Sunteți pe pagina 1din 213

CONSTANŢA CRISTESCU

CONSTAN Ţ A CRISTESCU Tip ă rit cu Binecuvântarea Preasfin ţ iei Sale Dr. TIMOTEI SEVICIU,

Tipărit cu Binecuvântarea Preasfinţiei Sale Dr. TIMOTEI SEVICIU, Episcopul Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului

EDITURA UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU” ARAD, 2006

CUPRINS

Prefaţa Arhierească

 

9

Cuvânt înainte

10

Glasul 1

18

Condacul,

Condacul, ,
,
,
 

18

Fericiri,

,
,
,

20

Stih 1,

,
,
,

20

Stihira 1,

Stihira 1, ,
,
,
 

20

Stih 2,

,
,
,

22

Stihira 2,

Stihira 2, ,
,
,
 

22

Fericiri pe podobie,

,
,
Fericiri pe podobie, ,

24

Stih 1,

,
,
,

24

Stihira 1,

Stihira 1, ,
,
,
 

24

Stihira 2,

Stihira 2, ,
,
,

26

Dumnezeu este Domnul,

Dumnezeu este Domnul,
,
,

28

Antifonul 1,

,
,
Antifonul 1, ,

28

Prochimenul,

Prochimenul, ,
,
,

30

Laudele mici,

Laudele mici, ,
,
,

32

Laudele mari,

Laudele mari, ,
,
,

32

Glasul 2

36

Condacul,

,
,
,

36

Fericiri, ,

Fericiri, ,

Fericiri, ,

38

Stih 1,

,
,
,

38

Stihira 1,

,
,
,

38

Stih 2,

,
,
,

40

, Stihira 2, Dumnezeu este Domnul, ,
,
,

Stihira 2, Dumnezeu este Domnul,

, Stihira 2, Dumnezeu este Domnul, ,
,
,

40

42

Antifonul 1, ,

Antifonul 1, ,

Antifonul 1, ,

42

Prochimenul, ,

Prochimenul, ,

Prochimenul, ,

46

Laudele mici, ,

Laudele mici, ,

Laudele mici, ,

46

Stihirile după Evanghelie,

Stihirile dup ă Evanghelie, ,
,
,

48

Sfânt este Domnul,

Sfânt este Domnul, ,
,
,

52

Sfânt este Domnul,

Sfânt este Domnul, ,
,
,

52

Laudele mari, , Doxologia mare, , ,

Laudele mari, ,

Laudele mari, , Doxologia mare, , ,
Laudele mari, , Doxologia mare, , ,

Doxologia mare, ,

Laudele mari, , Doxologia mare, , ,
Laudele mari, , Doxologia mare, , ,
,
,

54

56

Troparul Ceasului al VI-lea,

68

Glasul 3

70

Condacul,

,
,
,

70

Fericiri,

,
,
,

72

Stih 1,

,
,
,

72

Stihira 1,

,
,
,

72

Stih 2,

,
,
,

74

Stihira 2,

,
,
,

74

Dumnezeu este Domnul,

Dumnezeu este Domnul, ,
,
,

76

Antifonul 1,

,
,
,

76

 

Prochimenul,

Prochimenul, ,
,
,

80

Laudele mici,

Laudele mici, ,
,
,

80

Laudele mari,

Laudele mari, ,
,
,

82

Glasul 4

84

Condacul,

,
,
,

84

Fericiri,

,
,
,

84

Stih 1,

,
,
,

84

Stihira 1,

,
,
,

86

Stih 2,

,
,
,

88

Stihira 2,

,
,
,

88

Dumnezeu este Domnul,

Dumnezeu este Domnul, ,
,
,

90

Antifonul 1,

,
,
,

92

Prochimenul,

,
,
Prochimenul, ,

94

Laudele mici,

Laudele mici, ,
,
,

94

Laudele mari,

Laudele mari, ,
,
,

96

Tropar final,

,
,
,

98

Polieleul: Psalmul 134,

Polieleul: Psalmul 134, ,
,
,

100

Polieleul: Psalmul 135,

,
,
Polieleul: Psalmul 135, ,

106

Glasul 5

110

,
,

Condacul,

Fericiri,

Stih 1,

Stihira 1,

Stih 2,

Stihira 2,

Dumnezeu este Domnul,

Binecuvântările Învierii,

2, Dumnezeu este Domnul, Binecuvânt ă rile Învierii, , , , , , Antifonul 1, ,
, , , , ,
,
,
,
,
,
este Domnul, Binecuvânt ă rile Învierii, , , , , , Antifonul 1, , Prochimenul, Laudele
este Domnul, Binecuvânt ă rile Învierii, , , , , , Antifonul 1, , Prochimenul, Laudele
este Domnul, Binecuvânt ă rile Învierii, , , , , , Antifonul 1, , Prochimenul, Laudele
este Domnul, Binecuvânt ă rile Învierii, , , , , , Antifonul 1, , Prochimenul, Laudele

Antifonul 1, ,

Prochimenul,

Laudele mici,

Laudele mari,

, , ,
,
,
,

Glasul 6 Condacul, , Fericiri, ,

, ,
,
,
Laudele mari, , , , Glasul 6 Condacul, , Fericiri, , , , , Stih 1,
,
,
mari, , , , Glasul 6 Condacul, , Fericiri, , , , , Stih 1, Stihira
mari, , , , Glasul 6 Condacul, , Fericiri, , , , , Stih 1, Stihira

Stih 1,

Stihira 1,

Stih 2,

, Dumnezeu este Domnul, Antifonul 1, , Prochimenul, , Laudele mici, ,

Stihira 2,

Antifonul 1, , Prochimenul, , Laudele mici, , Stihira 2, Laudele mari, , Doxologia mare, podobie,
Antifonul 1, , Prochimenul, , Laudele mici, , Stihira 2, Laudele mari, , Doxologia mare, podobie,
Antifonul 1, , Prochimenul, , Laudele mici, , Stihira 2, Laudele mari, , Doxologia mare, podobie,
Antifonul 1, , Prochimenul, , Laudele mici, , Stihira 2, Laudele mari, , Doxologia mare, podobie,
Antifonul 1, , Prochimenul, , Laudele mici, , Stihira 2, Laudele mari, , Doxologia mare, podobie,

Laudele mari, ,

, Prochimenul, , Laudele mici, , Stihira 2, Laudele mari, , Doxologia mare, podobie, , 110

Doxologia mare, podobie,

,
,

110

112

112

112

114

114

116

116

124

126

126

128

132

132

134

134

134

136

136

138

138

142

142

144

146

Glasul 7

Glasul 7
Glasul 7
Glasul 7
Glasul 7

158

Condacul, , Fericiri, ,

158

160

Stih 1,

Stih 1, ,
,
,

160

Stihira 1,

Stihira 1, ,
,
,

160

Stih 2,

Stih 2, ,
,
,

162

, Dumnezeu este Domnul, Stihira 2, , , Glasul 8 ,
, Dumnezeu este Domnul, Stihira 2, , , Glasul 8 ,

, Dumnezeu este Domnul,

Stihira 2,

, Dumnezeu este Domnul, Stihira 2, , , Glasul 8 ,
, Dumnezeu este Domnul, Stihira 2, , , Glasul 8 ,
, Dumnezeu este Domnul, Stihira 2, , , Glasul 8 ,
, Dumnezeu este Domnul, Stihira 2, , , Glasul 8 ,
, Dumnezeu este Domnul, Stihira 2, , , Glasul 8 ,
, Dumnezeu este Domnul, Stihira 2, , , Glasul 8 ,
,
,
, Dumnezeu este Domnul, Stihira 2, , , Glasul 8 ,
,
,

Glasul 8

,
,

164

166

Antifonul 1, , Prochimenul, , Laudele mici, Laudele mari,

166

170

170

172

174

Condacul,

Condacul, ,
,
,

174

Stih 1,

Stih 1, ,
,
,

176

Stihira 1,

,
,
Stihira 1, ,

176

Stih 2,

Stih 2, ,
,
,

178

Stihira 2,

Stihira 2, ,
,
,

178

Antifonul 1,

Antifonul 1, ,
,
,

180

Prochimenul,

Prochimenul, ,
,
,

184

Laudele mici,

Laudele mici, ,
,
,

184

Laudele mari,

Laudele mari, ,
,
,

186

, Doxologia mare, podobie, Doxologia mare, ,
, Doxologia mare, podobie, Doxologia mare, ,

, Doxologia mare, podobie,

Doxologia mare,

, Doxologia mare, podobie, Doxologia mare, ,
,
,

188

200

Tropar final,

Tropar final, ,
,
,

212

Prefaţa

La şirul lucrărilor de înaltă competenţă a autoarei, titulara catedrei de Muzică bisericească la Facultăţile de Teologie, Filologie şi Asistenţă socială arădene, se adaugă cea de faţă, şi care într-un fel deschide un nou şir, s-ar putea sublinia unitar, având în vedere faptul că, reprezintă un triptic ce cuprinde un volum pentru Sfânta Liturghie, altul pentru slujba Vecerniei, iar al treilea pentru cea a Utreniei. Este, aşadar, o continuitate nu strictă a slujbelor, ci după criteriile didactice şi importanţa lor. În plus, ea este legată de cele două volume apărute deja şi anume „Cursul practic de muzică bisericească şi ritual” şi „Cele opt glasuri la vecernie”. Lucrarea de faţă este în primul rând destinată învăţământului bisericesc de diferite nivele, seminarial, universitar şi implicit, prin caracterul ştiinţific, cercetătorilor în domeniul respectiv, mai apoi folosirii la strane şi nu în ultimul rând cercului mai larg de doritori a cunoaşte sau interpreta melosul propriu meleagurilor arădene, având drept călăuză peste multele variante, două în mod deosebit şi anume: cea aparţinătoare lui Trifon Lugojan (încetăţenită pe întregul hotar apusean al ţării) şi cea a lui Dimitrie Cunţan (pentru centrul transilvănean). Episcopia Aradului cu zona zărăndeană şi hunedoreană şi respectând tradiţia imnografică a fiecăreia, aplicând cântarea omofonă, în vederea uniformizării muzicii bisericeşti din tot cuprinsul Patriarhiei Române, a găsit cu cale să înmănuncheze cele două moduri de a cânta în bisericile şi mănăstirile de aici, transcriind cu caracterele muzicii psaltice notaţia liniară obişnuită spre a înlesni accesul, după posibilităţi, celor ce stăpânesc mai bine fie unul, fie altul dintre cele două sisteme, favorizând astfel comparaţii şi folosirea elementelor de apropiere pentru afirmarea fermă a unităţii Ortodoxiei româneşti. Referenţii lucrării, personalităţi marcante ale lumii muzicale Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu şi Dl. Prof. dr. Gheorghe Firca, crescuţi înşişi în mireasma imnelor religioase din familii preoţeşti, cu obiectivitatea specialiştilor în materie apreciind osteneala şi evidenţiind ineditul, subliniază mai ales, importanţa generalizării sistemului dublu de notaţie – psaltică (bizantină) şi liniară (occidentală), stabilirea similitudinilor modale dintre cele două stiluri de muzică, transcrierea sinoptică diortosită. Astfel se pătrunde în moştenirea ortodoxă prin filtrul culturii naţionale. Pe măsură ce parcurgem paginile, se poate observa cum pe canavaua muzicii bizantine de la noi se ţes de veacuri, în diferite zone, motive proprii acestora, legate şi de tipicul respectat după anumite influenţe ca şi de modul de percepere a frumuseţii artei creştine în general şi ortodoxe în special. Desigur că, pot fi multe pricini ce au favorizat diferenţierile, dar nu în măsura în care să se îndepărteze de izvoare şi de întregul tezaur al credinţei. În ultima vreme, dezvoltarea tuturor ramurilor de cercetare a permis adâncirea comparaţiilor dintre muzica bizantină propriu-zisă şi derivatele regionale, după locuri, chiar pe arii mai restrânse. Orientarea studiilor, în mod firesc s-a făcut şi în funcţie de diferitele culegeri sau prelucrări de cântare bisericească, aparţinând aceleiaşi familii. Asupra particularităţilor notate de strănari de prestigiu, dascăli la şcolile teologice şi de cântare bisericească, păstrători ai liniei înaintaşilor, s-au aplecat specialişti în materie, punându-le în circulaţie. Autoarea se înscrie între aceştia. Cunoaşterea, competenţa şi conştiinciozitatea acesteia, au îndemnat-o la întreprinderea ce ne este acum recomandată. Lucrarea, odată definitivată şi cerută la toate nivelele, verificată la cursuri şi seminarii, la şcoli sau strane bisericeşti, prezintă garanţia unei utilizări folositoare, împlinire pentru care o însoţim de arhierească binecuvântare.

† TIMOTEI EPISCOP AL ARADULUI

9

Cuvânt înainte

Utrenierul de faţă combină două ediţii de cântări bisericeşti realizate în perioada primei jumătăţi a secolului al XX-lea de profesorul Trifon Lugojan, anume: 1) cea în care a notat versiunea cântării locale în stilul personal al îndrăgitului de către credincioşii Eparhiei Aradului, Episcopul Ioan I. Pap şi 2) cea didactică din 1927, pentru a putea cuprinde majoritatea cântărilor-model necesare slujbei utreniei, în toate glasurile enclavizate de tradiţie bizantină conservate prin tipărituri şi manuscrise de mare valoare şi prin tradiţia orală.

ţ ie bizantin ă conservate prin tip ă rituri ş i manuscrise de mare valoare ş

10

11

11

Deşi nu este singurul şi nici cel mai rafinat transcriitor al unor variante de cântare bisericească din sud-vestul ţării şi alcătuitor de carte muzicală bisericească, fiind egalat şi depăşit de un Atanasie Lipovan, Terentius Bugariu, Valeriu Magdu 1 şi de alţi dascăli contemporani lui din şcolile muzicale, pedagogice şi teologice, Trifon Lugojan s-a impus şi a rămas în uzul stranelor din Eparhia Aradului prin antologia de cântări reprezentând stilul personal al îndrăgitului eparh, Episcopul Ioan I. Pap, mare cântăreţ bisericesc şi fondator de şcoală teologică românească în vremuri foarte grele pentru poporul român. Utrenierul nu conţine şi melodiile-model ale glasurilor din vestul şi nord-vestul Transilvaniei notate în perioada interbelică de reputatul profesor Dimitrie Cunţan şi promovate până în contemporaneitate prin şcoala teologică preuniversitară şi universitară sibiană şi clujeană, deoarece Dimitrie Cunţan a considerat că melodiile-model ale cântărilor vecerniei sunt suficiente pentru a fi învăţate şi adaptate apoi la formele adecvate ale textelor liturgice specifice altor slujbe bisericeşti conform rânduielii tipiconale cuprinsă în cărţile de ritual bisericesc. Singura formă arhitectonică de melodie-model a utreniei prezentată în versiunile celor opt glasuri este antifonul, pe care l-am inclus în partea a doua a Vecernierului, vol. I, publicat în Editura Universităţii „A. Vlaicu” din Arad în 2001 şi-n ediţia îmbunătăţită şi adăugită a Vecernierului pregătit pentru publicare cu Binecuvântarea

1 Valeriu Magdu, Ms. nr. 16, 17, 18 din Fondul muzical al Bibliotecii Mitropoliei Banatului. Atanasie Lipovan, toate tipăriturile citate în studiile subsemnatei din bibliografia ce urmează şi Ms. nr. 26, 27, 28 din Fondul muzical al Bibliotecii Mitropoliei Banatului. Terentius Bugariu, SENTINELA CÂNTĂRILOR BISERICEŞCI-ROMÂNE, Temesvar, Tipografia Sudungară, 1908. Constanţa Cristescu, Cântările Vecerniei în stilul Episcopului Ioan I. Pap al Aradului, (Micro-ediţie critică însoţită de un studiu introductiv), Editura Arefeană, Bucureşti, 2003, 129 p, ISBN 973-8276-17-9. Idem, Crâmpeie din cronologia unei deveniri, vol. 1/2004, 238 p., ISBN 973-42-0369-X.; vol./2005, 228 p., ISBN 973-42-0406-8, Bucureşti, Editura Muzicală. Idem, Curs practic de muzică bisericească şi ritual pentru secţiile „Teologie-Litere” şi „Asistenţă socială” de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Arad, Editura Universităţii „A. Vlaicu”, 2000, 97 p., ISBN 973-9361-32-3. Idem, Liturghier de strană, Editura Universităţii „A. Vlaicu”, Arad, 2001, 103 p., ISBN 973-8363-10-1. Idem, Cele opt glasuri la vecernie după ediţia lui Trifon Lugojan din 1927, în transcriere sinoptică psaltică şi occidentală actualizată. Texte din Minei pentru Cursul de muzică şi ritual bisericesc de la secţia « Teologie litere », Arad, Editura Universităţii « Aurel Vlaicu », 2000, 80 p, ISBN 973-9361-36-6. Idem, Vecernier, vol. 1, Editura Universităţii ,,A. Vlaicu”, Arad, 2001, 112 p., ISBN 973-8363-12-8. Idem, Unele tehnici discursive în muzica de sorginte bizantină, Analele Universităţii ,,Aurel Vlaicu” – Seria Teologie, Arad, 2000, p.66-71. Idem, Model şi clişeu în muzica de tradiţie bizantină, Analele Universităţii ,,Aurel Vlaicu” – Seria Teologie, Arad, 2000, p. 72 – 77. Idem, Consideraţii asupra unităţii structurale în planul modal al Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur, în Teologia, nr. 2 – 2001, Arad, p. 120-126. Idem, Structuri modale în col. de „Melodii bisericeşti” editată în anul 1934 de Dimitrie Cusma, în „Teologia”, anul IV, nr.3-4/3001, Arad, p.28-39. Idem, Trăsături definitorii ale ritmului cântării liturgice ortodoxe din Ardeal, în vol. Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului Internaţional „Universitaria ROPET 2001” 18-20 octombrie 2001, 7/Ştiinţe socio-umane şi reconversie, Petroşani, Editura Focus, 2001, p. 170-175. Idem, Glasurile caransebeşene după colecţia „Melodii bisericeşti” de Dimitrie Cusma. Studiu de caz, în vol. Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului Internaţional „Universitaria ROPET 2001” 18-20 octombrie 2001, 7/Ştiinţe socio-umane şi reconversie, Petroşani, Editura Focus, 2001, p.176-181. Idem, Trăsături stilistice ale cântării bisericeşti ortodoxe ardeleneşti notate de Dimitrie Cunţan, în „Studii de imnologie”, Editura Mirton, Timişoara, 2002, p. 91-99. Idem, Structuri modale în glasurile vecerniei din tipărituri ale primei jumătăţi a sec. XX din vestul şi sud-vestul ţării, în „Studii de antropologie creştină, Editura Universităţii ,,A. Vlaicu”, Arad, 2003, p. 62-73. Idem, Paralelă stilistică între cântarea liturgică arădeană şi cea ,,cunţană, în „Annales Universitates Apulensis”, „Series Theologica”, 3/2003, MEC – Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2003, p. 50-58. Idem, Recitativul liturgic ortodox, în „Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului internaţional „Universitaria Ropet 2003” – Ştiinţe socio- umane, Teologie”, 16-18 octombrie 2003, Editura Universitas, Petroşani, 2003, p. 124-130. Idem, Structuri modale în colecţiile de cântări bisericeşti ale lui Atanasie Lipovan, în „Studii de imnologie”, EUV Timişoara, 2004, p. 67-80. Idem, Structuri modale în muzica românească de tradiţie bizantină (studiu de antropologie muzicală pe glasul I arădean), în „Studii de imnologie”, EUV Timişoara, 2004, p. 221-227. Idem, Enescu şi muzica românească de tradiţie bizantină, în Teologia, Anul IX, Nr. 3/2005, Arad, p. 134-157. Idem, Influenţe bizantine în opera Oedip de George Enescu, în Teologia, Anul IX, Nr. 4/2005, Arad, p. 100-114.

12

Prea Sfinţitului Timotei, Episcopul Aradului şi a Consiliului Eparhial Arad, pentru uzul stranelor şi cu caracter cultural-spiritual documentar.

Aradului ş i a Consiliului Eparhial Arad, pentru uzul stranelor ş i cu caracter cultural-spiritual documentar.

13

Dată fiind evoluţia limbii române pe parcursul unui secol de la editarea cărţilor pe care le folosesc în realizarea utrenierului eparhial actual, am diortosit-o folosind textele oficiale actuale cuprinse în Catavasierul (Octoihul mic) publicat în Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000. Dată fiind conservarea orală, timp de secole, a cântării bisericeşti din Banat, Transilvania, Maramureş şi Oaş, cu alterarea inevitabilă a structurii unor glasuri sub influenţe culturale diverse şi date fiind unele deficienţe impardonabile de notare muzicală relativă a lui Trifon Lugojan, am fost nevoită să diortosesc şi textul muzical al majorităţii cântărilor, mai ales din ediţia didactică publicată în 1927, folosind modelul notaţiei muzicale utilizată de specialişti în cărţile oficiale de strană editate de Patriarhia Română sub înaltul patronaj al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ţinând seama de particularităţile stilului local intens

folclorizat, trăgănat, şi-n acelaşi timp tonalizat sub influenţa armonizărilor corale din perioada interbelică şi postbelică. Diortosirea muzicală a vizat următoarele probleme:

a)

notarea melodiilor-model prin transpunerea lor în sistemul notării muzicale relative uniformizate – sinoptic psaltic şi occidental – al Bisericii Ortodoxe Române, pe bazele

glasurilor tradiţionale, evidenţiind astfel particularităţile stilului local, fără a modifica structura melodiilor;

b)

notarea amensurală a melodiilor, respectând structura celular-motivică şi frazală proprie melodicii de tradiţie bizantină în concordanţă cu textul liturgic;

c)

în

acest sens, la cântările din ediţia anului 1927 am eliminat o serie de pauze parazitare

care scindau ilogic fraza muzicală, introduse de Trifon Lugojan sub influenţa muzicii corale laice şi a celei de operă occidentală;

d)

am păstrat denumirea glasului aşa cum apare în tipăriturile lui Trifon Lugojan, notând,

acolo unde în procesul de influenţare interculturală s-au modificat, de la începutul pieselor, mutaţia modală prin utilizarea ftoraleor adecvate;

e)

în acest fel, cititorului cântăreţ nu-i mai apare şocantă menţionarea de către subsemnata

a structurii în care s-au transformat glasurile iniţiale în procesul multi-secular de

enclavizare aşa cum am procedat în ediţiile critice anterioare 2 , înţelegând corect procesul de evoluţie a muzicii bisericeşti de tradiţie bizantină într-o zonă în care, secole în şir, aceasta a fost conservată oral sub presiunea agresivă şi foarte perversă a misionarismului cultural-spiritual dezromânizant occidental şi, temporar, oriental păgân;

f)

am păstrat în partitura în notaţia occidentală la notele lungi cu lungime nedeterminată notaţia autorului, anume pătrimea sau doimea cu coroană, deoarece aceste durate lungi cu valoare nedeterminată redau caracterul rubato al cântării. În transcrierea psaltică am optat pentru soluţia provizorie de adăugare a unui timp sau doi la durata notei

prelungite, neexistând semn pentru redarea unei durate cu valoare neprecisă.

g)

În

partituri apar două feluri de despărţiri a cuvintelor în silabe: 1) despărţire gramaticală

ortografică (de ex. mi-lu-ieş-te-mă sau es-te) şi 2) despărţire pentru emisia vocală corectă (de ex. mi-lu-ie-şte-mă sau e-ste). Prima soluţie am folosit-o la glasurile I şi II, iar a doua soluţie, la restul glasurilor.

2 Cântările Vecerniei în stilul Episcopului Ioan I. Pap al Aradului, (Micro-ediţie critică însoţită de un studiu introductiv), Editura Arefeană, Bucureşti, 2003, 129 p, ISBN 973-8276-17-9. Crâmpeie din cronologia unei deveniri, vol. 1, Bucureşti, Editura Muzicală, 2004, 238 p., ISBN 973-42-0369-X, vol. 2, Bucureşti, Editura Muzicală, 2005, 228 p., ISBN 973-42-0406-8. Liturghier de strană, Editura Universităţii „A. Vlaicu”, Arad, 2001, 103 p., ISBN 973-8363-10-1. Vecernier, vol. 1, Editura Universităţii „A. Vlaicu”, Arad, 2001, 112 p., ISBN 973-8363-12-8.

14

Această lucrare practică de elaborare a unei întregi serii de cărţi muzicale de cult a fost precedată de cercetări masive ale autoarei asupra tipăriturilor şi manuscriselor ultimului secol din cel de-al doilea mileniu creştin, asupra practicii liturgice tradiţionale şi asupra învăţământului teologic universitar şi preuniversitar actual, ale căror rezultate parţiale au fost publicate şi testate în practica sa pedagogică universitară. Munca de elaborare, redactare, cartografiere şi tehnoredactare computerizată sunt contri- buţia autoarei şi a părinţilor ei, Mihai şi Cleopatra Cristescu. Tehnoredactarea finală a cărţii şi designul copertei sunt realizate de Dan Amza pe cheltuiala autoarei şi a părinţilor ei, corectura transcrierii psaltice şi supervizarea de specialitate fiind făcută de Pr. Prof. univ. Nicu Moldoveanu. Consultanţa în alegerea soluţiilor optime pentru notarea cântării enclavizate cuprinsă în acest utrenier în vederea integrării ei în sistemul cărturăresc oficial promovat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române fără şocuri şi fără erori de înţelegere a valorii sale şi a procesului evolutiv multisecular de enclavizare cu mutaţiile structurale inevitabile interculturalităţii, mi-a fost oferită cu generozitate şi înţelegere de Pr. Prof. univ. Nicu Moldoveanu, Arhid. Prof. univ. Sebastian Barbu Bucur şi de savanţii muzicologi Vasile Tomescu şi Gheorghe Firca. Lor le adresez mulţumiri şi Celor care mi-au stimulat munca anevoioasă de cercetare şi cea de elaborare de carte ştiinţifică, didactică şi bisericească, evaluându-mi cărţile anterior publicate şi binecuvântându-mi munca în continuare, alături de înaltul ierarh sub al cărui patronaj le lucrez actualmente: Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Înalt Prea Sfinţitul Nicolae, Mitropolitul Banatului şi Prea Sfinţitul Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, ale căror documente oficiale le anexez.

15

Constanţa Cristescu

Bucureşti, 21 mai 2006

CÂNTĂRILE-MODEL ALE UTRENIEI

PE CELE OPT GLASURI,

ÎN STILUL EPISCOPULUI IOAN I. PAP AL ARADULUI, TRANSCRISE PE NOTAŢIE MUZICALĂ PARALELĂ PSALTICĂ ŞI OCCIDENTALĂ

17

Condacul,

,
,

Glasul 1

Condacul , , Glasul 1 18

18

Condacul

Condacul 19

19

Fericiri,

Stih 1,

,
,
Fericiri, Stih 1, , Stihira 1, 20

Stihira 1,

Fericiri, Stih 1, , Stihira 1, 20

20

Stih 1

Stih 1 Stihira 1 21

Stihira 1

Stih 1 Stihira 1 21

21

Stih 2,

,
,
Stihira 2, ,
Stihira 2,
,
Stih 2, , Stihira 2, , 22

22

Stih 2

Stih 2 Stihira 2 23

Stihira 2

Stih 2 Stihira 2 23

23

Fericiri pe podobie,

Stih 1,

,
,
,
,
Stihira 1, ,
Stihira 1,
,
Fericiri pe podobie , Stih 1, , , Stihira 1, , 24

24

Stih 1

Stih 1 Stihira 1 25

Stihira 1

Stih 1 Stihira 1 25

25

Stih 2,

,
,
Stihira 2, ,
Stihira 2,
,
Stih 2, , Stihira 2, , 26

26

Stih 2

Stih 2 Stihira 2 27

Stihira 2

Stih 2 Stihira 2 27

27

Dumnezeu este Domnul,

,
,
Antifonul 1, ,
Antifonul 1,
,
Dumnezeu este Domnul , , Antifonul 1, , 28

28

Dumnezeu este Domnul

Dumnezeu este Domnul Antifonul 1 29

Antifonul 1

Dumnezeu este Domnul Antifonul 1 29
Dumnezeu este Domnul Antifonul 1 29

29

Prochimenul , , 30

Prochimenul,

,
,
Prochimenul , , 30

30

Prochimenul 31

Prochimenul

Prochimenul 31

31

Laudele mici,

Laudele mici , Laudele mari , 32

Laudele mari,

Laudele mici , Laudele mari , 32

32

Laudele mici

Laudele mici Laudele mari 33

Laudele mari

Laudele mici Laudele mari 33

33

34

34

35
35

35

Condacul,

,
,

Glasul 2

Condacul , , Glasul 2 36

36

Condacul

Condacul 37

37

, ,
,
,

Fericiri,

Stih 1,

,
,
, , Fericiri , Stih 1, , Stihira 1, 38

Stihira 1,

, , Fericiri , Stih 1, , Stihira 1, 38

38

Stih 1

Stih 1 Stihira 1 39

Stihira 1

Stih 1 Stihira 1 39

39

,
,
,
,

Stih 2,

, , Stih 2, Stihira 2, 40

Stihira 2,

, , Stih 2, Stihira 2, 40

40

Stih 2

Stih 2 Stihira 2 41

Stihira 2

Stih 2 Stihira 2 41

41

Dumnezeu este Domnul,

,
,
Dumnezeu este Domnul , , Antifonul 1 , , 42

Antifonul 1,

,
,
Dumnezeu este Domnul , , Antifonul 1 , , 42

42

Dumnezeu este Domnul

Dumnezeu este Domnul Antifonul 1 43

Antifonul 1

Dumnezeu este Domnul Antifonul 1 43

43

44

44

45

45

Prochimenul,

Prochimenul , Laudele mici , 46

Laudele mici,

Prochimenul , Laudele mici , 46

46

Prochimenul

Prochimenul Laudele mici 47

Laudele mici

Prochimenul Laudele mici 47

47

Stihirile după Evanghelie,

,
,
Stihirile dup ă Evanghelie , , 48

48

Stihirile după Evanghelie

Stihirile dup ă Evanghelie 49

49

50

50

51

51

Sfânt este Domnul,

Sfânt este Domnul , Sfânt este Domnul , 52

Sfânt este Domnul,

Sfânt este Domnul , Sfânt este Domnul , 52

52

Sfânt este Domnul

Sfânt este Domnul Sfânt este Domnul 53

Sfânt este Domnul

Sfânt este Domnul Sfânt este Domnul 53

53

Laudele mari,

,
,
Laudele mari , , 54

54

Laudele mari

Laudele mari 55

55

Doxologia mare,

,
,
Doxologia mare , , 56

56

Doxologia mare

Doxologia mare 57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

Troparul Ceasului al VI-lea,

,
,
Troparul Ceasului al VI-lea , , 68

68

Troparul Ceasului al VI-lea

Troparul Ceasului al VI-lea 69

69

Condacul,

,
,

Glasul 3

Condacul , , Glasul 3 70

70

Condacul

Condacul 71

71

,
,

Fericiri,

Stih 1,

,
,
Stihira 1, ,
Stihira 1,
,
, Fericiri , Stih 1, , Stihira 1, , 72

72

Stih 1

Stih 1 Stihira 1 73

Stihira 1

Stih 1 Stihira 1 73

73

Stih 2,

,
,
Stihira 2, ,
Stihira 2,
,
Stih 2, , Stihira 2, , 74

74

Stih 2

Stih 2 Stihira 2 75

Stihira 2

Stih 2 Stihira 2 75

75

Dumnezeu este Domnul,

,
,
Dumnezeu este Domnul , , Antifonul 1 , , 76

Antifonul 1,

,
,
Dumnezeu este Domnul , , Antifonul 1 , , 76

76

Dumnezeu este Domnul

Dumnezeu este Domnul Antifonul 1 77

Antifonul 1

Dumnezeu este Domnul Antifonul 1 77

77

78

78

79
79

79

Prochimenul,

Prochimenul , Laudele mici , 80

Laudele mici,

Prochimenul , Laudele mici , 80

80

Prochimenul

Prochimenul Laudele mici 81

Laudele mici

Prochimenul Laudele mici 81

81

Laudele mari,

,
,
Laudele mari , , 82

82

Laudele mari

Laudele mari 83

83

Glasul 4

Condacul,

Fericiri, ,
Fericiri,
,

Stih 1,

,
,
Glasul 4 Condacul , Fericiri, , Stih 1, , 84

84

Condacul

Condacul Stih 1 85

Stih 1

Condacul Stih 1 85

85

Stihira 1,

,
,
Stihira 1, , 86

86

Stihira 1

Stihira 1 87

87

,
,

Stih 2,

, Stih 2, Stihira 2, 88

Stihira 2,

, Stih 2, Stihira 2, 88

88

Stih 2

Stih 2 Stihira 2 89

Stihira 2

Stih 2 Stihira 2 89

89

Dumnezeu este Domnul , , 90

Dumnezeu este Domnul,

,
,
Dumnezeu este Domnul , , 90

90

Dumnezeu este Domnul 91

Dumnezeu este Domnul

Dumnezeu este Domnul 91

91

Antifonul 1,

,
,
Antifonul 1 , , 92

92

Antifonul 1

Antifonul 1 93

93

Prochimenul, ,
Prochimenul,
,
Laudele mici, ,
Laudele mici,
,
Prochimenul, , Laudele mici, , 94

94

Prochimenul Laudele mici 95

Prochimenul

Prochimenul Laudele mici 95

Laudele mici

Prochimenul Laudele mici 95

95

Laudele mari,

,
,
Laudele mari , , 96

96

Laudele mari

Laudele mari 97

97

Tropar final , , 98

Tropar final,

,
,
Tropar final , , 98

98

Tropar final 99

Tropar final

Tropar final 99

99

Polieleul: Psalmul 134,

,
,
Polieleul: Psalmul 134 , , 100

100

Polieleul: Psalmul 134

Polieleul: Psalmul 134 101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

Polieleul: Psalmul 135 , , 106

Polieleul: Psalmul 135,

,
,
Polieleul: Psalmul 135 , , 106

106

Polieleul: Psalmul 135 107

Polieleul: Psalmul 135

Polieleul: Psalmul 135 107

107

108

108

109

109

Condacul,

,
,

Glasul 5

Condacul , , Glasul 5 110

110

Condacul

Condacul 111

111

Fericiri , Stih 1, , Stihira 1, 112

Fericiri,

Stih 1,

,
,
Fericiri , Stih 1, , Stihira 1, 112

Stihira 1,

Fericiri , Stih 1, , Stihira 1, 112

112

Stih 1 Stihira 1 113

Stih 1

Stih 1 Stihira 1 113

Stihira 1

Stih 1 Stihira 1 113

113

, , Stih 2, Stihira 2, 114
,
,
,
,

Stih 2,

, , Stih 2, Stihira 2, 114

Stihira 2,

, , Stih 2, Stihira 2, 114

114

Stih 2 Stihira 2 115

Stih 2

Stih 2 Stihira 2 115

Stihira 2

Stih 2 Stihira 2 115

115

Dumnezeu este Domnul , Binecuvânt ă rile Învierii , 116

Dumnezeu este Domnul,

Dumnezeu este Domnul , Binecuvânt ă rile Învierii , 116

Binecuvântările Învierii,

Dumnezeu este Domnul , Binecuvânt ă rile Învierii , 116

116

Dumnezeu este Domnul Binecuvânt ă rile Învierii 117

Dumnezeu este Domnul

Dumnezeu este Domnul Binecuvânt ă rile Învierii 117

Binecuvântările Învierii

Dumnezeu este Domnul Binecuvânt ă rile Învierii 117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

Antifonul 1,

,
,
Antifonul 1 , , 124

124

Antifonul 1

Antifonul 1 125

125

Prochimenul , Laudele mici , 126

Prochimenul,

Prochimenul , Laudele mici , 126

Laudele mici,

Prochimenul , Laudele mici , 126

126

Prochimenul Laudele mici 127

Prochimenul

Prochimenul Laudele mici 127

Laudele mici

Prochimenul Laudele mici 127

127

Laudele mari , , 128

Laudele mari,

,
,
Laudele mari , , 128

128

Laudele mari 129

Laudele mari

Laudele mari 129

129

130

130

131

131

Condacul,

,
,

Glasul 6

Condacul , , Glasul 6 132

132

Condacul

Condacul 133

133

Fericiri,

Stih 1,

,
,
Fericiri , Stih 1, , Stihira 1, 134

Stihira 1,

Fericiri , Stih 1, , Stihira 1, 134

134

Stih 1

Stih 1 Stihira 1 135

Stihira 1

Stih 1 Stihira 1 135

135

Stih 2,

,
,
,
,
Stih 2, , , Stihira 2, 136

Stihira 2,

Stih 2, , , Stihira 2, 136

136

Stih 2

Stih 2 Stihira 2 137

Stihira 2

Stih 2 Stihira 2 137

137

Dumnezeu este Domnul,

,
,
Dumnezeu este Domnul , , Antifonul 1 , , 138

Antifonul 1,

,
,
Dumnezeu este Domnul , , Antifonul 1 , , 138

138

Dumnezeu este Domnul

Dumnezeu este Domnul Antifonul 1 139

Antifonul 1

Dumnezeu este Domnul Antifonul 1 139

139

140

140

141

141

Prochimenul,

Prochimenul , Laudele mici , 142

Laudele mici,

Prochimenul , Laudele mici , 142

142

Prochimenul

Prochimenul Laudele mici 143

Laudele mici

Prochimenul Laudele mici 143

143

Laudele mari,

,
,
Laudele mari , , 144

144

Laudele mari

Laudele mari 145

145

Doxologia mare, podobie,

,
,
Doxologia mare, podobie , , 146

146

Doxologia mare, podobie

Doxologia mare, podobie 147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

Condacul,

,
,

Glasul 7

Condacul , , Glasul 7 158

158

Condacul

Condacul 159

159

Fericiri , Stih 1, , Stihira 1, 160

Fericiri,

Stih 1,

,
,
Fericiri , Stih 1, , Stihira 1, 160

Stihira 1,

Fericiri , Stih 1, , Stihira 1, 160

160

Stih 1 Stihira 1 161

Stih 1

Stih 1 Stihira 1 161

Stihira 1

Stih 1 Stihira 1 161

161

Stih 2, , 162

Stih 2,

,
,
Stih 2, , 162

162

Stih 2 163

Stih 2

Stih 2 163

163

Stihira 2,

,
,
Stihira 2, , 164

164

Stihira 2

Stihira 2 165

165

Dumnezeu este Domnul,

,
,
Dumnezeu este Domnul , , Antifonul 1 , , 166

Antifonul 1,

,
,
Dumnezeu este Domnul , , Antifonul 1 , , 166

166

Dumnezeu este Domnul

Dumnezeu este Domnul Antifonul 1 167

Antifonul 1

Dumnezeu este Domnul Antifonul 1 167

167

168

168

169

169

Prochimenul,

Prochimenul , Laudele mici , 170

Laudele mici,

Prochimenul , Laudele mici , 170

170

Prochimenul

Prochimenul Laudele mici 171

Laudele mici

Prochimenul Laudele mici 171

171

Laudele mari,

,
,
Laudele mari , , 172

172

Laudele mari

Laudele mari 173

173

Condacul,

,
,

Glasul 8

Condacul , , Glasul 8 174

174

Condacul

Condacul 175

175

Fericiri,

Stih 1,

,
,
Fericiri , Stih 1, , Stihira 1, 176

Stihira 1,

Fericiri , Stih 1, , Stihira 1, 176

176

Stih 1

Stih 1 Stihira 1 177

Stihira 1

Stih 1 Stihira 1 177

177

,
,
,
,

Stih 2,

, , Stih 2, Stihira 2, 178

Stihira 2,

, , Stih 2, Stihira 2, 178

178

Stih 2

Stih 2 Stihira 2 179

Stihira 2

Stih 2 Stihira 2 179

179

Dumnezeu este Domnul,

,
,
Dumnezeu este Domnul , , Antifonul 1 , , 180

Antifonul 1,

,
,
Dumnezeu este Domnul , , Antifonul 1 , , 180

180

Dumnezeu este Domnul

Dumnezeu este Domnul Antifonul 1 181

Antifonul 1

Dumnezeu este Domnul Antifonul 1 181

181

182

182

183

183

Prochimenul,

Prochimenul , Laudele mici , 184

Laudele mici,

Prochimenul , Laudele mici , 184

184

Prochimenul

Prochimenul Laudele mici 185

Laudele mici

Prochimenul Laudele mici 185

185

Laudele mari,

,
,
Laudele mari , , 186

186

Laudele mari

Laudele mari 187

187

Doxologia mare,

,
,
Doxologia mare , , 188

188

Doxologia mare

Doxologia mare 189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197

198

198

199

199

Doxologia mare, podobie,

,
,
Doxologia mare, podobie , , 200

200

Doxologia mare, podobie

Doxologia mare, podobie 201

201

202

202

203

203

204

204

205

205

206

206

207

207

208

208

209

209

210

210

211

211

Tropar final,

,
,
Tropar final , , 212

212

Tropar final

Tropar final 213

213