Sunteți pe pagina 1din 112

Curriculumul european

MANAGEMENTUL
PROIECTELOR MULTIDISCIPLINARE

Kitul profesorului

Produs intelectual elaborat în cadrul proiectului ERASMUS+


”e-Managementul proiectelor multidisciplinare pentru școlile secundare”

Nr. de referință proiect: 2015-1-RO01-KA219-015199


Erasmus+ Programme, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Strategic Partnerships for Schools Only
Project Title: e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools
Project number: 2015-1-RO01-KA219-015199
Period of implementation: 01.09.2015 – 31.o8.2017

CUPRINS

Lecția 1. Introducere ............................................................................................. 1

Lecția 2. Proiectul – concept, scop, etape............................................................... 10

Lecția 3. Identificarea problemei și a grupului țintă ............................................... 23

Lecția 4. Scopul, obiectivele și activitățile unui proiect (Partea I) ........................... 35

Lecția 5. Scopul, obiectivele și activitățile unui proiect (Partea a II-a) .................... 44

Lecția 6. Rezultatele proiectului ............................................................................. 47

Lecția 7. Resursele proiectului................................................................................ 52

Lecția 8. Impactul proiectului ................................................................................ 56

Lecția 9. Echipa de proiect. Responsabilități .......................................................... 60

Lecția 10. Managementul riscurilor unui proiect .................................................... 63

Lecția 11. Evaluarea proiectului ............................................................................. 70

Lecția 12. Diseminarea proiectului......................................................................... 78

Lecția 13. Recapitulare .......................................................................................... 91

Lecția 14. Prezentarea proiectului......................................................................... 93

Lecția 15. Evaluarea elevilor ................................................................................ 104

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.


Conţinutul prezentului material didactic reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor,
iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi
folosit conţinutul informaţiei.
Reproducerea este permisă cu condiția menționării sursei.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”. Kitul profesorului


Erasmus+ Programme, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Strategic Partnerships for Schools Only
Project Title: e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools
Project number: 2015-1-RO01-KA219-015199
Period of implementation: 01.09.2015 – 31.o8.2017

AUTORI

Profesorul Țara și școala Lecții și anexe elaborate Pagina


Judita Hercegová SLOVACIA, Lecția 1. Introducere 1
Natália Nôtová Základná škola s Lecția 2. Proiectul – concept, scop. etape 10
Henrieta Bálintová materskou školou Lecția 3. Identificarea problemei și a 23
Janka Vidinská din Ozdany grupului țintă
Marek Valkučák
Claudia Ionescu ROMÂNIA, Lecția 4. Scopul, obiectivele și activitățile 35
Școala Gimnazială proiectului (Partea I)
Nr. 4 Elena Donici Lecția 5. Scopul, obiectivele și activitățile 44
Cantacuzino din proiectului (Partea a II-a)
Pucioasa,Dâmbovița
Uğur Altunbayrak TURCIA, Lecția 6. Rezultatele proiectului 47
Ezgililer Educational Lecția 7. Resursele proiectului 52
Institution
din Samsun
Dilek Temur TURCIA, Lecția 8. Impactul proiectului 56
Conkbayırı College Lecția 9. Echipa de proiect. Responsabilități 60
din Kocaeli Lecția 10. Managementul riscurilor unui 63
proiect
Gaļina Mateikoviča LETONIA, Lecția 11. Evaluarea proiectului 70
Jelgavas 6. Lecția 12. Diseminarea proiectului 78
vidusskola
din Jelgava
Alena Hanzová REPUBLICA CEHĂ, Lecția 13. Recapitulare 91
Eva Andrýsková Základní škola Lecția 14. Prezentarea proiectului 93
Ivana Vaďurová Polešovice Lecția 15. Evaluarea elevilor 104
Veronika Brzicová din Polešovice
Radim Pikner
Irena Bělohradová
Responsabil cu revizuirea lecțiilor: Claudia Ionescu - ROMANIA
Tehnoredactare:
Violeta Bucur - ROMANIA, Școala Gimnazială Nr. 4 Elena Donici Cantacuzino din Pucioasa

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.


Conţinutul prezentului material didactic reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor,
iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi
folosit conţinutul informaţiei.
Reproducerea este permisă cu condiția menționării sursei.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”. Kitul profesorului


Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 1

Titlul lecției: Introducere

MOTIVAȚIE
Această lecție este importantă deoarece oferă elevilor ocazia să-i cunoască pe ceilalți
colegi și pe profesori. Totodată, noua disciplină, ”Managementul proiectelor
multidisciplinare”, le este prezentată împreună cu strategiile de lucru ce vor fi folosite pe
parcursul cursului (instrumente colaborative Google Drive, lucrul în grup).

Obiectivele lecției
 Elevii se cunosc unii pe ceilalți și pe profesorii cu care vor lucra la curs.
 Elevii cunosc și folosesc terminologia specifică proiectului.
 Elevii cunosc strategiile de predare și învățare folosite în proiect (Google Drive, e-
Twinning, platforma Moodle, învățarea în grup etc.).

METODE ( ȘI FORME)
 Brainstorming, conversația, învățarea prin colaborare, învățarea activă
 Frontal, lucru în grup

RESURSE
 Etichete cu numele elevilor și profesorilor, coli
 Stilouri, tablă, videoproiector, calculator, foi de flipchart
 Fișe de lucru pentru activitatea de încălzire și feedback

ETAPELE LECȚIEI

Prezentarea elevilor și a profesorilor


Li se dau elevilor etichete și li se cere să îți scrie numele mic pe ele, apoi să le lipească
pe tricouri (profesorul poate face acest lucru întâi, ca exemplu). Când termină, li se cere să se
ridice pe rând, unul câte unul și să își spună tare numele (și vârsta, și clasa).

1. ÎNCĂLZIREA
Pentru această parte a lecției, vă sugerăm două tipuri de activități – se alege cea mai
convenabilă.
1. Găsește două persoane care..... - 5 minute (Anexa 1):
 Pot vorbi engleza bine .................
 Pot desena bine .........................

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 1 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

 Știu să folosească bine calculatorul ............


 Au cont de Gmail .........
 Le place să facă proiecte ...........
 Le place să lucreze în grup ..............

Cereți elevilor să se ridice; le dați stilouri, fișele de lucru și le spuneti că au 5 minute


să meargă prin clasă, să vorbească între ei pentru a găsi persoanele care fac lucrurile
respective si să scrie numele acestora. Primul care completează foaia o aduce profesorului,
care oprește activitatea. Elevii merg apoi la locul lor, iar profesorul citește tare numele scrise
pe foaia câștigătoare și împreună cu ceilalți verifică dacă informația este corectă.

2. Blazonul:
Imprimați fișa cu Blazonul pentru fiecare elev (Anexa 2). Dați elevilor câte o foaie și
spuneți-le ce să facă:
În chenarul 1 – scrieți numele (sau cum vrei să-ți spună ceilalți pe parcursul cursului);
În chenarul 2 – scrie o calitate a ta (de exemplu: vesel, optimist, bun povestitor etc.);
În chenarul 3 – scrie o pasiune a ta;
În chenarul 4 – scrie ceva despre tine pe care vrei să-l știe și ceilalți elevi (o dorință, un vis, o
tristețe etc.)

După ce completează și personalizează blazonul, elevii merg prin clasă și se prezintă


celorlalți folosind ideile/cuvintele scrie pe fișă. Apoi toate blazoanele sunt expuse la panou
în clasa și rămân acolo până cand elevii se cunosc unii pe ceilalți. Dacă nu vreți sau elevii nu
vor să fie afișate, blazoanele se vor păstra în portofoliul elevilor.

2. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII/PREZENTAREA
Prin prezentarea PowerPoint (Anexa 3) elevii se familiarizează cu noua disciplină și
strategiile de predare.
Cereți elevilor să își spună opinia despre informațiile prezentate. Formați 6 grupe de
elevi, conform temelor celor 6 proiecte multidisciplinare (5 grupe a câte 4 elevi și o grupă de
5 elevi).
Prezentați elevilor cum să lucreze cu Google Drive: cum să creeze un document
Google, cum să-l distribuie celorlalți (oferind drepturi de vizualizare sau de editare) și dați-le
sugestii pentru editarea acestuia.

3. PRACTICA
Distribuiți elevilor un document Google în care să aibă drepturi de editare și cereți-le
să îl completeze cu așteptările și temerile legate de acest nou curs. Începeți o scurtă discuție
despre acestea, folosind videoproiectorul pentru a se vedea toate ideile lor.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 2 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

4. PRODUCEREA/REALIZAREA PRODUSULUI
Lucru în grup: cereți elevilor să discute și să completeze cu expresiile (terminologia
lipsă) în spațiile goale (Anexa 4, exercițiul 1).

5. FEEDBACK
Folosiți fișa de evaluare pentru a obține feedback de la elevi (Anexa 4, exercițiile 2 și
3). Puteți folosi fișele de lucru sau chestionarul Google.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 3 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Titlul lecției: Introducere


ANEXA 1

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 4 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Titlul lecției: Introducere


ANEXA 2

Blazonul

1 2

3 4

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 5 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Sarcini de lucru:
În chenarul 1 – scrie-ți numele (sau cum vrei să te cheme pe timpul cursului);
În chenarul 2 – scrie o calitate a ta (exemplu: vesel, optimist, bun povestitor etc.);
În chenarul 3 – scrie o pasiune a ta;
În chenarul 4 – scrie ceva despre tine pe care vrei să-l știe și ceilalți elevi (o dorință, un vis,
o tristețe etc.)

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 6 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Titlul lecției: Introducere


ANEXA 3

Vă rugăm să folosiți prezentarea Power Point atașată acestui kit: ”Lecția 1. Anexa 3”.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 7 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Titlul lecției: Introducere


ANEXA 4

EVALUARE
1. Toate familiile au propriul arbore genealogic. Managementul proiectelor
multidisciplinare are, de asemenea, expresii ale arborelui genealogic. Scrie expresiile lipsă
(terminologia) în spațiile goale.

Instrumente

Managementul proiectelor
multidisciplinare

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 8 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

2. Colorează pictograma care te reprezintă:

Crezi că acest subiect va fi interesant?

Îți place cum ai lucrat in timpul acestei lecții?

Cum a fost atmosfera de lucru?

3. Exprimă-ți impresia/sentimentul de ansamblu în urma acestei lecții,


finalizând acestă „față-uriașă“.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 9 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE2

TITLUL: Proiect – concept, scop, etape

MOTIVAȚIE
Înainte de a începe să realizați un proiect, trebuie să aveți o bază teoretică de
gestionare a proiectului. Un proiect este un set planificat de pași / activități care rezolvă
problema noastră particulară; acesta vizează atingerea obiectivelor noastre; are un timp
exact de început și de sfârșit; are un buget limitat și utilizează resurse (financiare, umane,
materiale) și aduce ceva nou și excepțional pentru grupul țintă.
Planificarea unui proiect bine ne ajută să economisim timp, să obținem rezultatele
dorite, să scădem incertitudinea, să îmbunătățim efectul implementării proiectului și să
monitorizăm și să evaluăm realizarea.

OBIECTIVELE LECTIEI
 Elevii pot folosi terminologia specifică a managementului de proiect: problema,
titlu, obiectiv, obiective (obiective), perioadă, grup țintă, resurse, parteneri,
rezultate, buget, impact, echipă, diseminare, evaluare, durabilitate.
 Elevii pot identifica etapele unui proiect gata și pot descrie ciclul unui proiect.

METODE (ȘI FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII)


 Discuție, prezentare Power Point, metode active de învățare
 Metodele frontale, munca în grup

RESURSE
 Cartoane cu terminologie pentru etapa ”spargerea gheții”, computer, proiector, tablă
albă
• Prezentare Power Point, foi de lucru, fișe de evaluare
• Materiale suport - suport curs pentru acest capitol

ETAPELE LECTȚIEI
1. SPARGEREA GHEȚII
Utilizați 25 de cartoane cu expresii (Anexa 1) - unele dintre ele sunt conectate la
Managementul proiectelor multidisciplinare (eMM) și unele dintre ele nu sunt. Fiecare elev
ia cate un carton. Spuneți-le: "Unul dintre dvs. va primi cartonasul" manager de proiect
bun", iar altul va primi cartea "managerul dezastruos ". Vor fi șefii grupurilor lor: unul format
din elevi cu carduri legate de subiectul managementului de proiect, iar celălalt va fi format
din elevi cu expresii fără legătură cu managementul de proiect care este dezastruos.
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 10 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Sarcina lor va fi aceea de a forma două grupuri: primul grup - expresii legate de
subiect; al doilea grup - expresii care nu au nimic de-a face cu eMM. Ei vor avea două minute
pentru a găsi grupul din care fac parte. În cele din urmă, ei verifică dacă toată lumea este în
locul potrivit.

2. PREZENTAREA
Utilizați prezentarea Power Point ,,Sănătatea noastră este cea mai de preț
comoară”(Anexa 2) pentru a arăta / explica elevilor etapele proiectului. Atrageți atenția
asupra terminologiei care desemnează fiecare etapă.
Oferiți elevilor foile de suport ale cursului (Anexa 3) și, dacă terminologia este prea
dificilă pentru elevi, ei se pot referi la explicațiile anumitor termeni din aceasta.

3. PRODUCEREA/ REALIZAREA SENSULUI


După prezentare, oferiți elevilor foile de lucru. Este versiunea scurtă a proiectului pe
care au văzut-o deja într-un tabel în care trebuie să numească etapele proiectului utilizând
termenii / termenii.

5. FEEDBACK
Utilizați fișa de evaluare (Anexa 4) pentru a obține feedback de la studenții dvs.
Cuvinte în căutare de cuvinte:

http://www.toolsforeducators.com/wordsearch/

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 11 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Titlul lecției: Proiectul – concept, scop, etape


ANEXA 1

Manager bun de proiect sau unul dezastruos?

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
MULTIDISCIPLINARE

PROIECTUL eMM

MANAGEMENTUL DE PROIECT

MATERIE NOUĂ

COMPETENȚE DE COMUNICARE ÎN ENGLEZĂ

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 12 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE

COMPETENȚE DIGITALE

COMPETENȚE DE COMUNICARE ÎN LIMBA


MATERNĂ

COMPETENȚE MATEMATICE

COMPETENȚE TEHNOLOGICE

A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI

GOOGLE DRIVE
PLATFORMA E–LEARNING -MOODLE

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 13 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

E-TWINNING

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 14 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

MANAGEMENT DEZASTRUOS

CNN PROIECT

ÎNDEPLINEȘTE VISURI

PARTE DIN INFORMATICĂ

COMPETENȚE DE COMUNICARE ÎN LIMBA


GERMANĂ

COMPETENȚE SPORTIVE

COMPETENȚE DE COMUNICARE ÎNTR-O


LIMBĂ MINORITARĂ

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 15 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

A ÎNVĂȚA SĂ GĂTEȘTI

INSTITUȚIE FINANCIARĂ

PLATFORMA E–LEARNING - WOODLE

GOOGLE CHROME

COMUNICARE PRIN E-MAIL

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 16 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Titlul lecției: Proiectul – concept, scop, etape


ANEXA 2

Vă rugăm să folosiți prezentarea Power Point atașată acestui kit: ”Lecția 2. Anexa 2”.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 17 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 2
Titlul lecției: Proiectul – concept, scop, etape
ANEXA 3. SUPORT DE CURS

ETAPELE PROIECTULUI

Planificarea unui proiect bine ne ajută să economisim timp, să obținem


rezultatele dorite, să scădem incertitudinea, să îmbunătățim efectul
implementării proiectului și să monitorizăm și să evaluăm realizarea obiectivelor.

Un proiect bine planificat ar trebui să aibă aceste etape:

PROBLEMA - o situație (nu pozitivă) pe care doriți să o

rezolvați prin proiect.

TITLUL – numele proiectului; acesta exprimă, de

obicei, ideea principală a proiectului.

SCOPUL – exprimă schimbarea

finală pe care dorim să o obținem cu

proiectul nostru (o situație, nu o

activitate).

OBIECTIVELE – exprimă

schimbări treptate - acestea sunt

rezultatele activităților desfășurate în

cadrul proiectului.
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 18 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PERIOADA – este o perioadă limitată de timp în care

proiectul trebuie realizat.

GRUPUL ȚINTĂ – grupul de persoane cărora li se

adresează proiectul.

ACTIVITATI – sarcinile necesare pentru atingerea obiectivelor într-o

perioadă de timp.

RESURSE – toate sursele pe care le folosiți în proiect pentru a atinge

obiectivul (oameni, materiale, instrumente, bani etc.).

REZULTATE – rezultatele specifice planificate pentru fiecare activitate -

trebuie să fie realizabile și relevante.

BUGET – calcularea și planificarea banilor necesari pentru atingerea

scopului.

ECHIPA DE PROIECT – grupul de persoane care colaborează la proiect și care

au responsabilități diferite bazate pe cunoașterea propriilor abilități și a

abilităților fiecăruia.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 19 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

DISEMINARE – distribuirea de informații valide despre progresul

proiectului prin diferite media și distribuirea rezultatelor proiectului la

diferite grupuri de persoane.

EVALUARE – este un feedback despre atingerea

scopurilor și obiectivului proiectului.

SUSTENABILITATE – continuarea utilizării rezultatelor

proiectului după finalizarea acestuia.

IMPACT – efectul proiectului asupra grupului țintă și

asupra altor grupuri de persoane.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 20 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 2
Titlul lecției: Proiectul – concept, scop, etape
Anexa 4

EVALUARE
3. Găsește 15 cuvinte (în engleză) legate de managementul de proiect:

...............................................................................................

...............................................................................................
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 21 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

4. Colorează emoticonul care ți se pare relevant.

Credeți că această lecție a fost interesantă?

Ați învățat ceva util?

Care a fost atmosfera de lucru?

3. Care a fost cel mai dificil lucru pentru tine în această lecție?

...............................................................................................

...........................................................................................

4. Care a fost cel mai usor lucru pentru dvs. în această lecție?

...............................................................................................

............................................................................................

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 22 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 3

Titlul lecției: Identificarea problemei și a grupului țintă

MOTIVARE
Deoarece proiectul este ceva prin care doriți să rezolvați o problemă, este foarte
important să vă definiți bine problema.
În timpul procesului de numire a problemei, veți vedea și grupul de persoane căruia
se adresează această problemă. Pe baza acestui lucru, puteți stabili grupul țintă - persoanele
care au într-adevăr o problemă specială și participă activ la activități, precum și persoanele
care sunt în legătură cu rezultatele proiectului sau participă marginal la activități (locale
comunitate, alte școli ...). Este necesar să se definească exact grupul țintă (vârstă, sex,
școală, oraș, țară ...).

OBIECTIVELE LECTIEI
 Elevii pot identifica o problema care poate fi rezovata prin intermediul proiectului.
 Elevii pot defini grupul țintă al proiectelor lor.

METODE
 Brainstorming, lucru in grup, munca in colaborare prin on Google Drive

RESURSE
 Cartonașe, computere, documente/fișiere Google Drive – fișe de lucru

ETAPELE LECȚIEI

1. SPARGEREA GHEȚII
Această activitate de încălzire este, de asemenea, o revizuire a lecției anterioare:
faceți cartonase care să denumească fiecare etapă a proiectului și un alt set de cartonașe cu
o scurtă definiție a fiecărui pas pe acestea (Anexa 1). Dați fiecărui grup două seturi (1 nume +
1 definiție). Cereți studenților să corespundă definiției corecte fiecărei etape a proiectului
cât mai repede posibil (corect), iar cel mai rapid grup cu toate perechile corecte este
câștigătorul.

2. PREZENTARE
Spuneți-le elevilor:
"Problema se depistează atunci când identificați starea (negativă) din care doriți să
faceți o schimbare (pozitivă). Când numiți problema, trebuie să vă susțineți ideea și cu
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 23 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

informații relevante (bazate pe cercetare, chestionar sau experiență personală, observație).


"Puteți să le dați exemple din propria experiență.
"În timpul procesului de numire a problemei veți vedea și grupul de persoane despre
care se referă această problemă. Pe baza acestui lucru, puteți seta grupul țintă - persoanele
care au într-adevăr o problemă specială și participă activ la activități, precum și persoanele
care sunt în legătură cu rezultatele proiectului sau participă marginal la activități (locale
comunitate, alte școli ...). Este necesar să definiți exact grupul țintă (vârstă, sex, școală, oraș,
țară ...). "Puteți da din nou exemplul.

3. REALIZAREA SENSULUI
Elevii folosesc Google Drive utilizând conturile lor și lucrează în grupuri în foile de
lucru GD cu temele lor (Anexa 2). Fiecare grup trebuie să definească problema și grupul țintă
și să le scrie în foaia de lucru colaborativă. (1 problemă / grup / țară, 1 grup țintă )

4. FEEDBACK
Drept feedback , cereți elevilor dvs. să completeze chestionarul (Formularul Google
Drive).

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 24 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECTIA 3
Titlul lecției: Identificarea problemei și a grupului țintă

ANEXA 1

PROBLEMA TITLUL SCOPUL

OBIECTIVELE PERIOADA GRUPUL ȚINTĂ

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 25 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

REZULTATELE
ACTIVITĂȚILE RESURSELE
AȘTEPTATE

BUGETUL ECHIPA DE PROIECT DISEMINAREA

EVALUAREA SUSTENABILITATEA IMPACTUL

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 26 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

-exprimă schimbări treptate - este o perioadă limitată de timp – grupul de persoane cărora li se
acestea sunt rezultatele în care proiectul trebuie realizat. adresează proiectul.
activităților desfășurate in cadrul
proiectului

- cadrul
sarcinile proiectului.
necesare pentru – toate sursele pe care le utilizați – rezultatele specifice planificate
atingerea obiectivelor într-o în proiect pentru a atinge scopul pentru fiecare activitate -
perioadă de timp. (oameni, materiale, instrumente, trebuie să fie realizabile și
bani, ...). relevante.

-numele proiectului, acesta - exprimă schimbarea finală pe


- o situație (nu pozitivă) pe care exprimă, de obicei, ideea care dorim să o obținem cu
doriți să o rezolvați prin proiect. principală a proiectului. proiectul nostru (o situație, nu o
activitate).

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 27 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

-distribuirea de informații valide


– calcularea și planificarea - grupul de persoane care despre progresul proiectului prin
banilor necesari pentru atingerea colaborează la proiect și care au diferite surse media și
scopului. responsabilități diferite bazate distribuirea rezultatelor
pe cunoașterea propriilor abilități proiectului la diferite grupuri de
și a abilităților fiecăruia. oameni.

-este un feedback despre - efectul proiectului asupra


atingerea scopurilor și a - continuarea utilizării grupului țintă și a altor grupuri de
obiectivelor proiectului. rezultatelor proiectului după persoane.
terminarea acestuia.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 28 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 3
Titlul lecției: Identificarea problemei și a grupului țintă

ANEXA 2

TEMA 1: Hărțuirea online

Țara Problema Grupul țintă

Slovacia

România

Republica Cehă

Letonia

Turcia- Kocaeli

Turcia - Samsun

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 29 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Tema 2: Violența

Țara Problema Grupul țintă

Slovacia

România

Republica Cehă

Letonia

Turcia- Kocaeli

Turcia - Samsun

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 30 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Tema 3: Comunicarea

Țara Problema Grupul țintă

Slovacia

România

Republica Cehă

Letonia

Turcia- Kocaeli

Turcia - Samsun

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 31 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Tema 4: Un stil de viață sănătos

Țara Problema Grupul țintă

Slovacia

România

Republica Cehă

Letonia

Turcia- Kocaeli

Turcia - Samsun

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 32 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Tema 5: Relații sociale

Țara Problema Grupul țintă

Slovacia

România

Republica Cehă

Letonia

Turcia- Kocaeli

Turcia - Samsun

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 33 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Tema 6: Drepturile copilului

Țara Problema Grupul țintă

Slovacia

România

Republica Cehă

Letonia

Turcia- Kocaeli

Turcia - Samsun

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 34 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 4

Titlul lecției: Scopul, obiectivele și activitățile proiectului (Partea I)

ARGUMENT
Lecția este valoroasă deoarece îi familiarizează pe elevi cu strategia de inițiere și
elaborare a unui proiect ca soluție pentru rezolvarea unei probleme identificate de elevi în
șoală/comunitatea locală.
Lecția le formează elevilor deprinderi de identificare și formulare corectă a unei
probleme din viața școlară/socială ce va fi rezolvată prin inițierea unui proiect, deprinderi de
formulare corectă a grupului țintă, a scopului și obiectivelor unui proiect, de planificare a
activităților proiectului și de corelare logică între toate aceste componente (problema
identificată – grup țintă – scop – obiective – activități).
Lecția este importantă pentru întreaga sa abordare transdisciplinară și pentru
oportunitatea oferită elevilor de a -și forma/dezvolta competențele digitale.

OBIECTIVELE LECȚIEI
La finalul lecției, elevii vor fi capabili:
- să identifice o problemă din viața școlară sau socială a cărei rezolvare să fie posibilă
printr-un proiect al elevilor de parteneriat european
- să formuleze corect scopul, obiectivele SMART și activitățile unui proiect
- să asigure corelații logice între componentele unui proiect (problema identificată –
grup țintă – scop – obiective – activități).
- să utilizeze programul word pentru redactarea schiței de proiect

METODE (și forme de activitate)


- conversația, explicația, exercițiul, brainstormingul discuția colectivă, activități
individuale, de grup, frontale

RESURSE
 PPT-ul ”Poveste Irmei”, suport de curs lecția 4, videoproiector, rețea calculatoare,
flipchart, coli de flipchart, markere, fișe de lucru, fișe de evaluare

ETAPELE LECȚEI

1. CAPTAREA ȘI ORIENTAREA ATENȚIEI (10 min.)


Prezentați elevilor ”Povestea Irmei” (PowerPoint – anexa 1) și solicitați-le ca, pe
parcursul vizionării, să noteze pe caiete activitățile făcute de Irma.
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 35 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Purtați o discuție cu elevii după următoarea structură:


- să numească activitățile identificate de ei.
- să identifice problema Irmei
- să stabilească un scop comun al tuturor activităților Irmei

2. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII/PREZENTAREA
Oferiți fiecărui elev suportul de curs pentru lecția 4 (anexa 2). Solicitați-le să-l citească
și să identifice 3 idei/concepte care le-au reținut atenția. Purtați o scrută discuție cu elevii
despre cele citite, despre conceptele/ideile reținute și motivația alegerii acestora. Insistați pe
definirea corectă și diferențierea celor 3 termeni – scop – obiective – activități, precum și pe
corelația logică între aceștia.

3. EXERSAREA
Formați cele 6 grupe de lucru ale proiectului eMM. Solicitați fiecărui grup să se
raporteze la tematica proprie grupului (Relațiile sociale, Comunicarea, Stil de viață sănătos,
Prevenirea și combaterea violenței, Prevenirea și combaterea violenței pe internet,
Drepturile omului/copilului) și să aleagă din lista cu probleme identificate în școală/
comunitate locală (vezi centralizarea chestionarului aplicat anterior elevilor și profesorilor) o
problemă ce poate fi rezolvată printr-un proiect inițiat de elevi prin parteneriat european.
Solicitați elevilor ca, pentru problema aleasă, să propună un proiect și să stabilească:
1. Problema din școală/comunitate ce urmează a fi rezolvată prin proiect
2. Grupul țintă căruia i se adresează proiectul (Observație: despre grupul țintă s-a
discutat în lecția 3).
3. Scopul – schimbarea așteptată, care se va produce prin proiect.
4. Obiective SMART corelate cu activitățile proiectului
5. Activități necesare și suficiente ale proiectului, care să conducă la rezolvarea
problemei.

Notă 1: Elevii lucrează în grupurile eMM și completează la computer Fișa de lucru nr. 1
(anexa 3)
Notă 2: Se prezentă elevilor criteriile de evaluare pe baza cărora vor oferi feedback colegilor
(Fișa de lucru nr. 2 – anexa 4):
- problema este identificată și formulată corect
- grupul țintă este corect stabilit;
- scopul indică schimbarea finală produsă prin proiect și este corect formulat;
- obiectivele sunt formulate SMART;
- obiectivele sunt corelate cu activitățile;
- activitățile propuse sunt necesare și suficiente pentru rezolvarea problemei;
- este asigurată corelația dintre problema identificată – scopul proiectului –
obiectivele stabilite – activitățile propuse – grupul țintă al proiectului.
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 36 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

4. PRODUCEREA
Solicitați elevilor să prezinte produsele de grup (se proiectează la videoproiector) și să
ofere feedback după fiecare prezentare, pe baza criteriilor de evaluare precizate anterior.
Centralizați pe o foaie de flipchart feedback-ul pentru fiecare grupă.

5. FEEDBACK
Proiectați Fișa de evaluare (anexa 5) și solicitați elevilor să completeze oral unul
dintre următoarele enunțuri lacunare:
Azi am descoperit/am aflat ………………
Bine a fost ...............
Pentru ora viitoare .........................

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 37 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 4
Titlul lecției: Scopul, obiectivele și activitățile proiectului (Partea I)
ANEXA 1

Vă rugăm să folosiți prezentarea Power Point atașată acestui kit: ”Lecția 4. Anexa 1”.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 38 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 4
Titlul lecției: Scopul, obiectivele și activitățile proiectului (Partea I)

ANEXA 2 – Suport de curs

SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI ACTIVITĂȚILE UNUI PROIECT

A) SCOPUL PROIECTULUI
Fiecare proiect are un scop precis.
SCOPUL exprimă schimbarea pe care dorim să o obținem și pe care o avem în
vedere în timpul scrierii unui proiect (în privința beneficiarilor proiectului).
SCOPUL unui proiect exprimă o situație viitoare așteptată, nu o activitate.

Exemplu: Îmbunătățirea competențelor de citire ale elevilor din clasele primare


prin implicarea acestora într-un program de citire oferit de școală.

B) OBIECTIVELE PROIECTULUI
Scopul proiectului este atins în cazul în care au loc schimbări pozitive și
treptate. Aceste schimbări sunt rezultatele acțiunilor desfășurate în cadrul
proiectului și ele sunt numite obiective.

CUM ELABORĂM OBIECTIVELE ACESTUI PROIECT?

 Ne referim direct la beneficiar/grupul țintă al


proiectului
 Precizăm care este efectul/consecința/
rezultatul pe care vrem să îl obținem.
 Corelăm nevoile identificate pentru a fi
specific, măsurabile, realizabile, relevante și
încadrate în timp (SMART).

Exemplu: Desfășurarea unui curs opțional ”Îmi


place să citesc” pentru 50 de elevi din clasele
primare până în luna iunie 2016.
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 39 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

C) ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
 Sarcinile de lucru/acțiunile necesare și suficiente pentru a produce
schimbările specific dorite într-o anumită perioadă.
Exemple:
- Vizite la bibliotecă
- Procurarea de cărți pentru copii
- Lectură în familie

Există o strânsă legătură între SCOP – OBIECTIVE – ACTIVITĂȚI.

SCOP OBIECTIVE ACTIVITĂȚI

Îmbunătățirea Desfășurarea unui curs opțional - Vizite la


competențelor de citire ”Îmi place să citesc” pentru 50 bibliotecă
ale elevilor din clasele de elevi din clasele primare până - Procurarea de
primare prin implicarea în luna iunie 2016. cărți pentru copii
acestora într-un - Lectură în
program de citire oferit familie
de școală.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 40 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 4
Titlul lecției: Scopul, obiectivele și activitățile proiectului (Partea I)

ANEXA 3

FIȘA DE LUCRU NR. 1

STRUCTURA PROIECTULUI MULTIDISCIPLINAR

Tema proiectului: (dintre cele 6 teme stabilite)

Problema identificată:

Titlul proiectului:

Scopul proiectului:

Obiectivele proiectului:

Grupul țintă:

Activități Responsabil Termen de realizare


1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

... ... ...

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 41 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 4
Titlul lecției: Scopul, obiectivele și activitățile proiectului (Partea I)

ANEXA 4

FIȘA DE LUCRU NR. 2

CRITERII DE EVALUARE DRAFT PROIECT

NR.
CRITERII DE EVALUARE
CRT.
1  problema este identificată și formulată corect
2  grupul țintă este corect stabilit;
3  scopul indică schimbarea finală produsă prin proiect și este corect formulat
4  obiectivele sunt formulate SMART
5  obiectivele sunt corelate cu activitățile
6  activitățile propuse sunt necesare și suficiente pentru rezolvarea problemei
7  este asigurată corelația dintre problema identificată – scopul proiectului –
obiectivele stabilite – activitățile propuse – grupul țintă al proiectului

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 42 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 4
Titlul lecției: Scopul, obiectivele și activitățile proiectului (Partea I)

ANEXA 5

FIȘĂ DE EVALUARE

Evaluează activitatea la care ai luat parte, completând oral unul dintre următoarele
enunțuri:

Azi am descoperit/am aflat ………………

Bine a fost ...............

Pentru data viitoare ...............

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 43 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 5

Titlul lecției: Scopul, obiectivele și activitățile proiectului (Partea II)

MOTIVAȚIE
Lecția este valoroasă deoarece consolidează abilitățile formate anterior ale elevilor în
ceea ce privește elaborarea unui proiect care abordează problemele de școală ale unor elevi/
probleme sociale (stabilirea exactă a problemei, scopul, obiectivele proiectului, definirea
grupului țintă și asigurarea corelației între aceste componente).
Lecția este, de asemenea, importantă deoarece promovează învățarea prin
cooperare și învățarea digitală: prin intermediul instrumentelor Google Drive, elevii
comunică cu ceilalți elevi din școlile partenere ale proiectului Erasmus+, analizează schițele
de proiecte ale partenerilor și oferă feedback pentru a elabora proiecte inspirate din
probleme comune.

OBIECTIVELE LECȚIEI
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
 să utilizeze instrumentele Google Drive;
 să evalueze schițele de proiecte ale partenerilor europeni prin utilizarea criteriilor de
evaluare;
 să revizuiască schițele propriului proiect, în urma feedback-ului primit de la parteneri.

METODE (și formed organizare a activității)


 Conversație, explicație
 Exerciții, discuții colective
 Activități individuale, în grupuri și activități frontale

RESURSE
 Carduri cu concepte din managementul proiectului
 Foi de lucru cu criterii de evaluare a proiectelor
 Calculatoare, conexiune la internet
 Markere, postituri

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 44 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

ETAPELE LECȚIEI
1. ÎNCĂLZIREA (7 min.)
Actualizați cunoștințele elevilor dobândite în timpul lecției anterioare: folosiți cărți cu
conceptele de învățare (Anexa 1). Cereți elevilor să le aranjeze într-o ordine logică (activitate
frontală).

2. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII / PREZENTAREA (5 min.)


Prezentați elevilor criteriilor de evaluare utilizate anterior pentru evaluarea schițelor
de proiecte, solicitați elevilor să le citească și să le explice pe scurt. (Anexa 4 la lecția 4)
- Problema este identificată și formulată corect
- Grupul țintă este stabilit corect
- Scopul indică modificarea finală produsă de proiect și este, de asemenea, corect
formulată
- Obiectivele respectă formula SMART
- Obiectivele sunt corelate cu activitățile
- Activitățile propuse sunt necesare și suficiente pentru a rezolva problema
- Există o corelație între problema identificată - scopul proiectului - obiectivele
stabilite - activitățile propuse - grupul țintă al proiectului

3. PRACTICA (20 min.)


Solicitați elevilor să formuleze grupurile de lucru pentru eMM, să acceseze Drive, să
evalueze schițele de proiecte ale partenerilor europeni (folosind criteriile de evaluare date)
și să ofere un feedback constructiv folosind Google Drive.
Monitorizați activitatea grupului și solicitați grupurilor să furnizeze explicații pentru
feedback-ul dat partenerilor. Formulați o apreciere generală despre activitatea pe grupe.

4. PRODUCEREA (13 min)


Cereți elevilor să își revizuiască propriile produse (schițele de proiecte elaborate în
timpul lecției 4) pe baza feedback-ului primit de la parteneri și apoi să prezinte produsele
revizuite ale fiecărui grup.

5. FEEDBACK (5 min)
Oferiți elevilor postituri și rugați-i să scrie, individual, un cuvânt reprezentativ pentru
a evalua lecția. Faceți și voi la fel. Creați un poster cu feedbackul din lecția 5.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 45 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 5
Titlul lecției: Scopul, obiectivele și activitățile proiectului (Partea II)

ANEXA 1

SCOP OBIECTIVE PROBLEMĂ GRUP ȚINTĂ

ACTIVITĂȚI TITLUL DURATA


PROIECTULUI PROIECTULUI
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 46 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 6

Titlul lecției: Rezultatele unui proiect

MOTIVAȚIE
Această lecție îi învață pe elevi să conștientizeze finalitatea unor acțiuni, a unui
proiect. În acest sens, realizează conexiuni logice între scop-obiective-activități-rezultate. Iar
ceea ce învață elevii în această lecție este valabil și pentru viața lor reală.

OBIECTIVELE LECȚIEI
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1: să formuleze rezultatele unui proiect, pe baza corelației scop-obiective-
activități-rezultate;
O2: să diferențieze rezultatele cantitative de cele callitative.

METODE:
 conversația, explicația, exercițiul, studiu de caz, brainstorming, Turul galeriei

RESURSE
 Fișa de lucru nr.1 – Exercițiu
 Fișa de lucru nr. 2: Suport de curs-Rezultatele unui proiect.
 Laptop, videoproiector, postituri, patafix, bilețele, coli și instrumente de scris

ETAPELE LECȚIEI

1. CAPTAREA ATENȚIEI (15 min.)


Solicitați elevilor să lucreze în pereche și să descopere în careul dat (Fișa de lucru
nr. 1 – Anexa 1) cât mai multe cuvinte care au legătura cu un proiect.
Inițiați cu elevii o discuție frontală în care se prezintă, pe rând, termenii găsiți și
explicația acestora.
Pentru temenul nou, care reprezintă și tema lecției, ”REZULTATE”, provocați elevii
să găsească o definiție proprie.

2. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII / PREZENTAREA (10 min.)


Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 47 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Solicitați elevilor să citească în pereche Fișa de lucru nr. 2: Suport de curs-Rezultatele


unui proiect.
Discutați cu elevii despre asemănările și deosebirile dintre definiția citită și cele
oferite de ei anterior.
Solicitați elevilor să dea și alte exemple de rezultate cantitative și calitative pentru
exemplul dat, din Fișa de lucru nr. 2.
Rugați elevii să explice cum ar trebui să fie formulate rezultatele unui proiect.
(Rezultatele unui proiect trebuie să fie clar exprimate, precise, ușor de măsurat, să reflecte
schimbările concrete pe care proiectul le produce).

3. PRACTICA (10 min.)


Solicitați elevilor să formeze cele 6 grupe de lucru ale proiectului e-MM și să
formuleze rezultatele cantitative și calitative ale proiectului la care lucrează.

4. PRODUCEREA (10 min)


Solicitați elevilor să prezinte activitatea de grup. Organizați un Tur de galerie în care
elevii să interevalueze posterul unui alt grup. Dacă e cazul, elevii pot oferi clarificări celor
care le analizează munca.
La final, oferiți feedback constructiv tuturor elevilor.

5. FEEDBACK (5 min)
Solicitați elevilor să ofere un feedback pentru lecția desfășurată:
- Ce ai învățat?
- Cum te-ai simțit?
- Cum și cât ai lucrat in grup?

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 48 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 6
Titlul lecției: REZULTATELE UNUI PROIECT

ANEXA 1

Fișa de lucru nr. 1 (pentru profesor)

Descoperiți cât mai multe cuvinte care au legătură cu un proiect....

A Z R C G O T I S P
W O E P R O I E C T
E B Z P U K T D O L
C I U G P J L U P I
P E L A G H U R J C
A C T I V I T A T I
R T A C T U B T I F
T I T T I G U A S H
E V E A N V G L M L
N E O O T H E V Y T
E B T G A T T O P S
R E S U R S E N M P
I C B U Y N D E O F

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 49 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 6
Titlul lecției: REZULTATELE UNUI PROIECT

ANEXA 1

Fișa de lucru nr. 1 (pentru elev)

Descoperiți cât mai multe cuvinte care au legătură cu un proiect....

A Z R C G O T I S P
W O E P R O I E C T
E B Z P U K T D O L
C I U G P J L U P I
P E L A G H U R J C
A C T I V I T A T I
R T A C T U B T I F
T I T T I G U A S H
E V E A N V G L M L
N E O O T H E V Y T
E B T G A T T O P S
R E S U R S E N M P
I C B U Y N D E O F

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 50 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 6
Titlul lecției: Rezultatele unui proiect
Fișa de lucru nr. 2

ANEXA 2

REZULTATELE UNUI PROIECT


Rezultatele proiectului = reprezintă ceea ce rezultă în mod concret în urma activităților
desfășurate în cadrul unui proiect. Sunt acele schimbări concrete generate de proiect care
pot fi măsurate. Unele rezultate se obțin imediat, altele, pe termen lung.

Rezultatele pot fi:


a) cantitative (număr de persoane implicate într-o anumită activitate, număr de
materiale editate, număr de activităţi desfăşurate etc)
b) calitative (abilităţi specifice la nivelul celor din grupul ţintă, inventar de bune practici
identificate prin proiect).

EXEMPLU:
Rezultatele unui proiect care vizează educația rutieră a elevilor ar putea fi:

a) rezultate cantitative:
- 100 pliante pe tema ”Traversarea corectă a străzii”
- 1 panou informativ în școală cu materiale privind educația rutieră e elevilor
- 1 concurs pe teme rutiere, cu 30 participanți
- ................

b) rezultate calitative:
- deprinderi corecte ale elevilor de a traversa corect strada, de a circula corect pe
drumurile publice
- activități inovatoare de educație rutieră a elevilor, ce pot fi derulate în școli
- ............

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 51 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECTIE 7

Titlul lecției: Resursele proiectului. Bugetul

MOTIVAȚIE
Proiectele sunt făcute pentru a atinge scopuri și obiective diferite. Lucrul important
atunci când creați un proiect este să vă cunoașteți limitele și să faceți cât mai bine în aceste
limite. Acestea limitele sunt, în general, acoperire, in timp și buget. Această lecție oferă
elevilor posibilitatea de a defini bugetul și resursele necesare pentru proiectele lor.

OBIECTIVELE LECȚIEI
 Elevii știu de ce resursele și bugetul unui proiect sunt importante.
 Elevii gândesc resursele necesare proiectului lor.
 Elevii definesc resursele și bugetul pentru proiectul lor.

METODE (și forme)


 Brainstorming, discutii, mind maps, învățarea prin cooperare
 Metoda de predare Întrebare-Răspuns
 Lucru in grup

RESURSE
• Computer, proiecție, foi de lucru, foarfece, hârtie colorată
• Carton, pixuri colorate, capsator

DURATA
- 2 lecții (2 x 40 minute)
- 1 lecție (2 zile mai târziu, 40 de minute)

Etapele lecției

1. SPARGEREA GHEȚII
Activitate pentru realizarea grupurilor
Pentru a grupa studenții, am pus 25 de bomboane care includ 4 bomboane roșii, 4 galbene, 4
verde, 4 albastru, 4 portocale și 5 bomboane purpurii (Anexa 1). Elevii aleg una dintre aceste
bomboane unul câte unul și fac grupuri pe baza culorilor pe care le aleg. Fiecare grup
reprezintă un titlu de proiect. (10 minute)

Elevii realizeaza prin brainstorming care ar fi nevoile proiectului (15 minute).


Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 52 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

2. REALIZAREA SENSULUI
Profesorii explică cum să facă o hartă a minții, apoi le oferă studenților documente
colorate și cartoane (Anexa 2), după care fiecare grup pregătește o hartă a minții despre
ceea ce au nevoie în cadrul proiectului (resurse). (25 min)

3. DISCUȚII
Grupurile aleg un lider, iar liderii își prezintă hărțile minții tuturor, discută despre asta
împreună. (5 min fiecare grup - total 30 min)

4. CERCETARE
Elevii studiază cât de mult ar putea avea nevoie pentru proiectele lor timp de 2 zile și
fac un raport. Ei prezintă cercetările și finalizează raportul. (40 de minute)

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 53 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECTIA 7
Titlul lecției: Resursele proiectului. Bugetul
ANEXA 1

ACTIVITATEA ÎN VEDEREA FORMĂRII GRUPULUI

Aveți 25 de bomboane care includ 4 bomboane roșii, 4 galbene, 4 verde, 4 albastru, 4


portocale și 5 boboci violet (vezi imaginea de mai jos).

Fiecare elev va alege una dintre aceste bomboane, unul câte unul și veți face grupuri bazate
pe aceeași culoare.

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/2a/e6/37/2ae637d153217d2301fa3137bce97f25--candy-colors-colorful-
candy.jpg

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 54 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECTIA 7
TITLU: Resursele proiectului. Bugetul

ANEXA 2

https://www.mindtools.com/media/Diagrams/mindmap.jpg
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 55 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 8

Titlul lecției: Impactul proiectului

MOTIVAȚIA
Această lecție îi familiarizează pe elevi cu conceptul de impact al proiectului. Ei
învață să realizeze corelații logice în cadrul proiectului și să estimeze efectele implementării
proiectului lor asupra grupului țintă, asupra altor grupuri (ex: părinți, ceilalți elevi ai școlii,
comunității), asupra unor instituții (ex: școala lor, partenerii de proiect etc).

OBIECTIVELE LECȚIEI
La finalul lecției, elevii vor fi capabili:
O1: să formuleze impactul proiectului la care lucrează
O2: să argumenteze importanța impactului unui proiect

METODE
 conversația, explicația, exercițiul, observarea
RESURSE
 Fișa de lucru nr.1 -Suport de curs,
 Fișa de lucru nr. 2- Impactul proiectului,
 Laptop, videoproiector, postituri, patafix, postituri, coli și instrumente de scris,
retea de calculatoare, internet

ETAPELE LECȚIEI

1. CAPTAREA ATENȚIEI (10 min.)


Solicitați elevilor să vizioneze un scurt film; accesați linkul:
http://int.search.myway.com/search/video.jhtml?n=783a0edc&p2=%5ECQA%5Exdm104%5E
S22161%5Esk&pg=video&pn=1&ptb=E8FD187F-F72B-422B-A547-
C733198D7B92&qs=&searchfor=video+joc+domino&si=&ss=sub&st=tab&tpr=sbt&trs=wtt&vi
dOrd=2&vidId=ARM42-eorzE
Initiați o discuție cu elevii:
 Care e specificul Jocului Domino ?
 Dați exemple de efecte ale unor acțiuni intreprinse de voi.
 Dacă vă gândiți la Jocul Domino, cum ați putea defini ”impactul unei activități/
unui proiect”?
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 56 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

2.DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII (13 min.)


Solicitați elevilor să citească în pereche Fișa de lucru nr. 1- Suport de curs și să
răspundă la următoarea întrebare:
 Impactul unui proiect reprezintă efectele/ consecințele/ schimbările pozitive sau
negative?

Solicitați elevilor să lucreze în pereche și să rezolve sarcina de lucru – Fișa de lucru


nr. 2. Solicitați-le apoi să prezinte rezolvarea și oferiti feedback constructiv.

3. PRACTICA (10 min.)


Solicitați elevilor să formeze cele 6 grupe de lucru ale proiectului e-MM, apoi să
formuleze impactul proiectului la care lucreazĂ.

4. PRODUCEREA (7 min.)
Solicitați elevilor să prezinte produsele de grup și să ofere feedback constructiv
(puteți organiza o activitate de interevaluare, în grupuri mai mari, de câte 2 grupe eMM).

5. FEEDBACK (5 min)
Solicitați elevilor să ofere feedback pentru activitate și să scrie în acest sens, un
cuvânt-cheie pe un postit. Realizați un poster cu postiturile elevilor. Solicitați clarificări,
argumente, exemplificări când elevii vin să prezinte și să lipeasca postitul. Faceti același
lucru, ca profesor.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 57 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 8
TITLUL LECȚIEI: Impactul proiectului
Fișa de lucru nr. 1
ANEXA 1

IMPACTUL PROIECTULUI

Impactul estimat al proiectului reprezintă acele schimbări produse asupra


grupului ţintă (beneficiarii direcți ai proiectului), dar și asupra altor categorii de
persoane din afara grupului țintă (beneficiarii indirecți ai proiectului), asupra
instituției din care face parte grupul țintă, dar și asupra altor instituții, asupra
partenerilor de proiect, comunității locale etc .

Beneficiarii direcți ai unui proiect


Beneficiarii direcți reprezintă acel grup de populație sau acele instituții care
beneficiază în mod direct, nemijlocit, de rezultatele/efectele proiectului.

Beneficiarii indirecți ai unui proiect


Beneficiarii indirecți reprezintă acel grup de populație care beneficiază în mod
indirect de rezultatele/efectele proiectului, ca urmare a faptului că aceste
efecte au fost multiplicate și asupra lor.

Sursa imaginii: https://goo.gl/images/eYY44o

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 58 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 8
TITLUL LECȚIEI: Impactul proiectului
Fișa de lucru nr. 2

ANEXA 2

În școala voastră, elevii clasei a VII-a au derulat proiectul de educație ecologică


”Prietenii naturii”.
Realizați corespondențele potrivite pentru a identifica impactul acestui proiect
asupra beneficiarilor direcți și indirecți ai proiectului.

elevii clasei a VII-a exemple de activități ecologice pe care le


pot derula cu elevii în școală și în
comunitate
ceilalți elevi din școală o zona verde din comunitate ecologizată
școala, ca organizație sensibilizare față de ocrotirea mediului; un
spațiu verde în curtea școlii pentru
relaxarea elevilor și a profesorilor, pentru
derularea unor lecții și activități in aer
liber
parteneri din proiect creșterea prestigiului școlii în comunitate;
încheierea de noi parteneriate cu instituții
de ocrotire a mediului
comunitatea locală noi cunoștințe și abilități de ocrotire a
mediului, simț civic dezvoltat
școli din vecinătate experiență in desfășurare de acțiuni
ecologice, în parteneriat cu o școală

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 59 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 9

Titlul lecției: Echipa de proiect. Responsabilități

MOTIVAȚIA
Această lecție îi familiarizează pe elevi cu concepte precum: ”echipă, echipă de
proiect; responsabilități”. Ei învață ce este o echipă, care sunt membrii unei echipe de
proiect și ce responsabilități au ei.

OBIECTIVELE LECȚIEI
La finalul lecției, elevii vor fi capabili:
O1: să identifice membrii unei echipe de proiect și responsabilitățile acestora
O2: să explice caracteristicile unei bune echipe de proiect

METODE
 conversația, explicația, exercițiul, studiu de caz, brainstorming
RESURSE
 PPt ”Funcționarea echipei” (anexa 1)
 Film https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q (doar primul film, până la
2’12’’)
 Film https://www.youtube.com/watch?v=1iayUeiP2gM
 Laptop, videoproiector, postituri, patafix, bilețele, coli și instrumente de scris

ETAPELE LECȚIEI

1. CAPTAREA ATENȚIEI (15 min.)


Formați grupe de 4-5 elevi. Solicitați elevilor ca în 10 minunte să realizeze în grup o
construcție de sine stătătoare, cât mai înaltă, folosind 20 de bețe de spaghete, bandă
adezivă de hârtie, ață/sfoară și o bezea (marshmallow) care trebuie așezată în vârful
construcției.
Se prezintă construcțiile și se inițiază o discuție frontală pe baza următoarelor idei:
 Ați reușit sau nu? De ce?
 Cum ați lucrat? A fost eficient? De ce?
 Ce roluri v-ați asumat? De ce? Cine și cum a stabilit aceste roluri?
 Care a fost cea mai dificilă/cronofagă parte a sarcinii propuse? Cât timp v-a luat să
o rezolvaţi?
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 60 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

 Ce era atât de dificil?


 Ce aţi face diferit dacă vi s-ar propune spre rezolvare aceeaşi sarcină?
 Ati avea nevoie de susținere? De ce fel de susţinere ați avea nevoie? Din partea
cui? Cum o puteţi obţine?
 Ce este o echipă?

2.DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII (13 min.)


Prezentați elevilor mai multe filmulețe:
1) https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q (doar primul film, până la
2’12’’)
2) https://www.youtube.com/watch?v=1iayUeiP2gM
Initiați cu elevii o discuție pe baza filmulețelor. Solicitați elevilor să identifice în ce măsura se
confirmă sau nu, în aceste filme, caracteristicile unei echipe (utilizați PPT-ul ”Funcționarea
echipei” – Slide 1, Slide 2) pentru facilitarea discuției.

3. PRACTICA (10 min.)


Solicitați elevilor să formeze cele 6 grupe de lucru ale proiectului e-MM și să rezolve
următoarele sarcini:
a) să stabilească, pentru proiectul elaborat, Echipa de proiect (roluri în echipă,
număr membri, modalitatea de a alege echipa de proiect- utilizați PPT-ul
”Funcționarea echipei” – Slide 3)
b) să nominalizeze ”Responsabilii” pentru toate activitățile de proiect planificate.

4. PRODUCEREA (7 min.)
Solicitați elevilor să prezinte produsele de grup și să ofere feedback constructiv.

5. FEEDBACK (5 min.)
Solicitați elevilor să reflecteze la propria activitate din cadrul grupului și să emită
aprecieri/concluzii privind:
 modul de lucru în cadrul grupurilor/echipelor ;
 caracteristicile echipei.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 61 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 9
TITLUL LECȚIEI: Echipa de proiect. Responsabilități
ANEXA 1

Vă rugăm să folosiți prezentarea Power Point atașată acestui kit: ”Lecția 9. Anexa 1”.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 62 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 10

Titlul lecției: Managementul riscurilor unui proiect

MOTIVAȚIA
Această lecție îi familiarizează pe elevi cu conceptul de ”risc al unei acțiuni” pe care
îl aplică în managementul unui proiect. Ei învață că este important să identifice riscurile
posibile din ciclul de viață al unui proiect, dar și soluțiile care pot fi luate pentru minimizarea
acestora.
Ceea ce învață elevii în această lecție este valabil și pentru viața lor reală.

OBIECTIVELE LECȚIEI
La finalul lecției, elevii vor fi capabili să:
O1: identifice posibile riscuri ale proiectului pe care îl elaborează/implementează
O2: coreleze riscurile identificate cu soluții de minimizare/atenuare a riscurilor

METODE
 conversația, explicația, exercițiul, studiu de caz, brainstorming

RESURSE
 Fișa de lucru nr. 1, Fișa de lucru nr. 2 - Roata riscurilor, Fișa de lucru nr. 3
 PPt Managementul riscurilor,
 laptop, videoproiector, postituri, patafix, bilețele, coli și instrumente de scris

ETAPELE LECȚIEI

2. CAPTAREA ATENȚIEI (15 min.)


Pregătiți un bol cu următoarele bilețele numerotate de la 1-12:
1.proiect
2. problemă
3. scop
4. obiective
5. grup țintă
6. activitățile unui proiect
7. resurse
8. rezultate

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 63 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

9. impact
10. bugetul proiectului
11. echipă de proiect
12. riscurile unui proiect.

Invitați elevii să se grupeze câte 2-3 (astfel încât toți să participe la joc) și să extragă
un bilet, apoi să vorbească timp de 30 secunde despre conceptul scris pe bilet.
La biletul nr. 12 (riscurile unui proiect) – elevii vor prezenta aspecte pe care cred ei că
le cunosc, și le consideră potrivite, având în vedere că este, de fapt, conținutul nou al lecției.
Invitați toți elevii să scrie o definiție personală pentru riscurile unui proiect în prima
coloană a Fișei de lucru nr.1 (coloana Înainte). Purtați o discuție frontală și valorificați
răspunsurile elevilor; căutați explicația și în dicționar pentru clarificarea termenului.

Riscurile unui proiect = evenimente care se pot produce în timpul derulării unui
proiect. Odată declanșate, vor determina pierderi, nerealizări de activități, obiective și
rezultate ale proiectului...

2. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII (10 min.)


Prezentați elevilor PPT-ul ”Managementul riscurilor”.
Solicitați elevilor să noteze în a doua coloană a tabelului din Fișa de lucru nr. 1 (În
timpul...) riscul din situația prezentată în PPt și o soluție posibilă pentru
înlăturarea/atenuarea/minimizarea acestuia.
Purtați apoi o discuție frontală după următoarea structură:
- care a fost riscul identificat?
- din ce cauză s-a produs?
- ce efecte poate produce?
- ce soluții propuneți pentru minimizarea/atenuarea/înlăturarea riscului?
- ce lecție învățăm pentru viață?

3. PRACTICA (10 min.)


Solicitați elevilor să formeze cele 6 grupe de lucru ale proiectului e-MM și să
identifice riscuri posibile ale acestor proiecte, precum și soluții pentru minimizarea lor.
Riscurile și soluțiile se scriu pe postituri separate de către fiecare grup de lucru.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 64 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

4. PRODUCEREA (10 min.)


Se prezintă activitatea de grup și se lipesc postiturile cu riscuri și soluții pe Fișa de
lucru nr. 2- Roata riscurilor”. După prezentarea fiecărui grup, cereți clarificări (dacă e cazul)
și oferiți feedback împreună cu celelalte grupe.
Finalizați activitatea de grup cu concluzii privind:
 modul de lucru în cadrul grupurilor
 modul de rezolvare a sarcinii date
 lecții învățate pentru buna gestionare a unui proiect

5. FEEDBACK (5 min)
Solicitați elevilor să ofere un feedback pentru lecția desfășurată:
- Ce a învățat?
- Dacă și cum îi vor fi de folos în viață cele învățate?
- Cum s-a simțit?
- Cum și cât a lucrat?
Feedback-ul se completează in treia coloană a Fișei de lucru nr. 1 (După...)

Temă de reflecție – posibilă temă pentru acasă: solicitați elevilor să se raporteze la


viața personală și pentru o acțiune/activitate personală să identifice un posibil risc și o
soluție viabilă pentru atenuarea/înlăturarea acestuia (se completează Fișa de lucru nr. 3).

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 65 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 10
Titlul lecției: Managementul riscurilor unui proiect
Prezentare

Vă rugăm să folosiți prezentarea Power Point atașată acestui kit: ”Lecția 10. PPT”.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 66 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 10
Titlul lecției: Managementul riscurilor unui proiect
Fișa de lucru nr. 1

Reflectează!
1. Ce este un risc?
2. Identifica un risc din studiul de caz dat.
3. Identifica o solutie pentru riscul de mai sus.

Harta interogării – Înainte, În timpul, După

Înainte În timpul După

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 67 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 10
TITLUL LECȚIEI: Managementul riscurilor unui proiect
Fișa de lucru nr. 2

1st CASE = I caz; 2nd CASE = al II-lea caz; 3rd = al III-lea caz; 4th CASE = al IV-lea caz;
5th CASE = al V-lea caz; 6th CASE = al VI-lea caz;
RISK = risc; SOLUTION = soluție de reducere/eliminare a riscului.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 68 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 10
TITLUL LECȚIEI: Managementul riscurilor unui proiect
Fișa de lucru nr. 3

RISK MANAGEMENT = managementul/gestionarea riscurilor

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 69 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 11

Titlul lecției : Evaluarea proiectului

MOTIVAȚIE
Aceasta este o lecție importantă pentru elevi și profesori. Tehnica evaluării îi ajută pe
elevi să înțeleagă și să-și vadă progresul în învățare, iar profesorii isi pot analiza și îmbunătăți
predarea.

SCOPUL LECȚIEI
 Să introducă și să practice diferite tipuri de evaluare

OBIECTIVELE LECTIEI
 Să descrie semnificațiile cuvintelor cheie "evaluare" și "autoevaluare";
 Sa dezvolte abilități de cooperare și comunicare a studenților;
 Să motiveze elevii să participe la activitatea creativă;
 Să dezvolte sentimentul de responsabilitate pentru obținerea rezultatului final.

METODE ȘI FORME DE ACTIVITATE


• Brainstorming, învățare prin cooperare, discuții, prezentare.
• Frontală, individuală și de grup.

RESURSE
 Hârtie A3, pixuri, creioane colorate și carioci
 Lipici, foarfece
 Foaie de lucru pentru activitățile din lecție
 Set de imagini cu elemente de mobilier

ETAPELE LECȚIEI
1. SPARGEREA GHETII
 Salutul
 Profesorul arată imaginile cu chipuri zâmbitoare și le cere elevilor să le așeze pe
tablă în funcție de sentimentul fiecăruia. (Anexa 1)

2. PREZENTARE
Brainstorming (5 min)
Elevii răspund la întrebările profesorului:
1. Îți place să primești note? De ce?
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 70 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Lucru în perechi: profesorul cere elevilor să găsească definițiile unor cuvinte (Anexa 2).
2. Ce este evaluarea? Dar autoevaluarea? Dar nota?
 Nota este nota/cifra care este dată elevului pentru răspunsul corect (Oxford
Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, 2000, 783-784 p.);
 Evaluarea reprezintă feedback –ul despre atingerea obiectivului; o părere despre
valoarea, cantitatea și calitatea unui lucru/ a ceva.
 Autoevaluarea constituie procesul de autoevaluare a propriei activități.

3. PRODUCEREA
Lucru în grup. Crearea unui poster „Casa visurilor mele” ( 20 min.)
1. Se alcătuiesc grupele în funcție de culoarea / cartea poștală aleasă de fiecare elev
sau de piesele cu anotimpurile în care s-au născut elevii.
2. Fiecare grup propune criterii pentru evaluarea participării/implicării unui elev la
lucrul.
3. În grup, fiecare elev primește sau alege rolul scris pe foaia de hârtie (Anexa 3).
4. Fiecare echipă se gândește pentru a stabili numele casei ideale.
5. Fiecare echipa proiectează/desenează o casă, apoi lipește produsul realizat pe
coala mare, definitivând posterul.

4. PREZENTAREA
Prezentarea posterelor (10 min.)

5. EVALUAREA (5 min)
1. Toată lumea completează lista de autoevaluare cu criteriile propuse. (Anexa 4)
2. În fiecare grup, fără discuții sau consultații, toți elevii completează o listă de
evaluare a colegilor. (Anexa 5)

6. REFLECȚIE / FEEDBACK
 Ce este evaluarea?
 Ce forme de evaluare știți acum?
 Cum evaluați această lecție? Puneți stickerul care reflectă evaluarea voastră în
privința lecției.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 71 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 11
Titlul lecției: Evaluarea proiectului

ANEXA 1

FEȚE ZÂMBITOARE SAU...

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 72 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 11
Titlul lecției: Evaluarea proiectului

ANEXA 2
Cuvinte și definiția lor

- notă dată la un examen


sau pentru o sarcină de
O notă
lucru la școală (de exemplu,
un test).
- un număr sau un
O notă/calificativ calificativ care este dat
cuiva pentru că a răspuns la
ceva corect.

- un feedback despre
Evaluare atingerea scopului; o opinie
despre valoarea, cantitatea
sau calitatea unui lucru.

- procesul de
Autoevaluare autoevaluare/ judecare a
propriului progres.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 73 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 11

Titlul lecției : Evaluarea proiectului

ANEXA 3

Roluri în cadrul lucrului în echipă

Un lider/un manager - este o persoană care oferă sprijinul necesar


pentru realizarea sarcinii, aplaudă și încurajează colegii de echipă,
ajută la rezolvarea dificultăților întâmpinate pe parcurs.

Un pictor/un artist- este o persoană care desenează, pictează sau


face un colaj.

Un scriitor - este un persoană care scrie un scurt text despre un


subiect anume

Un responsabil cu cronometrarea - este o persoană care urmărește


încadrarea în timp și ajută alți coechipieri.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 74 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 11
Titlul lecției: Evaluarea unui proiect

ANEXA 4

AUTOEVALUARE

Evaluează-ți activitatea din timpul proiectului!


Pune √ în coloana care se referă la activitatea ta.
Nume - ____________

Afirmație întotdeauna uneori rar

Am contribuit cu idei la proiect

Am cooperat cu membrii grupului

Am găsit materialele necesare posterului

Am ajutat membrii grupului să lipească, să taie materialele


pentru poster

Am realizat sarcinile corect în timpul proiectului

Ce sarcină specifică ai avut în proiect?


..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 75 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Interevaluare

Completează tabelul. Alege și încercuiește simbolul potrivit implicării


fiecăruia.

Nume Contribuția la proiect

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 76 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 11
Titlul lecției: Evaluarea proiectului

ANEXA 5

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 77 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 12

Titlul lecției: Diseminarea proiectului

MOTIVAȚIE
Această lecție urmărește:
 să familiarizeze elevii cu noțiunea de diseminare a proiectului și cu necesitatea
acestei etape;
 să revizuiască și să consolideze rolul diverselor tipuri de diseminare.

OBIECTIVELE LECȚIEI
● Dezvoltarea vocabularului elevilor cu noi termeni specifici managemntului de
proiect;
● Motivarea elevilor să colaboreze și să lucreze în grup;
● Îmbunătățirea capacității elevilor de a lucra cu organizatorii vizuali.

METODE ( ȘI FORME)
 Brainstorming, conversația, învățarea prin colaborare, gândirea critică
 Individual, lucru în grup

RESURSE
 Coli de flipchart
 Markere, flipchart, videoproiector, calculator
 Fișe de lucru

Problemă anticipată:
● unii elevi se pot rușina să-și împărtășească idei din cauza vocabularului sărac sau a
lipsei de cunoștințe referitoare la tema abordată.

ETAPELE LECȚIEI

1. ÎNCĂLZIREA
Cereți elevilor să facă un cerc, apoi să se întoarcă la un coleg din partea dreaptă și să
spună un compliment, de exemplu: Arăți bine astăzi / Ochii tăi sunt frumoși ...

2. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII/PREZENTAREA
2.1. Anunțați titlul lecției. Întrebați elevii ce cred ei că este diseminarea. Rezumați
toate ideile, apoi explicați-le ce este diseminarea, folosind Anexa 1.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 78 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Cuvânt cheie:
Diseminarea/difuzarea este un proces de răspândire a informațiilor. Diseminarea proiectului
conține rezultatul acestuia, procesul de lucru la proiect, activitățile noastre și rezultatele lor și
rezultatul final, in ansamblul proiectului. Spunem sau scriem altora despre proiect, colegilor
din clasă, prietenilor, colegilor de școală, părinților. Pe scurt, difuzarea înseamnă "livrarea și
primirea unui mesaj”.

2.2. Discutați cu elevii punând întrebările:


- Cu ce scop dorim să diseminăm?

Cuvinte cheie (Anexa 2):


Diseminarea pentru conștientizare. Elevii din clasă, școală, prietenii, colegii, părinții / familia
vor cunoaște activitățile voastre. De obicei, se poate vorbi informal.
Diseminarea pentru înțelegere. Grupul / clasa / școala voastră înțelege că poate beneficia
de ceea ce propune proiectul vostru.
Diseminarea pentru acțiune. Puteți să creați filme, postere, prezentări PowerPoint, să faceți
fotografii despre proiectul vostru, în care să vă împărtășiți ideile, rezultatele cercetării,
sugestiile care îi pot ajuta pe alți elevi să-și înțeleagă problemele și să-și schimbe părerile,
atitudinea față de diferite aspecte ale vieții .

- Cine este implicat în proiect?


Elevii sugerează persoane implicate în proiect. Profesorul notează ideile intr-o
hartă conceptuală/intr-un ciorchine (Anexa 3).

4. PRACTICAREA/REALIZAREA PRODUSULUI
1.4. Cereți elevilor să se organizeze în 5 grupuri de lucru. Grupul poate fi organizat
prin alegerea cărților de culori diferite, iar elevii aleși dintr-o singură culoare se așază la masă
cu culoarea de identificare. Fiecare grup alege un scriitor, un manager de timp, un
prezentator, un lider. Fiecare grup completează sarcinile (Anexa 4).
● Grupul I: gândește, discută și sugerează locurile / spațiul în care elevii pot spune sau
scrie despre proiect, activități, participanți;
● Grupul 2: gândește, discută și prevede cine trebuie să știe despre proiect / publicul
de difuzare / grupurile țintă ale diseminării;
● Grupul 3 gândește, discută și explică de ce este necesară diseminarea;
● Grupul 4 gândește, discută și sugerează modul în care elevii pot să difuzeze
informații despre proiect.

2.4. Prezentatorii fiecărui grup anunță tuturor rezultatele discuțiilor și afișează


listele cu idei ale lucrului lor pe tabla de clasă (Anexa 5).

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 79 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Ce Cui De ce Cum
dorim să i se poate adresa este necesară se răspândește
diseminăm/tipul de diseminarea diseminarea informația
diseminare

Elevii din alte grupuri își pot adăuga sugestiile.

5. FEEDBACK
Rugați elevii să completeze/coloreze în tabelul de autoevaluare (Anexa 6):

Acum știu ce este diseminarea.

Da, știu foarte bine. Da, știu destul de bine. Nu știu.

Mi-a plăcut să lucrez în grup.

Da, mi-a plăcut. Da, am lucrat, dar nu mi-a Nu mi-a plăcut.


plăcut prea mult.

La finalul lecției mă simt...

Minunat/bine. Obosit. Plictisit.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 80 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 12
Titlul lecției: Diseminarea proiectului

ANEXA 1

Ce crezi tu că este diseminarea?

Diseminarea...

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 81 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Cuvânt cheie:
Diseminarea/difuzarea este un proces de răspândire a informațiilor.
Diseminarea proiectului conține rezultatul acestuia, procesul de lucru
la proiect, activitățile noastre și rezultatele lor și rezultatul final, in
ansamblul proiectului. Spunem sau scriem altora despre proiect,
colegilor din clasă, prietenilor, colegilor de școală, părinților. Pe scurt,
difuzarea înseamnă "livrarea și primirea unui mesaj”.

Sursele imaginilor utilizate:


https://openclipart.org/detail/183544/radio-portable
https://openclipart.org/detail/189827/tv-morning-news
https://openclipart.org/detail/132139/internet
https://openclipart.org/detail/9368/mailbox
https://openclipart.org/detail/131095/news
https://openclipart.org/detail/264186/conference
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 82 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 12
Titlul lecției: Diseminarea proiectului

ANEXA 2

De ce dorim să diseminăm?

Elevii din clasă, școală,


Cuvinte cheie: prietenii, colegii,
părinții/ familia vor
Diseminarea pentru cunoaște activitățile
voastre.
conștientizare

De obicei, poate fi o
Diseminarea pentru discuție informală.
înțelegere

Grupul / clasa / școala


voastră înțelege că poate
Diseminare pentru poate beneficia de proiectul
acțiune vostru.

Puteți să creați filme, postere, prezentări PowerPoint, să


faceți fotografii despre proiectul vostru, în care să vă
împărtășiți ideile, rezultatele cercetării, sugestiile care îi pot
ajuta pe alți elevi să-și înțeleagă problemele și să-și schimbe
părerile, atitudinea față de diferite aspecte ale vieții .

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 83 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 12
Titlul lecției: Diseminarea proiectului

ANEXA 3

Cine este implicat în proiect?

Persoane implicate în proiect

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 84 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 12
Titlul lecției: Diseminarea proiectului

ANEXA 4

GRUPUL NR. 1
 SARCINA: gândiți, discutați și sugerați locurile / spațiul în care elevii pot spune sau
scrie despre proiect, activități, participanți.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 85 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

GRUPUL NR. 2
● SARCINI DE LUCRU: gândiți, discutați și prevedeți cine trebuie să știe despre
proiect / publicul de difuzare / grupurile țintă ale diseminării.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 86 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

GRUPUL NR. 3
● SARCINI DE LUCRU: gândiți, discutați și explicați de ce este necesară
diseminarea.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 87 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

GRUPUL NR. 4
● SARCINI DE LUCRU: gândiți, discutați și sugerați cum ar putea elevii să
disemineze informațiile despre acest proiect.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 88 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 12
Titlul lecției: Diseminarea proiectului

ANEXA 5
CENTRALIZATOR

Ce Cui De ce Cum
dorim să diseminăm/tipul de i se poate adresa diseminarea este necesară diseminarea se diseminează informația
diseminare

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 89 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 12
Titlul lecției: Diseminarea proiectului

ANEXA 6

FEEDBACK

Completează/colorează prin autoevaluare tabelul de mai jos:

Acum știu ce este diseminarea.

Da, știu foarte bine. Da, știu destul de bine. Nu știu.

Mi-a plăcut să lucrez în grup.

Da, mi-a plăcut. Da, am lucrat, dar nu mi-a Nu mi-a plăcut.


plăcut prea mult.

La finalul lecției mă simt...

Minunat/bine. Obosit. Plictisit.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 90 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 13

Titlul lecției: Recapitulare

MOTIVAȚIE
Curriculumul ”Managementul proiectelor multidisciplinare” vizează formarea elevilor
pentru dezvoltarea abilităților legate de managementul proiectului (scrierea,
implementarea, monitorizarea și evaluarea unui proiect).
Punerea în aplicare a acestui curriculum este justificată de faptul că proiectele sunt
instrumente potrivite, pe care elevii le pot utiliza în majoritatea disciplinelor pentru
rezolvarea problemelor în viața reală, în cea școlară și socială, dar învățarea teoretică și
exercițiile practice în acest domeniu au fost predate doar în cantități foarte mici școli
gimnaziale.

OBIECTIVELE LECȚIEI
 Elevii ajung să cunoască alți elevi și profesorii participanți la lecții.
 Elevii cunosc și pot folosi o terminologie specifică, legată de managementul de
proiect.
 Elevii cunosc strategiile de predare și învățare utilizate în această disciplină (Google
Drive, e-Twinning, platforma Moodle, învățare colaborativă etc.)

METODE (și forme ale activității)


 Brainstorming, conversația, invățarea colaborativă și activă
 Frontal, pe grupe

RESURSE:
• Etichete pentru numele elevilor și ale profesorilor, foi goale de hârtie, stilouri și pixuri,
tablă albă, videoproiector și calculator, hârtie flipchart, foi de lucru pentru activitățile de
încălzire și feedback

ETAPELE LECȚIEI:

1. ÎNCĂLZIREA - întrebări de revizuire; activitate -joc; jocuri de cuvinte


Cine sunt eu?
În acest joc, conducătorul jocului pregătește cărți cu naționalități variate pe ele. El
împarte o singură carte fiecărui membru, lipindu-i-o pe spate. Apoi toți pretind că sunt la o
petrecere și își pun între ei întrebări pentru a-și afla propria identitate.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 91 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Când cineva își ghicește propriul nume în mod corect, eticheta de nume este așezată
în partea din față și continuă să discute cu invitații de la petrecere până când toată lumea
poartă eticheta cu numele în față.

2. SUBIECTUL PRINCIPAL
– discuții
- întrebări și răspunsuri; Enunțuri de tipul Adevărat / Fals; Transformarea
- materiale utilizate – povestiri, filme
Cereți elevilor să formeze grupuri de lucru (5 grupe x 4 elevi, 1 grupă x 5 elevi).
Spuneți-le să discute despre toate cunoștințele dobândite despre managementul proiectelor
și să-și exprime așteptările și temerile legate de acest subiect.

Categorii
Pentru acest joc, o persoană se gândește la o categorie, cum ar fi FILME. Într-un cerc,
toată lumea trebuie să se gândească la un titlu de film (în limba engleză, desigur). Dacă îi ia
cuiva prea mult timp pentru a da un răspuns (liderul trebuie să numere până la cinci), atunci
persoana respectivă iese din joc și începe o nouă categorie. Dacă cineva dă un răspuns care
nu are sens sau este incorect, el este, de asemenea, trimis în afara jocului. De exemplu, în
cazul în care categoria este HĂRȚUIREA VIRTUALĂ ( sau DREPTURILE OMULUI, RELAȚIILE
SOCIALE, VIOLENȚA și COMUNICAREA) și cineva spune "O… VIRTUALĂ" acea persoană este
eliminată. Jocul continuă până când rămâne o singură persoană!

3. PRACTICA – pe foi suplimentare


- tehnici de alegere – de tip pereche ; alegere multiplă; completare de texte/
cuvinte lacunare;

4. ACTIVITĂȚI DE TIP JOC SAU CHESTIONARE


Realitate și Ficțiune
În acest joc, o persoană spune o scurtă poveste despre ea înșăși sau despre cineva
despre care știe sau doar a auzit. De obicei, este ceva amuzant sau nebunatic. Poate fi o
poveste adevărată sau ceva inventat.

5. FEEDBACK
Utilizați foaia de evaluare pentru a obține feedback de la elevi.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 92 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 14

Titlul lecției: Prezentarea proiectului

MOTIVAȚIA
Pentru a înțelege motivele pentru care este important să realizăm o prezentare,
trebuie să răspundem la următoarele întrebări:

1. Ce este o prezentare?
- O prezentare este o discuție formală cu una sau mai multe persoane care
"oferă" idei sau informații într-un mod clar și structurat.

2. Care sunt obiectivele unei prezentări?


- să informeze despre produs (proiectul eMM);
- să evaleze produsul (proiectul eMM);
- să obțină feedbackul de la public;
- să convingă publicul cu privire la calitatea produsului;
- să selecteze ideile echipei și să le organizeze.

OBIECTIVELE LECȚIEI
 Elevii învață cum să realizeze o prezentare bună.
 Elevii învață ce forme de prezentare există.
 Elevii învață cum să evalueze prezentările. Ei vor elabora o listă a criteriilor de
evaluare a proiectelor și o listă a criteriilor de evaluare a prezentărilor bune.
 Elevii învață ce este o evaluare colegială (interevaluare).

METODE
 Prezentarea
 Brainstorming
 Discuția colectivă
 Observarea
 Evaluarea colegială/intervaluarea

RESURSE
 Prezentări PowerPoint
 Flipchart, foi de flipchart, coli

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 93 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

ETAPELE LECȚIEI

2. ÎNCĂLZIREA
Pregătiți o provocare! Elevii vor rezolva acest exercițiu folosind cunoștințele de limba
engleză (Anexa 1).
Complete the presentation phrases with the correct word, then check.

a) It’s good to ………….. you. have / take / meet


b) Did everyone …………… a handout? give / get / go
c) Don´t……………… about taking notes. worry / remember / think
d) Please ……………. yourselves. meet / have / help
e) Please feel …………….. to ask me questions. expensive / free / open
f) I´d like to …………… the initial survey. let / happen / describe
g) Now I want to …………….. on the results. look / worry / focus

3. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII / PREZENTAREA


(Suggestion: you can 1. ask your students the question in bold, 2. let them come with
their own answers – brainstorming, 3. give them the answer and explain)
(Sugestie: puteți 1. să le puneți elevilor întrebarea cu caractere aldine/îngroșate, 2.
să vină cu propriile răspunsuri, diferite de cele sugerate - brainstorming, 3. să-i dea răspunsul
și să-l explice)

Care sunt factorii cheie ai oricărei prezentări de succes? (Anexa 2. Suport curs)
Factorii cheie sunt:
• audiența;
• conținutul prezentării în sine;
• și prezentatorul.
Punctul de plecare este întotdeauna publicul. Ar trebui să știți cine sunt cei cărora
urmează să le prezentați proiectul și să vă gândiți la nevoile și interesele acestora.

Există 3 etape principale ale unei prezentări de succes (Anexa 2).


1) Pre-pregătirea (Înainte de a începe pregătirea prezentării)
• O sarcină esențială în această etapă este să vă puneți următoarele întrebări:
- Care este scopul prezentării mele?
- Care sunt principalele puncte pe care aș vrea să le depășesc?

• Colectați materialele pe care doriți să vă bazați prezentarea. Faceți o selecție atentă


în materialele colectate.
• Pregătiți o bibliografie fiabilă (numele autorului, titlul cărții ...)

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 94 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

• Din materiale selectați cuvintele cheie pentru prezentarea dvs. și nu uitați să le


puneți pe material.

2) Pregătirea (Anexa 2. Suport de curs)


• Amintiți-vă să acordați prezentării voastre o structură logică:

Introducere Scurtă introducere Urați bun-venit publicului


Introduceți subiectul/tema
Explicați structura prezentării
Explicați regulile pentru întrebări
Cuprins ”Corpul” prezentării – Prezentați subiectul însuși
partea cea mai consistentă
Încheiere Scurtă concluzie Rezumați prezentarea (ideea centrală)
Mulțumiți publicului
Invitați-i pe cei care v-au ascultat să pună
întrebări
Întrebări și răspunsuri

 Faceți prima schiță a prezentării voastre. Citiți-o cu atenție. Dacă oricare dintre
informații nu are legătură cu subiectul, eliminați-o.

 Dacă există idei-probleme pe care nu le puteți exprima într-un mod precis,


probabil că nu le înțelegeți singuri. Deci, este mai bine să nu vorbim despre ele.

 Nu citiți niciodată din notițele voastre. Ar trebui să cunoașteți materialele pe


care doriți să le prezentați suficient de bine pentru a nu fi nevoie de notițe.

 Faceți-vă timp pentru a repeta. Astfel vă veți familiariza cu propria voce, veți
putea să verificați și să ajustați durata prezentării voastre și să vedeți dacă
ajutoarele vizuale (dacă le folosiți) vă ilustrează prezentarea.

 Lăsați timp pentru întrebări din partea publicului. Întrebările vă pot ajuta să
transmiteți mai bine mesajul.

 Creați materiale suport vizuale bune pentru a vă ajuta să transmiteți mesajul


mai eficient (ajutoare vizale). Ele pot ajuta să atrageți atenția publicului.

Ajutoare vizuale
Există diferite tipuri de ajutoare vizuale, iar alegerea depinde de tipul de prezentare și
de nevoile voastre, de exemplu:
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 95 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

• Prezentări în PowerPoint;
• Tablă albă și markere;
• Flipchart-uri;
• Video; episoade scurte sau scene din filme;
• obiecte reale pe care le puteți lăsa ascultătorilor să le exploreze;
• Postere;
• Masa rotundă.

Rețineți că imaginile greșit pregătite și/sau prost folosite vă pot distruge prezentarea.

2) Prezentarea (Anexa 2. Suport pentru curs)

 Vorbiți clar.

 Încercați să mențineți ritmul natural de vorbire adecvat pentru o situație


formală, mai degrabă decât cel pentru fiecare zi.

 Faceți pauze pe care le considerați absolute necesare pentru prezentarea


voastră; acest lucru subliniază importanța informațiilor.

 Încercați să vă controlați limbajul corpului, evitați gesticularea excesivă.

 Mențineți contactul vizual cu ascultătorii, dar nu vă concentrați asupra unei


singure persoane.

 Observați reacțiile publicului vostru - ar fi mai bine să scurtați prezentarea cu


două minute și să treceți la concluzii.

 Nu uitați să mulțumiți publicului pentru atenția acordată și încurajați-l să pună


întrebări. Dacă nu sunteți sigur de răspunsul respectiv sau dacă nu îl știți, nu vă
temeți să recunoașteți acest lucru, dar sugerați sursa în care ar putea fi găsit
răspunsul.

 Bucurați-vă de prezentarea voastră. Încercați să o tratați ca pe o experiență


nouă și să vă manifestați entuziasmul.

4. PRACTICA
Arătați elevilor o prezentare PowerPoint numită "O prezentare nereușită" (Anexa 3)
și lăsați-i să discute motivele pentru care prezentările din diapozitive sunt greșite.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 96 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Elevii au următoarea sarcină de lucru: în grupuri mici, să elaboreze o listă a criteriilor


de evaluare a unor prezentări bune (de exemplu: organizare, conținut, precizie, grafică,
performanță), să le scrie pe o foaie de flipchart și să prezinte - ca rezultat, fișă de evaluare
pentru toată lumea.
Iată un scurt exemplu:

Evaluarea
prezentărilor 1 2 3 4 Total
elevilor
Organizarea
Cunoașterea
subiectului
Contactul vizual

4. PRODUCEREA
Creați partea de deschidere a prezentării voastre (întâmpinați-vă oaspeții,
prezentați-vă, introduceți subiectul, explicați structura). După aceea, elevii din grupuri mici
își îndeplinesc partea de deschidere și se evaluează reciproc (evaluarea colegială/
interevaluare).

5. FEEDBACK
Puteți utiliza o foaie de evaluare pentru a obține feedback de la elevii
dumneavoastră.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 97 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 14
Titlul lecției: Prezentarea proiectului

ANEXA 1

FIȘĂ DE LUCRU

Completează fiecare enunț dat, alegând cuvântul potrivit, apoi verifică. Provocarea
este că... trebuie să folosești cunoștințele de limba engleză!

a) It’s good to …………......... you. have / take / meet


b) Did everyone …………… a handout? give / get / go
c) Don´t……………...… about taking notes. worry / remember / think
d) Please ……………. yourselves. meet / have / help
e) Please feel …………….. to ask me questions. expensive / free / open
f) I´d like to …………… the initial survey. let / happen / describe
g) Now I want to …………….. on the results. look / worry / focus

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 98 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 14
Titlul lecției: Prezentarea proiectului

ANEXA 2

Care sunt factorii cheie ai oricărei prezentări de succes?

Factorii cheie sunt:


 audiența;
 conținuturile prezentării propriu-zise;
 și prezentatorul.

Punctul de plecare este întotdeauna publicul. Ar trebui să știți cine sunt


cei cărora urmează să le prezentați proiectul și să vă gândiți la nevoile și
interesele acestora.

Sunt 3 etape esențiale ale unei prezentări de succes:

1) Pre-pregătirea
 O sarcină esențială în această etapă este să vă puneți următoarele
întrebări:
- Care este scopul prezentării mele?
- Care sunt principalele puncte pe care aș vrea să le depășesc?

 Colectați materialele pe care doriți să vă bazați prezentarea. Faceți o


selecție atentă în materialele colectate.

 Pregătiți o bibliografie fiabilă (numele autorului, titlul cărții ...).

 Din materiale selectați cuvintele cheie pentru prezentarea dvs. și nu


uitați să le puneți în material.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 99 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

2) Pregătirea
 Amintiți-vă să acordați prezentării voastre o structură logică:

Introducere Scurtă introducere Urați bun-venit publicului


Introduceți subiectul/tema
Explicați structura prezentării
Explicați regulile pentru întrebări
Cuprins ”Corpul” prezentării – Prezentați subiectul însuși
partea cea mai
consistentă
Încheiere Scurtă concluzie Rezumați prezentarea (ideea
centrală)
Mulțumiți publicului
Invitați-i pe cei care v-au ascultat să
pună întrebări
Întrebări și răspunsuri

 Faceți prima schiță a prezentării voastre. Citiți-o cu atenție. Dacă


oricare dintre informații nu are legătură cu subiectul, eliminați-o.

 Dacă există idei-probleme pe care nu le puteți exprima într-un mod


precis, probabil că nu le înțelegeți singuri. Deci, este mai bine să nu
vorbim despre ele.

 Nu citiți niciodată din notițele voastre. Ar trebui să cunoașteți


materialele pe care doriți să le prezentați suficient de bine pentru a
nu fi nevoie de notițe.

 Faceți-vă timp pentru a repeta. Astfel vă veți familiariza cu propria


voce, veți putea să verificați și să ajustați durata prezentării voastre
și să vedeți dacă ajutoarele vizuale (dacă le folosiți) vă ilustrează
prezentarea.

 Lăsați timp pentru întrebări din partea publicului. Întrebările vă pot


ajuta să transmiteți mai bine mesajul.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 100 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

 Creați materiale suport vizuale bune pentru a vă ajuta să transmiteți


mesajul mai eficient (ajutoare vizale). Ele pot ajuta să atrageți
atenția publicului.

Ajutoare vizuale
Există diferite tipuri de ajutoare vizuale, iar alegerea depinde de tipul de
prezentare și de nevoile voastre, de exemplu:
• Prezentări în PowerPoint;
• Tablă albă și markere;
• Flipchart-uri;
• Video; episoade scurte sau scene din filme;
• obiecte reale pe care le puteți lăsa ascultătorilor să le exploreze;
• Postere;
• Masa rotundă.

Rețineți că imaginile greșit pregătite și/sau prost folosite vă pot distruge


prezentarea.

3) Prezentarea

 Vorbiți clar.

 Încercați să mențineți ritmul natural de vorbire adecvat pentru o


situație formală, mai degrabă decât cel pentru fiecare zi.

 Faceți pauze pe care le considerați absolute necesare pentru


prezentarea voastră; acest lucru subliniază importanța informațiilor.

 Încercați să vă controlați limbajul corpului, evitați gesticularea


excesivă.

 Mențineți contactul vizual cu ascultătorii, dar nu vă concentrați


asupra unei singure persoane.

 Observați reacțiile publicului vostru - ar fi mai bine să scurtați


prezentarea cu două minute și să treceți la concluzii.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 101 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

 Nu uitați să mulțumiți publicului pentru atenția acordată și


încurajați-l să pună întrebări. Dacă nu sunteți sigur de răspunsul
respectiv sau dacă nu îl știți, nu vă temeți să recunoașteți acest
lucru, dar sugerați sursa în care ar putea fi găsit răspunsul.

 Bucurați-vă de prezentarea voastră! Încercați să o tratați ca pe o


experiență nouă și să vă manifestați entuziasmul.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 102 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 14
Titlul lecției: Prezentarea proiectului

ANEXA 3

Vă rugăm să folosiți prezentarea Power Point atașată acestui kit: ”Lecția 14. Anexa 3”.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 103 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PLAN DE LECȚIE 15

Titlul lecției: Evaluarea elevilor

MOTIVAȚIA
De ce este evaluarea importantă?
- Sprijină gândirea critică.
- Elevii își identifică părțile bune și părțile slabe.
- Le dă lor posibilitatea să se dezvolte.
- Arată eficacitatea muncii.

Obiectivele lecției
 Elevii învață autoevaluarea - cum să-și analizeze critic lucrarea
 Elevii își pot vedea punctele bune și cele slabe ale muncii lor (analiza SWOT) și
propun sugestii de îmbunătățire

METODE
 Prezentări PowerPoint
 Brainstorming, discuția colectivă
 Observarea
 Evaluarea în perechi

RESURSE
 Prezentare PowerPoint, flipchart, fișe de lucru

ETAPELE LECȚIEI

1. ÎNCĂLZIREA
Activitatea Compune cele mai multe cuvinte: 5 minute
Scrieți pe tablă un cuvânt legat de vocabularul tipic/specific managementului de
proiect. În perechi sau în grupuri de câte 3, elevii formează cât mai multe cuvinte din literele
cuvântului dat. Cuvinte posibile: evaluare, analiză, îmbunătățire. Se acordă câte un punct
pentru fiecare cuvânt și un punct bonus pentru cel mai lung cuvânt.

2. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII/ PREZENTAREA


Explicați elevilor că exista diferite forme de evaluare: autoevaluare, evaluarea în
grup, evaluarea în perechi, analiza SWOT. Dați-le un exemplu de evaluare în perechi din fișa
Formular pentru evaluarea colegială (Anexa 1).
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul profesorului
Pagina 104 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

După aceea:
1. Analizați criteriile;
2. Discutați avantajele și dezavantajele fiecărei forme de evaluare, de exemplu:

Autoevaluarea
Avantaje:
 încurajează elevii să reflecteze critic asupra modului lor de învățare
 ajută elevii să-și dezvolte capacitatea de judecată
 Nu există presiune din partea colegilor când elevii se autoevaluează.
Dezavantaje:
 Pot fi subiectivi, deoarece elevii pot să nu fie sinceri
 Le ia mult timp;
 Elevii nu sunt familiarizați cu criteriile de evaluare

Evaluarea în perechi
Avantaje :
 Încurajează elevii să reflecteze critic asupra muncii depuse de ceilalți.
 Încurajează elevii să se implice în procesul de evaluare
 Se obține feedback din partea mai multor persoane
 Se menține corectitudinea evaluării deoarece fiecare are șansa să evalueze pe
ceilalți.
Elevii învață mai mult din munca depusă de ceilalți.
Dezavantaje:
 Presiunea colegilor și prieteniile legate pot influența valoarea de adevăr a
notelor acordate de elevi
 Elevii pot avea tendința de a acorda aceeași notă tuturor

Analiza SWOT
Avantaje:
 Poți înțelege mai bine ce ai lucrat
 Îți poți vedea punctele slabe
 Poți vedea oportunitățile
 Poti dezvolta obiectivele proiectului și strategiile de a le atinge
Dezavantaje:
 Nu oferă soluții;
 Poate genera prea multe idei fără să știi care este cea mai bună soluție;
 Multe informații pot fi inutile.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 105 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

3. PRACTICA
Consolidați lucrurile noi pe care le-au învățat elevii, solicitându-le să desfășoare
următoarea activitate:
 În grupuri mici, realizați o listă cu criterii de evaluare pentru o sarcină de grup. Puneți-le
pe un flipchart, prezentați-le și apărați-vă ideile!

4. PRODUCEREA
Realizați o analiză SWOT: folosiți postituri/autocolante din 4 culori diferite (roșu pentru
puncte bune, albastru pentru puncte slabe etc.). Împărțiți tabla în 4 părți corespunzătoare
analizei. Elevii din fiecare echipă vor folosi postiturile pentru a scrie:
 puncte bune: caracteristicile pentru care proiectul lor are un avantaj față de altele;
 puncte slabe: caracteristici pentru care proiectul lor este mai slab decât celelalte;
 oportunități: elemente pe care proiectul le poate exploata în avantajul său ;
 amenințări: elemente din mediul înconjurător care ar putea cauza probleme
proiectului.
Apoi elevii vor pune postituri/autocolante în cele 4 secțiuni diferite ale tablei și vor
compara răspunsurile.

Pozitiv/Folositor Negativ/ Dăunător


Puncte tari Puncte slabe
de
PREZENT

Ceea ce faci bine și te ajută să-ți Aspectele pe care nu le faci


externă Origine
(vine din afara ta) internă

indeplinești obiectivele propuse. bine și care te împiedică să-ți


tine)
(ține

Folosește-te de ele pentru a îndeplinești obiectivele


construi și a dezvolta. propuse
Oportunități Amenințări
Aspectele bune care vin din afara Aspectele negative care vin din
ta (factori externi) și care sunt afara ta (factorii externi) și care
benefice îndeplinirii obiectivelor ar putea să dăuneze
tale. performanțelor tale.
Origine
VIITOR

Stabilește ordinea importanței lor, Încearcă să le reduci, să le


pentru a ști care te ajută cel mai minimalizezi.
mult și mai bine.

6. FEEDBACK

Puteti folosi o fișă de evaluare pentru a obține feedback de la elevi (Anexa 1) sau
puteți deschide o discuție pentru a compara așteptările lor cu ceea ce s-a învățat.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 106 din 107
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 15
Titlul lecției: Evaluarea elevilor

ANEXA 1

Formular de evaluare colegială

Scrie numele membrilor grupului tău în căsuțele numerotate. Apoi autoevaluează-te,


acordându-ți o valoare din listă. Fă același lucru pentru membrii grupului și la final
însumează valorile.

Valori:
1 = Sunt complet de acord. 2 = De acord. 3 = Nu sunt de acord. 4 = Nu sunt deloc de acord.

Atribute Tu 1. 2. 3. 4.
însuți/
însăți
A luat parte de activitățile de grup.
A acceptat cu plăcere cerințele.
A contribuit pozitiv la discuțiile grupului
Și-a îndeplinit sarcinile la timp sau a
găsit alte alternative convenabile.
I-a ajutat pe ceilalți la nevoie.
A făcut treaba corect și complet.
A diseminat săptămânal știrile.
A lucrat bine cu membrii grupului .
În general, a fost un membru valoros al
echipei.
Total coloane →

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul profesorului
Pagina 107 din 107
Programul Erasmus+
Acțiunea Cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriate strategice doar pentru școli
Titlul proiectului: e-Management of multidisciplinary projects for secondary
schools
Număr de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda de implementare: 01.09.2015 – 31.08.2017