Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET SCOALA

Nr.înregistrare…………………………

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta, se adeverește că doamna profesor ISTRATE CAMELIA și profesor


ZAFIU DOINIȚA, au promovat oferta educațională a Colegiului Economic „Ion Ghica”
Brăila pentru anul școlar 2021-2022, elevilor de clasa a VIII-a de la Şcoala Gimnazială
Stăncuța, județul Brăila.
Activitatea a constat în distribuirea linkului pentru prezentarea online a ofertei
educaționale, afiș și pliante cu oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022 a Colegiului
Economic „Ion Ghica” Brăila, învățământ liceal și profesional.

Director,

Prof………………………………….