Sunteți pe pagina 1din 1

Anexă la Ordinul nr.

______ din ____________


ORGANIGRAMA
Agenției Achiziții Publice

Ministerul Finanțelor

Agenția Achiziții Publice


DIRECTOR

DIRECTOR ADJUNCT DIRECTOR ADJUNCT

Direcția Direcția financiar Serviciul Direcția


Direcția
Monitorizare - administrativă resurse umane consultanță și
juridică
instruiri

Direcția statistică, raportări


Secția monitorizare
Secția monitorizare și achiziții electronice
achiziții lucrări și
achiziții bunuri
servicii