Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială nr. Nr.

VIZAT,
Director

FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

I. DATE PERSONALE

Numele şi prenumele elevului:

Nr.matricol:

Data şi locul naşterii:

Domiciliul elevului:

II. DATE FAMILIALE

1.COMPONENŢA Numele şi Vârsta Locul de Funcţia


FAMILIEI prenumele muncă
Tata

Mama
Sora
Frate
2. SITUAŢIA Starea civilă a Căsătoriţi
FAMILIALĂ părinţilor
Nr. membrilor
familiei
Cameră separată Are
Climatul educativ Stimulativ

III. COMUNICARE ÎN FAMILIE

Atmosferă caldă, prietenoasă X


Relaţii apropiate, de încredere X
Stil democratic X
Părinţii colaborează bine cu profesorii X
Implicare normală a părinţilor X
Control normal X
Asteptări în raport cu posibilităţile copilului X
Suport socio-emoţional ridicat din partea parinţilor X
Relaţiile din cadrul familiei sunt armonioase, bune, organizate, bazate pe dragoste,
înţelegere, oferind condiţii favorabile pentru creştere şi dezvoltare echilibrată.

Există o atmosferă destinsă şi o preocupare deosebită a părinţilor pentru dezvoltarea


copilului din toate punctele de vedere.

Părinţii sunt mereu preocupaţi şi interesaţi de evoluţia copilului şi de educaţia primită


în şcoală, copilul fiind susţinut şi stimulat pentru a îndeplini sarcinile cerute de
profesori.

IV. STAREA SĂNĂTĂŢII ŞI DEZVOLTAREA FIZICĂ

FB/Sănătos clinic
Starea generală a sănătăţii
Antecedente
NU
Dezvoltare fizică normală
DA
Deficienţe, handicapuri
NU

V. PROCESE COGNITIVE, REGLATORII SI ENERGIZANTE

5.1. 1. Mecanisme cognitive primare

Senzaţii, percepţii:

 are un câmp vizual central şi periferic normal dezvoltat


 are capacitatea de a diferenţia cu precizie nuanţele cromatice
 are capacitatea de apreciere pe cale auditivă a distanţei dintre obiecte

Spirit de observatie:

 are percepţie bună – spirit de observaţie


 are capacitate de orientare spaţio-temporală bună

5.1.2. Mecanisme cognitive: normal dezvoltate

Memoria

Are o capacitate extraordinară de stocare a informaţiilor, reuşind într-un timp scurt să


reţină aproape toată cantitatea de date transmise.

Memoria de lunga durată este foarte bună.

Memorează atât logic cât şi mecanic.

Gândirea

Are o gândire algoritmică, deductivă si productivă.


Surprinde legăturile dintre cunoştinţele anterioare şi cele care trebuie asimilate.
Rezolvă cu facilitate probleme, exersând diverse modele rezolutive dar şi prin găsirea
de noi alternative.

Stabileşte rapid relaţii logice şi cauzale între fenomene, între materialul intuitiv şi
realitatea înconjurătoare.

Găseşte soluţii ingenioase pentru rezolvarea unor situaţii noi.

Imaginaţia

Are o imaginaţie reproductivă, înţelege conţinuturi cu un grad ridicat de abstractizare,


construind suportul imagistic al acestora.

Poate reconstitui şi exprimă prin imagini datele unei probleme şi relaţiile dintre
acestea, îşi imaginează modul de funcţionare al diverselor experimente, fenomene
naturale (stări de agregare, circuitul apei în natură, activitatea vulcanică) .

5.2. Mecanisme reglatorii

Atenţia

Volumul atenţiei : se orientează asupra unui număr mare de elemente


Concentrarea atenţiei : are capacitate de concentrare sporită
Stabilitatea atenţiei : are atenţie mobilă, flexibilă
Distributivitatea atenţiei : are atenţie distributivă

Voinţa : uneori manifestă nehotărâre, are comportament oscilant, dar are încredere în
forţele proprii.

Comunicarea şi limbajul

Comunicarea verbală: cu intonaţie

Comunicarea nonverbală: trăirile sale sunt acompaniate şi întărite de o gestică


corespunzătoare

Limbajul oral: foarte expresiv, fluent

Limbajul scris: scrie îngrijit, ordonat, acorda atenţie scrisului

5.3. Mecanisme energizante

Motivaţia: nu doreşte să atragă în mod expres atenţia şi simpatia celor din jur, este o
fire independentă. Motivaţia este atât intrinsecă (nu are nevoie de foarte multe
aprecieri), cât şi extrinsecă (uneori pentru sarcini care nu-i sunt pe plac are nevoie de
aprecieri şi recompense)

Afectivitatea

Capacitatea de autocontrol: foarte bună, se manifestă cu masură


Exprimarea adecvată a propriilor emoţii: îşi exteriorizează într-o manieră plăcută
trăirile

Dispoziţia afectivă: este un copil echilibrat, dar prezintă o uşoară labilitate


emoţională specifică vârstei

5.4. Personalitatea

Temperamentul

Are un temperament preponderent extrovert, sangvinic.

Este un elev care se implică uşor în activitate şi are un ritm uniform de lucru.

Este echilibrat şi rezistent la stres. Se adaptează uşor situaţiilor noi, este optimist şi
trăirile emoţionale sunt adecvate împrejurărilor.

Aptitudinile

Predominante sunt aptitudinile pentru ştiinţele reale: dovedeşte o aptitudine


elementară de a realiza calcule numerice şi o curiozitate vie pentru mediul
înconjurător, pentru explorarea realităţii şi naturii, pentru tot ce este nou.

Caracterul

Este sociabil, exprimă respect şi apreciere pentru ceilalţi, este amabil, politicoas, şi îşi
îndeplineşte sarcinile în mod corespunzător.

Creativitatea

Întotdeauna este creativ, acest lucru reflectându-se în răspunsurile complete şi bogate


pe care le dă.

VI. PARTICULARITĂŢILE MUNCII INTELECTUALE

1. CARACTERISTICI
Pregatire sistematică, temeinică, depăşind manualul
DA
Pregătire organizată, temeinic, limitându-se la manual
NU
Alternează pregătirea conştiincioasă cu perioade de demotivare NU

Neglijent, improvizează răspunsurile, copiază temele de la colegi NU

Învaţă în salturi pentru a obţine calificative minime NU

VII. REZULTATE ŞCOLARE


Mediile din anii anteriori: clasa I, clasa a II a le-a finalizat cu rezultate de foarte bine
la toate disciplinele de învățământ.

VIII. PARTICIPAREA LA CONCURSURI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE:


____________________

IX. ORIENTAREA SCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

În ceea ce priveşte dezvoltarea ulterioară a elevului, este indicat ca acesta să se


orienteze către orice domeniu cu caracter ştiinţific, exact, având în vedere aptitudinile
şi pasiunea pentru ştiinţele exacte.

X. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Elevul învaţă foarte bine, este conştiincios, prezintă un nivel al achiziţiilor şcolare
peste medie.

Prezintă un interes deosebit pentru disciplinele exacte:matematică și științe ale naturii.

Are o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi familie, interacţionează şi colaborează foarte


bine cu colegii şi profesorii.

În ceea ce priveşte receptivitatea de învăţare, elevul are o capacitate mare de


concentrare, are memorie logică.

Motivaţia de învăţare este intrinsecă, cognitivă.

Elevul este perseverent, îşi pregăteşte lecţiile cu conştiinciozitate, învaţă sistematic,


logic.

Este activ şi atent la ore, nu absentează, are un spirit de observaţie dezvoltat.

Toate operaţiile gândirii sunt funcţionale la un nivel ridicat, atât în domeniul


obiectelor şi fenomenelor, cât şi în sfera noţiunilor şi ideilor abstracte.

În ceea ce priveşte memoria, prezintă un nivel normal al raţionamentului logico-


matematic, un volum mare al memoriei de scurtă/lungă durată.

În concluzie, dezvoltarea elevului în plan fizic, psihic şi educaţional se realizează în


limitele specifice vârstei.

Pentru ca roadele muncii intelectuale să se poata configura într-o carieră împlinită, are
nevoie de un real sprijin şi motivaţie din partea părinţilor, profesorilor, celor apropiaţi,
fără a o supraaglomera şi presa.

Data: Prof. înv. primar,

S-ar putea să vă placă și