Sfântului Duh
- comoara din Inimă, harul chipului Iconic, pentru care strigăm
ție:235
Bucură-te, că Mintea în Inimă la « Cina cea de Taină » ai
coborât,236
Bucură-te, că Sufletul tău Ritualul Dragostei-Memoriei
Sfântului Duh ai făcut,237
Bucură-te, că Mintea în Iubirea Transcendentală de Suflet
ai odihnit,238
Bucură-te, Inimă Umplută de Icoana-Prezența
CUVÂNTULUI,239
Bucură-te, Suflet care nu tace, ci cântă Întâlnirea reală cu
Iisus,240
Bucură-te, că Asculți Vorbirea Dumnezeirii Însăși,241
235
Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, CHIPUL OMULUI, Editura Platytera,
Bucureşti, 2013, p. 212,213.
236
Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Isihasm, Dialog în Absolut, Editura
Platytera, Bucureşti, 2007, p. 103.
237
Ibidem, p. 100.
238
Idem.
239
Ibidem, p. 101.
240
Ibidem, p. 101.
241
Ibidem, p. 102.
94
Mini Acatistier

Bucură-te, că în Viața Lui Dumnezeu Însuși Odihnă


Ființei tale ai găsit,242
Bucură-te, că în Odihna Iubirii Lui Nesfârșite te-ai
243
lăsat,
Bucură-te, că de Vederea Prezenței Lui Hristos te-ai
Uimit,244
Bucură-te, că de Întâlnirea cu El te-ai Bucurat,245
Bucură-te, că în tine pe Sfântul Duh, Absoluta Lumină, El
a Coborât,246
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare
propovăduitor al isihasmului carpatin!

Condacul al 12-lea

Zălog din înțelepciunea ta cea duhovnicească, voind să dai


neamului nostru creștinesc, Chipul de Filiație, OPRIREA
ICONICĂ alungătoare de agitație ai reamintit nouă, Sfinte Părinte
Ghelasie, prin care UNITATEA Personală, DIALOGUL cu
DUMNEZEU se reface, în cântarea de Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cântând blândețile și nevoințele tale, Sfinte Părinte, de


rugăciune purtătorule, toți te lăudăm, ca pe un mare avva al
nostru și cu umilință și bucurie venim la tine ca să mijloceşti
pentru noi către Fiul lui Dumnezeu, rugându-L ca pururea în viața
aceasta și după moartea noastră să nu se îndepărteze Duhul Lui

242
Ibidem, p. 103.
243
Idem.
244
Idem.
245
Idem.
246
Idem.
95
Pr. Sorin Benescu

cel Sfânt de la noi, cei ce ne rugăm ție așa:

Bucură-te, Minte făcută Rugăciune Cuvântătoare,247


Bucură-te, Simțire făcută pocăință-Rugăciune
simțitoare,248
Bucură-te, Suflet, Vorbire-Împărtășire directă cu Iisus,249
Bucură-te, că Ochiul Ființei tale Privește în Ochiul Logos
Hristos,250
Bucură-te, că în Ochiul Lui te-ai Întâlnit cu Dumnezeu la
Față,251
Bucură-te, Inimă - Cântare Dumnezeiască,252
Bucură-te, Minte Unită cu Duhul Sufletului în Inimă,253
Bucură-te, Minte în Cântarea Numelui Iisus,254
Bucură-te, că ai gustat din Duhul și din Vorbirea
Veșnică,255
Bucură-te, că în Icoană, Taina Inimii de Dumnezeu ai
descoperit,256
Bucură-te, că ai deschis Ușa Ființei tale Celui ce bate cu
Așteptare Transcendentală,257
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Ghelasie, mare
propovăduitor al isihasmului carpatin!

247
Ibidem, p. 291.
248
Idem.
249
Idem.
250
Ibidem, p. 139.
251
Idem.
252
Ibidem, p. 139.
253
Ibidem, p. 138.
254
Ibidem, p. 104.
255
Ibidem, p. 32.
256
Ibidem, p. 52.
257
Ibidem, p. 76.
96
Mini Acatistier

Condacul al 13-lea
(acest condac se zice de trei ori)

O, Preacuvioase Părinte Ghelasie, NUME Sfânt de Avva,


de Monah și de Pustnic, Om Pământesc și Om Ceresc, Părintele
Sănătății de Suflet și Corp-Energii, și noi la tine alergăm, ajutător
în boli și nevoi să ne fii și Rugător către Domnul HRISTOS -
DOCTORUL Sufletelor și al Trupurilor noastre, ca și noi să
Cântăm: Aliluia!

Apoi se zice iarăși Icosul 1 şi Condacul 1.

După aceea se zice această:

RUGĂCIUNE

O, Preacuvioase Părinte Ghelasie, cel ce te-ai îmbrăcat în


CHIP de ICOANĂ, săvârșind ÎNCHINARE, ajută-ne și pe noi,
doritorii de ISIHIA cea mai presus de minte, CUVÂNT de
TAINĂ să AUZIM, ȘOAPTA IUBIRII DUMNEZEIEȘTI, ziua și
noaptea să ne ÎNCHINĂM, să mulțumim și să cântăm TAINA
LITURGHIEI, DUMNEZEIASCA PÂINE-HRISTOS să o
primim, la ALTAR ca niște Prescuri lui Hristos să ne aducem, în
care DUMNEZEU să se COBOARE, la CER să ne URCĂM. Prin
Mâinile tale HARUL coboară, CHIPUL FIINȚIAL de TAINĂ să
VEDEM258, din SÂNGELE MÂNTUITOR să ne
259
ÎMPĂRTĂȘIM , pe IISUS să-L primim „dincolo” de toate, în
ÎMPĂRTĂȘIRE-ÎNTÂLNIRE, și cu FIINȚA și cu HARUL,

258
Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe, MYSTAGOGIA ICOANEI, Editura
Platytera, Bucureşti, 2010, p. 211.
259
Ibidem, p. 239.
97
Pr. Sorin Benescu

ICOANĂ peste FIRE.260


Ne Închinăm Ție, DOAMNE, și cu Brațele Chipului
nostru Ființial îndrăznim să ne atingem de marginea HAINEI-
HARULUI Tău; O, DOAMNE, pentru rugăciunile Cuviosului
Tău, adună-ne pe noi Fericiți la MASA CINEI celei de
TAINĂ!261

Apoi se face otpustul.

260
Ibidem, p. 241.
261
Ibidem, p. 245.
98
Mini Acatistier

Akathist Hymn to the Holy Spirit

Kontakions and Oikoses:


Kontakion 1
O, Heavenly King, Holy Spirit, One before the ages, You
Who sanctify all beings, both visible and invisible, glorious Lord,
One of the Holy Trinity, in Whom every knee shall bow: those
heavenly, those earthly and those underneath; because of this, as
those who are enlightened by the Holy Baptism in Your name, the
Father’s and the Son’s, the Thrice-holy. Although being
unworthy, we dare to bring You this song of praise; and You, as
He Who sanctifies and fulfills everything, our Comforter, hearken
to the voice of the prayer of Thy servants and do not depart Your
grace from us, because we always cry to You from the bottom of
our souls: Come, O Heavenly King, Comforter, and dwell in
us and cleanse us from every impurity and save our souls,
Gracious One!

Oikos 1
Archangels and Angels, Virtues and Powers, Dominions
and Principalities, standing before the throne of glory of the Holy
Trinity, cannot herald the treasure of Your perfections. The
many-eyed Cherubims and the Seraphims, those with six wings,
covering their faces with fear and love, in You, O Joyful Light,
talk to one another: Holy, Holy, Holy Lord of Sabaoth, for "who
is so great a God as our God? Thou art the God that doest
wonders"262. And being thankful and remembering, following the
doxology of those in heaven with fear, faith and love, bowing our
knees, we call You, O Most Holy Spirit, You, the One Who

262
Ps. 77.13,14.
99
Pr. Sorin Benescu

mysteriously identifies with us and still remains different, so we


say such things as these:

Come, O Most Holy Spirit, The true Light, Whose glory is


full of greatness,
Come, O Most Holy Spirit, the eternal Life and life-
giving,
Come, O Most Holy Spirit, the hidden Mystery, Who art
everywhere,
Come, O Most Holy Spirit, Treasure impossible to name,
Who cleanse us from every stain,
Come, O Most Holy Spirit, ineffable Person, by Whom we
confess Jesus Christ Son of God,
Come, O Most Holy Spirit, Person incomprehensible,
Who pray for us with sighs too deep for words,
Come, O Heavenly King, Comforter, and dwell in us
and cleanse us from every impurity, and save our souls,
Gracious One!

Kontakion 2
Speaking with the Lord and seeing the valley full of dry
bones, Ezekiel has spoken: Thus saith the Lord God; Come from
the four winds, O breath, and breathe upon these slain, that they
may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath
came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an
exceeding great army. Then he said unto me, Son of man, these
bones are the whole house of Israel.263 So with fear and love, in
deep wonder, we praise the Trinity, the Existing One, Father,
Son and Holy Spirit, One God, and call upon Thee, Holy Spirit: O
King, burn the thorns of the multitude of our sins with the fire of
Thy divinity, thus letting us sing to God with pure heart: Alleluia!

263
See Ezekiel. 37.1-14.
100
Mini Acatistier

Oikos 2
Seeking to understand the incomprehensible, Moses, the
great among the prophets, said to the Father through Thee: I
beseech Thee, shew me Thy glory! I hanker to know You, to see
You as You are. But Father said to him: I will put thee in a clift of
the rock, and will cover thee with my hand while I pass by, thou
canst not see my face: for there shall no man see me, and live.264
But to us, although being unworthy, the Father condescended to
show Him in the image of His only-begotten Son, Who has sent
Thou from the Father as cloven tongues like as of fire, at
Pentecost, Thee, Who do not have image inward another divine
Person but reveal Yourself in those deified, to sanctify us and
through us the entire creation; for this, thanksgiving we say such
things:

Come, O Most Holy Spirit, O God, sanctify us, the


creation of the Holy Trinity, for Thy holy Name,
Come, O Most Holy Spirit, the Joy before ever of the
Father and the Son,
Come, O Most Holy Spirit, Who own existence only from
the Father and show the humility of the Son and rise His
judgment,
Come, O Most Holy Spirit, Who proceed only from the
Father, and Who affirm the Son,
Come, O Most Holy Spirit, Who proceed from the Father
towards the Son, and shine from the Son to the Father,
Come, O Most Holy Spirit, Who are the Father's joy for
the Son and the Son's joy for the Father265,
Come, O Heavenly King, Comforter, and dwell in us
and cleanse us from every impurity, and save our souls,
264
Exodus 33.19-22, https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/33? lang=eng,
accessed on 4/6/2017.
265
See pr. prof. dr. D. Stăniloaie, Rugăciunea lui Iisus și experiența
Duhului Sfânt, Ed. Deisis, Sibiu, 2003, p. 110-128.
101
Pr. Sorin Benescu

Gracious One!

Kontakion 3
With Thy untold power, together with the Son and the
Father, You keep all, administer them all, give life to all of them,
rejoice them all. O the One in three suns, maker of all things,
Holy Trinity, You measured the sky with your right hand, and the
earth with the palm of your hand and through the Holy Spirit You
support and revive all beings and call them all by their names. O
Spirit the Most Holy, Who accomplish through the Son what the
Father wants, there is no one that can hide from the strength of
Your eyesight. On account of these, humbly obeying, together
with all the Powers above and underneath, we sing to You:
Alleluia!

Oikos 3
Having all creation serving the Holy Trinity, You reveal
everywhere the signs of the Providence and of Your great
perfections; Life flows through You; for this, cogitating, we see
over all creatures the unseen works of Yours and the forever
sanctifying power and the Godhead; for this, with wonder and
joy, we call You, the Good Spirit of Holy Trinity's grace, Who
guide us, and say like these:

Come, O Most Holy Spirit, You who survey everything,


even the depths of God,
Come, O Most Holy Spirit, through Whom God reveals
His secrets,
Come, O Most Holy Spirit, Who search the hearts and
know the whole movements of thoughts,
Come, O Most Holy Spirit, Which moved upon the face
of the waters, at the beginning, when darkness was upon the face

102
Mini Acatistier

of the deep,266
Come, O Most Holy Spirit, He Who saith unto the
churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of
life, which is in the midst of the paradise of God,267
Come, O Most Holy Spirit, He Who saith unto the
churches; He that overcometh shall not be hurt of the second
death,268
Come, O Heavenly King, Comforter, and dwell in us
and cleanse us from every impurity, and save our souls,
Gracious One!

Kontakion 4
Having inside the stormy heresy which ruined souls, the
third Judah, fool Macedonius, followed by Maratoniu the deacon,
estranged from You, denying Your being One of the Trinity; and
although we confess the Hypostasis of the Father, another of the
Son and another of Thy, the Holy Spirit, we testify with our
hearts and with our lips one Godhead in the Father and in the Son
and in Thee Holy Spirit, equal power, consubstantial glory;
enlightened with the thrice illuminating light of the Holy
Baptism’s bath, we worship one God, singing to Thee, the Holy
Spirit, and to the Father and to the Son: Alleluia!

Oikos 4
As the pastors and the teachers of the holy Church heard
that Macedonius entered the speaking herd of Christ like a terrible
beast with foreign spirit and took away the sheeps from the true
and righteous confession of faith, You gathered them in a synod
at Constantinople; they confessed Thee as God and not as created
thing and, honoring Thee along with the Father and the Son,

266
Gen. 1.2.
267
Revelation. 2.7.
268
Revelation. 2.11.
103
Pr. Sorin Benescu

prayed with wonderful voice:

Come, O Most Holy Spirit, Who bring the Son's joy to the
Father,
Come, O Most Holy Spirit, in Whose light the Son shines,
Come, O Most Holy Spirit, Who get the same uncreated
energy from the Father as the Son, but in Your own way,
Come, O Most Holy Spirit, Who possess all the divine
essence in Your own way,
Come, O Most Holy Spirit, Who confirm the Father and
the Son,
Come, O Most Holy Spirit, The completely invisible, not
portrayed and untouched,
Come, O Heavenly King, Comforter, and dwell in us
and cleanse us from every impurity, and save our souls,
Gracious One!

Kontakion 5
Thank You, for You, God over all, have united with my
soul in an unmelted, unmutated and unchanged way and revealed
Yourself as the whole in all for me, an ineffable and unspent
Food that overflows on the lips of my soul and gush in the spring
of my heart, Vestment that flashes and burns the demons,
Purification that cleanses myself through imperishable and holy
tears which You gift to those that Thou approach; for this, in
Your presence and through You we sing to God: Alleluia!

Oikos 5
We thank You for turning Yourself out in light without
evening and in Sun that never sets, for there is no place to hide
Thou Who fill all with Your glory. For You never hid from
anyone but we are the ones who always hide from You, unwilling
to come to You. For where would You hide Yourself, The One
Who has no place to rest? Or why would You hide Yourself, You,
104
Mini Acatistier

the One Who never turns back from someone, nor turn anyone
back? For this, bowing our knees, we call You:

Come, O Most Holy Spirit, You Who are both bursting


fire and refreshing water,
Come, O Most Holy Spirit, The One Who burns and
sweetens and makes corruption disappear,
Come, O Most Holy Spirit, Who turn men into gods and
darkness into light,
Come, O Most Holy Spirit, Who remove mortals from hell
and make them imperishable,
Come, O Most Holy Spirit, Who pull darkness towards
light and keep the night in Your fist,
Come, O Most Holy Spirit, Who envelop the heart in light
and transform us entirely,
Come, O Heavenly King, Comforter, and dwell in us
and cleanse us from every impurity, and save our souls,
Gracious One!

Kontakion 6
So now dwell Thee, O Lord, in us, live and remain
unseparated in us, Thy servants, until the end, O Good, so that we
find ourselves in Thee, O Good, when leaving the world and
beyond our exit and reign with Thee, God over all. Remain, Lord,
and do not leave us alone, being and living in us, so that when our
enemies come, those who hunt our souls, they flee altogether and
have no power against us, seeing You, the most powerful of all,
sitting inside the home of our humble souls, which sing with You:
Alleluia!269

269
See pr. prof. dr. D. Stăniloaie, Rugăciunea lui Iisus și experiența
Duhului Sfânt, Ed. Deisis, Sibiu, 2003, p. 50.
105
Pr. Sorin Benescu

Oikos 6
Yes, Master, as You remembered us when we were in the
world and in ignorance, and You chose us Yourself, separated us
from the world and made us stand before Your glory; so now
keep us safe sitting ever motionless inside Thy dwelling in us, so
that we, the deads, constantly seeing You, be alive and say like
these:

Come, O Most Holy Spirit, the endless Cheerfulness,


Come, O Most Holy Spirit, the Light without evening,
Come, O Most Holy Spirit, the true Expectation of all
those who want to be redeemed;
Come, O Most Holy Spirit, the Waking up for those who
lie,
Come, O Most Holy Spirit, the Resurrection of the dead,
Come, O Most Holy Spirit, the Almighty Who constantly
make and change all only by Your will,270
Come, O Heavenly King, Comforter, and dwell in us
and cleanse us from every impurity, and save our souls,
Gracious One!

Kontakion 7
Wanting to show to the fallen human race the great love
and mercy of our God, the One glorified in Trinity, when the
fullness of the time was come, Father sent his begotten Son, Who,
being born of the Virgin, placed Himself under the law, to redeem
those under law; spending on earth as a man and ransoming us by
His cross, He ascended into heaven, where, fulfilling the promise,
He sent You, Spirit of the Most Holy, the One Who shares the
fullness godhead in a personal, unique manner, to men's
hypostases inside the Church, to us all, to be able to sing:
Alleluia!
270
Ibidem, p. 49.
106
Mini Acatistier

Oikos 7
Wonderful indeed new miracle You pointed out,
Marvelous One among the highest, when after Your coming over
the chosen disciples and apostles, You accompanied them to
preach all over the world, to proclaim the great name of the Holy
Trinity and bring the Gentiles to the obedience of faith. For this,
marveled at the power of their words and work, those inspired by
Thee, joyfully we speak:

Come, O Most Holy Spirit, The One Who unites with


humans and makes them sons of God,
Come, O Most Holy Spirit, The One Who burns us with
the Divine longing and hurts us without sword,
Come, O Most Holy Spirit, The One Who endures, suffers
and rewards not immediately,
Come, O Most Holy Spirit, The One Who is beyond
everything and sees what everybody does,
Come, O Most Holy Spirit, The One Who is far from us,
but sees everyone’s facts,
Come, O Most Holy Spirit, Who give us patience not to be
covered by sorrow271,
Come, O Heavenly King, Comforter, and dwell in us
and cleanse us from every impurity, and save our souls,
Gracious One!

Kontakion 8
Once, at Mamre, Abraham saw You foreign, wonderful,
the True God; and after years, You, the most gracious and totally
transcendent Spirit, clothed his successor, the Most Pure Virgin
and Holy Mary, with the dazzling and unapproachable brightness
of Thy holiness, making her the Mother of the Word of God,
Empress of the Angels, for our salvation. For this, together with
271
See diac. Ioan I. Ică jr., Op. cit., p. 67.
107
Pr. Sorin Benescu

the Prophets and the Apostles, we sing to God through You,


saying: Alleluia!272

Oikos 8
Entire art everywhere, Thou the Holy Spirit, for always
caring for all creation is the Trinity, with the strength of His
immeasurable power which made everything. So having Thyself
for us, we, the poor, actually drinking, eating and dressing in You
every moment, we delight in unspeakable goodness, enriching
forever with Your glory, we pray to You:

Come, O Most Holy Spirit, The One Who always stays


unmoved and moves Himself entirely every hour and comes to us
who lie in hell,
Come, O Most Holy Spirit, The One Who is above all the
heavens, Holy and Most Holy,
Come, O Most Holy Spirit, the most desired and
incessantly whispered Name, although it is totally forbidden to us
to speak what You are or how You are or what way You are,
Come, O Most Holy Spirit, the everlasting Joy,
Consolation of my humble soul,
Come, O Most Holy Spirit, the unfading Crown, my
Breath and my Life,
Come, O Most Holy Spirit, Life-maker, Who proceed
from the Father, worshiped and glorified together with the Son
and the Father273,
Come, O Heavenly King, Comforter, and dwell in us
and cleanse us from every impurity, and save our souls,
Gracious One!

272
See Acatistier, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăuților, p. 47.
273
Ibidem, p. 49.
108
Mini Acatistier

Kontakion 9
All the creatures, up and down, unceasingly glorify God
the Trinity One being, in You, The One Who scatter the storm of
pagan gods; in heaven, some sing day and night: Holy, Holy,
Holy; others put their crowns at the feet of the Godhead; and we,
on earth, with all creation, being decorated by the face of Your
glory, call Thee and also expect great and rich grace from Thee,
because You are all the good, all the glory and all the delight and
You deserve the glory together with the Father also with the Son,
the One in essence and life-giving Holy Trinity, honored, known
and adored by all faithful people and by Thee we sing to God:
Alleluia!274

Oikos 9
The saints have You, the Light of the world, and spend in
light and they are enlightened, because You have dwelt in their
hearts, O tremendous mystery, impossible to be described in
human words or written by the hand, for the glory and the praise
of the One beyond any word; for this, we call You so:275

Come, O Most Holy Spirit, in Whom the Trinity finds His


perfection,
Come, O Most Holy Spirit, Who make us shine like sons,
Comforter, sent by the Son from the Father,
Come, O Most Holy Spirit, Who give us the son's
sensitivity and help our weakness,
Come, O Most Holy Spirit, You bring the light of God
within us and move us and grant us the Grace of the Holy Trinity,
Come, O Most Holy Spirit, You bring the divine energy
into creation, Treasurer of good things, Who fulfill all,

274
See Acatistier, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăuților, p. 49 și Diac.
Ioan I. Ică jr., Op. cit., p. 51.
275
See diac. Ioan I. Ică jr., Op. cit., p. 52, 53.
109
Pr. Sorin Benescu

Come, O Most Holy Spirit, Who make impossible


impersonal relationships between people, through Whom we all
pray to the Father,276
Come, O Heavenly King, Comforter, and dwell in us
and cleanse us from every impurity, and save our souls,
Gracious One!

Kontakion 10
Wanting to save the world, the Most Holy and Divine
Trinity shown Himself at Jordan River: the Father witnessed from
heaven of His beloved Son; the Son, in the likeness of men,
received the baptism from a servant; and Thou, O God, the Most
Holy Spirit, descended like a dove over The One Who was
baptized. So in the name of One God, but in three faces: the
Father, the Son and the Holy Spirit, we learned to baptize and call
upon Thee on every Chrismation of every man that cometh into
the world, singing: Alleluia!

Oikos 10
How would I describe, O Master, the view of the face of
my Christ? How shall I say the view impossible to express of His
beauty, revealed by Thee? How will comprehend the speech of
my tongue the One Who is impossible to be included by the
whole world? But, oh, high brightness light! Oh, motions of the
fire! Oh, encircling of flames worked inside us, the very wicked,
by Thee and Thy glory! And I know and I say that You are the
Glory, the Most Holy Spirit of one essence and of one honor with
the Word and with the Father, God over all! We worship Thee,
we thank Thee and Thee call:277

Come, O Most Holy Spirit, Who help us to know those

276
See pr. prof. dr. D. Stăniloaie, Op. cit., p. 110-128.
277
See diac. Ioan I. Ică jr., Op. cit., p. 160,161.
110
Mini Acatistier

given to us by the good Lord,


Come, O Most Holy Spirit, the One Who shows us the
love above all virtues,
Come, O Most Holy Spirit, Who overcome human
wisdom and come powerfully,
Come, O Most Holy Spirit, the One Who says to the
Churches: To the one who is victorious, I will give some of the
hidden manna. I will also give that person a white stone with a
new name written on it, known only to the one who receives it.278
Come, O Most Holy Spirit, the One Who says to the dead:
Blessed are the dead who die in the Lord from now on, they will
rest from their labor, for their deeds will follow them.279
Come, O Most Holy Spirit, the One Who says together
with the bride: Come! And let him that heareth say, Come. And
let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the
water of life freely,280
Come, O Heavenly King, Comforter, and dwell in us
and cleanse us from every impurity, and save our souls,
Gracious One!

Kontakion 11
All the authority in heaven and on earth has been given to
our Saviour Who has taught us to obey in everything He had
commanded us. Not wanting to leave us orphans, but wishing to
be with us forever, He said: And surely I am with you always, to
the very end of the ages. After that, ascending into heaven and
being seated at the right hand of the Father, He received the
Father's promise and send Thee, the Most Holy Spirit, the One
Who comes personally but doesn't reveal His person at all. For
these, through You we sing: Alleluia!

278
Rev. 2.17.
279
Rev. 4.13.
280
Rev. 22.17.
111
Pr. Sorin Benescu

Oikos 11
Once, at the Last Supper, Saviour Jesus took bread in His
sacred, pure and spotless hands and giving thanks He blessed and
sanctified it, broke it and gave it to His holy disciples and
Apostles, saying: ”Take, eat it: this is my Body”, then the same
manner He also took the cup, when He had supped, saying, Drink
ye all of it; this is my Blood of the new testament, which is shed
for you and for many for the remission of sins, do this in
remembrance of me,281 so He established the Mystery of the
Eucharist. Because of that, we say like these:

Come, O Most Holy Spirit, through Whom priests serve


the liturgy,
Come, O Most Holy Spirit, by Whom we remember our
Lord and God and Savior Jesus Christ,
Come, O Most Holy Spirit, through Whom He surrenders
like a lamb to the slaughter,
Come, O Most Holy Spirit, by Whom He is silent as a
sheep before its shearers, so He does not open his mouth,
Come, O Most Holy Spirit, by Whom the priests kill the
lamb of God, the One Who takes away the sin of the world, for
the salvation and the life of the world,
Come, O Most Holy Spirit, by Whom the priests of the
Church gore the Lamb's side with a spear and blood and water
come out immediately,
Come, O Heavenly King, Comforter, and dwell in us
and cleanse us from every impurity, and save our souls,
Gracious One!

Kontakion 12
Any song brought to You can not reflect the thanksgiving
281
Luke 22.19.
112
Mini Acatistier

and doxology due to You, Who were from eternity and are and
will be forever, having no begining nor end, the One Who is
united forever with the Father and with the Son and together
accounted, Life and Life-giver, Light and Light-giver, the Good
and Source of goodness, by Whom the Father makes Himself
known and the Son glorifies and everybody get to know Him, for
that we worship the Holy Trinity through You, singing:
Alleluia!282

Oikos 12
All the prophets and divine Apostles, together with the
martyrs were crowned through You, amazing hearing, unusual
sight. Thee, Who are the Light and Life and living Source,
understood with the mind, good, righteous, sympathetic,
sovereign, the cleaner of sins, God and deifying, fire from fire
proceeding, eloquent, diligent, gift assigner, we call and pray
You:
Come, O Most Holy Spirit, the Purple of the Great God,
our King,
Come, O Most Holy Spirit, the crystalline and full of
jewels Girdle,
Come, O Most Holy Spirit, the unapproachable Sandal,
Come, O Most Holy Spirit, the imperial Coat and the truly
sovereign right hand,
Come, O Most Holy Spirit, the One that my villain soul
always wished and wants, the One Who made Himself desire in
me and made me want to sigh after You, the One Who is totally
unapproachable,
Come, O Most Holy Spirit, the single One at the single
one, because I am lonely as You see, You Who broke me up from
all, You changed myself into a solitary on earth,
Come, O Heavenly King, Comforter, and dwell in us

282
See Molitfelnic, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 2002, p. 700.
113
Pr. Sorin Benescu

and cleanse us from every impurity, and save our souls,


Gracious One!

Kontakion 13
(this kontakion should be said three times)

Oh, Heavenly Emperor, the good Comforter, the Spirit of


Truth, Who proceed from the Father before the ages and forever
rest in the Son, the Unbiased, the Source of the divine gifts,
which You share by Your will, through Whom we, the unworthy
humans, also were sanctified and chrismated in the day of our
baptism, bring us the gift and the power from the height of Thy
holy place so that, getting over all desires of the flesh, we live in
honesty and purity till the end of our lives, always praising God
through You and singing: Alleluia!283

Then say again Oikos 1 and Kontakion 1.


Then make the end.
Then say this prayer:

Prayer to the Holy Spirit:


O Heavenly King, Comforter, Who always are as Mystery
over all and dwell in the chosen Faces in countless virtues and
reveal Yourself and make Yourself a source of perpetual holiness,
come and dwell deep within us and purify us, making us worthy
of receiving the Holy Trinity; You, Who bestowed us gifts at the
very time of our conception, and, as God, You know how it works
and how appropriate it is for us, You, through Whom we have life
and the growth of life, You, Who came across the holy disciples
and Apostles in the third hour, come to us, O Good, and save our
souls, guide us throughout the mystery of running towards Christ,

283
See Acatistier, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăuților, p. 57, 54.
114
Mini Acatistier

open the spiritual sight and the understanding from above, for us
to be able to bear spiritual fruits and to acquire the image from
Thy outpouring, O Good, making ourselves homes for Christ,
entirely in spiritual sweet odor.284

284
See Ieromonah Ghelasie Gheorghe și monahul Valerian Dragoș
Pâslaru, Acatistier Sfinții Români, Ed. Platytera, București, 2013, p. 154-155.
115
Pr. Sorin Benescu

Acatistul Sf. Duh

Condacele şi Icoasele:

Condacul 1:

Împărate ceresc și Duhule Sfinte, cel mai înainte de veci,


Sfințitorule a toată făptura cea văzută și cea nevăzută,
Dumnezeule cel slăvit din Sf. Treime, întru care se închină tot
genunchiul: al celor cerești, al celor pământești și al celor de
dedesubt; pentru aceasta și noi, ca cei ce suntem luminați cu
sfântul Botez întru numele Tău și al Tatălui și al Fiului, cel întreit
sfânt, deși nevrednici fiind, îndrăznim a-Ți aduce această cântare
de laudă; iar Tu, ca Sfințitorul, Plinitorul tuturor și Mângâietorul
nostru, ia aminte spre glasul rugăciunii robilor Tăi, și nu depărta
harul Tău de la noi, pentru ca din adâncul sufletului pururea să
strigăm Ție: Vino, Împărate ceresc, Mângâietorule, și Te
sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și
mântuiește, Bunule, sufletele noastre!

Icosul 1:

Arhanghelii și îngerii, începătoriile și puterile, scaunele și


domniile, stând înaintea scaunului slavei Sf. Treimi, nu pot vesti
mărimea desăvârșirilor Tale. Heruvimii cei cu ochi mulți și
serafimii cei cu câte șase aripi, acoperindu-și fețele, cu frică și cu
dragoste, în Tine, Lumină lină, grăiesc unii către alții: Sfânt,
Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, căci „cine este Dumnezeu mare ca

116
Mini Acatistier

Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni!”.285 Iar


noi, mulțumitori și aducători aminte, urmând doxologiei celor de
sus, cu frică, cu credință și cu dragoste, plecând genunchii, Te
chemăm pe Tine, Duhule cel Prea Sfânt, Cel Care Te identifici în
chip tainic cu noi, rămânând totuși de neîmpărtășit286, și grăim
unele ca acestea:

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Lumina cea adevărată, a


Cărui slavă este plină de măreție,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Viața cea veșnică, de viață
făcătorule,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Taina cea ascunsă, Care
pretutindenea ești,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Comoară cu neputință de
numit, Care ne curățești de toată întinăciunea,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Lucrule cu neputință de
glăsuit, prin Care și noi mărturisim pe Iisus Hristos Fiu al lui
Dumnezeu,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Persoană cu neputință de
înțeles, Care Însuți Te rogi pentru noi cu suspine negrăite287,
Vino, Împărate ceresc, Mângâietorule, și Te sălășluiește
întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește,
Bunule, sufletele noastre!

Condacul al 2-lea:

Vorbind Iezechiel cu Domnul şi văzând oasele cele multe


și uscate de pe fața pământului a grăit: „Aşa grăieşte Domnul

285
Vezi Ps. 76.13.
286
Vezi Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Ed.
Anastasia, București, 1990, p. 201.
287
Vezi diac. Ioan I. Ică jr., SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG Imne,
epistole și capitole Scrieri III, Ed. Deisis, Sibiu, 2001, p. 49.
117
Pr. Sorin Benescu

Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru vânturi şi suflă peste


morţii aceştia şi vor învia!” – şi iată s-a făcut un vuiet şi o mişcare
şi oasele au început să se apropie, fiecare os la încheietura sa, şi a
intrat în ei duhul şi au înviat şi mulţime multă foarte de oameni
s-au ridicat pe picioarele lor, casa lui Israel.288 Cu frică și cu
dragoste minunându-ne, deci, lăudăm Treimea cea de o ființă,
Tatăl, Fiul și Sf. Duh, Unul Dumnezeu şi Te chemăm pe Tine,
Duhule Sfinte, o, Împărate, şi arde cu focul Dumnezeirii Tale
spinii fărădelegilor noastre celor multe, ca să cântăm lui
Dumnezeu cu inimă curată: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Înțelegerea cea neînțeleasă căutând să o înțeleagă, marele


între prooroci Moise a zis prin Tine Tatălui: arată-mi mie fața Ta!
Însuți cunoscut să Te văd pe Tine. Dar Tatăl a zis către dânsul:
spatele Meu vei vedea, dar fața Mea nu se va arăta ție; că nu va
vedea omul fața Mea și să fie viu. Dar nouă, deși nevrednici fiind,
a binevoit a Se arăta Tatăl în fața Unuia-Născut Fiul Său, Care
Te-a trimis pe Tine de la Tatăl în chip de limbi de foc la
Cincizecime, pe Tine, Care nu ai chipul într-o altă Persoană
dumnezeiască, ci Te arăți în persoanele îndumnezeite289, ca să ne
sfințești pe noi și, prin noi, toată creația; pentru aceasta cu
mulțumire grăim acestea:

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Dumnezeule, sfințește-ne pe


noi, zidirea Treimii celei Sfinte, pentru numele Tău cel sfânt,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, bucuria dinainte de veci a
Tatălui și a Fiului,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, care ai existența numai de la
Tatăl și Care arăți smerenia Fiului și judecata Lui o ridici,

288
Vezi Iez. 37.1-14.
289
Vezi Vladimir Lossky, Op. cit., p. 201.
118
Mini Acatistier

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Care numai de la Tatăl


purcezi și Care mărturisești pe Fiul,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, care purcezi de la Tatăl spre
Fiul și strălucești din Fiul spre Tatăl,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, care ești bucuria Tatălui
pentru Fiul și bucuria Fiului pentru Tatăl290,
Vino, Împărate ceresc, Mângâietorule, și Te sălășluiește
întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește,
Bunule, sufletele noastre!

Condacul al 3-lea:

Cu puterea cea nespusă a puterniciei Tale, împreună cu


Fiul și cu Tatăl, toate le ții, toate le chiverniseşti, toate le înviezi
și le faci a se bucura. O, Cel în trei sori a toate Făcătorule, Sfântă
Treime, Tu ai măsurat cerul cu dreapta și pământul cu palma și
prin Duhul porți și înviezi toată făptura, și toate pe nume le
chemi. O, Duhule cel Sfânt, Care împlinești prin Fiul ceea ce
dorește Tatăl291, nu este nimeni ce se poate tăinui de puternicia
vederii Tale. Pentru aceasta, împreună cu toate puterile cele de
sus și de jos, cu umilință căzând, cântăm Ție: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Având toată zidirea slujitoare Treimii celei Sfinte,


pretutindenea dezvălui urmele Proniei și ale desăvârșirilor Tale
celor neurmate, prin Tine Viața în toate se revarsă; pentru aceasta,
cele nevăzute ale Tale și puterea cea pururea sfințitoare și

290
Vezi pr. prof. dr. D. Stăniloaie, Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului
Sfânt, Ed. Deisis, Sibiu, 2003, p. 110-128.
291
Vezi Vladimir Lossky, Op. cit., p. 189.
119
Pr. Sorin Benescu

Dumnezeirea, de pe făpturi cugetându-le le vedem; pentru care,


cu mirare și cu bucurie, Te chemăm pe Tine, Duhul cel bun al
harului Sf. Treimi, Cel ce ne îndrumi, și grăim unele ca acestea:

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Care toate le cercetezi, chiar


și adâncurile lui Dumnezeu,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, prin Care Dumnezeu ne
descoperă tainele Sale,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Care cercetezi inimile și
cunoști toată mișcarea gândurilor,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Care la început, când
întuneric era deasupra adâncului, Te purtai pe deasupra apelor,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel care zice Bisericilor:
Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este
în raiul lui Dumnezeu,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel care zice Bisericilor: Cel
ce biruieşte nu va fi vătămat de moartea cea de-a doua,
Vino, Împărate ceresc, Mângâietorule, și Te sălășluiește
întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește,
Bunule, sufletele noastre!

Condacul al 4-lea:

Vifor având înăuntru eresul cel pierzător de suflete, al


treilea Iuda, Macedonie nebunul, urmat de Maratoniu diaconul,
străin de Tine, s-a lepădat a fi Tu unul din Sfânta Treime; iar noi,
deși pe un Ipostas al Tatălui, altul al Fiului și altul al Tău, Duhule
Sfinte, numim, însă o Dumnezeire în Tatăl și în Fiul și în Tine,
Duhule Sfinte, deopotrivă puterea, de o ființă slava, cu inima și cu
buzele mărturisim și, cu Lumina cea întreit luminătoare în baia
sfântului Botez luminați fiind, Ție, Duhule Sfinte și Tatălui și
Fiului, unui Dumnezeu ne închinăm, cântând: Aliluia!

120
Mini Acatistier

Icosul al 4-lea:

Auzind păstorii și învățătorii sfintei Biserici pe


Macedonie, ca o fiară cumplită intrând cu duh străin în turma cea
cuvântătoare a lui Hristos, și răpind oile de la adevărata
mărturisire a dreptslăvitoarei credințe, adunându-i Tu în sobor la
Constantinopol, Te-au mărturisit pe Tine Dumnezeu, iar nu
făptură creată; și deopotrivă cinstindu-Te pe Tine alături de Tatăl
și de Fiul, cu glas minunat s-au rugat292:

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, care aduci Tatălui bucuria


Fiului,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, în lumina Căruia Fiul
strălucește,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, care primești de la Tatăl
aceeași energie necreată ca și Fiul, dar în felul Tău propriu,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, care posezi toată ființa divină
în felul Tău propriu,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt care confirmi293 pe Tatăl și pe
Fiul,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel cu totul nevăzut, nearătat
și nepipăit294,
Vino, Împărate ceresc, Mângâietorule, și Te sălășluiește
întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește,
Bunule, sufletele noastre!

Condacul al 5-lea:

Îți mulțumesc Ție, că Tu, Cel ce ești Dumnezeu peste

292
Vezi Acatistier, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăuților, p. 43.
293
Vezi pr. prof. dr. D. Stăniloaie, Op. cit., p. 110-128.
294
Vezi diac. Ioan I. Ică jr., Op. cit., p. 49.
121
Pr. Sorin Benescu

toate, Te-ai făcut un duh cu mine în chip necontopit, nemutat și


neschimbat, și mi Te-ai făcut totul în toate, Hrană negrăită și cu
totul necheltuită, care Te reverși neîncetat pe buzele sufletului
meu și țâșnești în izvorul inimii mele, Veșmânt care fulgeri și arzi
pe demoni, Curățire care mă speli prin lacrimile nestricăcioase și
sfinte pe care le dăruiești celor la care vii, pentru aceasta, în
prezența Ta și prin Tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!295

Icosul al 5-lea:

Îți mulțumim că ni Te-ai făcut Lumină neînserată și Soare


neapus, căci n-ai unde să Te ascunzi Tu, Cel ce umpli cu slava Ta
toate. Căci nicicând nu Te-ai ascuns de cineva, ci noi suntem cei
ce ne ascundem pururea de Tine, nevrând să venim la Tine. Căci
unde Te-ai ascunde Tu, Cel ce n-ai nicăieri un loc al odihnei
Tale? Sau de ce Te-ai ascunde Tu, Care nicicând nu Te întorci de
la cineva, nici nu întorci înapoi pe cineva? Pentru aceasta,
plecând genunchii, Te chemăm așa296:

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel ce ești și foc țâșnitor și


apă răcoritoare,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel ce și arzi și îndulcești și
faci să dispară stricăciunea,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel ce faci pe oameni
dumnezei și întunericul îl faci lumină,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel ce scoți din iad și îi faci
pe muritori nestricăcioși,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel ce tragi întunericul spre
lumină și ții în pumn noaptea,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel ce învălui inima în

295
Ibidem, p. 50.
296
Ibidem, p. 50.
122
Mini Acatistier

lumină și ne prefaci întregi297,


Vino, Împărate ceresc, Mângâietorule, și Te sălășluiește
întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește,
Bunule, sufletele noastre!

Condacul al 6-lea:

Sălășluiește-Te deci acum, Stăpâne, întru noi, locuiește și


rămâi nedespărțit și neseparat până la sfârșit întru noi, robii Tăi,
Bunule, ca la ieșirea noastră din lume și după această ieșire și noi
să ne găsim întru Tine, Bunule, și să împărățim împreună cu Tine,
Dumnezeule Cel peste toate. Rămâi, Stăpâne, și nu ne lăsa
singuri, ca atunci când vin vrăjmașii noștri, cei ce caută pururea
sufletele noastre, și Te găsesc rămânând întru noi, să fugă cu totul
și să n-aibă nici o putere împotriva noastră, văzându-Te pe Tine,
Cel mai puternic decât toți, șezând înăuntrul caselor smeritelor
noastre suflete, care cântă cu Tine: Aliluia!298

Icosul al 6-lea:

Da, Stăpâne, cum Ți-ai adus aminte de noi când eram în


lume și, fiind noi în neștiință, Tu Însuți ne-ai ales, ne-ai despărțit
de lume și ne-ai făcut să stăm înaintea slavei Tale, așa și acum,
păzește-ne stând pururea și nemișcat înăuntrul locuirii Tale în noi,
ca văzându-Te necontenit noi, morții, să fim vii299 și să zicem
unele ca acestea:

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Veselia cea nesfârșită,

297
Ibidem, p. 67.
298
Ibidem, p. 50.
299
Ibidem, p. 51.
123
Pr. Sorin Benescu

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Lumina cea neînserată,


Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Așteptarea cea adevărată a
tuturor celor ce vor să se mântuiască,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Scularea celor ce zac,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Învierea celor morți,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel Puternic Care pururea pe
toate le faci, le prefaci și le schimbi numai prin voia Ta,300
Vino, Împărate ceresc, Mângâietorule, și Te sălășluiește
întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește,
Bunule, sufletele noastre!

Condacul al 7-lea:

Vrând a se arăta mărimea dragostei și a milostivirii


Dumnezeului nostru, Cel slăvit în Treime, celei către neamul
omenesc cel căzut, când s-a plinit vremea, a trimis Dumnezeu
Tatăl pe Cel Unul-Născut Fiul Său, care, născându-Se din
Fecioară, S-a supus Legii, pentru ca pe cei de sub Lege să-i
răscumpere; Care, petrecând pe pământ ca un om și
răscumpărându-ne pe noi prin crucea Sa, S-a înălțat la cer, de
unde, împlinind făgăduința, Te-a trimis nouă pe Tine, Duhul cel
Prea Sfânt, Cel ce împărtășești ipostasurilor omenești în Biserică
plinătatea dumnezeirii într-un chip unic, personal301, ca să cântăm
toți: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Minunată în adevăr și nouă minune ai arătat, Minunatule


întru cele înalte, când după venirea Ta peste aleșii ucenici și
apostoli, i-ai însoțit pe ei la propovăduire în toată lumea, ca să

300
Ibidem, p. 49.
301
Vezi Vladimir Lossky, Op. cit., p. 195.
124
Mini Acatistier

vestească numele cel mare al Prea Sfintei Treimi, și să aducă


toate neamurile la ascultarea credinței. Pentru aceasta,
minunându-ne de puterea și lucrarea cuvintelor lor, celor insuflate
de Tine, cu bucurie grăim:

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel ce Te unești cu oamenii


și îi faci fii ai lui Dumnezeu,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel ce ne arzi cu dorul cel
Dumnezeiesc și ne rănești fără sabie,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel ce înduri, suporți și nu
răsplătești de îndată,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel ce ești în afară a toate și
vezi cele făcute de toate,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel ce ești departe de noi,
dar vezi faptele fiecăruia,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel ce ne dai răbdare ca
necazul să nu ne acopere302,
Vino, Împărate ceresc, Mângâietorule, și Te sălășluiește
întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește,
Bunule, sufletele noastre!

Condacul al 8-lea:

Străin și minunat, odinioară, la stejarul Mamvri, Te-a


văzut Avraam pe Tine, Adevăratul Dumnezeu, iar mai apoi pe
urmașa, Preacurata Fecioara Maria, Tu, o, Duhule Preabun și
Neajuns, din care izvorăște toată sfințenia, ai înveșmântat-o cu
strălucirea orbitoare și neapropiată a sfințeniei Tale, făcând-o
Maică a lui Dumnezeu-Cuvântul, Împărăteasă a Îngerilor, spre
mântuirea oamenilor. Pentru aceasta, împreună cu Proorocii și cu

302
Vezi diac. Ioan I. Ică jr., Op. cit., p. 67.
125
Pr. Sorin Benescu

Apostolii cântăm lui Dumnezeu întru Tine, grăind: Aliluia!303

Icosul al 8-lea:

Cu totul pretutindenea ești, Duhule Sfinte, căci totdeauna


purtătoare de grijă pentru toată zidirea este Treimea, cu tăria
nemăsuratei puterii Sale, cu bogăția cea atotlucrătoare304. Deci
avându-Te pe Tine noi, săracii, mâncându-Te și bându-Te și
îmbrăcându-ne în fiece clipă întru Tine, să ne desfătăm în
bunătăți negrăite, îmbogățindu-ne pururea de slava Ta305, ne
rugăm Ție:

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel ce pururea rămâi


nemișcat și în fiecare ceas te miști întreg și vii la noi, cei care
zăcem în iad,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel ce ești mai presus de
toate cerurile, și Sfânt ești și Preasfânt,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Numele cel mult dorit și
murmurat neîncetat, deși a fi grăit de noi ce anume ești sau a fi
cunoscut ce fel sau cum ești ne este cu totul neîngăduit,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Bucuria cea veșnică,
Mângâierea smeritului meu suflet,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cununa cea neveștejită,
Răsuflarea și Viața mea,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, de viață făcătorule, Care de
la Tatăl purcezi, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul ești închinat
și mărit306,
Vino, Împărate ceresc, Mângâietorule, și Te sălășluiește
întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește,
303
Vezi Acatistier, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăuților, p. 47.
304
Ibidem, p. 48.
305
Vezi diac. Ioan I. Ică jr., Op. cit., p. 51.
306
Ibidem, p. 49.
126
Mini Acatistier

Bunule, sufletele noastre!

Condacul al 9-lea:

Toată firea, sus și jos, neîncetat întru Tine, Cel ce risipești


viforul zeilor păgâni, slăvește Treimea cea de o ființă Dumnezeu:
în cer, unii cântă zi și noapte: Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar alții cununile
lor le pun la picioarele Dumnezeirii, iar noi, pe pământ, împreună
cu toată făptura, ca cei împodobiți cu chipul slavei Tale, pe Tine
Te chemăm și de la Tine așteptăm mare și bogat har, pentru că Tu
ești tot binele, toată slava și toată desfătarea și Ție se cuvine
slava, împreună și Tatălui și Fiului, sfintei, cele de o ființă și de
viață făcătoarei Treimi, cinstită, cunoscută, închinată și adorată
de toți credincioșii și prin Tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!307

Icosul al 9-lea:

Sfinții Te au pe Tine, Lumina întregii lumi, și petrec în


lumină și sunt luminați, căci Te-ai sălășluit în inimile lor, o, taină
cutremurătoare, pe care cuvântul nu poate nicicum să o exprime,
nici mâna să o scrie, spre lauda și slava Celui mai presus de
laudă, a Celui mai presus de cuvânt, pentru aceasta Te chemăm
pe Tine așa308:

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, în Care Treimea își găsește


desăvârșirea,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Care ne faci să strălucim ca
niște fii, Mângâietorule, trimis de Fiul de la Tatăl,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Care ne dăruiești

307
Vezi Acatistier, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, p. 49 și Diac. Ioan
I. Ică jr., Op. cit., p. 51.
308
Vezi diac. Ioan I. Ică jr., Op. cit., p. 52, 53.
127
Pr. Sorin Benescu

sensibilitatea filială și vii în ajutor slăbiciunii noastre,


Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Care aduci lumina lui
Dumnezeu în noi și miști și ne dăruiești Harul,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Care introduci în creație
energia divină, Vistierul bunătăților, Care toate le plinești,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Care faci imposibilă o relație
impersonală între oameni și prin Care toți ne rugăm Tatălui,309
Vino, Împărate ceresc, Mângâietorule, și Te sălășluiește
întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește,
Bunule, sufletele noastre!

Condacul al 10-lea:

Vrând să mântuiască lumea, la râul Iordanului S-a arătat


Preasfânta și Dumnezeiasca Treime: Tatăl în glas din cer
mărturisind pe Fiul cel iubit; Fiul în chip omenesc primind
Botezul de la rob; și Tu, Dumnezeule și Duhule cel Prea Sfânt,
pogorându-Te în chip de porumbel peste Cel ce Se boteza. Deci
întru numele unui Dumnezeu, însă în trei Fețe: a Tatălui și a
Fiului și a Sfântului Duh, botezând, ne-am învățat a Te chema pe
Tine la Mirungerea a tot omului ce vine în lume, cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Cum voi descrie, Stăpâne, vederea feței Hristosului meu?


Cum voi spune vederea cu neputință de exprimat a frumuseții
Sale, dezvăluită de Tine? Cum pe Cel pe care lumea nu-L
cuprinde, Îl va cuprinde grăirea limbii? Dar, o, înaltă strălucire a
luminii! O, mișcări ale focului! O, încercuiri ale flăcării lucrate
întru noi, preaticăloșii, de slava Ta și de Tine! Iar slavă știu și

309
Vezi pr. prof. dr. D. Stăniloaie, Op. cit., p. 110-128.
128
Mini Acatistier

spun că ești Tu, Duhule Cel Prea Sfânt, de-o fire și de-o cinstire
cu Cuvântul, Singur de-o fire, de-o slavă și de-o ființă cu Tatăl și
cu Tine, Duhule Sfinte, Dumnezeule a toate! Ție ne închinăm, Ție
îți mulțumim și pe Tine Te chemăm310:

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel care ne ajuți să


cunoaștem cele dăruite nouă de Bunul Dumnezeu,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel care ne arăți nouă iubirea
cea mai presus de toate virtuțile,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel care biruiești
înțelepciunea omenească și vii cu putere,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel care zici Bisericilor:
Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă şi-i voi da lui o
pietricică albă şi pe pietricică scrie un nume nou, pe care nimeni
nu-l ştie, decât primitorul,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel care zici morţilor:
Fericiţi cei morţi, cei ce acum mor întru Domnul! Da, grăieşte
Duhul, odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu ei,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel care zici cu mireasa:
Vino. Şi cel ce aude să zică: Vino. Şi cel însetat să vină, cel ce
doreşte să ia în dar apa vieţii311,
Vino, Împărate ceresc, Mângâietorule, și Te sălășluiește
întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește,
Bunule, sufletele noastre!

Condacul al 11-lea:

Dându-I-se toată puterea în cer și pe pământ, ne-a învățat


să păzim toate câte ne-a poruncit nouă și vrând Mântuitorul
nostru să nu ne lase pe noi orfani, ci să fie pururea cu noi, a zis:

310
Vezi diac. Ioan I. Ică jr., Op. cit., p. 160,161.
311
Vezi Apoc. 2.17, 14.13, 22.17.
129
Pr. Sorin Benescu

„iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului”312,


și, înălţându-Se prin dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl
făgăduinţa, Te-a revărsat313 pe Tine, Duhule cel Prea Sfânt, Care
în venirea Ta personală nu-Ți arăți deloc persoana314, pentru
aceasta prin Tine cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

La Cina cea de Taină, odinioară, Mântuitorul Iisus, luând


pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: „Luaţi,
mâncaţi, acesta este trupul Meu”315, apoi, luând paharul şi
mulţumind, le-a dat, zicând: „Beţi dintru acesta toţi, că acesta este
Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre
iertarea păcatelor”316, „aceasta să faceţi spre pomenirea Mea”317,
instituind Sfânta Taină a Euharistiei, pentru aceea zicem unele ca
acestea:

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, prin Care preoții liturghisesc,


Vino, Duhule cel Prea Sfânt, prin Care pomenim pe
Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, prin Care Acesta ca un miel
spre junghiere Se aduce,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, prin Care Acesta ca o oaie
fără de glas împotriva celui ce o tunde nu Își deschide gura Sa,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, prin Care Se junghie Mielul
lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, pentru viața și pentru
mântuirea lumii,

312
Vezi Mat. 28.20.
313
Vezi Fapte 2.33.
314
Vezi Vladimir Lossky, Op. cit., p. 190.
315
Vezi Mat. 26.26.
316
Vezi Mat. 26.27,28.
317
Vezi Luca 22.19.
130
Mini Acatistier

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, prin Care preoții Bisericii cu


sulița coasta Lui, a Mielului, împung și, îndată iese Sânge și apă,
Vino, Împărate ceresc, Mângâietorule, și Te sălășluiește
întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește,
Bunule, sufletele noastre!

Condacul al 12-lea:

Toată cântarea ce se aduce Ție nu poate a-Ți aduce


mulțumirea și doxologia cuvenită Ție, Care erai din veac și ești și
vei fi, nici început având și nici sfârșit, Care pururea cu Tatăl și
cu Fiul ești unit și împreună socotit, Viață și de viață făcător,
Lumină și de lumină dătător, Binele însuși și Izvor de bunătate,
prin Care Tatăl Se face cunoscut și Fiul Se preaslăvește, și de toți
Se știe, pentru aceasta închinare prin Tine aducem Sfintei Treimi,
cântând: Aliluia!318

Icosul al 12-lea:

Prin Tine, toți proorocii și dumnezeieștii Apostoli,


împreună cu mucenicii s-au încununat, uimitoare auzire,
neobișnuită priveliște. Pe Tine, Care ești Lumină și Viață și Izvor
viu, înțeles cu mintea, bun, drept, înțelegător, stăpânitor, curățitor
de păcate, Dumnezeu și îndumnezeitor, foc din foc purcezător,
grăitor, lucrător, împărțitor de daruri, Te chemăm și ne rugăm
așa319:

Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Purpura marelui Dumnezeu


și Împăratului nostru,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cingătoarea cea cristalină și

318
Vezi Molitfelnic, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 2002, p. 700.
319
Ibidem, p. 700.
131
Pr. Sorin Benescu

plină de pietre prețioase,


Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Sandala cea neapropiată,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Haină imperială și Mâna
dreaptă cea cu adevărat suverană,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel pe care L-a dorit și-L
dorește ticălosul meu suflet, Cel ce Tu Însuți Te-ai făcut dorință
întru mine și m-ai făcut să Te doresc pe Tine, Cel cu totul
neapropiat,
Vino, Duhule cel Prea Sfânt, Cel singur la cel singur,
pentru că singur sunt, precum vezi, Cel ce m-ai despărțit de toate
și m-ai făcut singur pe pământ320,
Vino, Împărate ceresc, Mângâietorule, și Te sălășluiește
întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește,
Bunule, sufletele noastre!

Condacul al 13-lea:
(acest condac se zice de trei ori)

O, Împărate ceresc, preabunule Mângâietorule, Duhule al


adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi și întru
Fiul pururea Te odihnești, nepărtinitorule, Izvor al darurilor celor
dumnezeiești, pe care le împarți precum voiești, prin care și noi,
nevrednicii, ne-am sfințit și ne-am uns în ziua botezului nostru,
adu-ne nouă darul și puterea din înălțimea sfântului Tău locaș, ca
toate poftele trupești călcându-le, să viețuim întru bună cinstire și
curăție, până la sfârșitul vieții noastre, pururea lăudând prin Tine
pe Dumnezeu și cântând: Aliluia!321

Apoi se zice iarăși Icosul 1 şi Condacul 1.

320
Vezi diac. Ioan I. Ică jr., Op. cit., p. 50.
321
Vezi Acatistier, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăuților, p. 57, 54.
132
Mini Acatistier

Apoi se face otpustul.

După aceea se zice această rugăciune:

Rugăciune către Sf. Duh :


Împărate ceresc, Mângâietorule, Cel ce ești întotdeauna ca
Taină peste toate, Cel ce în Chipurile cele alese în nenumărate
virtuți Te sălășluiești și Te descoperi și Te faci izvor de
necontenită sfințenie, vino și Te sălășluiește în adâncul nostru și-l
curățește pe el, făcându-l vrednic de primirea Sf. Treimi, Tu, Care
la zămislirea noastră Însuți ai revărsat dar, pe care Tu ca
Dumnezeu îl știi cât ne este de potrivit și lucrător, Tu, prin Care
avem viață și creșterea vieții, Tu, Care la ceasul al treilea ai venit
peste sfinții ucenici și apostoli, vino și la noi, Bunule, și
mântuiește sufletele noastre, povățuiește-ne în Taina alergării spre
Hristos, deschide vederea de Duh și priceperea de sus, ca să dăm
rod mult și să ne agonisim chip de revărsarea Ta, Bunule,
făcându-ne casă lui Hristos întru miros de bună mireasmă
duhovnicească.322

322
Vezi Ieromonah Ghelasie Gheorghe și monahul Valerian Dragoș Pâslaru,
Acatistier Sfinții Români, Ed. Platytera, București, 2013, p. 154-155.
133
Pr. Sorin Benescu

Acatistul Sf. Arhangheli

Condacele şi Icoasele:

Condacul 1
Pe îngerul Treimii, pe dătătorul de curaj, pe conducătorul
purtătorilor de lumină, pe Mihail, cel dintâi dintre îngerii
păzitori323, să-l lăudăm noi toți, iubitorii de Dumnezeu, care ne
acoperim cu aripile lui și din nevoile cele de multe feluri ne
izbăvim, grăind: Bucură-te, Sfinte Arhanghele Mihail, Voievod
al oştirilor cereşti!

Icosul 1
Arhanghele Mihaile, tu pe Iacov în luptă l-ai întărit, şi pe
noi ajută-ne să alungăm teama, protejează-ne, arată-ne drumul,
adu-ne nouă virtuţile, ca să zicem aşa:
Bucură-te, Mihail, cine este ca Dumnezeu ?
Bucură-te, Mihail, arhanghelul cel dârz,
Bucură-te, Mihail, purtătorul de sabie înfricoşătoare,
Bucură-te, Mihail, care ai ţinut în ordine pe îngeri,
Bucură-te, Mihail, care ai oprit pe mulţi de la cădere,
Bucură-te, Mihail, care zici : să stăm cu frică înaintea
Domnului,
Bucură-te, Mihail, care ai apărat Cartea Vieţii,
Bucură-te, Mihail, primitorule al Supraluminii
dumnezeieşti,
Bucură-te, Mihail, oglindirea fidelă a supragândirii divine,
Bucură-te, Mihail, cela care o vede, o primeşte şi o
reproduce fără prefacere,
323
Daniel 10.13.
134
Mini Acatistier

Bucură-te, Mihail, prin care Dumnezeu vorbeşte,


Bucură-te, Sfinte Arhanghele Mihail, Voievod al
oştirilor cereşti!

Condacul al 2-lea

Proorocului Daniel i-ai arătat taina cea străină, naşterea


cea din fecioară a Mântuitorului, lui Zaharia celui sfințit i-ai
vestit, o, Gavriile, nașterea dumnezeiescului Înaintemergător, dă
şi celor care-şi doresc să aibă copii, prunci sănătoşi, ca să cânte cu
tine lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 2-lea

Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie le-ai adus,


învierea lui Hristos ai binevestit femeilor, zicând lor «nu
plângeți», sfinte arhanghele; ajută-ne să înmulţim talantul dat
nouă de Cuvântul şi să cântăm aşa :
Bucură-te, Gavriil, arhanghelul bucuriei,
Bucură-te, Gavriil, care ai văzut dinainte semnele căderii
îngerilor,
Bucură-te, Gavriil, care ai tâlcuit numele de înger :
închinare Domnului,
Bucură-te, Gavriil, care ai numit pe Dumnezeu deplinul
absolut,
Bucură-te, Gavriil, care ai mărturisit pe Fiul, singurul Care
poate trece hotarul transcendental,
Bucură-te, Gavriil, care ai mărturisit pe Fiul, singurul din
Care iese Lumina divină,
Bucură-te, Gavriil, care ai mărturisit chipul de fiu - taina
identităţii lumii,
Bucură-te, Gavriil, care ai arătat chipul Fiului - chipul de
Fiinţă divină totodată chip de fiinţă creată,
Bucură-te, Gavriil, care ai vestit pe Fiul peste Care Însuşi
135
Pr. Sorin Benescu

Tatăl a pecetluit absoluta Sa sărutare,


Bucură-te, Gavriil, care ai învăţat : În Dumnezeire, totul
este iubirea Tatălui pentru Fiul în totodată purcederea-purtarea
Duhului Sfânt,
Bucură-te, Gavriil, care rememorezi în viaţă asemănarea
Divinului revărsat în creaţie,
Bucură-te, Sfinte Arhanghele Gavriil, bucuria de a
dărui!

Condacul al 3-lea

Sfinte Arhanghele Rafail, mai marele tămăduitorilor,


călăuzitorul celor pe drum, păzitorul celor căsătoriţi, alungă duhul
cel necurat de la noi, din casele noastre, vindecă-ne, îndrumă-ne,
ca să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Oarecând, pe dreptul Tobit l-ai vindecat, pe Sara lui Tobie


ai arătat; pe tine, Sf. Arhanghele, te rugăm: descoperă tinerilor şi
celor care vor să se căsătorească taina iubirii, menirea fiecăruia,
alungă blestemul sau vrăjile, de sunt legaţi, ca să cântăm așa:

Bucură-te, Rafail, vindecare de la Dumnezeu,


Bucură-te, Israfel, Dumnezeu vindecă,
Bucură-te, Rafail, care zici : Să aşteptăm venirea
Domnului,
Bucură-te, Israfel, care ne povăţuieşti îndrumarea Lui, să
facem ce ne este dăruit,
Bucură-te, Rafail, care ne îndemni să nu ne grăbim ca să
nu greşim,
Bucură-te, Israfel, vindecător al celor bolnavi,
Bucură-te, Rafail, călăuzitor tainic al celor care călătoresc,
Bucură-te, Israfel, ocrotitor al celor căsătoriţi,
136
Mini Acatistier

Bucură-te, Rafail, care ai îndrumat şi ocrotit pe dreptul


Tobie,
Bucură-te, Israfel, mai marele tămăduitorilor, călăuzitorul
celor pribegi şi paznicul cununiilor,
Bucură-te, Rafail, spaima lui Asmodeu, a toate
vindecătorule,
Bucură-te, Sfinte Arhanghele Rafail, unul din cei şapte
sfinţi îngeri, care ridică rugăciunile sfinţilor şi le înalţă
înaintea slavei Celui Sfânt!324

Condacul al 4-lea

Pe Noe - despre potopul care avea să urmeze l-ai


avertizat, pe profetul Ezdra - să înţeleagă profeţiile l-ai ajutat, Sf.
Arhanghele Uriel, adu-ne şi nouă înţelepciunea cea de sus, ca să
cântăm așa: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Repede ajutător în cutremure, inundaţii, incendii, uragane,


tornade, dezastre naturale şi orice alte calamităţi, fereşte-ne, noi
pe tine te chemăm:

Bucură-te, Uriel, Lumina lui Dumnezeu,


Bucură-te, Suriil, Focul lui Dumnezeu,
Bucură-te, Sariil, îngerul care duci pedeapsa lui
Dumnezeu,
Bucură-te, Muriil, purtătorul mâniei divine,
Bucură-te, Uriil, care ne ocroteşti pe noi,
Bucură-te, Suriil, care ne îndemni la rugăciune,
Bucură-te, Sariil, care ne îndemni la post,
Bucură-te, Muriil, care ne îndemni la smerenie,

324
Cartea lui Tobit 12.15.
137
Pr. Sorin Benescu

Bucură-te, Uriil, care ne îndemni la milostenie,


Bucură-te, Suriil, care ne îndemni la pocăinţă,
Bucură-te, Sariil, care ne îndemni la mărturisire sinceră,
Bucură-te, Sfinte Arhanghele Uriel, descoperă-ne nouă
Lumina necreată!

Condacul al 5-lea

Stai la altar, având cădelniţă de aur, şi cu tămâie multă,


aduci rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur dinaintea
tronului ceresc325, Sf. Arhanghele Selafiel, pentru aceasta lui
Dumnezeu cântăm: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Tu iei cădelniţa şi o umpli din focul altarului şi arunci pe


pământ şi se pornesc tunete şi glasuri şi fulgere şi cutremur326, tu
l-ai întărit pe Ezra în deznădăjduirea lui; din patimi slobozeşte-ne,
ca să zicem:

Bucură-te, Selafiil, Porunca lui Dumnezeu,


Bucură-te, Salatiil, Vestitorul lui Dumnezeu,
Bucură-te, Serafiil, Rugăciunea către Dumnezeu,
Bucură-te, Selatiil, care mijloceşti înaintea lui Dumnezeu,
Bucură-te, Sarachiil, care te rogi cu smerenie pentru
oameni,
Bucură-te, Saraqail, rugăciunea noastră,
Bucură-te, Zarachiil, îngerul cu chipul blând,
Bucură-te, Zerachiil, îngerul cu privirea plecată în jos,
către noi,
Bucură-te, Zahariil, îngerul cu mâinile la piept, în chip de

325
Apoc. 8.3.
326
Apoc. 8.5.
138
Mini Acatistier

rugăciune,
Bucură-te, Selafiil, căpetenie de oştire de îngeri misionari
şi de ajutor degrab’,
Bucură-te, Salatiil, care intervii pentru noi în pericole
iminente,
Bucură-te, Sfinte Arhanghele Selafiil, Porunca
Dumnezeului Celui Viu!

Condacul al 6-lea

Sfinte Arhanghele Iehudiel, tu încoronezi pe cei ce


muncesc cinstit şi le dai răsplata, dăruieşte celor care cer, loc de
muncă potrivit lor, ca toţi să-L slăvim pe Dumnezeu pururea,
cântând : Aliluia!

Icosul al 6-lea

Arhanghel al Milei, Dreptăţii, Bunăstării şi Slavei Divine,


gata spre slujire, ocrotitor al binefăcătorilor, care pedepseşti
păcatele cu gândul, cu vorba şi cu fapta şi ajuţi pe cei care
cârmuiesc cu dreptate, ţie zicem:

Bucură-te, Iehudiil, Mărirea lui Dumnezeu,


Bucură-te, Iegudiil, Lauda lui Dumnezeu,
Bucură-te, Gudiil, Slăvirea lui Dumnezeu,
Bucură-te, Iehudiil, Rugăciunea de mărire,
Bucură-te, Iegudiil, Rugăciunea de preaslăvire,
Bucură-te, Gudiil, care încununezi pe biruitorii păcatului,
Bucură-te, Iehudiil, care biciueşti şi pedepseşti pe cei
îndărătnici,
Bucură-te, Iegudiil, înţelept slujitor al lui Dumnezeu,
Bucură-te, Gudiil, care ne întăreşti pe noi,
Bucură-te, Iehudiil, care ne înveţi pe noi a aduce laude lui
Dumnezeu,
139
Pr. Sorin Benescu

Bucură-te, Iegudiil, Rugăciunea veacului ce va să vină,


Bucură-te, Sfinte Arhanghele Iehudiil, purtătorule al
laudelor mucenicilor!

Condacul al 7-lea

Odinioară, cu Avraam la stejarul Mamvri ai vorbit,


Binecuvântare de la Dumnezeu aducându-i: Iată, la anul pe
vremea asta am să vin iar pe la tine şi Sarra, femeia ta, va avea
un fiu327, iar pe Sarah ai certat-o328, pentru zece drepţi
pogorământ pentru Sodoma ai făcut329, Sf. Arhanghele Varahiil;
şi nouă milostiviri de la Dumnezeu adu-ne, ca să strigăm Lui:
Aliluia!

Icosul al 7-lea

Ȋnger al Vieţii, al Veseliei, patron al ierarhiilor, bun şi


iubitor eşti, preţuieşti onoarea, morala şi respectul, mijloceşti
naşterea de prunci, de aceea zicem aşa:

Bucură-te, Varahiil, Binecuvântare de la Dumnezeu,


Bucură-te, Barahiel, care ne aduci nouă darurile lui
Dumnezeu,
Bucură-te, Varahiel, care ne aduci nouă mângâierile Lui,
Bucură-te, Varahiil, dărnicia lui Dumnezeu,
Bucură-te, Barahiel, milostenia Lui către noi,
Bucură-te, Varahiel, semn al darului,
Bucură-te, Varahiil, care te-ai învrednicit de Darul
Binecuvântării,
Bucură-te, Barahiel, trandafirul alb al Treimii Celei de o

327
Fac. 18.14.
328
Fac. 18.15.
329
Fac. 18.23-32.
140
Mini Acatistier

fiinţă şi nedespărţite,
Bucură-te, Varahiel, mijlocitor al facerilor de bine,
Bucură-te, Varahiil, preaputernic voievod ceresc,
Bucură-te, Barahiel, care stai aproape de Tronul
Preasfintei Treimi,
Bucură-te, Sfinte Arhanghele Varahiil, care aduci
binecuvântări dumnezeieşti!

Condacul al 8-lea

Arhanghel al justiției, echităţii, armoniei, pe tine te rugăm


Raguel, Veghetorule330, care ai păzit cuvântul Domnului şi nu ai
tăgăduit numele Lui331, fă dreptate celor năpăstuiţi, ca să cântăm
lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 8-lea

Pe Enoh, odinioară, la cer l-ai însoţit, căci a plăcut Enoh


lui Dumnezeu şi apoi nu s-a mai aflat, pentru că l-a mutat
Dumnezeu;332 şi lui i-ai arătat curgerea de foc333; şi pe noi ne
călăuzeşte către locaşurile pregătite nouă de Iisus în Ȋmpărăţia
Tatălui334.

Bucură-te, Raguil, Prietenul lui Dumnezeu,


Bucură-te, Raziil, Tainele lui Dumnezeu,
Bucură-te, Raguil, armonia îngerilor,

330
Enoh cap. 13. Vezi şi https://en.wikipedia.org/wiki/Raguel _%28angel%29,
accesat la data 15.10.2016.
331
Apoc. 3.8.
332
Fac. 5.24.
333
Enoh cap. 23.
334
În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să
vă gătesc loc. (In. 14.2)
141
Pr. Sorin Benescu

Bucură-te, Raziil, ordinea îngerilor,


Bucură-te, Raguil, care ajuţi pe cei neluaţi în seamă,
Bucură-te, Raziil, sprijinitorul celor rău trataţi,
Bucură-te, Raguil, că pe aceştia îi faci puternici şi
respectaţi,
Bucură-te, Raziil, entuziasmul îngeresc,
Bucură-te, Raguil, prietenie cerească,
Bucură-te, Raziil, cel care ajuţi în conflicte,
Bucură-te, Raguil, apărătorul celor defavorizaţi,
Bucură-te, Sfinte Raguil, Arhanghelul Dreptăţii şi
Nepărtinirii !

Condacul al 9-lea

Descoperitor al celor ce vor să fie, pe Hristos lui Baruch ai


propovăduit: pe pământ S-a arătat şi cu oamenii împreună a
locuit335, cerurile i-ai arătat, Legile Divine i-ai explicat, Sf.
Arhanghele Ieremiel. Pentru aceasta, lui Dumnezeu cu tine zicem:
Aliluia!

Icosul al 9-lea

Tu, care ajuţi pe toţi la reamintirea vieţii fiecăruia,


ajută-ne şi pe noi să ne spovedim curat ca să luăm de la Hristos
iertare şi să ne îndreptăm, emoţia iubirii să dobândim, zicând:

Bucură-te, Ieremiil, Ȋndurarea lui Dumnezeu,


Bucură-te, Ieramiil, Ȋnălţarea lui Dumnezeu,
Bucură-te, Ieremiel, Milostivirea lui Dumnezeu,
Bucură-te, Ramiel, îngerul viziunilor profetice,
Bucură-te, Remiel, care ajuţi la recapitularea vieţii

335
Cartea lui Baruh 3.38.
142
Mini Acatistier

fiecăruia,
Bucură-te, Ieremiil, care clarifici profeţiile,
Bucură-te, Ieramiil, care ajuţi întru schimbare,
Bucură-te, Ramiel, care ne ajuţi să înţelegem corect,
Bucură-te, Remiel, care ne călăuzeşti viitorul,
Bucură-te, Ieremiil, care ajuţi cugetarea,
Bucură-te, Ieramiil, care inspiri decizia,
Bucură-te, Sfinte Arhanghele Ieremiil, Iertarea lui
Dumnezeu!

Condacul al 10-lea

Tu, Sf. Arhanghele Anail, i-ai descoperit lui Zaharia: un


candelabru cu totul de aur, cu şapte candele, iar deasupra
candelabrului un vas cu untdelemn din care pornesc şapte ţevi
către cele şapte candele; iar alături, doi măslini, unul de-a
dreapta vasului cu untdelemn şi altul de-a stânga336; mijloceşte
pentru noi ca să vedem Lumina, să dobândim cunoaşterea de sus,
ca împreună cu tine să cântam lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 10-lea

După cum pe Enoh l-ai însoţit, şi nouă adu-ne răbdarea,


liniştea, calmul şi tăcerea cea din rugăciune, pe Iisus chemând,
prieteni dăruieşte-ne nouă, hrană sănătoasă ne descoperă, spre
iluminare soleşte-ne.

Bucură-te, Anail, Harul lui Dumnezeu,


Bucură-te, Hanael, Bucuria lui Dumnezeu,
Bucură-te, Aniel, care dai frumuseţe,
Bucură-te, Haniel, care dai armonie,
Bucură-te, Anail, care dai prieteni minunaţi,

336
Zaharia 4.2,3.
143
Pr. Sorin Benescu

Bucură-te, Hanael, care dai echilibru,


Bucură-te, Aniel, care ajuţi atenţiei noastre,
Bucură-te, Haniel, ajutorul tăcerii celei sfinte,
Bucură-te, Anail, răbdarea în ispite,
Bucură-te, Hanael, ajutor în vindecare,
Bucură-te, Aniel, care descoperi remedii naturale,
Bucură-te, Sfinte Arhanghele Anail, veghetor al
harului!

Condacul al 11-lea

De la Domnul Dumnezeu poruncă luând, Sf. Arhanghele


Iofiil, din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul din care
fusese luat,337 pe Adam l-ai scos; trezind conştiinţa, memoriile
guvernezi; pentru aceasta, cu tine ne amintim să cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Ȋnger al înţelepciunii, al înţelegerii, al judecăţii, al


Frumuseţii, al începuturilor, care ştii destinele, patronul bătrânilor
şi strămoşilor, al muncitorilor şi agricultorilor, dar şi al artiştilor,
arhanghelul greutăţilor, nevoilor şi supravieţuirii, pe Hristos
roagă, Sf. Arhanghele Orifiel, ca să zicem aşa :

Bucură-te, Iofiil, Frumuseţea lui Dumnezeu,


Bucură-te, Orifiel, îngerul înţelepciunii,
Bucură-te, Iufiel, îngerul iluminării,
Bucură-te, Zufiel, care guvernezi cunoaşterea,
Bucură-te, Zofiil, ştiutorul destinelor,
Bucură-te, Zafiel, care ajuţi începuturile nostre,
Bucură-te, Zofchiel, care ştii menirea lucrurilor,

337
Fac. 3.23.
144
Mini Acatistier

Bucură-te, Zafchiel, ajutorul strămoşilor şi bătrânilor,


Bucură-te, Cafziel, care ajuţi în greutăţi,
Bucură-te, Cassiel, care ajuţi în nevoi,
Bucură-te, Kefarel, care ne ajuţi să supravieţuim,
Bucură-te, Sfinte Arhanghele Iofiil, amintirea lui
Dumnezeu!

Condacul al 12-lea

Oarecând ai zis lui Avraam: Să nu-ţi ridici mâna asupra


copilului, nici să-i faci vreun rău, căci acum cunosc că te temi de
Dumnezeu şi pentru mine n-ai cruţat nici pe singurul fiu al
tău!338, Sf. Arhanghele Zadkiel. Milă pentru prunc ai adus de la
Domnul, pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 12-lea

Arhanghel al libertăţii, al milei, al bunăvoinţei, patron al


celor care iartă, tu îndeplineşti sau amâni rugăciunile, dă-ne nouă
bunăstare, belşug, bucurie, protecţie şi siguranţă, ca să zicem:

Bucură-te, Zedechiel, Dreptatea lui Dumnezeu,


Bucură-te, Saxhiel, Ȋndreptarea lui Dumnezeu,
Bucură-te, Tsadkiel, Judecata lui Dumnezeu,
Bucură-te, Zadkiel, îngerul milei,
Bucură-te, Zadakiel, îngerul bunăvoinţei,
Bucură-te, Zedekul, care ne ajuţi să renunţăm la judecarea
aproapelui,
Bucură-te, Zedechiel, care ne ajuţi să renunţăm la
neiertare,
Bucură-te, Saxhiel, înger vindecător,

338
Fac. 22.12.
145
Pr. Sorin Benescu

Bucură-te, Tsadkiel, care pui credinţă şi compasiune în


suflet,
Bucură-te, Zadkiel, care ne ajuţi să vedem lumina divină
în aproapele,
Bucură-te, Zadakiel, care ne ajuţi să ne iertăm,
Bucură-te, Sfinte Arhanghele Zedechiel, ajutorul
studenţilor şi elevilor!

Condacul al 13-lea
(acest condac se zice de trei ori)

O, dumnezeieștilor căpetenii ale îngerilor, Sf. Arhangheli,


care stați aproape de scaunul Prea Sfintei Treimi, laudele acestea
ale noastre, ca banul văduvei primindu-le, milostivi fiţi nouă
păcătoşilor,339 de gheenă ne izbăviți pe noi, ca laolaltă cu voi să
ne învrednicim a cânta: Aliluia!

Apoi se zice iarăși Icosul 1 şi Condacul 1.

După aceea se zice această:

RUGĂCIUNE

O, Cuvinte cel fără de început, pentru sfințitele rugăciuni


ale Heruvimilor, Serafimilor, ale Stăpâniilor, Scaunelor, ale
Puterilor celor dumnezeiești, ale Îngerilor, Arhanghelilor, ale
Căpeteniilor și Domniilor, dăruiește-ne milele Tale cele mari, ca
un iubitor de oameni. Rugămu-ne, o, Serafimi, Stăpânii,
Heruvimi, izbăviți-ne de smintelile vrăjmașilor; voi, Domnii,
Căpetenii, Scaune și Arhangheli, împreună cu toți Îngerii, rugați

339
Luca 18.13.
146
Mini Acatistier

pe Hristos Domnul pentru noi, păcătoşii.340

Apoi se face otpustul.

340
Vezi http://www.doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-rugaciune-catre-
puterile-ceresti-catre-toti-sfintii, accesat la data 15.10.2016.
147
Pr. Sorin Benescu

Acatist lui Dumnezeu Tatăl

Condacele şi Icoasele:

Condacul 1:
Atotputernice Stăpâne, înțelepte și atotbunule Doamne,
Născătorule cel fără de început al Fiului celui dintr-o ființă
născut, și Purcezător al Sfântului și Celui de viață făcătorului Tău
Duh, veșnic și pururea fiitor;341 Însuți Dumnezeule, Tatăl cel
slăvit din Sf. Treime, ia aminte spre glasul rugăciunii robilor Tăi,
și nu depărta mila Ta de la noi, deși nevrednici suntem, și ascultă
acum rugăciunea cea smerită a noastră, a fiilor Tăi, care din
adâncul sufletului pururea strigăm Ție:
Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul lui Israel,
Tatăl nostru, din veac şi până în veac.342

Icosul 1:
Noi, ca unii ce suntem pământ și țărână, mai lesne ar fi să
iubim tăcerea; însă pentru ca să nu ne arătăm nerecunoscători și
nemulțumitori,343 căci ne-ai dăruit nouă nevrednicilor nu numai a
Te cunoaște pe Tine și a Te iubi, dar, încă ce este mai scump, că
și Tată a Te numi pe Tine ne-ai învrednicit,344 cu credință și cu
dragoste Te rugăm unele ca acestea:

341
Ceaslov, Acatistul Preasfintei Treimi, Rugăciune către Dumnezeu-Tatăl, p.
264.
342
1Cron. 29.10.
343
Ceaslov, Acatistul Preasfintei Treimi, p. 243.
344
Ceaslov, Acatistul Preasfintei Treimi, Rugăciune către Dumnezeu-Tatăl, p.
264.
148
Mini Acatistier

Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Tu Care eşti Tatăl


Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru,
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, căci Tu eşti Părintele
nostru! Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru, Mântuitorul nostru: acesta
este numele Tău de totdeauna,345
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, căci Tatăl meu eşti Tu,
Dumnezeul meu şi sprijinitorul mântuirii mele,346
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele Tău,
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, ajută-ne pe noi să fim
milostivi precum Tu ești milostiv,347
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Dumnezeule, din Care
sunt toate şi noi întru El, Tatăl singurului Domn, Iisus Hristos,
prin Care sunt toate şi noi prin El,348
Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul lui Israel,
Tatăl nostru, din veac şi până în veac.349

Condacul al 2-lea:
La început, Adam vorbea cu Tine în Eden și l-ai
binecuvântat pe el împreună cu Eva, zicând: „Creşteţi şi vă
înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi”;350 și a pus Adam
nume tuturor dobitoacelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor
fiarelor câmpului351; dar căzând el împreună cu Eva, din ispita
diavolului, nu i-ai lăsat pe ei, ci haine de piele ai cusut lor și
promisiune de mântuire ai dat, zicând şarpelui: „Duşmănie voi
pune între tine şi femeie, între seminţia ta şi seminţia ei; Acela îţi

345
Isaia 63.16.
346
Ps. 88.26.
347
Luca 6.36.
348
1Cor. 8.6.
349
1Cron. 29.10.
350
Fac. 1.28.
351
Fac. 2.20.
149
Pr. Sorin Benescu

va ţinti ţie capul, iar tu îi vei ţinti Lui călcâiul”.352 Pentru aceasta,
cu frică zicem Ție: Aliluia!

Icosul al 2-lea:
Cain l-a omorât pe Abel, dar Enoh a plăcut Ție,
Dumnezeule, şi apoi nu s-a mai aflat, pentru că l-ai mutat pe el.353
Noe însă a aflat har înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, şi l-ai ales
să înnoiască neamul omenesc cel stricat atunci cu păcate grele și
ai făcut cu el legământul Tău: Naşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi
pământul şi-l stăpâniţi!354 Pentru aceea, Te rugăm:
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, spre întărirea inimilor
noastre, ca să fim fără de prihană întru sfinţenie, înaintea Ta,
Dumnezeul nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, cu
toţi sfinţii Săi,355
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, ca Însuşi Domnul nostru
Iisus Hristos să mângâie inimile noastre şi să ne întărească la tot
lucrul şi cuvântul bun,356
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Dumnezeu nostru, Care
ne-ai iubit pe noi şi ne-ai dat, prin har, veşnică mângâiere şi bună
nădejde,357
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, dă-ne nouă har, milă,
pace, de la Tine şi de la Hristos Iisus, Domnul nostru,358
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, ca să vedem Viaţa Care s-
a arătat şi să mărturisim şi să vestim pe Fiul, care era la Tine şi s-
a arătat nouă,359
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, ca să fim părtaşi cu Tine

352
Fac. 3.15.
353
Fac. 5.24.
354
Fac. 9.1.
355
1Tes. 3.13.
356
2Tes. 2.16,17.
357
2Tes. 2.16.
358
2Tim. 1.2.
359
1In. 1.2.
150
Mini Acatistier

şi cu Fiul Tău, Iisus Hristos, în Duhul Sfânt,360


Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul lui Israel,
Tatăl nostru, din veac şi până în veac.361

Condacul al 3-lea:
Odinioară a ridicat Avraam jertfelnic în muntele Moria, „a
aşezat lemnele pe el şi, legând pe Isaac, fiul său, l-a pus pe
jertfelnic, deasupra lemnelor. Apoi şi-a întins Avraam mâna şi a
luat cuţitul, ca să junghie pe fiul său.”362 Dar l-ai oprit pe el,
cunoscând Tu că se teme el de Tine, și de vreme ce a făcut
aceasta şi n-a cruţat nici pe singurul său fiu, pentru Tine, l-ai
binecuvântat cu binecuvântarea Ta și prin neamul lui toate
popoarele pământului,363, pentru că a ascultat glasul Tău și a
crezut în Înviere. Și noi credem și cu bucurie cântăm: Aliluia!364

Icosul al 3-lea:
Iubitului Tău Isaac i-ai dăruit pe Rebeca și i-ai
binecuvântat pe ei; tot așa ajută, Doamne, pe tinerii care voiesc să
se căsătorească și le dăruiește lor fântâna întâlnirii, trimițând pe
îngerul Tău întru ajutor,365, ca să Te laude pe Tine, „umblând în
pace și lucrând în dreptate poruncile Tale”,366, iar noi și ei cu
mulțumire să zicem:
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, ca să mulţumim Ţie şi
Unuia-Născut Fiului Tău şi Duhului Tău celui Sfânt, pentru toate
pe care le ştim şi pe care nu le ştim, pentru binefacerile Tale cele

360
1In. 1.3.
361
1Cron. 29.10.
362
Fac. 22.9,10.
363
Fac. 22.18.
364
„Avraam, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua Mea şi a văzut-o şi
s-a bucurat. ” (In. 8.56)
365
Fac. 24.7-27.
366
Molitfelnic, Slujba cununiei, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 101.
151
Pr. Sorin Benescu

arătate şi cele nearătate, ce ni s-au făcut nouă,367


Binecuvântează-ne pe noi, Tată, înaintea Căruia stau mii
de arhangheli şi zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulţi
şi serafimii cei cu câte şase aripi,368
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, căci Sfânt eşti şi
Preasfânt, Tu şi Unul-Născut Fiul Tău şi Duhul Tău cel Sfânt,369
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, căci Sfânt eşti şi
Preasfânt şi slava Ta este plină de măreţie,370
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, căci Tu ai iubit lumea Ta
atât de mult încât pe Unul-Născut Fiul Tău L-ai dat, ca tot cel ce
crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică,371
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Atotţiitorule, Făcătorul
cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute,372
Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl
nostru, din veac şi până în veac.373

Condacul al 4-lea:
Culcându-se Iacov la Betel, a văzut o scară, iar îngerii Tăi
se suiau şi se pogorau pe ea, iar în capul scării Te-a văzut pe Tine
şi i-ai zis: „Eu sunt cu tine şi te voi păzi în orice cale vei
merge.”374. Sculându-se el, s-a înfricoșat și a zis: „Aceasta e
poarta cerului!”375 Păzește-ne și pe noi, care strigăm Ție cu
dragoste: Aliluia!

367
Liturghier, Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000,
p. 160.
368
Idem.
369
Idem.
370
Idem.
371
Idem.
372
Ibidem, p.158.
373
1Cron. 29.10.
374
Fac. 28.15.
375
Fac. 28.17.
152
Mini Acatistier

Icosul al 4-lea:
Tu, Doamne, ai schimbat numele lui în Israel, Tu,
Doamne, ai păzit pe Iosif în Egipt, l-ai ferit de desfrânare și l-ai
scos din temniță, descoperindu-i lui înțelesul viselor, l-ai pus pe el
peste tot Egiptul, dându-i lui inel în deget, îmbrăcându-l cu vison
și cu lanț de aur înconjurându-l împrejurul gâtului.376 Pentru
aceasta, zicem Ție:
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, ca să mărturisim pe Fiul,
să Te avem pe Tine, Tatăl cel ceresc, şi să ne umplem de Duhul
cel Prea Sfânt,377
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Care ai trimis pe Fiul
Mântuitor al lumii,378
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, ca să Te mărturisim pe
Tine şi pe Cuvântul şi pe Sfântul Duh, Care Una sunteţi,379
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, ca să avem numele Tău şi
al Fiului scris pe frunţile noastre,380
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, căci Tu eşti Dumnezeu
negrăit şi necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind şi
acelaşi fiind: Tu şi Unul-Născut Fiul Tău şi Duhul Tău cel
Sfânt,381
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, căci Tu din nefiinţă la
fiinţă ne-ai adus pe noi, şi căzând noi, iarăşi ne-ai ridicat şi nu
Te-ai depărtat,382
Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul lui Israel,
Tatăl nostru, din veac şi până în veac.383

376
Fac. 41.42.
377
1In. 2.23.
378
1In. 4.14.
379
1In. 5.7.
380
Apoc. 14.1.
381
Liturghier, Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000,
p. 160.
382
Idem.
383
1Cron. 29.10.
153
Pr. Sorin Benescu

Condacul al 5-lea:
Tu, Doamne, ai promis prin Ilie: „Făina din vas nu va
scădea şi untdelemnul din urcior nu se va împuţina”,384,
hrănindu-l pe el și pe văduva din Sarepta Sidonului. Pe Tine Te
rugăm: pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, ca
să zicem și noi cu bucurie: Aliluia!

Icosul al 5-lea:
Doamne, Tu ai ascultat glasul proorocului Tău Ilie care a
cerut de la Tine: „Doamne Dumnezeul meu, să se întoarcă
sufletul acestui copil în el!”385 și ai înviat pe fiul văduvei;386
ascultă și acum glasul robilor Tăi și înviază sufletele noastre
moarte prin păcat și păzește-ne pe noi de primejdii, căci Ție ne
închinăm așa:
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Dumnezeule,
Atotţiitorule, Cel ce eşti singur Sfânt, Care primeşti jertfă de
laudă de la cei ce Te cheamă pe Tine cu toată inima,387
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, ca să aflăm har înaintea
Ta şi să se sălăşluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi,388
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Care ne-ai pus pe noi
întru această viață, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt,
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, ca fără de osândă şi fără
de sminteală, întru mărturia curată a cugetului nostru, să Te
chemăm pe Tine în toată vremea şi în tot locul şi, auzindu-ne pe
noi, milostiv să ne fii nouă, întru mulţimea bunătăţii Tale,389
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Dumnezeul nostru, Cel ce

384
3Regi 17.14.
385
3Regi 17.21.
386
3Regi 17.22.
387
Liturghier, Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000,
p. 155.
388
Ibidem, p.155-156.
389
Ibidem, p.145.
154
Mini Acatistier

întru cele de sus locuieşti şi spre cei smeriţi priveşti,390


Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Care ai trimis mântuire
neamului omenesc pe Unul-Născut Fiul Tău şi Dumnezeu, pe
Domnul nostru Iisus Hristos,391
Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul lui Israel,
Tatăl nostru, din veac şi până în veac.392

Condacul al 6-lea:
Tu, Doamne, ai ascultat pe Ilie rugându-se Ție pe muntele
Carmelului, zicând: „Doamne Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac
şi al lui Israel! Auzi-mă Doamne, auzi-mă acum cu foc, ca să
cunoască astăzi poporul acesta că Tu singur eşti Dumnezeu în
Israel şi că eu sunt slujitorul Tău.”393 Tu, Doamne, l-ai luat pe el
într-un car cu cai de foc în vârtej de vânt la cer și ai lăsat lui Elisei
cojocul lui cu care a despărțit apele Iordanului în chipul crucii.
Dă-ne și nouă, Doamne, haină de nuntă ca să trecem „Iordanul”
în Împărăția Fiului Tău, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea:
La Horeb, Moise a văzut un rug; și a văzut că rugul ardea,
dar nu se mistuia. Apropiindu-se el, i-ai zis lui: „Scoate-ţi
încălţămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este
pământ sfânt! ”394 și l-ai trimis pe el la Faraon ca să scoată pe
poporul Tău din Egipt. Pentru aceasta zicem Ție:
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Cel ce ești, Stăpâne,
Doamne, Dumnezeule, Părinte Atotțiitorule, Cel închinat,395
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Stăpâne al tuturor,
390
Ibidem, p.143.
391
Idem.
392
1Cron. 29.10.
393
3Regi 18.36.
394
Exod 3.5.
395
Liturghier, Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000,
p. 226.
155
Pr. Sorin Benescu

Doamne al cerului și al pământului și a toată făptura cea văzută și


cea nevăzută,396
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Cel ce șezi pe scaunul
slavei și privești adâncurile,397
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Cel ce ești fără de
început, nevăzut, neajuns, necuprins, neschimbat, Tatăl Domnului
nostru Iisus Hristos,398
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, că pe Tine Te laudă
Îngerii, Arhanghelii, Scaunele, Domniile, Începătoriile,
Stăpâniile, Puterile și Heruvimii cei cu ochi mulți,399
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, că Ție Îți stau împrejur
Serafimii cei cu câte șase aripi, zicând laude fără tăcere: Sfânt,
Sfânt, Sfânt Domnul Savaot,400
Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul lui Israel,
Tatăl nostru, din veac şi până în veac.401

Condacul al 7-lea:
Tu, Doamne, ai trimis plăgi peste Egipt: toiag în șarpe ai
prefăcut, apa în sânge, broaște, țânțari, tăuni, moarte peste vite,
bube cu puroi, grindină cu foc, lăcuste, beznă trei zile și ai ferit de
moarte la sfârșit pe pruncii evreilor prin sângele mielului de pe
„pragul de sus şi amândoi uşorii uşii”, neîngăduind pierzătorului
să intre în casele lor, ca să-i lovească.402 Învredniceşte-ne și pe
noi de împărtășirea cu trupul și sângele Mielului Tău, ca să ieșim
din patimi la viață și să trecem de pe pământ la cer, la Fiul Tău,
cântând: Aliluia!

396
Idem.
397
Idem.
398
Idem.
399
Idem.
400
Idem.
401
1Cron. 29.10.
402
Exod. 12.22,23.
156
Mini Acatistier

Icosul al 7-lea:
Precum ai trecut pe Israel prin mijlocul mării cu picioarele
uscate și i-ai călăuzit pe ei „ziua în stâlp de nor, arătându-le
calea, iar noaptea în stâlp de foc, luminându-le”403 așa trece-ne
și pe noi, Doamne, prin viața aceasta, înecând cu harul Tău
gândurile sădite de vrăjmașul și ne scoate la liman, ca să te vedem
pe Tine, Lumină lină, în adiere de vânt răcoritor 404 și cu veselie
și cu frică să zicem Ție:
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Care naști pe Fiul și
purcezi pe Duhul cel Sfânt,
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Care împreună cu Fiul și
cu Duhul Sfânt un singur Dumnezeu ești,
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Care împreună cu Fiul și
cu Duhul o lucrare comună ai, o singură energie-har,405
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Cel ce Te arăți în Fiul,406
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Cel ce ești în Fiul și Fiul
este în Tine,407
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Cel ce ești în Duhul și
Duhul este în Tine,
Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul lui Israel,
Tatăl nostru, din veac şi până în veac.408

Condacul al 8-lea:
Îngrădește-ne pe noi cu îngerii Tăi și, precum în Sinai ai

403
Exod 13.21.
404
Ceaslov, Acatistul Sf. Prooroc Ilie, p. 542.
405
Vezi Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Arhid. Prof. dr. Ioan Zăgrean, Teologia
Dogmatică, Manual pentru seminariile teologice, Ed. IBMBOR, Bucureşti,
1991, p. 99: „Când atribuim lui Dumnezeu o singură lucrare – zice Sf.
Grigorie Palama – o înţelegem ca una care le cuprinde pe toate în mod
unitar,… ”
406
In. 14.9.
407
In. 14.10.
408
1Cron. 29.10.
157
Pr. Sorin Benescu

dat lui Moise Legea, zicând lui: „Suie-te la Mine în munte şi fii
acolo, că am să-ţi dau table de piatră, legea şi poruncile, pe care
le-am scris Eu pentru învăţătura lor!”,409 scrie și în sufletele
noastre împietrite cuvintele Tale, ca să facem din trupurile noastre
cortul mărturiei Tale, iar din chivotul sufletului nostru să cântăm
Ție: Aliluia!

Icosul al 8-lea:
Tu, Doamne, l-ai ajutat pe David, care s-a încrezut în
Tine, „în numele Domnului Savaot, Dumnezeul oştirilor lui
Israel”410; dă-ne și nouă praștia virtuții și Piatra cea din capul
unghiului, ca să biruim pe uriașii cei necucernici ce în mod
nevăzut se luptă cu noi, trăgându-ne la patimi sau păcate, și cu
inimă curată să zicem:
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Care prin Fiul și veacurile
le-ai făcut,411
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Dumnezeul dumnezeilor
și Domnul domnilor, făcătorul cetelor celor de foc și lucrătorul
puterilor celor fără de trup,412
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, meșterul celor cerești și al
celor pământești, pe Care nimeni dintre oameni nu L-a văzut, nici
poate să-L vadă, de Care se teme și se cutremură toată făptura,413
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Dumnezeul cerurilor,
Dumnezeul luminilor, Dumnezeul îngerilor celor de sub tăria Ta,
Dumnezeul arhanghelilor celor de sub stăpânirea Ta, Dumnezeul
măritelor domnii,414

409
Exod 24.12.
410
1Regi 17.45.
411
Liturghier, Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000,
p. 228.
412
Molitfelnic, Molitfele Sf. Vasile cel Mare, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002,
p. 359.
413
Idem.
414
Ibidem, p.364.
158
Mini Acatistier

Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Dumnezeul sfinților,


Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce ai dezlegat sufletele
cele legate cu moartea și, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai luminat
pe omul cel pătruns de întuneric,415
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Cel ce ai slăbit durerile
noastre și toată greutatea ai ușurat-o și toată nălucirea vrăjmașului
de la noi ai depărtat-o;416
Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul lui Israel,
Tatăl nostru, din veac şi până în veac.417

Condacul al 9-lea:
Dăruieşte-ne nouă, fiilor Tăi, minte pricepută, ca să
ascultăm şi să judecăm drept şi să deosebim ce este bine şi ce este
rău, precum ai dat lui Solomon, care a zis catre Tine: „Doamne
Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu asemenea ţie, nici în cer
şi nici pe pământ. Tu păzeşti legământul şi mila cu robii Tăi, care
umblă cu toată inima lor înaintea Ta”418; ajută-ne să ne zidim pe
noi Templu închinat Ție, Tatălui ceresc, căci Tu întru sfinți Te
odihnești, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea:
Proorocit-a Isaia semnul de la Domnul: „Iată, Fecioara va
lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui
Emanuel”419, vestind Întruparea Fiului Tău; Tu, Doamne,
sălăşluieşti într-un loc înalt şi sfânt şi eşti cu cei smeriţi şi
înfrânţi, ca să înviorezi pe cei cu duhul umilit şi să îmbărbătezi pe
cei cu inima frântă.420 Fii şi cu noi, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu,

415
Idem.
416
Idem.
417
1Cron. 29.10.
418
2Cron. 6.14.
419
Isaia 7.14.
420
Isaia 57.15.
159
Pr. Sorin Benescu

ca să zicem şi noi împreună cu Tine:


Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Stăpâne, Dumnezeule
atotţiitorule, preaînalte, neispitite, Împărate al păcii,421
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Care ai făcut cerul şi
pământul, căci de la Tine au ieşit alfa şi omega, începutul şi
sfârşitul,422
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Cel ce ai dat şi ai supus
oamenilor spre ascultare dobitoacele cele necuvântătoare şi ne
trimite nouă înger de pace, înger tare, păzitor sufletului şi
trupului,423
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, ca să fim slujitori ai legii
Tale celei noi a Fiului Tău,424
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, ca să fim primiţi în
odihna Ta cea veşnică şi să luăm plata chemării celei de sus,425
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, că Tu singur, Doamne,
eşti preaînalt, atotţiitor şi binecuvântat în vecii vecilor,426
Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul lui Israel,
Tatăl nostru, din veac şi până în veac.427

Condacul al 10-lea:
Isaia Te-a văzut pe Tine și a scris: „Şi acum, Doamne, Tu
eşti Tatăl nostru, noi suntem lutul şi Tu olarul, toţi lucrul
mâinilor Tale suntem!”428. Trimite, Doamne, îngerul Tău și dă-ne
și nouă cărbunele cel de foc, ca să Te lăudăm pe Tine împreună

421
Molitfelnic, Molitfele Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002,
p. 368.
422
Idem.
423
Ibidem, p.369.
424
Molitfelnic, Slujba Sf. Maslu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 143.
425
Idem.
426
Molitfelnic, Molitfele Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002,
p. 369.
427
1Cron. 29.10.
428
Isaia 64.7.
160
Mini Acatistier

cu Fiul și cu Duhul Sfânt, cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea:
A zis odinioară Moise: Arată-mi mie fața Ta! Însuți
cunoscut să Te văd pe Tine!429, iar Filip a zis: „Doamne, arată-ne
nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns.”430 Dar Tu ai binevoit a Te
arăta pe Tine în fața Unuia-Născut Fiului Tău: „Cel ce L-a văzut
pe Fiul a văzut pe Tatăl.”431, căci Tu ești întru Fiul şi Fiul întru
Tine432, de aceea prin Fiul, în Duhul Sfânt, Te rugăm așa:
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Tu, Care eşti Dumnezeu
şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor şi
Dumnezeul a toată mângâierea,433
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Dumnezeule şi Tatăl
tuturor, Care eşti peste toate şi prin toate şi întru toţi,434
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, dă-ne nouă har şi pace,
Dumnezeule, de la Tine, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus
Hristos,435
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, ca să mărturisim cu toată
inima că Domn este Iisus Hristos, întru slava Ta, Dumnezeu-
Tatăl,436
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, ca să-Ţi mulţumim cu
bucurie Ție, Celui ce ne-ai învrednicit pe noi să luăm parte la
moştenirea sfinţilor, întru lumină,437
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, că să Te slăvim pe Tine și

429
Exod 33.18.
430
In. 14.8.
431
In. 14.9.
432
In. 14.11.
433
2Cor. 1.3.
434
Efes. 4.6.
435
Filip. 1.2.
436
Filip. 2.11.
437
Col. 1.12.
161
Pr. Sorin Benescu

pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, în vecii vecilor,438


Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul lui Israel,
Tatăl nostru, din veac şi până în veac.439

Condacul al 11-lea:
Tu, Doamne, ai zis prin gura proorocului Tău Ieremia:
„Binecuvântat fie omul care nădăjduieşte în Domnul şi a cărui
nădejde este Domnul”,440 Tu ai zis iarăși: „Eu, Domnul, pătrund
inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după căile
lui şi după roada faptelor lui.”441 Și noi avem nădejde la Tine
și-Ți cântăm Ție cu umilință: Aliluia!

Icosul al 11-lea:
Zis-a oarecând Iezechiel cuvintele Tale: „Eu sunt Domnul
Dumnezeul vostru; purtaţi-vă după poruncile Mele şi hotărârile
Mele păziţi-le şi le împliniţi”442 și iarăși: „De se poartă cineva
după poruncile Mele şi legile Mele cu credincioşie le păzeşte,
acela este drept şi fără îndoială viu va fi, zice Domnul
Dumnezeu.”443 Ajută-ne și pe noi întru paza poruncilor Tale, ca să
ne închinăm așa:
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Dumnezeul cel sfânt, Cel
fără de început, Cel înfricoşător, Cel nevăzut în fiinţă, Cel
neasemănat în putere şi necuprins ca Dumnezeire,444
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Împăratul slavei şi
Stăpânul atotţiitorul, Care cu cuvântul bine ai întocmit toate din

438
Filip. 4.20.
439
1Cron. 29.10.
440
Ier. 17.7.
441
Ier. 17.10.
442
Iez. 20.19.
443
Iez. 18.9.
444
Molitfelnic, Molitfele Sf. Ioan Gură de Aur, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002,
p. 369.
162
Mini Acatistier

nefiinţă în fiinţă şi Care umbli pe aripile vânturilor,445


Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Domnul Puterilor,
Domnul cel cu frică slujit şi lăudat de nenumăratele cete cereşti
de foc, şi cu cutremur închinat şi slăvit de mulţimea cetelor de
îngeri şi de arhangheli,446
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Cel ce eşti fără de început
şi fără de sfârşit, Sfinte al sfinţilor, Care ai trimis pe Unul-Născut
Fiul Tău să tămăduiască toată boala şi neputinţa sufletelor şi
trupurilor noastre,447
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, că Tu eşti Dumnezeu
mare şi minunat, Care păzeşti legământul Tău şi dai mila Ta celor
ce Te iubesc pe Tine,448
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Cel ce dai izbăvire de
păcate prin Sfânt Pruncul Tău, Iisus Hristos;449
Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul lui Israel,
Tatăl nostru, din veac şi până în veac.450

Condacul al 12-lea:
„Cum poate un slujitor atât de mic al Domnului său să
grăiască cu un Stăpân atât de mare ca Tine! Şi de spaimă îmi
piere toată puterea şi suflarea mi se opreşte.”451 Atinge-Te452 de
noi, Doamne, și întărește-ne ca să cântăm Ție ca și Daniel:
Aliluia!

Icosul al 12-lea:
Binecuvântat să fii Tu, Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi
445
Idem.
446
Idem.
447
Molitfelnic, Slujba Sf. Maslu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 142.
448
Idem.
449
Idem.
450
1Cron. 29.10.
451
Daniel 10.17.
452
Daniel 10.18.
163
Pr. Sorin Benescu

Abed-Nego, Care ai trimis pe îngerul Tău şi ai izbăvit din


cuptorul cel de foc pe servii Tăi, care îşi puseseră nădejdea în
Tine şi care au călcat porunca regelui şi şi-au dat trupurile lor ca
să nu slujească şi să nu se închine altor dumnezei decât Ţie,
Dumnezeului lor.453 Izbăvește-ne și pe noi, Doamne, din gurile
leilor cuvântători, precum ai făcut cu Daniel454, ca să zicem și noi
ca dânsul:
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Părinte Sfinte, doctorul
sufletelor şi al trupurilor, Care ai trimis pe Unul-Născut Fiul Tău,
Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala şi să
răscumpere din moarte,455
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Care ne-ai renăscut pe noi
din păcat; Cel ce luminezi orbii şi ridici pe cei căzuţi,456
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Care iubeşti pe cei drepţi
şi pe cei păcătoşi miluieşti,457
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Cel ce ne-ai scos din
întuneric şi din umbra morţii, zicând celor din legăturile iadului:
ieşiţi, şi celor din întuneric: descoperiţi-vă,458
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, Dumnezeule cel Mare şi
Preaînalt, Care eşti închinat de toată făptura, izvorul înţelepciunii
şi adâncul cel necuprins al bunătăţii celei adevărate şi noianul cel
nemărginit al milostivirii,459
Binecuvântează-ne pe noi, Tată, că Ţie se cuvine să ne
miluieşti şi să ne mântuieşti, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, şi
Ţie slavă înălţăm, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău şi
Preasfântului Duh,460

453
Daniel 3.28.
454
Daniel 6.22-29.
455
Molitfelnic, Slujba Sf. Maslu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 144.
456
Ibidem, p.142.
457
Idem.
458
Idem.
459
Ibidem, p.147.
460
Ibidem, p.143.
164
Mini Acatistier

Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul lui Israel,


Tatăl nostru, din veac şi până în veac.461

Condacul al 13-lea:
(acest condac se zice de trei ori)
O, Dumnezeule, multe sunt fărădelegile noastre şi nu
suntem vrednici să ne numim fiii Tăi, Tată, nici a căuta şi a privi
înălţimea cerului din pricina mulţimii nedreptăţilor noastre.
Strânşi suntem noi cu multe cătuşe de fier, încât nu putem să ne
ridicăm capetele şi nu avem loc de odihnă, pentru că Te-am
mâniat şi am făcut rău înaintea Ta; n-am împlinit voia Ta, nici am
păzit poruncile Tale, ci am pus urâciuni şi am înmulţit smintelile.
Dar acum plecăm genunchii inimii noastre, rugând bunătatea Ta,
şi cerem, rugându-Te: iartă-ne, Tată, şi nu ne pierde în
fărădelegile noastre şi nu ne osândi la întuneric sub pământ, căci
Tu eşti Tatăl nostru, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se
pocăiesc. Arată peste noi, fiii Tăi, bunătatea Ta, mântuindu-ne pe
noi, păcătoșii, după mare mila Ta şi Te vom preaslăvi în toate
zilele vieţii noastre, cântând: Aliluia!462

Apoi se zice iarăși Icosul 1 şi Condacul 1.

După aceea se zice această rugăciune:

Rugăciune către Dumnezeu Tatăl:


Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău,
vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă
nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu

461
1Cron. 29.10.
462
Manase 1.9-15.
165
Pr. Sorin Benescu

ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.

Apoi se face otpustul.

166
Mini Acatistier

Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi


de Misiune Ortodoxă, 2008.
2. Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere
din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul
curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 1, Ed. Institutul de arte
grafice Dacia Traiană S.A., Sibiu, 1947.
3. Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere
din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul
curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 2, Ed. Apologeticum,
Bucureşti, 2005.
4. Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere
din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul
curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 3, Ed. Apologeticum,
Bucureşti, 2005.
5. Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere
din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul
curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 4, Ed. Tipografia
Arhidiecezană, Sibiu, 1948.
6. Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere
din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul
curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 5, Ed. Institutului Biblic şi
de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1976.
7. Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere
din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul
curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 6, Ed. Institutului Biblic şi
de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977.
8. Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere
din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul
curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 7, Ed. Institutului Biblic şi
de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977.
9. Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere
din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul
167
Pr. Sorin Benescu

curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 8, Ed. Institutului Biblic şi


de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1979.
10. Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere
din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul
curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 9, Ed. Institutului Biblic şi
de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1980.
11. Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere
din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul
curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 10, Ed. Institutului Biblic
şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1981.
12. Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere
din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul
curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 11, Ed. Apologeticum,
Bucureşti, 2005.
13. Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Filocalia sau culegere
din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul
curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 12, Ed. Harisma,
Bucureşti, 1991.
14. Stăniloae, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Teologia dogmatică
ortodoxă, vol. 1-3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune a
BOR, Bucureşti, 1996.
15. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Isihasm, Dialog în
Absolut, Editura Platytera, Bucureşti, 2007.
16. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, MYSTAGOGIA ICOANEI,
Editura Platytera, Bucureşti, 2010.
17. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, REȚETELE MEDICINEI
ISIHASTE, Editura Platytera, Bucureşti, 2011.
18. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, TAINA FILIAŢIEI,
Editura Platytera, Bucureşti, 2011.
19. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, MOŞUL din Carpaţi
(Neofit Pustnicul), Editura Platytera, Bucureşti, 2013.
20. Ieromonah Ghelasie Gheorghe, CHIPUL OMULUI,
Editura Platytera, Bucureşti, 2013.
21. Acatistier, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
22. Diac. Ioan I. Ică jr., SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG
168
Mini Acatistier

Imne, epistole și capitole Scrieri III, Ed. Deisis, Sibiu,


2001.
23. Molitfelnic, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 2002.
24. Pr. Prof. Dr. D. Stăniloaie, Rugăciunea lui Iisus și
experiența Duhului Sfânt, Ed. Deisis, Sibiu, 2003.
25. Ieromonah Ghelasie Gheorghe și monahul Valerian
Dragoș Pâslaru, Acatistier Sfinții Români, Ed. Platytera,
București, 2013.
26. Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit,
Ed. Anastasia, București, 1990.
27. BIBLIA sau Sfânta Scriptură, Ed. Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2009.
28. Ceaslov.
29. Liturghier, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.
30. Molitfelnic, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002.
31. Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Arhid. Prof. dr. Ioan
Zăgrean, Teologia Dogmatică, Manual pentru seminariile
teologice, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1991.

169
Pr. Sorin Benescu

Bibliografie electronică

1. https://archive.org/stream/SfantulSimeonNoulTeolog-
ImnurileimneleIubiriiDumnezeiesti/fantulSimeonNoulTeo
log-ImnurileIubiriiDumnezeiesti_djvu.txt
2. http://www.bibliaortodoxa.ro/
3. http://www.crestinortodox.ro/
4. http://www.doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-
rugaciune-catre-puterile-ceresti-catre-toti-sfintii.
5. http://www.ocult-ro.com/
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Raguel_%28angel%29
7. https://lupulalb.wordpress.com/
8. https://ro.orthodoxwiki.org/Arhangheli
9. http://www.sorin-benescu.ro/Facerea-pentru-credinciosi-
necredinciosi-21-vol1%281%29.html

170

S-ar putea să vă placă și